158 jobannoncer matcher din søgning 158 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Tårnby Kommune

Pædagog, der vil være med til at lave aktiviteter for SFO-børn, søges til SFO Tømmerupvang

Kastrup

Hvis du er hjertelig og tydelig og går og drømmer om at blive pædagog på SFO Tømmerupvang med tæt tilknytning til Skelgårdskolen, hvor:

 • Vi arbejder ud fra børnesynet "Børn gør det rigtige, hvis de kan"
 • Du får mulighed for at lave de fritidspædagogiske aktiviteter du brænder for
 • Der er god forberedelsestid til dine pædagogiske opgaver

I SFO’en har vi, som i skolen, hele tiden blik for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, så alle har en oplevelse af at høre til i stærke børnefælleskaber.

Slagelse Kommune

Pædagog til Antvorskov Skole

Slagelse

Vi søger en pædagog som brænder for at arbejde i SFO, og som kan se sig selv som en teamplayer. Du må meget gerne kunne lide at lave bål, og kunne byde ind med udeliv.

Du vil være tilknyttet vores indskoling og SFO, og du vil være en del af skoledagen i klassen, og i SFO. Du vil skulle samarbejde med lærerne i og omkring undervisningen, og skal kunne planlægge og udføre selvstændige aktiviteter i SFO.

I SFO’en er der ca. 350 børn indmeldt fra 0. til 3. årgang. Vi arbejder årgangs opdelt, hvilket betyder, at du primært vil være tilknyttet en årgang i SFO’en.

Frederikssund Kommune

Pædagogmedhjælper til Specialskolen Kærholm, afdeling Kæret

Frederikssund

Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn og unge med særlige behov, kan komme i spil – og hvor du kan blive en del af en omfattende kompetenceudvikling, så har du muligheden nu.

Du kommer til at indgå i et team bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere. Et team danner ramme om en klasse med typisk 7-10 elever, der kan spænde over flere klassetrin og forskellige udviklingsbehov. Der lægges vægt på størst mulig faglig og social læring gennem særligt tilrettelagte læringsmiljøer, samt social og personlig udvikling inden for skolens strukturerede og visualiserede rammer.

Tømmerup Fri- og Efterskole

Pædagog til børnehave med masser af udeliv, højt til himlen og stor bevægelsesfrihed

Kalundborg

Vi søger en pædagog til Tømmerup Friluftsbørnehave med faglig ballast, godt humør, meget initiativ og som har lyst til at have det sjovt med gode kollegaer. Du skal lege med og udvikle livsduelige børn, gå i dialog med kompetente forældre og indgå i et fagligt arbejdsmiljø med masser af sparring.

Som udgangspunkt skal du være primærpædagog for "skolebørnene" og være den samskabende pædagog i forhold til børnehave og vores friskole.

I august og september skal du være med i børnehaveklassen i friskolen og i SFO'en for at være med til at sikre en god og tryg skolestart.

Frederikssund Kommune

Pædagog til Specialskolen Kærholm, afdeling Kæret

Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn og unge med særlige behov, kan komme i spil – og hvor du kan blive en del af en omfattende kompetenceudvikling, så har du muligheden nu.

Kærholm er en specialskole i Frederikssund kommune. Afdeling Kærets målgruppe er elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder som følge af udviklingshæmning af forskellig art og omfang.

Du kommer til at indgå i et team bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere. Et team danner ramme om en klasse med typisk 7-10 elever, der kan spænde over flere klassetrin og forskellige udviklingsbehov.

Frederikssund Kommune

Vikar til Specialskolen Kærholm, afdeling Kæret

Frederikssund

Vil du have et spændende og meningsfuldt job som vores tilkaldevikar?

Kærholm er en specialskole i Frederikssund kommune. Afdeling Kærets målgruppe er elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder som følge af udviklingshæmning af forskellig art og omfang.

Vi er et helhedstilbud og som vikar skal du kunne lægge timer både i skolen og i SFO-tilbuddet. Skolen/SFO har åbent fra kl. 8-16.30. I skolernes ferier har SFOén også åbent fra 8.00 – 16.30.

Frederikssund Kommune

Pædagogmedhjælper 3o t/uge til Jægerspris SFO

Vi er ca. 130 børn og 10 fastansatte, som har vores hverdag på Jægerspris Skoles indskolingsafdeling, der ligger omkranset af en dejlig legeplads, med blandt andet multibane og bålhytte.

Stillingen vil blive tilknyttet teamet på 1. årgang, hvor du i samarbejde med lærer og pædagoger på årgangen, har ansvaret for at planlægge aktiviteter med fokus på klassens trivsel, og læringsmiljø.

Børnene ønsker sig

 • En voksen, der vil lave bålmad og andre aktiviteter sammen med dem ude ved hytten.
 • En voksen, der vil spille spil, lytte og være nærværende, og hjælpe dem når de har behov for det.
Langeland Kommune

Pædagogisk assistent til Humble Skole

Humble

Humble Skole søger en pædagogisk assistent/evt. pædagog til specifik enkeltstøtte på et barn, samt eventuelt ekstra timer i SFO.

Vi har en velfungerende lokal skole - med lave klassekvotienter, og et spor fra 0. til 6. klasse. Opgaven går ud på at være støtte for et enkelt barn og dennes klasse på vores mellemtrin. Du skal sammen med klassens team arbejde for bedst mulig læringsramme og udvikling for barnet, herunder tænkes også klassens samlede trivsel.

Vallensbæk Kommune

Skolepædagog til Vallensbæk Skoles SFO

Vallensbæk

Skolepædagog, som befinder sig godt i SFOen såvel som skolen.

Stillingen er på 32 - 35 timer ugentlig. Timerne ligger både i skole- og SFO-regi, og der vil være en SFO-aften til kl. 19.30 hver anden torsdag SFOen.

Vi er pt. en 2-sporet skole, som står foran en renovering/ombygningsproces, da vi på sigt skal blive en 3-sporet skole.

Halsnæs Kommune

Pædagog på 34-35 timer til Magleblik SFO.

Frederiksværk

Vil du være med til at præge Magleblik skole og sætte handling på vores mission "En skole hvor alle lykkes", så er det nu, du skal søge.

Stillingen er med tiltrædelse 1. februar eller hurtigst muligt. Der indgår skoletimer i indskolingen i stillingen.

I SFO er der fokus på relationsarbejdet, og du finder en medarbejdergruppe, der brænder for deres felt, er fleksible og fyldt med glæde og humor.

Vi tilbyder

 • Aktive, nysgerrige og glade børn.
 • Et stort medansvar i SFO´ens hverdag og planlægning.
 • En personalegruppe, der er optaget af relationskompetence i alle dens former.
Vordingborg Kommune

Pædagogisk assistent til Møn Skole, Stege afd.

Stege

Er du fagligt dygtig, kan du arbejde i inkluderende læringsmiljøer i vores SFO, motiveres du af pædagogisk udvikling og vil du indgå i forpligtende professionelle læringsfællesskaber, så er Møn Skole stedet for dig.

Stillingen indebærer arbejdstid fortrinsvis i eftermiddagstimerne i SFO’en. Det er en fordel, at du kan forestå udeliv og kreative aktiviteter i SFO’en.

Børne-/ungesynet motiverer vores didaktik og pædagogik i undervisningen og i SFO’en, og det er grundlag i refleksive drøftelser af vores praksis.

Vordingborg Kommune

Pædagogmedhjælper til Møn Skole, Hjertebjerg afd.

Stege

Er du fagligt dygtig, kan du arbejde i inkluderende læringsmiljøer i vores SFO, motiveres du af pædagogisk udvikling, og vil du indgå i forpligtende professionelle læringsfællesskaber, så er Møn Skole stedet for dig.

Stillingen indebærer arbejdstid fortrinsvis i morgentimerne i SFO’en.

Møn Skole får du et professionelt læringsfællesskab og en mentor i teamet samt en ambitiøs, lydhør og dialogisk indstillet ledelse.

Greve Kommune

Ressourcepædagog

Greve

Vi søger en ressourcepædagog, der skal arbejde dels i et inkluderende miljø i almen og dels i H-klasserne, som er Greve Kommunes specialtilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Hedelyskolen er en folkeskole med omkring 715 elever, hvoraf de 74 er tilknyttet en specialklasserække.

Vi lægger vægt på at skabe gode og trygge relationer i et gensidigt forpligtende fællesskab, hvor fokus er på det hele menneske og den alsidige udvikling hos børnene.

Greve Kommune
Vallensbæk Kommune

Pædagoger til Kirkebæk

Vallensbæk

Kirkebæks pædagoger er – udover at være i SFO og klub – medansvarlige for tilrettelæggelse og udførsel af undervisningen og aktiviteter. Idet pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i børnenes behov, leg og interesser. Vi arbejder fremadrettet på, i samspil med børnene, at skabe alsidige interesser og gode kammeratskaber. Vi lægger vægt på, at der sker læring i alle aktiviteter.

Vi tilbyder ansættelse på 30-37 timer ugentligt og den daglige arbejdstid er mellem kl. 8.00 og 17.00. Heri ligger der forberedelsestid. Der kan være mulighed for en skemafri dag om ugen.

Ikast-Brande Kommune

Skoleleder til Hyldgårdsskolen

Ikast

Vi ønsker en kompetent og erfaren leder, som har hjerte for folkeskolen, blik for det hele barn samt fokus på både skolens og SFO’ens rolle i barnets læring, trivsel og dannelse.

Som skoleleder i Ikast-Brande Kommune kommer du til at indgå i FællesSkolen sammen med grundskoleledelserne, afdelingslederne på Ungdomsskolen, skolechefen og konsulenter fra skoleafdelingen. Vi har i dette lederforum et stærkt fællesskab, og en vilje til sammen at drive god skole og fritid for alle kommunes børn og unge, så der er progression i trivsel og læring såvel fagligt som socialt for alle.

Favrskov Kommune

Rønbækskolen søger to pædagoger til førskole, indskoling og SFO

Hinnerup

Vi søger to dygtige og engagerede pædagoger til to ledige stillinger. Den ene stilling med opstart 1. februar 2024 og den anden pr. 1. marts 2024. Stillingerne er på henholdsvis 30/33 timer pr. uge.

Rønbækskolen er en velfungerende skole med høj faglighed og en inkluderende pædagogisk praksis. Der går ca. 640 skønne børn på skolen.

Vi har fokus på at være med til at skabe gode overgange for børnene og at skabe en god og sammenhængende hverdag for børnene.

Vi håber, at du har fået lyst til at søge en stilling hos os og sammen med dine nye kolleger være med til at præge Rønbækskolens udvikling, så den forbliver en god skole for områdets børn.

Frederikssund Kommune

Souschef til Fjordlandsskolen SFO-afdeling Dalby

Jægerspris

Du vil have ansvar for gennemførelsen af det daglige pædagogiske arbejde, i samarbejde med den pædagogiske leder, og administrative opgaver. Vi sikrer en god introduktion til souschefrollen og opgaverne ligesom, at du får tæt ledelsesparring om processen med at udvikle SFO’en.

Vi vægter faglighed, og det gode samarbejde højt og arbejder med trivsel, relationer, inklusion og alles ret til at være en del af fællesskabet.

Vi tilbyder:

 • Vidensdeling og personlig udvikling
 • Spændende, kreative og humoristiske kollegaer
 • Mulighed for at udfordre dig selv
Haslev Privatskole

SFO-pædagog til SFO Kompasset

Haslev

Du skal være med til at skabe trygge rammer for børnene. Særligt i førskoleperioden er vores mål at børnene får nye venner, lærer os og skolen at kende og bliver klar til skolestart i august.

Vi er DGI certificeret og har derfor fokus på glæden ved bevægelseslege og at styrke børnenes motoriske udvikling. For os er det naturligt at møde børnene med glæde, leg og aktiv deltagelse.

Kalundborg Kommune

Specialpædagogik møder fritidspædagogik i denne unikke stilling på Rynkevangskolen

Kalundborg

Vi søger en pædagog, som ønsker at bidrage til at hæve kvaliteten i SFO og skabe bedre overgange mellem skole og SFO med særligt fokus på at vi i fritidstilbuddet har børn visiteret til specialiseret skoletilbud (Inklusionscenteret). Der er tale om unik mulighed på baggrund en ekstrabevilling.

Vi kan tilbyde dig et spændende job, i et udviklende læringsmiljø. Du har mulighed for at blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor alle byder ind. Du vil som udgangspunkt skulle indgå i teamet omkring vores indskolingsklasser i inklusionscenteret og SFO.

Vordingborg Kommune

Gåsetårnskolen, Ørslev Afdeling søger pædagog

Vordingborg

Brænder du for leg og læring, trivsel og pædagogfaglig kvalitet? Vægter du samarbejde med børn, kolleger, ledelse og forældre højt?

Dine opgaver vil være pædagogiske aktivitetstimer i SFO og pædagogiske holdtimer i indskolingen, hvor vi ønsker, at du har et fokus på det gode udeliv fyldt med aktiviteter.

Vi kan tilbyde dig:

 • ansættelse på 32 timer om ugen i gennemsnit.
 • et godt arbejdsmiljø, og en arbejdsplads hvor vi hjælper hinanden og passer på hinanden.
 • en ledelse, der ser på muligheder frem for begrænsninger.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV