160 job matcher din søgning 160 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg KommuneEr du vores nye pædagogmedhjælper i Harmonien?

Frederiksberg Kommune

Vi søger pædagogmedhjælpere, der har lyst (og kompetencer) til at arbejde med rytmik, musik og natur.

Harmonien er en integreret institution på Frederiksberg med 52 vuggestuebørn, 20 børnehavebørn, som er i en småbørnsgruppe (de yngste), samt 48 børnehavebørn i skovbørnehaven i Svaneparken, Birkerød.

Vores værdigrundlag og menneskesyn bygger på, at der er en positiv intention bag enhver adfærd. Derfor arbejder vi med anerkendende relationer, hvor både børn og voksne føler sig værdsat. Vi tror på barnets kompetencer og på, at den voksnes primære rolle er at være forbillede for det, vi ønsker at give børnene. I dagligdagen arbejder vi procesorienteret med børnene. Det betyder, at børnene er aktive medspillere i alle aktiviteter og daglige gøremål så som påklædning og borddækning.

Fredensborg Kommune
Børnehuset Firkløveren søger to pædagoger med socialpædagogisk baggrund til vores børnehave

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Børnehuset Firkløveren er del af et 4-årigt projekt, hvor vi har fået ekstra midler til det pædagogiske arbejde med udsatte børn i deres første 1000 dage.

Mange af disse børn er nu ved at nå børnehavealderen, og vi vil derfor styrke vores indsats i børnehaven. Det er her, hvor dine kompetencer skal i spil.

I Firkløveren leder vi efter to nye kolleger, der har en bred erfaring i arbejdet med sårbare børn, hvor vi aldrig ser barnet som problemet, men derimod ser det som vores fineste opgave at skabe de bedste rammer, således at barnets kompetencer bliver udviklet.

Vi har et tæt samarbejde med AKT-leder, sprogvejleder, psykolog og pædagogiske vejledere, så du forventes at kunne formulere dig konkret og relevant om de iagttagelser, du gør dig, og arbejder efter en håndgribelig handleplan til gavn for det enkelte barn og børnegruppens trivsel og udvikling.

PLAYNye kolleger til vores socialpædagogiske arbejde

PLAY, København

Er din passion at gøre en aktiv forskel for børn, unge og voksne, og er du motiveret for at gå forrest med masser af energi og kreative idéer? - så er du måske PLAYs nye kollega. I PLAY søger vi ambitiøse, innovative og motiverede kolleger til at udføre socialpædagogisk arbejde i verdensklasse med mennesket i centrum. Vi har opgaver over hele Sjælland.

I PLAY bliver du en del af en innovativ og hastigt voksende startup-virksomhed, der er frontløber på det socialpædagogiske felt. I PLAY arbejder vi med en lang række socialpædagogiske og forebyggende indsatser. Det bliver din primære opgave at arbejde med 1:1 forløb med børn og unge, og bringe deres kompetencer og ressourcer i spil.

DannerBarselsvikariat som socialfaglig medarbejder søges til efterværnstilbud

Danner, Jægerspris og København

Vil du gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn? Og ønsker du at bidrage til at styrke kvinder, der har været på krisecenter, som arbejder for at komme sig efter den vold, de har været udsat for? Så har vi måske jobbet til dig!

Danner søger en dygtig barselsvikar for vores socialfaglige medarbejder i Dannerboligerne i Jægerspris, der er et efterværnstilbud for kvinder og børn, der har været på krisecenter.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Afholdelse af individuelle rådgivningsforløb for de 10 kvinder i efterværnstilbuddet.
  • Visitation af kvinder til boligerne i samarbejde med krisecentre rundt i landet.
  • Støtte kvinder, som fraflytter i perioden, i overgangen til egen bolig.
Hillerød KommunePædagogmedhjælper til Vuggestuen Margrethevej

Hillerød Kommune

Vuggestuen Margrethevej søger en medhjælper 28 timer pr. uge med ansættelse 1. september 2021 eller hurtigst muligt herefter.

Vi er en selvejende vuggestue, som holder til i Hillerød Midtby på Margrethevej 26. P.t. huser vi 40 skønne vuggestuebørn i alderen nul til tre år. Vores hus er indrettet så børnene er fordelt på tre stuer, og vi har løbende forskellige pædagogiske aktiviteter på tværs af stuerne.

Vi arbejder ud fra en sciencedidaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde og er i fuld gang med at implementere den nye styrkede læreplan, hvor vi bl.a. har fokus på refleksion og evaluering af vores læringsmiljøer og rutinepædagogik gennem hele dagen.

Hillerød KommunePædagogmedhjælper til Børnehuset Labyrinten, vuggestuen

Hillerød Kommune

Børnehuset Labyrinten søger en pædagogmedhjælper på 37 timer til vuggestuen.

Vi er et integreret dagtilbud med ca. 90 børnehavebørn, ca. 50 vuggestuebørn og 27 fastansatte. Vi er et stort hus med mange muligheder og en stor legeplads. Labyrinten er fra 2008, beliggende i et nyt boligområde i Hillerød. Vi laver mad til alle børnene.

Vi arbejder ud fra at alle børn skal have en ven i fællesskabet, og vi støtter op om at børn udvikler sig og lærer i fællesskabet. Dette forpligter os voksne til at have fokus på at vi er rollemodeller og at vores handlinger betyder meget for hvordan børnene agerer - en begejstret fremtoning smitter.

Fredensborg Kommune
Kompetent pædgog

Fredensborg Kommune

Vi søger kompetent pædagog eller lignende til ”Familien” Lindegården

Vi søger lige nu medarbejdere til vores botilbud, gerne med pædagogisk uddannelse eller anden relevant erfaring (fx SSA, ergo- eller fysioterapeut eller anden erfaring). Specifikt har vi én ledig stilling på henholdsvis 25 timer ugentlig. Stillingen er blandede dag-, aften- og weekendvagter (hver 2. weekend) indenfor tidsrummet kl. 7-15 og kl. 15-23 og ønskes besat 1. august.

Arbejdsopgaverne er mangeartet, men personlig pleje, forflytninger og aktiviteter med udgangspunkt i vores kerneopgave er i højsædet. På botilbuddet bor i alt 36 borgere, som er delt op i 3 huse med 12 i hver. Du bliver en del af et team på 18- 20 kolleger, der varetager ét hus.

Den Sociale Virksomhed
Solgaven i Farum søger fire fagligt stærke pædagoger med lyst til at udvikle indsatsen omkring beboergruppen

Den Sociale Virksomhed

Solgaven er et tilbud under genopbygning. Solgaven har gennem en længere tid være udfordret på flere fronter og du skal derfor have lyst til at være med til at udvikle Solgaven i en positiv retning med beboerne i centrum.

Solgaven er et § 108 tilbud til ældre blinde og svagsynede, men flere af Solgavens beboere har også en kognitiv funktionsnedsættelse. Solgavens botilbud har på 62 boliger - alle med egen terrasse. Her kan beboerne få et udgangspunkt for en tryg og aktiv hverdag.

Den Sociale Virksomhed
Stenløse PrivatskoleBørnehaveklasseleder pr. 1. august

Stenløse Privatskole

Stenløse Privatskole søger en dygtig og engageret børnehaveklasseleder til den ene af vores tre børnehaveklasser. Du skal være fagligt velfunderet, relationskompetent, være tydelig i din klasseledelse og have lyst til at blive en del af dynamikken i vores personalegruppe.

Skolen har en faglig profil, og i børnehaveklassen vil faglærere varetage undervisningen i dansk, matematik, engelsk og musik. Du skal som børnehaveklasseleder indgå i et konstruktivt samarbejde med faglærerne og SFO. Du skal sikre, at der foregår et grundigt trivselsarbejde i klassen og understøtte det fællesskab, som eleverne skal lære allerede i 0. klasse. Du er klasselærer og har det primære samarbejde med forældrene.

I stillingen indgår:

  • 17 lektioner i børnehaveklassen
  • 8 lektioner støtte
Hillerød KommunePædagogmedhjælpere 32/37 timer til Ny Hammersholt Børnehus

Hillerød Kommune

Da vores nuværende medhjælpere skal videre med studie og højskole søger vi nye energiske og børneglade medhjælpere til både vuggestuen og børnehaven.

Om os

  • Vi er en integreret institution i Ny Hammersholt med ca. 90 børn (0-6 år) fordelt i to huse, et til vuggestuen og et til børnehaven. Vi har 3 stuer i hvert hus. I vuggestuen er vi 12 børn og 3 voksne på hver stue og i børnehaven er vi 20 børn og 3 voksne.
  • Vi bor midt på engen og har kort til skoven. Vi holder af at være udenfor, på vores store naturlegepladser og i vores nærområde.
  • Vi vægter omsorg og respekt for børnene højt og fremstår som troværdige voksne.
Halsnæs KommuneBotilbuddene Halsnæs Kommune afdeling Liselejevej søger pædagoger. Ansættelsesgrad kan forhandles mellem 32-37 timer.

Halsnæs Kommune

Enkeltmandsprojektet på Liselejevej er et helheds bo- og aktivitetstilbud for to borgere, der i nogen grad har behov for skærmning fra sociale kontekster. Begge har varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Arbejdet består i pædagogisk guidning, herunder at hjælpe borgerne med at fastholde nødvendig struktur uden at blive dirigerende. Derudover støtte til borgernes almindelige daglige livsførelse, hvilket også indebærer enkelte plejeopgaver i løbet af dagen.

Vi har brug for dig, som formår at tilpasse din tilgang mentalt såvel som fysisk til borgernes aktuelle behov. Det kan du, fordi du har faglig viden om de særlige forudsætninger, borgerne har, og fordi du har menneskelige kompetencer til at afstemme dit møde efter dette.

Halsnæs KommunePædagoger til Midgården

Halsnæs Kommune

Leder du efter et arbejde, hvor der både er plads til fag og menneske? På Midgården er vi ambitiøse med vores pædagogiske arbejde. Derfor prioriterer vi et fællesskab, som vi alle har lyst til at være en del af og bidrage til.

Midgården er et botilbud efter SEL § 108 for borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Vi søger nu 2 kollegaer til vores specialiserede teams med integreret 1:1 støtte.

Vi har brug for dig, som formår at tilpasse din tilgang mentalt såvel som fysisk til borgernes aktuelle behov. Det kan du, fordi du har faglig viden om de særlige forudsætninger borgerne har, og fordi du har menneskelige kompetencer til at afstemme dit møde efter dette.

Personligt har du ro og styrke til at fastholde indsatsen, også når det er svært for borgeren, men samtidig erfaring til at tage selvstændige beslutninger om at skifte tempo eller metode, så snart du fornemmer, at det er nødvendigt.

Egedal Kommune
Børnehuset Solsikken har vokseværk og søger derfor en faglig kompetent pædagog

Egedal Kommune, Smørum

Så er du uddannet pædagog, kan vi tilbyde dig, at blive en del af et fantastisk pædagogisk team, i Børnehuset Solsikken, fortrinsvis i vuggestueafdelingen.

Du får mulighed for at udvikle dine pædagogiske evner, hvis du tør give dig selv helt og professionelt.

Vi søger en pædagog som brænder for, at skabe de bedste udviklingsbetingelser for Solsikkens 0-6 årige børn; som ved, at den nære relation er det bærende element, i god og udviklingsstøttende pædagogik, og som gerne vil bidrage til at udvikle pædagogikken og arbejdsfællesskabet, i et hus, i konstant udvikling.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer.

Egedal Kommune
Hillerød KommunePædagog til KompetenceCenter Vest

Hillerød Kommune, Skævinge

Kompetence Center Vest søger pædagog med kendskab til specialområdet.

Kompetence Center Vest (KCV) er Kornmarkskolens specialafdeling for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og eller kontakt og kommunikation (autismespektrumforstyrrelser).

Vi søger en pædagog, som meget gerne har en bred indsigt i elever med vanskeligheder inden for ovenstående områder. Det er en fordel hvis du har erfaring med elevgruppen, og at du brænder for det pædagogiske arbejde med elever som har udfordringer.

Hillerød KommunePædagogmedhjælper til Gadevang Asyl

Hillerød Kommune

Tror du på nisser, kan du klatre i træer og kan du gøre hverdagen til en festdag? Skal du være vores tante? Så se her!

Gadevang Asyl søger en pædagogmedhjælper, der gerne har erfaring med at arbejde med børn i alderen nul til seks år.

Gadevang Asyl er et hus med ca. 150 skønne børn og unge i alderen nul til 18 år. Vi er fordelt i to huse. Vi ligger i skoven og har dejlige, udfordrende udearealer og en fodboldbane i baghaven. Vi ønsker gerne en medhjælper med erfaring fra børnehave, som har baggrund og kendskab til at arbejde med gode relationer, omsorg og anerkendende samvær.

Stillingen er på 35 timer. Man ansættes i huset med funktion i børnehaven.

Hillerød KommuneVikarer til Hillerød Dagbehandlingsskole

Hillerød Kommune

Hillerød Dagbehandlingsskole søger snarest muligt vikarer.

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særligt behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen og til udskolingen. Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel - og hvor der, ud over et specialundervisningsbehov, viser sig et behandlingsbehov.

Dagligdagen er bygget op omkring en skoledag og et skema, og man skal som vikar være forberedt på at skulle kunne gå ind i forskellige grupper efter behov. I dagligdagen er der tilknyttet cirka tre-fire medarbejdere til en gruppe på cirka ti elever. Man kommer derfor ikke til at stå alene med gruppen af elever.

Frederikssund Kommune
Barselsvikar for pædagog til Børnehuset Møllevej – Genopslag

Frederikssund Kommune

Genopslag – Pædagog/pædagogisk assistent til barselsvikariat 25 timer

Vi søger en pædagog elle pædagogisk assistent, der vil være aktiv medspiller i udviklingen af læringsmiljøer for børnene.

Vi er en personalegruppe der brænder for vores fag. Vi har i hverdagen fokus på at tilbyde børnene de bedst mulige udfordringer, i forhold til deres udvikling. Både som individ og som gruppe. For os er det vigtigt at vi er nærværende og imødekommende i mødet med børnene og deres forældre. Vi lægger vægt på udvikling med rammer og traditioner hvor børnene har plads til at være børn og legen er i centrum. Vi lever meget i nuet og justerer vores pædagogik efter børnegruppen. På Møllevej vil du møde forudsigelige og rummelige voksne, som til tider kan være skøre, men som samtidig yder maksimalt af omsorg for børn og forældre.

Den Sociale Virksomhed
Uddannede pædagoger til specialtilbuddet Rønnegård

Den Sociale Virksomhed, Gørløse

Genopslag: Da vi får nye beboere med stort støttebehov, skal vi udvide antallet af medarbejdere og ansøgningsfristen er derfor forlænget.

Rønnegård er et højt specialiseret bo–, aktivitets- og samværstilbud (jf. Lov om socialservice efter §§ 103, 104 og 108) for 27 voksne.

Din hverdag vil foregå blandt mennesker som er mentalt og psykisk udfordret med divergerende funktionsniveau, hvilket kræver stærke kommunikative evner og stærke kompetencer i relation til mentalisering og forståelse for og evne til at indgå i en anerkendende og værdig relation i forhold til beboerens verdensopfattelse. Dit arbejde vil bestå i at skabe trygge rammer og struktur omkring beboerens hverdag, og du skal forstå din støttende rolle til fulde, når beboerne sættes på prøve i samspillet med omverdenen.

Den Sociale Virksomhed
Fredensborg Kommune
Pædagog til Autismecenter Fredensborg/Ullerødskolen

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Vi søger en pædagog med et fagligt engagement og drivkraft, der har lyst til at arbejde på en specialskole for børn og unge med en autismediagnose. Du må gerne have kompetencer og interesse i at understøtte skolens indsats med teknologiforståelse og brug af teknologi i undervisningen.

På Ullerødskolen er vi vant til at arbejde på tværs af faggrupper, og vi har stor erfaring med at integrere undervisning og fritid til en sammenhængende skoledag for eleverne.

Vi er en personalegruppe, der har udviklet et samarbejde med humor, energi og et højt fagligt engagement. Vi stræber efter, at personalet skal være veluddannet både inden for deres egne fagområder, inden for autismeområdet og kende deres personlige virkemåder og værktøjer.

Furesø KommuneKom og vær med i Skovbakken, vi står her og mangler en pædagog i den ene børnehavegruppe

Furesø Kommune

Er du vild med fælles oplevelser i naturen og fokus på børnenes læring?

Er en arbejdsdag fyldt med arbejdsglæde, og et arbejdsmiljø hvor forskellighed er en kompetence, noget for dig – og har du samtidig lyst til at være en del af et lille integreret dagtilbud, hvor der er et tæt samarbejde på tværs af stuerne? Så læs endelig videre, for så er du sikkert vores nye kollega.

I Skovbakken har vi fokus på udelivet, og nyder dagligt godt af vores legeplads og de omgivelser vi har lige i nærheden. Vi er optagede af at følge op på børnenes initiativer, og vi giver børnene mulighed for at få indflydelse på hverdagen. Vi griber deres undren, så vi sammen kan blive klogere på det, de er optaget af.