96 job matcher din søgning 96 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 96 resultater.
Køge KommuneSFO-leder til Alkestrup SFO – Alkestrupskolen

Køge Kommune, Tureby

Alkestrup SFO har stor søgning i lokalområdet og servicerer børn og unge i alderen 5-18 år, da vi både har SFO1, SFO2, juniorklub og ungdomsklub i det hyggelige landsbymiljø i Algestrup/Tureby i Køge Kommunes sydligste del. Alkestrup SFO har dejlige lokaler og store udenomsarealer med bl.a. ny multibane, legepladser og fodboldbane. – Og så ligger institutionen sammen med skolen i naturskønne omgivelser.

Du vil hos os finde en dejlig rummelig – men overskuelig, arbejdsplads med godt samarbejde mellem SFO og skole. Vi er i gang med en omstrukturering på SFO, som vi glæder os til, at samarbejde med dig omkring. Der bliver blandt andet fokus på grøn omstilling. Samtidig er vi ved at indrette lokaler med bl.a. klatrevæg, så børnene om eftermiddagen kan tilbydes flere spændende aktiviteter.

Egedal Kommune
Pædagog søges til gruppeordning for børn med autismespektrumforstyrrelser på Balsmoseskolen

Egedal Kommune, Smørum

Balsmoseskolen i Smørum søger en pædagog, der brænder for at arbejde med udvikling af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser i skole og SFO. Du vil blive en del af et fast team med både lærere og pædagoger. Pædagogerne har det primære ansvar for socialfag og særlig tid med den enkelte elev og eleven i fællesskabet.

Vi søger pædagog til ungemiljø 5.-9. klasse med klubtimer i hverdag og skoleferier.

Stillingen er på 37 timer og der er fuld tilstedeværelsestid.

Elever fra vores gruppeordning har fysisk placering i nærheden af almen afdeling. Det betyder, at klasserne i skoletiden er naboklasser i samme trinfælleskab.

Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
Sønderrisskolen søger 2 pædagoger til vikariater pr. 1. september 2020

Esbjerg Kommune

Et barselvikariat på 34 timer pr. 1. september 2020 eller hurtigst derefter til 30. juni 2021. Og et vikariat på 34 timer pr. 1. september 2020 eller hurtigst derefter til 23. december 2020 med mulighed for forlængelse.

Vi søger 2 pædagoger til Sønderrisskolen, som har en interesse i og gerne erfaring med at arbejde med MIL (målrettede inkluderende læringsfællesskaber).

Stillingerne er primært koncentreret om MIL-opgaver i skoletiden. Du vil blive tilknyttet skolens MIL-team, som har til opgave at udvikle og opbygge et særligt tilrettelagt skoletilbud, som vi kalder ”Sporet”. Sporet understøtter, at flest mulige børn og unge deltager i skolens læringsfællesskaber, det skal du kunne se dig selv tage aktiv del i at opfylde.

Kalundborg Kommune
Ambitiøs og udviklingsorienteret pædagogisk leder søges til Årby Skole

Kalundborg Kommune

Har du ambitioner, og har du stærke relationelle og kommunikative kompetencer? Ser du styrken i et stærkt teamsamarbejde, og er du velfunderet i den systemiske tilgang? Så bliv en del af vores dejlige skole, som ligger i skønne omgivelser!

Vi vægter skole-hjemsamarbejdet højt, og medarbejdere og ledelse arbejder professionelt sammen om elevernes læring og trivsel.

Din primære opgave er den faglige og personalemæssige ledelse af det pædagogiske personale i indskoling og SFO, i tæt samarbejde med skolelederen.

Her vil du få ansvaret for videreudviklingen af de inkluderende læringsfællesskaber og SFO-tilbuddet, ligesom du vil få et særligt ansvar for de børn i indskolingen, som er i en udsat position, og som har behov for særlig opmærksomhed og rammesætning, for at kunne trives i skolekonteksten.

Frederiksberg KommuneDygtige og inspirerende SFO- og skolepædagoger til Skolen på Grundtvigsvej

Frederiksberg Kommune

Det pædagogiske udgangspunkt på Skolen på Grundtvigsvej er, at alle børn har særlige behov, særlige talenter og har ret til at indgå i fællesskabet. Dette fordrer, at skolen ser det enkelte barn som unikt, og understøtter barnet i at udfolde og udvikle sig.

Du skal have lyst til og mod på at være en del af en hverdag, hvor indholdet opbygges og udvikles, samtidig med at dagligdagen fungerer. Vejen bygges, mens vi går. Du skal have lyst til at være en del af et team, hvor alle faggrupper samarbejder om opgaven omkring børnene. I teamet skal du kunne arbejde selvstændigt og gå forrest, og du skal kunne tage følgeskab og udføre andres idéer. Desuden skal du have ønske om og en evne til, at din faglighed sættes i spil og udfordres.

Ikast-Brande Kommune
Ikast Østre Skoles SFO søger pædagogmedhjælper

Ikast-Brande Kommune

Pædagogmedhjælper i SFO’en på Ikast Østre skole.

VAR DET NOGET FOR DIG ?

ER DET DIG:

 • Vi mangler som pædagogmedhjælper til børn, der har brug for dig i fritidsdelen.
 • Der har ”mod” – styrke og lyst til at gå i lag med børn og voksne – der forventer noget af dig, men som også giver mangfoldigt igen.
 • Der har et åbent menneskesyn – er rummelig og har stor tolerance, og for hvem humor er en god følgesvend.

KIRSTINE SELIGMANNS SKOLEUddannet pædagog pr. 1. oktober 2020 eller snarest muligt

KIRSTINE SELIGMANNS SKOLE, Vejle

Vil du være med til at give børn en god start på skolelivet?

Er du parat til at give børn en god start på skolelivet, og kan du lide at være aktiv og impulsiv i en tydeligt tilrettelagt hverdag? Er du skarp på sprogudvikling, overgang til skole eller AKT, og er du drevet af at bidrage til en sprudlende udvikling hos børnene, personalet og dig selv?

Vores aktive SFO og vores 1-årige børnehave er naboer i hjertet af Vejle med dejlige legepladser og store indbydende lokaler. Vi benytter skolens faciliteter såsom gymnastiksal og sløjdlokale. Men vi er også på tur i Vejles omkringliggende natur og kulturliv. I Kirstine Seligmanns Skole arbejder vi målrettet med børns sociale trivsel. Vi har et organiseret samarbejde mellem skole og SFO, men ikke helhedsskole.

Ishøj KommuneKirkebækskolen i Vallensbæk søger 2 pædagoger med ansættelse 1. september

Ishøj Kommune

Kirkebækskolen og SFO er et skole- og fritidstilbud for 47 børn og unge mellem 6 og 18 år, alle med multiple funktionsnedsættelser. Vi har desuden et Børnehus for børn med multiple funktionsnedsættelser i alderen 0-6 år og en STU + Klub for unge mellem 18 og 21 år.

Du vil blive en del af et klasseteam bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og fysio- og ergoterapeuter.

Vi arbejder breddefagligt og pædagogerne er – udover at være i SFO og klub – medarbejdsvarlige for tilrettelæggelse og udførelse af undervisningen i skolen.

Samtidig prioriterer vi børnenes fysiske træning, dels varetaget af skolens terapeuter, dels som en del af alle medarbejderes daglige samvær med børnene.

Hvidovre KommuneGENOPSLAG – Dansborgskolen søger en faglig leder til en samlet indskolingsafdeling pr. 1. oktober 2020

Hvidovre Kommune

GENOPSLAG - vi vil så gerne se også din ansøgning.

Hvorfor en samlet indskoling?

For at styrke og udvikle skolens alsidige læringsmiljøer og -fællesskaber i de første fire år af skolens kerneopgave med børnenes læring og trivsel - uddannelse og dannelse - såvel i en skole- som fritidspædagogisk kontekst.

Du skal gennem indskolingens medarbejdere lede fag- og socialdidaktisk praksis, så vi støtter, styrker og udvikler lærere og pædagoger i et dynamisk samarbejde omkring børnenes samlede kompetencer i løbet af den hele skoledag.

Ballerup KommuneHedegårdsskolen i Ballerup søger pædagog til Gruppeordning for elever med udfordringer

Ballerup Kommune

Har du lyst til en hverdag i vores Gruppeordninger med en masse dejlige elever og en velfungerende og stærk personalegruppe, hvor der er plads og rum til spændende, faglige og sociale opgaver? Hverdagen er indrettet, så der er tid til samarbejde og fælles planlægning og sparring med psykologer og vejledere.

Gruppeordningerne har deres egne afdelinger i tilknytningen til skolen. Der er 6 grupper, og vi dækker alle klassetrin. Der er en SFO-klub i forbindelse med indskolingsgruppen for elever i ADHD-afdelingen og 5 dags-klubtilbud hos AU for elever fra 0.-5. klassetrin og 2 dags-klubtilbud for de ældste elever.

Du skal være i lille klub hver eftermiddag til kl. 16. Klubben har åben i efterårs- og vinterferie samt i første og sidste uge i elevferien om sommeren. Du skal påregne, at skulle arbejde i en af disse uger.

Kassebølle Friskole1 pædagog søges til nystartet børnehus på Langeland, “Sommerfuglen” på Kassebølle Friskole

Kassebølle Friskole, Rudkøbing

Vil du være med til at udvikle vores nye integrerede børnehus?

Har du lyst til at være en af vores nye pædagoger i det nystartede børnehus ”Sommerfuglen”? Vi åbnede 1. februar i år og har vuggestue, børnehave og SFO. Sommerfuglen deler værdigrundlag med Kassebølle Friskole og lægger vægt på at skabe en tryg hverdag for børnene i et tæt samarbejde med forældrene.

Natur, krea og rytmik/musik/teater er en stor del af vores hverdag i Sommerfuglen. Vi arbejder på en grøn og bæredygtig profil - under naturstyrelsens grønne flag. Vi bruger vores uderum, dyrker grøntsager, holder høns, laver bål og tager på udflugt til skov og strand.

Hillerød KommunePædagoger til Sophienborgskolens HFO1

Hillerød Kommune

Vi har plads til at ansætte nogle dygtige pædagoger til vores HFO 1 (SFO), da der er nogle af vore kolleger, der har søgt nye udfordringer. Ansættelsestimetallet taler vi om, da det også afhænger af dine ønsker, men det vil være mellem 30-35 timer om ugen. Vi vil gerne tage imod vores nye kolleger hurtigst muligt efter sommerferien.

Som pædagog på Sophienborg skolens HFO 1, vil du være tilknyttet en af klasserne som klassepædagog i et antal lektioner om ugen. Vi er en skole med to spor, og der er et godt samarbejde med lærerne - og vi deler også de fleste lokaler.

Vi er en HFO 1, hvor børnene kan udvikle deres kompetencer i trygge og omsorgsfulde rammer. Samvær, leg, fantasi, og fysiske aktiviteter er vigtige redskaber i vores pædagogiske arbejde, der styres af de kommunale rammer for skolevæsnet, skolens overordnede mål og vores egne indsatsområder.

Halsnæs KommunePædagog til specialskole med dagbehandling

Halsnæs Kommune, Hundested

Har du lyst til noget nyt – noget helt nyt? Vi søger en pædagog med stærke special- og behandlingsfaglige kompetencer til Lillebjerg Skole, som er et nyt skole- og dagbehandlingstilbud, der er åbnet ved skolestart august 2019.

Vi er på jagt efter en pædagog som, udover at brænde for specialområdet, også har stor lyst til at være med til at etablere og udvikle dette nye tilbud.

Tilbuddet består af både specialskole og dagbehandling for i alt cirka 70 elever fra 0. til 9. klasse. Der venter med andre ord en unik og spændende mulighed, hvis du som pædagog er klar til sammen med andre kompetente medarbejdere, at forme og kvalificere en ny skole med dagbehandling. Behandlingstilbuddet er et mindre tilbud, som på sigt skal rumme 20 elever.

Frederikssund Kommune
Skolepædagog/idrætspædagog til SFO Byvang på Slangerup skole

Frederikssund Kommune

Slangerup skole afdeling Byvang søger pr. 1. august 2020 en skolepædagog med en ugentlig arbejdstid på 32-35 timer, fordelt på børnetimer i SFO og skole.

Afdeling Byvang er en afdeling af Slangerup skole med cirka 320 børn. Vi er en moderne skole, som ser skole og SFO som et hele. Vi har fokus på læring og trivsel i arbejdet med, at børnene skal blive arkitekter i eget liv.

SFO'en har 160 børn fra 0. til og med 3. klasse. Vi har et stort, dejligt og varieret udeområde og har forskellige værksteder: træ, hobby, naturværksted, videnskab, drama, gymnastiksal med mere.

Vi søger en pædagog, som har lyst til at

 • deltage aktivt i den daglige pædagogiske praksis
 • tage ansvar for sport og bevægelsesaktiviteterne på SFO’en og indgå aktivt i dem
Frederikssund Kommune
Pædagogisk konsulent til Center for Børn og Skole

Frederikssund Kommune

Brænder du for det pædagogiske område, og besidder du en grundlæggende viden om nul- til seksårsområdet, SFO og klub? Har du lyst til at arbejde med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud, SFO’er og klubber? Kan du vejlede og give sparring til vores ledere og føre pædagogiske tilsyn af høj kvalitet? Så kan du meget vel være vores nye kollega.

På det pædagogiske område skal du primært varetage følgende områder:

 • Samarbejde med ledere, personale og forældre i dagtilbud, SFO og klubber.
 • Gennemføre pædagogiske og formelle tilsyn.
 • Være en aktiv del af det tværfaglige samarbejde.
 • Have fokus på forebyggelse, kvalitet og faglig udvikling.
Christianshavns DøttreskolePædagog søges til Skolefritidsordningen Toppen på Christianshavns Døttreskole

Christianshavns Døttreskole, København

SFO Toppen søger pr. 1. oktober 2020 en pædagog til en 30-timers stilling ugentligt.

I stillingen lægges der primært pædagogiske timer om eftermiddagen i SFO’en, men stillingen indeholder også støttetimer i undervisningen om formiddagen.

Toppen er en lille og hyggelig SFO i hjertet af Christianshavn bestående af 96 dejlige børn fra 0.-3. klasse og en personalegruppe bestående af 6 energiske medarbejdere, heraf 4 pædagoguddannede.

Toppen er en arbejdsplads, med et stærkt fundament, der vægter et godt arbejdsmiljø, og er i et tæt og godt samarbejde med skolens lærere, ledelse såvel som forældre.

Frederikssund Kommune
Pædagog til special-SFO - Ådalens Skole

Frederikssund Kommune

Vi søger en pædagog, 30 timer om ugen, der er fagligt funderet og har et indgående kendskab til børn med forskellige diagnoser.

Ådalens Skole er en 4-sporet skole placeret ved det naturskønne område Ådalen/Grønlien. Skolen har ca. 950 elever fra 0.-9. klasse, herunder en specialklasserække med 35 elever med generelle indlæringsvanskeligheder, med en tilhørende special-SFO med p.t. 9 børn, hvortil vi søger en pædagog.

Ud over din primære funktion i SFOen sammen med en anden pædagog, har du også skoletimer i SI (specialklasse indskoling), tid til teammøder, forberedelse og møder i SFO.

Vallensbæk KommuneVi har nogle dejlige børn, der skal have støtte i hverdagen

Vallensbæk Kommune

Måske er du den, vi søger til opgaven? Du skal støtte nogle af vores elever i at indgå i skolens læringsfællesskaber - det betyder, at du skal være omkring de enkelte børn, men også at du skal være en del af klassens/SFO'ens fællesskab sammen med de øvrige børn og voksne. Har du erfaring fra arbejde med børn i 5-8 års alderen, så er det bestemt en fordel.

Som støtteperson skal du:

 • Være anerkendende og have gode relationskompetencer.
 • Have lyst til at indgå aktivt i undervisningen
 • Være god til og interesseret i at have et tæt samarbejde med børnenes forældre, lærere og pædagoger.
 • Være selvstændig, struktureret og vedholdende.
 • Have kendskab til og erfaring med det specialpædagogiske område.
Bernadotteskolen
Bernadotteskolens Legestue/SFO søger uddannet pædagog eller lignende uddannelse, 25 timer om ugen gerne pr. 1.8. 2020 eller snarest derefter

Bernadotteskolen, Hellerup

Stillingen er i vores afdeling for 3. klasser. Timerne er fordelt på ugens 5 hverdage.

Bernadotteskolen består af en mangfoldighed af gamle charmerende huse med flere udendørs boldbaner, legepladser, bålpladser og gode gemmesteder. Her hersker et musisk og kreativt miljø, og vi har mange hyggelige traditioner.

Du må gerne være særlig interesseret i at tage initiativ til boldspil og udendørslege, både indendørs og udendørs.

Park Allé Privatskole S/IPædagog med erfaring indenfor børn med særlige behov

Park Allé Privatskole S/I, Brøndby

Stillingen omfatter tid på SFO’en samt skoletimer i indskolingen. Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 15. august.

Vi søger en pædagog med erfaringer inden for det specialpædagogiske felt, gerne indenfor autismespektret, ADHD, ADD og angst, som kan bruge sin viden i praksis og i samspil med børn, forældre og kollegaer. Efter skoletid er du med til at gøre vores eftermiddagstilbud spændende, indbydende og relevant for vores elever.

I skoletiden er du med i klasserne som skolepædagog i tæt samarbejde med klassens øvrige lærere og indgår i skolens daglige virke med tilsyn, udvikling, forberedelse m.m.