21 job matcher din søgning 21 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 21 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Medarbejder til Støttekorpset i Nuuk/job-nr. 339/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger støttepersoner til Støttekorpset i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Støttekorpset i Nuuk, servicerer borgere, med et vidtgående handicap, der bor i eget hjem, og som har behov for støtte, vejledning og træning i bedre at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Målgruppen for Støttekorpset i Nuuk, er borgere med et vidtgående handicap, med forskellige psykiske eller fysiske lidelser, som har behov for støtte i hverdagen. Tilbuddet medvirker til at borgeren med et vidtgående handicap, støttes til at kunne leve et så almindeligt hverdagsliv som muligt, hvor aldersgruppen er 18-67 år.

Formålet med at borgeren får visiteret støttetimer, er at den enkelte borger gennem vejledning, støtte og træning, bliver bedre i stand til at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Uddannelsesstyrelsen søger 2 skolekonsulenter for førskoleområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Uddannelsesstyrelsen opslås to stillinger som skolekonsulent for førskoleområdet, som er ledige til besættelse 1. september eller efter aftale.

Stillingerne er placeret i afdelingen for politik og førskole og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulenterne har følgende arbejdsområder

 • Indgå i arbejdet med strategi- og handleplan for daginstitutionsområdet og øvrige politisk stillede udviklingsopgaver og indsatser
 • Indgå i arbejdet med lovgivningsrevision på førskoleområdet
 • Indgå i arbejdet med administration af procedurer omkring førskoleområdet
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Sermersooq i Nuussuaq

Grønlands Selvstyre

Allorfik Sermersooq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. september 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Barne- og socialmedhjælper søges til AKO Neriusaaq/job-nr: 341/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi er en stor fritidsinstitution AKO beliggende i Nuussuaq. Vi søger en socialhjælper på 40 timer om ugen, primært i tidsrummet kl. 7:00-15:00 og 9:00-17:00 med tiltrædelse den 15. juli 2020 eller efter aftale.

Er du positiv, stabil og en ansvarsbevidst person, der kan lede en større gruppe børn? Er du glad for udendørsaktiviteter, boldspil og diverse aktiviteter på legepladsen, gerne med specifikke kompetencer som pædagogisk idræt, musik, dans, drama, håndarbejde, bagning, fælleslege eller lignende, men samtidig i stand til at sætte kreative indendørsaktiviteter i gang på en stue? Så er det måske lige dig, vi mangler.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Udadvendt og struktureret kollegiepædagog til Gux-Aasiaat

Grønlands Selvstyre

Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved GUX Aasiaat søger vi en kollegiepædagog eller socialassistent, der har erfaringer inden for dette område, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere elevernes hverdag og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

De unge på kollegierne kommer fra hele Nordgrønlands vestkyst og vil derfor typisk i udgangssituationen være langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i hverdagen.

Tilknyttet gymnasiets kollegier er der derfor et korps af kollegiepædagoger, der medvirker til at strukturere hverdagen for de unge, og som i et vist omfang udfylder det tomrum, som familie og venner efterlader hos den enkelte.
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Barne- og socialmedhjælper søges til integreret institution Paarsisor/job-nr. 337/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Ittoqqortoormiit

Integreret Institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-2 årige og 3-5 årige. Personalenormeringen er på 9 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 1 pædagog, 2 barne- og socialmedhjælpere , 2 medhjælpere, 1 rengøringsassistent og 1 køkkenassistent.

Paarsisor har åbent fra kl. 7.30 til 16.30.

Vi forventer at du:

 • er uddannet som barne- og socialmedhjælper eller tilsvarende
 • er åben og positiv
 • er engageret og imødekommende
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
2 ungerådgiver til efterværnsområdet/job-nr. 328/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Er du tillidsvækkende, fleksibel, og kan du lide at arbejde med unge? Så kan Ungecenteret i Kommuneqarfik Sermersooq være stedet for dig.

Afdelingen for Børn og Familie søger to energiske og positive kollegaer til at bistå os med efterværnsarbejdet med unge, der er på vej ind i voksenlivet. Stillingerne er placeret i Ungecenteret i Saqqarlernut.

Du bliver en del af et engageret hold, der arbejder målrettet med at støtte unge, der er visiteret til efterværn, det vil sige unge mellem 18-23 år. I forhold til stillingen som ungerådgiver på efterværnsområdet skal der arbejdes tæt med den enkelte unge om at forberede sig til voksenlivet, til at lære at klare sig selv. Der vil være rig mulighed for at udvikle projekter og ture med de unge i samarbejde med dine kolleger i Ungecenteret.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Professionel plejefamilie i Tasiilaq/job-nr. 331/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger professionel plejefamilie med tiltrædelse snarest i Tasiilaq.

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske m.m. og som ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn.

En professionel familieplejer varetager ligesom den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Professionel plejefamilie i Nuuk/job-nr. 323/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger professionel plejefamilie med tiltrædelse snarest i Nuuk.

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske m.m. og som ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn.

En professionel familieplejer varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til Plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagoger til AKO Miniklub Qinngorput/job-nr. 313/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

2 pædagoger til Skolepasning Miniklub i Qinngorput søges.

Skolepasning Miniklub er et pasningstilbud for børn fra 1. til 3. klasse efter skoletid og er normeret til 180 børn i alderen 6-9 år.

