28 job matcher din søgning 28 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 28 resultater.
Grønlands Selvstyre
Forstander til Døgninstitution Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Døgn- og Visitationsafdelingen i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en forstander til Angerlarsimaffik Ivaneq med ansættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.

Ivaneq er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0 til 18 år. Institutionen er normeret til 28 børn og unge, som er fordelt på 5 afdelinger, hvis udfordringer spænder bredt.

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge, hvor den overordnede målsætning er deltagelse, struktur og rammer samt døgnrytmer og tryghed.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for samarbejde med og ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forstander til Gertrud Rask Minde i Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Er du fagligt funderet og har ledelseserfaring – så er denne stilling måske noget for dig?

Gertrud Rask Minde er en døgninstitutionen for anbragte børn med handicap i alderen 4-18 år.

Der er to børnegrupper. En børnegruppe kaldet Nanuaqqat med plads til 6 multihandicappede børn og den anden børnegruppe kaldet Akulliit med plads til 8 børn, som i dag rummer børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, døve/hørehæmmede og udviklingshæmmede børn.

Der er i alt tilknyttet ca. 40 medarbejdere på døgninstitutionen.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
AKO Narsarmiutaq i Nuuk søger Pædagog/job-nr. 501/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Har du lyst til at være med til at sikre børn et grundlag for at få en uddannelse i fremtiden? Trives du i en hverdag med mange forskellige faglige udfordringer?

AKO Narsarmiutaq er et skolefritidsordningstilbud til børn i skolealderen.

AKO Narsarmiutaq har åbent fra mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00. AKO Narsarmiutaq er tæt på midtbyen.

Narsarmiutaq er normeret til 150 børn og har personalenormering på 19, inkl. leder.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq søger en Pædagog/job-nr. 499/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Vuggestuen Amaagajaaq er en lille kommunal daginstitution beliggende i Tasiilaq, i Østgrønland. Vuggestuen består af to stuer med 12 børn på hver. Hver stue er normeret til et personaleteam bestående af én pædagog, én barne- og socialhjælper og én ufaglært pædagogmedhjælper.

Vi tilbyder et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Timmiaaqqat søger Barne- og Socialhjælper til Børnehavegruppe/job-nr. 491/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi er en integreret institution med 36 vuggestuebørn fordelt i 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt i 4 stuer. Til hver stue er der tilknyttet 1 pædagog, 1 barne-/socialhjælper og 1 medhjælper.

Vi kan tilbyde dig:

 • 24 friske kollegaer
 • Gode arbejdsrammer
 • Rum til at prøve dine ideer med mulighed for at sætte dit præg
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq søger en souschef/job-nr. 498/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret souschef til Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq, med tiltrædelse snarest.

Vuggestuen Amaagajaaq er en lille kommunal daginstitution beliggende i Tasiilaq, i Østgrønland. Vuggestuen består af to stuer med 12 børn på hver. Hver stue er normeret til et personaleteam bestående af én pædagog, én barne- og socialhjælper, og én ufaglært pædagogmedhjælper. Stillingen som souschef er en fuldtidsstilling, hvor arbejdsgangen vil være fordelt mellem administrativt kontorarbejde og pædagogisk arbejde på stuen.

Vi søger en – gerne erfaren – souschef til at indgå i både det pædagogiske og det administrative arbejde, og varetage en række opgaver herunder:

 • Driften af den stue du bliver tilknyttet
 • Pædagogisk udviklingsarbejde med børnegruppen
 • Udvikling af vuggestuens pædagogiske linje
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Familiecenteret i Paamiut søger ungerådgiver/job-nr. 486/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger ungerådgiver til Familiecenter Paamiut, med tiltrædelse 15. oktober 2020, eller efter aftale.

Afdelingen for Børn og Familie søger energiske og positive kollegaer til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartede opgaver, herunder:

 • Sammen med den unge og behandlingslederen planlægge de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen.
 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuelle.
 • Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Professionel plejefamilie i Nuuk/job-nr. 497/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger professionel plejefamilie med tiltrædelse snarest i Nuuk.

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske m.m. og som ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn.

En professionel familieplejer varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til Plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Familievejleder søges til krisecenter og Børn & Familiecenter i Paamiut/job-nr. 496/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at gøre en forskel for sårbare familier? Og har du en relevant pædagogisk eller socialfaglig uddannelse? Kan du svare ja til de to spørgsmål, så er du måske en ny familievejleder!

Kommuneqarfik Sermersooqs Børne- og familieforvaltningen søger en pædagog, socialrådgiver, socialhjælper eller lignende til familievejlederstilling.

Familievejlederen skal arbejde og varetage familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Vores fornemste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres resurser og de muligheder, der ligger i og uden for familien.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger en medarbejder til boenhed/job-nr. 488/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vil du være med til at sætte dit præg på en ny boenhed for mennesker, der har et vidtgående handicap, så er det lige dig vi søger.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger en medarbejder, gerne pædagoguddannet eller sundhedsassistent til boenheden Seernaq 4, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Seernaq 4 er en helt ny boenhed som er åbnet i starten af februar. Da boenheden er helt ny har vi brug for netop dig til skabe Nuuks bedste boenhed.

Du skal blandt andet arbejde med:

 • Botræning, som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Det at kunne indgå i sociale samvær
 • Støtte til opbygning af netværk og fritidsinteresser
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Seernaq 4 søger 2 medarbejdere/job-nr. 489/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vil du være med til at sætte dit præg på en ny boenhed for mennesker, der har et vidtgående handicap, så er det lige dig vi søger.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger 2 medarbejdere, gerne pædagoguddannet eller sundhedsassistent til boenheden Seernaq 4, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Seernaq 4 er en helt ny boenhed som er åbnet i starten af februar. Da boenheden er helt ny har vi brug for netop dig til at skabe Nuuks bedste boenhed.

Du skal blandt andet arbejde med:

 • Botræning, som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Det at kunne indgå i sociale samvær
 • Støtte til opbygning af netværk og fritidsinteresser
 • Støtte til uddannelse og beskæftigelse
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut søger kollegievejleder

Grønlands Selvstyre

Er du frisk på nye udfordringer, og har du det, der skal til for at støtte vores elever og lærlinge, så har vi alle tiders spændende job til dig.

Vi søger en kollegievejleder til vores elever og lærlinge, herunder især for de unge elever under 18 år. Du skal som kollegievejleder gennem aktiviteter være med til at skabe gode inkluderende rammer, trivsel og tryghed for vores elever og lærlinge.

Som kollegievejleder skal du bl.a.

 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne i de kollegier, som du bliver ansvarlig for.
 • Fremme det sociale liv og fællesskabet på kollegiet.
 • Iværksætte rengøringsordninger for kollegianerne og sikre, at de bliver fulgt.
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning.
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Timmiaaqqat søger barne- og socialhjælper til en af vores børnehavegruppe/job-nr. 480/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi er en integreret institution med 36 vuggestuebørn fordelt i 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt i 4 stuer. Til hver stue er der tilknyttet 1 pædagog, 1 barne-/socialhjælper og 1 medhjælper.

Vi kan tilbyde dig:

 • 24 friske kollegaer
 • Gode arbejdsrammer
 • Rum til at prøve dine ideer, med mulighed for at sætte dit præg.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
AKO Qajaasat i Nuuk søger Souschef, job-nr. 477/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuussuaq

AKO Qajaasat er normeret til 135 børn i alderen fra 6-9 år. Der er 5 stuer samt en aula. Vi er 17 ansatte.

Vi ligger i nærheden af naturen, hvilket vi bruger flittigt om foråret, om sommeren, efteråret og om vinteren. Vi er tit ved stranden om sommeren og ude i naturen. Vi tager på skitur om vinteren, børnene og personalet bruger skiliften flittigt.

Pædagoger og barnehjælpere/socialhjælpere i AKO Qajaasat er på Kangillinnguit Atuarfiat i tidsrummet fra 08.00-11.30, hvor formålet er, at lærerne og ansatte på AKO skal samarbejde med barnet i centrum med henblik på at finde rette samarbejdsmetode. Vi skal samarbejde i forhold til, at børnene får selvtillid, hvor vi samtidig finder det væsentligt, at barnet betragter sig selv som værdifuldt.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Stilling som leder for fritidsordning Narsarmiutaq i Nuuk/job-nr. 474/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Har du lyst til at være med til at sikre børn et grundlag for at få en uddannelse i fremtiden? Trives du i en hverdag med mange forskellige faglige udfordringer?

AKO Narsarmiutaq er et skolefritidsordningstilbud til børn i skolealderen. AKO Narsarmiutaq har åbent fra mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00. AKO Narsarmiutaq er tæt på midtbyen.

Narsarmiutaq er normeret til 150 børn og har personalenormering på 19, inkl. leder.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Behandler til et 1-årigt vikariat ved Allorfik Sermersooq

Grønlands Selvstyre, Nuuk

En behandler søges til et 1-årigt vikariat ved Allorfik Sermersooq med tiltrædelse per 1. november 2020.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse, som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Allorfik sørger for, at du får de relevante uddannelser, som bliver udbudt under dit vikariat.

Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Konsulent til Tidlig indsats

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at arbejde målrettet med, at alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, at indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer? Brænder du for udvikling og implementering af forebyggelsesindsatser? Så er dette en stilling for dig.

Socialstyrelsen søger en ny kollega, der har erfaring med at arbejde projektorienteret, og som brænder for at skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder sikre at opgavernes løses i tværfagligt regi
 • Sekretariatsopgaver for Tidlig indsats
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Børnehjemmet Uummannaq søger pædagog

Grønlands Selvstyre

Børnehjemmet Uummannaq søger pædagoger med interesse for at indgå i omsorgs- og behandlingsarbejdet, med tidligt skadede børn og unge.

Som pædagog skal du være med til at skabe en hverdag for vores børn og unge i en miljø terapeutisk kontekst. Du skal have overblik og kunne arbejde både selvstændigt og som en del af en blandet personalegruppe, med forskellige kulturelle og sproglige baggrunde, hvor ikke alle har en teoretisk uddannelse. Samarbejde, fleksibilitet og rummelighed er nøgleord på Børnehjemmet.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i verdens smukkeste natur. Børnehjemmet er en institution i konstant udvikling, med faglige udfordringer og stor variation i hverdagen, og i det pædagogiske arbejde.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog til boenhed i Qinngorput/job-nr. 450/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Brænder du for at arbejde med mennesker, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det måske lige noget for dig at være pædagog i et af vores botilbud, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Qinngorput.

I den velindrettede boenhed, er der plads til 20 beboere i hver deres lejlighed. Der er 2 store velfungerende fællesrum tilknyttet hver etage. Der er hurtig adgang til dagligvareindkøb, samt busforbindelse. I boenheden er der faste nattevagter. Dag, aften og rullende weekendvagter, må påregnes.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov.
 • At sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan, herunder udviklingsplan.
 • At støtte borgeren ud fra en kommunal handleplan.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Leder til skolepasning Aamarngaar/job-nr. 464/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Skolepasning Aamarngaar er et pasningstilbud for børn i 1. til 3. klasse efter skoletid og er normeret til 120 børn.

Skolepasning Aamarngaar har åbent mandag til og med fredag fra kl.: 07:00 til 17:00 og har til huse tæt ved forsamlingshuset.

Ansvarsområde:

 • at du som leder følger de politiske rammer
 • at du er forpligtet til at overholde institutionens budget
 • at du har anvisningsret for ovennævnte enheders bevillingsområde
Kommuneqarfik Sermersooq