107 job matcher din søgning 107 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 107 resultater.
Solrød KommuneKonsultativ pædagog/lærer

Solrød Kommune

Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune søger en pædagog/lærer til det konsultative skoleteam i Væksthuset pr. 1. august 2020. Stillingen er 32-37 timer ugentligt efter aftale.

Du bliver ansat med funktion i Væksthuset, som er en del af Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune. Væksthuset er oprettet i 2009, har ca. 30 ansatte, og yder tidlig, forebyggende og konsultativ pædagogisk bistand og indsats i forhold til institutioner og skoler. Som en del af det konsultative skoleteam vil dine daglige arbejdsopgaver hovedsageligt ligge i Væksthuset og på kommunens 3 folkeskoler.

Dine opgaver vil være alsidige og varierende, f.eks. konsultativt klassearbejde, familieklasse, konsultativ sparring med samarbejdspartnere og vækstsamtaler (med øje for kontekstens betydning). Det er et plus, hvis du har erfaring med systemisk og narrativ tankegang og praksis.

STU LindersvoldSTU-lærer til unge med særlige behov

STU Lindersvold, Faxe

Søges til at varetage praktisk undervisning især inden for træ og metal til STU Lindersvold i Faxe.

Vi mangler en lærer med pædagogiske og praktiske erfaringer. Undervisningen foregår bl.a. på værkstedet og med at lave projekter sammen med de unge på stedet.

Er du en ildsjæl, fuld af energi og overskud til denne målgruppe, er det dig vi søger til vores team.

Holbæk KommuneStart skoleåret på Kildebjergskolen og fold din lærerbegejstring ud

Holbæk Kommune, Mørkøv

Fold din lærerbegejstring ud med undervisning i natur/teknik, fysik/kemi og matematik.

På Kildebjergskolen, Område Skovvejen, søger vi dig, der er glad for at undervise og som kan lide at eksperimentere. Vi er en alsidig skole med sunde traditioner, nysgerrige børn og unge og et dygtigt medarbejderteam. Er du klar til at starte skoleåret sammen med os?

Efterlysning!

 • Du er uddannet lærer
 • Du underviser i natur/teknik, fysik/kemi og matematik
 • Du overdrages ansvaret for nogle skønne unge mennesker
 • Du får de dejligste kollegaer på landet
Holbæk KommuneUngeindsatsen søger 3 uddannelsesvejledere

Holbæk Kommune

2 fuldtidsvejledere, med fokus på grundskoleområdet, 1 fuldtidsvejleder til en kombinationsstilling, hvor der dels varetages uddannelsesvejledning, dels dækkes kontaktpersonordning i Den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Skolevejledning
De to ledige vejlederstillinger er som skolevejledere i grundskolerne og foregår i tæt samarbejde med skolerne. Arbejdet omfatter:

 • kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning af unge i 7.-10. klasse
 • støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • vurdering af uddannelsesparathed

Kombinationsstilling – Uddannelsesvejledning/Kontaktpersonordning
Arbejdet omfatter:

 • at du kan indgå i de ovennævnte funktioner som uddannelsesvejleder
 • at du har lyst til at indgå i et lille team, hvor du med en del af din arbejdstid, skal dække kontaktpersonordningen i den kommunale ungeindsats
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Vil du være med til at uddanne fremtidens bygningskonstruktører på Zealand?

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I, Næstved

Vi søger to barselsvikarer i Næstved, til vores team som pt. er bestående af 19 faste undervisere med forskellig faglig baggrund (adjunkter, lektorer, bygningskonstruktører, ingeniører, og arkitekter) samt en række timelærere. Derudover bliver du en del af en personalegruppe på tværs af uddannelserne, som rummer bl.a. finansøkonomer, innovation- og entreprenørship, datamatikere, og mange flere.

Din profil er kendetegnet ved stærke formidlingskompetencer kombineret med en solid praktisk og teoretisk baggrund inden for flere af fagområderne i enten Projektstyring og Virksomhed, eller i kommunikation og samarbejde, samt BIM. Det er desuden vigtigt for os, at du er motiveret for en karriere som underviser og er god til at forklare teorier med deres anvendelighed i praksis.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Køge Kommune1-2 passionerede og engagerede lærere søges til Højelse Skole

Køge Kommune, Lille Skensved

Brænder du for et eller flere af fagene engelsk, madkundskab, pigeidræt, matematik eller de naturfaglige fag, har vi en spændende stilling

Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold i et udviklingsorienteret miljø med 275 motiverede børn og unge. Vi er en skole, hvor der er gode muligheder for at præge sin egen undervisning og forberedelse. Vores elever er kendetegnet ved at være motiverede og engagerede, således at det er nemt at gennemføre undervisningen. Vores interesserede forældre bakker op om skolens aktiviteter, og står til rådighed for skolens udvikling.

Vi er en skole som har fokus på udvikling af elevernes kompetencer til at begå sig i fremtidens samfund eksemplificeret ved arbejdet med 21st Century Skills. Vi ønsker at skabe livsduelige selvstændigt tænkende unge mennesker.

Vordingborg KommuneViceskoleleder til Præstø Skole - Genopslag

Vordingborg Kommune

Præstø Skole søger en viceskoleleder med stor lyst til læringsledelse og kompetencer inden for økonomistyring, vikardækning, planlægning af arbejdstiden for lærerne, og skemalægning. Samtidig skal du være afdelingsleder af 6. – 9. klassetrin.

Du har faglige styrker indenfor læringsledelse, personaleledelse og pædagogisk administrative opgaver. Du er ambitiøs, og kan understøtte faglige krav til eleverne og styre personalets rammer, så Præstø Skole forbliver en attraktiv skole. Du kan navigere i krydspres, og styre i forskellige forandringsprocesser.

Som viceskoleleder, skal du kunne vejlede og supervisere det pædagogiske personale, så de kan implementere tankerne i skolens pædagogiske dagligdag. Du har flair for de pædagogisk administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave, f.eks. læringsplatforme og AULA. Har du viden om afvikling af prøver er det et ekstra plus.

Ringsted KommuneCampusskolen søger en dygtig og engageret lærer til undervisningen i fransk og tysk

Ringsted Kommune

Brænder du for folkeskolen, for den gode og inspirerende undervisning, gode læringsfællesskaber samt for en mangfoldighed af unge mennesker, så læs videre her.

I en hverdag præget af mange unge glade mennesker med et højt tempo og spændende udviklingstiltag søger vi dygtige, ambitiøse og engagerede lærere til en række fag under to profiler; en naturfaglig profil og en sproglig profil.

Vi tror på, at læring og udvikling sker i et fællesskab med jævnaldrende, hvor spejlingen i hinanden og hinandens ressourcer optræder naturligt. Vi er af den grundholdning, at god trivsel betinger læring og læring betinger god trivsel. Vi er derfor meget optagede af at kigge ind i egen praksis, når læringsfællesskabet og den gode trivsel synes truet og på den måde arbejde med at hjælpe de unge mennesker til en bedre skolegang.

Ringsted KommuneCampusskolen søger dygtige og engagerede lærere til matematik, fysik/kemi og naturfagene

Ringsted Kommune

Brænder du for folkeskolen, for den gode og inspirerende undervisning, gode læringsfællesskaber samt for en mangfoldighed af unge mennesker, så læs videre her.

I en hverdag præget af mange unge glade mennesker med et højt tempo og spændende udviklingstiltag søger vi dygtige, ambitiøse og engagerede lærere til en række fag under to profiler; en naturfaglig profil og en sproglig profil.

Vi tror på, at læring og udvikling sker i et fællesskab med jævnaldrende, hvor spejlingen i hinanden og hinandens ressourcer optræder naturligt. Vi er af den grundholdning, at god trivsel betinger læring og læring betinger god trivsel. Vi er derfor meget optagede af at kigge ind i egen praksis, når læringsfællesskabet og den gode trivsel synes truet og på den måde arbejde med at hjælpe de unge mennesker til en bedre skolegang.

Solrød KommuneEr du en didaktisk kunstner i tysk?

Solrød Kommune

Vores tysklærer gennem mange år har valgt at gå på pension og derfor søger vi tysklærer til Munkekærskolen.

Vi tilbyder en skole i rivende udvikling ift professionelle læringsskaber, hvor vi allerede er godt på vej. Vi har en fast struktureret mødekultur og tror på, at vi i fællesskab løfter bedre end at stå alene med og i vores praksis. Det betyder, at vi har fælles årsplaner, hvor vi planlægger, drøfter og evaluerer vores praksis, fordi vi har en nysgerrig tilgang til, hvordan vi hele tiden selv kan blive bedre og dermed levere de bedste rammer og vilkår for vores 900 elever.

Som tysklærer vil du være en del af et lille team, som er relativt nyt. Her skal I træde de første sten sammen ift. at udvikle tyskundervisningen på skoleniveau. Dine to tyskkollegaer brænder for at undervise i tysk og de ønsker, at du deler deres passion for sproget og undervisningen i faget.

Ringsted KommuneKildeskolen i Ringsted søger engageret lærer, der brænder for dansk og klasselæreropgaven

Ringsted Kommune

Har du lyst til at arbejde på en lille skole, så er landsbyskolen Kildeskolen måske noget for dig. Vi er udviklingsorienteret og der gives mulighed og albuerum til at afprøve nye pædagogiske tiltag. Som led i Åben Skole og understøttende undervisning har vi indført ”fag på tværs”. Her får eleverne mulighed for at fordybe sig i en række temaer, der går på tværs af fagrækken og klassetrin.

Vi søger en kollega som:

 • Er faglig ambitiøs og går foran som det gode eksempel
 • Kan bidrage til skolens gode udvikling inden for dansk og læseudvikling
 • Som vil være klasselærer for vores skønne elever i 3. og 4. klasse
Ringsted KommuneByskovskolen søger 2 dygtige lærere til nyoprettede modtageklasser

Ringsted Kommune

Byskovskolen skal fremover drive modtageklasserne i Ringsted Kommune, og søger derfor 2 dygtige lærere til opgaven.

Fra 1. august 2020 overtager Byskovskolen driften af modtageklasserne i Ringsted Kommune.

Modtageklasserne er for børn, der kommer til Danmark fra andre lande. I modtageklasserne lærer børnene basisdansk og sluses derfra trygt ind i skolens distriktsklasser.

P.t. er der 8 elever i modtageklasserne, fordelt over 3.-8. klassetrin Eleverne er delt i 2 hold, de yngste og de ældste.

Modtageklasserne skal bo på Byskovskolens afd. Benløse.

Ringsted KommuneByskovskolen søger 2 dygtige lærere til udskolingen

Ringsted Kommune

Byskovskolen søger dygtige lærere til bl.a. naturfag, engelsk og kulturfag til udskolingen på afd. Benløse.

Vores nye medarbejder er en uddannet og engageret lærer, som brænder for sine fag og som kan bidrage til Byskovskolens samlede udvikling.

Du er tydelig i din målsætning for elevernes læring, i din ledelse af klasserummet og du har en anerkendende tilgang til dine elever.

Du skal desuden kunne bidrage til et godt og konstruktivt teamsamarbejde, et velfungerende kollegialt sparringsrum, og til den allerede gode stemning på arbejdspladsen.

Holbæk KommuneVil du være med til at starte det nye skoleår på Jyderup Skole? Vi søger en pædagogisk leder til vores Underhus, 0.-5. klasse

Holbæk Kommune, Jyderup

Vi søger dig, der som pædagogisk leder brænder for at udvikle en stærk, lokal folkeskole med høje ambitioner for elevernes læring, trivsel og dannelse i tæt samarbejde med medarbejdere og skolens lokale lederteam.

Jyderup Skole er en stor og levende skole med ca. 460 nysgerrige børn og unge og omkring 50 kompetente medarbejdere. Skolen består af Underhus (0.-5.årgang) og Overhus (6.-9.årgang), SFO1 og SFO2/klub samt et specialtilbud.

Som pædagogisk leder, vil du, udover den pædagogiske ledelse af skolens Underhus, skulle varetage en række ledelsesopgaver lokalt og på tværs. Lokalt vil du bidrage i fælles opgaver, bl.a. omkring fagfordeling og deltage aktivt i møder med huskoordinatorer, i vores lokale netværk af ledelse og tillidsvalgte (TRIO), PPR/Børneindsatsen, skolebestyrelse og afdelingsråd.

FGU Lolland-Falster4 undervisere/lærere i almene fag til skolerne i Nykøbing F, Maribo og Nakskov

FGU Lolland-Falster

Til skolerne i Maribo og Nakskov er der behov for 3 undervisere med undervisningskompetence/linjefag i dansk, matematik og naturfag.

Afhængig af fagkombinationer vil undervisningen finde sted i Maribo eller i Nakskov – eller fordelt på de 2 byer. Eleverne afslutter undervisningen med prøver på G-D-niveau, der svarer til folkeskolens afsluttende prøver.

Til skolen i Nykøbing F er der brug for 1 underviser til basisforløbet med undervisningskompetence/linjefag indenfor FGU’s fagrække. Ved basisforløbets afslutning forventes det, at eleverne er rustede til fortsat uddannelse på en af FGU-linjerne, anden ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse.

På FGU Lolland-Falster arbejder vi med at støtte unge i deres personlige, sociale og faglige udvikling, styrke elevens selvstændighed og oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Stevns Kommune
Lærer til indskolingen på Hotherskolen

Stevns Kommune, Hårlev

Fra 1. august 2020 søger vi en lærer på fuld tid med lyst til indskolingen.

Ansættelsen omfatter bl.a. matematik, natur og teknologi og drengeidræt i indskolingen og lektioner i vores modtageklasser – i daglig tale velkomstklasser.

Vi er:

 • En skole med ca. 400 elever med en specialklasserække og en SFO, der er en del af Hotherskolen. Desuden har vi en Dagskole for elever med særlige behov
 • En arbejdsplads med høj faglighed og en engageret personalegruppe
 • En skole hvor lærerne indgår sammen med skolepædagogerne i teams og samarbejder om undervisnings- og læringsopgaver
Stevns Kommune
Høng Privatskole
Engageret og alsidig dansklærer

Høng Privatskole

Den gode skole Høng Privatskole søger en lærer til start i det nye skoleår 2020-21. Vi søger en lærer med linjefag i dansk (primært indskoling) og engelsk. Og du som kollega og menneske er også vigtig.

Høng Privatskole er en 122 år gammel skole, som både har solide rødder i den danske kultur og historie, og som følger med tiden og er en moderne og ambitiøs skole. Vi har fokus på faglighed, relationer og sundhed – og kalder det ’Visdom, Venner & Vitaminer’.

Vores lærere arbejder professionelt og målrettet med at uddanne vores børn til at blive kompetente medborgere i både et lokalt og et globalt samfund. Derfor forventer vi, at du bidrager til dette med faglighed, energi, tydelighed, trivselsfokus, empati og utraditionelle læringsmiljøer. Du skal være uddannet lærer.

Skt. Josefs SkolePrimary English Teacher/Primary coordinator

Skt. Josefs Skole, Roskilde

Skt. Josef’s, Roskilde International School, is currently seeking an experienced and qualified primary school teacher and KS1/KS2 coordinator.

We are looking for an outstanding teacher who is hardworking and excited to join our school. This is a full-time, permanent position, to commence in August 2020. Responsibilities will be split between teaching English to our Year 1 and Year 2 classes and coordinating matters relating to KS1 and KS2 (Year 1-Year 6).

As a teacher, you should be able to demonstrate:

 • An innovative and creative approach to providing an outstanding education
 • The ability to inspire, challenge, support and empower students and colleagues towards excellence
 • Excellent interpersonal skills and ability to establish good working relationships across the school community
Solrød KommuneUddannelsesvejleder til skolerne i Solrød

Solrød Kommune

Den ledige stilling dækker opgaver i såvel skolevejledning og specialvejledning, samt tværgående funktioner ift. den samlede vejledningsopgave i Solrød Kommune, samt de vejledningsaktiviteter der løses med de nærliggende kommuner.

Vejledning i grundskolen foregår i tæt samarbejde med skolernes medarbejdere, vejlederkolleger og samarbejdspartnere i vores kommune.

Arbejdet omfatter

 • Kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning af unge.
 • Støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner.
 • Vurdering af uddannelsesparathed.
Habitus
Pædagogiske medarbejdere søges til at sikre fortsat stabilitet på vores botilbud i Faxe Ladeplads

Habitus

Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Formår du at holde dit eget nervesystem roligt i en hverdag med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at arbejde sammen med kolleger med høj faglighed og erfaring indenfor specialområdet? Så læs videre.

Vores botilbud i Faxe Ladeplads er en spændende arbejdsplads, hvor vi er optagede af at skabe de bedste fysiske og pædagogiske rammer for vores borgere. Du bliver en del af en gruppe dedikerede kolleger, som arbejder målrettet på at skabe gode rammer og liv for borgerne.

Vi søger pædagoger, SOSU-assistenter, lærere, fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

Habitus