212 jobannoncer matcher din søgning 212 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Stevns Kommune

Pædagogmedhjælper til Hotherdalens vuggestue

Hårlev

Da vores nuværende kollega har valgt at skulle studere, søger vi nu en ny pædagogmedhjælper på 30-35 timer til vores vuggestue fra den 1. januar 2024 eller hurtigst derefter.

Dit hjerte banker for de helt små børn, og du kan se dig selv bruge en stor del af dagen på gulvet, hvor du er i gang med at lege, synge, læse, trøste m.m. - hele tiden med børnenes udvikling og trivsel for øje.

Københavns Kommune

Pædagoger eller ergoterapeuter/psykomotoriske terapeuter med vuggestueerfaring/pædagogmedhjælpere til Børnehuset Sundby Algård

København S

Vil du være på en stue, der har minimumsnormering, og hvor du sammen med dine kolleger arbejder med den første modtagelse og den tidligste og vigtige udvikling hos de mindste vuggestuebørn?

Dit arbejde bliver blandt andet, at du sammen med dine kolleger præger barnet og forældrenes institutionsstart med tillid og glæde. Når barnet er omkring halvandet år, er du med til at lave en god overlevering for barnet til store-vuggestuen, hvor I har et dagligt og tæt samarbejde.

Frederikssund Kommune

Pædagogmedhjælper til Specialskolen Kærholm, afdeling Kæret

Frederikssund

Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn og unge med særlige behov, kan komme i spil – og hvor du kan blive en del af en omfattende kompetenceudvikling, så har du muligheden nu.

Du kommer til at indgå i et team bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere. Et team danner ramme om en klasse med typisk 7-10 elever, der kan spænde over flere klassetrin og forskellige udviklingsbehov. Der lægges vægt på størst mulig faglig og social læring gennem særligt tilrettelagte læringsmiljøer, samt social og personlig udvikling inden for skolens strukturerede og visualiserede rammer.

Ballerup Kommune

To pædagogmedhjælpere til Skovvejens Skole BFO

Ballerup

Kunne du tænke dig at arbejde med en masse skønne børn og være med til at skabe en sjov og udviklende BFO?

Dine vigtigste opgaver bliver at være en del af børnenes fritidsliv samt at være med til at sikre et miljø omkring børnene, der er fyldt med nærvær, glæde og humor.

Du får bl.a.

 • Muligheden for at være med til at sætte dit aftryk på børnenes fritid
 • En personalegruppe, der består er både nye og mere garvede pædagoger
 • En personalegruppe, hvor fokus ligger på at opdage mulighederne
Gem
Bøgehaven

Så er det nu, du kan få foden inden for i Bøgehaven – Vi søger til en fast stilling og til to vikariater!

Uldum

Vi leder efter pædagoger, der brænder for at danne meningsfulde relationer til børn, spreder glæde og som trives i at bringe sin faglighed i spil.

Et kerneord for os er ’nysgerrighed’, da vi tror på, at man i arbejdet med mennesker kommer længst på denne måde.

I Bøgehaven er det vigtigt, at alle børn – og voksne – bliver set og mødt, som de mennesker, de er.

Frederikssund Kommune

Vikar til Specialskolen Kærholm, afdeling Kæret

Frederikssund

Vil du have et spændende og meningsfuldt job som vores tilkaldevikar?

Kærholm er en specialskole i Frederikssund kommune. Afdeling Kærets målgruppe er elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder som følge af udviklingshæmning af forskellig art og omfang.

Vi er et helhedstilbud og som vikar skal du kunne lægge timer både i skolen og i SFO-tilbuddet. Skolen/SFO har åbent fra kl. 8-16.30. I skolernes ferier har SFOén også åbent fra 8.00 – 16.30.

Frederikssund Kommune

Pædagogmedhjælper 3o t/uge til Jægerspris SFO

Vi er ca. 130 børn og 10 fastansatte, som har vores hverdag på Jægerspris Skoles indskolingsafdeling, der ligger omkranset af en dejlig legeplads, med blandt andet multibane og bålhytte.

Stillingen vil blive tilknyttet teamet på 1. årgang, hvor du i samarbejde med lærer og pædagoger på årgangen, har ansvaret for at planlægge aktiviteter med fokus på klassens trivsel, og læringsmiljø.

Børnene ønsker sig

 • En voksen, der vil lave bålmad og andre aktiviteter sammen med dem ude ved hytten.
 • En voksen, der vil spille spil, lytte og være nærværende, og hjælpe dem når de har behov for det.
Københavns Kommune

Pædagog med lyst til natur og udeliv til udflytterbørnehaven Vindsuset

Brønshøj

Vi tager afsted med bussen, som kører fra Brønshøj hver morgen kl. 08.30 og kommer hjem igen kl. 16.00. I dette tidsrum skal du sammen med dine kolleger skabe en god hverdag for vores børn med mulighed for fordybelse, udforskning, leg og læring.

Du er uddannet pædagog – for os er det ikke afgørende om du er nyuddannet eller kommer med nogle års erfaring fra et andet dagtilbud.

Hillerød Kommune

Pædagogmedhjælper 37 timer til Stjernen

Skævinge

Vi søger en pædagogmedhjælper til Børnehuset Stjernen, som er en integreret institution i Skævinge. Vi er et dejligt lille børnehus med en vuggestue- og en børnehavegruppe.

Vi tilbyder

 • Spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • Gode kolleger med masser af humor.
Ballerup Kommune

Pædagogmedhjælpere til Børnehuset Himmel og Hav

Skovlunde

Vi er et spændende børnehus, der til vuggestuen søger to engagerede pædagogmedhjælpere (25-30 timer ugentligt) i perioden 8. januar 2024 – 31. maj 2024.

Vores vigtigste opgave er, at vi dagligt bl.a. har fokus på:

 • At udnytte de fantastiske muligheder som vores hus rummer. Vi har egen hal, indendørs kørebaner, legeplads både på taget og i jordhøjde
 • At skabe nærvær for alle børn

Det får du bl.a. hos os

 • Kolleger og ledelse, som går på arbejde med et smil på læben
 • En mangfoldig kollegagruppe, både i forhold til alder og kompetencer
Ballerup Kommune

Pædagogmedhjælper til BFO Måløvhøj Skole

Måløv

Vil du være med til at give børnene i BFO Måløvhøj en fantastisk dag med humor, glæde og masser af aktiviteter?

BFO Måløvhøj skole i Ballerup søger hurtigst muligt en pædagogmedhjælper på 20 timer ugentlig. Arbejdstiden vil primært være mellem kl. 11.30-17:00 på skoledage og 6:40-17:00 i skoleferier/fridage.

Du bliver en del af en arbejdsplads hvor vi:

 • Er fyldt med visioner, ideer, humor, arbejdsglæde og trivsel som de bærende elementer i arbejdet
 • Gør os umage
 • Hjælper hinanden
Ballerup Kommune

Pædagogmedhjælper til vuggestue

Ballerup

Bliver du helt glad i låget af et arbejde, hvor du kan synge, lege og bevæge dig både ude og inde hele dagen?

Vi elsker voksne, der tør kravle, hoppe, danse, synge og en masse andet sjov og ballade, men samtidig har vi også brug for en voksen, der kan kramme, hygge og være nærværende.

Som medhjælper i vores vuggestueafdeling i Børnehuset Ved Skoven vil du blive en del af en hverdag, som er præget af et supergodt humør, mange faglige refleksioner, masser af leg og opmærksomhed på sociale relationer. Vi har især fokus på børnenes spor og vores læringsmiljøer.

Vordingborg Kommune

Pædagogmedhjælper til Møn Skole, Hjertebjerg afd.

Stege

Er du fagligt dygtig, kan du arbejde i inkluderende læringsmiljøer i vores SFO, motiveres du af pædagogisk udvikling, og vil du indgå i forpligtende professionelle læringsfællesskaber, så er Møn Skole stedet for dig.

Stillingen indebærer arbejdstid fortrinsvis i morgentimerne i SFO’en.

Møn Skole får du et professionelt læringsfællesskab og en mentor i teamet samt en ambitiøs, lydhør og dialogisk indstillet ledelse.

THISTED KOMMUNE

Pædagogmedhjælper til Sjørring Børnehus

Thisted

Er du af natur en god rollemodel, og har det indre legebarn aldrig sluppet dig, så er du præcis hvad vi går og mangler i vores team i Sjørring Børnehus.

Vi er blevet opnormeret og søger derfor en pædagogmedhjælper på 35 timer ugentlig.

Vi tilbyder dig en gruppe af dejlige børn med forældre, der er lydhøre og interesserede i deres børns hverdag. Kollegaer, der gerne vil samarbejde og et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab, hvor der også er plads til dine ideer.

Københavns Kommune

Tre pædagoger med høj faglighed og høje ambitioner til Øresundsskolen

København Ø

Øresundsskolen er en folkeskole, som varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn med vidtgående psykiske og fysiske funktionsvanskeligheder, herunder børn med multiple funktionsnedsættelser og børn med autisme.

Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende arbejdsplads i et specialområde, der er i stor udvikling. Du vil komme til at arbejde med en mangfoldig og fantastisk elevgruppe, engagerede og dygtige kolleger og indgå i tæt samarbejde med barnets forældre.

I arbejdstiden er inkluderet understøttende undervisning, fritidshjemstid, forberedelsestid, teammøder, kompetenceudvikling og elevplansskrivning.

Dyssegården

Har du interesse for socialpsykiatri samt arbejdet med børn og unge?

Kokkedal

Dyssegården har igennem det sidste år udvidet med børne-/ungepladser, og har brug for de sidste kollegaer, der har vedholdenhed og stor dedikation til vores arbejdsområde. Og ikke mindst har lyst til at være medskabende til et trygt og støttende miljø for dem, der har mest brug for det.

Se video om Dyssegården som arbejdsplads

Vores målgruppe er børn og unge samt unge voksne, som er normaltbegavede med psykiatriske problemstillinger og psykotiske symptomer.

Dine ansvarsområder vil være:

 • Kontaktpersonsopgaver, herunder ungesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med eksterne aktører
 • Kontaktpersonsopgaver, herunder ungesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med eksterne aktører
Dyssegården
Tårnby Kommune

Pædagogmedhjælper til lille attraktiv vuggestue

Kastrup

Vuggestuen Corneliusmindevej er en charmerende ældre villa med mange små rum, skæve vinkler, kroge og trapper, samt en tilhørende børnehave.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i relationer, sociale fællesskaber og forældreinddragelse. Vi ved, at vi medvirker til det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og derfor lægger vi vægt på nærværende voksne, der ser og har barnets ressourcer for øje.

Så søger du pædagogisk kvalitet, gode kolleger og et arbejde med indflydelse og gode rammer, så er vuggestuen Corneliusmindevej helt sikkert noget for dig.

Vallensbæk Kommune

Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent til Kirkebækskolen

Vallensbæk

Vi har pt. 65 børn og unge. Alle har omfattende varige multiple funktionsnedsættelser med kommunikative vanskeligheder.

Pædagogmedhjælpernes arbejdsopgave er i høj grad at støtte lærere og pædagoger i arbejdet omkring børnene i forhold til de tilrettelagte undervisningstimer og aktiviteter. Ligeledes at varetage omsorgsopgaver samt arbejde med relationer til og mellem børnene.

Vi tilbyder bl.a. et godt arbejdsklima med fokus på personaleudvikling og videndeling.

Vallensbæk Kommune

Pædagoger til Kirkebæk

Vallensbæk

Kirkebæks pædagoger er – udover at være i SFO og klub – medansvarlige for tilrettelæggelse og udførsel af undervisningen og aktiviteter. Idet pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i børnenes behov, leg og interesser. Vi arbejder fremadrettet på, i samspil med børnene, at skabe alsidige interesser og gode kammeratskaber. Vi lægger vægt på, at der sker læring i alle aktiviteter.

Vi tilbyder ansættelse på 30-37 timer ugentligt og den daglige arbejdstid er mellem kl. 8.00 og 17.00. Heri ligger der forberedelsestid. Der kan være mulighed for en skemafri dag om ugen.

Halsnæs Kommune

Pædagogmedhjælper 37 timer søges til dagplejen i Hundested Børnehus

Hundested

Vi søger en omsorgsfuld og initiativrig pædagogmedhjælper til vores børnemix i dagplejen samt vuggestuen i Hundested Børnehus. Stillingen er delt op med timer i både børnemix og vuggestuen med samme fysiske lokalitet.

Stillingen som pædagogmedhjælper er på 37 timer og omfatter timer i både børnemix og vuggestuen. I samarbejde med dagplejerne står du for lege og aktiviteter i legestue og børnemix og tilgår vuggestuen ved behov, og ligeledes når der ikke er børn i børnemix.

Børnehuset er normeret til 58 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn fordelt på en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV