35 job matcher din søgning 35 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg Kommune Mariendal søger pædagog til børnehaven/naturbørnehaven 37 timer

Frederiksberg Kommune

Vores gamle villa på Frederiksberg har gode faciliteter til leg og kreativitet. Og når vi to uger om måneden er i vores naturbørnehave i Birkerød, er der al den plads, natur og frihed, man kan ønske sig.

I Mariendal er hvert år fuld af projekter med kunst, teater, kreativ skoleforberedelse og fejring af årstider. Og hver stilling er fuld af ansvar, frihed og udvikling. Der er en rød tråd gennem alt det, vi gør i Mariendal. Det gavner børnene, der bliver stimulerede, udvikler sig personligt, lærer på en god måde og får en masse rare oplevelser. Og det gavner os voksne, der udvikler os fagligt, altid har udfordringer i vores job, kender vores mål og har frihed til at præge vores egen og børnenes hverdag.

Den røde tråd hedder Reggio Emilia, som vi blandt andet bliver inspireret af ved studietur til Italien og ved løbende dialog om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

Frederiksberg Kommune Økonomimedarbejder til Ejendomsservice- og Driftsenheden

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til fortsat at professionalisere vores bygningsdriftsorganisation? Er du skarp til regnskab og økonomistyring, og vil du have det fulde ansvar for regnskab for en intern håndværksvirksomhed, så læs endelig videre!

Vi søger en økonomimedarbejder, der først og fremmest skal håndtere salgsfakturaer, fakturabetaling og generel økonomistyring for vores interne håndværksvirksomhed, kaldet Bygningsservice.

Du vil blive en del af et mindre servicecenter, hvor nøgleordene er ”kommunikation, overblik og god service”, og udover dit arbejde med økonomi, vil en mindre del af dine opgaver bestå i håndtering af vores helpdesk og akuttelefon i samarbejde med to kollegaer.

Du får et bredt samarbejde med de øvrige kollegaer i Driftsteamet og Bygningsservice, ligesom du også vil have en del kontakt til områdets fælles stabsfunktion og kommunens økonomiafdeling.

Frederiksberg Kommune Genopslag: Skolen på Duevej søger en leder til skolens fritids-, junior- og ungdomsklub Jokeren

Frederiksberg Kommune

Som klubleder for Klub Jokeren har du det daglige pædagogiske ansvar samt ansvar for driften og udviklingen af klubben. Du bliver en del af en spændende og alsidig hverdag sammen med 12 engagerede og pligtopfyldende medarbejdere, der hver dag gør sig umage for at skabe et spændende og alsidigt klubtilbud for brugerne.

Vi søger en klubleder, der formår at;

  • Sætte en ny og spændende retning for klub Jokeren, til gavn for klubbens medlemmer og i tæt samarbejde med klubbens ansatte
  • Styrke klubbens såvel som skolens pædagogiske grundlag og herunder styrke den pædagogfaglige dimension på Jokeren
  • Styrke samarbejdsfladerne mellem klub og skole, således at klubbens medarbejdere bliver et endnu stærkere aktiv i skolens hverdag
Frederiksberg Kommune Koordinator med lyst til faglig udvikling – børnehandicapområdet

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at skabe et stærkt arbejdsfællesskab og sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen for børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser?

I Specialrådgivningen er vores fokus, i tæt samarbejde med familien og andre relevante aktører, at sikre gode og helhedsorienterede indsatser, herunder handicapkompenserende ydelser, forebyggende indsatser eller særlig støtte til udsatte børn og unge.

Du skal brænde for at yde faglig sparring og se lovmedholdelighed og fokus på en sammenhæng mellem pris og kvalitet, som afgørende i godt socialfagligt arbejde. Det er væsentligt, at du har lyst til at være med til at skabe positiv udvikling og sætte retning i den fælles praksis, sikre høj faglighed og et stærkt arbejdsfællesskab.

Du er god til at tænke nyt, arbejde inddragende samt have en konstruktiv og løsningsfokuseret tilgang til familierne og det tværprofessionelle samarbejde.

Frederiksberg Kommune Fritids -, Junior og ungdomsklub på Frederiksberg søger uddannet pædagog 37 timer

Frederiksberg Kommune

Vi er en attraktiv klub, der ligger på Vagtelvej 58 på Frederiksberg i velegnede lokaler med 320 medlemmer i fritids- og juniorafdelingen og ca. 50 i ungdomsklubben. Vi hører organisatorisk sammen med Skolen på Duevej.

Vi søger en pædagogisk stærk kollega, som har relevante kompetencer inden for nogle af disse områder eller andre som f.eks. dans, der kan være med til at udvikle klubbens pædagogiske praksis.

Medarbejderindflydelse, engagement og ansvar er vigtige værdier. Derfor søger vi en pædagog med udprægede gode samarbejdsevner og et godt overblik, som har kompetence til at tage aktiv del i teamsamarbejdet. Du skal tillige være mødestabil, initiativrig, anerkendende og i besiddelse af en stærk mentaliseringsevne.

Frederiksberg Kommune Idræts-SFO på Frederiksberg søger pædagog 37 timer ugentligt

Frederiksberg Kommune

SFO er en integreret del af Skolen på Duevej og er en stor skolefritidsordning med ca. 350 børn og 22 ansatte, som arbejder i årgangsteam. Vi er en meget stabil personalegruppe, som har til huse i velegnede kombinationslokaler med gode udendørsfaciliteter bl.a. med en god kunstgræsbane.

Medarbejderindflydelse, engagement og ansvar er vigtige værdier. Derfor søger vi pædagoger med udprægede gode samarbejdsevner og et godt overblik, som har kompetence til at tage aktiv del i teamsamarbejdet. Du skal tillige være mødestabil, initiativrig, anerkendende og i besiddelse af mentaliseringsevne.

For stillingen gælder endvidere, at vi søger en pædagog, som er kompetent især i forhold til pædagogisk idræt, men som også har interesse inden for andre områder.

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Gartner- og Vejservice søger en pladsmedarbejder

Frederiksberg Kommune

Har du hænderne skruet godt på, en stærk ordenssans og er glad af natur, så se her!

I Frederiksberg Gartner- og Vejservice, i Frederiksberg Kommune, søger vi en pladsmedarbejder, som – sammen med driftslederen og vores anden pladsmedarbejder – skal være med til at sikre en god logistik på pladsen.

Dine opgaver er følgende:

  • Holde styr på pladsen, herunder hal og bygninger samt sikkerhed for de enkelte områder
  • Kørsel i form af læsning og aflæsning med truck samt frontlæsser
  • Modtagerkontrol af varer og pakker
Frederiksberg Kommune Passion for vuggestue, kunst og kreativitet

Frederiksberg Kommune

Fasangården søger en dygtig uddannet pædagog på 35-37 timer om ugen – tiltrædelse 1. juli eller 1. august 2022.

Vi søger en uddannet pædagog som:
Har høj faglighed, og som hviler i sig selv og i rollen som pædagog – også selvom du måske er nyuddannet. Det er ikke vigtigt om du har kort eller lang erfaring, men du skal brænde for arbejdet med vuggestuebørn og ønske at være en del af Fasangården.

Om Fasangården:
En kommunal institution, hvis linje er inspireret af den pædagogiske filosofi Reggio Emilia. Vi lægger vægt på æstetiske læreprocesser, og vi har altid barnet i centrum. Du behøver ikke at have erfaring med Reggio Emilia, men vi forventer, at du har orienteret dig og at du er med til at opretholde og give liv til vores fælles retning.

Frederiksberg Kommune Lille hyggelig vuggestue, Platangården søger 2 pædagoger 32-37 timer

Frederiksberg Kommune

Platangården søger 2 uddannede pædagoger 32-37 pr. uge. Time antal justeres efter ønske. Stillingerne er til besættelse 1-7-22 eller snarest derefter.

Platangården er en lille hyggelig vuggestue, placeret centralt på Frederiksberg. Institutionen er normeret til 46 børn, fordelt på 4 stuer. Der er 16 ansatte af begge køn.

I Platangården arbejdes der målrettet pædagogisk, med børnegruppen samt det enkelte barn. Der lægges vægt på at det pædagogiske arbejde, tager udgangspunkt i den nye lærerplan, i den inkluderende praksis samt i dialogisk læsning. Der arbejdes med struktureret læringsmiljøer, i mindre grupper 2 gange om ugen. Der lægges vægt på at læringsmiljøerne afspejler børnenes nysgerrighed og en legende tilgang.

Gem
Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune søger visitator

Frederiksberg Kommune

Visitation og Hjælpemidler i Frederiksberg Kommune søger pr. 1. juli 2022 eller snarest derefter en ny kollega til Visitation og Hjælpemidler.

Visitation og Hjælpemidler beskæftiger sig med visitation til hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, hjælpemidler, boligindretning, biler, koordinering af hospitalsudskrivelser samt modtagelse af henvendelse fra borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Vi er et dynamisk hus med 50 engagerede og ansvarlige kollegaer, som alle har ambition om at skabe velkoordinerede forløb, der understøtter et aktivt, meningsfuldt og værdigt liv for borgerne.

Gem
Frederiksberg Kommune Teamleder søges til Ungdomscentret Allégården

Frederiksberg Kommune

Ungdomscentret Allégården søger teamleder til vores Ungeteam med tiltrædelse 1.august 2022. Teamlederstillingen er en delt stilling, hvor der både skal løses kontaktpersonsopgaver, ledelsesopgaver og administrative opgaver.

Som ansat på Ungdomscentret Allégården, får du fagligt udfordrende og afvekslende opgaver, stor fleksibilitet i arbejdslivet og gode muligheder for kurser og supervision.

Vi har høje forventninger til dig og hinanden, der er højt til loftet og let til grin. Du bliver en del af en arbejdsplads, med stort fokus på faglig kvalitet og udvikling, samt det gode arbejdsmiljø.

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Ungecenter søger ambitiøs og faglig teamleder til Uddannelsesvejledningen

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at lede et progressivt og resultatskabende Ungecenter, der er på forkant med udviklingen af den fremtidige ungeindsats, herunder realiseringen af den tværgående kommunale ungeindsats?

Som teamleder vil du være personaleleder og ansvarlig for:

  • Den daglige drift og faglige ledelse af Uddannelsesvejledningen på hele Frederiksberg, herunder uddannelsesvejledning på kommunens folkeskoler, privatskoler og specialskoler samt ungevejledning for unge op til 30 år.
  • Faglig sparring til medarbejderne, herunder sikre kvalitet i indsatserne og sammenhængen med resten af Ungecenteret samt centrale samarbejdspartnere som skoler, FGU, Familie- og Socialafdelingen.
Frederiksberg Kommune Klinikassistenter til Frederiksberg Kommunes Tandpleje

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes Tandpleje søger 1-2 klinikassistenter til fastansættelse i fuldtidsstillinger, da én af vores medarbejdere gennem mange år går på pension og da vi ligeledes står overfor, at skulle udvide vores patientgruppe med de 18-21-årige.

Vi ønsker stillingerne besat pr. 1. august 2022 eller snarest.

Jobbet som klinikassistent i Frederiksberg Kommunes Tandpleje er et alsidigt job, hvor mange kompetencer kommer i spil. Arbejdet spænder bredt fra at assistere tandlægen og tandplejeren til at have kontakt med forældre og børn, styre aftalebøger, bestille vare, arbejde i sterilisationen m.m. I Omsorgs- og Socialtandplejen vil der derudover være kontakt til ældre og udsatte borgere samt pårørende og plejepersonale.

Frederiksberg Kommune Stærke litteraturformidlere med fokus på inspiration og dialog i mødet med borgerne

Frederiksberg Kommune

Biblioteket Frederiksberg har stort fokus på bibliotekets fysiske betjening. Når borgerne træder ind ad døren, skal de møde et serviceminded og fagligt stærkt personale, der sætter en ære i at møde brugerne ud fra brugernes ståsted.

Som litteraturformidler har du en væsentlig opgave i at inspirere og engagere lånerne i dialog om litteratur. Denne tradition for formidling er ny og fortsat under udvikling, og du får en væsentlig rolle i at videreudvikle og implementere den sammen med de andre litteraturformidlere.

Som en del af enheden Den Fysiske Betjening kommer du også til at være generalist i Infocentret, hvor du sammen med de andre kollegaer møder borgerne serviceminded og svarer på alt fra, hvad tid biblioteket lukker til anbefalinger til ”en bog, der ligner”.

Frederiksberg Kommune Spændende stilling som familieplejekonsulent

Frederiksberg Kommune

Familieafdelingen søger en erfaren familieplejekonsulent, der brænder for arbejdet med børn/unge og deres anbringelse.

Du vil som ansat i familieafdelingen blive en del af et velfungerende og dynamisk team som har fokus på at udvikle en god praksis på anbringelsesområdet.

Som familieplejekonsulent vægter vi høj faglighed, tværfagligt og tæt samarbejde med myndighed. Vi er optaget af det rette match, samt tæt opfølgning i anbringelsen af barnet/den unge. Vi arbejder derfor systematisk med for-samtaler i alle nye familieplejeanbringelser med henblik på at sikre det rette anbringelsessted til barnet/den unge. Derudover matcher vi anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner ud fra barnets/den unges behov og formålet med anbringelsen.

Frederiksberg Kommune Brænder du for naturfag og projektbaseret læring – og vil du være med til at udvikle morgendagens skole på Grundtvigsvej, Frederiksberg? Så vil vi rigtigt gerne høre fra dig!

Frederiksberg Kommune

Er du overbygningslærer i naturfag?

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en engageret lærer i naturfag til overbygningen.

Stillingen rummer også mulighed for at blive skolens nye naturfagsvejleder og bidrage til udviklingen af naturfagsundervisningen og skolens nybyggede scienceafdeling. Hvis du har kompetencer og erfaringer som vejleder og er interesseret i en vejledningsfunktion som en del af dine arbejdsopgaver, bedes du anføre det i ansøgningen.

Vi er en skole, der arbejder med projektbaseret læring på tværs af fag, så dine fag skal både tænkes i dybden og ind i en sammenhæng med andre fag og med verden uden for skolen.

Frederiksberg Kommune Er du den heldige pædagog, der skal arbejde i et hus med højt humør og fokus på faglighed?

Frederiksberg Kommune

Er du pædagog og brænder for det pædagogiske arbejde med aldersgruppen 2,10-3,5 år? Så er det dig, vi søger til vores mellemgruppe, Noderne. Stillingen er på 35 timer med ansættelse pr. 1. juli 2022 (gerne før).

Som ansat vil du kunne forvente en kontinuerlig faglig og personlig udvikling i samspil med en stor gruppe kolleger med mange forskellige kompetencer. Et arbejdsmiljø med godt humør og let til latter vægtes højt, og hvor det sociale samvær dyrkes både i og uden for arbejdstid. Eksempelvis har vi månedlige fredagsbarer.

Børnehuset Harmonien er en integreret og selvejende musik-, bevægelses- og naturinstitution. Lige nu har vi 48 vuggestuebørn, 10 børnehavebørn i en småbørnsgruppe (Noderne) samt 35 børnehavebørn i skovbørnehaven. Vores skovbørnehave ligger i Svaneparken i Birkerød, mens resten af institutionen holder til på Mariendalsvej 24 på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune Er du til høj faglighed og godt humør? Så er du vores nye pædagog!

Frederiksberg Kommune

Vi søger en pædagog pr. 1. juli 2022 (gerne før) til vores skønne vuggestue!

Stillingen er som udgangspunkt på 35 timer, men 37 timer er også en mulighed.

Som ansat vil du kunne forvente en kontinuerlig faglig og personlig udvikling i samspil med en stor gruppe kolleger med mange forskellige kompetencer. Et arbejdsmiljø med godt humør og let til latter vægtes højt, og hvor det sociale samvær dyrkes både i og udenfor arbejdstid. Eksempelvis har vi månedlige fredagsbarer.

Børnehuset Harmonien er en integreret og selvejende musik, bevægelse og naturinstitution med 48 vuggestuebørn, 16 børnehavebørn i en småbørnsgruppe, samt 46 børnehavebørn i skovbørnehaven. Vores skovbørnehave ligger i Svaneparken i Birkerød, mens resten af institutionen holder til på Mariendalsvej 24 på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune Vil du som pædagogisk afdelingsleder være med til at række mod stjernerne på Skolen på Grundtvigsvej?

Frederiksberg Kommune

Du skal være med til at skabe kronen på værket: overbygningen på en enestående og ny skole, der tør gå nye veje og ’danne skole.’ Vi er i fuld gang med at udvikle morgendagens skole, hvor undervisning og læring foregår inden for rammerne af Projektbaseret Læring.

Du er leder med et stærkt engagement i selve ledelsesopgaven. Du er leder med store visioner og dybdegående teoretisk indsigt i den pædagogiske og didaktiske verden. En leder, som kan og vil være med til at drive skolens pædagogiske arbejde fremad, som kan supervisere og vejlede det pædagogiske personale. Hertil kommer forskellige former for almindelige driftsopgaver, som skoleledelsen har ansvaret for.

Frederiksberg Kommune Flintholm Plejeboliger søger social- og sundhedsassistent

Frederiksberg Kommune

Dette sker ikke tit, men nu er chancen her!! Vi søger en ny social- og sundhedsassistentkollega.

Vil du være med til at skabe trygge og sikre rammer for det liv, som 52 helt særlige beboere ønsker at leve på Flintholm Plejeboliger, så skal du søge stillingen som social- og sundhedsassistent hos os.

På Flintholm Plejeboliger er det beboeren, der bestemmer, og os som personale, der tilrettelægger en pleje og omsorg ud fra beboernes ønsker og behov, naturligvis kombineret med vores sundhedsfaglige viden.

Vi synes faktisk selv, at vi er noget særligt. I et ”lille hus”, hvor alle kender hinanden forsøger vi at skabe et arbejdsmiljø, som alle bare har lyst til at være en del af.