15 job matcher din søgning 15 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 15 af 15 resultater.
Hillerød KommuneVikariat som fysioterapeut

Hillerød Kommune

1 fysioterapeut med god energi og gåpåmod søges til Rehabiliteringsafdelingen i Træningssektionen.

En af vores kollegaer går på barselsorlov, og vi søger derfor en fysioterapeut til et 1-årigt vikariat. Vi søger en kollega, der brænder for at arbejde med rehabilitering på en afdeling med flere tværfaglige samarbejdspartnere.

Arbejdsdagen i træningssektionen er meget afvekslende og omskiftelig med en høj grad af medindflydelse, respekt og medansvar for den fælles opgaveløsning.

Du vil blive tilknyttet et af vores faste team bestående af fysio- og ergoterapeuter, som dagligt samarbejder med og omkring borgere med forskellige diagnoser, som er midlertidig indlagt på vores rehabiliteringsafdeling på Sundhedscentret.

Hillerød KommuneMisbrugskoordinator i Hillerød Kommune - gerne med erfaring som Peer

Hillerød Kommune

Kollegaen, vi søger, har tilknytning til Team Modtager, som arbejder med borgere, der har psykiske udfordringer, som kan være kombineret med misbrugsproblematikker. Som misbrugskoordinator er du sagsbehandler for borgere. Dette omfatter både råd og vejledning, bevilling og visitering til relevante tilbud og opfølgning af den iværksatte indsats, herunder vurderinger af behandlingens varighed og kvalitet.

Derudover skal du sammen med en kollega foretage alle kortlægninger og efterfølgende udarbejde en behandlingsplan sammen med den enkelte borger.

Derover har du en væsentlig opgave i at give sparring til øvrige kolleger i Hillerød Kommune, hvorfor du også har arbejdstid i Hillerød Uddannelsesvejledning og Sundhedscentret.

Den Sociale Udviklingsfond
Socialkonsulent Nordsjælland

Den Sociale Udviklingsfond

Brænder du for at gøre en forskel for unge der har det svært? Er du stærk i relationer og dokumentationsarbejde? Kan du kombinere selvledelse med at være en del af et stærkt team? Og har du en solid socialfaglig baggrund med en grunduddannelse på bachelor niveau som f.eks. pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller psykiatrisk sygeplejerske?

SUF Nordsjællands tilbud henvender sig til unge mellem 16 og 35 år med særlige komplekse psykosociale problemstillinger og som gerne vil bo for sig selv men samtidig har behov for omfattende støtte. De unge tilbydes en af vores bostøttetilbudslejligheder i Hillerød hvor de tilknyttes en eller to faste socialkonsulenter, som de kan modtage støtte fra døgnet rundt.

Som socialkonsulent fungerer du som daglig vejleder for de unge og er koordinerende i den tværfaglige indsats, hvor vi arbejder tæt sammen med den unges netværk, sagsbehandler, behandlere, jobcenter m.m.

Den Sociale Udviklingsfond
Frederikssund Kommune
Visitator til udviklingsorienteret myndighedsafdeling

Frederikssund Kommune

Kan du sige paragraffer & livsverden – økonomi & empati – politik & faglighed ...og så også gøre det i samme sætning? Så har vi et job til dig som myndighedsperson på sundheds- og ældreområdet i en samlet social- og sundhedsfaglig myndighedsafdeling.

Visitatorer i Myndighed arbejder med rehabilitering, dialog, koordinering, visitation, velfærdsteknologi, hjælpemidler samt rådgivning og vejledning. Alle visitatorer visiterer som udgangspunkt til indsatser efter Lov om Social Service §§ 83, 83a, 84, 86 og standardhjælpemidler efter § 112. Dertil er der mulighed for, og på sigt forventninger om, at du har ansvar for særlige specialistområder, som du kan fordybe dig i og også holde dine kolleger opdateret på.

Hillerød KommuneKoordinator for faldforebyggelse

Hillerød Kommune

Vi søger en medarbejder med en sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse til en nyoprettet fast stilling som koordinator med fokus på faldforebyggelse og rehabilitering hos ældre i eget hjem, på de midlertidige pladser og på vores seks plejehjem.

Stillingen er på 35-37 timer/uge, og er organiseret i Ældre og Sundhed med placering i Sundhedscentret med direkte reference til områdelederne i Træningssektionen.

Du bliver en central vidensperson som hospital, almen praksis, kommunalt personale, samt borgere og pårørende kan henvende sig til, når en borger er faldtruet.

Du skal forestå borgerbesøg, undervisning, netværk, sparring og udvikling af relevant undervisningsmateriale.

Du får til opgave, sammen med borgeren, at finde de rette tilbud samt medvirke til overordnet koordinering af indsatser.

Hillerød KommuneTo ergoterapeuter i vikariater til Træningssektionen

Hillerød Kommune

To ergoterapeuter med god energi og gåpåmod til hverdagsrehabilitering og geriatri i Træningssektionen:

  • vikariat på 30/ugentligt med ansættelse pr. 15. august 2020
  • vikariat på 35 timer ugentligt pr. 1. september 2020

To af vores kollegaer går på orlov, og vi søger derfor to ergoterapeuter til et 1 årigt vikariat hver. Vi søger to kollegaer, der brænder for det ergoterapeutiske område dels inden for hverdagsrehabilitering og dels inden for geriatri. Begge stillinger er delt i.f.t. at varetage arbejdsopgaver i begge områder.

Arbejdsdagen i træningssektionen er meget afvekslende og omskiftelig med en høj grad af medindflydelse, respekt og medansvar for den fælles opgaveløsning.

Du vil blive tilknyttet faste tværfaglige teams, som samarbejder med og omkring borgere med forskellige diagnoser. Arbejdet kan foregå i borgerens eget hjem, på Sundhedscenteret eller på et af kommunens 6 plejehjem.

Farum GymnastikforeningDygtige TeamGyminstruktører søges

Farum Gymnastikforening, Farum

Har du lyst til at indgå i vores stærke team af dygtige og kreative instruktører? Så kunne et job i Farum Gymnastikforening måske være noget for dig. Hos os får du rig mulighed for at udfolde dine kreative og gymnastiske evner på et af vores mange dygtige gymnastikhold.

Til den kommende sæson 2020/2021 søger vi timeansatte til fritidsjob.

Som instruktør i Farum Gymnastikforening kan man tage del i et stærkt og meningsgivende fællesskab, hvor du får rig mulighed for sparring med vores andre dygtige instruktører på tværs af de forskellige gymnastikgrene.

Geelsgårdskolen søger børnefysioterapeut
Region Hovedstaden Kunne du tænke dig at blive en del af terapien på Geelsgårdskolen?
Region Hovedstaden, Virum
Region Hovedstaden
Neurorehabilitering Selma Marie søger en erfaren og kompetent Ergoterapeut
Neurorehabilitering Selma Marie er et højt specialiseret botilbud for unge mennesker med erhvervet hjerneskade.
S/I Selma Marie, Ølstykke
Jobcenter
Vi søger en faglært hjælper der kan tale tyrkisk.
Vi søger en faglært hjælper, der kan tale Tyrkisk.
DUOS A/S, Kgs. Lyngby
Jobcenter
Kongevejens Fysioterapi søger en fysioterapeut til et sommerferievikariat fra 29/6 til 4/9 2020
Vi er en klinik med 5 fysioterapeuter og 1 massør.
Fysia I/S, Hørsholm
Jobcenter
Vi søger 2 dygtige og ambitiøse fysioterapeuter, 25-30 timer, vikariater med mulighed for fastansættelse
Moderne, musisk plejecenter søger fysioterapeut.
FONDEN LIONS PARK SØLLERØD, Nærum
Jobcenter
Fysioterapeut søges til delt ydernummer
Kan du godt lide og har du lyst til at prøve arbejdet som selvstændig indlejer på klinik?
TP-fys v/Tine Petersen, Ølstykke
Jobcenter
Terapeut med kontaktpersonfunktion til psykiatrisk intensiv akutmodtagelse I Hillerød
Region Hovedstaden Vi søger ergoterapeut eller fysioterapeut med kontaktpersonsfunktion til en 1-årig projektstilling.
Region Hovedstaden, Hillerød
Region Hovedstaden
Ergoterapeut
Vi søger en ergoterapeut, der som vi, er optaget af at sætte sine mange stærke ergoterapeutiske kompetencer i spil, både når det drejer sig...
Rudersdal Kommune, Holte
Jobcenter