284 job matcher din søgning 284 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 284 resultater.
Dekra Equipment & Services A/SUddannelseschef

Dekra Equipment & Services A/S, Brøndby

Kan du se dig selv i en rolle, hvor du gennem ledelse og pædagogik får mulighed for at bidrage til udviklingen af de uddannelsesmæssige rammer og kompetencer samt skabe begejstring i undervisningslokalerne? Så er du måske den rette kandidat til stillingen som uddannelseschef hos DEKRA i Brøndby.

I denne stilling som uddannelseschef vil du varetage en bred palette af opgaver på både operativt og taktisk niveau. Det gælder bl.a.

 • Ledelse af +85 faglærere fordelt over Brøndby, Hillerød, Køge og Næstved
 • Ansættelse, onboarding, trivsel og udvikling af faglærere
 • Implementering af nationale og lokale pædagogiske og didaktiske tiltag

"I DEKRA samarbejder vi om at gøre god undervisning endnu bedre. Vores medarbejdere skal være motiverede ved at bidrage til, at vi som uddannelsespartner skaber de bedst mulige uddannelser for vores kunder", siger national uddannelsesdirektør Thomas Silfen.

Thorshøjgård
Pædagog med autismeerfaring

Thorshøjgård, Ishøj

Du skal have lyst til at arbejde med unge mennesker på en spændende arbejdsplads, med stor faglig udvikling og i et godt arbejdsmiljø.

De unge på Pedersborg har som oftest kognitive udfordringer, svarende til at de begavelsesmæssigt ligger nederst i normalområdet, samt har en personligheds- og/eller udviklingsforstyrrelse f.eks. autismespektrumforstyrrelse. De unge har en ikke-udadreagerende strategi.

Vi kan tilbyde:

 • Et højt fagligt niveau.
 • En erfaren personalegruppe, som er gode til at lytte til og støtte hinanden samt reflektere over den pædagogiske indsats.
 • Ekstern supervision.
Thorshøjgård
Frederiksberg KommuneNykløveret på Frederiksberg søger pædagog til vores børnehave

Frederiksberg Kommune

Nykløveret på Frederiksberg søger pr. 1. september 2020 - eller snarest herefter - en uddannet pædagog til en stilling i vores børnehave. Stillingen er på 33 timer om ugen. Da vi arbejder med Marte meo-metoden, håber vi at finde en pædagog, der har en naturlig interesse for at lære metoden at kende. Hvis du syntes dette lyder tiltalende, vil vi opfordre dig til at læse videre, da vores arbejdsplads har meget andet at byde på.

Nykløveret er en nyere daginstitution på Frederiksberg med ca. 66 børnehavebørn, 36 vuggestuebørn og 23 engagerede medarbejdere.

Vi er en velfungerende arbejdsplads, med et lavt sygefravær, en sund økonomi og en super engageret forældregruppe.

Psykiatri Plus A/S Centre
Kundekonsulent til vikarbureau specialiseret indenfor psykiatrien

Psykiatri Plus A/S Centre, Ballerup

Vi kan tilbyde dig et fagligt funderet og udviklende job, hvor du bliver en del af et engageret og velfungerende team af kundekonsulenter. Sammen med dine kolleger, skal du sikre høj kundeservice – ikke kun for vores kunder i både offentligt og privat regi, men også i den daglige kontakt med vikarer og borgere.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Løse opgaver for kunder der ringer med akutopståede behov for vikarassistance
 • Drift af specialopgaver herunder processtyring, teammøder med vikarer, statusmøder med borger m.m.
 • Assistere vores vikarer med spørgsmål vedrørende tilrettelæggelse af arbejdstid mv.
Psykiatri Plus A/S Centre
Ballerup KommuneBørnehuset ved Skovens børnehave søger pædagog

Ballerup Kommune

Børnehuset ved skoven, søger pædagog på 35-37 timer. Børnehuset er normeret til 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Stillingen vil være i Børnehaven med de 3-6 årige. Vi er et integreret børnehus, og du skal derfor være indstillet på at kunne arbejde på tværs af stuerne og med børn i alderen 0-6 år.

Vi har fokus på indretning af læringsmiljøet samt indsamling af børnenes spor. I vores bestræbelser på at indfri målene i arbejdet med den pædagogiske læreplan, har vi fokus på at inddrage barneperspektivet. Vi er optaget af legens betydning for børns udvikling og arbejder med børnenes deltagelsesmuligheder i disse.

Vores hverdag er præget af faste pædagogiske rutiner, hvilket skaber genkendelighed i hverdagen for børnene. De pædagogiske aktiviteter vi planlægger er udformet med afsæt i børnegruppens spor, trivsel og udvikling.

Frederiksberg KommunePædagog til musik- og bevægelsesvuggestue - Børnehuset Harmonien

Frederiksberg Kommune

Vi søger en engageret og faglig pædagog til vores skønne hus, der har lyst og kompetencer til at arbejde med et særligt fokus på rytmik, musik og natur. Stillingen er på 35 timer om ugen og til besættelse pr. 1. september 2020 eller med snarest tiltrædelse.

Vores værdigrundlag og menneskesyn bygger på, der er en positiv intention bag enhver adfærd. Derfor arbejder vi med anerkendende relationer, hvor både børn og voksne føler sig værdsat. Målsætningen er at skabe en dynamisk hverdag, hvor værdier som anerkendelse, omsorg, respekt, tillid og handling er omdrejningspunktet. Vi tror på barnets kompetencer og på, at den voksnes primære rolle er at være forbillede for det, vi ønsker at give børnene. Rytmik, musik og bevægelse er en stor del af vores pædagogiske hverdag og derfor forventer vi, at du har erfaring med at bruge musikken/sangen som et pædagogisk redskab.

Thorshøjgård
Pædagog søges til Udslusningsafdelingen

Thorshøjgård, Ishøj og Taastrup

Stillingen på 37 timer ugentligt er primært i Udslusningsafdelingen, som består af afd. Boligerne samt et bofællesskab beliggende i Taastrup. Du vil blive kontaktpædagog for 3 unge.

Hovedparten af timerne er i Udslusningsafdelingen, de resterende timer planlægges i form af flere støttetimer samt vikararbejde, og nogle timer kan periodevis skulle lægges på vore 2 døgnafdelinger.

Arbejdstiden er placeret i dag- og aftentimerne imellem kl. 11.00-21.00 også i weekender. På døgnafdelingerne kan timerne være placeret indenfor alle døgnets timer, herunder også i weekender.

Thorshøjgård
DUOS A/SAdministrativ stærk rådgiver med pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund

DUOS A/S, København

Er du uddannet indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige felt? Hviler du godt i din stærke faglighed? Og trives du med en hverdag, hvor de administrative opgaver fylder mest? Så er dette jobbet for dig.

I dit nye job som rådgiver i DUOS bliver du ansvarlig for dine egne ordninger. Du drifter de eksisterende og starter nye op. Du rekrutterer både ufaglærte og faglærte hjælpere. Du administrerer og kvalitetssikrer ordningerne og er personaleansvarlig for de hjælpere, der er ansat på dine ordninger. Din ledelse udøver du på distance. Den foregår nemlig primært via telefon og mail.

Din stærke faglighed og lyst til administrative opgaver vejer tungest hos dig. Du synes, det er spændende at omsætte paragraffer og bevillinger til konstruktive hjælperordninger til den enkelte borger.

Ishøj KommuneFaglig pædagogisk leder søges til Femkanten

Ishøj Kommune

Femkanten er en integreret institution med 2 vuggestuegrupper og p.t. 3 børnehavegrupper. Vi er beliggende midt i Vejleåparken i Ishøj. Vi er 18 ansatte og 70 skønne børn.

Vi mangler en dygtig, faglig pædagogisk leder, som med afsæt i ovenstående, samt implementeringen af den nye styrkede læreplan og vores fælles kommunale kvalitetsparametre, skal medvirke til at bringe vores pædagogiske praksis endnu højere op.

I samspil med lederen vil du være den, der holder fokus på implementering, fastholdelse og videreudvikling af den nye styrkede læreplan samt kommunens kvalitetsparametre for dagtilbud. Læs: Du er i høj grad i stand til at omsætte pædagogisk teori til praksis.

Du skal medvirke til udvikling af husets pædagogik. Læs: Du har visioner, og går gerne forrest og viser vejen, som godt kan være brolagt med sten. Og det gør du på en måde, der inddrager både børn og voksne.

TIPONI ApSVi søger en engageret og hjælpsom støttekontaktperson til vores botilbud

TIPONI ApS, Valby

Botilbuddet består af 10 ét-værelses lejligheder i hhv. Roskilde, Valby, Glostrup og Brøndby. I lejlighederne bor borgere, som er henvist til § 107. De får hver især 22 timer ugentlig støtte. Vi udfører derudover socialpædagogisk støtte under servicelovens § 85 hos borgere, som bor i eget hjem.

Vi arbejder fleksibelt, hvilket betyder, at man har skiftende arbejdstider uge for uge, ligesom man skal være indstillet på at være tilgængelig 24/7 i situationer, hvor ens borger har akut brug for hjælp. I akutte situationer kan der være behov for telefonisk støtte/hjælp eller at man rykker ud, hvilket både kan forekomme i ydertider, weekender eller på helligdage.

Hvidovre KommuneLogopæd barselsvikariat

Hvidovre Kommune

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hvidovre søger uddannet audiologopæd eller logopæd til barselsvikariat for perioden 1. oktober 2020-31. august 2021. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og der arbejdes efter en årsnorm.

PPR bidrager med viden og indsatser i udviklingen af inkluderende fællesskaber for alle børn og unge på almen- og specialområdet. Vi sigter efter at styrke børns læring, understøtte deres trivsel samt fremme deres dannelse. Dette ud fra en vision om, at vi i fællesskab kan åbne verden for alle børn.

Vi søger en logopæd med et højt fagligt niveau, der har kompetencer og engagement til arbejdet med den tidlige tværfaglige indsats. En indsats båret af et ressourceorienteret og understøttende syn på børns og familiers udviklingsmuligheder.

Kollektivt ledet institution søger uddannet pædagog til børnehavegruppe

Røde Rose 3, København

Vi søger pædagog som kan starte den 1.9.2020 eller snarest derefter. Timetallet lyder på ca. 32 t./uge.

Røde Rose 3 er en integreret institution på Nørrebro. Vi har 66 børn i alderen 0-6 år fordelt på 4 stuer. Røde Rose 3 er kollektivt ledet. Alle pædagoger indgår i et ledelsesteam der i fællesskab har ansvar for Røde Roses drift og ledelse.

HOS OS FÅR DU:

 • Pædagogstilling på Månestuen med 22 skønne børn i alderen 3-6 år, 2 andre pædagoger og en medhjælper.
 • Ledelsesansvar sammen med 9 pædagogkollegaer.
 • En aktiv hverdag sammen med børnene.
Ballerup KommuneGloben i Ballerup søger engageret pædagogmedhjælper

Ballerup Kommune

Distrikt Hedegården i Ballerup søger pædagogmedhjælper til 33-37 timer om ugen. Stillingen er til besættelse 1. august eller snarest derefter.

Globen er et forholdsvis nyt børnehus, som består af 3 teams. Hvert team består af en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe. Stillingen er i en børnehavegruppe.

Vi bor i et dejligt hus med mange muligheder for kreative og fysiske udfoldelser. Vi har et stort værksted og en endnu større sal, hvor vi har mulighed for at udfolde os både kreativt og aktivt, om det så er det spontane eller i mere tilrettelagt projekter.

Ballerup KommunePædagog til Klub Syd – Grantoftens Fritidscenter

Ballerup Kommune

Vi søger en uddannet pædagog til Grantoftens fritidsklub og afdeling Rugvænget fra 1. september 2020 eller hurtigst muligt.

Ugentligt timeantal er 34 og fordeler sig som følger:

 • Fast personalemøde hver tirsdag før klubtid. Mødetid ca. kl.11.00
 • 3 dage om ugen i en lille nyindrettet klubafdeling beliggende på Rugvængets skole
 • 2 dage om ugen i stor klubafdeling i Grantoften
 • 1 aften i ungdomsklub

Din rolle vil blandt andet være sportsmedarbejder samt være med til at skabe et godt miljø/relationer for de unge. Der er på nuværende tidspunkt i den daglige gang 2 pædagoger til stede i afdelingen, og du har stor mulighed for at være med til at skabe rammerne for klubben og jeres dagligdag.

Ballerup KommunePædagog til Børnehuset Stjernehuset

Ballerup Kommune

Børnehuset Stjernehuset søger en pædagog 35 timer ugentlig med start 1. september 2020 eller snarest derefter.

VI TILBYDER:

 • Et børnehus med 120 børn i alderen 0-5 år
 • 26 fantastiske, faglige, kompetente kollegaer
 • En institution med en stor rytmiksal, bålplads og en bus, som deles med de øvrige børnehuse i distriktet

Vi er et børnehus, hvor både barnets egen leg og de mere voksenstyrede aktiviteter er omdrejningspunkt i vores hverdag. For os handler læring om trivsel, dannelse, udvikling og forandring. Det er en proces, hvor mennesker omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder.

SofieskolenPædagog til fritidsordningen

Sofieskolen, Bagsværd

Autismespektrumforstyrrelser

Vi søger en pædagog i et årsvikariat, 37 timer om ugen, med tiltrædelse 1. august 2020 eller hurtigst muligt.

Arbejdstiden ligger fra mandag til fredag i tidsrummet 8.00-16.30.

Vi søger en pædagog med gåpåmod og gerne med erfaring inden for autismeområdet.
Vi pædagoger bidrager med faglighed inden for områder som leg, social udvikling og motorik samt opbygning af konstruktive fritidsinteresser i et tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder:

 • Et dynamisk miljø, hvor fagligheden går hånd i hånd med lysten til at engagere sig
 • Dagligt arbejde i en klasse med elever på tidligt udviklingsniveau med fokus på selvhjælpsfærdigheder, kommunikation og social træning
 • En arbejdsplads, hvor du både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams
Hvidovre KommuneBørnehuset Cassiopeia søger pædagogmedhjælper i fast vikariat fra. 1/9-2020 til 1/9-2021

Hvidovre Kommune

Da vores pædagogmedhjælper skal ind og læse, søger vi en ny kollega til vores ene børnehavestue hvor vores to pædagoger Patrick og Louise står klar til at tage godt imod dig.

Børnehuset Cassiopeia er en 0-6-års institution beliggende tæt på havn og grønne områder i Hvidovre. Vi er en institution fordelt i tre afsnit, og søger en sød, dygtig og stabil pædagogmedhjælper i vores børnehave. Vi er en blandet medarbejderflok af mænd og kvinder, nyuddannede og ”gamle i gårde”.

Fællesnævner er at vi kan lide at gå på arbejde. Vi arbejder struktureret efter planlagte aktivitetsplaner og arbejder med børnene i mindre børnegrupper med fokus på at skabe en lærerig, forudsigelig og tryg hverdag for børnene med udgangspunkt i at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet.

Frederiksberg KommuneSkolepædagog til special-gruppe og klub

Frederiksberg Kommune

Brænder du for at arbejde med børn og unge med særlige udfordringer. Vi søger pr. 1. oktober eller snarest muligt en uddannet skolepædagog på 37 timer til vores X-gruppe i Fritids- & ungdomsklub Cassiopeia/Lindevangsskolen – Frederiksberg.

X-gruppen er et helhedstilbud bestående af et skole- og fritidstilbud til normalt begavede børn med specifikke udviklingsforstyrrelser, som bl.a. ADHD, og Aspergers. X-gruppen er en del af Lindevangsskolens specialklasser, som går til og med 6. klasse.

Cassiopeia er en stor fritids- og ungdomsklub i Frederiksberg Kommune med gode fysiske rammer fordelt på 4 etager og et udendørsareal. Vores størrelse giver os mulighed for at arbejde med mange forskellige pædagogiske opgaver og samtidigt fastholde et højt fagligt niveau.

BørnehjælpsdagenProjektleder søges til Børnehjælpsdagens spændende signaturprojekt

Børnehjælpsdagen, København

Har du lyst til at have medansvar i et spændende projekt, der styrker unges selvværd og selvtillid, samt for nogle camps og en række individuelle arrangementer, der styrker børn og unge? Vil du bidrage til Børnehjælpsdagens arbejde med anbragte børn og udsatte unge – så har vi det helt rigtige job til dig!

En meget vigtig del af dit arbejde vil være at medvirke til og være medansvarlig for gennemførelse af EMPOWER4U, en indsats, hvor Børnehjælpsdagen i et forløb på et år træner unge mellem 16-24 år i personlige og sociale kompetencer, så de efterfølgende har mere livsmestring og mental robusthed. Derudover vil du skulle afholde arrangementer for anbragte børn og unge, en årlig camp samt udvikle den frivillige indsats i Børnehjælpsdagen, der favner de frivilliges arbejde.

Ballerup KommuneDistrikt Hedegården søger tilkaldevikarer

Ballerup Kommune

Vi søger tilkaldevikarer til afløsning ved ferie og sygdom samt evt. mulighed for enkelte faste timer i perioder.

Som medarbejder i Distrikt Hedegården har man et stort ansvar for at være opsøgende på informationer, og man skal evne at videreformidle til kollegaer. Man skal kunne arbejde selvstændigt men selvfølgelig i tæt samarbejde med kollegaer. Vi vægter, at vores medarbejdere har forståelse for forskellighed, er imødekommende og fleksible, så vi får skabt de bedst mulige rammer for børnene og deres familier.

Vi har brug for flere engagerede, positive og anerkendende tilkaldevikarer, der brænder for – og kan se mulighederne i – at arbejde med børn i alderen 0-5 år.

Ansættelse som tilkaldevikar fordrer, at du er fleksibel og indstillet på at blive rokeret mellem stuer og teams, når behovet opstår.