19 job matcher din søgning 19 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 19 af 19 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Barne- og socialmedhjælper til Børnehaven Mike/job-nr. 155/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Paamiut

Børnehaven Mike i Paamiut er normeret til 66 børn fra 3-6 år.

Institutionen har åbent fra kl. 06.45 til 16.30 og har til huse i bymidten.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet barne- og socialmedhjælper eller tilsvarende
 • er ydmyg og motiverende over for børn
 • er vågen overfor enkelte børns behov
 • er ærlig og åben
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Medarbejdere til Boenhed Seernaq/job-nr. 160/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger medarbejdere til boenheden Seernaq 4, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Seernaq 4 er en helt ny boenhed som åbner i starten af februar. Da boenheden er helt ny har vi brug for netop dig til at skabe Nuuks bedste boenhed.

Boenheden er fordelt på 4 etager som hver har sit speciale. Vores målgruppen er voksne med et vidtgående handicap, det vil sige at borgerne har forskellige diagnoser. Du vil komme til at arbejde med mennesker med autisme, skizofreni, udviklingshæmning, Prader-Willi-syndrom og andre psykiatriske diagnoser.

Du skal blandt andet arbejde med:

 • Bo-træning, som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Det at kunne indgå i sociale samvær
 • Støtte til opbygning af netværk og fritidsinteresser
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Barne- og socialmedhjælpere til Børnehaven Ernutaq/job-nr. 90/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Børnehaven Ernutaq er en mellemstor institution og er normeret til 35 børn fra 3-5 år. Ernutaq har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og har til huse i bymidten. Ernutaq ligger i byens centrum og der er anlagt en stor legeplads, der kan rumme mange legende børn. Der foretages mange legeaktiviteter udenfor, sommer og vinter.

Vi søger en der:

 • er uddannet som barne- og socialmedhjælper eller tilsvarende
 • er åben og positiv
 • er engageret og imødekommende
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Amaagajaaq søger en pædagog til en genoprettet vuggestue med 24 børn/job-nr: 161/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Pædagogen skal sammen med dagtilbuddets souschef og leder, som også leder Dr. Ingrids Børnehave, arbejde for udvikling af vuggestuen til gavn for børn, forældre og personalet. Det er vigtigt, at man udvikler vuggestuens formål; hvor man sikrer følgende:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg, og alt der ligger derimellem.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
2 barne- og socialhjælpere til Børnehaven Sisi/job-nr. 101/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Børnehaven Sisi er en mellemstor institution og er normeret til 35 børn fra 3-5 år. Personalenormeringen er på 9 personaler og fordelt som følger: leder, souschef, 2 pædagoger, 1 barne- og socialmedhjælper, 3 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Sisi har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og har til huse i bymidten.

Vi tilbyder:
 • En udviklende arbejdsplads.
 • Glade børn og forældre.
 • Positive og respektfulde kollegaer.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Leder til AKO Nanoq i Paamiut/job-nr. 154/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Lederen er sparringspartner med souschefen og sammen skal I sikre overholdelse af de overordnede mål og målsætninger samt retningslinjer for det pædagogiske arbejde der udføres i praksis.

Lederen indgår i personalenormeringen og varetager det almindelige pædagogiske arbejde med forældresamarbejde og at udarbejde handleplaner/aktiviteter.

Ansvarsområde:

 • At du som leder følger de politiske rammer
 • At du er forpligtet til at overholde institutionens budget
 • At du har anvisningsret for ovennævnte enheders bevillingsområde
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Integreret Daginstitution Ungaaq søger en pædagog/job-nr. 147/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ungaaq er en integreret daginstitution til 0-6-årige børn og ligger i bymidten. Ungaaq er normeret til 72 børn. 36 børn (0-2 år) i vuggestueafdelingen delt op i 3 stuer og 36 børn (3-6 år) børnehaveafdelingen delt op i 2 stuer.

Vi er normeret til 18 personaler med leder, køkkendame og rengøringsdame. I hver stue er der 1 pædagog, 1 socialhjælper og en medhjælper. I Ungaaq vægter vi, at børnene skal trives godt og derfor går vi op i, at atmosfæren er god i huset.

Vi kan tilbyde fra Ungaaq:
 • Et godt samarbejde tværs af stuerne
 • Personalet der vægter og anvender anerkendende tilgang, både sprogligt og ved handlinger
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Børnehjemmet Tupaarnaq søger en pædagog/job-nr. 128/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Børnehjemmet er normeret til 9 børn i alderen 6-18 år fordelt på 2 afdelinger. Målgruppen er omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge med udviklingspotentiale.

Alle børn og unge som bliver anbragt på Tupaarnaq kommer fra Nuuk, hvor intuitionen ligger. Det betyder i praksis, at familien og andet netværk, er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde og strategi.

Din arbejdsmåned vil typisk indeholde 4-5 døgnvagter. Vagt i vagtværelset ikke med i normeringen på de 40 timer ugentlig. Du får derfor en alm. timeløn i de sovende timer. Herudover, så vil der være aftenvagter 14-22 og dagvagter 7-15 samt hver anden weekend.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret Daginstitution Apisseq søger Pædagog/job-nr. 159/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuussuaq

Vi er en mindre institution med en struktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængig af hinanden. Din daglige placering vil være hos Nuunukkut, som er stuen med børn fra 0-2 år.

Institutionens formål:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt, der ligger derimellem.

Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Udadvendt og struktureret kollegiepædagog til Gux-Aasiaat

Grønlands Selvstyre

Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved GUX Aasiaat søger vi en kollegiepædagog, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere elevernes hverdag og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

De unge på kollegierne kommer fra hele Nordgrønlands vestkyst og vil derfor typisk i udgangssituationen være langt fra familie og venner. Afsavn og hjemve fylder derfor i hverdagen. Tilknyttet gymnasiets kollegier er der derfor et korps af kollegiepædagoger, der medvirker til at strukturere hverdagen for de unge, og som i et vist omfang udfylder det tomrum, som familie og venner efterlader hos den enkelte.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret Daginstitution Apisseq søger pædagog/job-nr. 145/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuussuaq

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn. Vi søger en pædagog.

Apisseq er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Udover normeringen på 3 personaler på hver stue, har vi tilknyttet en køkkenassistent og et rengøringsfirma. Vi er altid åbne for pædagogstuderende og socialhjælperstuderende.

Vi er en mindre institution med en stuktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængige af hinanden.

Institutionens formål:

 • Børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • Der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • Der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Qeqertalik i Aasiaat (genopslag)

Grønlands Selvstyre

Allorfik Qeqertalik søger en behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. juni 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse, som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller en lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Pædagoger

Grønlands Selvstyre, Qaqortoq

Pædagoger til Inuusuttut Inaat i Qaqortoq.

Vi søger engagerede pædagoger, der gerne vil arbejde i en Grønlands Selvstyre ejet døgninstitution. Tiltrædelse så hurtigt så muligt eller efter aftale.

Arbejdet på afdelingerne består i at give børnene mulighed for at udvikle sig i et omsorgsfuldt miljø med klare rammer og tydelige voksne. Der lægges vægt på at arbejde med relationer og tilknytning. Afdelingerne er:

Pædagoger søges til børneafdelingen, afdelingen er beliggende i en dejlig skøn villa ved byens elv. Afdelingen er normeret til 6 børn i alderen 0 til 14 år.

Pædagoger søges til afdeling i stuen på Sanatorievej B 17, hvor der p.t. er 9 småbørn.

Pædagoger søges til spæd-/børneafdelingen, der befinder sig i hovedbygningen på Sanatorievej B 17 på 1. sal. Afdelingen er normeret til 4 børn i alderen 0 til 10 år.

Grønlands Selvstyre
Skolepasning Tikiusaaq søger socialhjælper
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til leder af skolepasning Tikiusaaq Karen J Siegstad eller fg.
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia
Socialhjælper til Fritidshjem Aleqa
Daginstitutionen Fritidshjem Aleqa i Ilulissat, Avannaata Kommunia søger socialhjælper til ansættelse, snarest eller efter nærmere aftale.
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia
Søger socialmedhjælper Børnehaven Dr. Ingrid & Nuunu i Uummannaq
Søger socialmedhjælper Børnehaven Dr.
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia
Genopslag - Amaagajaaq søger en pædagog til en genoprettet vuggestue med 24 børn / Job nr: 161/20
Vuggestuen Amaagajaaq Tasiilaq der genåbner pr. 15.dec. 2019.
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq
Socialhjælper til Fritidshjem Aleqa, Ilulissat
Daginstitutionen Fritidshjem Aleqa i Ilulissat, Avannaata Kommunia søger socialhjælper til ansættelse 15/04-2020, snarest eller efter nærmere aftale.
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia
Integreret Daginstitution Apisseq søger Pædagog / Job.nr. 145/20
Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn.
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq