251 jobannoncer matcher din søgning 251 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Fonden Birka

Faglig koordinator med stedfortræderfunktion

Midtjylland

Den faglige koordinator på Krisecenter Birka har til opgave at understøtte og kvalitetssikre implementeringen af organisationens faglige tilgange og metoder.

Den faglige koordinator skal have særligt blik for i samarbejde med afdelingsleder:

 • Implementering og fastholdelse og udvikling af faglige mål og strategier
 • Motivere, vejlede og give sparring til hverdagspraksis, jeg-støttende samtaler og sags overblik
 • Facilitere interne møder i forhold til sagsgennemgang, workshops med videre

Vi tilbyder en solid organisation, der er kendt for socialpædagogiske indsatser af høj kvalitet samt en enestående mulighed for at være med til at udvikle krisecenteret.

Gem
Bøgehaven

Så er det nu, du kan få foden inden for i Bøgehaven – Vi søger til en fast stilling og til to vikariater!

Uldum

Vi leder efter pædagoger, der brænder for at danne meningsfulde relationer til børn, spreder glæde og som trives i at bringe sin faglighed i spil.

Et kerneord for os er ’nysgerrighed’, da vi tror på, at man i arbejdet med mennesker kommer længst på denne måde.

I Bøgehaven er det vigtigt, at alle børn – og voksne – bliver set og mødt, som de mennesker, de er.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens

Uddannelsesvejleder

Vejle, Horsens

Brænder du for vejledning, og kan du se dig selv i arbejdet med at vejlede og støtte elever på social- og sundhedsuddannelserne?

Din primære opgave vil blive vejledning af elever på grundforløb og social- og sundhedshjælperuddannelsen, fra eleverne optages, til de står med deres eksamensbevis i hånden. Vejledningen foregår i et tæt samarbejde med undervisere og de kommuner, hvor eleverne er i oplæring.

Vi tilbyder en spændende stilling på en skole, der prioriterer både udvikling og sikker drift ud fra skolens strategier. I stillingen vil du både arbejde selvstændigt og samarbejde med kollegaer, når opgaverne kræver det.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens
Skive College

Pædagogisk vejleder til AspIT Midtjylland

Skive

Skive College udbyder AspIT-uddannelsen, der er en IT-uddannelse med en målsætning om, at eleven udvikler sig fagligt, personligt og socialt til ordinært job eller uddannelse.

Vi søger en engageret specialpædagogisk vejleder med omfattende pædagogisk vejledningserfaring i forhold til målgruppen.

Eksempler på jobfunktioner tilknyttet stillingen:

 • At forestå det eksterne samarbejde med bl.a. UU-vejledere og sagsbehandlere i jobcentre.
 • At planlægge, gennemføre og afrapportere statusmøder, samt skabe og vedligeholde kontakter til vores eksterne samarbejdspartnere.
Skive College
Silkeborg Kommune

Sektionsleder for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL)

Brænder du for at understøtte og bidrage til drift og udvikling af det kommunale 0 – 18 års område?

PPL understøtter både almene og specialiserede tilbud samt kommunale og private institutioner og skoler. Dine hovedopgaver er bl.a. at sikre:

 • At PPL understøtter udviklingen af almen- og specialpædagogik i dagtilbud og skoler og herunder forestår netværk og kompetenceudvikling af de fagprofessionelle på skoleområdet.
Aarhus Kommune

Botilbuddet Tuesten Huse søger 1 socialpsykiatrisk medarbejder

Tilst

Tuesten Huse er et botilbud hvor høj faglighed, tillid, håb og ligeværdighed går hånd i hånd med det øget fokus vi har på rusmiddelindsatsen. Vi er et botilbud, hvor udsathed, rusmidler og psykiatri er udfordringer, der er til stede i flere af vores lejligheder, og samtidig bestræber vi os på at skabe et trygt bo- og arbejdsmiljø for beboere og medarbejdere.

Vi kan bl.a. tilbyde gode muligheder for efteruddannelse, faglig udvikling og kompetenceudvikling.

Special Minds

Kompetenceudvikler til nyt beskæftigelsesprojekt

Du har autismeerfaring. Dialog og samarbejde med virksomheder er lige dig. Og så er du ildsjælen, der er dygtig til selvledelse, og som ser frem til at sætte kursen for et helt nyt beskæftigelsesprojekt i Ringkøbing-Skjern fra dag ét.

Vækker beskrivelsen genklang?

Så er det nu, du skal overveje at søge den 37-timers stilling som kompetenceudvikler i et helt nyt beskæftigelsesprojekt i Ringkøbing-Skjern med plads til 12 unge og voksne med autisme.

Blå Kors Danmark

Engageret socialpædagog eller socialdiakon søges til Blå Kors Egåhus

På Egåhus har vi brug for en ny, god kollega, som brænder for at gøre en forskel for unge hjemløse, og som ønsker en arbejdsplads, hvor høj faglighed og tydelige værdier går hånd i hånd. Kunne det være noget for dig?

Egåhus er et rusfrit forsorgshjem efter Serviceloven §110 for unge mellem 18 og 30 år, som udover hjemløshed er udfordret på forskellig vis.

Vi tilbyder et job hvor:

 • der er fokus på stærk faglighed, værdier og det tværfaglige samarbejde, hvor vi løfter i fællesskab
 • der er en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø
 • du har medindflydelse på den fortsatte udvikling og vækst af Egåhus
Blå Kors Danmark
Selvhjælp Herning

Vil du stå i spidsen for støttende og meningsfulde fællesskaber i en velfungerende forening?

Herning

Selvhjælp Herning tilbyder selvhjælpsgrupper til både børn, unge og voksne, der står i en vanskelig livssituation.

Som daglig leder i vores forening bliver dine opgaver mangeartede, og dit ledelsesspænd bliver stort. I samarbejde med bestyrelsen skal du blandt andet:

 • Omsætte foreningens strategi og vision til virkelighed
 • Fremtidssikre det økonomiske fundament for foreningen gennem eksisterende og nye samarbejder samt kontakt til lokale interessenter
 • Skabe et trygt og inspirerende arbejdsmiljø for frivillige og ansatte
Ikast-Brande Kommune

Medarbejder

Brande

Børnehuset, er en børnehave normeret til 80 børn, med fokus på musik, kreativitet og natur. Vi arbejder i 8 ugers moduler med fokus på det enkelte barns behov, og tilrettelægger hverdagen ud fra barnet/børnegruppens aktuelle behov. Vi er ikke opdelt i faste stuer eller grupper, men hvert barn får mulighed for at indgå i de fællesskaber, hvor det lykkes allerbedst.

Fra 1. februar 2024 søger vi en ny kollega til at være med til at integrere nyopstartet vuggestue ind i eksisterende børnehave eller integrere eksisterende børnehave ind i ny opstartet vuggestue.

Favrskov Kommune

Pædagog til Børnehuset Toppen i Hinnerup

Har du mod på og lyst til at være en del af en fagligt velfunderet personalegruppe hos os i Toppen, så søg her.

Børnehuset Toppen søger en pædagog med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter i en fast stilling i børnehaven på op til 37 timer pr. uge.

I Toppen sætter vi barnet i centrum af pædagogikken, og den pædagogiske praksis tilrettelægges og vurderes ud fra et børneperspektiv.

Vi arbejder for, at huset er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn, hvor tæt samarbejde med forældrene er med til, at det enkelte barn trives, lærer og udvikler sig, samt at vi bidrager til en god og tryg opvækst fyldt med særlige og udviklende øjeblikke.

Favrskov Kommune

Pædagog til børnehuset Mælkevejens børnehave

Hinnerup

Er du en legende sjæl, som elsker at være omgivet af glade og aktive børn? Får du energi ved at være i naturen, finde på gemmelege eller tænde bål, så kan du være den pædagog, som vi søger til vores børnehaveafdeling i Mælkevejen.

Du er pædagog med høj drivkraft, og du formår at omsætte teori og gode ideer til praksis. Du er imødekommende, smilende og empatisk i dit relationsarbejde med børn og forældre. Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ til handling og aktivitet.

Herudover vil dine arbejdsopgaver være

 • ledelse af børnegruppen
 • anvendelse af digitale redskaber i opgaveløsningen og pædagogisk
 • deltage i forældremøder med faglige oplæg eller andet fagligt relevant indhold
Den Almennyttige Fond Hadruplund

Pædagog med hjertet på det rette sted

Hundslund

Hadruplund er en privat selvejende institution, som er placeret i et naturskønt område syd for Århus, og tilbyder et helhedstilbud til udviklingshæmmede børn og voksne.

Grundet flere spændende opgaver søger Hadruplund pædagoger til fuldtidsstillinger og vikarer, som kan være med til at skabe et meningsfuldt og trygt liv for de udviklingshæmmede beboere.

Den Almennyttige Fond Hadruplund
Ikast-Brande Kommune

Skoleleder til Hyldgårdsskolen

Ikast

Vi ønsker en kompetent og erfaren leder, som har hjerte for folkeskolen, blik for det hele barn samt fokus på både skolens og SFO’ens rolle i barnets læring, trivsel og dannelse.

Som skoleleder i Ikast-Brande Kommune kommer du til at indgå i FællesSkolen sammen med grundskoleledelserne, afdelingslederne på Ungdomsskolen, skolechefen og konsulenter fra skoleafdelingen. Vi har i dette lederforum et stærkt fællesskab, og en vilje til sammen at drive god skole og fritid for alle kommunes børn og unge, så der er progression i trivsel og læring såvel fagligt som socialt for alle.

Favrskov Kommune

Rønbækskolen søger to pædagoger til førskole, indskoling og SFO

Hinnerup

Vi søger to dygtige og engagerede pædagoger til to ledige stillinger. Den ene stilling med opstart 1. februar 2024 og den anden pr. 1. marts 2024. Stillingerne er på henholdsvis 30/33 timer pr. uge.

Rønbækskolen er en velfungerende skole med høj faglighed og en inkluderende pædagogisk praksis. Der går ca. 640 skønne børn på skolen.

Vi har fokus på at være med til at skabe gode overgange for børnene og at skabe en god og sammenhængende hverdag for børnene.

Vi håber, at du har fået lyst til at søge en stilling hos os og sammen med dine nye kolleger være med til at præge Rønbækskolens udvikling, så den forbliver en god skole for områdets børn.

Syddjurs Kommune

Rønde Børnehus Vigen søger to pædagoger til børnehaven

Rønde

Vi er en integreret institution med 28 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Vi er en fagligt stærk personalegruppe med et nært samarbejde på tværs i huset.

Vi søger:

 • En pædagog på 20 timer pga. merindskrivning af børn fra den 15. december 2023 (eller snarest derefter) til den 27. marts 2024.
 • En pædagog med 30 timer til et vikariat for en medarbejder på orlov fra 2. januar 2024 (eller snarest derefter) til 27. marts 2024 – den bliver muligvis forlænget.
Favrskov Kommune

Botilbud Elbæk søger socialpædagog til Gruppe 1 i Hadsten

Elbæks Gruppe 1 mangler fra 1. januar 2024, eller hurtigst muligt derefter, en uddannet pædagog på 30 eller 32 timer. Er det dig, så send os en ansøgning.

Gr. 1 er kendetegnet ved, at personalegruppen har høj faglighed, høj psykologisk tryghed samt evigt fagligt fokus på borgerne og den pædagogiske indsats.

Sammen med dine kollegaer varetager du det pædagogiske arbejde omkring ni borgere i en blandet aldersgruppe og med forskellige fysiske og psykiske handicap.

Vi er et botilbud, der vægter et højt fagligt niveau, og hvor den socialpædagogiske indsats er i højsæde, så vi sammen kan yde den bedste socialpædagogiske indsats til borgerne, der bor på Botilbud Elbæk.

Fonden Kanonen

Socialpædagogisk medarbejder

Hinnerup

Fonden Kanonen søger socialpædagogisk medarbejder til at gøre en forskel for udsatte unge.

Se video om Fonden Kanonen som arbejdsplads Som socialpædagog på Fonden Kanonen bliver du en del af et fast medarbejderteam i en af Kanonens 6 afdelinger. Du kommer til at arbejde tæt med engagerede, kompetente og erfarne kollegaer, hvor faglighed, humor og sammenhold vægtes højt.

Du kommer til at varetage ansvaret som kontaktperson for op til 2 unge, hvor du er tovholder på deres behandlingsforløb, og hvor du i samarbejde med dine kolleger og afdelingsleder tilrettelægger den pædagogiske indsats for den enkelte unge.

Institut for Relationspsykologi ApS

ICDP-chefkonsulent og underviser

Har du en baggrund som psykolog eller pædagog med relevant efteruddannelse og brænder du for at undervise og bidrage til udvikling af kvaliteten af samspil?

Du skal i løbet af kort tid være klar til:

 • At undervise på nogle af vores ICDP-uddannelsesforløb og indgå i løsninger af de opgaver, vi arbejder med.
 • At kunne varetage administrationen i forbindelse med alle vores ICDP/kursus/foredragsopgaver.

Vi tilbyder dig gode arbejdsforhold med høj grad af frihed ift. din arbejdstilrettelæggelse og en attraktiv løn, ligesom vi på sigt er indstillet på, at du kan indgå i vores ejerkreds.

Syddjurs Kommune

Rønde Børnehus Moesbakken søger en pædagog til et barselsvikariat fra 2. januar 2024

Rønde

Er du den nye pædagog til vores børnehavegruppe?

Vikariatet er på 26 uger med mulighed for forlængelse. Vi venter gerne på den rette kollega.

Vi er en mindre integreret institution med 20 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Vi er en faglig stærk personalegruppe, med et nært samarbejde på tværs i huset. Vi har teammøder hver uge og der er pædagog møde en gang om måneden. Pædagogmøderne giver plads til sparring, evaluering, planlægning, forberedelse m.m.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV