22 job matcher din søgning 22 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 22 resultater.
Frederiksberg KommuneLærere med fransk og musik til Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Kommune

Vi er en velfungerende skole med fokus på læring og trivsel hos både børn og voksne. Det sikrer vi gennem faglig og pædagogisk sparring, medinddragelse på alle niveauer og et fælles ønske om at indgå i meningsfulde professionelle fællesskaber, der arbejder ud fra 3 overordnede læringsvisioner: Alle ved, hvad de lærer – Alle er en del af læringsfællesskabet – Alle respekterer læringsfællesskabet.

Skolens undervisningsdel er fordelt i afdelinger, hvor lærere og pædagoger er tilknyttet årgangsteams og fagfællesskaber på tværs af afdelingen. Samarbejdet er karakteriseret ved at være tæt, professionelt og nærværende, og vi vægter derfor at vores medarbejdere;

 • har gode samarbejdsevner og stærke relationskompetencer
 • er fagligt kompetente og nysgerrige på egen praksis
 • er pædagogisk engagerede og udviklingsorienterede.
Frederiksberg KommuneIndskolingslærer med kompetencer og lyst til at undervise modtagebørn i dansk søges til Skolen på Grundtvigsvej

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at videreudvikle vores nye skole, hvor vi integrerer modtagebørn, så de bliver en del af fællesskabet samtidig med, at de får intensiv sprogundervisning i dansk? Du skal undervise i basisdansk – og samtidig være en del af et indskolingsteam, hvor du også underviser i dansk, DSA – og gerne også idræt, engelsk eller musik. Du skal have mod på at indgå i skolens arbejde med Projektbaseret Læring, hvor vi tænker fag i dybden, i sammenhæng med andre fag og med verden uden for skolen.

Som modtage- og DSA-lærer er dit fokus på de særligt tilrettelagte sprogundervisningsforløb for modtagebørnene. Samtidig indgår du i et tæt teamsamarbejde i almenskolen, hvor du er en del af et afdelingsteam med lærere og pædagoger omkring tre aldersblandede hjemgrupper fra 0.-2. årgang med ca. 70 børn i alt.

Frederiksberg KommuneFritids-, junior- og ungdomsklubben Filippa søger barselsvikar på 35 timer

Frederiksberg Kommune

Vi er en klub i en ældre charmerende villa på Frederiksberg med 260 medlemmer i fritids- og juniorafdelingen og 110 ungdomsklubmedlemmer. Klubbens børn & unge kommer fortrinsvis fra Skolen ved Søerne. Vi hører organisatorisk set sammen med Skolen Ved Søerne og har samlet set cirka 90 ansatte fordelt på skole, SFO & klub, hvoraf de 12 er ansat i klubben. Klubben ligger i skønne omgivelser med udsigt til Sankt Jørgens sø.

Klubben har en engageret personalegruppe på 12 ansatte, inkl. ledelse, studerende og vikarer. Vi har et godt arbejdsmiljø med fokus på fleksibilitet, kultur og værdier for både medlemmer og personale. Vi lægger vægt på, at klubben skal være et trygt læringsmiljø for medlemmerne og prioriterer at skabe relationer til det enkelte medlem.

Frederiksberg KommuneEr du vores nye kollega?

Frederiksberg Kommune

Den kommunale hjemmepleje på Frederiksberg søger 2 uddannede social- og sundhedshjælpere til faste stillinger i område 20 på Howitzvej.

Har du lyst til at arbejde i hjemmeplejen og være en del af en arbejdsplads i udvikling – så læs videre!

Vi har to ledige stillinger i dagvagten. Derfor søger vi snarest muligt to nye kollegaer med weekendvagt hver 2. weekend.

Hjemmeplejen på Howitzvej består af et tværfagligt team. Herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, som dagligt arbejder tæt sammen omkring og med borgerne. Hos os er borgeren i fokus ud fra en rehabiliterende tilgang.

Frederiksberg KommuneSundhedsplejerske søges til vikariat

Frederiksberg Kommune

Sundhedsplejen søger en ny kollega 37 timer/uge fra den 1. juli eller 1. august 2020 og 6 måneder frem. Vi søger en kollega der:

 • Har lyst til i at arbejde i en kombineret ordning på en stor kommuneskole.
 • Har erfaring eller lyst til at undervise grupper med børn og grupper med voksne
 • Gerne certificeret i ADBB
 • Er fleksibel og stabil med en positiv tilgang til arbejdet

Sundhedsplejen arbejder ud fra et systemisk narrativt perspektiv, og har fokus på den tidlige og sundhedsfremmende indsats, samt på en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats over for udsatte børn og unge.

Frederiksberg KommuneGenopslag – Socialrådgiver/socialformidler

Frederiksberg Kommune

For at udvide ansøgerfeltet, har vi valgt at genopslå stillingen som myndighedssagsbehandler til modtagelsen. Endvidere har vi en ledig stilling i vores undersøgelsesteam.

Brænder du for at være med til at skabe en forandring i samarbejde med børn/unge og deres forældre? Så er du måske en af vores nye kollegaer.

Arbejdsopgaverne i undersøgelsesteamet vil primært være:

 • At udarbejde børnefaglige undersøgelser, og du anser det som en kerneopgave
 • At du aktivt arbejder med inddragelse af børnene, de unge, deres forældre og netværket
 • At du samarbejder tæt tværfagligt med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere

Arbejdsopgaverne i modtagelsen vil primært være:

 • Vurdering af alle indkomne underretninger
 • Parthøring af underretninger
 • Træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens (SEL) § 50
Frederiksberg KommunePædagoger til by & skov *med minimumsnormeringer*

Frederiksberg Kommune

Lindehuset søger to pædagoger til vores børnehave med skovafdeling. Stillingerne er på 35-37 timer og fra 1. juli 2020, eller snarest derefter.

Lindehuset er en integreret institution, normeret til 172 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Stillingen er i en af vores børnehavegrupper, som på skift er 14 dage på Frb. og 14 dage i vores skov, Svaneparken i Birkerød.

I Lindehuset viser vi børnene anerkendelse, og sørger for at alle børn oplever sig inkluderet. Alle børn skal opleve de har en tryg og udviklende hverdag. Vi arbejder struktureret, og alle pædagoger har læringsgrupper med bl.a. dialogisk læsning hver uge med den samme gruppe børn. Vi har fokus på den tidlige indsats, med mulighed for faglig sparring og støtte fra kommunes PPR samt ressourcekonsulenter.

Frederiksberg KommuneGenopslag – socialrådgiver/socialformidler

Frederiksberg Kommune

For at udvide ansøgerfeltet, har vi valgt at genopslå stillingen som myndighedssagsbehandler til modtagelsen. Endvidere har vi en ledig stilling i vores undersøgelsesteam.

Brænder du for at være med til at skabe en forandring i samarbejde med børn/unge og deres forældre? Så er du måske en af vores nye kollegaer.

Familieafdelingen omfatter i alt ca. 70 medarbejdere, som er organiseret i en modtagelse, undersøgelsesteam, et anbringelsesteam samt distriktsgrupper. Derudover har vi en specialrådgivning.

Børne- og ungeområdet på Frederiksberg har i disse år et stort fokus på at omlægge indsatsen til en tidlig forebyggende og effektiv indsats herunder styrke forebyggelsesindsatsen og udvikle det tværfaglige samarbejde med skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen, interne institutioner mv. og med henblik på at sikre en fælles koordineret indsats.

Frederiksberg KommuneVi mangler en ny og god sygeplejerskekollega

Frederiksberg Kommune

Trænger du til, at der skal ske noget nyt efter sommerferien – så læs videre...

Vil du være en del af en solid, erfaren, faglig og livsglad arbejdsplads, så har vi her en åbning. Vil du være med til at skabe gode og sammenhængende borgerforløb? Interesserer du dig for at arbejde med både komplekse og stabile borgerforløb, hvor fokus er på rehabilitering, medinddragelse af borger, koordinering af borgerforløb og forebyggelse af indlæggelser? Så har vi stillingen til dig!

Vi tilbyder dig at blive en del af et dynamisk fællesskab med en ambitiøs sygeplejegruppe, som hver har mange forskellige faglige specialer. Vi forventer ikke, at du er god til det hele - vi løfter i fællesskab og deler vores faglige kompetencer indbyrdes.

Frederiksberg KommuneTidlig indsats i vuggestue, med bedre normering

Frederiksberg Kommune

Har du lyst til en stilling fyldt med fokus på den tidlige indsats, dialogisk læsning, struktureret hverdag, læring og udvikling, og bedre normering, i et hus med mange rum og muligheder, så læs videre.

Lindehuset søger en pædagog til vores vuggestueafdeling på Bierne. Stillingen er på 35-37 timer, fra 01.07.2020, eller snarest derefter.

Lindehusets børn har brug for en pædagog der

 • er nærværende og omsorgsfuld i relationsarbejdet, og derfor kan kommunikere positivt og anerkendende til børn, kollegaer og forældre
 • kan arbejde med tidlig indsats, med fokus på sproget
 • kan arbejde i faste læringsgrupper.
Frederiksberg KommuneEngagerede og udviklingsorienterede lærere til Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Kommune

Vi er en velfungerende skole med fokus på læring og trivsel hos både børn og voksne. Det sikrer vi gennem faglig og pædagogisk sparring, medinddragelse på alle niveauer og et fælles ønske om at indgå i meningsfulde professionelle fællesskaber, der arbejder ud fra 3 overordnede læringsvisioner: Alle ved, hvad de lærer – Alle er en del af læringsfællesskabet - Alle respekterer læringsfællesskabet.

Vi er udviklingsorienterede og er blevet tildelt Frederiksberg Kommunes innovationspris for vores realisering af Folkeskolereformen med fokus på varieret og motiverende undervisning. Vi søger derfor først og fremmest efter medarbejderprofiler, der har lyst til at videreudvikle vores spændende skole sammen med os. Så hold dig ikke tilbage, hvis linjefagskombinationen ikke matcher 100%.

Frederiksberg KommuneChefsekretær til Ledelsessekretariat på Frederiksberg Rådhus

Frederiksberg Kommune

Fagligt stærk og ansvarsbevidst sekretær med organisatorisk talent og sans for overblik og detaljer til forkontor i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) i Frederiksberg Kommune.

Brænder du for at være med til at drive et travlt forkontor og løse en meget bred vifte af opgaver sammen med andre? Er du serviceminded, udadvendt og kan holde hovedet koldt, selv når det går stærkt? Sætter du en ære i at få fulgt opgaven til dørs, og lægger du vægt på det gode samarbejde?

Så er du måske netop den chefsekretær, vi søger til at blive en del af en dynamisk organisation, hvor vi er optaget af at udvikle kvaliteten i de offentlige ydelser til gavn for borgerne på Frederiksberg.

Frederiksberg KommuneEt hus med masser af hjerterum og passionerede voksne søger pædagog, som brænder for arbejdet i vuggestue

Frederiksberg Kommune

Børnehuset Gravhunden er en kombineret 0-6 års institution med tre vuggestuegrupper og to minibørnehavegrupper i huset på Frederiksberg, samt to børnehavegrupper i vores udflytterbørnehave, som ligger I Værløse. Vuggestuen består af tre grupper med 12 børn i hver - på hver stue er tilknyttet 2 pædagoger og en medhjælper. De tre vuggestuer arbejder tæt sammen fagligt og har aktiviteter sammen på tværs af vuggestuerne flere gange om ugen.

I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på målrettede pædagogiske indsatser med engagerede og nærværende voksne. Vi arbejder i små læringsgrupper med dynamiske lærerplaner med udgangspunkt i børnenes spor. Vi arbejder med pejlemærker for inklusion og lægger vægt på at møde børnene med anerkendelse og nærvær.

Frederiksberg KommuneSocial- og sundhedsassistenter i aftenvagt til nyoprettet afdeling på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)

Frederiksberg Kommune

FKD vokser, og vi udvider vores omsorgspladser og har derfor brug for flere kollegaer i aftenvagten. FKD søger 4 social- og sundhedsassistenter 28 timer/uge i aftenvagt. Stillingerne er opdelt 5/2 med weekendvagt hver anden uge.

FKD ligger på Frederiksberg Hospital og har i alt 113 pladser. Vi modtager ca. 1200 borger årligt til et rehabiliteringsforløb, primært efter et forudgående indlæggelsesforløb på hospital. Den nyoprettede afdeling er primært omsorgspladser, hvor borgerne ligger 2-3 måneder, hvis de ikke kan være i eget hjem før en flytning til plejebolig.

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i arbejdsopgaver, under hensyntagen til de overordnede krav og forventninger.
 • Et befordrende samarbejde med kompetente medarbejdere, hvor der er fokus på optimering af opgaver og kvalitet.
Frederiksberg KommuneFysik- og matematiklærer

Frederiksberg Kommune

Vil du være fysik- og matematiklærer på en ny og spændende skole, hvor du kan være med til at indtage og udvikle vores helt nye sciencemiljø og -lokaler samt sætte science på dagsordenen i udviklingen af skolens arbejde med Problem Baseret Læring?

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en dygtig, engageret og faglig stærk fysik- og matematiklærer.

Vi er stærkt optagede af at udvikle vores praksis omkring projektbaseret læring, og er i gang med at skabe en struktur, hvor læring i dybden kan tænkes ind i en projektorienteret sammenhæng. Vi arbejder på at integrere sciencefagenes indhold og arbejdsformer i tværfaglige projektforløb med særligt fokus på det undersøgende, det problembaserede og innovation.

Frederiksberg KommuneProjektledere med stærke digitaliseringskompetencer

Frederiksberg Kommune

Har du erfaring med at bygge bro mellem digitale løsninger og brugere? Og kan du fremme digitalisering og føre projekter sikkert til dørs?

Så kan en af de to ledige stillinger, som konsulenter/projektledere i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdets Stab måske være noget for dig.

Vi søger to kolleger til at arbejde i vores områdestab, hvor du vil få mulighed for at bringe dine digitaliseringskompetencer i spil tæt på udviklingen af kerneopgaven og borgernes behov.

Frederiksberg KommuneJobkonsulent til Ungecenter Frederiksberg

Frederiksberg Kommune

Vil du være en del af et højt fagligt miljø med fokus på at understøtte den unges vej mod uddannelse og beskæftigelse, og hvor udvikling og drift i et stærkt fællesskab går hånd i hånd?

Frederiksberg Kommunes Ungecenter søger en dygtig jobkonsulent til en et-årig stilling med fokus på at få ledige borgere i alderen 18-29 år i job og uddannelse.

Ungecentret på Frederiksberg består af et jobcenter målrettet unge i alderen 18-29 år samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. I ungecentret arbejder uddannelsesvejledere og jobkonsulenter tæt sammen om at guide unge i alderen fra 13-29 år videre mod uddannelse og beskæftigelse.

Dine opgaver

 • Motivere, afklare og vejlede unge i forhold til uddannelse og arbejdsmarked
 • Arbejde med ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” og ”Lov om aktiv socialpolitik”
 • Afholde og registrere individuelle kontaktforløb
Frederiksberg KommuneGenbrugskonsulent med flair for kommunikation og projektledelse

Frederiksberg Kommune

Kan du sprede engagement gennem dialog og gennemføre adfærdsændringer i praksis? Kan du styre et magasin fra idé til tryk? Kan du inspirere og engagere 8 studentermedhjælpere, der underviser? Så har vi brug for dig til at gøre Frederiksberg endnu grønnere.

Vi søger en ny kollega med gåpåmod og lyst til at udvikle, planlægge og afvikle events og kommunikation til borgere. Derudover får du ansvaret for vores 8 genbrugsguider (studentermedhjælpere), som du motiverer og organiserer, så de kan undervise skoleelever om ressourcer og genbrug samt andre aktiviteter.

Som redaktør og udvikler af informationsmaterialer har du en flydende og finurlig pen, der kan fange essensen af tekniske processer og samtidig inspirere til mere genbrug. Samtidig har du blik for digital kommunikation til at understøtte indsatsen.

Frederiksberg KommuneGenbrugskonsulent med analytiske evner og blik for nye muligheder

Frederiksberg Kommune

Ved du en masse om affald og affaldssektoren? Kan du se de spændende udfordringer i hele affaldskæden, fra borgerens køkken, til industriens produktion med genanvendelige materialer? Kan du omsætte data i Excel til nye konkrete projekter og opgaver, som skaber varige ændringer og mere genanvendelse?

Vi søger en ny kollega, der kan implementere affaldsordninger og følge op på projekter i ressourceplanen med det formål at øge genbrug og genanvendelse på Frederiksberg. Du bruger data til at vurdere, hvilke indsatser, der har størst potentiale og kan både bruge affaldsdata og brugerundersøgelser, når du skærer indsatsen til.

Derudover kan du lytte, stille de rigtige spørgsmål samt udfordre rammerne, når genbrugsidéerne skal flyve højt og Frederiksberg være endnu grønnere.

Søndermarkskolen på Frederiksberg søger matematik- og naturfagslærere til fast stilling og barselsvikariat på mellemtrin...
Brænder du for matematik-, naturfag og HDS eller musik, og ser du dig selv i en udviklingsorienteret skole med et multikulturelt miljø, så er du måske en kommende lærer hos os.
Søndermarkskolen, Frederiksberg
lærerjob.dk