118 job matcher din søgning 118 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 118 resultater.
Røde Kors Asylafdeling
Pædagogiske medarbejdere til klubben på Center Avnstrup

Røde Kors Asylafdeling, Hvalsø

Røde Kors asylafdeling søger to pædagogiske medarbejdere til klubben på Center Avnstrup. Klubtilbuddet er for børn og unge i alderen 6-16 år.

Røde Kors

Center Avnstrup er et Røde Kors drevet hjemrejsecenter for afviste asylansøgere.

Dagligdagen er præget af høj faglighed, med fokus på det enkelte barns trivsel. Familierne bor på centret i kortere eller længere periode.

Som pædagogisk medarbejder skal du være med til at sikre, at børn og unge får et udviklende og struktureret pædagogisk tilbud til gavn for både dem og deres forældre inden for rammerne for det pædagogiske arbejde.

Røde Kors Asylafdeling
Røde Kors Asylafdeling
Pædagogisk medarbejder til vuggestuen på Center Avnstrup

Røde Kors Asylafdeling, Hvalsø

Røde Kors asylafdeling søger en pædagogisk medarbejder til vuggestuen på Center Avnstrup. Vuggestuen er et tilbud til børn i alderen 1-3 år.

Røde Kors

Center Avnstrup er et Røde Kors drevet hjemrejsecenter for afviste asylansøgere.

Som konsekvens af regeringens udmelding tidligere på året om indsats rettet mod børnefamiliernes udflytning fra Udrejsecenter Sjælsmark har vi siden maj været i gang med at udvidet kapaciteten af det pædagogiske tilbud for at kunne tage imod børn og unge af afviste asylansøgere. Vuggestuen er et nyopstartet tilbud siden august 2020, og som vores kommende medarbejder vil du have gode muligheder for at præge praksis og den videre udvikling af tilbuddet.

Røde Kors Asylafdeling
Børnehuset AtlantisPædagog

Børnehuset Atlantis, Viby Sj.

Børnehuset Atlantis i Viby Sj. søger en pædagog (32-37 timer om ugen) med umiddelbar tilknytning til vores vuggestue. Børnehuset Atlantis er et privat børnehus med plads til 30 skønne vuggestuebørn og 40 dejlige børnehavebørn.

Børnehave og vuggestue har til huse i hver sin bygning med separate legepladser. Husenes indretning skaber små og overskuelige rammer for børnenes hverdag, og vi prioriterer en hjemlig og tryg atmosfære. Vi arbejder målrettet med at skabe et børnemiljø, hvor det enkelte barn har en plads i fællesskabet, og hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig.

Der er en god stemning i vores børnehus, som bærer præg af, at vi er glade for at se hinanden – både børn, voksne og forældre. Vi prioriterer den nære kontakt med forældrene højt, så man som forælder er inddraget i sit barns dagligdag i børnehuset.

Børnehaven Krudthuset
Krudthuset søger barselsvikar til vuggestuen

Børnehaven Krudthuset, Solrød Strand

Til den private integrerede institution Krudthuset, søger vi en pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent 34 t/u.

Vi forventer at:

 • Du har erfaring med og stor lyst, til at arbejde med vuggestuebørn
 • Du har en høj faglighed, kan omsætte den til praksis og kan argumentere for den
 • Du er indstillet på, og enig i vigtigheden af, at vuggestuen er en integreret del af huset
 • Du vægter samarbejde, gensidig respekt og anerkendelse højt
Askehavegård Børnehus
Pædagogmedhjælper

Askehavegård Børnehus, Slagelse

Her er en oplagt mulighed for at blive en del af vores personalegruppe i en privat institution i Slagelse Kommune!

Vi er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Vi søger en pædagogmedhjælper til et vikariat i børnehavegrupperne på 35 timer ugentligt. Tiltrædelse 1. november 2020, og frem til 30. juni 2021.

Askehavegård er et gårdbørnehus, der ligger i naturskønne omgivelser i den lille landsby Øster Stillinge, cirka 5 km udenfor Slagelse. Vi har et mindre dyrehold, en stor naturlegeplads og udsigt til store landbrugsarealer, her kan du føle dig hensat til ren ”Morten Korch-idyl”.

I børnehaven har vi lige nu 52 børn i alderen 3–6 år fordelt på 2 grupper. Vi er en natur- og bevægelsesinstitution der vægter udelivet meget højt.

Lolland Kommune
Pædagog til Specialskolen

Lolland Kommune, Nørreballe

Tror du på, at elevers evne til at lære og udvikle sig forbedres, hvis skole og familie samarbejder? Det tror vi på, og derfor arbejder lærer, pædagoger og familie, på vores nystartede specialskole, tæt sammen om elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Ser du pædagogik og læring i et bredere perspektiv? Er du god til at skabe relationer? – så er du næsten ansat!

Det der fylder mest i din hverdag på Specialskolen er, at du indgår i et tæt samarbejde med en lærer som planlægger og tilrettelægger undervisningen.

Som pædagog i Specialskolen er du med i undervisningen og er i tæt samarbejde med lærerne om elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Vi vægter som nævnt forældresamarbejde højt og samarbejder med øvrige ressource og myndighedspersoner, for at skabe de bedst mulige betingelser for den enkelte elev.

ZBC
SOSU ZBC i Holbæk søger pædagogisk underviser

ZBC

Vil du være med til sikre unge og voksne en meningsfuld uddannelse og være med til at præge fremtidens arbejdsmarked? Så kom og vær underviser på SOSU ZBC i Holbæk!

Vi har pr. 1. december 2020, og gerne før, brug for en ny kollega - fortrinsvis en pædagog - til at facilitere læring for vores mange dejlige elever, primært på vores grundforløb samt på uddannelsen til pædagogisk assistent. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på fuldtid frem til den 31. december 2021.

Vi kan give dig muligheden for at arbejde både med de helt unge og de voksne, de målrettede og de usikre, dem der går den lige vej, og dem, der skal have lidt hjælp og støtte til at kunne gennemføre en uddannelse.

Greve KommuneSpecialpædagogisk konsulent til PPR i Greve

Greve Kommune

Da en af vores gode kollegaer går på pension, er vi på udkik efter en ny kollega, som vil være med til skabe høj trivsel og de bedste lærings- og udviklingsmuligheder for børn/unge i Greve kommune – naturligvis i et tæt samarbejde med børn og unges familier/netværk, eksterne professionelle og interne kollegaer i PPR.

Du bliver en del af et specialpædagogisk team på fem, som rådgiver og vejleder familier og fagprofessionelle i forhold til børn/unge i alderen 0-18 år med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller specifikke vanskeligheder, fx ADHD/ASF. Børnene/de unge har i deres hverdag brug for, at de voksne omkring dem har viden om deres særlige behov samt kendskab til specialpædagogiske redskaber, som kan imødekomme disse.

EKKOfonden
Vi søger en Pædagog til Botilbuddet Bjergesøhus i Hørve på Vestsjælland

EKKOfonden

Er du uddannet pædagog og har du psykiatrisk erfaring? Drømmer du om at være en del af et team, hvor åbenhed og humor er naturligt, hvor nøgleordet er faglighed og brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er EKKOfonden måske din nye arbejdsplads…

Borgerne kan have forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det daglige arbejde med og omkring de indskrevne borgere tager sit udgangspunkt i individuelt udarbejdede handleplaner med afsæt i den enkeltes ressourcer og behov.

EKKOfonden
Roskilde KommunePædagog søges til vuggestuen i Børnehuset Hobbitten

Roskilde Kommune

Vi søger en pædagog, der vil være med til at videre udvikle Hobbittens gode læringsmiljø, den høje faglighed og trivsel for børnene, således at Hobbitten fortsat er blandt de bedste dagtilbud i Roskilde Kommune.

Du skal være interesseret i at skabe et omsorgsfuldt, nærværende, anerkendende, relationelt og udviklende læringsmiljø for vores børn i Hobbitten.

Som pædagog skal du være interesserede i at videreføre og videreudvikle vores struktur, kultur og traditioner i fællesskab med resten af huset og se meningsfulde relationer og et udviklende læringsmiljø over hele dagen, som forudsætning for et godt børneliv. Derudover være reflekterende på egen og andres praksis, engageret og være en tydelig rollemodel i arbejdet med børnene, i forældresamarbejdet og i det kollegiale og det tværfaglige samarbejde.

Habitus
Pædagogisk personale med koordinatorfunktion søges til botilbud i Faxe Ladeplads – vær med til at udvikle rammerne og kulturen i et nystartet team

Habitus

Vil du være med til at udvikle strukturen i et fast team omkring en nyindflyttet borger med autismespektrumforstyrrelser? Motiveres du af at bringe dine pædagogiske kompetencer i spil til at skabe gode liv? Arbejder du struktureret og har du overblikket over opgaverne i teamet?

Vi søger en pædagog med koordinatorfunktion til vores nyeste team, som er knyttet til en ung mand med autismespektrumforstyrrelser. Det er essentielt, at teamet medvirker til en tryg og struktureret hverdag, for at borgeren kan trives.

Du vil som koordinator have ansvaret for den faglige koordinering, teamets dokumentation og den pædagogiske praksis, samtidig med at du udfører pædagogisk arbejde med beboerne.

Habitus
Solrød KommuneUddannet pædagogisk assistent til Parkbo børnehave og vuggestue

Solrød Kommune

Uddannet pædagogmedhjælper 32-34 t.pr. uge til Parkbo

Børneinstitutionen Parkbo søger pædagogmedhjælper til ansættelse i hele huset, med primær tilknytning til enten vuggestue eller børnehaveafdelingen.

Vi søger behagelige og velfunderede kollegaer der udstråler energi og positivitet. Det er vigtigt for os at finde en pædagogmedhjælper der virkelig brænder for kerneopgaven og ønsker at indgå i det faglige kompetente pædagogiske fællesskab omkring børnene i Parkbo.

For stillingen er det en forudsætning at du i det pædagogiske arbejde kan arbejde anerkendende, rart og omsorgsfuldt, over for børn, forældre og kollegaer.

Greve PrivatskoleGreve Privatskoles SFO & Børnehave søger uddannet pædagog 30 timer

Greve Privatskole

Vores nye SFO-medarbejder bliver tilknyttet vores SFO for børn i alderen 5-10 år.

Brænder du for dit arbejde, har stor faglig selvtillid og et smittende humør, er det måske dig, vi søger med tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest derefter. Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du er uddannet pædagog.

Arbejdsopgaver:

 • udføre et fagligt, kreativt og engageret arbejde i vores fritidsordning
 • deltagelse i ture og udflugter
 • indgå i et team med skolens medarbejdere
 • mulighed for at blive undervisningsassistent i indskolingen i enkelte lektioner
Stevns KommuneHotherskolen søger skolepædagog til SFO

Stevns Kommune, Hårlev

Vi søger, pr. den 1. december 2020, en skolepædagog på 30 timer ugentligt til vores SFO.

Vi er:

 • En skole med ca. 400 elever hvor SFO’en har ca. 150 børn fordelt på 0.-6. klassetrin
 • SFO1 og SFO2, som begge er beliggende på skolen, men i hvert deres hus
 • En skole hvor skolepædagogerne indgår sammen med lærerne i teams og samarbejder om undervisnings- og læringsopgaver

Vi søger:

 • Dig, der er uddannet pædagog, som ønsker at arbejde som skolepædagog i vores indskoling og SFO, og som anser arbejdet i undervisnings- og fritidsmiljøet som to ligeværdige kerneopgaver
 • Dig, der har fokus på børnenes trivsel og som har børnene i fokus
 • Dig, der brænder for fritidsaktiviteter i SFO’en som bl.a. bevægelsesaktiviteter ude som inde, bål samt kreative og musiske aktiviteter
Odsherred KommuneSkolepædagog

Odsherred Kommune

Vi er:

 • 12 ansatte i SFO 1 og 2, som er beliggende på Vig Skole.
 • 250 elever fordelt på 0.-8. klassetrin.
 • Skolepædagogerne indgår sammen med lærerene, i klasseårgangsteams og samarbejder om undervisnings- og læringsopgaver.

Vi forventer:

 • At du er faglig dygtig, sætter pris på samt bidrager til at samarbejde med alle faggrupper og kan balancere skoledel og eftermiddagstilbud.
 • At du skriftligt kan dokumentere dit pædagogiske arbejde, da vi bl.a. arbejder med LP-modellen.
 • At du kan formidle din faglige viden, og tage initiativer til pædagogiske aktiviteter, i både undervisnings- og fritidstilbuddet.
S/I Huset ved SkovenVil du være med til at tage ansvar for en organisation i udvikling?

S/I Huset ved Skoven

Har du ben i næsen og benene plantet solidt på jorden? Kan du sætte grænser og være omsorgsfuld på samme tid?

Har du erfaring med og brænder for at arbejde med miljøterapi – er det måske dig vi søger. Vil du være med til give vores borgere en god dag, og samtidig være med til at udvikle og styrke deres kompetencer i et trygt miljø?

Vi søger nye kollegaer, som er uddannet pædagog eller sundhedsfagligt til 30 og 37 timers stillinger, samtidig søger vi vikarer i flere af vores huse. De ledige stillinger vil p.t. være i Kalundborg, Eskebjerg, Høng og Dalmose.

De fysiske rammer rummer både hus og have, og på sigt også høns og urtehave, og du skal være indstillet på at være med til at holde de udvendige rammer, også gerne fantasi og ideer.

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm søger pædagog

Vordingborg Kommune, Nørre Alslev

Er du nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang? Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed?

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH-principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Du skal primært arbejde i eftermiddags- og aftentimerne, samt hver anden weekend og på helligdage i henholdsvis morgen- og aftenvagter.

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm søger 1 afdelingsleder til Gyldenbjergvej i Guldborgsund pr. 1.12.20

Vordingborg Kommune, Nørre Alslev

Brænder du for det specialiserede socialområde, særligt autismeområdet? Kan du understøtte og kombinere arbejdsmiljø og kompetenceudvikling? Så kan du blive vores kommende afdelingsleder.

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrum­forstyrrelse. Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH-principperne, og har forudsigelighed, overskuelighed, visualisering og tryghed som nøgleord.

Som afdelingsleder skal du være med til at give beboere og medarbejdere en meningsfuld og udviklende hverdag. Du står til rådighed for medarbejderne, så den enkelte føler tryghed, mod og samhørighed i arbejdet. Desuden er du en del af et ledelsesteam med 6 andre ledere, vi koordinerer og udvikler vores indsatser på tværs af alle afdelinger.

Solrød KommunePædagogmedhjælper til Eventyrhaven - 1 til vuggestue og 1 til børnehave 30 timer. Tiltrædelse 1. december 2020

Solrød Kommune

Vil du være med til at give børnene i Eventyrhaven et godt og spændende børneliv? Så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en pædagogmedhjælper, der har mod på og lyst til i at gå aktivt ind i arbejdet med at skabe et godt børneliv for Eventyrhavens børn, hvor den nye dagtilbudslov, høj pædagogisk faglighed og en attraktive arbejdsplads er nøgleord.

Vi søger en medarbejder som er en dygtig medtilrettelægger, formidler og aktiv deltager i formelle læreprocesser sammen med børnene. I samarbejde med pædagogerne i teamet, skal du kunne vurdere, hvornår i en læreproces børnene har brug for megen voksenstyring og instruktion, og hvornår børnene har brug for en mere støttende, fleksibel og involverende tilgang.

FGU NordvestsjællandLærer/pædagog til basisholdene i Fårevejle (barselsvikariat)

FGU Nordvestsjælland, Fårevejle

FGU har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet. Målgruppen for basisholdene er dels kendetegnet ved, på basis+, at de unge har brug for lidt mere af ”det hele” og har brug for værktøjer, der sætter dem i stand til at mestre deres eget liv før, under og efter endt FGU. Dels ved, på basis, at de unge har brug for introduktion til FGU før de er klar til start på sporene. Begge hold ønsker vi at gøre en individuelt tilrettelagt indsats for, og derfor søger vi en barselsvikar hertil med baggrund som lærer eller pædagog.

Du vil i 2/3 dele af tiden (12-15 timer) arbejde med at tilrettelægge og gennemføre kreative forløb for de unge på basis+, og afhængig af din baggrund, vil du også undervise i dansk/matematik eller undervise på basis+ indenfor helhedsorienteret undervisning.