184 job matcher din søgning 184 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 184 resultater.
Fonden ValdemarhusOpholdsstedet Valdemarhus søger professionel og engageret souschef med et stort hjerte for sårbare og udsatte børn og unge

Fonden Valdemarhus, Randers

Som souschef skal du indgå i et tæt samarbejde med husets leder, og du skal varetage administrative og pædagogiske arbejdsopgaver i den daglige praksis.

Kunne du tænke dig at arbejde i et hus, hvor faglighed har høj prioritet, og hvor der er er mulighed for at være en del af kommende udviklings- og vækstvisioner – så skal du søge dette job.

Som souschef vil du blive ansvarlig for:

 • Tilrettelæggelse af mødeplan/vagtplan i Planner4You, herunder ansvar for forbrug af personaleressourcerne.
 • At koordinere og fremme den daglige pædagogiske praksis, så kerneopgaven kommer i centrum.
 • Kvalitetssikring og systematisering af dokumentation i Planner4You.
Børnehuset SolbærkrogenPædagoger søges

Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte

Børnehuset Solbærkrogen søger to pædagoger. Den ene stilling på 35 timer/uge er pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter, og den anden er pr. 1. april og er på 30 timer/uge. Pædagoger der, i samarbejde med husets øvrige personale, vil være med til at skabe udvikling og sikre faglighed og trivsel hos både små og store. Begge stillinger er i børnehaven, men ved sygdom m.v. hjælpes vi ad i hele huset.

Vi tilbyder:

 • En dejlig arbejdsplads med ”højt til loftet” og fokus på at skabe de bedste rammer for børn, forældre og personalet.
 • En personalegruppe med fagligt engagement, som vægter samarbejdet højt.
 • En gruppe super dejlige børn og engagerede forældre.
 • Stort medansvar og indflydelse på planlægning af dagligdagen, med udgangspunkt i den ny styrkede pædagogiske læreplan.
Herning KommuneCenterleder til autismeområdet

Herning Kommune

Er du den nye centerleder for Herning Kommunes tilbud til voksne med autisme?

Kan du forene menneske, faglighed og økonomi og skabe de bedste forhold for borgere og medarbejdere?

Forestil dig at du leder et tilbud, som først og fremmest møder mennesker med autisme som mennesker, der vil have et godt liv på samme præmisser som alle andre. Hvor borgeren møder en stærk og sammenhængende faglighed og støtte til at mestre eget liv. Hvor vi skaber fleksible løsninger sammen med borgeren, pårørende, frivillige, civilsamfund og foreninger. Hvis det lyder som noget for dig, så læs videre.

Vi søger en centerleder, som kommer til at lede i et tæt og positivt samarbejde med cirka 35 borgere og deres pårørende, cirka 80 veluddannede medarbejdere, fire dygtige afdelingsledere, fire centerlederkolleger samt handicap- og psykiatrichefen. Alle glæder sig til at tage godt imod dig, lære dig at kende og arbejde sammen med dig.

Indrykket: 
Favrskov KommuneUlstrup Børnehus afd. Skoven søger medarbejdere

Favrskov Kommune

En pædagog og en medhjælper med lyst til udeliv søges!

Vi oplever en stor søgning af børn til vores skønne naturbørnehave afd. Skoven i Ulstrup Børnehus og kan derfor tilbyde en 37 timers pædagogstilling og en 37 timers medhjælperstilling til de rette ansøgere. Begge stillinger er faste stillinger. Har du drive, engagement og brænder for at opleve natur og udeliv sammen med børn, så kunne det være lige dig, vi søger. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken stilling du søger.

Ulstrup Børnehus er beliggende i et naturskønt område, tæt på skov, bakker, hede og Gudenåen. Vi har et tæt samarbejde med lokalsamfundet, hvor vi hen over året bl.a. bruger hallen, besøger plejehjemmet, har sang i meninghedshuset og benytter skolen. Vi har også mange spændende traditioner, med juletræshentning, teater, lygtefest, arbejdsdage med forældre, høstfest og hyttetur for de ældste børn.

Indrykket: 
Skive College, Kongsvingervej S/ISPS-medarbejder

Skive College, Kongsvingervej S/I

Vi søger en medarbejder til specialpædagogisk støtte (SPS) pr. 1. april 2021 eller snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentlig.

Du skal i høj grad være med til at videreudvikle SPS-indsatsen i tæt samarbejde med de øvrige SPS-medarbejdere på erhvervsuddannelsesområdet (EUD/EUX).

SPS skal sikre, at elever og kursister kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Det sker i et ambitiøst læringsmiljø præget af anvendelsesorienteret og praksisrelevant undervisning med fokus på erhvervsfaglig dannelse.

Samtidig lægger vi vægt på en høj faglighed, således at de unge og voksne, der uddannes på Skive College, får de bedst mulige kompetencer med i deres videre arbejdsliv.

Indrykket: 
Ikast-Brande Kommune
Pædagog til barselsvikariat i børnehavegruppe 30 timer søges fra 1. april 2021

Ikast-Brande Kommune

Vi mangler en pædagog i et barselsvikariat hos Gulerødderne – en børnehavegruppe med ca. 20 børn i alderen 2,9-4,5 år. Børnehuset Villavej er normeret til 35 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn.

I Børnehuset Villavej er nøgleord som høj faglighed, humor, medansvar og nærvær vigtige elementer i dagligdagen. Potentiale profilen en vigtig del af hverdagen og pædagogikken i Børnehuset Villavej. Potentiale Profilen er en faglig og skræddersyet indsats, som gennem et struktureret forløb medvirker til, at den nyeste viden om de bedste udviklingsbetingelser for børn kommer i spil.

Arbejdsopgaver:

 • Dagligt pædagogisk og praktisk arbejde med børnehavebørn ude og inde.
 • Skabe en hverdag for børnene, der giver rum for trivsel, leg, læring og udvikling inden for de rammer vi har.
 • Skriftliggørelse af det pædagogiske arbejde.
Ikast-Brande Kommune
Børneby Øster søger en kompetent pædagog indenfor det specialpædagogiske felt

Ikast-Brande Kommune

Børneby Øster er en kommunal daginstitution beliggende i den østlige del af Ikast by, hvor vi i gennemsnit har 100 børn i alderen 2,9-6 år, fordelt på 3 huse. Ud over det, har vi 20 pladser til visiterede børn, dog har vi pt. 22 børn. Børnene har forskellige vidtgående funktionsnedsættelser og flere indenfor autisme spekteret.

Vi forventer, at du

 • har specialpædagogisk erfaring og viden i forhold til at arbejde med børn inden for autisme spekteret.
 • gerne erfaring og viden om børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
 • har lysten til at arbejde i et specialpædagogisk miljø, hvor dagen er forudsigelig og struktureret ud fra det enkelte barns behov

Vi kan tilbyde

 • en spændende institution med høj faglighed, hvor udgangspunktet er opgaverne omkring de enkelte børn
 • et specialpædagogisk og tværfagligt miljø
Favrskov KommuneBostøtte Social og Psykiatri

Favrskov Kommune, Hammel

Unik mulighed for at være med i opbygningen af en nystartet indsats i Social og Psykiatri i Favrskov Kommune

Har du lyst til at sætte dit præg på et nyoprettet team, hvor fleksibilitet, faglighed og flair for samarbejde på tværs er i højsæde? Så er det her jobbet for dig.

Favrskov Kommune udvidede den 1. november 2020 bostøtteindsatsen til borgere med psykisk sygdom, sociale problemstillinger samt handicap, så vi i højere grad har mulighed for tilpasse indsatsen efter borgernes behov, og tilbyde dem en mere omfattende støtte i eget hjem. Det nye tilbud tilbyder borgere støtte i deres nærmiljø, således de har mulighed for at fastholde netværk, fritidsinteresser, beskæftigelse mv. Indsatsen er forankret i en recovery- og rehabiliterende tilgang, hvor borgeren i høj grad støttes på deres præmisser, og hvor vi tilpasser støtten efter deres behov.

Indrykket: 
Favrskov KommunePædagogmedhjælper til Børnehuset Fuglereden i Hinnerup

Favrskov Kommune

Børnehuset Fuglereden i Hinnerup søger en pædagogmedhjælper på 33 t/uge til vores vuggestuegruppe. Stillingen er tidsbegrænset i perioden fra 16. marts 2021 - 25. februar 2022.

Børnehuset Fuglereden er beliggende i det nordlige Hinnerup og er en del af område Hinnerup Nord/Øst sammen med Børnehuset Toppen, Elmegården, Rønbækken og Nørreskoven. Vi er en aldersintegreret institution, normeret til 62 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vi kunne ønske os, at du

 • har erfaring med vuggestuebørn, eller at du, på baggrund af din erfaring, har en stor lyst til at arbejde pædagogisk med denne aldersgruppe
 • har lyst til en hverdag, som er præget at nærvær, omsorg og tryghed
 • kan igangsætte lege og aktiviteter med børnene
Indrykket: 
Favrskov KommuneStjernegod barselsvikar for pædagog i Mælkevejen, Søften

Favrskov Kommune, Hinnerup

Børnehuset Mælkevejen søger pr. 1. marts 2021, eller snarest derefter, en fagligt velfunderet pædagog til ”Stjernen” i et barselsvikariat på 34 timer pr. uge.

Vi søger en pædagog, som er forankret i relationsarbejdet med børn og forældre, og som helt naturligt kan opbygge og udvikle relationer. En pædagog, som fremstår smilende, imødekommende og empatisk over for børnegruppen og forældrene, og som arbejder nærværende og målrettet med de faglige mål.

En pædagog, som formår at omsætte teori og gode ideer til praksis. Og som kan orientere sig i de styrkede læreplaner og igangsætte aktiviteter ud fra, hvad børnene har ret til, og brug for, at udvikle. Du skal kunne arbejde selvstændigt i mindre børnegrupper og tage initiativ til handling og aktivitet.

Indrykket: 
Favrskov KommunePædagog til Børnehuset Vesterskovvej, afd. Satellitten - vuggestue

Favrskov Kommune

Dagtilbud Hadsten By – Børnehuset Vesterskovvej søger snarest en pædagog 35 timer/uge.

Børnehuset Vesterskovvej er en daginstitution med ca. 130 børn i alderen 0-6 år. Vesterskovvej rummer fire afdelinger: Larverne, som er vores lille specialgruppe; Huset, som er en traditionel børnehave med tre grupper; Skoven, som har tre hold, og som hver dag tager på ture ud af huset. Endelig har vi en lille vuggestuegruppe, Satellitten, som er normeret til 12 børn. Vi er en forholdsvis ny vuggestuegruppe, som startede op i efteråret 2020.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du er pædagoguddannet, måske med erfaring og kan lide arbejdet med de mindste børn.
 • Du kan arbejde understøttende med udgangspunkt i børneperspektivet.
 • Du har fokus på udvikling af pædagogisk faglighed i en professionel praksis.
Indrykket: 
Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til Børnehuset Tulshøjvej 5

Aarhus Kommune, Højbjerg

Børnehuset Tulshøjvej 5 er en lille velfungerende afdeling i Holme-Rundhøj Dagtilbud. Vi har fødderne solidt plantet i jorden og skaber sammen en hverdag med høj grad af pædagogisk professionalisme, nærvær og gode børnefællesskaber. Vi søger en pædagogisk leder, der vil fastholde det gode fundament og lede fremtidig udvikling sammen med os.

Som pædagogisk leder i Børnehuset Tulshøjvej 5 er dit primære fokus den daglige ledelse af 10 engagerede medarbejdere og ledelse af det pædagogiske arbejde. Du vil have ca.10 skemalagte børnetimer og vil derfor få mulighed for at lede tæt på praksis og skabe de bedste forudsætninger for pædagogisk udvikling og et godt arbejdsmiljø på gulvet. Samtidig bidrager du til et værdiskabende samarbejde i dagtilbuddets faglige ledelsesfællesskab og værner om det gode og tillidsfulde samarbejde med forældrene.

Ikast-Brande Kommune
Talekonsulent til PPR

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Vi søger en engageret kollega til ansættelse i PPR på 37 timer med tiltrædelse snarest muligt.

I PPR arbejder vi for, at alle børn trives og lærer så meget de kan. Vi er med til at skabe gode læringsmiljøer i både almen- og specialområdet ved at understøtte kompetenceudvikling hos de fagprofessionelle i skoler og dagtilbud og ved at samarbejde om at udvikle de bedste læringsmiljøer.

Vi arbejder med tidlig indsats i daginstitutioner og skoler og deltager i K-møder, hvor udgangspunktet er den konsultative tilgang. Vi samarbejder tæt med ledere i skoler og dagtilbud, arbejder intervenerende og pædagogisk med børn og unge, netværket omkring det enkelte barn eller gruppen af børn. Vi samarbejder med psykiatrien, familierådgivningen og mange flere.

Favrskov KommunePædagog til specialklasserne på Tungelundskolen i Thorsø

Favrskov Kommune

Tungelundskolen søger en dygtig og engageret pædagog til vores specialklasser.

Vi søger en pædagog til vores specialklasser, som har specialpædagogisk erfaring og brænder for målgruppen. En pædagog, som kan arbejde tværfagligt, og som kan tage ansvar og arbejde selvstændigt, men også prioriterer teamsamarbejdet højt.

På Tungelundskolen møder vi elever, forældre og hinanden med anerkendelse og respekt. Derfor søger vi en medarbejder, som er en dygtig leder af klasserummet, er anerkendende og kan skabe gode relationer til børn og voksne. Du skal være engageret, fleksibel og god til at samarbejde med både elever, forældre og kollegaer.

Indrykket: 
Favrskov KommuneSocialpædagog til botilbud, Hadsten

Favrskov Kommune

På botilbuddet Elbæk søger vi en 33 timers socialpædagog til Elbæk gr. 4 fra den 1. marts eller evt. før.

Elbæk er etableret 1. september 2016 og er et moderne byggeri. Der er 39 boliger, og de 20 af Elbæks boliger er opført som fritliggende rækkehuse uden direkte adgang til fællesrum. De resterende boliger, hvorfra der er direkte adgang til fællesarealer, har også en primær hoveddør fra fortov.

Borgergruppen er voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. KRAP og IKT er bærende elementer på Elbæk. Praktiske opgaver og plejeopgaver er en del af hverdagen, Elbæk er delt op i 4 grupper med ca. 10 medarbejdere i hver og et antal vikarer tilknyttet.

Arbejdstiden er morgen og aften, hver anden weekend, og der arbejdes ud fra en rulleplan på 6 uger.

Indrykket: 
Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til vuggestue der skal udvides til integreret institution. Gl. Åby Dagtilbud

Aarhus Kommune

Vuggestuen Tusindfryd åbnede for to år siden og skal inden for de næste år flytte til nybyggede lokaler og vokse til en 6-gruppers integreret institution. Vi søger en ny leder, der har lyst til at tage med os på rejsen og gå forrest i arbejdet med at bevare en tryg og tydelig ramme om samarbejdet med børn og deres forældre i en institution, der arbejder pædagogisk og målrettet ud fra børneperspektivet.

Din primære opgave er at være en synlig og nærværende daglig leder for Tusindfryds i dag 12 medarbejdere og 40 vuggestuebørn. På sigt bliver vi dobbelt så stor i både medarbejder- og børneantal, og du sikrer at de rette kompetencer er til stede i huset i løbet af processen. Du får en aktiv og central rolle i styregruppen for byggeriet og den efterfølgende ibrugtagning.

Favrskov KommuneUlstrup Skole søger to pædagoger til indskolingen og SFO

Favrskov Kommune

Ulstrup skole søger to pædagoger, som brænder for at give vores børn i indskolingen, både i SFO og i skolen, en hverdag fyldt med faglighed, trivsel, udfordringer, spændende aktiviteter, og som ser et tæt samarbejde med forældre, kollegaer og ledelsen som et "must".

Ulstrup Skole er en folkeskole med to spor fra 0.-9. klasse. Vi har 51 ansatte og 384 elever fordelt på forskellige årgange. SFO-afdelingen er en del af indskolingen og har ca. 120 børn fra 0.-4 årgang indskrevet.

Vores vision er at sikre en høj faglighed og social trivsel for alle vores elever. Vi har, og ønsker fortsat, en skole/arbejdsplads, hvor der er plads til alle, hvor mangfoldighed ses som en ressource, og hvor alle har lyst til at lære og være.

Indrykket: 
Favrskov KommuneUlstrup Skole søger en pædagogmedhjælper til indskolingen og SFO

Favrskov Kommune

Ulstrup Skole søger en pædagogmedhjælper, som brænder for at give vores børn i indskolingen, både i SFO og skolen, en hverdag fyldt med faglighed, trivsel, udfordringer, spændende aktiviteter, og som ser et tæt samarbejde med forældre, kollegaer og ledelsen som et "must".

Ulstrup Skole er en folkeskole med to spor fra 0.- 9. klasse. Vi har 51 ansatte og 384 elever fordelt på forskellige årgange. SFO-afdelingen er en del af indskolingen og har ca. 120 børn fra 0.-4 årg. indskrevet.

Vores vision er at sikre en høj faglighed og social trivsel for alle vores elever. Vi har, og ønsker fortsat, en skole/arbejdsplads, hvor der er plads til alle, hvor mangfoldighed ses som en ressource, og hvor alle har lyst til at lære og være.

Indrykket: 
Ikast-Brande Kommune
Barselsvikar for pædagog 32 timer

Ikast-Brande Kommune

Barselsvikar 32 timer for pædagog søges til Skovhuset i Nørre-Snede

Vil du være vores nye kollega? Vi søger en barselsvikar pr. 1.3-2021, eller snarest derefter. På 32 timer. Skovhuset er en del af Højderyggens Daginstitution beliggende i Nørre Snede. Derudover er vi en aldersintegreret institution med 70 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn

Skovhuset er en arbejdsplads med mange ressourcer i form af en meget høj faglighed, en aktiv bestyrelse og en forældregruppe, som i samarbejde med personalet, arbejder for at skabe de bedste vilkår for børnene.

Favrskov KommuneUniversets bedste pædagog til barselsvikariat i Børnehuset Mælkevejen i Søften

Favrskov Kommune, Hinnerup

Børnehuset Mælkevejen søger pr. 1. februar 2021, eller snarest derefter, en fagligt velfunderet pædagog til vuggestuen i et barselsvikariat på 34 timer pr. uge. På stuen er, ud over den ledige stilling, ansat 1 pædagog, 2 medhjælpere og 1 pædagogisk assistent.

Vi søger en pædagog, som er forankret i relationsarbejdet med børn og forældre, og som helt naturligt kan opbygge og udvikle relationer. En pædagog, som fremstår smilende, imødekommende og empatisk over for børnegruppen og forældrene, og som arbejder nærværende og målrettet med de faglige mål.

En pædagog, som formår at omsætte teori og gode ideer til praksis. Og som kan orientere sig i de styrkede læreplaner og igangsætte aktiviteter ud fra, hvad børnene har ret til, og brug for, at udvikle. Du skal kunne arbejde selvstændigt i mindre børnegrupper og tage initiativ til handling og aktivitet.

Indrykket: