14 job matcher din søgning 14 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 14 af 14 resultater.
Energinet
Nytænkende gaskvalitetsspecialist til gassystemets grønne omstilling

Energinet, Ballerup

Vær med til at forme fremtidens gassystem med mulighed for at blive ekspert i grønne gasser i forhold til drift af gassystemet. Som nøgleperson med din specialistviden bidrager du med viden og løsninger, som er nødvendige for at lykkedes med den grønne omstilling af gassystemet på rekordtid.

Energinet

Du bliver en del af afdelingen Systemdrift i Energinet GAS TSO (gastransmissionsoperatør). Afdelingen udarbejder strategiske, taktiske og operationelle rammer for driften af gassystemet. Arbejdsmiljøet er uformelt med høj faglighed og respekt for hinandens kompetencer.

Energinet
Energinet
Forretningsorienteret finansiel business-partner for stor forretningsenhed

Energinet, Fredericia

Vil du have et udadvendt job med selvstændige økonomi- og optimeringsopgaver og et væsentligt ansvar i forhold til økonomistyringen i Energinets IT-forretningsenhed?

Energinet

Og evner du, i kraft af din faglighed, erfaring og personlighed, at opbygge den tillid og de relationer, det kræver at være en betroet økonomisk sparringspartner for topledere, hvor din fornemmeste opgave er at understøtte og udfordre dem på økonomiområdet?

Som finansiel business-partner bliver du den bærende kraft i at etablere forretningsorienterede og værdiskabende økonomiløsninger sammen med enhedens øverste ledelse.

Energinet
Energinet
Teamorienteret intern revisor med fokus på forretningsgange

Energinet, Fredericia

Vær med til at udvikle en forholdsvis nyetableret koncernintern revisionsafdeling, der har reference til bestyrelsens revisions- og risikoudvalg. Du bliver helt central i forhold til at sikre, at den interne revision gennemføres med et højt kvalitetsniveau, og du sørger sammen med dine kolleger for et kompetent og positivt samarbejde med resten af koncernen med henblik på den samlede værdiskabelse.

Energinet

Glæd dig til et job i en spændende virksomhed, hvor du indgår i et mindre team, hvor vi alle har væsentlig indflydelse på afdelingens og egne mål, dagligdag og resultater. Med selvstændigt ansvar får du en unik mulighed for at opnå en dyb forståelse af en koncern. Samtidig kan du se frem til at blive en del af en virksomhed med fokus på et arbejdsliv i balance.

Energinet
Energinet
Data Engineers til Energinets dataplatform

Energinet, Fredericia

Vi har rigtig travlt med at bringe vores data i spil for vores mange digitaliseringsinitiver, så vi kan lykkes med den grønne omstilling.

Energinet

Derfor søger vi nu to Data Engineers med passion for data og softwareudvikling, som vil være med til at udvikle nye dataintegrationer på vores nyudviklede dataplatform, baseret på Azure Cloud Services, samt på vores CKAN-baserede OpenData-løsning, Energidataservice.

Du bliver en del af afdelingen IT BI og Dataleverancer, hvor du får fagligt stærke kolleger, der brænder for cloud-arkitektur, softwareudvikling, rapportering og dataløsninger. Samtidig bliver du en del af et agilt, tværgående team i vores SAFe-setup. Her kommer du sammen med kolleger fra forretningen til at skabe dataløsninger med fokus på optimering af el- og gassystemet.

Energinet
Energinet
Struktureret udbudskonsulent til driftsindkøb

Energinet, Fredericia eller Ballerup

Energinet

Vær med til at drive komplekse indkøbs- og udbudsprocesser i et spændende job, hvor du som udbudskonsulent håndterer selvstændige indkøbsopgaver på tværs af kategorierne. Med et solidt fagligt fundament i udbudsjuraen kan du se frem til et alsidigt job med en bred kontaktflade, mange interessenter og et tæt samarbejde med indkøbere, category managers og udbuds- og kontraktjurister.

Glæd dig til et udfordrende job, hvor du arbejder på tværs af hele koncernen og derfor får mulighed for at sætte dig ind i mange forskellige fagområder – samtidig med at du selv er funderet i indkøbs- og udbudsprocessen og fungerer som forretningens sparringspartner i forhold til processen. Du får et stort ansvar som en af vores specialister inden for EU-udbudsprocessen, og du bliver en del af et dynamisk og meget fagligt miljø, hvor der er højt tempo og fokus på udvikling af medarbejdere.

Energinet
Energinet
Måleingeniør til håndtering af måleteknik for fremtidens grønne gassektor

Energinet, Ballerup

Kunne du tænke dig at få en rolle i et af de største infrastrukturprojekter i gassektoren i nyere tid? Vil du være med til at sikre gassens rolle i den grønne omstilling? Så er du måske vores nye målespecialist i afdelingen Teknik og Innovation.

Energinet

Du indgår i et team på i alt 3 måleteknikere og ingeniører og har sammen med disse ansvaret for opbygning, design og fastlæggelse at principperne for fiskal måleafregning af gastransport – fra kravspecificering og kalibrering af udstyr til afrapportering og dokumentation. Dette gælder for såvel eksisterende som nye anlæg, der bygges i forbindelse med at stigende mængder vedvarende energi tilføres vores transmissionsnet.

Energinet
Energinet
Samfundsøkonom med passion og gennemslagskraft

Energinet, Fredericia

Vil du have et udadvendt job med selvstændige økonomiske og analytiske opgaver, hvor du kan sætte dit præg på økonomistyringen og rammerne i Energinet Elsystemansvar A/S, som spiller en meget central rolle i den grønne omstilling? Og evner du i kraft af din faglighed og personlighed at opbygge den tillid og de relationer, der kræves som betroet økonomisk sparringspartner for strategiske udviklingsprojekter? Som økonom for Elsystemansvar bliver du en drivende kraft i at sikre økonomiske beregninger som rationale for strategiske initiativer.

Energinet

Som økonom hjælper du organisationen med at opstille business cases og økonomiske rationaler til prioritering af strategiske initiativer og investeringer i milliardklassen. Derudover hjælper du med at udvikle metoder til at opgøre den samfundsøkonomiske værdiskabelse, som drives af Elsystemansvar.

Energinet
Energinet
Markedsudvikler med udviklingsfokus og flair for samarbejde

Energinet, Fredericia

Energinet

Elmarkedet bliver i de kommende år en af de vigtigste brikker i udviklingen mod et grønnere Danmark, hvor fleksibelt elforbrug er afgørende for at sikre en effektiv indpasning af de stigende mængder vedvarende energi – og dermed sikre en betalbar grøn omstilling.

Du bliver en del af afdelingen Økonomi og Regulering, der varetager Elsystemansvars opgaver i relation til økonomi, strategiopfølgning, økonomisk regulering, samfundsøkonomiske analyser og detailmarked.

Afdelingen består af elleve dygtige vidensmedarbejdere, og du kan se frem til et job med afvekslende opgaver og samarbejde med myndigheder, brancheorganisationer og eksterne aktører samt engagerede kolleger i afdelingen og andre af Energinets selskaber.

Energinet
Energinet
Specialist inden for højspændingskomponenter og systemer

Energinet, Fredericia

Energinet Eltransmission arbejder med at udvikle Danmarks fremtidige eltransmissionsnet, der som led i den grønne omstilling står over for milliardinvesteringer de kommende mange år. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at vores anlæg bliver driftet og udviklet optimalt – og her får du en særlig rolle. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Du bliver en del af afdelingen Asset Optimering, som er en del af et større asset-område i Energinet. Vi arbejder med 3 pejlemærker:

 • At fastholde og udvikle fagligheden omkring vores anlæg gennem personlige kompetencer og faglighed samt via fagmiljøer med tværgående deltagelse i Eltransmission.
 • Data og digitalisering på anlæg og andre systemer er en væsentlig støtte til fagligheden og skal lette vores processer, skabe overblik og sikre vores faglige beslutninger.
Energinet
Energinet
Platformsejer til demokratisering af energisystemets data

Energinet, Fredericia eller Ballerup

Vi har travlt, som i rigtig travlt, for at lykkes med den grønne omstilling. Det kommer som regel til udtryk i debatter om vindmølleparker, elbiler, ledninger og gasrør i landskabet. Men der er et andet landskab vi sjældent hører tale om – nemlig vores datalandskab.

Vi søger en platformsejer til at tage ansvar for vores datalandskab og mere specifikt drive videreudviklingen af vores dataplatform samt opbygge og drive en portefølje af dataintegrationsindsatser i Energinet.

Dine ansvarsområder:

Energinet
 • Være bindeled mellem dataplatformens udviklere og forretningen.
 • Udarbejde platformens roadmap, der er afstemt med forretningens prioriteter og use cases.
 • Sikre, at platformen er videreudviklet i henhold til dets roadmap og med state-of-the-art teknologier.
Energinet
Energinet
Serviceminded & dynamisk indkøbsassistent til operationel kontraktstyring

Energinet, Fredericia

Energinet

Har du gejsten, viljen og lysten til at arbejde med operationel kontraktstyring hos en professionel virksomhed, der arbejder engageret for den grønne omstilling? Som vores nye indkøbsassistent bliver du en del af et professionelt indkøbsteam i Energinet med fagligt dygtige og engagerede kolleger.

Dine opgaver er at:

 • Håndtere operationel kontraktstyring på udvalgte kontrakter & rammeaftaler.
 • Styre håndtering af køreplader og prognosejustering ift. leverandører af køreplader og egne køreplader.
 • Sikre administrativ støtte til indkøbsdelprojektledere i projekterne.
Energinet
Energinet
Studentermedhjælper med økonomibaggrund til Energinets indkøbsfunktion

Energinet, Fredericia

Er du en skarp og engageret studerende, der har lyst til at prøve kræfter med oprettelse af indkøbsordre og fakturabehandling i flere af Energinets selskaber? Så er du måske vores nye studentermedhjælper i Indkøbssupport, som er en del af Indkøb. Glæd dig til en spændende hverdag blandt engagerede kolleger, der alle er indstillede på at yde den bedste service til organisationen.

Energinet

Som studentermedhjælper arbejder du selvstændigt, og opgaverne omfatter:

 • Oprettelse af indkøbsordrer og behandling af indkommende fakturaer
 • Ad hoc-bistand til disponentteamet
 • Dialog med forretningen omkring indkøbsordrer og fakturaer
Energinet
Energinet
Motiverende afdelingsleder med erfaring i teknisk administration

Energinet, Ballerup

Kom med om bord, og vær med til at sætte rammerne for en ny afdeling, der skal sikre et professionelt fagmiljø til samarbejdet med myndigheder og kunder samt skabe bro til selskabets egen projekt- og driftsorganisation.

Hvis du er en motiverende og samarbejdsorienteret leder med et solidt fagligt fundament, der brænder for at opbygge og tænke nyt, er du måske vores nye leder for afdelingen Optimering og Support.

Energinet

Du kan se frem til at blive en del af et velfungerende og dynamisk lederteam bestående af i alt fem ledere i selskabet Teknik og Anlæg med i alt ca. 75 medarbejdere. Teknik og Anlæg bygger og driver anlæg for naturgas og biogas og bidrager mere og mere til den grønne omstilling i takt med, at stadig større mængder grøn gas tilføres nettet.

Energinet
Category Manager til indkøb af gaskomponenter
Vær med til at sikre en smidig og effektiv indkøbsproces og sætte standarden for, hvordan vi foretager indkøb i Energinet.
Energinet, Sønderjylland
Djøf Jobunivers