25 job matcher din søgning 25 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg Kommune

Jurist med interesse for boliglejeret

Frederiksberg

Vil du være én af vores i alt 4 jurister i det sekretariat, der betjener Frederiksberg Kommunes huslejenævn?

Og har du lyst til at få en alsidig hverdag med masser af faglige udfordringer – uanset om du er nyuddannet eller har nogle års erfaring?

Stillingen indebærer klassisk sagsbehandling, hvor du skal udarbejde juridiske indstillinger, ledsage nævnet ved nævnsbesigtigelser, deltage i nævnsmøder samt foretage den efterfølgende opfølgning og ekspedere nævnsafgørelserne efter møderne.

Frederiksberg Kommune

Brænder du for dansk i indskolingen, og har du mod på at udvikle din danskfaglighed indenfor rammerne af projektbaseret læring? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig!

Frederiksberg C

Er du indskolingsdansklærer, eventuelt med interesse for DSA og modtagerhold - så har du mulighed for at blive en del af Skolen på Grundtvigsvej.

Tror du på, at eleverne lærer bedst ved at undersøge, eksperimentere og afprøve hypoteser? Og har du mod på og lyst til at sætte dine faglige kompetencer i spil i læreprocesser, der får børn og unge til at udvikle tillid til og stole på deres egen viden, så er vi din oplagte legeplads.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kirkegårde søger en ny graver/specialarbejder

Frederiksberg

Til Solbjerg Kirkegård, Søndermark Kirkegård- og Krematorium og Frederiksberg Ældre Kirkegård i Frederiksberg Kommune, søger vi en graver/specialarbejder til at varetage opgaver i forbindelse med urne- og jordfæstelser samt vedligeholdelse af kirkegårdenes arealer.

Din arbejdsdag vil blive afvekslende, og du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdsdag. På sigt vil du blive oplært i kapeltjeneste, krematoriedrift og i at kunne varetage betjentopgaver i forbindelse med begravelser.

Frederiksberg Kommune

Matematiklærer i indskoling/mellemtrin er det lige dig? Så glæder vi os til at møde dig på Søndermarkskolen

Frederiksberg

Ser du dig selv i en udviklingsorienteret skole med et multikulturelt miljø hvor dannelse, fællesskab og nærvær er essentielt? Brænder du for matematik samt evt. engelsk og/eller musik i indskoling/mellemtrin og har du de øvrige kompetencer, vi efterspørger?

På Søndermarkskolen tilbyder vi dig en udviklende arbejdsplads med et rigtig godt arbejdsmiljø og et stærkt kollegialt sammenhold. Teamsamarbejdet er i højsædet og understøtter, at den enkeltes hverdag er præget af stor handlefrihed. Et rigtig godt arbejdsmiljø og en tryg hverdag kendetegner Søndermarkskolen, og det skyldes ikke mindst et tæt og forpligtende gensidigt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Frederiksberg Kommune

Hjemmeplejen på Finsensvej mangler dig som social- og sundhedsassistent

Frederiksberg

Lad os overbevise dig om, hvorfor Frederiksberg Hjemmepleje skal være din nye arbejdsplads. Vi søger assistenter til dag- eller aftenvagt

Du kommer til at spille en vigtig rolle i at styrke det sammenhængende borgerforløb, så borgerne i Frederiksberg Kommune oplever at få den helt rette og koordinerede hjælp og pleje af høj kvalitet.

Du udfører dine opgaver omkring borgeren i de enkelte hjem og får mulighed for at se den forskel, du gør for borgerens livskvalitet, da du typisk følger borgeren gennem et helt forløb.

Du vil få nøje tilrettelagt introduktion og oplæring, da det er vigtigt for os, at du som ny kollega får en god og tryg start, som passer til dig og den stilling, du skal varetage.

Frederiksberg Kommune

Social- og sundhedshjælper søges til vores dagvagt i Frederiksberg Hjemmepleje

Frederiksberg

Vi ved, at du som social- og sundhedshjælper har gode muligheder for at finde job. Lad os derfor overbevise dig om, hvorfor Frederiksberg Hjemmepleje skal være din nye arbejdsplads.

Hos os arbejder vi tværfagligt, og du vil opleve, at du aldrig står alene med din faglige viden. Her arbejder hjælpere, assistenter, sygeplejersker og terapeuter i et tæt samarbejde omkring borgerens behandling.

Hvad skal du lave:

 • Varetage selvstændige personlige og praktiske opgaver, til alle typer af borgere på Frederiksberg
 • Deltage i daglige tavlemøder
 • Arbejde med rehabiliterende forløb
 • Dokumentere dine observationer omkring borgeren, i vores dokumentationssystem
Frederiksberg Kommune

Konsulent til ambitiøs analyse- og strategienhed

Frederiksberg

Vi søger konsulenter, som trives med både kvantitative og kvalitative opgaver på tværs af enhedens opgaveportefølje. Du skal altså gerne kunne se dig selv i alt fra facilitering af workshops til dataanalyser.

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du bl.a.:

 • Bliver oplært i en analytisk værktøjskasse på niveau med de førende konsulenthuse.
 • Får mulighed for at anvende og udvikle dine analytiske kompetencer hver dag helt tæt på virkeligheden på tværs af kommunens mange varierende opgaver (skoler, byudvikling, sundhed, digitalisering, socialt udsatte, ældrepleje, bæredygtighed, mv.).
Genitor ApS søger for Frederiksberg Kommune
Gem
Genitor ApS

Kommunaldirektør

Frederiksberg

Som topleder i en af landets største kommuner får du på den ene side størrelse, muskler og kapacitet til at være ambitiøs og retningssættende, f.eks. i forhold til fremtidens nære velfærd, den grønne omstilling i en bykommune og den strategiske byudvikling.

Samtidig vil du på den anden side på grund af den geografiske tæthed også opleve en nærhed, fællesskabsfølelse og lokal tilknytning, som man normalt ikke ser i en kommune af denne størrelse.

Dette definerer et helt særligt mulighedsrum i forhold til at lede og udvikle kommunen.

Frederiksberg Kommune

Pædagoger søges til Betty, 3. sal, bofællesskab for mennesker med autisme

Frederiksberg

Drømmer du om et ansvarsfuldt og udfordrende job, hvor du som en del af et team med et højt fagligt niveau sikrer beboernes trivsel og udvikling? Er du ambitiøs, og kan du sætte beboeren i centrum og finde løsninger? Vil du være en del af et engageret hold og sikre udvikling af den faglige indsats?

Vi er 10 beboere på vores etage på Betty. For det det meste er støtten, vi har behov for, af verbal guidende og visuel karakter, og flere af os har også behov for støtte til personlig pleje. For os alle gælder det, at vi er voksne, har autismespektrum-forstyrrelser og udviklingshæmning; og har brug for hjælp til at opretholde en genkendelig og tryg hverdag.

Frederiksberg Kommune

Skolen ved Bülowsvej søger samarbejdsorienteret matematiklærer til 2. årgang

Frederiksberg C

På Skolen ved Bülowsvej har vi et særligt fokus på at skabe muligheder for, at alle børn kan lykkes.
Vi er en velfungerende skole med fokus på læring og trivsel hos både børn og voksne.

Det professionelle samarbejde er bærende for, at vi kan lykkes, og derfor søger vi en matematiklærer, der vil samarbejdet og bidrager til det fælles ansvar for, at alle børn er i positiv udvikling.

Vi leder derfor først og fremmest efter medarbejderprofiler, der har lyst til at videreudvikle vores spændende skole sammen med os.

Frederiksberg Kommune

Socialarbejder til arbejdet med ukrainske flygtninge

Frederiksberg

Har du lyst til at gøre en forskel for de mest udsatte ukrainske flygtninge? Kan du se dig selv i en afvekslende hverdag hvor du både arbejder med myndighedsopgaver og giver praktisk hjælp og støtte?

Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune søger en erfaren medarbejder med socialfaglig baggrund til en ny stilling for en periode på 2 år, hvor ukrainske flygtninge med sociale problemstillinger udover det at være flygtning får afdækket deres situation og handlemuligheder på et tidligt tidspunkt, så problemerne ikke forværres.

Frederiksberg Kommune

Sygeplejerske med høj faglighed – mulighed for intern uddannelse i hjemmesygepleje

Frederiksberg

Kunne du tænke dig Frederiksberg Kommunes interne uddannelse i hjemmesygepleje og få teori om akutsygepleje, den ældre medicinske patient, palliation, demens og psykiatri og via uddannelsen også få indsigt i det tætte samarbejde med almen praksis, hospitaler, 1813 m.m.

Du bliver budt varmt velkommen af fagligt dygtige kollegaer, der værdsætter en respektfuld og uhøjtidelig omgangsform, og du vil opleve, at vi prioriterer faglig sparring højt og træder til, hvis du har brug for hjælp.

Du vil få en central rolle i at styrke og koordinere sammenhængende forløb, så borgerne i Frederiksberg Kommune modtager rette hjælp og pleje af høj faglig kvalitet.

Frederiksberg Kommune

Administrativ medarbejder til specialundervisningsområdet på Frederiksberg

Frederiksberg

Har du administrative kompetencer samt erfaringer indenfor skole og/eller specialundervisningsområdet? Er du motiveret af at have en mangfoldig opgaveportefølje? Så kan det meget vel være, at netop du finder det interessant og relevant at læse videre ned i dette stillingsopslag.

Som administrativ medarbejder vil du være organiseret i Skoleafdelingen og du vil, i udgangspunktet, have opgaver og ansvar indenfor specialundervisningsområdet.

En af dine primære opgaver omhandler forberedelse, efterbehandling og koordinering af visitationsmøder, herunder sammenfatning af sagsmateriale, udarbejdelse af dagsordener, forklæder, referater samt afgørelsesbreve.

Frederiksberg Kommune

Konsulent til Skoleafdelingen

Frederiksberg

Er du optaget af og har kompetencer samt erfaringer indenfor specialundervisningsområdet? Kan du ligeledes se dig selv ind i det understøttende arbejde med de ældste elevers overgange til ungdomsuddannelsesområdet?

Som konsulent i skoleafdelingen vil du, i udgangspunktet, have opgaver og ansvar indenfor specialundervisningsområdet, hvilket indbefatter et tæt og nødvendigt samarbejde med skolerne, PPR, Familieafdelingen. Du vil desuden have ansvar for samarbejdet på ungeområdet, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning, Uddannelsesrådet, den Koordinerede Unge Indsats og dermed arbejdet med overgang til ungdomsuddannelsesområdet.

Vi tilbyder bl.a. en arbejdsplads med høje ambitioner og et godt arbejdsmiljø.

Frederiksberg Kommune

Projektleder til Frederiksberg Kommunes Økonomi og Udbudsafdeling

Frederiksberg

Ambitionerne er høje på Frederiksberg. Det gælder også indenfor indkøb og udbud. Vi skal sikre en bæredygtig transformation af kommunens forbrug, at kvaliteten lever op til borgernes behov og frigøre penge til de kommunale velfærdsopgaver. Hvis du er ambitiøs og motiveres af at drive projekter, der gør en forskel, så er stillingen som udbudskonsulent hos Økonomi og Udbud i Frederiksberg Kommune helt sikkert noget for dig.

Din kommende opgaveportefølje vil bl.a. omfatte:

 • Projektledelse af udbudsprojekter både på Frederiksberg og på tværs af kommunerne i ICØ.
 • Udvikling af indkøbsområdet i en mere bæredygtig retning.
 • Markedsdialog, analyser og gevinstberegninger.
Frederiksberg Kommune

To drifts- og affaldskonsulenter søges til Frederiksberg Renovation

Frederiksberg

Ønsker du en afvekslende arbejdsdag, hvor du sætter dig selv og din faglighed i spil samtidigt med, at du vedligeholder og udvikler driften hos Frederiksberg Renovation?

I stillingen som drifts- og affaldskonsulent får du sammen med dine kolleger en afgørende rolle i, at Frederiksberg Renovation fortsætter med at have en sikker drift samtidigt med, at driften tilpasses og udvikles til at indfri målene i ressource- og affaldsplanen.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At lave tilsyn i byen i relation til affaldsindsamlingen
 • At bidrage til udrulning af nye affaldsordninger
 • At implementere og evaluere driftsoptimeringer samt lave forsøg med affaldsindsamlingen med formål om at indfri målsætningerne i ressource- og affaldsplanen
Frederiksberg Kommune

Specialinstitution Magnoliahuset

Frederiksberg

Vi søger pr. 1.10.23 eller snarest derefter en pædagog på 37 timer.

Vi er et specialiseret dagtilbud under serviceloven § 32. Børnene har diagnoser indenfor autismespektret (ASF), - forskellige syndromer, - ADHD, - motoriske/fysiske funktionsnedsættelser eller andre diagnoser. Det kan også være børn uden diagnose, som er forsinkede i deres udvikling. Fælles for børnene er, at de alle profiterer af at være i et specialpædagogisk miljø med tæt voksenkontakt.

Vi søger en pædagog, som har erfaring og viden om specialområdet, eller lysten til at sætte sig ind i det, og som kan indgå i et fagligt reflekterende samarbejde med kollegaer, konsulenter og ledelsen.

Frederiksberg Kommune

Social- og sundhedshjælper søges til vores dagvagt i Frederiksberg Hjemmepleje

Vi ved, at du som social- og sundhedshjælper har gode muligheder for at finde job. Lad os derfor overbevise dig om, hvorfor Frederiksberg Hjemmepleje skal være din nye arbejdsplads.

Hos os arbejder vi tværfagligt, og du vil opleve, at du aldrig står alene med din faglige viden.

Er du nyuddannet, så ansættes du i et team af erfarne medarbejdere, som er klar til at tage imod dig og give dig en tryg start. Har du års erfaring, så vil du hurtig opleve, at din faglighed bringes i spil, og vi inddrager din viden i vores daglige tavlemøder.

Uanset erfaring, så tilknyttes du en mentor og får den introduktion du har brug for til vores hjemmepleje.

Frederiksberg Kommune

Social- og sundhedsassistent på Frederiksberg – i smukke omgivelser

Du har nu muligheden for at blive en del af vores dedikerede, tværfaglige team, der brænder for at levere høj kvalitet inden for social- og sundhedsområdet. Her på Frederiksberg vil du kunne nyde godt af de smukke omgivelser og samtidig have kort cykelafstand mellem borgerbesøgene.

Arbejdsopgaver

 • Udføre sygepleje og personlig pleje hos borgerne på Frederiksberg i deres eget hjem.
 • Observere og rapportere borgerens fysiske og mentale tilstand.
 • Medvirke til rehabilitering og understøttelse af borgerens egen mestring.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling med varierende arbejdsopgaver med mulighed for indflydelse på egen vagtplan.

IT-supportere søges til Frederiksberg Kommunes IT-afdeling

Frederiksberg

Frederiksberg Kommune søger 2 dygtige og servicemindede IT-supportere, der skal være ’point of contact’ for vores over 5.000 brugere og være...

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV