12 job matcher din søgning 12 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 12 af 12 resultater.
Gribskov Kommune
Afdelingsleder til nybygget skole i Helsinge

Gribskov Kommune

Har du lyst til at blive en vigtig del af vores ledelsesteam og være med til at sætte dit præg på, hvordan vi fortsat udvikler vores skole?

Vi tilbyder et spændende lederjob med en afvekslende hverdag og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi har dedikerede og omstillingsparate medarbejdere, en mangfoldig børnegruppe og forældre, der bakker op.

Du vil få ansvaret for den pædagogiske udvikling og ledelse af vores mellemtrin (3.-6. kl.) samt varetage ledelsesopgaver knyttet til skolens specialtilbud. I ledelsesteamet fordeler vi opgaver og ansvar imellem os, og du vil få mulighed for at byde ind i forhold til dine særlige kompetencer og interesser.

Gribskov Kommune
Rungsted private RealskoleSFO-leder

Rungsted private Realskole

For at få et bredere ansøgerfelt har vi valgt at genopslå stillingen.

Rungsted private Realskole søger en ny SFO-leder, da vores nuværende leder gennem mere end 10 år har fået nye opgaver på skolen.

Rungsted private Realskole er en velfungerende skole med ca. 630 børn fra Miniforskole til 9. klasse og 90 ansatte.

Der er knap 200 børn i vores SFO og 10 ansatte, som hver dag sørger for, at børnene har en spændende, udfordrende og sjov ”efter-skoletid”.

De fysiske rammer er særdeles gode. Der er både yderst velegnede udendørs som indendørs faciliteter, som hver især gør spændende aktiviteter mulige. Blandt andet er ”Junglen” et område, hvor børnene er ude hele året - uanset vejret. Der er både områder og lokaler, som SFO deler med skolen og områder, som SFO'en alene råder over.

Egedal Kommune
Daglig leder til Troldehøj Børnehave

Egedal Kommune, Ølstykke

Troldehøj Børnehave søger pr. 1.9.2020 en daglig leder, som kan lede udviklingen af den pædagogiske faglighed og arbejdsfælleskabet. Institutionen er 1 ud af 7 i et område med en fælles områdeleder.

Som daglig leder indgår du i et velfungerende ledelsesteam med områdets øvrige daglige ledere og områdeleder. Her arbejder vi systematisk med lederudvikling, overordnede tiltag for vores område, faglige strategier, sammenhænge og visioner.

I ledelsesteamet vil du kunne hente sparring, træffe beslutninger og være med til at skabe udvikling. P.t. har vi øget fokus på fuld implementering af Den styrkede Læreplan.

Den daglige leder har ansvar for institutionens drift og pædagogiske profil, således at arbejdsgange, den daglige organisering og funktioner er kendte og veltilrettelagte for på denne måde at sikre kvaliteten i huset.

Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Leder med fokus på faglighed og samarbejde til hjemmeplejen

Fredensborg Kommune

Du skal være med til at skabe den bedste hjemmepleje, hvor vi sætter handling bag ordene; at have borgeren i centrum. Det gør vi gennem et stærkt fokus på rehabilitering og tidlig indsats. Og ved ikke at tage vores medarbejderes trivsel for givet.

Vi søger lige nu en gruppeleder til Kokkedalsgruppen i Fredensborg Hjemmepleje til ansættelse 1. oktober 2020.

Dine opgaver vil være:

  • Dialog med borgere og pårørende om fælles mål.
  • Personaleledelse, herunder at afholde PUS og ansættelsessamtaler.
  • Sikre gruppens faglige udvikling og den daglige, faglige sparring.
  • Afholde tværfaglige møder med visitation, demenskoordinatorer, ergoterapeuter, kliniske diætister m.v.
ElleslettegårdLeder til uddannelses- og beskæftigelsesafdelingen

Elleslettegård, Vedbæk

Er du uddannet faglærer, håndværker eller lignende, og har du ledererfaring og erfaring med at undervise unge og voksne i en praktisk og værkstedsorienteret ramme? Så er det måske dig, der skal stå i spidsen for at drive og udvikle 7 værksteder, der danner ramme om uddannelses- og beskæftigelsesforløb for unge og voksne med særlige behov på Elleslettegård i Vedbæk.

Du får personaleansvar for 17 faste medarbejdere fordelt på 7 forskellige værksteder: Rideskole, stald, natur og dyr, kantine, pakke- og montageværksted, pedelfunktion og blomsterbutik.

