42 job matcher din søgning 42 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 42 resultater.
Frederiksberg KommuneNeurorehabiliteringsenheden på Østervang søger klinisk underviser i fysioterapi

Frederiksberg Kommune

Vi søger en klinisk underviser i fysioterapi til en fast nyoprettet stilling til Neurorehabiliteringsenheden på Østervang.

Dine arbejdsopgaver vil bestå i, at varetage klinisk undervisning af fysioterapeutstuderende fra Københavns Professionsskole og være ansvarlig for 2 studerende ad gangen.

Den kliniske undervisning vil tage afsæt i hjerneskaderehabilitering, neurologisk genoptræning og rehabilitering i et kommunalt regi.

Neurorehabiliteringsenheden har 8 døgnrehabiliteringspladser, for borgere med en erhvervet hjerneskade i aldersgruppen 18-65 år. Formålet med opholdet på neurorehabiliteringsenheden er at borgerne rehabiliteres til at kunne genvinde så mange fysiske, psykiske og sociale færdigheder, så de kan klare hverdagen og leve et så selvstændigt- og meningsfuldt liv som overhoved muligt efterfølgende.

Frederiksberg KommuneØstervang søger klinisk underviser i fysioterapi

Frederiksberg Kommune

Da vores kliniske underviser har fået en stilling som forsker/lektor, søger vi nu en ny klinisk underviser i fysioterapi. Stillingen er i geriatri-delen af Østervang med tiltrædelse d. 1. oktober 2020, eller hurtigst muligt.

Dine arbejdsopgaver vil bestå i, at varetage den kliniske undervisning af fysioterapeutstuderende fra Københavns Professionsskole og være ansvarlig for 4 studerende ad gangen.

Den kliniske undervisning vil primært tage afsæt inden for geriatri og neurologi i et kommunalt regi. I perioder hvor der ikke er studerende, vil du som klinisk underviser deltage i den daglige træning og rehabilitering af institutionens borgere, selvfølgelig i det omfang det er muligt. Formålet er at du bevarer et rimeligt kendskab til borgernes funktionsevne og niveau.

Danske ÆldrerådStruktureret og serviceminded kursus- og medlemssekretær

Danske Ældreråd, Vanløse

Opgaverne i fællessekretariatet er mange og forskellige, og det er afgørende, at du er serviceminded, arbejder struktureret og er god til at have mange bolde i luften.

Dine opgaver

 • Ansvar for kursusadministration med praktisk kursusplanlægning, kontakt til kursussteder, opsætning af tilmeldingshjemmeside, deltagerregistrering, klargøring af kursusmateriale, koordination af udstillere, deltagelse på større konferencer m.m.
 • Kommunikationsopgaver med opdatering af hjemmesider, Facebook samt udsendelse af nyhedsbreve m.m.
 • Medlemsadministration med oprettelse og fakturering af medlemmer.
TEC – Technical Education CopenhagenVVS'er til undervisning på Grundforløb 2

TEC – Technical Education Copenhagen, Søborg

Kan du inspirere vores elever til at bruge hoved og hænder? Kan du formidle din faglige viden inden for VVS-faget til vore mange nysgerrige elever?

Du vil starte som underviser på Grundforløbet. På grundforløb 2 beskæftiger vi os med vand og afløb, varme og tag- og facadearbejde. Vi ser det som en fordel, hvis du fagligt kan dække flere af disse områder eller har særlig stor erfaring inden for et speciale.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer om elevernes uddannelse. Dine arbejdsdage vil aldrig være ens. Nogle dage underviser du, andre dage forbereder du dig enten alene eller sammen med dit lærerteam. I perioder arbejder vi med særlige faglige eller pædagogiske indsatsområder.

Københavns ErhvervsakademiIngeniør - med erfaring fra produktionsindustrien søges til job som vidensmedarbejder og underviser

Københavns Erhvervsakademi

Vil du sætte dit præg på udviklingen af undervisningen i Industri 4.0 inden for produktion og produktudvikling og være med til at uddanne fremtidens produktionsteknologer?

Som underviser/adjunkt på KEA Teknik kan du se frem til en alsidig hverdag i et uddannelsesmiljø, hvor du både kommer til at undervise på såvel fuldtid- som deltidsuddannelsen og deltage i forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen.

En del af din rolle er også at skabe relationer til erhvervslivet til gavn for de studerendes læring og udvikling. På den måde udfylder du tre vigtige opgaver: undervisning, udvikling og relationsarbejde.

Københavns ErhvervsakademiKEA SØGER UNDERVISER TIL SERVER, CLOUD OG NETVÆRKSTEKNOLOGI

Københavns Erhvervsakademi

Har du lyst til at videreformidle din viden og din erfaring fra arbejdet med server og netværk i branchen, så er du muligvis den person, vi søger til vores underviserteam.

Din kerneopgave er undervisning, hvoraf en stor del er projektorienteret. Du vil primært skulle undervise i tekniske fag som server, cloud, netværk og generel IT-infrastruktur. I arbejdstiden er der indregnet tid til udvikling, forberedelse og relationsarbejde. Det ideelle match i forhold til din profil, vil indebære følgende kompetencer:

 • Praktisk erfaring med drift og support af Windows Client/Server-miljøer i en Microsoft Azure baseret infrastruktur
 • Cloud og On-premise drift af IT-infrastruktur
 • Teoretisk viden indenfor netværksteknologi
DSBErfaren udviklingskonsulent

DSB, Taastrup

Har du erfaring med transformation af uddannelser fra traditionel klasseundervisning til e-learning og/eller blended learning-forløb? Er du skarp til at planlægge, strukturere og styre et udviklingsprojekt igennem, og har du lyst til at arbejde med udvikling og uddannelse i en afdeling, som arbejder med at transformere DSB’s uddannelsesområde?

Så har du mulighed for at sætte dine kompetencer i spil som udviklingskonsulent for strategiske udviklingsprojekter i DSB.

Dine konkrete arbejdsopgaver bliver at lede projekter og drive større eller mindre udviklings- og forandringsopgaver i forbindelse med træning og uddannelse, herunder digitalisering i form af simulering, e-learning, video mv. En stor del af dine opgaver handler derfor også om den organisatoriske implementering i en kompleks organisation med mange interessenter.

DSB
NEXT Uddannelse KøbenhavnFaglærer til Teknisk Design

NEXT Uddannelse København, København

Vi søger en faglærer, som kan undervise på uddannelsen til teknisk design. Kernen i dit job bliver undervisning på uddannelsens grund- og hovedforløb. Uddannelsen er en del af NEXT Industri, og du kommer derfor til at indgå i et stærkt faglig miljø, hvor der også lægges vægt på samarbejde på tværs af uddannelserne.

Med reference til uddannelseslederen og i samarbejde med teamet, som ud over dig består af fire engagerede og erfarne undervisere og faglærere, skal du planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Der er fokus på klasserumsledelse, udvikling af undervisningens form og indhold, temaorganiseret arbejde med forberedelse og evaluering af undervisningen.

Sidstnævnte med det formål at give eleverne feedback samt tilrettelægge og justere undervisningen i sync med både elever og de formelle krav.

People Test Systems A/SForretningsorienteret og erfaren konsulent

People Test Systems A/S, København

Trives du med en travl og varieret hverdag, hvor du proaktivt indgår i dialog med kunder om brug af testværktøjer? Så læs videre her.

Med refererende til Chef for Leverance bliver du en del af et ambitiøst team, der arbejder fokuseret på at levere resultater hver dag. Vi brænder for at yde kvalificeret rådgivning og skabe målbare resultater i samspillet med kunden.

I rollen som konsulent er dine primære opgaver at:

 • forankre brugen af testværktøjer hos eksisterende og nye kunder
 • understøtte vores ambition om at skabe verdens bedste brugere igennem aktiviteter såsom e-learning, erfa-møder, sparring, introduktion af nye koncepter m.fl.
 • bevare vores høje kundestilfredshed ved at have fokus på værdiskabelse med vores værktøjer
Maskinmesterskolen København
Underviser inden for el-området til maskinmesteruddannelsen

Maskinmesterskolen København, Kgs. Lyngby

– Du udvikler og inspirerer vores studerende

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til el-området på Maskinmesterskolen København.

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til. Udover undervisning bidrager du til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med både dine kolleger på skolen og med de virksomheder, der aftager vores praktikanter og dimittender.

Maskinmesterskolen København
Det Grønlandske Hus i KøbenhavnUddannelsesvejleder søges

Det Grønlandske Hus i København

Stillingen som uddannelsesvejleder bliver ledig til besættelse d. 1. september 2020. Et spændende job og en vigtig opgave til den rette person. Administrativ, uddannelsesmæssig og personlig vejledning til de grønlandske studerende på Sjælland, Bornholm, Sisimiut og i udlandet.

Vejledernes opgaver:

 1. Administration af særlige uddannelsesstøttebevillinger til grønlandske studerende
 2. Administration og vejledning i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelse
 3. Personlig, skriftlig og telefonisk vejledning af uddannelsessøgende.

Vi tilbyder flekstid med rig mulighed for egen planlægning med den nærmeste kollega. Der er fast træffetid. Der vil være tale om enkelte aftener samt enkelte tjenesterejser.

Sundhedsstyrelsen
Praksiseksperter med stor erfaring på ældreområdet til arbejde med Demensrejseholdsforløb

Sundhedsstyrelsen, København

Kender du demensområdet og vil du arbejde med at udvikle ældreplejen gennem praksisnære læringsforløb? Vi søger praksiseksperter med stor erfaring til at forestå undervisning og procesfacilitering af Demensrejseholdet, der igen skal på landevejen og støtte kommuner og private plejeenheder i pleje og omsorg af mennesker med demens.

Arbejdsopgaverne vil have både demensfaglig, formidlings- og administrativ karakter og vil bestå primært af:

 • gennemførelse af undervisning og procesfacilitering af både ledere og medarbejdere på de deltagende plejecentre og evt. hjemmeplejegrupper
 • deltagelse i tilrettelæggelse af procesarbejde ud fra en praksisnær tilgang til læring og personcentrerede omsorgsprincipper
 • administration og koordinering af indsatsforløb i samarbejde med de deltagende kommuner
SupWiz ApSAI Trainer

SupWiz ApS, København

We are looking for ambitious and talented AI Trainers to be part of our growth journey and to ensure that our customers get the best out of their SupWiz solutions.

YOU WILL BE DOING

 • Understand our clients’ business and help them maximize value using our AI platform. That includes training our customers in our solution, building and configuring solutions with our clients, planning and executing launch of our solutions at customers, etc.
 • You will be responsible for delivering and building solutions on-time with our customers maximizing the value for our customers.
 • Support our clients in using SupWiz’ products and in making the right customer service decisions.
TEC – Technical Education CopenhagenInfrastruktur-, server- og netværksspecialister med interesse for undervisning

TEC – Technical Education Copenhagen, Ballerup

Vil du være med til at uddanne fremtidens IT-professionelle, og kan du lide at udfordre og udvikle dig selv inden for dit fagområde? Så kan du blive en del af vores team af engagerede og fagligt dygtige IT-undervisere på Center for InformationsTeknologi.

Dine faglige kompetencer og udviklingsinteresser vil være afgørende for, hvilke fag du kommer til at undervise i. I de aktuelle stillinger skal du have kompetencer og særlig interesse inden for et eller flere af felterne:

 • Konfigurere og dokumentere netværksinstallationer
 • Fejlfinding og fejludbedring
 • System management/projektstyring
International Training Academy A/SUnderviser til kosmetologskole i København

International Training Academy A/S

Vi er på udkig efter en underviser til kosmetologuddannelsen med en høj faglig viden og med stort fokus på vejledning og kundeservice. Stillingen kræver, at du er ambitiøs, udviklingsorienteret og omstillingsparat og du er en person, der går ind og tager ejerskab fra dag et.

Jobbet vil stille krav til dine pædagogiske og styringsmæssige kompetencer, din indsigt i branchen og ikke mindst dine kommunikative evner.

Til dagligt vil du arbejde tæt sammen med skolelederen og de øvrige undervisere på afdelingen.

ARBEJDSOPGAVER omfatter blandt andet:

 • Undervisning og supervisering af elever og elevbehandlinger
 • Vejledning af elever i skolens salg af behandlinger og produkter
 • Medansvarlig for indkøb (disponering af salgsprodukter og klinikprodukter til skolen)
 • Afholdelse af arrangementer med eksterne kunder (temaaftener)
 • Afholdelse af brandfokusdage
Københavns ErhvervsakademiEr du (ny)uddannet ingeniør eller maskinmester?

Københavns Erhvervsakademi

Og har du indblik i automationsbranchen, og vil du være med til at uddanne fremtidens automationsteknologer? – Så er du måske vores nye kollega?

KEA oplever en øget aktivitet på vores automationsområde, og vi søger derfor en engageret kollega, der har lyst til at indgå i et team af dygtige undervisere på vores videregående uddannelse til automationsteknolog.

Som underviser/adjunkt på KEA Teknik kan du se frem til en alsidig hverdag i et uddannelsesmiljø, hvor du både kommer til at undervise og deltage i forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen.

En del af din rolle er også at skabe relationer til erhvervslivet til gavn for de studerendes læring og udvikling. På den måde udfylder du tre vigtige opgaver: undervisning, udvikling og relationsarbejde.

Københavns ErhvervsakademiKEA søger uddannelseskoordinator til automationsteknologuddannelsen

Københavns Erhvervsakademi

Har du en videregående teknisk uddannelse med interesse for industriautomation og erfaring med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter, og vil du sætte dit aftryk på fremtidens automationsteknologuddannelse? – så læs videre her:

Er du stærk inden for projektledelse og har en generelt god forståelse for industriautomation, så er du måske den, vi søger til at være med til at udvikle vores automationsteknologuddannelse.

I stillingen vil du, i samarbejde med uddannelseschefen, have ansvaret for, at aktiviteterne i uddannelsen tilrettelægges og udvikles.

Din arbejdsportefølje vil således bestå af både koordinering af studieaktiviteter og undervisning, men også i at netværke med virksomheder, da praksisnærhed og kobling til erhvervslivet er en del af KEAs DNA.

Københavns ErhvervsakademiEr du maskinmester eller ingeniør med uddannelse i blodet?

Københavns Erhvervsakademi

Så er du måske den, vi søger til at være med til at udvikle og undervise på vores uddannelse til automationsteknolog.

Vi søger en kollega med faglig viden inden for enkelte eller flere af følgende områder:

 • Teoretisk og praktisk regulering
 • PLC-, HMI-, SCADA-programmering
 • Maskin- og elteknik
 • Projektledelse.

Som underviser/adjunkt på KEA Teknik kan du se frem til en alsidig hverdag i et uddannelsesmiljø, hvor du både kommer til at undervise på såvel fuldtid- som deltidsuddannelsen og deltage i forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen.

Studievalg DanmarkSouschef til Studievalg Danmark, Center Hovedstaden og Bornholm

Studievalg Danmark, København

Har du lyst og kompetencer til at blive en del af ledelsen hos Center Hovedstaden og Bornholm i Studievalg Danmark? Vil du arbejde med planlægning, koordinering, faglig udvikling? Trives du i en omskiftelig hverdag, hvor du både skal arbejde selvstændigt og har opgaver, der løses i fællesskab med andre? Så læs mere om jobbet som souschef hos os.

Stillingen som souschef er en kombinationsstilling med lige dele ledelse og studie- og karrierevejledning.

Souschefen indgår i den lokale ledelse, og har ledelsesopgaver i tæt koordination og samarbejde med centerleder. Du samarbejder med centerleder om at facilitere Studievalg Danmarks fremtidsbillede i Center Hovedstaden og Bornholm i overensstemmelse med ledelsesgrundlag (under udvikling), personalepolitik, interne retningslinjer, lokale aftaler og (arbejds)processer.

NEXT Uddannelse KøbenhavnFaglærere til struktøruddannnelsen

NEXT Uddannelse København, Glostrup

Til én af Danmarks største erhvervs- og gymnasieskoler søger vi to faglærere til NEXT Byg.

Hele uddannelsessektoren i Danmark er i disse år i hastig forandring. Det gælder også på området for ungdomsuddannelser. Udviklingen påvirker i høj grad NEXT og betyder, at vi som uddannelsesinstitution til stadighed har behov for at tilpasse os de ændrede rammevilkår. Som medarbejder skal du kunne spille en meget aktiv rolle og være med til at sikre, at NEXT også fremstår som en stærk uddannelsesinstitution mange år frem.

Vi tilbyder et dynamisk læringsmiljø med gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling. Du får en arbejdsplads, som er i en spændende udvikling og engagerede kompetente kolleger. Gode muligheder for at løse mangeartede opgaver og dermed præge din faglige udvikling.