26 job matcher din søgning 26 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 26 resultater.
Holbæk FritidscenterDen selvejende daginstitution Dragebakken søger en ny afdelingsleder pr. 1. oktober 2020

Holbæk Fritidscenter

Vi søger en ny afdelingsleder til vores ledelsesteam bestående af forstander og i alt 2 afdelingsledere, der i fællesskab varetager den samlede drift af institutionen. Stillingen er på 37 timer ugentligt fordelte med 20 timers ledelse og 17 timers børnetid i en af vores børnehavegrupper.

Du får som afdelingsleder i høj grad muligheden for at præge og understøtte udviklingen af institutionens pædagogiske læringsmiljø og for at planlægge og tilrettelægge din egen tid og arbejdsopgaver.

Om dig

 • Du kan håndtere administrative processer og er god til at koordinere og strukturere
 • Kan sikre fremdrift og flow i børnesager
 • Er god til at sparre med kollegaerne om faglige udfordringer
 • Tør sige fra, stå fast og erkende dine fejl
Kalundborg Kommune
Pædagogisk teamleder til Børnehuset Troldebo (Genopslag)

Kalundborg Kommune, Jerslev Sjælland

Børnehuset Troldebo er et integreret dagtilbud, normeret til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Børnehuset Troldebo er en ressourceinstitution med 4 visiterede børn, i hhv. vuggestuen og børnehaven, og disse har udløst 2 ressourcepædagogstillinger.

Vi vægter et sundt og udviklende arbejdsmiljø – hvor vi løfter i flok og værner om plads til forskellighed. Vi har fokus på personlig og fælles kompetenceudvikling, og ser gerne at vi har en leder der kan understøtte den enkelte medarbejders trivsel og udvikling.

En pædagogisk teamleder i Område Syd vil blive en del af et velfungerende ledelsesteam, hvor ledelses- og pædagogfaglige temaer drøftes, og implementeringsplaner udarbejdes.

Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesleder til pædagoguddannelsen i Roskilde

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Efter 25 år på Absalon går vores uddannelsesleder på pension. Vi søger derfor dig, der i tæt samarbejde med en kollega, kan tage ansvaret for den største videregående uddannelse i Region Sjælland.

Du bliver leder af et stærkt fagligt fællesskab med engagerede og dedikerede undervisere. Pædagoguddannelsen på Campus Roskilde har høj kvalitet og er i en løbende positiv udvikling.

Du er fagligt stærk og går forrest i et fagligt videnmiljø. Du skal lede uddannelsesnære udviklingsprojekter og bidrage til positive forandringer, der gør pædagoguddannelsen endnu bedre.

Dine arbejdsopgaver

 • Administrative og økonomiske driftsopgaver.
 • Personaleledelse.
 • Faglig ledelse.
Køge KommuneSFO-leder til Alkestrup SFO – Alkestrupskolen

Køge Kommune, Tureby

Alkestrup SFO har stor søgning i lokalområdet og servicerer børn og unge i alderen 5-18 år, da vi både har SFO1, SFO2, juniorklub og ungdomsklub i det hyggelige landsbymiljø i Algestrup/Tureby i Køge Kommunes sydligste del. Alkestrup SFO har dejlige lokaler og store udenomsarealer med bl.a. ny multibane, legepladser og fodboldbane. – Og så ligger institutionen sammen med skolen i naturskønne omgivelser.

Du vil hos os finde en dejlig rummelig – men overskuelig, arbejdsplads med godt samarbejde mellem SFO og skole. Vi er i gang med en omstrukturering på SFO, som vi glæder os til, at samarbejde med dig omkring. Der bliver blandt andet fokus på grøn omstilling. Samtidig er vi ved at indrette lokaler med bl.a. klatrevæg, så børnene om eftermiddagen kan tilbydes flere spændende aktiviteter.

Kalundborg Kommune
Afdelingsleder til Børn, Læring og Uddannelse

Kalundborg Kommune

Stillingen som afdelingsleder i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse indebærer ledelse af forskellige faglige enheder, der primært understøtter skole- og uddannelsesområdet.

Fagcenteret fungerer som sekretariatsfunktion og har blandt andet til opgave at understøtte direktør, centerchefer samt dagtilbudsledere og skoleledere med at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn lærer, trives, udvikles og dannes gennem hele livet. Afdelingslederen har en understøttende funktion i forhold til analyser, sagsfremstillinger samt diverse leverancer til både det politiske niveau og øverste administrative niveau.

Som afdelingsleder i Børn, Læring og Uddannelse er det væsentligt, at du har forståelse for både de strategiske linjer i Kalundborg Kommune, den politiske ramme og de driftsmæssige vilkår.

Kalundborg Kommune
Ambitiøs og udviklingsorienteret pædagogisk leder søges til Årby Skole

Kalundborg Kommune

Har du ambitioner, og har du stærke relationelle og kommunikative kompetencer? Ser du styrken i et stærkt teamsamarbejde, og er du velfunderet i den systemiske tilgang? Så bliv en del af vores dejlige skole, som ligger i skønne omgivelser!

Vi vægter skole-hjemsamarbejdet højt, og medarbejdere og ledelse arbejder professionelt sammen om elevernes læring og trivsel.

Din primære opgave er den faglige og personalemæssige ledelse af det pædagogiske personale i indskoling og SFO, i tæt samarbejde med skolelederen.

Her vil du få ansvaret for videreudviklingen af de inkluderende læringsfællesskaber og SFO-tilbuddet, ligesom du vil få et særligt ansvar for de børn i indskolingen, som er i en udsat position, og som har behov for særlig opmærksomhed og rammesætning, for at kunne trives i skolekonteksten.

Kalundborg Kommune
Teamleder til Misbrugcenteret

Kalundborg Kommune

Du har værdierne åbenhed, nysgerrighed og respekt med som en naturlig del af din personlige ledelsesstil. Du har modet til at gå nye veje og involvere medarbejdere og borgere i processerne.

Misbrugcenteret i Kalundborg er en af vores afdelinger i Center for Misbrug og Socialpsykiatri, som består af en bred vifte af tilbud beliggende i Kalundborg Kommune.

Den aktuelle teamlederstilling er som leder af Misbrug Centeret og af de nye udslusningspladser. Du bliver leder af et super dedikeret team af medarbejdere med forskellige fagligheder. Vi er meget optagede af, at vi i vores indsatser, ser på både det hele menneske, men i den grad også inddrager netværk og pårørende.

Greve KommuneUdskolingsleder til Karlslunde Skole (Viceskoleleder)

Greve Kommune

I udskolingen arbejder vi for sammenhæng i de unges liv. Vi ønsker at styrke og udvikle alsidige samt målrettede læringsmiljøer med fokus på alles læring – set i et fagligt, socialt og personligt perspektiv. Alle børn, uanset deres forudsætninger, skal trives og blive så dygtige som de kan – for her på skolen ønsker vi ”at alle skal lykkes”.

Derfor ønsker vi en udskolingsleder, der både kan drifte og lede udskolingen samt være med til at udvikle den samlede pædagogiske udvikling for skolen – selvfølgelig i samspil med medarbejdere og de to andre i ledelsesteamet.

Vi vil gerne ha’ din ansøgning, hvis du

 • er god til relationer og unge mennesker
 • er struktureret og god til at kommunikere – og ser dig selv som medspiller ift. både unge og voksne
Stevns KommuneFaglig koordinator med personaleansvar søges til Botilbuddet Brohøj

Stevns Kommune, Klippinge

Botilbuddet Brohøj er det første af sin slags i Stevns Kommune. Botilbuddet er etableret i skønne naturomgivelser i de tidligere plejeboliger på Brohøj i landsbyen Klippinge på Stevns. Botilbuddet er godt i gang og de første borgere er flyttet ind, og derfor har vi valgt at ændre lidt på organiseringen og oprette en stilling som faglig koordinator med personaleansvar.

Brohøj rummer 3 afdelinger med forskellige målgrupper; borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere med alkoholrelateret demens og erhvervet hjerneskade og en afdeling for borgere med psykisk sårbarhed.

Som faglig koordinator på Botilbuddet Brohøj bliver du en del af en ny organisation i rivende udvikling. Vores vision er at skabe gode liv for de borgere i Stevns Kommune, som har brug for et specialiseret tilbud.

Ringsted KommuneLeder af Hjemmeplejen og Sygeplejen

Ringsted Kommune

Vi søger en leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen, der sætter pris på at påtage sig lederopgaven for en veldreven og tidssvarende afdeling.

Hjemmeplejen og Sygeplejen yder pleje, omsorg og praktisk hjælp for ca 1.100 borgere i Ringsted Kommune. Der er ca. 230 medarbejdere, der dagligt kører over 80 hjemmeplejeruter + op imod 20 sygeplejeruter.

I Ringsted Kommune har vi fokus på borgeren og borgerens mål og værdier. Vi tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, så borgeren i videst muligt omfang kan deltage i dagligdagen og være i stand til at benytte de muligheder, der byder sig. Det gælder i særlig grad i Hjemme- og Sygeplejen, hvor sigtet naturligt er, at borgerne skal opnå den størst mulige selvstændighed i livet.

Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesleder til ny maskiningeniøruddannelse i Kalundborg

Professionshøjskolen Absalon, Kalundborg

Har du modet og pionerånden til at bygge en ny uddannelse op? Er du selv ingeniøruddannet inden for maskinteknologi, elektro eller andre beslægtede uddannelser? Klør du på, selv når udfordringerne er store og ikke ligner noget du har prøvet før? Så er det dig, vi har brug for.

Uddannelseslederstillingen er ny, og du har derfor mulighed for selv at sætte dit præg på stillingen . Du har erfaring med at opbygge og udvikle videregående uddannelser og gerne ingeniøruddannelser.

Ud over at være med til at implementere uddannelsen fra A-Z, vil dine arbejdsopgaver være:

 • Udbrede kendskab om uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi.
 • Personaleleder.
 • Administrative og økonomiske driftsopgaver.
 • Kvalitetssikre uddannelsen.
Dagtilbudsledere
Pr. 1/10 2020 søges 2 dagtilbudsledere til nyt dagtilbud i Køge Kommune med profilen ”Natur og Bevægelse”.
Køge Kommune, Køge
Jobcenter
Uddannelsesleder søges til EUC Online
EUC Nordvestsjælland søger uddannelsesleder til onlineuddannelser på det merkantile område.
EUC Nordvestsjælland - hovedafdeling, Holbæk
Jobcenter
Pædagogisk leder til Klub Roskilde Nord
Klub Nord er et klubområde bestående af fire klubafdelinger med ca. 850 børn og ca. 35 medarbejdere samt et lederteam bestående af klubleder og to pædagogisk ledere.
Roskilde Kommune - Klub Roskilde Nord, Roskilde
Jobcenter
Pædagogisk leder søges til Børnehuset Hyldebo
Roskilde Kommune Roskilde Kommune er også ambitiøs, når det gælder kommunens børn.
Roskilde Kommune, Gadstrup
Roskilde Kommune
Ambitiøs og udviklingsorienteret pædagogisk leder søges til Årby Skole
Har du ambitioner og har du stærke relationelle og kommunikative kompetencer?
Årby Skole og SFO, Kalundborg
Jobcenter
Engageret og energisk dagtilbudsleder til Idrætsbørnehuset Springfidusen
Idrætsbørnehuset Springfidusen søger en fagligt velfunderet og tydelig leder, som ser pædagogisk idræt som et værdifuldt omdrejningspunkt i...
Idrætsbørnehuset Springfidusen, Ringsted
Jobcenter
Vi søger én afdelingsleder til dejlige Dianalund fra 1. oktober 2020 eller snarest derefter, da vores nuværende udskolingsleder er blevet skoleleder.
Holbergskolen i Dianalund ligger 15 minutter fra Sorø i et naturskønt område, tæt ved skov og mose.
Sorø Kommune, Dianalund
Jobcenter
Afdelingsleder / daglig leder til Tårnborg skole
Tårnborg Skole søger en afdelingsleder/dagligleder pr. 1. september eller snarest derefter.
Slagelse Kommune, Korsør
Jobcenter
Viceskoleleder Xclass
Xclass søger viceskoleleder pr. 1. oktober 2020.
Slagelse Kommune, Slagelse
Jobcenter