140 job matcher din søgning 140 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Rynkeby Friskole SFO-leder/underviser til Rynkeby Friskoles SFO/Klub søges til fuldtidsstilling

Rynkeby Friskole

Vi ønsker en engageret pædagog som kan varetage det overordnede ansvar i vores SFO, hvor du – i samarbejde med dine kolleger – vil være hovedansvarlig for tilrettelæggelsen af tydelige rammer og en god struktur for børnene. Der er selvfølgelig rum til kreative idéer og gode indfald.

Vi tilbyder et godt og varmt kollegialt fællesskab med et tæt og tillidsfuldt samarbejde, og hvor omgangsformen er præget af ærlighed, lydhørhed, nysgerrighed og humor – samtidig med at det pædagogiske fokus rettes mod eleverne.

Skolen er certificeret som profilskole, hvilket betyder at en del af vores elever har særlige behov.

Fonden Novavi Misbrugsbehandler til vikariat i Nyborg Fængsel og arrest

Fonden Novavi

Vil du være med til at gøre en forskel for indsatte med misbrugsproblemer, så har du muligheden nu.

For den ledige stilling vil det primært være varetagelse af behandlingen i vores døgnbehandling som er i fokus, om end der arbejdes tæt sammen med de øvrige afdelinger. Arbejdstiden er hverdage ml. 8.00-15:30.

Dine hovedopgaver vil bl.a. være:

  • Individuelle samtaleforløb og gruppeforløb
  • Psykoedukation
  • Journalføring og dokumentation

Vi tilbyder bl.a. faglig udvikling og strukturerede supervisionsforløb.

Børnehuset Syvhøje Uddannet pædagog 35 - 37 t/u til vores vuggestue

Børnehuset Syvhøje, Odense

Børnehuset Syvhøje er en privat daginstitution beliggende i det sydlige Odense.

Børnehuset Syvhøje har to børnehavegrupper med hver 22-24 børn og en vuggestuegruppe med 13 børn. Vi arbejder ud fra Den nye styrkede pædagogiske læreplan og er optaget af leg, læring og dannelse.

Vores nye pædagog vil blive en del af en godt team og komme til at arbejde tæt sammen med pædagoger og medhjælpere og få betydningsfulde opgaver sammen med dem.

Ådalskolen, Fangel Friskole Pædagog søges

Ådalskolen, Fangel Friskole, Odense

Ådalskolen, Fangel Friskole søger en kompetent og engageret pædagog til skole og fritidsordning med tiltrædelse d. 1.8.2023. Stillingen er fast og på 35 timer om ugen.

Vi søger en pædagog, der har ønsket om at være en aktiv del af en udviklingsorienteret skole og fritidsordning med respekt for skolens rødder.

Jobbet består både i at være pædagog i skolens fritidsordning samt som støttelærer i indskolingen.

Vi er en traditionsrig skole og lægger samtidig vægt på din kreativitet, som kan skabe yderligere udvikling. Fleksibilitet og omstillingsparathed er en nødvendighed, ligesom rummelighed, tålmodighed og humor er vigtige egenskaber. Har du ligeledes en interesse i udeliv, teater og musik, er dette et klart plus.

Ringgårdens Børnehus
Er du pædagogen, der kan jonglere med sproget?

Ringgårdens Børnehus, Faaborg

Så har vi jobbet på 37 timer i Børnehusets børnehaveafdeling. Vi søger en pædagog, som har gode sproglige kompetencer samt viden om og lyst til at arbejde med børns sproglige udvikling.

Børnehuset er en selvejende institution etableret på forældreinitiativ i samarbejde med Faaborg Boligforening i 1971. Vi er et bybørnehus beliggende tæt på park, strand og skov. Institutionen er normeret til 60 børn. Fordelt på 12 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. Personalet består af 10 engagerede og ambitiøse medarbejdere, der er gode til og sikre, at børnene får en tryg dagligdag med passende udfordringer, gode oplevelser og mulighed for fordybelse.

Ringgårdens Børnehus
Odense Kommune
Pædagogisk leder af indskoling og SFO til Risingskolens store børnemiljø

Odense Kommune

Kan du sparre, udfordre og samarbejde med dit ledelsesteam? Vil du arbejde professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt? Brænder du for at videreudvikle Risingskolens store og meget velfungerende børnemiljø?

Arbejdsopgaverne for den kommende afdelingsleder vil primært være at videreudvikle skolens børnemiljø gennem et tydeligt fokus på gode fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle, så børn og voksne trives og udvikler sig fagligt.

Skolen rummer samlet set 850 elever, 100 pædagogiske medarbejdere og et velfungerende, erfarent ledelsesteam, der ud over dig består af souschefen (leder af ungemiljøet), afdelingsleder (leder af specialtilbuddet) samt skolelederen.

Odense Kommune
Glamsbjerg Fri- og Efterskole Vi søger 1 dygtig pædagog eller pædagogisk assistent 32 timer ugentligt til vores vuggestue

Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Glamsbjerg Børnehus, der er en afdeling under Glamsbjerg Fri- og Efterskole, søger 1 dygtig pædagog eller pædagogisk assistent 32 timer ugentligt til vores vuggestue. Stillingen skal besættes fra den 1.8.23 eller snarest derefter.

Vi søger 1 pædagog eller pædagogisk assistent, der kan skabe glæde og begejstring omkring vuggestuelivet.

Du vil blive en del af et spændende arbejdsmiljø og et yderst engageret team af kolleger, hvor der er plads til såvel faglig som personlig udvikling og sparring. Du vil blive medskaber af et udviklende og trygt læringsmiljø.

Den Selvejende Institution Storskoven Pædagog til en fuldtidsstilling

Den Selvejende Institution Storskoven, Vissenbjerg

På Lilleskoven modtager vi unge i alderen 12-18 år § 66, med psykosociale vanskeligheder, som har brug for struktur, genkendelighed og autentiske troværdige voksne omkring sig.

Lilleskovens personale er kendetegnet ved at være energiske, tydelige og troværdige voksne, der naturligt går foran som gode forbilleder for de unge og er i samværet både favnende og igangsættende.

Vi tilbyder bl.a. et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for efteruddannelse.

Rudolf Steiner - Skolen I Odense Pædagogisk medarbejder søges til specialklasserne i Ølsted

Rudolf Steiner - Skolen I Odense, Broby

Vi søger en pædagog, lærer eller erfaren medhjælper pr. 8. august som støtteperson på nogle af vores elever og generel støtte i klassen samt timer i SFO’en.

Vi søger efter en medarbejder, der kan indgå i et samarbejde med en klasselærer og 1-2 andre medarbejdere. Sammen vil vi danne et team, hvor fordybelse og indlevelse i børnene er fundamentet for det pædagogiske og lærerfaglige arbejde. Vores opgave er, gennem den daglige undervisning, at få eleverne til at blomstre med deres individuelle styrker og potentialer på de forskellige faglige niveauer, de befinder sig på.

Odense Kommune
Pædagog/pædagogisk assistent til Korup Skole, Heldagsafdelingen

Odense Kommune

Heldagsafdelingen er et specialiseret skoletilbud målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder, heraf nogle med komplekse socioemotionelle udfordringer og/eller funktionsnedsættelser af forskellig karakter. Elevernes behov for støtte er meget individuelle.

Hverdagen i heldagsafdelingen er kendetegnet ved, at ingen dage ligner hinanden. Da vores børn har svært ved at organisere og planlægge, så guider og hjælper vi dem med at strukturere og skaber genkendelighed og forudsigelighed i hverdagens gøremål.
Det tværprofessionelle samarbejde og co-teaching mellem pædagoger og lærere er det bærende fundament i vores afdeling.

Vi tilbyder kompetenceudvikling med sammenhæng til skolens mål og opgaver.

Odense Kommune
Nordfyns Kommune
Distrikt Søndersøskolen søger afdelingsleder til vores afdeling i Særslev

Nordfyns Kommune, Søndersø

Som afdelingsleder bliver du en del af et ledelsesteam, som består af skoleleder, viceskoleleder og 2-3 afdelingsledere. Vi er et erfarent ledelsesteam, som stadig tør lære og tænke nyt.

Hvis du er på vej til at tage dine første skridt i ledelse, vil du komme til et ledelsesteam, der vil hjælpe dig godt i gang, og hvor hjælpen altid vil være nær.

Har du allerede erfaring, så lover vi at være nysgerrige på de ledelsesfaringer, du kommer med.

Green Care Group ApS Vi søger vikarer til to mindre botilbud i hhv. Svanninge og Sødinge

Green Care Group ApS

Vi søger dygtige og engagerede vikarer, som sætter relationer, nærvær og ordentlighed i højsædet i sit arbejde. Som vikar vil du være med til at spille en vigtig rolle i at opbygge og vedligeholde meningsfulde relationer til vores beboere, som er unge og ældre mennesker med særlige behov.

Du vil være med til at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor vores beboere oplever sig både set og hørt, og hvor de kan udvikle sig på deres egne præmisser. Du er en ordentlig og pålidelig vikar, som tager ansvar i dokumentationsarbejdet og følger retningslinjer og procedurer for at sikre en professionel og sikker praksis.

Odense Kommune
Autentisk assisterende rehabiliteringsleder til bofællesskabet NæsbyHus

Odense Kommune

Besidder du de rette kompetencer til at lede en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe, som stræber efter at støtte mennesker med erhvervet hjerneskade til øget mestring og livskvalitet?

Jobbet indebærer også, at

  • du tager medansvar for den faglige og tværfaglige ledelse af 30-40 medarbejdere, dag og aften
  • du spiller medarbejderne gode, så borgerne opnår de bedste forudsætninger for et meningsfuldt rehabiliteringsforløb.
Odense Kommune
DanskHåndbold Syd Foreningskonsulent

DanskHåndbold Syd, Odense og Vejen

Har du et godt indblik i foreningsarbejde og organisering af frivillige? Har du viden om håndbold, sundhed og børn samt unges liv og udvikling?

En af dine primære opgaver vil være at hjælpe foreningerne med at udvikle håndboldproduktet og integrere Dansk Håndbold Forbunds forskellige tilbud til deres medlemmer i foreningernes udbud. Samtidig får du en stor opgave i at lytte til foreningerne og deres behov og hjælpe dem med deres udvikling.

Som foreningskonsulent har man mange opgaver, der spænder over forskellige fagområder. Derfor kan vi ikke sige præcist, hvilken faglig baggrund du kommer med. Du kan både være lærer, pædagog, universitetsuddannet med baggrund i idræt eller pædagogik eller noget helt femte.

CESA, Center for Socialt Arbejde Afdelingsleder til opholdsstedet Damkjærgård

CESA, Center for Socialt Arbejde, Ringe

Er du ledelsesmæssig stærk, er du autentisk i din tilgang, har du socialpædagogisk behandling i blodet og har du et stort fokus på personalets trivsel og udvikling – så er det lige dig vi søger.

Vi ønsker en leder, som kan være fyrtårnet for en dedikeret personalegruppe og som brænder for at skabe en tryg og stabil hverdag for vores børn og unge.

Fælles for husets børn og unge er, at de alle har brug for en massiv pædagogisk behandlingsmæssig indsats med fokus på deres følelsesmæssige udvikling og trivsel.

CESA, Center for Socialt Arbejde Pædagoger til det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård

CESA, Center for Socialt Arbejde, Ringe

Vi søger snarest 1 pædagog til det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård, beliggende i Harndrup. Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, efter aftale.

Vi søger en rummelig og anerkendende pædagog med empati, der vil være med til at præge og udvikle pædagogikken på opholdsstedet, til forsat at være et tilbud med fokus på:

  • Barnets ressourcer
  • Udviklingsmuligheder
  • Samspil med familien
Sct. Albani Skole 3-4 pædagogiske medhjælpere

Sct. Albani Skole, Odense

Stilling 1:

Har du lyst til at støtte et barn i 1. klasse, som har behov for personlig assistance ifm. forskellige praktiske opgaver? Pigen har nedsat funktionsevne pga. et bevægehandicap. Det betyder, at hun f.eks. har behov for hjælp til følgende: på- og afklædning ifm. frikvarter og toiletbesøg, støtte ifm. trapper, åbne madkasse m.m. Pigen går selv vha. en walker.

Stilling 2-4:

20-25 timer i 0. kl., SFO og børnehave. Timerne kan fordeles efter ønske og kvalifikationer. Vi håber, du har interesse for at lave aktiviteter inden for sport, friluftsliv og/eller musik.

Langeland Kommune I Møllehuset søger vi nye kolleger

Langeland Kommune, Rudkøbing

Vi søger en til fast stilling, 37 timer ugentligt. Vi søger en til et vikariat på 4 måneder, 37 timer ugentligt. Vi søger timelønsansatte vikarer.

Vi søger bredt og ikke nødvendigvis kun kolleger med pædagogisk uddannelse. Vi har en arbejdsplads i verdensklasse, med en stabil og meget erfaren personalegruppe. Hos os er tempoet højt og humøret ligeså. Der udvises stor fleksibilitet og mulighederne er mange.

Møllehuset er Langeland Kommunes socialpædagogiske observations- og døgnbehandlingstilbud til omsorgsvigtede og tidligt skadede børn og unge i alderen 5-18 år. Her er plads til 9 børn. Vi arbejder miljøterapeutisk og behandlingen foregår i børnenes leverum. Vi søger at se bag om barnets adfærd og forsvar, for at arbejde med barnets følelsesliv.

Nordfyns Kommune
Afdelingsleder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Nordfyns Kommune, Otterup

Til dig, som er en leder, der kan lide at være i udvikling og sætter pris på at lede fagligt kompetente fagpersoner i en PPR-afdeling, så er stillingen hér.

Personalegruppen, du skal lede, består af psykologer, tale-høre-konsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagog, sprogkonsulent og koordinator. Vi tilbyder bl.a.:

  • en spændende arbejdsplads i god udvikling, hvor du får mulighed for at være med til at styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde i børn og familie
  • dygtige og kompetente medarbejdere, som er yderst engagerede i deres arbejde
Børnehjemmet Birkelund Vikarer

Børnehjemmet Birkelund, Odense

Børnehjemmet Birkelund søger vikarer til FAST WEEKENDARBEJDE 1-2 weekender om måneden og/eller TILKALDEVAGTER med tiltrædelse snarest muligt. Vi har brug for vikarer på flere af vores afdelinger.

Det pædagogiske arbejde på Birkelund bliver hovedsageligt varetaget af uddannede pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge. Vi vægter at arbejde i et ligeværdigt fællesskab på tværs af faggrupper og drives samlet set af at gøre en forskel for de mest udsatte børn/unge og deres familier.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV