135 job matcher din søgning 135 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 135 resultater.
VIA University College
Underviser til Socialrådgiveruddannelsen Holstebro, socialrådgivning og socialt arbejde - beskæftigelsesområdet

VIA University College

I videnområdet socialt arbejde og socialrådgivning har vi brug for en dygtig underviser (adjunkt/lektor), som har lyst til at undervise kommende socialrådgivere med tiltrædelse 1. august 2020.

Undervisningen på modulerne er baseret på viden om centrale tendenser inden for professionen, forsøgs- og udviklingsarbejde, forskningsfelter og videngrundlag indenfor:

 • Socialt arbejde og socialrådgivning
 • Det psykologiske og psykiatriske vidensområde
 • Det juridiske vidensområde
 • Det samfundsvidenskabelige vidensområde

Du vil blive tilknyttet et tværfagligt underviserteam, som er organiseret omkring planlægning, varetagelse af undervisningen og udvikling af de første 3 moduler og fagmoduler målrettet beskæftigelsesområdet.

VIA University College
Skive CollegeFaglærer til serviceassistentuddannelsen

Skive College

Vi søger en faglærer og timelærere til undervisning indenfor grundforløb 1 og 2 samt hovedforløbet på vores serviceområde.

Du skal kunne undervise i rengøring og i sygehusfagene på HSA-overbygningen. Det forventes, at du har erfaring med rengøring fra dit arbejdsliv, samtidig med at du har en relevant baggrund inden for det sygdomsfaglige f.eks. en assistentuddannelse eller en sygeplejerskeuddannelse.

Vi tilbyder et velfungerende og kollegialt samarbejde med fokus på kvalitet og udvikling, og hvor der er en stor villighed til vidensdeling og faglig udvikling på tværs af fag og faggrupper.

Tradium
Underviser i Afsætning til Tradium EUX Business

Tradium, Randers

Har du lyst til at formidle din stærke faglige viden i faget afsætning til vores dygtige og engagerede elever?

Så er det måske dig, som vi kan byde indenfor i vores læringsfællesskab på EUX Business i Randers.

Vi søger en fagligt dygtig og inspirerende underviser med kompetence til primært at undervise i faget afsætning.

I hverdagen skal du arbejde sammen med det engagerede underviserteam om at tilrettelægge og gennemføre en lærerig, erhvervsrettet og virkelighedsnær undervisning.

Du skal have lyst til at motivere og inspirere unge mennesker til at engagere sig i dit fag, og du skal derfor være åben og i stand til at indgå i dialog med de unge.

Tradium
Erhvervsakademi AarhusErfaren e-commerce-profil som underviser

Erhvervsakademi Aarhus, Viby J

Brænder du for e-commerce og udvikling af mennesker? Er du god til at tolke brugerdata og formidle dit fagområde? Så er du måske vores nye adjunkt, der skal undervise i faget dataanalyse på professionsbacheloruddannelsen i e-handel.

Vores ambition er at uddanne dygtige og ambitiøse medarbejdere, der kan skabe værdi for virksomhederne. Du skal have et brændende ønske om at formidle din viden og erfaring fra at arbejde med e-commerce samt lysten til at lære, hvordan du faciliterer læring.

Arbejdsopgaverne omfatter undervisning og projektvejledning på både fuldtids- og deltidsuddannelser inden for følgende fagområder:

 • Dataanalyse med fokus på brugerdata
 • Digital markedsføring evt. specialisering i Google Ads
VIA University College
Adjunkter/lektorer til Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus/Viborg

VIA University College

Administrationsbacheloruddannelsen søger nye undervisere pr. 1. august 2020.

Administrationsbacheloruddannelsen er en 3½ årig samfundsfaglig uddannelse, der er målrettet ansættelse i den offentlige administration.

Dine opgaver

 • Undervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen, herunder udvikling og gennemførelse af netbaseret undervisning
 • Undervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveau
 • Deltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på Administrationsbacheloruddannelsen som i tværprofessionelle sammenhænge
VIA University College
Erhvervsakademi MidtVest
Lektor/adjunkt med solid erfaring inden for Markedsføring og Organisation, Ledelse og SCM

Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Er det dig, der vil prøve at bringe din aktuelle erhvervserfaring i spil sammen med din teoretiske viden til at udvikle unge mennesker, både personligt og fagligt?

Din opgave er primært undervisning på Markedsføringsøkonomuddannelsen men også med undervisning og øvrige opgaver på PB i International handel og markedsføring og på AU i Salg og markedsføring. Udover nævnte obligatoriske fag kan der også komme andre fag og opgaver på tale – ikke mindst med udgangspunkt i hvordan dine kompetencer matcher i organisationen og teamet.

Du vil primært skulle undervise i de nævnte fag, men vil også blive inddraget i at vejlede på fx afsluttende eksamensprojekter og bachelorprojekter.

Vestbirk Musik- & SportsefterskoleEnergisk og motiverende spring- og gymnastiklærer

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole, Østbirk

Er du vores nye ildsjæl til spring, drengegymnastik og fællesgymnastik? Vil du være en del af et humoristisk og ambitiøst team i et hus med en varm tone og masser af oplevelser?

Vi søger en engageret og idérig person, der kan varetage:

 • Springundervisning
 • Drengegymnastik
 • Fællesgymnastik
 • Evt. andre fag efter aftale (boglige eller valgfag)

På Vestbirk Musik- & Sportsefterskole er gymnastikken limen i fællesskabet. Flere af skolens elever har aldrig lavet gymnastik før, når de starter på skolen. På tværs af klassetrin og interesser samles vi om at have det sjovt og udvikle os sammen gennem gymnastikken – og lave en rigtig flot opvisning.

Randers KommuneLærer til Danmarks smukkeste specialskole

Randers Kommune

Oust Mølleskolen i Randers søger en lærer med tiltrædelse den 1. august 2020. Stillingen er en fast stilling på fuld tid.

Oust Mølleskolen er en af de to specialskoler i Randers Kommune. Til skolen er knyttet en familieskole. Skolen tilbyder special- og socialpædagogisk bistand og undervisning til 6-12-årige børn med store adfærdsmæssige og/eller emotionelle problemer.

Vi kan tilbyde et afvekslende og spændende job i et varmt og uhøjtideligt miljø blandt 28 børn og et engageret personale af lærere, pædagoger, PPR-psykolog og servicemedarbejdere – og med forældrene inddraget i hverdagen.

Herning KommuneViceskoleleder til Engbjergskolen

Herning Kommune

Vi søger en engageret viceskoleleder, der har lyst til skoleledelse og har mod på pædagogiske, ledelsesmæssige og administrative opgaver.

Skolen ønsker en viceskoleleder, som brænder for folkeskolen. En viceskoleleder, som er optaget af at skabe de bedste rammer for at elever lærer, trives og udvikles. En viceskoleleder, der er optaget af at lede, så personalet får de bedst mulige rammer for at kunne drive og fortsat udvikle en dejlig skole, hvor dannelse og læring er to sider af samme sag.

Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads med højt til loftet og med en meget stabil, engageret og humørfyldt medarbejderflok
 • en skole i vækst og med store ambitioner om at skabe udfordrende, trygge og varierende læringsrammer for alle elever
 • en skole med et tæt dialogisk forældresamarbejde og en arbejdsom skolebestyrelse
Ikast-Brande Kommune
Ikast Østre Skole søger musiklærer

Ikast-Brande Kommune

Vi søger en lærer til mellemtrin/overbygning med undervisningskompetence i musik, dansk og engelsk på fuld tid fra 1. august 2020.

Skolen er kendetegnet ved:

 • Faglige ambitioner – på et trivselsfremmende grundlag.
 • At alle børn er del af ét fællesskab.
 • Vi gerne vil udvikling og forandring med henblik på hele tiden at øge skolens oplevede kompetence og kvalitet.

Skolen har 685 elever fordelt fra 0.-9. klasse, 3 specialklasser, specialhold i alle afdelinger samt SFO med ca. 300 børn. Ikast Østre har 90 dygtige og kompetente medarbejdere og en engageret forældregruppe.

Horsens Kommune
Østerhåbskolen søger naturfaglig og matematisk profil til udskolingen

Horsens Kommune

Brænder du for at skabe læring, trivsel og personlig mestring for alle elever? Ønsker du at blive en del af en ambitiøs skole med et kompetent personale? Er du fagligt velfunderet, og har du lyst til at indgå i professionelle læringsfællesskaber?

Hvis du kan sige ja til ovenstående, er du måske den nye matematik- og naturfagslærer på Østerhåbskolen med ansættelse pr. 1. august 2020.

Vi prioriterer samarbejdet i fagteam højt, og du vil derfor blive en del af nogle meget udviklingsorienterede og dynamiske professionelle læringsfællesskaber for matematik og naturfag, der mødes kontinuerligt hver anden uge hen over skoleåret.

Der er klasse-/kontaktlæreropgaver forbundet med stillingen.

Børns Vilkår
Timelønnet underviser i Aarhus

Børns Vilkår

Alle børn har ret til en tryg barndom. Det er omdrejningspunktet for Børns Vilkårs arbejde, hvad enten vi hjælper børn og unge via BørneTelefonen, bisidning eller undervisning. Børns Vilkårs undervisningstilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at understøtte børn og unges trivsel og klæde dem på til at skabe og indgå i positive fællesskaber.

Lige nu søger vi dygtige og engagerede timelønnede undervisere, der kan varetage undervisning af børn, unge og voksne på skoler, institutioner, klubber og foreninger. Undervisningen er baseret på børnenes perspektiv og skal fremme handlekompetence og aktiv deltagelse. Vi underviser i temaerne digitale og fysiske fællesskaber, klassetrivsel, børns rettigheder, ensomhed og mobning.

Børns Vilkår
VIA University College
Underviser til VIA Professionsbachelor i skat

VIA University College, Herning

Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse i VIA, der optog studerende første gang den 1. september 2019. Der er for nuværende 22 meget motiverede studerende, som er ved at færdiggøre 2. semester, og vi forventer at modtage et hold nye studerende 1. september 2020. Vi søger undervisere, der skal medvirke til at fastholde og rekruttere studerende og videreudvikle en attraktiv uddannelse og understøtte den fantastiske start, som uddannelsen har fået.

Vi tror på, at skattefag og regnskab bedst læres gennem cases og samspillet med praksis, og en stor del af indlæringen sker via arbejde, der foregår i studiegrupper.

Dine opgaver, er

 • undervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen.
 • undervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveau (Diplom i skat)
 • deltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på Professionsbachelor i skat som i tværprofessionelle sammenhænge
VIA University College
Ikast-Brande Kommune
To barselsvikarer søges til Ikast Nordre Skole

Ikast-Brande Kommune

Da en af vores lærere er på barsel og en anden er på vej, søger vi to dygtige og energiske lærere med mod på at indgå i et tæt samarbejde om elevernes læring og trivsel samt skolens videre udvikling.

Stilling A er et vikariat med dansk, billedkunst, kristendom, engelsk, historie, håndværk & design og idræt. Du bliver primærlærer i en 3. klasse og del af et årgangsteam og et fløjteam.

Stilling B er et vikariat med dansk, historie, natur & teknologi, billedkunst og sportslig grunduddannelse (ekstra idræt) i indskolingen. En del af fagene læses i en kommunal specialklasse, hvor fagene i praksis ser anderledes ud. Du bliver primærlærer i en 1. klasse og i specialklassen og del af begge teams og et fløjteam.

Uddannelsescenter Ringkøbing - SkjernUCRS Gymnasiet Skjern søger årsvikar til undervisning i Kommunikation & It, Informatik og Mediefag

Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern

UCRS Gymnasiet Skjern en fleksibel arbejdsplads med engagerede kolleger og elever. Miljøet er moderne og dynamisk med høj faglighed, gode personlige udviklingsmuligheder og et spændende og inspirerende studiemiljø.

Vi kan tilbyde dig en udfordrende og varierende stilling som underviser på UCRS Gymnasiet Skjern, hvor du i et samarbejde med kollegaer i fagene vil få mulighed for at sætte dit præg på undervisningen.

Din profil...

 • Du har relevant uddannelse på kandidatniveau
 • Du har gerne undervisningserfaring og pædagogikum, men det er ikke et krav
 • Du har lysten til at arbejde med motiverede unge, der stiller krav til kvaliteten af dit arbejde
Aarhus KommunePædagogisk leder indskoling, SFO til Vestergårdsskolen

Aarhus Kommune

Vestergårdsskolen giver dig mulighed for at udøve ledelse tæt på. Hos os bliver du del af et stærkt og mangfoldigt fællesskab, kendetegnet ved at sætte handling bag ord.

Opgaven er at føre Vestergårdsskolens SFO og indskoling godt videre med fokus på sammenhængskraft og et højt fagligt niveau. Du skaber stabilitet gennem ro, overblik og tydelig prioritering.

Du har ansvar for Vestergårdsskolens SFO og 0.-4 klasse og er personaleleder for ca. 30 medarbejdere i afdelingerne.

I dit daglige virke praktiserer du faglig ledelse. Du støtter, inspirerer og udfordrer, og du ser alle de gode tiltag, der eksisterer, og sætter rammer for SFO’ens og indskolingens pædagogiske og faglige retning.

Herning KommuneSkoleleder til Gullestrup Børnecenter

Herning Kommune

Brænder du for at gøre en forskel i et lokalsamfund, og kan du fortsætte den positive udvikling for børn i Gullestrup-området? Da vores leder gennem mange år har valgt at gå på pension, er der et spændende job som skoleleder ledigt pr. 1. august 2020 i vores § 24 a-tilbud med sideordnet ledelse. Skolen er pr. 1/8 2019 fusioneret med daginstitutionen i området, og er nu en del af Gullestrup Børnecenter.

Som vores kommende skoleleder vil du få det overordnede ansvar for at lede udvikling og drift af alt skolerelateret i Gullestrup Børnecenter. Dine nærmeste samarbejdspartnere er dagtilbudslederen og den pædagogiske leder af daginstitution og SFO.

N. Kochs SkoleWe are expanding and need a new dansklærer for Kochs International Bilingual Program

N. Kochs Skole, Aarhus

We are looking for a highly skilled, experienced teacher for our International Bilingual department from August 2020.

You are professional, committed to excellence and wishes to be a part of our international department in close collaboration with the teachers at our Danish department and to be an integrated part of Kochs Skole (a Danish private school).

As homeroom teacher you will be an important and influential adult in the life of our pupils. You must be comfortable and willing to live up to that responsibility.

At Kochs Skole and Kochs International we have shared homeroom responsibility. It means you will work closely with your colleague to create a positive and inspiring learning environment.

Struer Kommune
Engageret musik- og dansklærer til Humlum Landsbyordning

Struer Kommune

Pr. 1. august 2020 har vi en fast lærerstilling på 30-34 timer (81 % til 92 %) ledig på Humlum Landsbyordning.

Pr 1. august lægges Humlum Skole og Humlum Dagtilbud sammen og bliver til Humlum Landsbyordning. Vi står derfor overfor en spændende proces, hvor to institutioner skal blive til én. Den fælles landsbyordning skal være kendetegnet ved et tæt samarbejde, hvilket vi ser som en kæmpe styrke for børnenes opvækst og læring. Der er stor lokal opbakning, hvor alle arbejder frem mod, at landsbyordningen skal blive en succes. I kommende skoleår, har vi 98 elever fordelt på 0.-6. klase. I den samlede landsbyordning er der 20 ansatte.

Du vil primært skulle undervise i dansk og musik, men kan du også undervise i tysk, vil det være en kæmpe fordel, og stillingen vil komme op på 34 timer. Stillingen vil evt. kunne kombineres med vikararbejde eller andet, og komme tæt på fuldtid.

MercantecMidtbyens Gymnasium søger undervisere

Mercantec, Viborg

Vil du være en del af vores fantastiske nye gymnasium, hvor vi har samlet HHX, HTX og EUX i et spændende læringsfællesskab?

Midtbyens Gymnasium søger undervisere inden for flere fagområder. Vi søger primært undervisere til henholdsvis matematik og fysik (gerne i kombination med andre fag), men vi har derudover også timerester i fagene: engelsk, tysk, virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning, teknologi, erhvervsjura og teknikfag udvikling og produktion.

Afhængig af dine undervisningskompetencer kan der være tale om stillinger både på fuld tid og deltid. Stillingerne er som udgangspunkt tidsbegrænsede til skoleåret 2020/2021, men der kan være mulighed for fastansættelse. Ansøgere med undervisningskompetence i minimum 2 fag, vil blive foretrukket.