10 job matcher din søgning 10 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Lolland Kommune
Morgenåbner/pædagogmedhjælper til Holeby Landsbyordnings SFO

Lolland Kommune

Trives du med at stå tidligt op? Kan du skabe en hyggelig og rolig morgen for børnene? Så er du helt sikkert den medarbejder, vi søger!

Du ønsker at skabe en hyggelig og rolig morgen for SFO´ens børn, hvor du samtidig med kan håndtere flere opgaver på én gang. Derudover er du stabil og kan skabe trygge rammer.

SFO’en i Holeby Landsbyordning har ca. 80 indskrevne børn, hvoraf ca. halvdelen er indskrevet i morgenSFO. Det er dog kun omkring 15-20 børn, der hver morgen møder ind.

En typisk morgen starter stille og roligt med afdæmpet leg, tegning og/eller spil. Derudover serveres der morgenmad af forskellig slags. SFO´en og skolen er fysisk forbundet, og børnene finder derfor selv op til deres respektive klasser, når de sendes afsted kl. 8.05.

Lolland Kommune
Barselsvikar til Lolland Ungdomsskoles heltids- og nødundervisning

Lolland Kommune, Nakskov

Kan du arbejde med det socialfaglige, samtidig med at du er en dygtig underviser? Brænder du for at undervise unge med faglige og socio-emotionelle udfordringer? Så er det dig, vi står og mangler!

Du skal kunne undervise i fagene dansk eller matematik på mellemtrinet, og det vil være en stor fordel, hvis du også har undervisningskompetencer/interesser inden for de praktisk-musiske fag.

Du skal være forberedt på at kunne undervise alternativt med udgangspunkt i den enkelte unges ståsted både fagligt, menneskeligt og socialt. Det er vigtigt, at du som lærer er god til at skabe kontakt, danne relationer og har lysten til at være en rollemodel for de unge. Ud over undervisningsopgaver vil du få ansvaret som kontaktlærer for cirka fem af vores unge, hvilket indebærer en tæt kontakt til både den unge og dennes netværk.

Lolland Kommune
Barselsvikariater til Fuglse Aktivitetshus - Center for Handicap

Lolland Kommune, Holeby

Har du lyst til at arbejde i et aktivitetshus med fokus på faglighed og trivsel, og er du initiativrig og handlingsorienteret? Så har vi det rigtige vikariat til dig her!

Fuglse Aktivitetshus er et aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydeligt nedsatte funktionsevner eller særlige sociale problemer.

Hos os får du mulighed for at planlægge, udføre og igangsætte pædagogiske tiltag i samråd med kollegaer og nærmeste leder. Du skal være med til at sikre faglig udvikling og udarbejdelse af individuelle mål for den enkelte borger.

Du besidder en naturlig evne til at være lyttende, klar, tydelig og anerkendende i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med megen fokus på sundhed og trivsel - bl.a. Arbejdspladsens Motionsdag.

Lolland Kommune
Sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder til Botilbud Bellisvej (sommerferievikariat)

Lolland Kommune, Maribo

Har du lyst til nye udfordringer og at arbejde neuropædagogisk i et tværfagligt team, med mennesker, der har fysiske handicaps eller er hjerneskadede? Så er et arbejde på Bellisvej måske noget for dig.

Borgerne har, på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling.

Vi arbejder med afsæt i faglige tilgange og metoder, som er relevante ift. målgruppens særlige behov, hvilket vurderes at føre til positive resultater for borgerne. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, med sigte på at støtte det enkelte menneske i at kompensere for begrænsninger, samt at udvikle og udnytte ressourcer.

Lolland Kommune
Pædagog til Specialskolens SFO afd. Østofte

Lolland Kommune

Har du stærke kompetencer i relationsdannelse og synes du at det er vigtigt at arbejde mentaliserende? Så læs mere her!

Vi har lige nu en ledig deltidsstilling på 25 timer om ugen, hvor en del af arbejdet ligger i skolernes ferie.

Som pædagog i Specialskolens SFO får du høj grad af medindflydelse på, hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene. Vi er altid i tæt samarbejde med skolen. Børnene i vores afdeling har alle hver deres udfordringer – og vores fornemmeste opgave er at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling.

Lolland Kommune
2 pædagoger til Specialskolens afdeling Center (barselsvikariater)

Lolland Kommune

Er du et udemenneske, der vil kunne trives med, at en del af din arbejdstid vil foregå udendørs i alt slags vejr? Vil du være med i et projekt, hvor børnene besøger og hjælper til på en bondegård - hvor du også vil være i kontakt med dyrene? Så læs mere her.

Specialskolens afdeling, Center, er et skoletilbud til børn og unge i alderen 6-16 år med alvorlige og komplekse funktionsnedsættelser fysisk, psykisk og emotionelt. Afdelingen har 3 teams fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi er ca. 35 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger og medhjælpere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og vi benytter os af hinandens styrker.

Lolland Kommune
Familiecenter Toftegård søger Familiekonsulent

Lolland Kommune

Har du det kølige overblik, det varme hjerte, psykisk robusthed og er din faglighed lige under huden? Så er det dig, vi søger som Familiekonsulent i Familiecenter Toftegård.

Familiecenter Toftegård består af ca. 75 ansatte, der arbejder målrettet og struktureret for at skabe optimale vilkår for såvel børn, familier og ansatte. Medarbejderne er fordelt på:

  • Et familiecenter hvor der ydes behandling, undersøgelse og familiesupplering
  • To kompenserende dagtilbud
  • To Ex-tern grupper
To livsglade pædagoger til Holeby Landsbyordning
Vil du være med til at gøre en mærkbar forskel i børns liv?
Lolland Kommune, Holeby
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagogisk personale til socialt botilbud, Bo og Naboskab Sydlolland
Når du forlader motorvejen ved Rødbyhavn, har du under 1 minut til Bo og Naboskab Sydlolland - et tilbud til voksne udviklingshæmmede med...
Region Sjælland, Rødby
Jobcenter
Indrykket: 
Genopslag - Pædagoger eller pædagogiske asssistenter til enkeltmandsprojekt, Bo og Naboskab Sydlolland - kopi
Bo og Naboskab Sydlolland er et tilbud til voksne udviklingshæmmede med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Region Sjælland, Rødby
Jobcenter
Indrykket: