4.387 job matcher din søgning 4.387 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 4.387 resultater.
Ballerup KommuneErfaren teknisk servicemedarbejder til Ballerup Super Arena

Ballerup Kommune

Ballerup Idrætsby søger en teknisk servicemedarbejder med gode håndværksmæssige kompetencer og interesse i teknik, brugere og begivenheder. Du vil være det centrale omdrejningspunkt for drift og arrangementer i Ballerup Super Arena.

Stillingen er 37 timer om ugen, og skiftende arbejdstider forekommer.

I det daglige er der løbende opgaver som tjek og vedligehold af husets installationer samt klargøring af arenaen til de daglige brugere. I forbindelse med arrangementer er der desuden en væsentlig opgave med planlægning og koordinering af opbygning og nedtagning af udstyr og materiel samt opgaver, når selve arrangementet afvikles. Det sker i tæt samarbejde med Arenaens projektledere, anden tekniske servicemedarbejder, eksterne teknikere samt de pågældende kunder.

Ballerup KommuneMedarbejder med interesse for Aktivloven til Ydelser

Ballerup Kommune

Da en af vores kollegaer har fået ny funktion, søger vi nye kræfter til Ydelser.
Har du derfor interesse for og kendskab til Aktivloven – så er det lige dig, vi søger!

Som medarbejder i Ydelser bliver du en del af en gruppe på 13 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som alle primært arbejder med Aktivloven.

Du vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer, men også med den øvrige organisation i et tværgående samarbejde, med fokus på sammenhængende borgerforløb.

Nogle af de væsentligste arbejdsopgaver som Ydelser er ansvarlige for, er sagsbehandling og udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser (LAS §81-85), ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Ballerup KommuneTeknisk servicemedarbejder til Ballerup Rådhus

Ballerup Kommune

Center for Ejendomme søger en Teknisk Servicemedarbejder til vores afsnit Drift & Vedligehold.

I forbindelse med at Ballerup Kommune har samlet flere enheder på Rådhuset, har vi behov for at optimere vores servicekorps.

Arbejdsopgaverne er primært følgende:

 • I samarbejde med dine kollegaer at servicere brugerne af Rådhuset
 • Sørge for den daglige drift af Rådhusets bygninger mht. lys, varme, vand osv.
 • Udføre mindre reparationer på bygningerne - både som planlagte og som akut opståede opgaver
Ballerup KommuneFysioterapeut eller ergoterapeut med fokus på rehabilitering

Ballerup Kommune

Vil du være med til at:

 • Understøtte, at alle borgere får et målrettet tværfagligt og sammenhængende forløb?
 • Udbrede og forankre den rehabiliterende tankegang bredt i kommunen?
 • Styrke hjemmeboende borgeres livskvalitet gennem den rehabiliterende tankegang?
 • Være den første borger møder, når han/hun anmoder om hjemmehjælp?
 • Understøtte borger i at leve tættest muligt på det vante?

Så er du måske en af vores kommende kollegaer i Afgørelser og Hjælpemidler.

Som rehabiliterende terapeuter i Visitation og Vejledning skal du være med til at styrke faglighed og kvalitet i de borgernære indsatser i forhold til rehabilitering. Du vil arbejde praksisnært sammen med hjælpere og assistenter i borgerens hjem, og du er ofte tovholder på borgere, der er i et rehabiliterende forløb.

Ballerup KommuneTeknisk Servicemedarbejder

Ballerup Kommune

Center for Ejendomme søger en Teknisk Servicemedarbejder til vores afsnit Drift & Vedligehold.

Center for Ejendomme varetager ejendomsdriften på Ballerup Kommunes bygningsmasse, der udgør ca. 320.000 m2. Afsnit Drift & Vedligehold, som p.t. udgør 63 personer, har ansvaret for selve driften og vedligeholdelsen af kommunens bygninger, udbedring af større skader, samt rådgivning omkring diverse byggetekniske forhold samt vagtfunktioner på vores bygninger.

Arbejdsopgaverne er primært følgende:

 • I samarbejde med dine kollegaer at servicere brugerne af bygningerne som ”pedel på en skole”
 • Sørge for den daglige drift på en række bygninger mht. lys, varme, vand osv.
 • Udføre mindre reparationer på kommunens bygninger - både som planlagte og som akut opståede opgaver
Ballerup KommuneBygningsvedligeholdelse

Ballerup Kommune

Center for Ejendomme søger en Teknisk Servicemedarbejder til vores afsnit Drift & Vedligehold.

Da to af vores dygtige kollegaer har fået en seniorordning, søger vi en person som kan indgå i Serviceteam Måløv/Ballerup, som består af 9 tekniske servicemedarbejdere, der løser en meget stor mængde af blandede opgaver - primært i Måløv og dele af Ballerup.

ARBEJDSOPGAVERNE ER PRIMÆRT FØLGENDE:

 • I samarbejde med dine kollegaer at servicere brugerne af bygningerne som ”pedel på en skole”
 • Sørge for den daglige drift på en række bygninger med hensyn til lys, varme, vand osv.
 • Udføre mindre reparationer på kommunens bygninger - både som planlagte og som akut opståede opgaver
Ballerup KommuneTeknisk servicemedarbejder til Ballerup Idrætsbys Idrætsparker

Ballerup Kommune

Ballerup Idrætsby søger en servicemedarbejder med interesse i anlæg og brugere. Du skal indgå som en del af serviceteamet i Ballerup Idrætsby med opgaver koncentreret omkring vedligehold og klargøring af vores ”grønne områder” med både fodboldboldbaner og atletikanlæg. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Som en del af vores tekniske serviceteam vil du primært have opgaver med

 • Vedligehold af og omkring vores bold- og kunststofbaner samt atletikstadion
 • Opstregning af baner med robot
 • Vedligehold af mål
Board Assure A/S
Salgskonsulent – sælg medlemskaber til toppen af dansk erhvervsliv

Board Assure A/S, Frederiksberg

Er du klar til at tage ansvar for at udvikle din rolle og din kundeportefølje i takt med vores stigende vækst?

”Vores kunder er topledere, som er eller aspirerer til at blive bestyrelsesmedlemmer. Dem møder du med god rådgivning og høj faglighed i øjenhøjde – og lukker salget,” fortæller Anders Rønnov-Jessen, Managing Partner.

Din kerneopgave er at vinde nye direktører og bestyrelsesmedlemmer ind i vores bestyrelsesforum og bidrage med løbende vækst på produktområdet. Det gør du gennem kvalificerede leads fra vores researchteam, som du kontakter via telefon eller mail og professionelt rådgiver indgående om vores bestyrelsesforum.

Board Assure A/S
Maskinmesterskolen København
Underviser inden for el-området til maskinmesteruddannelsen

Maskinmesterskolen København, Kgs. Lyngby

– Du udvikler og inspirerer vores studerende

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til el-området på Maskinmesterskolen København.

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til. Udover undervisning bidrager du til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med både dine kolleger på skolen og med de virksomheder, der aftager vores praktikanter og dimittender.

Maskinmesterskolen København
ELF Development A/SADVOKAT ELLER ERFAREN ADVOKATFULDMÆGTIG

ELF Development A/S, Hellerup

Har du lyst til at arbejde i en virksomhed, der er med til at forme fremtidens boliger og byudvikling? Er dit faglige niveau højt, og er du i stand til at arbejde målrettet, på tværs af faggrupper, for at opnå gode resultater? Så kan det være, at det næste skridt i din karriere er en stilling i ELF Development A/S’ juridiske team.

Du vil, i tæt samarbejde med vores dygtige in house-advokat, komme til at servicere ELF Developments øvrige teams med rådgivning inden for alle aspekter af fast ejendom, særligt projektudvikling, køb og salg af fast ejendom, erhvervslejeret og entrepriseret. Du vil få selvstændigt ansvar for håndtering af tvister, samt være med til at sikre, at ELF Development til stadighed er compliant med gældende lovgivning og branchespecifikke regelsæt.

Thorshøjgård
Pædagog med autismeerfaring

Thorshøjgård, Ishøj

Du skal have lyst til at arbejde med unge mennesker på en spændende arbejdsplads, med stor faglig udvikling og i et godt arbejdsmiljø.

De unge på Pedersborg har som oftest kognitive udfordringer, svarende til at de begavelsesmæssigt ligger nederst i normalområdet, samt har en personligheds- og/eller udviklingsforstyrrelse f.eks. autismespektrumforstyrrelse. De unge har en ikke-udadreagerende strategi.

Vi kan tilbyde:

 • Et højt fagligt niveau.
 • En erfaren personalegruppe, som er gode til at lytte til og støtte hinanden samt reflektere over den pædagogiske indsats.
 • Ekstern supervision.
Thorshøjgård
CBS StudentsHead of Secretariat

CBS Students, Frederiksberg

CBS Students is looking for a skilled and passionate Head of Secretariat to work in an organization shaped by volunteering and student politics.

As the Head of Secretariat you have the responsibility of creating a coherence between the secretariat and the elected student leaders, in charge of administrative work as well as strengthening the volunteering work in CBS Students across the organization’s activities.

Responsibilities

 • Managing of the secretariat
 • Financial management, budget management, and accounting
 • Supporting, and collaborating with, the Presidency and Board of Directors on a wide range of projects
Danske RegionerØkonom til Danske Regioners forhandlingsområde

Danske Regioner, København

Vil du være med til at sætte den arbejdsgiverpolitiske dagsorden i regionerne og forhandle rammerne for fremtidens sundhedsvæsen? Har du viden om og interesse for det kollektive aftalesystem, solid økonomisk forståelse, flair for interessevaretagelse, og trives du i en politisk omskiftelig verden? Så er du måske vores nye kollega i Danske Regioner.

I stillingen får du mulighed for at beskæftige dig indgående med en bred vifte af økonomiske opgaver på forhandlingsområdet, herunder bidrage til det tværgående arbejde i Danske Regioner i relation til regionernes økonomi og opgavevaretagelse. Du skal være arbejdsgiverrepræsentant på vegne af Regionernes Lønnings- og Takstnævn ved forhandlinger bl.a. med ansvar for den generelle overenskomstøkonomi samt rådgive regionerne i forhold til en række overenskomster og generelle aftaler.

Interdan Bil A/SErfaren leder med baggrund inden for økonomi- og kontrolarbejde

Interdan Bil A/S, Glostrup

Interdan-koncernen er en velkonsolideret koncern og en af Danmarks største bilimportører, som årligt importerer og sælger ca. 70.000 biler.

Commercial Support-teamet, som er en del af vores Backoffice- og Finance-afdeling, har ansvaret for håndteringen af fakturakontrol og supportclaim for bilmærkerne Peugeot, Opel, Citroën og DS. Afdelingen sørger for, at alle godkendte processer følges i tråd med lovgivningen, idet samtlige modtagne bilfakturaer valideres, og der udføres kontrol af, om vi modtager korrekt support fra bilfabrikkerne.

Afdelingen består af 5 dygtige medarbejdere, som du bliver personaleansvarlig for, og du vil referere til vores CFO Carsten Ringius.

Thorshøjgård
Pædagog søges til Udslusningsafdelingen

Thorshøjgård, Ishøj og Taastrup

Stillingen på 37 timer ugentligt er primært i Udslusningsafdelingen, som består af afd. Boligerne samt et bofællesskab beliggende i Taastrup. Du vil blive kontaktpædagog for 3 unge.

Hovedparten af timerne er i Udslusningsafdelingen, de resterende timer planlægges i form af flere støttetimer samt vikararbejde, og nogle timer kan periodevis skulle lægges på vore 2 døgnafdelinger.

Arbejdstiden er placeret i dag- og aftentimerne imellem kl. 11.00-21.00 også i weekender. På døgnafdelingerne kan timerne være placeret indenfor alle døgnets timer, herunder også i weekender.

Thorshøjgård
SPANGENBERG & MADSEN
Erfarne el-ingeniører – København

SPANGENBERG & MADSEN, Albertslund

Har du flere års projekteringserfaring i baggagen som el-ingeniør, og kunne du tænke dig et godt job som rådgiver hos en af landets bedste arbejdspladser, så er jobbet hos Spangenberg og Madsen i Albertslund måske noget for dig.

At være rådgiver hos S&M er et spændende og udfordrende job, hvor fagligheden og ambitionsniveauet er i top, og du får berøring med et bredt spektrum af opgaver. Som S&M’er er du typisk med på et projekt fra start til slut, enten alene eller sammen med kollegaer, afhængigt af projektets omfang.

Vi søger to profiler. Generelt for begge profiler gælder, at du har været godt på vej et stykke tid i din karriere som el-ingeniør, og du har erfaring med projektledelse. Du har en relevant fagteknisk videregående uddannelse, og gerne også en håndværksmæssig baggrund.

SPANGENBERG & MADSEN
Fagleder for bygningsautomation København

SPANGENBERG & MADSEN, Albertslund

Ønsker du at sætte den faglige retning for bygningsautomation i en af landets førende rådgivende ingeniørfirmaer inden for tekniske installationer? Og levere rådgivning i høj kvalitet til vores forskelligartede kunder? Så har vi jobbet til dig.

I S&M er fagligheden og ambitionsniveauet er i top, og du får berøring med et bredt spektrum af opgaver. Som S&M’er er du typisk med på et projekt fra start til slut, enten alene eller sammen med kollegaer, afhængigt af projektets omfang. Alle dine S&M-kollegaer har fokus på teknik og teknologi og er aldersmæssigt godt fordelt, hvilket giver en god dynamik med mulighed for sparring og udvikling.

Du vil i jobbet videreudvikle S&M’s faglighed og indtage en fagledende rolle inden for bygningsautomation. Med denne rolle vil du skabe et førende brand for S&M inden for bygningsautomation.

SPANGENBERG & MADSEN
Brandrådgiver - København, Kolding, Aarhus

SPANGENBERG & MADSEN

Er du certificeret brandrådgiver, eller har du nogle års erfaring med brandteknisk rådgivning og ønsker du at blive certificeret? Og kunne du tænke dig at løse udfordrende brandopgaver sammen med nogle af branchens mest kompetente kollegaer? Så er jobbet hos en af landets bedste arbejdspladser lige noget for dig.

Du vil i jobbet rådgive om brandtekniske forhold på alsidige byggeprojekter herunder udarbejdelse af brandstrategirapporter, brandplaner, brandteknisk dokumentation og dimensionering. Du vil udarbejde drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner.

Du tilbydes

 • et spændende fuldtidsjob hos en af landets bedste arbejdspladser (Great Place to Work)
 • løn efter kvalifikationer og flekstid
 • pensionsordning, sundhedsforsikring
SkattestyrelsenKontorchef til nyoprettet processtyringskontor i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Besidder du gode lederegenskaber, er du handlekraftig med stærkt procesfokus, og har du evnerne til både at levere de faglige input til og implementere politiske beslutninger? Vi søger en stærk kontorchef til et nyt kontor på opkrævningsområdet, som kan kombinere sikker drift med et stærkt fokus på optimering – og som kan levere skarpe og fokuserede beslutningsgrundlag på et område i stor udvikling.

Du er som kontorchef med til at understøtte Skatteforvaltningens samlede opkrævningsproces og bidrager dermed direkte til Skattestyrelsens vision om, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Du understøtter bl.a. ved at bidrage til procesudvikling, udarbejde forslag til digitale og manuelle effektiviseringer og sikre implementering af systemtilretninger.

Skattestyrelsen
 Falck Danmark A/S,
Senior Treasury Manager

Falck Danmark A/S, Copenhagen or Aarhus

Experienced and driven treasury professional who is not afraid of a challenge and is energized by defining, improving and optimizing treasury tasks and project.

Falck Group Treasury is globally responsible for defining, managing and executing the financial risk management of Falck Group. As part of the Treasury team you will be responsible for:

 • Banking relations for the Falck Group
 • Efficient cash management including cash forecasting
 • Ensure at all-time sufficient funding of the group
 • FX and interest rate risk management
 • Trade finance (guarantees)
Falck Danmark A/S