44 job matcher din søgning 44 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 44 resultater.
Den Sociale Udviklingsfond
Socialkonsulent SUF NORD

Den Sociale Udviklingsfond, Aalborg

Engageret og fagligt stærk socialkonsulent søges til nytænkende botilbud i Aalborg.

Vi søger en ny kollega, der brænder for at arbejde helhedsorienteret, i et tilbud der er tilrettelagt ud fra den enkeltes individuelle behov.

Vi arbejder med mennesker med udfordringer inden for autismespektret, forandret virkelighedsopfattelse, udviklingshæmning, stressbelastning og selvskade.

SUF Nords botilbud i Aalborg er godkendt til borgere fra 15 år og op, efter servicelovens § 66, §107 og §108 med plads til 12 beboere.

Vi tilbyder:

 • Et engageret og velfungerende team af fagligt kompetente kolleger
 • Et udfordrende og afvekslende arbejde med kompetente og engagerede kolleger
 • Stor grad af selvledelse inden for afdelingens og organisationens rammer
Den Sociale Udviklingsfond
Frederikshavn KommunePædagoger søges til SenhjerneskadeCenter Nord

Frederikshavn Kommune

Kan du se dig selv i noget af dette:

 • Borgere med erhvervet hjerneskader er din store interesse
 • Du tager altid udgangspunkt i borgerens formåen og ønsker
 • Du ved der er kvalitet i at samarbejde med andre fagligheder
 • Du vil gerne være med til at præge og udvikle din arbejdsplads
 • Du vil gerne udvikle din egen faglighed og være med til at udvikles andres.

Hvis dette taler til dig, så læs videre her!

SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) er et botilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade. Her er plads til 23 borgere og én aflastningslejlighed. SCN ligger på Anholtvej i Frederikshavn, tæt ved byen, med let adgang til alting. Du kommer f.eks. til at købe ind med borgerne og være sammen med borgerne, i deres dagtilbud.

Blå Kors Danmark
Barselsvikar - Socialfaglig medarbejder til værested og § 110-pladser

Blå Kors Danmark, Hjørring

Er du uddannet pædagog og er selvstændig, engageret og handlekraftig? Og har du et godt overblik og kan skabe tryghed i en ofte kaotisk hverdag? Så er det måske dig, vi leder efter.

Den Blå Sociale Café og Herberg Nord i Hjørring søger en pædagog – gerne med erfaring inden for psykiatri, alkohol- og hjemløseområdet. Som socialfaglig medarbejder kommer du til at tage del i et tværfagligt arbejde både på værestedet Den Blå Sociale Café og på vores syv § 110-pladser for hjemløse på Herberg Nord.

Dine arbejdsopgaver bliver at arbejde med voksne socialt udsatte, som kommer på § 104-dagtilbud og beboere på § 110-bosted.

Blå Kors Danmark
Hjørring Kommune
Familiebehandlere til Familiehuset Kløvergården

Hjørring Kommune

Familiehuset Kløvergården er en del af Center for Børn, Unge og Familier og hører organisatorisk under Børne- og Familieområdet ved Hjørring Kommune. Familiehuset Kløvergården danner rammerne for en bred vifte af Hjørring Kommunes tilbud til familier med børn og unge i alderen 0-18 år.

Vi søger 1 fastansat familiebehandler 37 timer pr. uge samt 1 familiebehandler til barselsvikariat 34 timer pr. uge.

Familiehuset Kløvergårdens vifte af tilbud er bl.a.:

 • familiebehandling, et tilbud til familier med børn og unge, der i en periode har behov for støtte, vejledning og/eller en behandlingsindsats
 • praktisk pædagogisk støtte, et tilbud af en mere kompenserende karakter og en længerevarende indsats
 • forskellige former for gruppetilbud, f.eks. sorggrupper, pigegrupper, søskendegruppe, ADHD, Stepping Stones, COS-P
Hjørring Kommune
Vesthimmerlands KommuneAars skole søger SFO-pædagoger

Vesthimmerlands Kommune

Vi søger to pædagoger på 30 timer til at varetage timer primært i SFO´en, men også enkelte timer i skoledelen. Vil du være en del af vores fantastiske fællesskab? Så læs videre eller kig forbi - vi glæder os til at møde dig!

Kan du svare ja til nedenstående spørgsmål:

 • Har du lyst til at være med til at skabe ”Verdens bedste SFO på Aars skole”?
 • Tror du på, at børn gør det bedste de kan?
 • Kan du hjælpe børn til at indgå i gode sociale relationer og forpligtende fællesskaber?
 • Kan du manøvrere i dilemmaet mellem, at barnet skal have fri tid og medbestemmelse samtidig med, at vi vil noget med barnet?
 • Kan du indsamle viden om børns trivsel og omsætte til en understøttende pædagogisk praksis?
 • Er du uddannet pædagog?
Habitus
Faste tilkaldevikarer til HabitusHusene

Habitus

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye vikar til vores faste vikarkorps.

Vores botilbud er 15 spændende og udfordrende arbejdspladser med engagerede kolleger, som arbejder fokuseret med vores borgere. Borgerne har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad og dermed lavt funktionsniveau.

Vi søger kolleger til en fast gruppe af vikarer, der er introduceret til enkelte borgere og dermed kan være med til at sikre stabilitet i hverdagen. Særligt i ferieperioder, hvor vores borgere har særligt brug for velkendte og stabile rammer mens vores faste personale holder ferie.

Habitus
Ungehuset
Socialrådgiver med mod på pædagogisk arbejde

Ungehuset, Arden

Har du lyst til sagsarbejde og samtidig indgå i det pædagogiske arbejde på et døgntilbud for socialt udsatte unge? Så søger vi lige nu en socialrådgiver til Ungehuset i Arden.

I Ungehuset får du mulighed for at få en alsidig stilling som socialrådgiver, hvor du bruger 20 timer om ugen på sagsarbejde og 17 timer på det pædagogiske arbejde med de unge. Du vil indgå i ugentlige vagter med både aften- og sovevagter samt enkelte weekendvagter.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er stort engagement, gode kollegaer, fleksibilitet og en arbejdsplads, der er i stadig udvikling af behandlingstilbuddet og høj faglighed. Du bliver en del af en medarbejdergruppe, som er sammensat af pædagoger, sundhedsfagligt uddannet personale og en psykolog.

Ungehuset
Ekkofonden
Vi søger uddannede pædagoger til nyoprettet tilbud i Frederikshavn

Ekkofonden

Er du uddannet pædagog, og har du måske specialpædagogisk erfaring? Drømmer du om at være en del af et nystartet botilbud, hvor nøgleordene er engagement, kvalitet, kommunikation og omsorg? Brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere og være med til at finde individuelle løsninger? Så er EKKOfonden måske din nye arbejdsplads.

Knivholtvej er EKKOfondens nyeste skud på stammen beliggende i Frederikshavn i rolige omgivelser med mulighed for individuelle løsninger for den enkelte borger.

Da vi nu søger medarbejdere til nyoprettet tilbud, søger vi både pædagoger med bred erfaring, men også gerne dig som har afsluttet din pædagoguddannelse, og som nu brænder for at komme ud og sætte dig selv og din faglighed i spil med nysgerrighed, omsorg og engagement.

Ekkofonden
Frederikshavn KommuneAfdelingsleder til Voerså Børnehus

Frederikshavn Kommune, Sæby

Vi søger en afdelingsleder med pædagogiske ambitioner og som er fagligt stærkt funderet.

Voerså Børnehus er placeret i Voerså By, på samme matrikel som skole, idrætshal og SFO og tæt på skov og strand. Der er et tæt samarbejde mellem institution og skole.
Børnehuset er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Pr. 1. august 2020 er der ca. 33 børn indskrevet i institutionen.

Distriktslederen har det overordnede ansvar for økonomi. Som afdelingsleder er dine primære opgaver daglig drift og personaleledelse.

Med din pædagogiske baggrund sætter du retningen for udviklingen af det pædagogiske arbejde, og du evner både at udøve, støtte og udvikle pædagogisk ledelse.

THISTED KOMMUNE
Familiekonsulent til Børne- og Familierådgivningen (barselsvikariat)

THISTED KOMMUNE

I Sektionen for myndighed og familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen, har vi et vikariat ledigt som familiekonsulent.

Organisatorisk bliver du tilknyttet Sektionen for myndighed og familieindsatser, hvor der er sagsbehandlere, familiekonsulenter og psykologer ansat. Du vil indgå i teamet med øvrige familiekonsulenter og psykologer. Organisationen er forankret ud fra et systemisk perspektiv.

Vi løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier.

Du vil blandt andet arbejde med støtte til forældrerollen i hjemmet og generelt yde pædagogisk råd, vejledning og støtte til forældre, børn og unge. Du vil udføre samtaleforløb/familiebehandling, samt bistå i forskellige behandlings- og udredningsopgaver.

Frederikshavn KommuneLeder til Ungdomshuset Sct. Laurentius i Skagen

Frederikshavn Kommune

Har du en pædagogisk uddannelse og lyst til at gå forrest i udviklingen og driften af fritids- og aftenklubtilbuddet i Skagen og Ålbæk?

Så bliv leder af Ungdomshuset Sct. Laurentius og Ålbæk Ungdomsklub, hvor du sammen med personalet:

 • sætter den pædagogiske, socialpædagogiske og specialpædagogiske dagsorden for arbejdet med børn og unge
 • skaber gode ungemiljøer for børn og unge fra 3. klasse til 18 år
 • bevarer fokus på den pædagogiske og forebyggende indsats i fritidstilbud for børn og unge.

Du får en fleksibel arbejdsdag, hvor dine opgaver bl.a. bliver pædagogisk arbejde direkte med de børn og unge, som bruger klubberne. Dine ledelsesopgaver bliver blandt andet at styre budget, administration, vagtplanlægning, MUS og deltagelse i ledermøder på tværs af kommunen. Du skal forvente, at 40 % af din tid går på ledelse.

Brænder du for at arbejde med køer, så er det måske dig vi mangler
Vi søger en stabil, ansvarsfuld medarbejder 37 timer om ugen til malkning af vores 240 køer.
Cornelia Rohde, Aars
Jobcenter
Pædagog til De Specialiserede Aflastningstilbud, Danahus
Pædagog søges til fast stilling i vores døgnafdeling på 32 timer ugentlig grundet tilgang af børn.
De Specialiserede Aflastningstilbud, Aalborg
Jobcenter
Pædagogisk konsulent søges til Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring
Skole-Kirke-Tjenesten (SKT) søger pr. 1. oktober 2020 en pædagogisk medarbejder på 37 timer ugentlig.
Hjørring søndre Provsti, Hjørring
Jobcenter
Pædagog eller social- og sundhedsassistet til Bofællesskabet Søskrænten
Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 30 timer/ uge, med tiltrædelse 1. juli eller snarest muligt.
Thisted Kommune, Thisted
Jobcenter
Pædagog
Vesterlund er et socialpædagogisk tilbud for unge indenfor autismespektret, med grene til andre psykiske lidelser og...
Vesterlund A/S, Aalborg
Vesterlund A/S
Børnehaven Frydendal – Dagtilbud Seminariekvarteret søger pædagog 30 timer ugtl. pr. 01.09.2020.
Én af vores pædagoger skal i gang med at videreuddanne sig, så vi søger en pædagog til en fast stilling på 30 timer med tiltrædelse d. 1. september 2020.
Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest, Aalborg SØ
Jobcenter
Pædagogmedhjælper 35 timer til Børnehaven Budolfi Sogn
Pædagogmedhjælper 35 timer ugentligt til Børnehaven Budolfi Sogn.
Børnehaven Budolfi Sogn, Aalborg
Jobcenter
Pædagogisk familierådgiver til Familiegruppe Nord
Familiegruppen Nord søger en pædagoguddannet medarbejder til stilling som pædagogisk familierådgiver.
Familiegruppe Nord, Nørresundby
Jobcenter
GENOPSLAG - Faglig stærk pædagog til Dronninglund børnehave
Vi søger pr. 1/10-20, gerne før, en faglig stærk og yderst engageret pædagog, på 30 timer ugentligt.
Brønderslev Kommune, Dronninglund
Jobcenter