Du er uddannet pædagog og har en naturlig lyst til at arbejde med børn. Du har en professionel tilgang til dit arbejde og er rummelig og omstillingsparat. Du er i stand til at lytte til børnene. Du er fleksibel og i stand til at planlægge spontant udfra børnenes interesser. Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktivt med i tilblivelsen af denne.

AKO-ordning indebærer, at AKO-ansatte følger elevens skolegang i skoletiden af hensyn til elevens trivsel. Derudover modtager vi også de kommende 1. klasser i marts måned, indtil de starter på skolen i august måned.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog søges til integreret daginstitution Apisseq/job-nr. 318/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Integreret daginstitution Apisseq søger en pædagog med tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn som er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer.

Vi er en mindre institution med en struktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængige af hinanden.

Institutionens formål:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Forebyggelseskonsulent søges til Familiecenter Paamiut/job-nr. 295/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret forebyggelseskonsulent til Familiecenteret i Paamiut/Forvaltning for Børn og Familie, til ansættelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Vi søger en – gerne erfaren – forebyggelseskonsulent til at indgå i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til at varetage en række opgaver herunder:

 • Står for implementering og opfølgning af Kommuneqarfik Sermersooqs forebyggelsespolitik
 • Samarbejde, koordinere og lave opfølgning på selvmordsforebyggelse
 • Koordinering og opfølgning af rusmiddelsmisbrugs- og ludomaniforebyggelse
 • Koordinering og udførelse af forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i Paamiut og bygden
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Souschef søges til Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq/job-nr. 299/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret souschef til Vuggestue Amaagajaaq, i Tasiilaq, med tiltrædelse snarest.

Vuggestue Amaagajaaq er en lille kommunal daginstitution beliggende i Tasiilaq, i Østgrønland. Vuggestuen består af to stuer med 12 børn på hver.

Stillingen som souschef er en fuldtidsstilling, hvor arbejdsgangen vil være fordelt mellem administrativt kontorarbejde og pædagogisk arbejde på stuen.

Vi søger en – gerne erfaren – souschef til at indgå i både det pædagogiske og det administrative arbejde, og varetage en række opgaver herunder:

 • Driften af den stue du bliver tilknyttet
 • Pædagogisk udviklingsarbejde med børnegruppen
 • Udvikling af vuggestuens pædagogiske linje
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Paarisa søger konsulent til 6 måneders vikariat i MANU

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at udvikle og implementere MANU i hele Grønland? Så er dette en stilling for dig.

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en ny kollega, der brænder for at arbejde med udvikling inden for børne-, unge- og familieområdet. Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa, som bl.a. arbejder med udvikling af nye metoder og sundheds- og socialfaglige indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Understøtte og sørge for fremdrift af MANU
 • Udvikle, forny og implementere MANU i hele Grønland
 • Instruere, undervise, rådgive og vejlede fagpersonale i hele landet
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Skolelærere/forskolelærere til Kuummiini Alivarpi/job-nr. 305/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engagerede lærere og forskolelærere til skolen i Kuummiut med tiltrædelse 1. august 2020.

Kuummiini Alivarpi er en bygdeskole med cirka 30 elever fordelt i 3 klasser. Der er ansat 5 lærere på skolen, fordelt på yngste-, mellem- og ældste trin. Kuummiut er det største bygdesamfund på Grønlands østkyst med cirka 300 indbyggere.

Vi søger uddannede lærere/forskolelærere til at indgå i skolens lærerteam. En del af dine arbejdsopgaver vil være:

 • Planlægning af undervisning
 • Skole-hjemsamarbejde
 • Undervisning
 • Deltagelse i diverse møder og kurser
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Integreret Daginstitution Apisseq - Nuunukkut søger en barne- og socialmedhjælper/job-nr. 294/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn. Vi søger en engageret, frisk, målrettet socialhjælper til vores yngste vuggestuebørn.

Apisseq er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Din daglige placering vil være hos Nuunukkut, som er stuen med børn fra 1-2 år.

Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17.

Institutionens formål

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Afdelingsleder til Børnehjemmet Gertrud Rask Minde Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Gertrud Rask Minde modtager børn fra hele Grønland. Levegruppen Nanuaqqat modtager op til 6 multihandicappede børn. Disse børn skal have hjælp til alle gøremål, lige fra at komme op, komme i tøjet, spise, aktiveres osv. Ingen af børnene har talesprog, og 4 af børnene er gangbesværet eller kan ikke gå, og 5 af børnene er medicineret. Der samarbejdes tæt med skole, sygehus og handicapcenteret Pissassarffik. Børnenes alder i denne gruppe er lige nu mellem 9 og 18 år.

Den ledige afdelingslederstilling er i afdeling Nanuaqqat. Til denne afdeling er der udover afdelingslederen p.t. tilknyttet 12 medarbejdere og 4 støttepersoner. Afdelingslederen deltager i det pædagogiske arbejde efter behov.

Vi tilbyder

 • En mangfoldig og kompetent personalegruppe.
 • Stor indflydelse på ledelsesmæssige og pædagogiske processer i huset.
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse.
Grønlands Selvstyre
Barne- og Socialmedhjælper søges til Integreret Institution Paarsisor / Job nr. 337/20
Integreret Institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-2 årige og 3-5 årige.
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog Illerngit
Naturinstitutionen Illerngit, Avannaata Kommunia søger en Pædagog.
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia
Pædagog til Aleqa
Fritidshjemmet Aleqa i Ilulissat, Avannaata Kommunia søger Pædagog til ansættelse pr. 01/08-2020 eller efter nærmere aftale.
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia