29 job matcher din søgning 29 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg KommunePædagog til Fryden

Frederiksberg Kommune

Skal din dag være fyldt med skønne børn og dygtige kolleger? Er du handlekraftig, tydelig og rummelig? Og har du lyst til at tage ansvar i vores hus, som altid er i udvikling? Så vil vi glæde os til at høre fra dig!

Vi søger en uddannet pædagog på 35 t/uge fra d 1. august 2021 til en af vores to vuggegrupper.

Hos os er der plads til, at du kan være med til at "forme" stuen i samarbejde med dine nye kollegaer.

Er du en dygtig pædagog med et positivt livssyn, og vil du være med til at skabe de bedste rammer for udviklingen af vores skønne børn sammen med alle os i Fryden? Så har vi måske et job til dig.

Frederiksberg KommuneFuldtids støttepædagog til Skolen på Grundtvigsvej søges til et-årigt projektansættelse

Frederiksberg Kommune

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en 37-timers AKT-pædagog til varetagelse af en støtteopgave på to 0. årgangs tvillingepiger, som er enkelt integrerede i vores almenmiljø. Indsatsen skal gennemføres med fokus på at understøtte og udvikle børnenes deltagelsesmuligheder og lyst til læring. Indsatserne gennemføres i vekselvirkning mellem individuelle støtteindsatser i almenmiljøet, hold/gruppeindsatser, samt co-teaching og sparring med skolens øvrige pædagogiske personale.

Det pædagogiske udgangspunkt på Skolen på Grundtvigsvej er, at alle børn har særlige behov og særlige talenter; alle har ret til at indgå i lærende fællesskaber og alle børn skal ikke lære det samme, men alle børn skal lære mere. Dette børnesyn er gældende for skolens arbejde med at understøtte alle børns udvikling i aldersblandede fællesskaber.

Frederiksberg KommuneSpændende stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) søger en social- og sundhedsassistent 28 timer/uge i aftenvagt. Stillingen er opdelt 5/2 med weekendvagt hver anden uge.

Vi leder efter dig, der:

 • Arbejder ansvarligt og kan deltage i komplekse sygeplejeopgaver
 • Kan arbejde tværfagligt og har overblik, faglighed og handlekraft
 • Har evner og vilje til at samarbejde - med anerkendelse og respekt som nøgleord

Hos os får du:

 • En spændende og alsidig arbejdsplads
 • Fagligt dygtige kollegaer, du kan sparre med
 • Et godt læringsmiljø og erfaring med helhedspleje, der omfatter mange forskellige og komplekse problemstillinger
Frederiksberg KommuneVelkommen til Børnehuset Harmonien

Frederiksberg Kommune

Til vores skønne hus søger vi to engagerede og faglige pædagoger, der har lyst og kompetencer til at arbejde med et særligt fokus på rytmik, musik og natur. Begge stillinger er i vuggestuen.

Vores værdigrundlag og menneskesyn bygger på, at der er en positiv intention bag enhver adfærd. Derfor arbejder vi med anerkendende relationer, hvor både børn og voksne føler sig værdsat. Målsætningen er at skabe en dynamisk hverdag, hvor værdier som anerkendelse, omsorg, respekt, tillid og handling er omdrejningspunktet.

Rytmik, musik og bevægelse er en stor del af vores pædagogiske hverdag, og det er derfor ønskeligt, at du har erfaring med at bruge musikken/sangen som et pædagogisk redskab. Har du ikke det, skal du besidde lysten til at lære at bruge musikken i den daglige praksis.

Frederiksberg KommuneHjemmevejleder til senhjerneskadeområdet

Frederiksberg Kommune

Vores kollega har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger Frederiksberg Kommunes Socialafdeling en hjemmevejleder til ansættelse i Socialafdelingens Hjerneskadeteam til arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade.

Den primære målgruppe i vores team er voksne med erhvervet hjerneskade, der bor i egen bolig. Vi møder borgeren i fase 3 af rehabiliteringen og følger typisk borgeren i en længere periode, for nogles vedkommende flere år.

Fokus for hjemmevejledningen er primært arbejde/uddannelse, samvær med andre/netværk, fritidsaktiviteter, behandling af post og kontakt med læger/myndigheder samt støtte til at vedligeholde egen bolig.

Hjemmevejlederen arbejder tæt sammen med kommunens hjerneskadekoordinator og to sagsbehandlere i Socialafdelingens Team for længerevarende indsatser, som varetager sagsbehandling for borgere med erhvervet hjerneskade.

Frederiksberg KommunePædagog til Mariendal

Frederiksberg Kommune

Mariendal er en kombineret børnehave/naturbørnehave, og vi søger nu en uddannet pædagog. Vores gamle villa på Frederiksberg har gode faciliteter til leg og kreativitet. Og når vi to uger om måneden er i vores naturbørnehave i Birkerød, er der al den plads, natur og frihed, man kan ønske sig.

I Mariendal er hvert år fuld af projekter med kunst, teater, kreativ skoleforberedelse og fejring af årstider. Og hver stilling er fuld af ansvar, frihed og udvikling. Der er en rød tråd gennem alt det, vi gør i Mariendal. Det gavner børnene, der bliver stimulerede, udvikler sig personligt, lærer på en god måde og får en masse rare oplevelser. Og det gavner os voksne, der udvikler os fagligt, altid har udfordringer i vores job, kender vores mål og har frihed til at præge vores egen og børnenes hverdag. Den røde tråd hedder Reggio Emilia.

Frederiksberg KommuneSagsbehandler til det specialiserede voksenområde

Frederiksberg Kommune

Har du lyst til at arbejde med mennesker med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse? Interesserer du dig for målgruppen, og har du erfaring med myndighedssagsbehandling? Så er det måske dig, vi har brug for.

Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune søger en myndighedssagsbehandler til Team for Længerevarende Indsatser. Vi har ansvaret for de borgere, som har brug for en indsats fra Socialafdelingen hele deres liv, herunder for eksempel et længerevarende botilbud og et dagtilbud.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Rådgivning og vejledning af unge og voksne med nedsat funktionsevne og deres pårørende
 • Sagsbehandling indenfor voksenområdet efter Servicelovens bestemmelser for voksne, herunder voksenudredninger og indstilling til hjælp
 • Udarbejdelse af afgørelser og handleplaner
Frederiksberg KommuneSocialfaglig sagsbehandler til specialistteam til barselsvikariat med mulighed for senere fastansættelse

Frederiksberg Kommune

Jobcenter Frederiksberg søger en socialrådgiver eller socialformidler, der har lyst til bruge alle sine socialfaglige kompetencer til gavn for at opretholde en høj grad af retssikkerhed for de borgere, der ikke opfylder deres rådighedsforpligtelse.

I Jobcenter Frederiksberg har vi høje faglige ambitioner og vi har derfor oprettet et team, der alene varetager opgaverne i forbindelse med sanktioner. Til dette team søger vi en barselsvikar med tiltrædelse snarest muligt.

Vi tror på, at sanktionering er et redskab i beskæftigelsesindsatsen, der kan bidrage til at støtte den enkelte borger til selvforsørgelse og det ligger os på sinde, at vi anvender dette redskab lovgivningsmæssigt korrekt, med ordentlighed og respekt for den enkelte.

Frederiksberg KommuneEr du overbygningslærer i dansk, engelsk og/eller fransk?

Frederiksberg Kommune

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en dygtig, engageret og faglig stærk lærer i dansk, engelsk og/eller fransk tilknyttet 9. årgang. Det vil være et plus, hvis du også kan undervise i idræt og/eller historie.

Da vi er en skole, der bygger på en projektbaseret læringsstruktur, skal du være i stand til at tænke dine fag både i dybden og ind i en sammenhæng med andre fag og med verden uden for skolen.

Vi mener, at eleverne lærer bedst ved at undersøge, eksperimentere og afprøve hypoteser. Du skal have lyst til at få børn og unge til at udvikle tillid til og stole på deres egen viden. De skal være villige til at tage udfordringer op, handle hensigtsmæssigt og kunne genkende mønstre i nye sammenhænge. Det kræver et solidt fagligt fundament, som du skal være med til at sikre ved en alsidighed i tilgangen til læring.

Frederiksberg KommuneGENOPSLAG - Socialrådgivere til arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser

Frederiksberg Kommune

Er du skarp på servicelovens bestemmelserne om handicapkompenserende ydelser, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger.

Vi søger to socialrådgivere, der har lyst til at arbejde med børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og deres familier.

Frederiksberg Kommune har vedtaget en 3-årig handleplan for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, hvor målet er at omlægge til en tidligere forebyggende, inddragende og effektiv indsats. Indsatsen omfatter hele myndighedsområdet, herunder at udvikle det tværfaglige samarbejde med skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen med henblik på at sikre en koordineret indsats.

Frederiksberg KommunePÆDAGOG til vuggestue i udvikling - Fokus på Sproghuset & Se Barnet Indefra

Frederiksberg Kommune

Pædagog til Vuggestue med fokus på den tidlige indsats

Lindehuset søger en pædagog til en af vores vuggestuegrupper, da vores kollega er gået på velfortjent efterløn.

Stillingerne er på 35-37 timer og fra 1. august 2021

Lindehuset er en integreret institution, normeret til 172 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper.

Du vil blive tilknyttet stuen Larverne, der udgør vuggestueteamet i stueetagen med i alt 3 stuer.

Du skal have lyst til at arbejde med den tidlige indsats, og have interesse for børn der har særlige behov.

Frederiksberg KommuneTandplejer søges til Frederiksberg Kommunes Tandpleje

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes Tandpleje søger 2 tandplejere til ansættelse i stillinger af 4-5 dage om ugen.

Vi ønsker stillingerne besat pr. 1. september 2021 eller snarest.

Tandplejen består af flere tandplejetilbud til forskellige aldersgrupper og vi leverer således både Børne- og Ungdomstandplejen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen og Socialtandplejen. Vi er i alt 60 medarbejdere, der behandler børn, unge, ældre og udsatte borgere.

Vores serviceniveau er højt og vi udvikler løbende vores kompetencer ved sparring med kollegaer og ved kurser samt efteruddannelse.

Frederiksberg KommuneGENOPSLAG: Faglig koordinator til økonomiteam i servicecentret

Frederiksberg Kommune

Tænder du på økonomiprocesser og økonomistyring? Brænder du for at understøtte den gode kommunale service? Bliver du begejstret, når alle konti stemmer og budgettet holder? Trives du med at styre og udvikle driftsøkonomien sammen med andre - og arbejde med store datamængder?

Frederiksberg Kommune søger en ambitiøs økonomikonsulent, der skal være faglig koordinator for økonomigruppen i vores nydannede Servicecenter – og sparringspartner for ledelsen. Vores nye kollega skal have lyst til at præge økonomistyringen i centeret, og derfor har vi brug for en person, der foruden rollen som faglig koordinator kan løse alsidige økonomi- og rapporteringsopgaver indenfor centrets fagområder. Du vil i din funktion som sparringspartner for ledelsen og kollegerne, skulle udarbejde nøgletal og analyser samt bidrage til politiske sagsfremstillinger – i samarbejde med gode kolleger.

Frederiksberg KommuneErfaren leder til udvikling og drift af ny enhed med publikumsbetjening

Frederiksberg Kommune

Biblioteket Frederiksberg har stort fokus på bibliotekets fysiske betjening. Når borgerne træder ind ad døren, møder de et serviceminded og fagligt stærkt personale, der sætter en ære i at møde brugerne ud fra brugernes ståsted. Vi søger nu en erfaren leder med ambition og vision til at udvikle en ny enhed, der har fokus på publikumsbetjeningen.

Den nye enhed dannes i forbindelse med en større organisationsændring, og du har derfor mulighed for at sætte dit præg på enhedens arbejde fra starten. Samtidig betyder organisationsændringen også, at medarbejderne i enheden har brug for en stærk leder, der kan danne fællesskab om opgaven nu, og som på sigt kan sikre den fortsatte udvikling og drift af enhedens arbejde. Derudover går du foran ved selv at deltage i betjeningen.

Frederiksberg KommunePædagoger søges til solisttilbud på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune

Drømmer du om et ansvarsfuldt og udfordrende job, hvor du som en del af et team med et højt fagligt niveau, sikrer beboernes trivsel og udvikling? Er du ambitiøs og kan du sætte beboeren i centrum og finde løsninger? Vil du være med til at udvikle ny kultur og sikre udvikling af den pædagogiske indsats? Så er vi måske din nye arbejdsplads.

Vi søger dygtige kollegaer til vores solisttilbud. Vi arbejder ud fra tilgangene low arousal, TEACCH, neuropædagogik og KRAP.

Vi arbejder med borgere, der til tider kan have en udadreagerende adfærd. Det er derfor vigtigt at du kan se dig selv i sådanne situationer, kan bevare overblikket samt bruge din pædagogiske faglighed, når disse situationer opstår. For at minimere årsagerne til denne adfærd, forsøger vi at arbejde i en ensartet og struktureret hverdag, og det er derfor vigtigt, at du er en teamplayer.

Frederiksberg KommuneKøkkenmedarbejder til Klub Cassiopeia

Frederiksberg Kommune

Vi søger en køkkenmedarbejder på 30/(32,5) timer pr 1. august 2021, til Fritids- & ungdomsklub Cassiopeia, Lindevangsskolen – Frederiksberg.

Cassiopeia er en stor fritids- og ungdomsklub i Frederiksberg Kommune for unge mellem 9-18 år med gode fysiske rammer fordelt på 4 etager og et udendørsareal. Vores størrelse giver os mulighed for at arbejde med mange forskellige pædagogiske opgaver og samtidigt fastholde et højt fagligt niveau. Klubben er mangfoldig, hvilket betyder at vi arbejder og tænker i fællesskaber, ved at skabe en helhed i børn og unges hverdag.

Klubbens børn og unge har efter en lang skoledag, brug for noget energi til deres aktive klubliv Derfor tilbyder vi hver dag et let måltid mad fra kl. 14-16. Derudover tilbyder vi aftensmad i vores ungdomsklub.

Frederiksberg KommuneEr du overbygningslærer i dansk og engelsk og vil du være med til at udvikle morgendagens skole på Grundtvigsvej, Frederiksberg?

Frederiksberg Kommune

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en dygtig, engageret og faglig stærk lærer i engelsk og dansk tilknyttet 6. årgang.

Da vi er en skole, der bygger på en projektbaseret læringsstruktur, skal du være i stand til at tænke dine fag både i dybden og ind i en sammenhæng med andre fag og med verden uden for skolen.

Vi opbygger og danner ny skole i nye og indbydende lokaler. Vi lægger vægt på at skabe rummelige og lærende fællesskaber, hvor eleverne får mulighed for at dannes og udvikle handlekompetence, så de kan være med til forme fremtidens samfund. Vi arbejder alsidigt med undervisning og læreprocesser gennem tema- og projektarbejde, innovation og peer-learning.

Frederiksberg KommuneLønkonsulent til HR-Løn

Frederiksberg Kommune

Vil du med på en spændende rejse i et nyt lønteam, oprettet lige inden covid-19, med dygtige kollegaer og et stærkt fællesskab? Vi har været hjemsendt rigtig længe, men ser frem til at komme gradvist tilbage hen mod den 1. august 2021.

I den forbindelse har vi brug for dig – en ny dygtig kollega med erfaring fra et kommunalt lønkontor.

Som lønkonsulent hos os skal du i samarbejde med teamets øvrige kollegaer, vil være med til at sikre en effektiv løn- og personaleadministration for kommunens ledere og medarbejdere i Frederiksberg Kommune. Lønteamet er et af tre teams under HR, de øvrige to teams er personalekonsulentteamet og udviklingsteamet, i alt er vi 28 personer.

Frederiksberg KommuneRygestoprådgivere

Frederiksberg Kommune

Vi søger honorarlønnede rygestoprådgivere til at afholde rygestopkurser i Frederiksberg Kommune primært i formiddags- og eftermiddagstimerne. I 2021 har vi ud over de sædvanlige 10-12 rygestopkurser fokus på at oprette ekstra rygestopkurser for borgere med økonomiske, sociale og/eller psykiske problemstillinger. Disse kurser udbydes på efterspørgsel og kan afholdes lokalt på være- og bosteder eller i Frederiksberg Sundhedscenter. Rygestopkurserne kan afholdes indendørs, udendørs eller evt. online. Vi ønsker os rygestoprådgivere, der er fleksible ift. at kunne byde ind på rygestopkurser i formiddags- og eftermiddagstimerne.

Din profil som rygestoprådgiver:

 • Uddannet i Rygestop for livet v. Rygestopkonsulenterne og Rygestoprådgivning i grupper v. Kræftens Bekæmpelse.
 • Min. 2-3 års erfaring med at afholde rygestopkurser efter Rygestopkonsulenternes og Kræftens Bekæmpelses koncept.
 • Erfaring med rygeafvænning i grupper til sårbare borgere.
Frederiksberg KommuneUnderviser til Frederiksberg Ungdomsskole

Frederiksberg Kommune

Er du begejstret for undervisning indenfor natur, bevægelse og friluftsliv ? Så har vi måske jobbet til dig.

Frederiksberg Ungdomsskole søger en engageret og udadvendt underviser med spidskompetencer indenfor kajak og mountainbike, til at varetage vores ”Åben skole” undervisningstilbud for Frederiksberg 7.-10. klasser.

På Ungdomsskolen kommer du til at opleve en varieret hverdag, hvor du i løbet af et skoleår, i samarbejde med skolens leder, souschef og sekretær, skal stå for koordinering og afholdelse af diverse elevrelaterede aktiviteter og tilbud, såsom Find2learn i Zoo, kajak, mountainbike, førstehjælpsundervisning og teambuilding.