157 jobannoncer matcher din søgning 157 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Greve Kommune

Klubpædagog 30 timer

Pædagog til Tune ungdomscenter.

Vi søger en pædagog 30 timer i fritids- og ungdomsklubben, gerne med kreative kompetencer.

Vi tilbyder en arbejdsplads med højt humør, udviklende arbejdsmetoder, medbestemmelse og nogle super skønne børn og unge mennesker.

Vi ser gerne, at du kan være den, der er tovholder på vores krea-værksted i hverdagen. I stillingen indgår også understøttende undervisningstimer, som ligger på skolen.

Greve Kommune
Stevns Kommune

Lærkehuset savner dygtige pædagoger til vores børnehave

Køge

Vil du være en del af en pædagogisk hverdag, hvor kerneopgaven altid står forrest, hvor børnenes initiativer og ideer gribes, og hvor dine egne kompetencer og didaktiske overvejelser sættes i spil? Så vil vi se frem til at byde dig velkommen som vores nye kollega.

Lærkehuset har plads til 149 unikke, livsglade og nysgerrige børn, fordelt på 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper.

Vi søger dig, som har erfaring og gerne vil arbejde 37 timer, der gennem faglige dialoger, didaktiske overvejelser og kollegial sparring sammen med dine kollegaer, kan bidrage til kvalitetsrige lærings- & legemiljøer, som styrker det enkelte barn og børnegruppen, gennem inkluderende og meningsfulde fællesskaber.

Pædagogisk Vikarbureau ApS

PÆDAGOGISKE VIKARER PÅ HELE SJÆLLAND

PVB - Pædagogisk Vikarbureau søger uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere til tidsbegrænsede opgaver/vikariater i dag, døgn- & specialinstitutioner. Vi har både akutte, kortere, samt længerevarende vikariater indenfor hele det pædagogiske område. Vi har stigende efterspørgsel og søger derfor dygtige vikarer der kan arbejde minimum 2-3 dage om ugen og meget gerne fuld tid.

Hvis du har erfaring fra f.eks. special- eller behandlingsskole, behandlings- eller observationshjem og dermed i arbejdet med behandlingskrævende børn i alderen 4-12 år med diagnoser som f.eks. ADHD, ADD, autisme, Asperger, tilknytningsforstyrrelser m.m., er du også velkommen til at søge ind til PVB.

Greve Kommune

Pædagog til Naturbussen

Greve

Vi søger en naturglad pædagog til vores unikke tilbud. Vi kan tilbyde en hverdag med høj grad af fleksibilitet, medbestemmelse og engagement. Er du glad for at være ude i al slags vejr, er du til en lille børnegruppe og sjove dage med mulighed for at køre til hele Sjælland på tur, så det her du skal kigge!

Naturbussen er en satellit til Mosebo Børnehave. Vi er placeret i et lokale på Mosedeskolen. Her kan børnene komme fra 6.45 til 8.30, hvor der er en fast morgenåbner. Herefter går hele gruppen ud til bussen og kører på tur på hele Sjælland, indtil de er hjemme igen ca. kl.15.00.

Greve Kommune
Kalundborg Kommune

Kontaktpædagog til Fagcenter Børn og Familie

Kalundborg

Vi søger en kollega med pædagogisk uddannelse eller anden relevant socialfaglig baggrund og erfaring fra arbejdet med det specialiserede børne- og ungeområde.

Dit kerneområde vil være at skabe udvikling og læring hos den unge, men du er også i familierne efter § 30 og 32 i Barnets lov, når det giver mening for den unge. Arbejdsopgaverne er mangeartede og spænder fra at tilbyde den unge konkret og praktisk vejledning til konkrete problemstillinger i deres liv, til bl.a. følgeskab i kritiske aftaler og opfølgninger hos psykiater.

Vi tilbyder bl.a. et godt arbejdsmiljø med stærkt sammenhold blandt kollegerne.

Kriminalforsorgen

Kunne du tænke dig et meningsfuldt bijob som mentor i ’det særlige mentorkorps’?

Vi søger mentorer til vores særlige mentorkorps i kriminalforsorgen.’Det særlige mentorkorps’ består af mentorer, som kan tildeles dømte eller klienter i kriminalforsorgen, fordi de enten er i rocker-/bandeexit eller fordi kriminalforsorgen har en bekymring for radikalisering.

For at sikre et professionelt mentorkorps afholder kriminalforsorgen løbende opkvalificering og erfaringsudveksling enten i form af årligt seminar eller heldagsmøde, som vi forventer, at du deltager aktivit i.

Stevns Kommune

Vi søger pædagogisk/socialfaglig medarbejder til Socialpsykiatrien

Hårlev

Brænder du for socialpsykiatrien og trives du på en arbejdsplads i udvikling, så har vi den perfekte stilling til dig.

Dine arbejdsopgaver i Socialpsykiatrien vil bl.a. være at:

  • Yde støtte til borgeren, enten i eget hjem eller i form af gruppetilbud/kursusforløb i forhold til servicelovens §82, §85 og §99.
  • Arbejde med borgere med henholdsvis psykisk sårbarhed, senhjerneskade og udfordringer indenfor autismespektret.

Vi kan tilbyde et team som har arbejdet sammen i mange år, hvor du vil møde gode kollegaer, en uhøjtidelig omgangstone og et psykisk godt arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden.

Røde Kors Hjemmet i Sorø

Birkebakken i Sorø søger socialpædagog

Sorø

Birkebakken er et selvstændigt botilbud til 7 voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og er tilknyttet den selvejende institution Røde Kors Hjemmet.

I arbejdet indgår der både pleje- og støtteopgaver.

Vi søger en socialpædagog/pædagog på 33 timer om ugen, med interesse og erfaring indenfor bofællesskaber for voksne. Vi søger en hurtigst muligt og senest fra d. 1. maj. 2024.

Vi vægter respekt for den enkelte, dennes værdier og retten til at træffe egne valg. Vi prioriterer et hjemligt miljø præget af ligeværd og humor i en tryg og udviklende hverdag, hvor beboeren aktivt har indflydelse på egne såvel som fælles oplevelser.

Stevns Kommune

Afdelingsleder til Magnoliegården pr. 1. juni 2024

Hårlev

Vil du være med til at lede og motivere vores dygtige og dedikerede medarbejdere? Er du optaget af høj trivsel blandt børn og medarbejdere?

Magnoliegården er en specialiseret døgnbehandlingsinstitution. Målgruppen er potentielt normalt begavede børn med svære psykosociale vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser samt neuropsykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD og lettere autisme.

På Magnoliegården får du mulighed for at lede og udvikle sammen med to andre afdelingsledere, en skoleleder og en forstander. Du vil være nærmeste daglige leder for en døgnafdeling.

Vordingborg Kommune

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Næstved

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Som tilkaldevikar arbejder man uden fast timetal. Der kan være perioder hvor man kan blive ansat i et kort vikariat hen over f.eks. en sommerferieperiode.

Du tilbydes grundig introduktion og kursus i grundlæggende viden om autisme samt kolleger som værdsætter samarbejde og godt arbejdsmiljø.

Stevns Kommune

Inklusionspædagog til Strøbyskolen

Strøby

Tror du på, at børn gør, det bedste de kan?

Så er det helt sikkert dig, som vi gerne vil se som vores nye kollega.

Vi søger en inklusionspædagog til indskolingen, hvor opgaven vil være at støtte et barn, der har brug for ekstra guidning i skoledagen. Vi ønsker også at bringe dine kompetencer i spil til at opretholde en god klassekultur i tæt samarbejde med teamet. Det kunne være spændende, hvis du har erfaring med Co-teaching.

Kildehaven A/S

Pædagog eller pædagogisk assistent med specialpædagogisk baggrund

Svinninge

Vil du være med til at gøre en forskel for voksne med fysiske, psykiske og kognitive udfordringer? Hvis du bliver drevet af, at være med til at skabe faglig udvikling, samarbejde og bidrage til et godt arbejdsfællesskab, er denne stilling helt sikkert noget for dig.

Beboerne er unge voksne mellem 18-45 år, som har behov for pædagogisk støtte samt hjælp til det praktiske. Derudover har størstedelen af beboerne brug for hjælp til personlig pleje i større eller mindre omfang. Vi tilbyder alle beboere at være en del af et fællesskab med ligestillede beboere i et aktivt miljø.

Plus Sundhed A/S

Er du socialfagligt eller sundhedsfagligt uddannet med ønske om at arbejde i blandede vagter?

Nørre Asmindrup

Vi er på udkig efter nye dygtige kollegaer til vores bosted i Nørre Asmindrup. Vi søger til vores voksen- og til vores ungeafdeling.

Tjørnehøj er et privat botilbud for mennesker med psykiske udfordringer, og ofte også et forbrug af rusmidler. Vores 23 beboere er mennesker med håb og drømme som alle andre, men i komplicerede livssituationer.

Din fornemmeste opgave bliver i fællesskab med Tjørnehøjs engagerede medarbejdere at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor vi vægter omsorg og faglighed højt, og vi gør os umage med at blive inddraget i beboernes liv.

Plus Sundhed A/S
Køge Kommune

Pædagoger søges til Skovgruppen, Aktivitetscentret Blumesvej

Køge

Er du glad for udeliv og faglige udfordringer – så er det måske dig vi søger!

Hver dag kører 12 borgere og 6 medarbejdere uanset vejr og vind til en skov på Stevns, hvor de har to tipier og en skurvogn som fast base. Det udendørs arbejde året rundt kræver kreative kompetencer til at se de pædagogiske muligheder i de primitive rammer, samt vilje og lyst til friluftslivet.

Borgerne i skovgruppen er voksne med varige, svære og komplekse psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Vi tilbyder oplæring og vejledning efter behov for at indgå i Skovgruppens pædagogiske metoder.

Vordingborg Kommune

Pædagog til Autismecenter Storstrøm med erfaringer fra §107 og autismeområdet

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er et seriøst og målrettet arbejdsmiljø. Kollegaer som værdsætter samarbejde og ærlighed.

Dine arbejdsopgaver spænder vidt, og omhandler;

  • Mødet med den enkelte borger i et §107 tilbud, med fokus på at udvikle den enkelte til egen bolig
  • Gennemførelse af bestilling via en VUM/BUM
  • Skriv på handleplaner og deltagelse i møder med den enkelte borger

Vi tilbyder faglig udvikling, kursus i grundlæggende viden om autismespektrum forstyrrelse samt tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse.

Vordingborg Kommune

Pædagog fuldtid søges til botilbud i Vordingborg

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne til at leve det liv, de ønsker og evner?

Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem; herunder oprydning og rengøring, indkøb, opretholdelse af beskæftigelse samt strukturering af dagligdagen.

Vi tilbyder dig bl.a. en ledelse med tillid til medarbejderne samt faglig sparring og udviklingsmuligheder.

Vordingborg Kommune

Pædagog søges til botilbud, Sankelmarksvej i Vordingborg

Vordingborg

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger nemlig en ny kollega til Sankelmarksvej, som er en døgnbolig i Vordingborg.

Borgerne har blandt andet behov for struktur, ligeværdig kommunikation og støtte til sociale arrangementer. Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem.

Borgergruppen rummer mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvor forflytning og personlig hygiejne er stor og en naturlig del af personalets hverdag.

Køge Kommune

Agerbækhuse søger en udviklingsorienteret afdelingsleder

Køge

Agerbækhuse søger en visionær afdelingsleder, som brænder for at skabe et meningsfuldt tilbud til vores borgere med fysisk og psykisk udviklingsnedsættelse og en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere.

Din væsentligste opgave er at sikre et solidt fagligt fundament, som både skaber tryghed og trivsel for borgerne, og som sikrer et inspirerende arbejdsmiljø for medarbejderne, med mulighed for faglig udvikling. Du skal kunne motivere medarbejderne til forandring og besidde en stærk evne til at lede og samarbejde på tværs af huse og forskellige faggrupper.

Vordingborg Kommune

Pædagog søges til §85 udekørende team i Præstø

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne til at leve det liv, de ønsker og evner?

Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem, herunder oprydning og rengøring, indkøb, personlig hygiejne, opretholdelse af beskæftigelse samt strukturering af dagligdagen.

Vi tilbyder dig en ledelse med tillid til medarbejderne samt et godt og dynamisk arbejdsmiljø.

Vordingborg Kommune

Sommeren nærmere sig... Botilbuddet Platanvej har brug for mere personale

Stege

Vi søger sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejdere med psykiatrisk erfaring til Botilbud Platanvej i Center for Socialpsykiatri.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, i blandede vagter, med arbejde hver anden weekend. Stillingen er ledig pr. 01.04.2024 eller hurtigst muligt.

Botilbud Platanvej er en del af Center for Psykiatri og Handicap i Vordingborg Kommune og er et socialpsykiatrisk botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV