82 job matcher din søgning 82 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S
Sundhedsfaglig koordinator søges til Visitationen på Vejlefjord Rehabilitering – Danmarks smukkeste arbejdsplads

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S, Stouby

Da vi har rekrutteret en af de dygtige sundhedsfaglige koordinatorer i visitationen til en intern lederstilling, søger vi en kollega til et meget velfungerende og godt team.

Det er de sundhedsfaglige koordinatorer, der har kontakten med patienten/pårørende/kunden lige fra første henvendelse til faglig vurdering. Her afdækker de fysiske og kognitive udfordringer patienten har erhvervet, som dels kan være forårsaget af et længevarende sygdomsforløb, en krævende operation eller lignende. På baggrund af ovenstående sammensættes individuelt tilbud med pris, ligesom de fakturerer opholdet.

Vi tilbyder dig et varieret og meningsfuldt job i et uformelt og fagligt stærkt miljø, hvor vi både hjælper og spiller hinanden gode.

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S
Syddjurs KommuneErgoterapeut eller fysioterapeut til rehabiliteringsenheden Syddjurs Træner, Vikariat

Syddjurs Kommune

Vi søger en forløbsansvarlig med faglig baggrund som ergoterapeut eller fysioterapeut. Der er tale om et vikariat med 32t/uge, da en kollega er bevilget orlov.

Vikariatet løber frem til udgangen af marts måned 2022.

Syddjurs Kommune har som mål at understøtte borgerne i at mestre eget liv, så den enkelte kan opleve højst mulig livskvalitet, også med sygdom og funktionstab.

Indsatsen i Sundhed og Omsorg hviler derfor på en rehabiliterende tilgang og her har Syddjurs Træner en central rolle. Vi er ambitiøse i Sundhed og Omsorg med fokus på kerneopgaven.

Samtidigt er vi involveret i et stort og spændende projekt hvor både hjemmepleje og sygepleje i løbet af 2021 gentænkes i en ny teamstruktur hos den enkelte borger. De nye Borgerteams bliver en tæt samarbejdspartner for de forløbsansvarlige i Syddjurs Træner og nogle samarbejdsformer vil skulle gentænkes.

Ikast-Brande Kommune
Forløbskoordinator, vikariat

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for sundhedsfremme og formidling og har stor lyst til at planlægge, afholde og udvikle tilbud til borgere med kroniske sygdomme? Kan du lide at arbejde tværfagligt og have mange bolde i luften? Så er denne stilling måske noget for dig.

Arbejdsopgaver:

 • Overordnet koordinering af forløb i samarbejde de to andre forløbskoordinatorer
 • Planlægge forløb, der indeholder undervisning, motion og netværksdannelse med fokus på mestring af hverdagen
 • Undervise og planlægge rehabiliteringsforløb sammen med erfarne patienter
Ikast-Brande Kommune
Ergoterapeut søges til Engparken i Brande

Ikast-Brande Kommune

Har du lyst til nye udfordringer, og kan du se dig selv i et samarbejde på tværs af faggrupper i hverdagen, er det lige dig vi søger. Vi leder efter en ny kollega på 32 timer/uge på hverdage. Du skal kunne starte pr. 1. august 2021, gerne før hvis det er muligt.

Du vil opleve et stærkt fagligt samarbejde med leder, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, aktivitetsmedarbejdere og servicemedarbejdere. Vi arbejder med udgangspunkt i Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Al personale skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb ”Et værdigt liv med demens”, så du kan se frem til et spændende kompetenceløft, som afsluttes med et bevis for gennemført forløb.

På Engparken bor 45 ældre mennesker, og vi har et godt og tæt samarbejde med såvel pårørende som de 30-40 frivillige, der jævnligt kommer på Engparken, og som er med til at sprede liv og glæde for beboerne.

Fysioterapeut med klinikerfaring

Allé Lægerne I/S, Aarhus

Er du vores nye kollega i stor dynamisk lægepraksis Aarhus C fra 16.8 eller 1.9.21.

Vi er et stort lægehus med læger, sygeplejersker (somatiske, gynækologiske og psykiatriske), sekretærer og medicinstuderende.

Du har bred erfaring fra fysioterapeutisk klinik og vant til at arbejde selvstændigt og diagnosticere bevægeapparatslidelser og kan rådgive kort om genoptræning og behandling. Og du har mod på injektionsbehandling af led.

Du starter 2-3 pr. uge m.h.p. fuld tid på sigt. Vi kan ikke sige hvor hurtigt, men vi har stort patientgrundlag og vores mål er fuld tid eller ihvertfald 4 dage 8-16.

Ikast-Brande Kommune
Ergoterapeut søges til Genoptræning

Ikast-Brande Kommune

Er du ergoterapeut, og brænder du for at arbejde med genoptræning og rehabilitering? Så er chancen for en fast stilling her.

I Genoptræning i Ikast-Brande Kommune træner vi kommunens borgere efter Serviceloven § 83a og 86 samt Sundhedsloven § 140.

Træningen foregår individuelt, på hold, i træningscentre, i naturen, i borgerens eget hjem, digitalt, på plejecentre eller på midlertidige døgnpladser. Borgergruppen spænder fra børn/unge til helt gamle, hvor ældre udgør den største gruppe.

Dine opgaver vil primært være indenfor genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt genoptræning eller vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86. Og du skal i samspil med dine kollegaer og vore to udviklingsterapeuter løbende arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den faglige og tværfaglige indsats.

Ikast-Brande Kommune
Ergoterapeut til specialklasserække på Bording Skole

Ikast-Brande Kommune

Bording Skole har 75 medarbejdere og 470 elever. Eleverne er fordelt på 18 almenklasser, 3 baser og 8 specialklasser for børn med autismespektrumforstyrrelser.

Vi har jobbet til dig, hvis du brænder for undervisningsrelateret ergoterapi og bl.a. at være med til at optimere elevernes mulighed for deltagelse i ønskede og nødvendige aktiviteter samt øge elevernes selvstændighed og evne til mestring i eget liv.

Vi forventer, at du blandt andet:

 • Er uddannet ergoterapeut - gerne med erfaring fra arbejde ift. autismespektrumforstyrrelser
 • Ser samarbejde som den væsentligste forudsætning for udvikling af god skole
 • Indgår i en klasses skema på lige fod med pædagoger og lærere
Skanderborg Kommune
Konsulent, som kan udfordre det specialpædagogiske område

Skanderborg Kommune

Er du vild med at skabe de bedste forudsætninger for mennesker med nedsat funktionsevne og de medarbejdere, der varetager omsorg og udvikling i forhold til disse?

VISS søger en psykologisk / specialpædagogisk konsulent, der brænder for at give de sundhedsfaglige og pædagogiske medarbejdere de bedste muligheder for at skabe fagligt stærke og omsorgsfulde udviklings- og læringsmiljøer for børn / unge og voksne med funktionsnedsættelser.

Vi søger en psykologisk eller specialpædagogisk konsulent, som har fagligheden i orden, kan bevæge sig i praksis, har modet til at tænke ud af boksen, er engageret og kan tage fat og ikke mindst arbejde sammen med andre.

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S
Ergoterapeuter og fysioterapeuter med klinisk erfaring inden for rehabilitering

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S, Stouby

Vejlefjord Rehabilitering søger flere fastansatte ergo- og fysioterapeuter mhp. at kunne skabe en større kontinuitet og kvalitet for vores patienter, samt større arbejdstilfredshed blandt kollegaer.

Vi har mulighed for at ansætte op til 5 terapeuter på timetal fra 20-37 timer. Så alt efter ansøgerfeltet vil antallet af ansættelser variere. Vi stiller efter at ansætte min. 2 ergoterapeuter og 2 fysioterapeuter, samt en barselsvikar. Som ansøger må du gerne gøre dig overvejelser om et ønsket for minimum timetal pr. uge.

Vi søger ved samme lejlighed sommervikar både ergo- og fysioterapeuter. Endvidere søger vi en barselsvikar for fysioterapeut pr. 1.10.21 til 30.4.22 med mulighed for forlængelse.

Syddjurs KommuneVisitator, Ergoterapeut

Syddjurs Kommune, Ebeltoft

Er du vores nye kollega?!

Vi søger en områdevisitator med faglig baggrund som ergoterapeut til en fast stilling 35 t/uge pr. 1. august 2021

Syddjurs Kommune har som mål at understøtte borgerne i at mestre eget liv, så den enkelte kan opleve højst mulig livskvalitet, også med sygdom og funktionstab.

