214 job matcher din søgning 214 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 214 resultater.
Ikast-Brande Kommune
Støttekontaktpersoner søges

Ikast-Brande Kommune

Familiehuset i Ikast-Brande Kommune søger støttekontaktpersoner

Grundet tilgang af opgaver søger Familiehuset i Ikast-Brande Kommune løbende støttekontaktpersoner, der har lyst til at arbejde med børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte.

Målet for indsatsen bliver altid tilrettelagt i forhold til den konkrete unge, barnet eller familien. Opgaverne kan være kompenserende støtte i familierne som f.eks. morgenvækning, ledsagelse til skole eller aktivitet, eller støtte til en ung i forhold til uddannelse og etablering i egen bolig.

Habitus
Tilkaldevikarer og midlertidigt personale – vær med til at sikre fortsat høj kvalitet på vores botilbud

Habitus

Vi har brug for dig! Medarbejdere både med pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund eller anden erfaring fra arbejdet med omsorg og pleje. Har du lyst til og mulighed for at hjælpe i en kort periode under COVID-19 eller som fast tilkaldevikar på vores bosteder for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser? Så tilmeld dig vores Jobbank i dag!

Habitus driver botilbud på hele Sjælland samt i Midt- og Nordjylland. Vores botilbud er alle spændende og udfordrende arbejdspladser med engagerede kolleger, som arbejder fokuseret med vores borgere. Borgerne har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad og dermed lavt funktionsniveau.

Habitus
Viborg KommuneDagtilbudsleder

Viborg Kommune

Den selvejende daginstitution Børnehuset Spangsdal søger ny leder til 1. september 2020, da vores nuværende leder efter 12 år har søgt nye udfordringer.

Børnehuset består af 24 vuggestuebørn, 57 børnehavebørn samt 18 engagerede medarbejdere, som primært er uddannede pædagoger. Institutionen er beliggende i det mest fantastiske område med en stor legeplads og tæt ved skov og sø, hvilket giver gode pædagogiske muligheder.

Som ny leder skal du brænde for at sikre fortsat høj kvalitet i den pædagogiske praksis i arbejdet med børnenes udvikling, læring, leg og dannelse. Du vil ikke indgå i normeringen, men vi søger en leder, som naturligt er at finde ude blandt børn og personale.

Ikast-Brande Kommune
Ressourcepædagog på 34 timer søges til Engesvang Børnehus

Ikast-Brande Kommune

Engesvang Børnehus er netop flyttet ind i nyt byggeri, som vi glæder os til at omsætte til et fantastisk børnemiljø sammen med dig.

Vi er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Vuggestuen er åbnet d. 1. marts og vi tager kontinuerligt nye børn ind og forventer fuld belægning med 20 børn ved udgangen af 2020. Ud over vuggestuen er vi normeret til 130 børnehavebørn.

I Engesvang Børnehus er det vores mål at udvikle en børnekultur med et højt pædagogisk indhold, med særlig fokus på børneperspektivet og natur. Det er vores mål at have glade og harmoniske børn, der hviler i sig selv. Vi arbejder på at skabe et trygt børnemiljø med en åben og anerkendende kommunikation mellem børn, personale og forældre. Vi ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads med et motiveret og kompetent personale, der kontinuerligt udvikler sig både fagligt og menneskeligt.

Aarhus KommunePædagogisk leder til DII Nørrestenbro, Aarhus midtby

Aarhus Kommune

Vores leder gennem mange år går på efterløn, og vi søger derfor en ny pædagogisk leder, der med høj grad af tillid, gejst og personlig autenticitet vil stå i spidsen for vores velfungerende hus. Du træder ind i en afdeling med en stærk kultur og med en fagligt meget kompetent personalegruppe. Vi har fem til dels selvstyrende grupper, som udover vuggestue og børnehave også rummer en skovbørnehavegruppe.

Nørrestenbro har brug for en tillidsbaseret og synlig leder af institutionens 20 engagerede medarbejdere og 90 glade børn.

Som leder i Nørrestenbro forstår du at balancere det uddelegerede ansvar, som du giver de enkelte medarbejdere, inden for rammerne af fællesskabet. Det gør du blandt andet ved tydeligt at sætte de overordnede rammer for, hvordan de enkelte medarbejdere bedst forvalter deres uddelegerede ansvar, så Nørrestenbro altid fremstår som ét hus med en fælles identitet og tilgang til kerneopgaven.

Aarhus KommunePædagogisk leder til nybygget daginstitution i Aarhus centrum - "Vores sted"

Aarhus Kommune

Vi søger en leder, som går forrest som kulturbærer for hele huset, og som med stor kærlighed for pædagogik og praksis bringer sig selv og sine medarbejdere i spil og skaber en tydelig fælles retning.

Din primære opgave er at være en synlig og nærværende daglig leder for ’Vores Steds’ 16 medarbejdere og 76 børn i vuggestue og børnehave. Vi er godt på vej i forhold til at få et godt samarbejde op at stå på tværs af husets stuer, de tidligere personalegrupper og nyt personale. Det betyder, at du har du et godt fundament at arbejde videre ud fra.

Vi tilbyder en lederstilling hvor sammenhængskraft og samarbejde er nøgleord både indadtil mellem stuerne i huset og udadtil i forhold til dagtilbuddet og skolerne i området.

Aarhus KommuneGenopslag: Pædagogisk leder til Børnehaven Bakkehuset

Aarhus Kommune, Skødstrup

Kan du indfri et spirende potentiale i en lille institution, hvor nærhed, tillid og fælles værdier bliver dit omdrejningspunkt? Børnehaven Bakkehuset søger en pædagogisk leder, som med stor kærlighed for pædagogik og praksis bringer sig selv og sine medarbejdere i spil og skaber en tydelig fælles retning.

Som pædagogisk leder i Børnehaven Bakkehuset er din vigtigste opgave at samle huset omkring en fælles retning og skabe en hverdag, som giver organisatorisk overblik samt tid og rum til at fokusere på kerneopgaven.

Børnehaven Bakkehuset har i en årrække oplevet flere ledelsesskift og har derfor brug for en tydelig leder, som ønsker at skabe stabilitet og værdi i den nære praksis gennem samskabelse med engagerede medarbejdere. Du får ansvar for 8 medarbejdere og refererer til dagtilbudsleder. Stillingen består af både børnetid og ledelsestid.

Favrskov KommunePædagog, der brænder for inklusion og relationsarbejde til Børnehaven Engen i Søften

Favrskov Kommune, Hinnerup

Dygtig, uddannet pædagog, der brænder for inklusion- og relationsarbejde

Børnehaven Engen søger pr. 1. juli 2020, eller snarest derefter, en dygtig inklusions- og relationsorienteret pædagog i en fast stilling på 32 timer om ugen.

Børnehaven Engen er en del af et samlet område bestående af fire institutioner med samme områdeleder og fire daglige ledere. De fire institutioner er Korsholm Børnehave, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Bymarken og Børnehaven Engen.

Børnehaven Engen er normeret til 66 børn i alderen 3-6 år og er beliggende i et landsbymiljø tæt ved Præstemarkskolen i Søften. Børnene er inddelt i tre grupper, Mariehønen, Guldsmeden og Sommerfuglen. De ældste børn er tilknyttet Sommerfuglen. Skolen har rullende indkøring igennem hele året, og derfor siger vi hver måned farvel til børn og tager imod nye børn.

Struer Kommune
Dynamisk og engageret leder til TROIA

Struer Kommune

Er du en visionær, modig, kreativ, kompetent og lyttende leder, som brænder for ledelse TÆT på borgerne, TÆT på medarbejderne, TÆT på samarbejdspartnere og lokalsamfund, så har vi brug for dig på TROIA.

TROIA er et bo- og behandlingstilbud for voksne med psykiske lidelser, såsom skizofreni, borderline og bipolar lidelse. Vi er et hus med plads til 15 beboere, hvor der arbejdes med den enkeltes særlige udfordringer, og hvor der er fokus på ressourcer, trivsel og udvikling med det formål, at borgerne kan få det bedst mulige indhold i livet.

Som daglig leder af TROIA vil du få ansvaret for den faglige, økonomiske og strategiske udvikling af hele huset.

Favrskov KommuneTo medarbejdere til A-tilbud Elbæktoften i Hadsten

Favrskov Kommune, Hadsten

Er du frisk på nye udfordringer? Kan du se dig selv samarbejde i et tæt team? Har du lyst til at være motiverende? Synes du autismepædagogik er spændende? Så kunne du muligvis være vores nye kollega.

Da vi udvider vores tilbud, søger vi to socialfaglige medarbejdere til A-tilbud Elbæktoften. Det er faste stillinger på 32-35 timer ugentligt, og arbejdstiden ligger normalt i tidsrummet mandag til fredag kl. 7.45-16.

A-tilbud Elbæktoften er et aktivitetstilbud til de borgere, der har brug for særlig strukturerede og skærmede rammer, så vi arbejder meget med afsæt i borgerens forudsigelighed, genkendelighed og tryghed. Borgerne er som udgangspunkt borgere med udviklingshæmning og en autisme-spektrum-forstyrrelse. Enkelte af borgerne kan være udadreagerende, så vi har stor fokus på konfliktnedtrapning og behovet for, at borgerne mødes, der hvor de er.

Institut for Kvalitet & Akkreditering i Sundhedsvæsenet
Uddannelseskonsulent hos IKAS (barselsvikariat)

Institut for Kvalitet & Akkreditering i Sundhedsvæsenet, Aarhus

Interesserer du dig for digital læring og kompetenceudvikling og har du lyst til at arbejde i en mindre virksomhed, hvor du selv er med til at præge dine arbejdsopgaver? Så er det måske dig, vi søger.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet, IKAS søger en dygtig uddannelseskonsulent til en spændende stilling med fokus på planlægning og koordinering af fysiske kompetenceudviklingsdage samt udarbejdelse af digitalt undervisningsmateriale.

Arbejdsopgaver:

  • Udvikle og vedligeholde e-learning i Articulate 360.
  • Udarbejde undervisningsmateriale og planlægge undervisningsaktiviteter.
  • Koordinere og planlægge fysiske og virtuelle kompetenceudviklingsdage.
Institut for Kvalitet & Akkreditering i Sundhedsvæsenet
Favrskov KommunePædagoger til Børnehuset Ellemose i Hadsten

Favrskov Kommune

Børnehuset Ellemose består at to afdelinger, afd. Kærmose og afd. Højmose, der hver indeholder vuggestue- og børnehavegrupper. I Kærmose er der også en lille specialgruppe med fem børn. De ledige pædagogstillinger er i afd. Højmose, i hhv. vuggestuen og børnehaven.

Børnehuset Ellemose er normeret til ca. 140 børn i de to afdelinger.

I vores pædagogiske praksis i Børnehuset Ellemose vægter vi

  • udvikling af pædagogisk faglighed i det professionelle rum
  • respekt for det enkelte individ og vores forskelligheder
  • at legen er det bærende element i hverdagen
Favrskov KommunePædagog til vuggestuegruppe i Børnehuset Bymarken i Hinnerup

Favrskov Kommune

Børnehuset Bymarkens vuggestue udvides fra en til to grupper med plads til op til 32 børn.

Personalegruppen i den eksisterende vuggestue (tre pædagoger og to medhjælpere) tænkes opdelt på de to nye grupper. Derfor har vi brug for en uddannet pædagog med solid vuggestueerfaring, som kan bidrage til at få de to nye grupper godt fra start.

Så er du vuggestuepædagog af hjertet, og kan du samarbejde, organisere og strukturere i en ny ramme, samtidig med at du har hjertevarme og skaber ro og tryghed for de små vuggestuebørn, er du den, vi søger.

Stillingen er på 37 timer og til besættelse den 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Favrskov KommunePædagogmedhjælper til vuggestuen i Børnehuset Bymarken i Hinnerup

Favrskov Kommune

Vi søger en dygtig pædagogmedhjælper til vuggestuen i Børnehuset Bymarken i Hinnerup. Stillingen er på 37 timer.

Børnehuset Bymarken er en del af områdeinstitutionen Hinnerup Syd/Vest, som ud over Bymarken består af Korsholm Børneunivers, Børnehuset Mælkevejen og Børnehaven Engen. Vi arbejder tæt sammen omkring fælles udviklingsmål og projekter, men der er også plads til, at institutionerne arbejder mod målene individuelt.

Vuggestuen i Bymarken er i gang med en udvidelse, som står færdig efter sommerferien. I den forbindelse deles den nuværende personalegruppe i to, og vi søger en ny kollega til den ene gruppe.

Aarhus KommunePædagogisk leder indskoling, SFO til Vestergårdsskolen

Aarhus Kommune

Vestergårdsskolen giver dig mulighed for at udøve ledelse tæt på. Hos os bliver du del af et stærkt og mangfoldigt fællesskab, kendetegnet ved at sætte handling bag ord.

Opgaven er at føre Vestergårdsskolens SFO og indskoling godt videre med fokus på sammenhængskraft og et højt fagligt niveau. Du skaber stabilitet gennem ro, overblik og tydelig prioritering.

Du har ansvar for Vestergårdsskolens SFO og 0.-4 klasse og er personaleleder for ca. 30 medarbejdere i afdelingerne.

I dit daglige virke praktiserer du faglig ledelse. Du støtter, inspirerer og udfordrer, og du ser alle de gode tiltag, der eksisterer, og sætter rammer for SFO’ens og indskolingens pædagogiske og faglige retning.

Aarhus KommunePædagogisk leder til Børnehuset Mirabellen i Mårslet

Aarhus Kommune

Vi tilbyder et velfungerende integrereret børnehus med glade børn, motiverede og kompetente medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles neuorpsykologisk grundlag. Er du vores nye leder, der med stærk faglighed har lyst til at samarbejde med store og små om at sikre, at Børnehuset Mirabellen bliver ved med at være en harmonisk og attraktiv ramme for gode børneliv og et godt arbejdsmiljø?

Du bliver den tydelige, rammesættende og nærværende leder for Børnehuset Mirabellen, og din primære opgave er ledelse, men der vil også indgå børnetimer. Du bygger videre på de gode strukturer, samarbejder og praksisser der allerede er i Mirabellen – og lægger dig i selen for at lede med tillid, sparring og feedback. Som pædagogisk leder har du fokus på pædagogisk udvikling, personaleledelse og forældresamarbejde.

Region MidtjyllandDaglig leder med fokus på den fagpædagogiske indsats på Bækketoften, Specialområde Autisme

Region Midtjylland, Hedensted

Har du lyst til et spændende job, hvor du får ansvar for at omsætte vores pædagogik og specialviden til daglig pædagogisk praksis – i det daglige samarbejde i vores tre teams. Kan du se dig selv, i tæt samarbejde med en daglig leder med fokus på det administrative samt afdelingslederen, gå forrest på Bækketoften?

Om jobbet

  • Du står for koordinering af arbejdet i huset bestående af tre teams
  • Har fokus på afdelingens videns- og erfaringsdeling
  • Udarbejder pædagogiske beskrivelser, som alle medarbejdere kan arbejde ud fra

Det er samtidig en kerneopgave at sikre, at afdelingen lever op til kvalitetsstandarderne og kriterierne i Tilsynsmodellen.

Habitus
Nyoprettet daglig lederstilling – vær med til at videreudvikle rammerne og kulturen på vores botilbud

Habitus, Grenå og Horsens

Brænder du for at udvikle menneskelige potentialer hos dine medarbejdere? Har du erfaring med at løfte den pædagogiske indsats hos dine medarbejdere? Og har du et roligt nervesystem? Så er du måske vores nye daglige leder.

Lige nu drives HabitusHusene Midtjylland af en botilbudsleder, og vi har nu besluttet at udvide lederteamet med en daglig lederstilling. Du vil referere til botilbudslederen og sammen skal I drive det ene botilbud i Grenå samt botilbuddet i Horsens, hvor I sammen vil sikre overblik, prioritering og udøve nærledelse. Det betyder, at du vil skifte henholdsvis mellem at være i Grenå og Horsens.

Habitus
Ikast-Brande Kommune
Ressourcepædagog til Dagplejen søges

Ikast-Brande Kommune

Har du lyst til at være en del af et dynamisk team, hvor refleksion, debat og humor er en del af dagligdagen? Og arbejder du ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang? Så er du den ressourcepædagog, vi søger!

Dagplejen er en arbejdsplads, hvor nøgleordene er arbejdsglæde, fleksibilitet, kvalitet og selvstændighed. Der er ansat 140 dagplejere, 7 dagplejekonsulenter, én administrativ medarbejder og dig, som ressourcepædagog.

Ressourcepædagogen arbejder selvstændigt og sammen med dagplejekonsulenterne, har fokus på forældreinddragelse og et stærkt tværfagligt samarbejde. Børneterapien, PPR, socialfaglige medarbejdere og sagsbehandlere er tætte samarbejdspartnere omkring et barn eller en familie, der har særlige behov. Det er typisk ressourcepædagogen, der er tovholder, når der laves udtalelser, indstillinger, underretninger m.v.

Aarhus KommunePædagogisk leder til Børnehaven Silkeborgen, Gl. Åby Dagtilbud

Aarhus Kommune, Åbyhøj

Børnehaven Silkeborgen søger pædagogisk leder, da vores nuværende pædagogiske leder har valgt at gå på efterløn den 1. august.

Vi søger en leder, der har erfaring med 0-6 års-området, som sammen med os kan være med til at udvikle Silkeborgens læringsmiljøer, gerne i samarbejde med Magnus, som er vores faglige fyrtårn.

Vi ønsker en leder, som er god til at følge op, som har øje for alle i huset, både forældre, børn og medarbejdere. Du skal udvikle rammerne og skabe en tydelig sammenhæng mellem visioner, mål og daglig praksis.

Det er naturligt for dig at være en del af et helt hus, og du har lyst til at skabe refleksion og udvikling hos både den enkelte medarbejder og i gruppen.