306 job matcher din søgning 306 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 306 resultater.
Ballerup KommuneAmbitiøs dansklærer til mellemtrinnet

Ballerup Kommune

Måløvhøj Skole søger en ambitiøs og dygtig lærer med linjefag i dansk, engelsk og gerne historie samt kristendom. Stillingen rummer dansk i en 5. klasse (samt delt klasselæreransvar), engelsk på 5. årgang samt timer på 5. årgang i historie og kristendom.

Måløvhøj Skole er i fuld gang med at udvikle den samlede skole med henblik på at videreudvikle vores arbejde med elevernes motivation, læring og virkelyst. Vi forventer, at du sammen med alle skolens dedikerede medarbejdere, er meget engageret og ambitiøs på elevernes vegne og har lyst til at bidrage til den videre udvikling af Måløvhøj Skole. Du skal have en klar holdning til pædagogik og elske at tænke didaktisk samt brænde for at løfte elevernes læring i et dygtigt og tværprofessionelt samarbejde.

SOSU ØstjyllandSundhedsfaglige undervisere søges til Social- og Sundhedsuddannelserne

SOSU Østjylland, Aarhus

Er du en inspirerende og erfaren underviser, som brænder for at uddanne de dygtigste social- og sundhedsmedarbejdere til velfærdsområdet – er det måske dig, vi mangler.

Vi søger nye kollegaer, som har lyst til og flair for undervisning af både unge og voksne.

Du kan lide at undervise et bredt udsnit af mennesker med forskellig social, uddannelsesmæssig og etnisk baggrund, og du er engageret i at formidle dit stof på en sådan måde, at eleverne finder det spændende og praksis-relevant.

Opgaver i tilknytning til undervisningen:

 • Projektundervisning, hvor eleverne arbejder med temaer ud fra en helhedsorienteret tilgang
 • Kontaktlærerfunktion
 • Vejleder og eksaminator inden for de tværfaglige områder
Hvidovre KommuneGENOPSLAG – Dansborgskolen søger en faglig leder til en samlet indskolingsafdeling pr. 1. oktober 2020

Hvidovre Kommune

GENOPSLAG - vi vil så gerne se også din ansøgning.

Hvorfor en samlet indskoling?

For at styrke og udvikle skolens alsidige læringsmiljøer og -fællesskaber i de første fire år af skolens kerneopgave med børnenes læring og trivsel - uddannelse og dannelse - såvel i en skole- som fritidspædagogisk kontekst.

Du skal gennem indskolingens medarbejdere lede fag- og socialdidaktisk praksis, så vi støtter, styrker og udvikler lærere og pædagoger i et dynamisk samarbejde omkring børnenes samlede kompetencer i løbet af den hele skoledag.

FGU NordvestsjællandVejleder

FGU Nordvestsjælland, Fårevejle

FGU har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Vejledningsindsatsen er særlig vigtig, og vejlederen har en central rolle i modtagelse af den unge og med at sikre, at der skabes afklaring og mål for den enkeltes progression.

Du bliver en del et team på i alt 8 vejledere med reference til uddannelseskonsulenten for vejledning. Vi arbejder ud fra en fælles tilgang for FGU NVS, der sikrer, at vi har det samme grundlag og værdisæt i forhold til at hjælpe de unge videre i livet og i måden, vi møder dem på. Via en anerkendende tilgang skaber du en god relation til den unge og med baggrund i denne, medvirker du til fastholdelse og motivation af den unge. Dine opgaver vil bl.a. være

 • Optagelsessamtaler, indskrivning, administration af - og opfølgning på fravær.
 • Udarbejdelse af forløbsplaner og opfølgning sammen med skolens undervisere.
 • Uddannelsesvejledning og støtte.
Behandlingsskolerne ApS
Indskolingslærer til special- og dagbehandlingsskole

Behandlingsskolerne ApS, Virum

Chrysalis Virum er Behandlingsskolernes special- og dagbehandlingsskole i beliggende i Virum, tæt på S-tog (10 min gang). Vores elever er typisk diagnosticeret med én eller flere psykiske udfordringer. De mest centrale er ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og forskellige angstproblematikker.

Behandlingsskolerne

Vi søger fagligt dygtige og rummelige indskolings- og mellemtrinslærere med overblik og et roligt temperament til vores autismeafdeling. Omsorgs- og relationsarbejde er en vigtig del af dagligdagen hos os. Som den trygge voksne skal du kunne skabe positive relationer, men også kunne sætte grænser og mål.

Behandlingsskolerne ApS
Behandlingsskolerne ApS
Lærer til special- og dagbehandlingsskole

Behandlingsskolerne ApS, Virum

Du har linjefag i et eller flere af følgende fag: H/D, biologi, geografi, samfundsfag, engelsk

Chrysalis Virum er Behandlingsskolernes special- og dagbehandlingsskole beliggende i Virum (10 min gang fra S-tog). Vores elever er typisk diagnosticeret med én eller flere psykiske udfordringer. De mest centrale er ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og forskellige angstproblematikker.

Behandlingsskolerne

Vi søger fagligt dygtige og rummelige mellemtrins -og udskolingslærere med overblik og et roligt temperament til vores autismeafdeling og til vores adfærdsafdeling. Omsorgs- og relationsarbejde er en vigtig del af dagligdagen hos os. Som den trygge voksne skal du kunne skabe positive relationer, men også kunne sætte grænser og mål.

Behandlingsskolerne ApS
Halsnæs KommuneNaturfag- og matematiklærer til Melby Skole

Halsnæs Kommune

Er du et naturfagligt fyrtårn og kan du inspirere eleverne til at undre sig?
Så har Melby Skole en ledig stilling til besættelse snarest muligt.

På Melby Skole bliver eleverne i udskolingen undervist i naturfag. Det betyder, at du som naturfagslærer skal have linjefag eller tilsvarende kompetencer i fysik/kemi, geografi eller biologi.

Vi har i en årrække prioriteret udviklingen af naturfagsundervisningen med fokus på den fællesfaglige naturfagsprøve. Vores næste skridt i den forbindelse bliver at skabe en kobling imellem natur og teknologi og naturfag. Derfor skal du også være indstillet på, at ville undervise på mellemtrinnet både i natur/teknologi og matematik. Matematiktimerne vil i år være holddelingstimer primært i udskolingen

Vi søger en aktiv, fleksibel og engageret lærer med gode samarbejdsevner og vilje/lyst til, at indgå i tæt teamsamarbejde omkring børnenes trivsel og læring.

Ballerup KommuneLærer søges til en skole med engagement og høje ambitioner

Ballerup Kommune

Vil du være med til at undervise på en skole med høje mål og plads til, at du som ny kollega sætter dit præg på fremtiden?

Vi søger en lærer til Baltorpskolen afd. Grantoften med ansættelse pr. 1. august 2020. Vi søger dig der brænder for arbejdet med teenagere og kan undervise i fagene dansk, tysk og engelsk og meget gerne med undervisningskompetencer inden for de praktiske/musiske fag. Stillingen er med timer på primært 7. årgang.

Baltorpskolen består af to afdelinger, Rugvænget og Grantoften i Ballerup bymidte med ca. 1000 elever. Der er en bred forankring af IT-værktøjer med IWB-tavler, Chromebooks og en høj kvalitet af faglokaler. Skolen har særdeles gode idrætsfaciliteter og svømmehal på den ene af matriklerne.

Københavns ProfessionshøjskoleStudenterundervisere til administrationsøkonomuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Brænder du for dit erhverv og din profession? Har du lyst til at inspirere og motivere dine medstuderende og videregive din faglighed? Og vil du samtidig gerne udvikle dig fagligt og styrke dine formidlingskompetencer? Så er jobbet som studenterunderviser måske noget for dig!

Du skal hovedsageligt undervise på 1. semester, hvor du skal planlægge undervisningen og varetage selvstændige undervisningsopgaver.

Dine konkrete opgaver bliver:

 • Planlægning og selvstændig varetagelse af undervisning i Office-pakken
 • Undervisning og vejledning i Excel i samarbejde med økonomiunderviserne på 1. semester
 • Undervisning i skriftlig formidling og Word i samarbejde med undervisere på 1. semester.
SIMAC
Adjunkter/lektorer

SIMAC, Svendborg

På SIMAC er du med til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark. Det er her den nyeste maritime viden skabes og formidles. Du er med til at sikre, at fremtidens maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere får de bedste kvalifikationer med sig ud i verden, fra deres uddannelse på SIMAC.

Din primære opgave er selvstændigt at varetage undervisning i tildelte fag på vores uddannelser. Derudover deltager du i national og international forskning samt projekter, igennem hvilke du er med til at præge og sætte dagsordenen for maritim udvikling og undervisning.

Vi tilbyder

 • En fast stilling på fuld tid eller efter nærmere aftale
 • Et fastlagt introforløb med tilknyttet mentor
 • Opkvalificering på det pædagogiske område
SIMAC
Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke

Aarhus Sdr. Provsti, Solbjerg

Vi søger en medarbejder der kan varetage undervisning og kommunikationsopgaver samt andre administrative opgaver. Det er en stilling, hvor der kræves fleksibilitet hen over året. Der er få timer i juni, juli og august. Aftentimer og timer på enkelte søndage må påregnes.

Stillingen er en deltidsstilling på 12 timer pr. uge. Arbejdstiden er primært placeret fra tirsdag til torsdag.

Arbejdsområderne:

 • ansvarlig for planlægning og afvikling af undervisningsforløb for minikonfirmander
 • medunderviser i konfirmandundervisningen
 • deltage ved forældremøder og sørge for indkøb og borddækning
 • indkøb og klargøring af servering til minikonfirmander og konfirmander
NEXT Uddannelse KøbenhavnFaglærere til struktøruddannnelsen

NEXT Uddannelse København, Glostrup

Til én af Danmarks største erhvervs- og gymnasieskoler søger vi to faglærere til NEXT Byg.

Hele uddannelsessektoren i Danmark er i disse år i hastig forandring. Det gælder også på området for ungdomsuddannelser. Udviklingen påvirker i høj grad NEXT og betyder, at vi som uddannelsesinstitution til stadighed har behov for at tilpasse os de ændrede rammevilkår. Som medarbejder skal du kunne spille en meget aktiv rolle og være med til at sikre, at NEXT også fremstår som en stærk uddannelsesinstitution mange år frem.

Vi tilbyder et dynamisk læringsmiljø med gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling. Du får en arbejdsplads, som er i en spændende udvikling og engagerede kompetente kolleger. Gode muligheder for at løse mangeartede opgaver og dermed præge din faglige udvikling.

Vallensbæk KommuneMatematik på 1. årgang - og kreative fag, er det lige dig?

Vallensbæk Kommune

Den lærer vi havde ansat til vores dejlige 0. årgang sprang i målet – så nu har vi en stilling ledig…

Du vil skulle have matematik i to klasser og dele klasselærerfunktionen med dine danskkolleger. Derudover så skal du have evner og lyst til at lære indenfor de kreative fag, du vil nemlig også skulle undervise i HDS og billedkunst på 3. årgang.

På Egholmskolen sætter vi eleven i centrum for egen læring og udvikling. Vi arbejder med udgangspunkt i elevens ressourcer og tror på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger.

Fredensborg Kommune
Matematiklærer søges til Nivå Skole

Fredensborg Kommune

Vi er på udkig efter en engageret og fagligt nysgerrig kollega, der brænder for at gøre en forskel for skolens børn og som vægter udviklingen af trygge læringsmiljøer, faglig udvikling og samarbejde med kompetente kollegaer højt.

Vi søger en lærer til indskoling/mellemtrin, som kan undervise i matematik, N/T og idræt. Derudover hører vi gerne fra dig, hvis du har særlige IT-kompetencer, er matematikvejleder eller har ønsker om at udvikle dig i den retning. Vi er en skole, som vægter det kreative/musiske højt. Hvis du kan undervise i HDS eller musik, vil vi ligeledes meget gerne høre fra dig.

På Nivå Skoles vil vi ALLE børn, og vi ser forskellighed som en styrke. Vi arbejder for at fastholde trygge, omsorgsfulde, udviklende og forpligtende fællesskaber hvor vores elever dannes, lærer og begejstres, og hvor eleverne motiveres til at tage aktiv og ansvarlig del i undervisningen og i hverdagen.

Fredensborg Kommune
Matematik- og naturfagslærer til udskolingen

Fredensborg Kommune

Vil du være en del af fællesskabet og fagligheden på Endrupskolen?

Vi søger en lærer til barselsvikariat på 7. årgang i matematik og biologi samt til delt klasselærerfunktion. Har du også fysik/kemi som linjefag, vil vi kunne tilbyde en stilling som fastansat lærer.

Barselsvikariatet er fra 24. september 2020, men med mulighed for at begynde før.

Skolen er en af landets dejligste skoler, beliggende som nabo til Fredensborg Slots store park i et attraktivt og natursmukt område tæt ved Esrum Sø.

Skolen er en 2-sporet skole med en specialklasserække, 500 elever og 50 lærere og pædagoger, der er optaget af at skabe høje faglige resultater og god trivsel for alle.

Behandlingsskolerne ApS
Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet søger lærer med linjefag i dansk, samfundsfag og historie

Behandlingsskolerne ApS, Vanløse

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Og kunne du tænke dig at arbejde på en dagbehandlingsskole i et miljø med høj professionalisme, bred faglighed og gode forhold? Så kom og bliv en del af Behandlingsskolerne – Danmarks største special- og dagbehandlingsskole med en række målrettede tilbud til børn og unge med særlige behov.

Behandlingsskolerne

Vi søger en struktureret lærer med overblik, rummelighed, et roligt temperament og en god portion humor. Måske har du erfaring fra specialområdet, men hvis ikke, har du en stor interesse for området og masser af mod på udfordringer.

Den ledige stilling er som faglærer i dansk, samfundsfag og historie, så hvis du har alle disse tre fag eller nogle af dem hører vi meget gerne fra dig.

Behandlingsskolerne ApS
Halsnæs KommuneLærer til behandlingstilbud

Halsnæs Kommune, Hundested

Har du lyst til noget nyt – noget helt nyt? Vi søger en lærer med stærke specialfaglige kompetencer til Lillebjerg Skole – dagbehandling, som er et nyt skole- og dagbehandlingstilbud, der åbnede i august 2019

Vi er på jagt efter en lærer, som udover at brænde for specialområdet også har stor lyst til at være med til at etablere og udvikle dette nye tilbud, som kommer til at bestå af både specialskole og dagbehandling for i alt cirka 70 elever fra 0. til 9. klasse. Der venter med andre ord en unik og spændende mulighed, hvis du som lærer er klar til sammen med andre kompetente medarbejdere at forme og kvalificere en ny skole.

Vi søger en lærer til Lillebjerg Skoles behandlingstilbud – gerne med specialpædagogisk efteruddannelse og erfaring.

Egedal Kommune
Lærer til Bækkegårdsskolen - fuldtid

Egedal Kommune, Ølstykke

Har du lyst at indgå i et dynamisk teamsamarbejde i indskolingen?

Vi søger en dygtig lærer til en fast stilling på Bækkegårdsskolen fra 1. august 2020.

Vi søger en ambitiøs og fagligt kompetent lærer til vores lærerteam i indskolingen. Du kommer til at indgå i teamsamarbejde, hvor ansvarlighed, engagement og faglighed er nøgleord. Vi forventer, at du har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger, og at du tager udgangspunkt i børns ressourcer samt arbejder ud fra, at et barns adfærd skal ses og forstås ud fra den sociale sammenhæng, det indgår i. Vi har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer i en systemisk ramme samt udvikling af ressourcecenter og læringscenter.

Egedal Kommune
Danes WorldwideDeltidsjob til dansklæreren, der vil gå online!

Danes Worldwide, København

Vi søger en kollega til vores sprudlende lærerværelse hos Danes Worldwide. Fra hjertet af København tilbyder vi onlineundervisning på folkeskoleniveau til mere end 500 danske børn og unge, der er bosiddende i hele verden.

Vores lærerteam består af fem lærere, en skolesekretær, en it-udvikler og fire studentermedhjælpere.

om vores nye kollega:

 • er du udskolingslærer i dansk med erfaring i at føre til 9.-klasseprøven
 • har du lyst til at arbejde med danskundervisning på en helt anderledes måde
 • behøver du ikke have erfaring med onlineundervisning, for undervisningen er udviklet
Odsherred KommuneSkolelærere

Odsherred Kommune, Vig

Vig Skole søger 2 nye lærere

Vig Skole har vokseværk, vi etablerer en ny udskoling, vi får hele tiden nye børn, så vi søger nye kollegaer til d. 01.09.2020.

Vi er:

 • En idrætsprofilskole med 300 børn fra 0.-8.klasse. Vi bliver en fuld udbygget overbygningsskole (0.-9.kl.) i 2021.
 • En skole samt SFO1 og juniorklub, der blev DGI-idrætscertificeret maj 2014, hvorfor idræt og bevægelse indgår som en stor del af skole- og fritidstilbud samt i frikvarterspauserne for eleverne.
 • En skole der prioriterer fællesskabet højt og anser alle uanset funktion på skolen, som en vigtig del af det gode skole- og arbejdsliv.