44 job matcher din søgning 44 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 44 resultater.
TECHCOLLEGE
Skolepraktikinstruktør til automatik- og industrioperatøruddannelserne

TECHCOLLEGE, Aalborg

Har du lyst til at oplære elever, der mangler en mester? Vi leder efter en engageret instruktør til vores industrioperatør- og automatikteknikeruddannelser, der vil gå op i at lære sit fag fra sig og skabe en faglig hverdag, der ligger så tæt op ad erhvervslivet som muligt.

I stillingen som skolepraktikinstruktør inden for automatiktekniker- og industrioperatørfaget får du ansvaret for den praktiske og teoretiske instruktion af skolepraktikelever, så skolepraktikopholdet i videst muligt omfang minder om den dagligdag, eleverne møder, når de er i praktik i en virksomhed.

Med til jobbet hører også at varetage den daglige drift af elevernes værksted og de administrative opgaver, der er forbundet med uddannelserne, herunder kontakt til virksomheder i forbindelse med korte praktikforløb for elever m.m.

TECHCOLLEGE
Professionshøjskolen UCNVi søger adjunkter/lektorer, der har lyst til at være med til at uddanne vores markedsføringsøkonomer

Professionshøjskolen UCN, Aalborg

På Eksport- og Markedsføringsuddannelserne søger vi adjunkter/lektorer til markedsføringsøkonomuddannelsen med tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Vores kerneopgave er at uddanne markedsføringsøkonomer, og stillingerne vil foruden undervisning og deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde også omfatte tværgående arbejdsfunktioner som projektvejledning, kontakt med de studerende, udarbejdelse af eksamensopgaver samt løbende udvikling af undervisning og uddannelse mv.

Vi lægger særlig vægt på at forbinde vores undervisning til praksis gennem refleksiv praksislæring. Det betyder blandt andet at undervisning, opgaver og projekter altid er relateret til konkrete problemstillinger i og udfordringer for erhvervslivet, og dermed den jobsituation, den studerende kommer ud i.

Frederikshavn KommuneDISTRIKTSLEDER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES STØRSTE SKOLE, SKOLEDISTRIKT ØST

Frederikshavn Kommune

Til at varetage stillingen som distriktsleder i Skoledistrikt Øst søger vi en dynamisk, motiverende, engageret og erfaren skoleleder, som er bevidst om ressourcestyring og som forstår at agere i en politisk styret organisation.

Du får som distriktsleder ansvaret for den overordnede ledelse af Skoledistrikt Øst og er i udgangspunktet leder af ledere og har således dit hovedfokus på den overordnede strategiske udvikling af organisationen og den læringsopgave, som skolen har.

Distriktsskolelederen har ansvaret for den overordnede retning og strategi og skaber en fælles retning for skolen som helhed samt integrerer de enkelte afdelingers daglige virke i den overordnede målsætning.

TECHCOLLEGE
Faglærer til frisøruddannelsen

TECHCOLLEGE, Aalborg

TECHCOLLEGE udbyder grundforløb, hovedforløb, specialefag og efteruddannelse inden for frisøruddannelsen. Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor de elever, som hver dag træder ind ad døren, bidrager til en kontinuerlig udvikling af vores skole. Desuden har vi løbende gang i mange nye tiltag, som skal være med til at skabe uddannelse af høj kvalitet samt trivsel blandt både elever og medarbejdere.

Vi søger en medarbejder, der interesserer sig for de unges uddannelse og fremtid, har et fagligt højt niveau, er fleksibel og kan indgå i et professionelt læringsfællesskab. Som faglærer bliver du en del af et teamorienteret miljø, hvor du gennem fælles forberedelse og fælles planlægning bidrager til at udvikle din egen og dine kollegaers undervisning. Vi forventer, at du derfor er en teamplayer samt selvstændig og løsningsorienteret. I det daglige vil du indgå i to teams på hver 4-6 medarbejdere.

TECHCOLLEGE
Professionshøjskolen UCNUCN – International Handel og Markedsføring/International Sales and Marketing søger kompetent medarbejder med bred erhvervserfaring til fastansættelse

Professionshøjskolen UCN, Aalborg

Har du samtidig erfaring med formidling samt undervisning og ønsker du at arbejde med udvikling af mennesker, er du måske vores nye medarbejder.

UCN’s særkende er, at vi lægger særlig vægt på at forbinde vores undervisning til praksis. Vi kalder vores læringstilgang for refleksiv praksislæring.

Du sidder i dag som enten produktchef, KAM, salgs- eller marketingchef, forretningsudvikler eller lignende og har gennem din erhvervsmæssige karriere opbygget en god og bred forretningsforståelse. Dette har givet dig en holistisk og tværfaglig business-forståelse som du evner at sætte i spil overfor dine forskellige interessenter.

THISTED KOMMUNE
Lærer til eliteidrætsklasse på Østre Skole

THISTED KOMMUNE

Østre Skole er kendetegnet ved at være en mangfoldig og inkluderende skole, der har fokus på et højt fagligt niveau. Vi arbejder vedvarende på at styrke elevernes faglige og sociale udvikling, så den enkelte elev kan blive så dygtig som muligt.

Det er et fælles mål for medarbejdere, elever og forældre at skabe et godt og trygt læringsmiljø for alle på Østre Skole. I den sammenhæng er værdierne tolerance, ansvarlighed og respekt for andre meget centrale.

THISTED KOMMUNE

Du vil skulle være dansk- og klasselærer i en eliteidrætsklasse på 9. årgang. Du må også meget gerne have kompetencer til at undervise i naturfag i udskolingen samt håndboldtræneruddannelse eller -erfaring. Vi er naturligvis åbne for og interesserede i, hvad du ellers besidder af gode kompetencer.

Professionshøjskolen UCNProfessionshøjskolen UCN Læreruddannelsen, Aalborg søger 1 fast adjunkt/lektor/ph.d. på fuld tid til undervisning, uddannelsesudvikling og forskning

Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN Læreruddannelsen søger adjunkt/lektor/ph.d. til varetagelse af undervisning inden for håndværk & design og billedkunst.

Udover de nævnte kompetencer kan det være en fordel, hvis du også kan undervise indenfor andre områder i læreruddannelsen f.eks. teknologiforståelse, innovation og entreprenørskab m.m.

Foruden undervisningsaktiviteter i Læreruddannelsen Aalborg vil der være en række opgaver i efter- og videreuddannelsen samt undervisning på andre lokaliteter i og udenfor UCN, primært i Region Nordjylland. Ansættelsen omfatter også deltagelse i projekter på forsknings-/udviklingsområdet.

THISTED KOMMUNE
Lærer til Tilsted Skole

THISTED KOMMUNE

Vær med til at gøre vores fagfordeling færdig med din fagprofil og dine kompetencer.

THISTED KOMMUNE

Tilsted skole er en skole, der har gode arbejdsforhold og et humørfyldt personale, hvor kreativitet og livsglæde er knyttet sammen med faglig kvalitet og pædagogisk udvikling.

Vi søger en lærer, der har lyst til faget, er dygtig til at samarbejde og har blik for relationsarbejde og klasserumsledelse.

THISTED KOMMUNE
Afdelingsleder til Rolighedsskolens indskolingsafdeling og SFO

THISTED KOMMUNE

Rolighedsskolen er beliggende i den østlige del af Thisted by, og består af en stor almenafdeling og en stor specialafdeling. I almenafdelingen er der 0.-6. klassetrin i to spor, med ca. 330 elever, herunder tre Rolighedsklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og èn modtagerklasse. Østermølleafdelingen er for elever i betydelige varige kognitive, psykiske og/ eller fysiske funktionsvanskeligheder, med ca. 60 elever. Begge afdelinger har hver en SFO, som rigtig mange af vores elever har glæde af hver dag.

Personalet på skolen udgør ca. 125 medarbejdere – lærere, pædagogisk- samt servicepersonale. Ledelsen består af fem personer - skoleleder, viceskoleleder i almenafdelingen, viceskoleleder og en afdelingsleder for Østermølleafdelingen, samt den afdelingsleder vi nu søger.

THISTED KOMMUNE
Lærer til Sjørring Skole

THISTED KOMMUNE

Pr. 1. august 2020 får vi brug for to nye, engagerede lærere, der brænder for at undervise i et eller flere af følgende fag: Dansk, musik, billedkunst og kristendom.

Den ene stilling er en fast stilling og den anden er et årsvikariat.

THISTED KOMMUNE

I flere år har vi haft fokus på udvikling af en fleksibel teamstruktur, der kan understøtte elevernes læring og samtidig understøtte et professionelt og inspirerende kollegialt samarbejde. Vi har, som de øvrige skoler i kommunen, arbejdet med Program for Læringsledelse, hvor vi har haft særlig fokus på de professionelle læringsfællesskaber samt på, hvordan læringsmiljøet kan styrke elevernes trivsel og faglige udbytte af undervisningen. I det kommende skoleår vil vi fortsat have fokus på samarbejde og co-teaching.

THISTED KOMMUNE
Lærer til Sennels Skole

THISTED KOMMUNE

Verdens bedste skole søger en ny lærer!

THISTED KOMMUNE

På Sennels Skole brænder vi for at gøre en forskel. Gør du også det, så kan det være dig, vi leder efter.

Vi søger en lærer til en fast stilling på 80 % beskæftigelsesgrad, der brænder for dansk- og klasselærerfunktion i 1. klasse samt natur/teknologi i indskoling og på mellemtrinnet.

Vi forventer, at du:

 • er en lærer med stærk faglighed i dine linjefag dansk og natur/teknologi. Har du yderligere linjefag, så kommer de også i spil i fagfordelingen.
 • har stærke kompetencer i klasseledelse med fokus på glæde, ansvarlighed og respekt.
 • har lyst og evne til at arbejde i et tæt, forpligtende og ligeværdigt samarbejde.
THISTED KOMMUNE
Lærere til udskolingen på Østre skole

THISTED KOMMUNE

Østre Skole er en folkeskole der er opdelt i tre afdelinger, 0.-6. årgang med 250 elever, 7.-9. årgang med 330 elever og Flex-afdelingen med 21 elever.

Østre Skole er kendetegnet ved at være en mangfoldig og inkluderende skole, der har fokus på et højt fagligt niveau. Vi arbejder vedvarende på at styrke elevernes faglige og sociale udvikling, så den enkelte elev kan blive så dygtig, som muligt.

THISTED KOMMUNE

Om de to stillinger

 • Stilling 1
  Klasselærer i en ny 7. klasse, dansk, engelsk og idræt.
 • Stilling 2
  Matematik i en ny 7. klasse samt fysik/kemi, biologi, geografi på 7.- 8. årgang.
THISTED KOMMUNE
To lærere med bred faglighed inden for specialområdet til Trombakken

THISTED KOMMUNE

Vi søger to nye, dygtige kolleger. Så er du udviklingsorienteret, og brænder for specialpædagogik og undervisning, så hører vi gerne fra dig.

THISTED KOMMUNE

Vil du være en del af vores skole og være aktiv part i at udvikle rammer og indhold for vores elever på Trombakken, som er Thisted Kommunes skole- og fritidstilbud til børn og unge med autisme og ADHD, og som er en afdeling på Snedsted Skole.

De to ledige stillinger er i ADHD huset for Trombakkens elever, og vi ønsker os, at du har en anerkendende pædagogisk tilgang, er robust og har fokus på udvikling og samarbejde. Den ene stilling er i vores yngste afdeling (0.-6. kl.), hvor vi søger en lærer med linjefagene: dansk og tysk. Den anden stilling er i vores ældste afdeling (7.-10. kl.). Her søger vi en lærer med linjefagene: matematik og tysk.

THISTED KOMMUNE
Trainee-lærer til Bedsted skole

THISTED KOMMUNE

Uddan dig til lærer og få undervisningserfaring samtidig!

Vil du tage en læreruddannelse, samtidig med at du arbejder ca. 10 timer om ugen på Bedsted Skole? Så er du den trainee-lærer, vi søger!

THISTED KOMMUNE

Med denne model læser du til lærer tre dage om ugen og får SU for det. De to øvrige dage underviser du hos os og får løn for det. Efter fire år står du med en læreruddannelse og solid undervisningserfaring oveni.

Vi tilbyder

 • et udviklende lærings- og arbejdsmiljø
 • dygtige kolleger, der gerne vil samarbejde
 • en skole, hvor der er fokus på udviklende fællesskaber for alle.
THISTED KOMMUNE
Lærer, der brænder for at gøre en forskel til Golfstrømmen

THISTED KOMMUNE

Eleverne i Golfstrømmen leder efter en ny lærer – og vi leder efter en ny kollega. Er det dig? Hvis du ønsker et job, hvor du virkelig kan gøre en forskel, og hvor du får stor betydning for vores elever både nu og i deres fremtid, så er det måske dig!

THISTED KOMMUNE

Golfstrømmen er ét af Bedsted Skoles to specialtilbud. Vi har p.t. 29 elever med sociale og emotionelle udfordringer og/eller tilknytningsforstyrrelser.

Vi tilbyder et forpligtende samarbejde med kolleger, børn og forældre med det mål at skabe trygge rammer om læring og trivsel. Du bliver en del af et team, som arbejder tæt sammen i det daglige, og som har bred kontakt til sagsbehandlere, PPR, psykiatrien med videre. Sparring og udvikling af den pædagogiske praksis er på dagsordenen næsten dagligt.

Habitus
Faste vikarer søges til botilbud for borgere med autismespekrum-forstyrrelser i Hurup i Thy

Habitus

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye vikar?

Habitushuset Sct. Mortensgaard danner rammen for op til 10 menneskers liv. Borgerne har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad og dermed lavt funktionsniveau. Der er normalt 1:1-normering, som betyder, at vi altid er en pædagog til hver borger i dagtimerne.

Vi arbejder ud fra principperne i low arousal og visuel struktureret pædagogik. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores beboere. Vores mål er at minimere mængden af problemskabende adfærd og dermed maksimere livskvaliteten for vores borgere.

Habitus
Barselsvikariat som lærer på Vester Hassing Skole
Da vores Håndværk og Design lærer skal på barsel, søger vi pr. 1. august en engageret og dygtig lærer til varetagelse af H/D på 5.-6.-7. og 8. årgang.
Vester Hassing Skole, Vodskov
Jobcenter
Dygtig lærer til Sortebakkeskolen
Vi søger en super dygtig lærer med tiltrædelse pr. 1. august 2020.
Rebild Kommune, Nørager
Jobcenter
Barselsvikariat: Indskolingslærer til Mariager Skole
På Mariager Skole søger vi pr. 1. august 2020 en dygtig og energisk indskolingslærer til et barselvikariat for skoleåret 2020/2021.
Mariagerfjord Kommune, Mariager
Jobcenter
Medarbejdere til Coronajobbank på skoleområdet
Medarbejdere til Coronajobbank på skoleområdet Kunne du tænke dig at give en hånd med i kampen mod Corona på skoleområdet i Jammerbugt Kommune?
Jammerbugt Kommune, Jammerbugt
skolejobs