91 job matcher din søgning 91 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Brønderslev Kommune
Lærer til Brønderslev Heldagsskole

Brønderslev Kommune

Har du lyst til at gøre en forskel i dit arbejdsliv? Vil du hjælpe børn med adfærdsmæssige og sociale udfordringer godt på vej, så de lever op til deres fulde potentiale? Og kunne du tænke dig at arbejde i et miljø med høj professionalisme og faglighed? Og er du klar til at træde ind i en hverdag, hvor du har mulighed for at gøre en forskel for børn med specielle behov? Så læs videre!

Brønderslev Heldagsskole er et specialpædagogisk undervisningstilbud for elever 0. til 7. klasse, som er udfordret ift. adfærd, kontakt og trivsel. Elevernes udfordringer er ofte forbundet med centralnervesystemet og det kommer til udtryk i form af vanskeligheder ift. at regulere følelser og psykiske belastningssymptomer, som f eks. lav frustrationstærskel, angstproblematikker, skolevægring, m.m.

Altiden Omsorg A/S
Vikarer søges til specialområdet Solskovgaard

Altiden Omsorg A/S, Brovst

På Altiden Solskovgaard, som er beliggende i Jammerbugt Kommune, arbejder vi med børn og unge i alderen 7-18 år (16-24 år) med særlige behov.

Du vil som vikar komme til at samarbejde og være i tæt dialog med både nye og erfarne kollegaer og ledere på tværs af afdelingerne. Det faste uddannede personale har generelt solide erfaringer på området og vil være imødekommende, vejledende, støttende og behjælpelige i enhver situation.

Det er din opgave at:

 • Støtte og være nærværende i den unges hverdag – med tydelighed og guidning ift. opretholdelse af en stabil skolegang – agerer bindeled mellem sted og hjem, skole, fritidsaktiviteter og nærmiljø i øvrigt.
 • Aktivt (fysisk og mentalt) indgå, sammen med den unge, i fysiske udfoldelser samt er vedholdende og støttende ift. igangværende og etablering af nye fritidsinteresser.
Altiden Omsorg A/S
Professionshøjskolen UCNUCN Pædagogik søger en adjunkt/lektor til Pædagoguddannelsen i Thisted

Professionshøjskolen UCN

Føler du dig godt tilrette med undervisning og samtidig gerne vil forske, så søger vi en adjunkt/lektor til Pædagoguddannelsen i Thisted.

Vi søger en adjunkt/lektor indenfor primært det pædagogiske og psykologiske fagområde. Meget gerne kombineret med fagområderne - æstetiske læreprocesser, kreative udtryksformer og digitalisering/blended learning.

I de nærmeste år kvalitetsudvikler UCN pædagoguddannelsen. Sigtelinjerne for indsatsen er især udvikling af stærk handlekompetence hos de studerende samt mere feedback til de studerende.

THISTED KOMMUNE
Lærer til almenskolen på Bedsted Skole

THISTED KOMMUNE

Vil du være med til at præge fremtiden på Bedsted Skole? Har du evnen til at skabe stærke relationer, og er anerkendelse og inklusion lige dig? Så er det lige dig, vi leder efter!

Vi har en ledig stilling på 37 timer i almenskolen til besættelse senest 1. august 2021.

Dansk som linjefag er et must og herudover vil det være et stort plus, at du har linjefag i håndværk & design og engelsk. Har du yderlige linjefag, som du brænder for, vil vi meget gerne høre om dem også.

På Bedsted Skole arbejder vi anerkendende og inkluderende. Det pædagogiske grundlag er forankret i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis). Vores nye lærer skal have lyst til at indgå i et fagligt fællesskab, hvor vi kontinuerligt arbejder professionelt med at forbedre elevernes skolegang, trivsel og læring. Vi sætter pris på kolleger, som er engagerede, og som bidrager med godt humør over for både børn og voksne.

THISTED KOMMUNE
Alsidig, engageret og inkluderende lærer til Hanstholm Skole

THISTED KOMMUNE

Er du omstillingsparat, nysgerrig og har indstilling som Pippi ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” – så er det dig, vi søger.

Vi søger en kollega til en 30-timers orlovsstilling (med mulighed for forlængelse), som primært kan varetage dansk og matematik i indskolingen.

THISTED KOMMUNE

Vi kan tilbyde dig

 • Tæt samarbejde i klasseteams og afdelinger
 • Tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og SFO-personalet
 • Et korps af vejledere, der står klar med sparring og hjælp til indsatser

Hanstholm skole er en 1-sporet skole, med en særskilt specialafdeling, i konstant positiv udvikling. Kendetegnet ved skolen er tæt samarbejde i klasseteams, hvor relationer, trivsel og faglighed vægtes højt og er en vigtig del af den daglige praksis omkring eleverne — herunder også samarbejdet med forældrene og kontakten mellem skole og hjem.

Professionshøjskolen UCNUCN Pædagogik søger adjunkter/lektorer til Pædagoguddannelsen i Aalborg

Professionshøjskolen UCN

Føler du dig godt tilrette med undervisning og samtidig gerne vil forske, så søger vi et antal adjunkter/lektorer til Pædagoguddannelsen med tjenestested i Aalborg.

I de nærmeste år kvalitetsudvikler UCN Pædagoguddannelsen. Sigtelinjerne for indsatsen er især udvikling af stærke handlekompetencer hos de studerendes.

Brænder du for at udvikle Pædagoguddannelsen og vil du udfordre de studerende på nye måder? Så er du måske vores nye kollega, som skal være med til at skabe nye stærke læringsmiljøer, kompetente forskningsinformerede undervisningsforløb og professionelle øvelsesbaner, der skærper pædagogers handlekompetencer?

AMU Nordjylland
Faglærer til Bygge- & anlægsområdet

AMU Nordjylland, Aalborg

Er du struktør med en faglærer gemt i maven?

AMU Nordjylland søger en underviser med interesse for og lyst til at undervise inden for Bygge & anlægsområdet, idet dine interesser og din erfaring ligger inden for struktørområdet.

Du søger jobbet, fordi du ønsker at tage springet og gennemføre et karriereskift fra arbejde i branchen til faglærer. Personlige kompetencer

Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner, og ønsker at arbejde i et professionelt team med andre faglærere.

Onsild IdrætsefterskoleVi søger 1 kompetent efterskolelærer pr. 1. august 2021

Onsild Idrætsefterskole, Hobro

Vi har udvidet til 107 elever, derfor søger vi 1 lærer, som kan undervise i flere af følgende fag:

Boglige fag: matematik, engelsk, støttelærer i diverse boglige fag
Idrætsfag: spring, drengegymnastik, fitness, e-sport

Ansøgere skal både kunne byde ind med boglige og idrætslige fag og være klar til at føre til afgangsprøve i de boglige fag. Kan du bidrage med nye tiltag på det idrætsfaglige område, er vi åbne overfor det, ligesom vi også rigtig gerne hører fra dig, hvis du har kompetencer indenfor idrætsinstruktøruddannelse, erfaring med #SoMe (PR/markedsføring) eller har andre kvalifikationer, som vi skal kende til.

Til opgaven som efterskolelærer hører lejrskoler, arrangementer og særlige uger, weekendtilsyn og aften/sovetilsyn.

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
Tysklærer

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, Nørager

HCI søger fra 1. august 2021 en lærer i tysk. Derudover forventer vi, at du kan varetage undervisningen i engelsk eller dansk. Har du valgfag, du brænder for, hører vi også gerne om det. Med til arbejdet som efterskolelærer hører desuden aften- og weekendvagter.

HCI er en efterskole:

 • for idrætsinteresserede unge og hvor boldspil og gymnastikken vægtes ligeligt.
 • hvor de boglige fag prioriteres højt og der arbejdes i fagteams.
 • hvor samtalen er det vigtigste pædagogiske redskab i vores samvær med eleverne.
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
THISTED KOMMUNE
Trainee-lærer til Hurup Skole

THISTED KOMMUNE

Uddan dig til lærer og få undervisningserfaring samtidig!

Vil du tage en læreruddannelse, samtidig med at du arbejder ca. 10 timer om ugen på Hurup Skole i vores indskoling? Så er du den trainee-lærer, vi søger!

THISTED KOMMUNE

Med denne model læser du til lærer tre dage om ugen og får SU for det. De to øvrige dage underviser du hos os og får løn for det. Efter fire år står du med en læreruddannelse og solid undervisningserfaring oveni.

Om stillingen:

 • Du ansættes 1. august 2021 til at varetage ca. 10 undervisningstimer om ugen, lønnet af Thisted Kommune med undervisningssted på Hurup Skole
 • Du søger ind på VIA Læreruddannelsen via optagelse.dk med studiestart 30. august 2021
 • Dit arbejde på skolen bliver tilrettelagt, så det passer med undervisningen på læreruddannelsen
THISTED KOMMUNE
Lærer til overbygningen på Hurup Skole

THISTED KOMMUNE

Vi søger en lærer til skolens overbygning. Der er tale om en fast fuldtidsstilling fra den 1. august 2021.

THISTED KOMMUNE

Hurup Skole er en skole med 530 elever og 70 ansatte, og beliggende i den sydlige ende af Thisted Kommune og Thy, hvor omgivelserne er smukke og unikke, og hvor mulighederne er mange. Hurup Skole er modtagerskole til overbygningen fra to omliggende skoler

Vi vægter oplevelsen af faglig trivsel for alle vores elever med grobund i trygge og tillidsfulde fællesskaber på skolen, som giver lyst til at lære, mod til at deltage og til at trives og udvikles.

Som ny kollega bliver du en del af en rigtig god og engageret personalegruppe, hvor der er stor fokus på og ejerskab for vores opgave med elevernes læring og trivsel, men hvor der i høj grad også er øje for den enkelte kollega.

Frederikshavn KommuneLærer til klasser med børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Skoleafdeling Nordstjernen for skoleåret 2021/2022

Frederikshavn Kommune

Vi søger en lærer til en tidsbegrænset stilling med ansættelse d. 1. august 2021 til G-afdelingen på Nordstjernen Skoleafdeling. G-afdelingen er klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Stillingen ophører med udgangen af juni 2022.

Stillingen indeholder almindelige skolefag, dog gerne idræt, fysik, engelsk. G -afdelingen består kommende skoleår af 3 klasser, 4.-6. klasse, 7.-8. klasse og 9.-10. klasse med i alt 29 elever.

Der vil være timer på alle årgangene.

TECHCOLLEGE
TECHCOLLEGE søger en faglærer til VVS-energiuddannelsen

TECHCOLLEGE, Aalborg

Har du erfaring med VVS og behersker håndværket på et højt fagligt og teoretisk niveau? Og har du lyst til at dele din viden med andre, og sammen med vores undervisningsteam løfte de mange spændende og udfordrende opgaver på det VVS-energitekniske område? Så er du måske lige præcis den nye kollega, vi leder efter.

Som faglærer på VVS-energiuddannelsen på TECHCOLLEGE vil dine arbejdsopgaver primært bestå af tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen i et åbent værkstedsmiljø.

Desuden skal du som en del af det daglige arbejde blandt andet vejlede elever i det praktiske arbejde samt udvikle læringsaktiviteter og læringsmidler.

TECHCOLLEGE
TECHCOLLEGE
Dygtig og engageret elektriker-faglærer

TECHCOLLEGE, Aalborg

Vi er 25 friske el-faglærere – mænd og kvinder – som savner en engageret og dygtig kollega! Vores prioritet er først og fremmest at uddanne de bedste elektrikere i branchen – på en kreativ måde i en uformel tone. Derfor søger vi en uddannet elektriker med erfaring, der vil være med til at give sin motivation og drivkraft videre til vores elever.

Vi søger en faglærer, der vil være med til at planlægge og gennemføre teoretisk og praktisk undervisning på elektrikeruddannelsen. Jobbet kræver, at du har lyst til at samarbejde med teamet, vil være med til at tænke i nye retninger og brænder for at lege med ny teknologi.

Som faglærer vil du både undervise vores unge elever på grundforløbet, de lidt ældre på hovedforløbene og de erfarne elektrikere på vores efteruddannelseskurser. Du skal både undervise i klassisk el-teori og på tekniske moduler som energieffektivisering, automatik i bygninger osv.

TECHCOLLEGE
TECHCOLLEGE
Faglærer til tømreruddannelsen

TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE søger dygtige faglærere, som brænder for at arbejde med unge mennesker på en af landets største tømreruddannelser. Overvejer du et karriereskift fra håndværker til faglærer, og vil du gerne formidle din viden fra faget til unge mennesker?

Du skal planlægge og undervise elever på grundforløb, hovedforløb og stå for præsentationsaktiviteter på og uden for skolen. Der vil også kunne forekomme efteruddannelse af faglærte svende. Opgaverne planlægges og gennemføres sammen med det øvrige team. Du skal desuden medvirke til udvikling af læringsformer og pædagogik. Der er yderligt mulighed for at danne hold på tværs af fag, hvilket betyder andre byggefagskompetencer er meget velkomne.

TECHCOLLEGE
TECHCOLLEGE
Engageret leder til at udvikle vores skolehjem

TECHCOLLEGE, Aalborg

Som leder af skolehjemmet får du ansvar for den strategiske udvikling af skolehjemmet og skal samtidig indgå i den daglige drift og vagtplan. Du skal stå i spidsen for en udviklingsrejse, hvor vi med ’det gode værtskab’ som omdrejningspunkt ønsker at skabe et mere synligt og attraktivt skolehjem – en slags elevhotel.

Elevhotellet skal være et sted, hvor der er rart at være, og hvor elever og kursister bliver mødt af inspirerende og imødekommende medarbejdere, der udviser et godt værtsskab og er optaget af omsorg for eleverne. Målet er at skabe et skolehjem, som er med til at skabe rammen for, at elevernes og kursisters ophold på TECHCOLLEGE bliver til noget helt særligt.

Vi tilbyder et attraktivt og udfordrende job med masser af muligheder, hvor hverdagen er præget af mangeartede opgaver.

TECHCOLLEGE
Botilbudet LindholmSocialfaglig medarbejder med skarp faglighed søges til særforanstaltning

Botilbudet Lindholm, Aalborg

Særforanstaltningen er etableret som selvstændig projektorganisation under Den selvejende institution Fonden Botilbudet Lindholm og er et enkeltmandsprojekt for en kvinde i 30erne, der er diagnosticeret med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (borderline).

Som det er gældende for borgere generelt i særforanstaltninger, er det også for denne borger sådan, at der er tale om komplekse problemstillinger og behov for intensiv støtte. Og det skal du som medarbejder have både fagligheden og rummeligheden til at navigere i.

Særforanstaltningen er placeret i udkanten af Aalborg. Der er mulighed for stillinger med forskellige timetal, så angiv i din ansøgning, hvilket timetal du kan være interesseret i (eller evt. har krav om). Ligeledes bedes du også angive, hvornår du tidligst vil kunne opstarte i særforanstaltningen.

THISTED KOMMUNE
Lærer til udskolingen på Østre Skole - barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Østre Skole er en folkeskole der er opdelt i tre afdelinger, 0.-6. årgang med 225 elever, 7.-9. årgang med 330 elever og Flex-afdelingen med 21 elever.

THISTED KOMMUNE

Østre Skole er kendetegnet ved at være en mangfoldig og inkluderende skole, der har fokus på et højt fagligt højt niveau. Elevernes faglige og sociale udvikling styrkes og støttes, så den enkelte elev kan blive så dygtig, som muligt. Der er et godt skole-hjemsamarbejde med forældrene.

Det er et fælles mål for medarbejdere, elever og forældre at skabe et godt og trygt læringsmiljø for alle på Østre Skole. I den sammenhæng er værdierne tolerance, ansvarlighed og respekt for andre meget centrale.

THISTED KOMMUNE
Trainee-lærer til Østre Skole

THISTED KOMMUNE

Uddan dig til lærer samtidig med at du arbejder på Østre Skole

Vil du tage en læreruddannelse, samtidig med at du arbejder ca. 10 timer om ugen på Østre Skole? Så er du den trainee-lærer, vi søger!

THISTED KOMMUNE

Du får en unik mulighed for at kombinere lærerstudiet med en ansættelse, der giver dig enorm praktisk erfaring.

Vi forventer, at du:

 • kan varetage musik- og tyskundervisning
 • har erfaring med at arbejde med børn eks. fra vikarjob, fritidsordning eller foreningsarbejde
 • er god til teamsamarbejde
THISTED KOMMUNE
Lærer til Rolighedsklasserne på Rolighedsskolen - barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Vi søger en dygtig lærer til vores Rolighedsklasser med erfaring inden for specialpædagogik. Stillingen er et barselsvikariatet på 37 timer.

Rolighedsskolen er en byskole beliggende i den østlige del af Thisted by med højt til loftet og et fantastisk sted at lære og være for såvel børn som voksne – et sted, hvor alle børn er alles ansvar.

THISTED KOMMUNE

Skolen består af en almenafdeling 0.-6. klasse i 2 spor samt tre Rolighedsklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Desuden indeholder skolen Østermølleafdelingen for elever i betydelige, varige, kognitive, psykiske og/ eller fysiske funktionsvanskeligheder. Begge afdelinger har hver en SFO, som rigtig mange af vores elever har glæde af hver dag.