Indsatsen i Sundhed og Omsorg hviler derfor på en rehabiliterende tilgang og her har myndighedsfunktionen en central rolle. Vi er ambitiøse i Sundhed og Omsorg, og lader innovation og grundig sagsbehandling gå hånd i hånd.

Vi søger en medarbejder, som kan se sig ind i disse rammer, som gerne vil varetage myndighedsopgaven i et tæt samarbejde med resten af driften, og som ser en rehabiliterende tilgang som en nødvendig og naturlig del af opgaven som myndighed.

SOSU ØstjyllandTo undervisere til SOSU Hovedforløb Silkeborg

SOSU Østjylland

Brænder du for dit fag, er fagligt opdateret samt har en bred praksiserfaring fra både den regionale og den kommunale sektor? Kan du derudover arbejde tværfagligt, og vil du arbejde med det primære fokus at uddanne og udvikle social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsassistentelever til dygtige og kompetente medarbejdere? Så er det dig, vi leder efter!

Vi søger undervisere, der kan undervise inden for to eller flere af følgende områder:

 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Forflytning og ergonomi
 • Psykiatrisk sygdom og sygepleje, herunder demenssygdomme
 • Sundhedsfaglig lovgivning, patientsikkerhed og kvalitet
 • Palliation
Tunstall A/S
Alarmoperatør til Tryghedscentralen, 25 – 30 timer pr. uge

Tunstall A/S, Skanderborg

Brænder du for at hjælpe andre mennesker, og gøre en forskel? Har du smil og omsorg i stemmen? Så er det måske dig vi søger!

Tryghedscentralen i Stilling - en del af Tunstall A/S, søger en alarmoperatører til en fast stilling på et gennemsnitligt ugentligt timetal på 25-30 timer + afløsning ved sygdom og ferier.

Tryghedscentralen består af et team af dygtige medarbejdere, hvis fornemmeste opgave er at yde service af høj kvalitet til medborgere og plejepersonale over hele landet. Jobbet indebærer alarmhåndtering fra nødkald hos medborgere i private hjem og /-eller plejecentre samt formidling af vitale informationer. Dette sker gennem et professionelt IT-system.

Tunstall A/S
Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger ergoterapeuter og socialrådgivere til voksenpsykiatri- og handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet ergoterapeut, socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente ergoterapeuter og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes voksenpsykiatri- og handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Sagsbehandling af ansøgninger om støtte jf. SEL §§ 112, 113 og 114
 • Sagsbehandling og faglige vurderinger
 • Opfølgning
Kommune Konsulenterne
GYM STAFF
Kunne du tænke dig at blive del af Danmarks største fitnesskæde og hjælpe hele Danmark med at komme tilbage til de sunde vaner?
Fitness World Holstebro, Holstebro
Fitness World Holstebro
Indrykket: 
GYM STAFF
Kunne du tænke dig at blive del af Danmarks største fitnesskæde og hjælpe hele Danmark med at komme tilbage til de sunde vaner?
Fitness World Holstebro, Holstebro
Fitness World Holstebro
Indrykket: 
GYM STAFF
Kunne du tænke dig at blive del af Danmarks største fitnesskæde og hjælpe hele Danmark med at komme tilbage til de sunde vaner?
Fitness World Østervold, Randers
Fitness World Østervold
Indrykket: 
GYM STAFF
Kunne du tænke dig at blive del af Danmarks største fitnesskæde og hjælpe hele Danmark med at komme tilbage til de sunde vaner?
Fitness World Østervold, Randers
Fitness World Østervold
Indrykket: 
GYM STAFF
Kunne du tænke dig at blive del af Danmarks største fitnesskæde og hjælpe hele Danmark med at komme tilbage til de sunde vaner?
Fitness World Østervold, Randers
Fitness World Østervold
Indrykket: 
Sclerosehospitalet i Ry søger Ergoterapeut
Vi søger en ergoterapeut til en fast stilling på 30 timer ugentligt fra den 1. september 2021.
Sclerosehospitalet Ry, Ry
Jobcenter
Indrykket: 
Ergoterapeut til specialfunktion i hjemmeplejen
For at understøtte kompetenceudvikling af hjemmeplejens personale gennem sparring, rådgivning, vejledning og følgeskab omkring den konkrete...
Aarhus Kommune, Risskov
Jobcenter
Indrykket: