20 job matcher din søgning 20 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Hillerød KommuneSocial- & sundhedsuddannet/terapeut til Skovhusets dagcenter

Hillerød Kommune

Medarbejder med terapeutisk eller social- og sundhedsfaglig uddannelse til Skovhusets dagcenter, Skovkilden på 20 timer om ugen.

Vi er et dagcenter ved navn Skovkilden, som er en del af Plejehjemmet Skovhuset. Vi har dagligt visiteret 22 dagcentergæster, som kommer i tidsrummet 10 til 14 på hverdage.

Den person vi søger, er en som har demensviden/uddannelse, og som vil blive tilknyttet vores demensgruppe, som overvejende omhandler det lille dagcenter.

Her er det de små oplevelser, det sociale samvær og det at træne/aktivere dagcentergæsterne både fysisk og kognitivt. Opgaverne kan være meget vekslende og det er op til teamet og dig, at få tilpasset tilbuddet til den enkelte målgruppe, hvilket kan være svingende.

Egedal Kommune
Døgnpladserne søger en kollega til Døgnterapeutteamet

Egedal Kommune, Ølstykke

Vil du være med til at skabe en hverdag i verdensklasse for Egedal Kommunes borgere, så se her, hvad vi kan tilbyde…

Ergoterapeuterne på Døgnpladserne samarbejder med fysioterapeuter, sygeplejersker, plejepersonale, talepædagog, diætist, køkkenpersonale og visitationen. Teamet af Døgnterapeuter består af 3 ergoterapeuter og 3 fysioterapeuter og vi arbejder i tværfaglige teams omkring de enkelte patienter og deres pårørende.

Døgnpladserne modtager patienter med behov for døgnophold og genoptræning. De fleste patienter modtages fra hospital - fra neurologiske, geriatriske, medicinske, onkologiske og ortopædkirurgiske afdelinger, til vurdering af fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Der modtages endvidere patienter på terminalophold, aflastning og venteplads.

Egedal Kommune
FysioDanmark Hillerød ApS
Fysioterapeut

FysioDanmark Hillerød ApS, Lyngby

Vil du være med til at gøre en forskel?

FIRMANAVN
  • Vil du være med til at bringe vores virksomhed op til nye højder?
  • Kunne du tænke dig et krævende job, hvor du kan udfolde alle dine evner og talenter?
  • Formår du at skabe helt unikke relationer til patienterne ved at bruge vores slaraffenland af fysioterapeutiske tilbud?

Hvis du har svaret JA til vores spørgsmål, så har vi jobbet til dig!

Vi er en virksomhed hvor høj faglighed går hånd i hånd med godt humør og hvor arbejdsglæde er et nøgleord. Vi tilbyder fast løn med attraktiv bonus oven i. Det er også muligt at være selvstændig. Det taler vi om.

FysioDanmark Hillerød ApS
Gribskov Kommune
Visitator (sundhedsfaglig profil) til team visitation og hjælpemidler

Gribskov Kommune, Gilleleje

Hvis du har mod på at indgå i et engageret og udfordrende fagligt fællesskab, hvor der lægges vægt på samarbejde og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, er vi måske det helt rigtige sted for dig.

Vores nye kollega skal være optaget af at skabe sammenhæng og arbejde med udgangspunkt i den enkelte borgers værdier og ønsker; naturligvis inden for lovgivningens rammer.

Du står i dag med en kompetenceprofil du vil bringe i spil på myndighedsområdet som visitator og du har en uddannelsesmæssig baggrund som matcher stillingen. Du kan både være uddannet terapeut eller sygeplejerske. I hverdagen skal du sikre, at visitation til servicelovsydelser er kendetegnet ved lovmedholdelighed, god forvaltningsskik og tydelige afgørelser.

Gribskov Kommune
Egedal Kommune
Ergoterapeut søges til bosted i Veksø - vi mangler lige en som dig

Egedal Kommune

Er du skarp, når du skal finde ind til mennesker? Kan du bidrage med godt humør, høj arbejdsmoral og være en aktiv spiller, når det gælder faglig sparring? Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet på Skelhøj

Bostedet Skelhøj er en del af EKBA, som er en række socialpædagogiske botilbud for voksne udviklingshæmmede i Egedal Kommune. Fælles for os er, at vi ser, hører, og møder hinanden med viljen til at forstå. Skelhøj er beliggende i Veksø, på Sjælland, og vi har fire teams. Vi søger nye kollegaer bl.a. grundet takstændringer.

I Team 1 bor 9 mænd og kvinder i alderen 27-41 år. Alle er psykisk og fysisk handicappede med forskellige behov. De fleste af beboerne har et tilbud om skole eller arbejde i formiddags-/eftermiddagstimerne, 4 dage om ugen. Team 1 søger en 30 timers ergoterapeut.

Egedal Kommune
Rudersdal KommuneBarselsvikariat for Børnefysioterapeut i PPR

Rudersdal Kommune, Birkerød

PPR understøtter primært dagtilbud og skoler i deres kerneopgave med børn i alderen 0-17 år.

Fys/ergo gruppen varetager både konsultative opgaver, vedligeholdende træning og genoptræning af børn/unge inden for almen- og specialområdet.

Vores nye kollega skal primært varetage vedligeholdende træningsopgaver, inden for både special- (0-6 år) og normalområdet samt genoptræningsopgaver.

Du er autoriseret fysioterapeut, og har gerne erfaring med børnefysioterapeutisk undersøgelse/test, og kan udføre veltilrettelagte træningsforløb.

Du har kendskab til, og kan vurdere behovet for hjælpemidler til børn med særlige behov.

Du er ansvarsbevidst, og kan arbejde selvstændigt.

Gribskov Kommune
Demenskoordinator til Center for Sundhed og Omsorg

Gribskov Kommune, Gilleleje

Hvis du har mod på at indgå i et engageret og udfordrende fagligt fællesskab, hvor der lægges vægt på samarbejde og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, er vi måske det helt rigtige sted for dig.

Vores nye kollega skal være optaget af, at borgere med demens bliver mødt som hele mennesker med individuelle ønsker og behov. Det prioriteres højt, at alle medarbejdere i kommunen ved, hvordan værdighed kan fremmes i forhold til den enkelte borger. I Gribskov Kommune er der også et ressourceorienteret og rehabiliterende borgerfokus, som betyder en fremtid hvor borgere med demens skal opleve, at de har en deltagende og aktiv rolle i eget liv. Vores målsætning indenfor demensfaglig indsats gør at en demenskoordinator og dig ombord nu bliver til to.

Gribskov Kommune
Københavns ProfessionshøjskoleStudenterundervisere til fysioterapeutuddannelsen på Campus Nordsjælland

Københavns Professionshøjskole, Hillerød

Brænder du for din profession? Har du lyst til at inspirere og motivere dine medstuderende og videregive din faglighed? Og vil du samtidig gerne udvikle dig fagligt og styrke dine formidlingskompetencer? Så er jobbet som studenterunderviser måske noget for dig!

Vi søger 2-4 fagligt stærke og engagerede studerende fra fysioterapeutuddannelsen på Campus Nordsjælland, der som studenterundervisere kan bidrage til udviklingen af fremtidens fysioterapeuter.

Dine konkrete opgaver bliver:

  • at varetage de praktiske lektioner i anatomisk palpation. Din undervisning bliver en blanding af selv at fremvise anatomisk palpation af forskellige regioner og at facilitere træne og øvesessionerne på holdene
  • undervise i fysiologi, hvis du har bestået 3. semester.
Gribskov Kommune
Ergoterapeut til børneområdet i PPR, Center for Dagtilbud og Skoler

Gribskov Kommune, Helsinge

Vores ergoterapeut går på pension, og vi har derfor brug for en ny kollega med interesse for, og gerne erfaring med, børneområdet. Vi søger derfor en ergoterapeut pr. 1. december 2021 på fuld tid (eller andet efter aftale).

I stillingen skal du varetage opgaver inden for både det almene område og specialområdet med børn i alderen 0-18 år.

Inden for almenområdet er vi distriktsopdelt, hvor du kommer i barnets daglige miljø i hjemmet, daginstitution og skole. Herudover vil du blive tilknyttet nogle af de specialtilbud, vi har i kommunen. Det kan være børn med lettere CP, autisme, ADHD, Downs Syndrom o.a.

En del af stillingen indebærer også at kunne arbejde med genoptræningsplaner (GOP’er). Det primære formål med vores indsatser er at klæde de voksne omkring børnene på til at kunne støtte op om børnenes udvikling og trivsel.

Gribskov Kommune
Gem
Unique Human CapitalSalgskonsulent/Produktspecialist

Unique Human Capital søger for Winncare

Kommerciel profil med fysioterapeutisk baggrund til spændende salgsstilling.

Hos Winncare søger de en ny kollega, som har lyst til at blive en del af deres Winncare-team med fokus på salg af deres vægtaflastningssystem, ErgoTrainer.

Du vil komme til at udvikle og vedligeholde både eksisterende og potentielle kunderelationer i hele Danmark via aktivt salg, workshops og sparring. Din baggrund som fysioterapeut giver dig et solidt udgangspunkt for at forstå kundernes behov, samt at kunne rådgive kunden under hele beslutnings- og købsprocessen.

Fredensborg Kommune
Ergo- og fysioterapeuter

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Brænder du for målrettede rehabiliteringsforløb og livskvalitet for borgerne på Rehabiliteringscentret Skovgården – Fredensborg Kommune?

Vi er så heldige at have fået ekstra midler til at styrke vores kompetencer og de målrettede rehabiliteringsindsatser sammen med borgerne så de oplever at livskvaliteten og deres selvstændige livsførelse øges.

Vi arbejder i øjeblikket med at få styrket samarbejdet mellem dag- og aftenvagter, så vi er fælles om de gode rehabiliterende borgerforløb. Både dagvagter og aftenvagter får tid til at arbejde med de rehabiliterende indsatser sammen med borgerne. Vi arbejder som et tværfagligt hold rundt om borgerne, der sammen løfter kvaliteten og fagligheden.

Egedal Kommune
Pædagoger og ergoterapeuter til EKBA; afdeling Søvænge

Egedal Kommune, Ølstykke

EKBA, Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er et socialpædagogisk botilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser; hvorunder afdeling Søvænge hører til.

Beboerne på Søvænge er i alderen 18-75 år. Beboerne har forskellige behov; og du skal derfor være indstillet på, at der ud over det socialpædagogiske arbejde også er omsorgsopgaver, der strækker sig ind over personlig pleje.

Hos os er det helt afgørende, at du kan arbejde med medbestemmelse og inddragelse i dagligdagens gøremål ud fra den enkeltes formåen. Vi vægter, at borgerne er trygge og har stor grad af indflydelse på eget liv. I dit arbejde er der derfor også en naturlig respekt for borgerens selvbestemmelsesret.

Egedal Kommune
Gem
Fitness-instruktør søges
Fit & Sund giver dig muligheden for en karriere i en fitnesskæde, hvor der lægges stor vægt på værdierne: Sundhed , viden og nærvær.
Fit & Sund Hørsholm, Hørsholm
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Fysioterapeuter søges til udendørs træningshold i Hillerød snarest
FysioBootcamp er et udendørs træningsforløb med mere end 200 ugentlige hold fordelt rundt omkring i landet.
Fysio Bootcamp ApS, Hillerød
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Furesø Kommunes Genoptræningscenter søger en ergoterapeut
Vi søger en ny kollega til det ambulante team.
Svanepunktet Genoptræningscenter, Farum
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende med ergoterapeutiske udviklingsopgaver
Region Hovedstaden Brænder du for uddannelse og udvikling?
Region Hovedstaden, Hillerød
Region Hovedstaden
Indrykket:
Gem
Plejehjemmet Falkenberg søger uddannet fysioterapeut/ergoterapeut
Plejehjemmet Falkenberg - et godt sted at være!
Plejehjemmet Falkenberg, Ålsgårde
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Fysioterapeut søges til plejecenter i Birkerød i barselsvikariat
Har du særlig interesse for at skabe værdi for beboerne ved at sikre rehabiliterende træning, genoptræningsplaner,...
Rudersdal Kommune, Birkerød
Jobcenter
Indrykket:
Gem
DMP - De midlertidige Pladser søger en ergoterapeut
Da vores ergoterapeut efter mange år har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ergoterapeut til De Midlertidige Pladser i Allerød...
De midlertidige Pladser, Allerød
Jobcenter
Indrykket:
Gem
FYSIOTERAPEUT - VIKARIAT
Region Hovedstaden På Ortopædkirurgisk Afdeling behandler vi lidelser i bevægeapparatets knogler, led, muskler, sener, ledbånd og nerver.
Region Hovedstaden, Hillerød
Region Hovedstaden
Indrykket: