31 job matcher din søgning 31 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 31 resultater.
Banedanmark
It-koordinator

Banedanmark, København

Har du mod på at være med til at sikre drift og vedligehold af Banedanmarks administrative it-systemer samt styrke it-driftskoordineringen?

I stillingen som it-koordinator får du et spændende job med engagerede kolleger. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil med input, som får en reel indvirkning på vores it-infrastruktur.

Du refererer til sektionschefen/It-driftschefen og skal være med til at understøtte den daglige drift gennem sparring, planlægning, estimering og fordeling af sektionens opgaver, herunder allokering af ressourcer.

Du vil arbejde i spændingsfeltet mellem it, teknik og projektledelse. Det er din opgave at varetage koordineringen.

Banedanmark
Banedanmark
Regnskabscontrollere til organisation i rivende udvikling

Banedanmark, København

Ønsker du at arbejde tæt på forretningen og styrke samarbejdsrelationerne på tværs af organisationen i et velfungerende controllerteam med høj faglighed?

Du bliver en del af regnskabssektionen, som består af et bogholderi- og et regnskabsteam med kompetente medarbejdere, hvor vi sammen løfter vores ansvar for Banedanmarks regnskab med høj faglighed.

Dit ansvarsområde bliver at:

  • holde dig ajour med de statslige regler og sikre, at vi aflægger et korrekt regnskab i overensstemmelse med de statslige regler, og sikre den løbende kvalitet.
  • medvirke til standardisering af vores interne arbejdsgange vedrørende afstemning og controlling
  • sikre en god forretningsforståelse. Herunder opretholde og sikre et tæt samarbejde med forretningen bla. i forhold til overholdelse af compliance.
Banedanmark
Banedanmark
Teamleder til sporområdet

Banedanmark, København

Kan du lede og motivere?

Vi søger en teamleder, der kan lede en gruppe af kompetente medarbejdere indenfor sporområdet på jernbanen. Vi skal derfor have fat i en kandidat, der drømmer om at lede og motivere en gruppe medarbejdere.

Som teamleder varetager du det faglige og ledelsesmæssige ansvar for dit team på omkring 20 medarbejdere og herudover 3 produktionsledere. Du får ansvaret for den direkte ledelse af teamet, hvor du står for MUS-samtaler, kompetenceudvikling samt for løbende at coache og motivere dine medarbejdere. Du skal desuden sikre, at de nødvendige kvalifikationer og ressourcer er til stede i teamet.

Banedanmark
Banedanmark
E-læringskonsulent for HR Uddannelse

Banedanmark, København

Har du erfaring med udvikling, implementering og drift af e-læringsmiljøer? Brænder du for samspillet mellem læring og digitalisering, så har vi brug for dig til at udvikle e-læringskurser i Banedanmark!

E-læring spiller en vigtig og stadig større rolle i Banedanmarks kursusudbud. Banedanmark har brug for en e-læringskonsulent til at udvikle e-læringsforløb for Banedanmarks medarbejdere. Første opgave vil være at udvikle en række obligatoriske jernbanesikkerhedsbærende e-læringsmoduler. E-læringsforløbet skal tilbyde en fleksibel løsning for medarbejdere, så medarbejderne kan tage de moduler, der passer til deres arbejdsopgaver.

Banedanmark
Banedanmark
Produktionsleder

Banedanmark, København

Er du en vores nye fagligt stærke produktionsledere til København?

Vi søger en produktionsleder til det sportekniske område. Din overordnede opgave bliver at sørge for en god og sikker hverdag for vores medarbejdere i sporet.

Som produktionsleder ved Spor kommer du til at varetage en lederfunktion for cirka 10 ansatte. Du vil få mulighed for at sætte dit faglige og personlige præg på afdelingens performance og udvikling og vil endvidere komme til at samarbejde tværfagligt med de andre produktionsledere i vores team.

Som produktionsleder har du den daglige ledelse af produktionen i sporet – fagligt såvel som sikkerhedsmæssigt. Du sikrer ligeledes, at opgaverne løses i overensstemmelse med de opstillede krav til tid og kvalitet inden for gældende banenormer. Du er ligeledes ansvarlig for løbende at igangsætte nye tiltag for at effektivisere den daglige produktion.

Banedanmark
Banedanmark
Ledelseskonsulenter til Organisations- og Ledelsesudvikling

Banedanmark, København

Er du interesseret i at arbejde med organisations- og ledelsesudvikling i en af Danmarks mest spændende organisationer?

I sektionen Organisation- og Ledelsesudvikling søger vi konsulenter, som vil være med til at hjælpe forretningen med at transformere Banedanmark og vores ledere på alle niveauer, således at Banedanmarks strategi ”I form til fremtidens jernbane” realiseres.

Vi er en del af HR-divisionen, der er organiseret i tre hovedområder med godt 90 medarbejdere. Sektionens opgave er at udvikle og drive strategiske initiativer samt understøtte organisationen i at nå sine mål. Derudover arbejder vi med at skabe en god myndighedskultur i Banedanmark. Dette sker gennem en høj grad af forretningsforståelse og en vilje til at yde maksimal service til forretningen.

Banedanmark
Banedanmark
Økonomielev

Banedanmark, København

Vil du have en praktisk uddannelse inden for økonomiområdet og kickstarte dit arbejdsliv?

Vi søger to økonomielever hhv. pr. 1. august og 1. september 2020 – en uddannelsesstilling for dig som gerne vil arbejde i en økonomiafdeling. Uddannelsen varer to år inkl. cirka 10 ugers skoleophold. Opgaverne er forskellige, men regnskab og økonomi er de to vigtigste nøgleord.

Med en uddannelse i Banedanmark er du godt på vej til et job både i det offentlige og i det private. Du kommer til at løse opgaver, som rent faktisk betyder noget. En tidligere elev formulerede det: ”Du bliver respekteret som kollega, ikke kun som eleven”.

Banedanmark
Banedanmark
Fagprojektleder til sporprojekter på jernbanen

Banedanmark, Fredericia

Vil du være faglig ekspert på jernbaneprojekter med stor samfundsmæssig betydning?

Du indgår i sektionen Spor i området Anlæg Vest, hvor du med titlen projekteringsleder hovedsageligt vil komme til at varetage jernbaneprojekter vest for Storebælt.

Du bliver en vigtig faglig sparringspartner for projektledelsen samt for vores rådgivere, som udfører projekteringsopgaver for os. Du er ansvarlig for styring og opfølgning på dette samarbejde, herunder granskning af rådgivernes leverancer, så vi ved, at ydelserne lever op til aftalt kvalitet, tid og pris.

Du får til opgave at udvikle og definere tekniske løsninger og, i samarbejde med andre dele af Banedanmark, at få løsningerne gennemgået og godkendt.

Banedanmark
Banedanmark
Sektionschef Analyse & Prognoser, Forretningsudvikling Trafik

Banedanmark, København

Kan du drive digital understøttelse af datadrevne beslutningsprocesser?

Vi søger en sektionschef til Analyse og Prognoser, som er Trafiks hjerte, hvad angår opgørelser og forudsigelser af togenes punktlighed, altså hvor mange tog, der ankommer til tiden.

Sektionens 14 medarbejdere er fordelt på 3 teams; et Power BI- team som er Banedanmarks kompetencecenter, og som arbejder med at visualisere data på lettilgængelige måder; et data-team, som er skarpe på analyser og driftsopfølgning; og et Machine Learning team, som har udviklet Banedanmarks første Machine Learning model til prognosticering af punktlighed, og som er i gang med udvikling af endnu en model.

Som sektionschef for Analyse og Prognoser skal du gå forrest i den fortsatte udvikling af de igangværende initiativer.

Banedanmark
Banedanmark
Data Scientist

Banedanmark, København

Banedanmark tænker nyt og satser på Machine Learning

Du skal, som Data Scientist, samarbejde med dine kolleger i et specialiseret team, hvor I skal videreudvikle og gentræne vores eksisterende Machine Learning-model til prognosticering af punktlighed på Fjern- og Regionalbanen.

Du deltager ligeledes i tværgående projekter, hvor vi, sammen med andre aktører, udvikler nye tilgange til dataanalyse. Helt konkret står vi overfor den spændende udfordring at skulle modellere en tilsvarende model for den københavnske S-bane, som skal udvikles i løbet af 2020.

Banedanmark
Banedanmark
CAD-koordinator til Fredericia

Banedanmark

Har du lyst og mod på at arbejde med BIM, CAD og 3D i en praktisk virkelighed?

Til vores kontor i Fredericia søger vi en CAD-koordinator til vores BIM & Digital Innovation-sektion, som hører under Banedanmarks Anlægsdivision, til at håndtere flere af de igangværende projekter i det vestlige Danmark.

Din primære opgave er at udarbejde projektspecifikke IKT-specifikationer for de projekter, du får ansvaret for og følge dem gennem projektets forskellige faser, i tæt samarbejde med de øvrige roller, i projekterne. Dette skal sikre, at projekterne udføres på den mest optimale og tidssvarende måde ved brug af 3D-teknologi og intelligente data beskrevet i Banedanmarks CAD-manual.

Banedanmark
Banedanmark
Planner to the Danish Signalling Programme

Banedanmark, Copenhagen

Can you keep track of the Signalling Programme?

As planner, you will be working with the Fjernbane Onboard project and may also be involved in supporting other parts of the organisation working with test, integration, safety, and training. The Onboard project is a key delivery in the Signalling Programme. The Onboard project scope is mainly fitting the current trains with the new technology to enable train operators to keep rail operations running at all times during the ERTMS-implementation period.

Your primary task will be close monitoring and control of our supplier’s time schedules as well as our own activities and resources using the planning tool Primavera. You will work in close collaboration with the project manager and the rest of your project team providing support for the governance of contracts, finance and risk management.

Banedanmark
Banedanmark
Engineering Lead to the Signalling Programme

Banedanmark, Copenhagen

Ensuring quality in functional and technical design – are you the one?

We are looking for an Engineering Lead who will have the technical responsibility for the signalling solution in the Fjernbane West, Signal project – the project responsible for introducing new signalling technology in Jutland.

As the Engineering Lead you will ensure high quality in deliverables from our supplier and lead the review process closely with our Technical Authority Manager. Your main responsibility is ensuring that our supplier is fulfilling the technical and functional requirements of the contract.

While we are implementing the new signalling system, it is your responsibility to make the technical assessment of changes coming from the supplier or from internal stakeholders.

Banedanmark
Banedanmark
Økonomimedarbejder med fokus på økonomistyring

Banedanmark, Fredericia

Som økonomimedarbejder er du med i et højt og spændende aktivitetsniveau henover de kommende år, hvor vi fornyer jernbanen i store dele af Jylland og Fyn. Derfor har vi brug for en administrativ kollega, der indgår i projektgrupperne og understøtter samarbejdet på tværs.

Du bliver, med titlen projektsupporter, en del af Anlægsdivisionen, som er Banedanmarks bygherreorganisation og en af Danmarks største bygherrer. Du indgår i sektionen Spor Vest i området Anlæg Vest, der hovedsageligt varetager jernbaneprojekter vest for Storebælt.

Vi er 26 fastansatte medarbejdere i sektionen, og vi værdsætter en høj faglighed kombineret med en gensidig hjælpsomhed. For os er succes, når vi leverer vores projekter som lovet.

Banedanmark
Banedanmark
Project manager to secure momentum in the Signalling Programme

Banedanmark, Copenhagen

Do you want to have a leading role in the implementation of the new signaling technology in Denmark?

We are looking for a new colleague with extended project management skills to keep momentum in the Signalling Programme. We are now full-blown in operation with trains running on lines equipped with the new signaling system in the Eastern and Western part of Denmark as well as on the S-bane (the Copenhagen City line).

Entering into Signal Projects you will be engaged as the deputy project manager for the West project. This project team is responsible for replacing the signaling system for the Western part of the country.

Banedanmark
Banedanmark
Teknisk supervisor

Banedanmark, Roskilde

Er du fascineret af kraftige entreprenørmaskiner, troljer og specielle jernbanekøretøjer? Og trives du med at sætte dig ind i lovstof, teknisk dokumentation og have ansvar? Så har vi masser af spændende udfordringer i rollen som teknisk supervisor.

Du bliver en del af Materielstyring, Dokumentation & Teknik, som er en afdeling på Banedanmarks maskinstation i Roskilde. På kontoret i Roskilde bliver du en del af et engageret team på omkring 50 dygtige medarbejdere, der arbejder tæt sammen på tværs af alle afdelinger. Vi tilbyder et job, hvor du kan udleve dine faglige ambitioner uden at give afkald på work-life balance.

Banedanmark
Banedanmark
Studentermedhjælper med sans for modellering

Banedanmark, København

Har du lyst til at arbejde med Machine Learning, og brænder du for at hjælpe med at gøre hverdagen nemmere for dine kolleger?

Som studentermedhjælper i Trafik, Forretningsudvikling bliver du en del af et team på 30 medarbejdere, som bl.a. består af analytikere, projektledere og sekretærer, der varetager ledelsessupport og strategiske projekter.

Forretningsudvikling har fokus på at højne de forretningsudviklingsmæssige og analytiske kompetencer i Trafik for at styrke områdets bidrag i Banedanmarks samlede værdikæde. Området har desuden fokus på de strategiske indsatsområder og implementering af de tværorganisatoriske forandringsprocesser, der følger af Signalprogrammet.

Banedanmark
Banedanmark
Trafikale Vagthavende til Trafikstyring MIDT - Roskilde

Banedanmark

Trafikstyring MIDT - Roskilde har ansvaret for den daglige trafikafvikling på Sjælland (ekskl. hovedstadsområdet) og Østfyn, hvor ca. 60 dedikerede medarbejdere samarbejder 24/7, 365 dage om året for en sikker, effektiv og pålidelig trafikafvikling.

Sammen med dine vagthavende kolleger får du et stort operationelt ansvar, hvor ikke to dage er ens. Du går ikke på kompromis med sikkerheden, men arbejder for en effektiv trafikafvikling til glæde for jernbanevirksomheder og passagerer.

Du får det operationelle ansvar for de ca. 10 medarbejdere, som du er på vagt med. Udover at have et dybdegående kendskab til regler og procedurer i forbindelse med trafikafviklingen, skal du hurtigt kunne agere på store såvel som små udfordringer. Du indgår i en gruppe af vagthavende, hvor du får mulighed for at udvikle og håndhæve lokale regler og procedurer sammen med dine kolleger i gruppen samt med ledelsen i Trafikstyring MIDT.

Banedanmark
Banedanmark
Jurister med interesse for udbuds- og entrepriseret

Banedanmark, København/Fredericia

Vi leder efter to nye jurister til vores juridiske afdelinger i henholdsvis København og Fredericia.

Du vil komme til at sidde med ansvaret for større kontrakter indenfor entreprise- og udbudsret – selvfølgelig med mulighed for løbende sparring.

Dit primære ansvar vil være at yde juridisk rådgivning og bistand til det forretningsområde, som foretager indkøb af bygge- og anlægsarbejder. Du vil i den forbindelse blandt andet bistå med udarbejdelsen af udbudsmateriale til brug for gennemførelsen af nationale udbud og EU-udbud.

Du vil også skulle deltage i arbejdet med at gennemføre udbud, forhandle kontrakter, bistå med fortolkning af entreprisekontrakter samt rådgive indenfor entreprise- og udbudsretten.

Banedanmark
Banedanmark
Stærk analytiker som brænder for at arbejde med Power BI - barselsvikariat

Banedanmark, København

Vi omsætter trafikale data til ledelsesinformation

Den trafikale planlægning i Banedanmark står overfor store forandringer i de kommende år og sektionen Analyse & Prognoser, som du bliver en del af, skal, gennem proaktive analyser og ledelsesrapportering, understøtte udviklingen for at sikre den bedst mulige punktlighed og en maksimal kapacitetsudnyttelse.

Dine opgaver vil omfatte:

  • Vedligeholdelse og udvikling af vores dataportal om punktlighed
  • Ad hoc-analyser og løbende opfølgning i Power BI til forretningen, ledelsen og øvrige interessenter
  • Formidling og præsentation af analyser og rapporter i Power BI
Banedanmark