Du bliver også leder for én afspændingspædagog samt for den faglige undervisning, der med et konkret og praktisknært udgangspunkt underviser STU-eleverne i almindelig dagligdags læring – herunder dansk og matematik.

Mercuri Urval
Direktør

Mercuri Urval søger for U/NORD i Lyngby

Med faglig stolthed, nysgerrighed og respekt som de bærende værdier, skal du kunne udvikle og inspirere en af Danmarks førende erhvervsskoler mod indfrielsen af ambitiøse mål for alle skolens uddannelser.

U/NORD søger en inspirerende, visionær og relationsstærk direktør med mod til at lede i fællesskab og evne til at sætte en klar retning.

U/NORD bygger på stolte uddannelses- og dannelseskulturer fra det tidligere Knord og Esnord. Som en af Danmarks største erhvervsskoler er barren sat højt for de faglige ambitioner og den pædagogiske udvikling.

Kulturen i organisationen bærer tydeligt præg af åbenhed, mod og initiativ - og at ansvar tages og beslutninger træffes tæt på elever og medarbejdere. På U/NORD løfter ledelsen i flok og udvikler i fællesskab.

Mercuri Urval
Hillerød KommuneOmrådeleder til Hillerød Hjemmepleje

Hillerød Kommune

Områdeleder med sundhedsfaglig baggrund søges til stilling i Hillerød Hjemmepleje, der geografisk har til huse både i Sundhedscentret på Milnersvej og i egne lokaler på Plejecenter Bauneparken, Skævinge.

Hillerød Hjemmepleje er en dynamisk og spændende arbejdsplads, hvor udvikling og godt arbejdsmiljø prioriteres højt. I Hjemmeplejen ønsker vi at bidrage med kompetencer, kvalitet og effektivitet. Vi vil derfor have sammensat en ledergruppe, der kan omsætte strategi fra ord til handling.

Du får et bredt arbejdsområde med opgaver inden for personalemæssig, driftsmæssig og administrativ ledelse. Der vil også være opgaver i forbindelse med faglig ledelse med henblik på sikring af kvaliteten i det sundhedsfaglige og praktiske arbejde i gruppen. Du får opgaver i relation til økonomi- og ressourcestyring.

Frederikssund Kommune
Teamleder/arbejdsmiljøleder til socialpsykiatrisk botilbud

Frederikssund Kommune

Klintegården er et socialpsykiatrisk botilbud i Frederikssund Kommune. Her bor 65 borgere i alderen 25 til 80 år fordelt på seks selvstændige bofællesskaber og et lejlighedskompleks med 21 selvstændige lejligheder. Derudover er der et akuttilbud med 2 lejligheder.

På Klintegården arbejder vi med udgangspunkt i psykosocial rehabilitering og recovery, vi har fokus på høj faglighed og udvikling samt på medinddragelse af borgerne og pårørende i hverdagen.

Lederteamet består af forstander, 3 teamledere og en serviceleder, hvoraf du vil være den ene. Som teamleder skal du sikre den daglige og faglige ledelse af engagerede og kompetente medarbejdere, både i det enkelte team og på tværs af organisationen. Som leder af arbejdsmiljø/levemiljø har du ansvaret for at sikre gældende lovgivning, politikker og retningslinjer på Klintegården.

Daglig leder til Lillevang Skole, afdeling Skovvang
Vi søger en daglig leder til Lillevang Skole, Afdeling Skovvang, som kan varetage den daglige overordnede ledelse af afdelingen og med...
Lillevang Skole, Allerød
Jobcenter
Afdelingsleder til skolefritidsordningen på Søndersøskolen, Furesø Kommune
Vores nuværende afdelingsleder for vores skolefritidsordning gennem flere år går på pension.
Søndersøskole, Værløse
Jobcenter
Er du vores nye afdelingsleder?
SOMMERFERIE – TID TIL AFSLAPNING OG REFLEKSION, MEN FORUDE VENTER OGSÅ ET NYT SKOLEÅR OG EN MULIGHED FOR AT BLIVE NY PÆDAGOGISK AFDELINGSLEDER TIL SOLVANGSKOLENs BØRNEMILJØ [2-5.
Solvangskolen, Farum
Jobcenter
Institutionsleder til Børnehuset Ellesletten?
Børnehuset Ellesletten søger en ny passioneret institutionsleder, som vil føre vores særlige Elleslettekultur kærligt og engageret videre.
Rudersdal Kommune, Holte
Jobcenter