135 job matcher din søgning 135 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 135 resultater.
BøgegårdenPædagog

Bøgegården, Kokkedal

Bøgegårdens vuggestue søger kollega i 35 timer om ugen.

Bøgegården er en 0-18-års institution, beliggende i det skønne Kokkedal i Nordsjælland.

Vi er topscorer i trivsel og tilfredshed, så glæd dig til din nye arbejdsplads. Vi glæder os til at møde dig.

Attendo A/S
Friplejehjemmet Lærkevej søger pædagoger

Attendo A/S, Frederikssund

Er du vores nye kollega, der ligesom os, brænder for at gøre Friplejehjemmet Lærkevej til Danmarks bedste friplejehjem?

Vi søger på vegne af vores tværfaglige sammensatte personalegruppe samt husets fantastiske og unikke borgere en nysgerrig og fagligt velfunderet pædagog, der har lyst til at komme med på rejsen til at blive Danmarks bedste Friplejehjem.

Du vil blive en del af et tværfagligt hus, hvor der er fokus på, hvordan vi som ressourcepersoner fagligt og personligt kan bidrage til at understøtte den enkelte borgers liv.

Attendo A/S
Egedal Kommune
Er du til vandpytter og synes at naturen er en god pædagogisk ramme i det pædagogiske arbejde med børn i alderen 0-6 år? Så er det måske dig der skal være vores nye kollega pr. 1. juli?

Egedal Kommune, Smørum

Vi er i alt 14 kolleger, der til dagligt arbejder udviklingsorienteret med leg, sproglig udvikling og læring, så ca. 50 skønne børn, fordelt i henholdsvis vuggestue og børnehave, får glæde af dette. Vi arbejder med relationspædagogik, hvor også fokus på de udviklende og inspirerende læringsmiljøer, vil være en del af den fremtidige proces sammen med vores kommende kollega.

Du vil være tilknyttet børnehaven, hvor du vil være den primære voksne på den ene af vores to børnehavestuer. Arbejdstiden er gennemsnitligt 35-37 timer ugentligt og vil blive tilrettelagt efter nærmere aftale med den daglige leder.

Egedal Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Koordinator til Kulturhus

Lyngby-Taarbæk Kommune

Som Kulturhuskoordinator bliver du en del af dét team, som varetager opgaven med bostedets dagtilbud. Teamet består af 6 dygtige medarbejdere, som tilrettelægger hverdagen for de 6 beboere, som er beskæftiget i dagtilbuddet. I kommer som team til at arbejde sammen om organisering og planlægning af Kulturhusets aktiviteter, og du har som Kulturhuskoordinator det overordnede ansvar for at tilrettelægge og koordinere indsatserne.

Du kommer også til at arbejde tæt sammen med bostedets øvrige medarbejdere i forhold til at udvikle relevante tilbud til de forskellige målgrupper, som bor på bostedet. Medarbejderne vil ligeledes være tovholdere på afviklingen af nogle af Kulturhusets aktiviteter, såsom krea-værksted, rytmik eller lignende.

Rudersdal KommuneVi søger en daglig leder med et tårnhøjt fagligt, såvel medmenneskeligt niveau, der vil overtage faklen i et børnehus, hvor børnenes trivsel og intention er alfa omega

Rudersdal Kommune, Holte

Sammen med os skal du udfordre den traditionelle måde at tænke dagtilbud på ved bl.a. ikke at være stueopdelt, men at være sammen i to større teams med mindre grupper.

Vi arbejder med pædagogisk afsæt i, at anerkendende relationer og et skarpt blik for børnenes intentioner er afgørende for al trivsel, udvikling og læring.

For dig og os betyder dannelse, at Egebakken er et sted hvor hvert enkelt barn får mulighed for at blive sig selv i et stærkt fællesskab, og hvor vi aldrig går på kompromis, med at det enkelte barn skal have den bedste dag muligt.

Hillerød KommuneKonsulent med fokus på tidlig indsats til dagtilbudsområdet

Hillerød Kommune

Til vores team af konsulenter i Dagtilbud Børn søger vi nu dig, der brænder for at bidrage til en tidlig indsats på dagtilbudsområdet. Konsulenten skal understøtte arbejdet med enkelte børn og særlige grupper, og omhandler derfor både fokus på sprog, udsatte positioner og gruppedynamikker.

Opgaver der er indeholdt i stillingen er:

  • Rådgivning til dagtilbud vedr. sprogindsatser, sprogvurdering, andetsprogsudvikling, institutionens sprogmiljø osv.
  • Pædagogisk supervision til dagtilbud, med henblik på afklaring af videre forløb, vedr. samspil og trivsel omkring børn og børnegrupper
  • Facilitering og koordinering af kompetenceudvikling, visioner og mål relateret til arbejdet omkring tidlig indsats
Hillerød KommuneSpændende stilling som brobygger mellem almenområdet og Dagbehandlingsskolen

Hillerød Kommune

Vil du være den der skaber mulighed for, at elever i højere grad kan vende tilbage til almenskolen?

Vi søger en pædagog/lærer til stillingen som er på 30-37 timer alt efter kvalifikationer.

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særligt behov for støtte.

Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et specialundervisningsbehov viser sig et behandlingsbehov.

HDS har sit faglige fundament i en systemisk/narrativ forholdemåde og arbejder bl.a. med stor inddragelse af netværket omkring børnene.

Fredensborg Kommune
Pædagogisk vejleder

Fredensborg Kommune, Nivå

Vi søger en pædagogisk vejleder, som brænder for at understøtte læringsmiljøer for alle børn i Fredensborg Kommune på 0-6 års området. Stillingen er fuldtid og gældende fra 1. august 2020 eller hurtigst herefter.

Møllevejens pædagogiske vejlederteam består af 12 pædagogiske vejledere. Vi arbejder på 0-6 års området, samt på SFO1 og 2, ud fra ”Fredensborgmodel – Støtteindsatser til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer”. Med Fredensborg-modellen betyder det at du, som vejleder, er tilknyttet ét af kommunens 4 bysamfund og er under daglig faglig koordinering af opgaver ved AKT-leder i områdeinstitutionen. Du er centralt forankret i Vejlederteamet og under personaleledelse af Leder for Vejledning og Behandling.

Halsnæs KommunePædagog til specialskole med dagbehandling

Halsnæs Kommune

Pædagog til Lillebjerg Skole i Hundested
Har du lyst til noget nyt – noget helt nyt? Vi søger en pædagog med stærke special- og behandlingsfaglige kompetencer til Lillebjerg Skole, som er et nyt skole- og dagbehandlingstilbud, der er åbnet ved skolestart august 2019.

Vi er på jagt efter en pædagog som, udover at brænde for specialområdet, også har stor lyst til at være med til at etablere og udvikle dette nye tilbud.

Tilbuddet består af både specialskole og dagbehandling for i alt cirka 70 elever fra 0. til 9. klasse. Der venter med andre ord en unik og spændende mulighed, hvis du som pædagog er klar til sammen med andre kompetente medarbejdere, at forme og kvalificere en ny skole med dagbehandling. Behandlingstilbuddet er et mindre tilbud, som på sigt skal rumme 20 elever.

Halsnæs KommunePædagog til Botilbuddene Halsnæs - Trekløveret i Ølsted

Halsnæs Kommune

Brænder du for at arbejde med borgere med særlige behov? Er du fagligt ambitiøs, finder arbejdsglæde og drivkraft i, at gøre en positiv forskel i borgernes hverdag, så er det dig vi leder efter til et af vores team på Trekløveret.

Trekløveret tilbyder bofællesskaber for borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Borgerne har behov for pædagogisk støtte til udvikling eller vedligehold af færdigheder. Trekløveret består af lejeboliger under Almenboligloven § 105, med støtte efter servicelovens § 85.

På Trekløveret bliver hverdagen for den enkelte borger tilpasset, i et dynamisk samspil med dit team. Vi ønsker at du er idérig, når vi skal omsætte handleplaner til pædagogisk praksis. Enkelte elementer ligger selvfølgelig fast, da et struktureret miljø er nødvendigt for en del af teamets borgere.

Halsnæs KommuneDagtilbudsleder til Børnehuset Melby

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune søger en dagtilbudsleder til Børnehuset Melby, som siden den 1. januar 2020 har udgjort et selvstændigt børnehus i Melby. Selvstændiggørelsen af Børnehuset Melby tager afsæt i et politisk ønske om, at forankre kommunens børnehuse i de lokale nærmiljøer og dermed understøtte lokale fællesskaber og tilhørsforhold.

Børnehuset Melby er et velfungerende, integreret dagtilbud i god udvikling – huset har børn i alderen 0–6 år fordelt på to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Vi ønsker os en leder, der formår at praktisere ledelse på et solidt fundament af praksisfaglighed, professionel relationskompetence og integritet. Endvidere skal du have et skarpt blik for diversiteten i ledelsesopgaven og være i stand til at finde balancen mellem at være pædagogisk leder, strategisk leder, administrativ leder og personaleleder.

KronhjortenSOMMERVIKARER

Kronhjorten, Slangerup

Vi søger netop nu flere tilkaldevikarer til den kommende sommersæson.

Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 23 år med særlige individuelle behov og udfordringer.

Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners antroposofiske filosofi om det hele menneske, og ønsker at give beboerne trygge og hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives og udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændigt liv.

Vi synes det er værdifuldt, at: Beboerne har en høj livskvalitet baseret på en sund, tryg hverdag med megen glæde og nærvær og at beboerne har en hverdag tilrettelagt ud fra en genkendelig daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme, hvor den enkelte både individuelt og i fællesskabet kan udvikle sit potentiale og selvstændighed.

Halsnæs KommuneBørnehaveklasseleder til Frederiksværk Skole

Halsnæs Kommune

Vi søger en relationskompetent og fagligt dygtig børnehaveklasseleder til en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Vi forventer at du er uddannet pædagog og har erfaring som børnehaveklasseleder. Vi forestiller os, at du er god til at skabe rammer for motiverende læring for børnene, samt tydelige strukturer i skoledagen, så børnene ved hvad de er i gang med at lære.

Du har klare pædagogiske holdninger og har lyst til at skabe et trygt og udviklende miljø for vores yngste elever i tæt samarbejde med vores to dygtige børnehaveklasseledere.

Egedal Kommune
Daglig leder til Børnehuset Kildeholm, Område Stenløse

Egedal Kommune, Ølstykke

Kildeholm børneinstitution er et traditionsrigt hus, hvor der er fokus på højtider og årlige tilbagevendne begivenheder, såsom motionsløb, bedsteforældredag mfl. udover de traditionelle fejringer af højtider. Kildeholm rummer p.t. 65 enheder, fordelt over 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe og vi har udover det faste personale også tilknyttet pædagogstuderende samt madordning.

Som leder af Kildeholm forventes det at du kan tage ledertrøjen på og sætte retning i samarbejde med medarbejderne om de nye styrkede læreplaner som skal ligge færdige til juli 2020. Du skal kunne samarbejde i en kompleks hverdag, besidde fleksibilitet, og byde ind med spændende inputs til et hus i forvandling og forankring. Kildeholms fremtidige arbejdspunkter er bl.a. arbejdet med læringsmiljøer, strukturer og en generel forankring af de nye styrkede læreplaner.

Egedal Kommune
Rudersdal KommuneDaglig leder til Børnehuset Troldehøj

Rudersdal Kommune, Holte

Velfungerende daginstitution med fokus på rummelighed og anerkendelse i børne- og voksenhøjde søger ny daglig leder

Børnehuset Troldehøj er en 0-6 års institution beliggende i to gamle villaer i et naturområde med masser af muligheder for et aktivt udeliv. I husene er vi ca. 80 børn fordelt på 2 vuggestue- og tre børnehavegrupper og en medarbejdergruppe på ca. 14 ansatte.

Vi søger en daglig leder, der sammen med personalet og forældregruppen kan give inspiration til at forny og videreudvikle vores børnehus. I børnehuset er det dig, der sammen med personalet, fortsat videreudvikler den gode pædagogiske praksis gennem engagerende og meningsskabende dialoger med personalet, lokal oversættelse af nye udviklingsinitiativer, uddannelsesinitiativer og en åben kultur, der giver plads til andres blik på egen praksis.

Hillerød KommunePædagog/lærer med familieterapeutisk uddannelsesbaggrund på Hillerød D

Hillerød Kommune

Hillerød Dagbehandlingsskole søger medarbejder på fuld tid til ansættelse fra august 2020 til at indgå i det daglige behandlingsarbejde i et team og samtidig have ansvaret for en del af familiearbejdet.

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særligt behov for støtte.

Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et specialundervisningsbehov viser sig et behandlingsbehov.

HDS har sit faglige fundament i en systemisk/narrativ forholdemåde og arbejder bl.a. med stor inddragelse af netværket omkring børnene.

Hillerød KommuneSpecialpædagoger og inklusionsvejledere til Hillerødsholmskolen

Hillerød Kommune

Hillerødsholmskolen søger tre ambitiøse og engagerede specialpædagoger og inklusionsvejledere med skoleerfaring. Stillingerne ønskes besat fra 1. august 2020. Stillingerne er i udgangspunktet på fuld tid.

Dine arbejdsopgaver vil primært fordele sig dels med undervisning i forbindelse med visiterede elever, dels med vejledning. På Hillerødsholmskolen har vi en aktiv kultur omkring det samskabende forebyggende arbejde, hvilket du også vil blive inddraget i.

Du skal løfte en række opgaver, der spænder fra generelle indlæringsvanskeligheder, hen over kommunikative udfordringer til specifikke diagnoseudfordringer.

Opgaven indeholder også vejledning og supervision af de medarbejderteams, du samarbejder med.

Frederikssund Kommune
Pædagoger til Nyt børnehus i Frederikssund

Frederikssund Kommune

Nyt børnehus i Frederikssund Syd søger fire pædagoger 30-37 timer

Frederikssund Kommune skal i gang med at ombygge en tidligere specialskole til et stort børnehus med plads til 1468 enheder. Det nye børnehus skal stå færdigt i maj 2021. Fra 1. august 2020 opstartes børnehuset i pavilloner på området.

Vi søger i første omgang 4 pædagoger til at starte det nye børnehus op sammen med en ny pædagogisk leder. Vil du være med til at bygge og udvikle det nye børnehus så er du lige den pædagog vi søger.

Børnehuset er beliggende tæt på byens bedste badestrand og har ud over et fantastisk udemiljø egen skov, bålhytte og mulighed for indendørs legeplads.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til Slotsgårdens Børnehus i Jægerspris

Frederikssund Kommune

Vi søger en ny pædagogisk leder fra 1. august 2020.

Slotsgårdens Børnehus er beliggende i historiske og stemningsfulde omgivelser ved Jægerspris Slot, tæt på park, skov og strand.

Børnehuset rummer ca. 60 børn i 0-6 års alderen fordelt på 4 aldersopdelte stuer.

Naturen er en integreret del af det pædagogiske arbejde, hvilket gør, at mange af vores aktiviteter foregår udendørs på alle tider af året.

Vi søger en leder, der kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Du skal være en god vejleder og rollemodel i hverdagen og være synlig og nærværende i forhold til børn, forældre og medarbejdere.

Den Sociale Virksomhed
Erfaren og fagligt stærk pædagog inden for det specialiserede socialområde – barselsvikariat

Den Sociale Virksomhed, Gørløse

Bliv en del af personalegruppen på botilbuddet Rønnegård og vær med til at gøre en stor forskel for mennesker med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser.

Til et barselsvikariat på Rønnegård søger vi en uddannet pædagog til en fuldtidsstilling. Du vil du få en spændende og afvekslende hverdag i smukke omgivelser. Du skal være med til at udvikle vores organisation og vores pædagogiske tilgange.

Der arbejdes i 16- og 8-timers vagter i et varierende tidsrum fra 06.00-22.30 og med vagt hver anden weekend. Du vil indgå i et team på 11 eller 5 med teammøder en gang om måneden.

Den Sociale Virksomhed