3 job matcher din søgning 3 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Lolland Kommune
Barselsvikariater til Fuglse Aktivitetshus - Center for Handicap

Lolland Kommune, Holeby

Har du lyst til at arbejde i et aktivitetshus med fokus på faglighed og trivsel, og er du initiativrig og handlingsorienteret? Så har vi det rigtige vikariat til dig her!

Fuglse Aktivitetshus er et aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydeligt nedsatte funktionsevner eller særlige sociale problemer.

Hos os får du mulighed for at planlægge, udføre og igangsætte pædagogiske tiltag i samråd med kollegaer og nærmeste leder. Du skal være med til at sikre faglig udvikling og udarbejdelse af individuelle mål for den enkelte borger.

Du besidder en naturlig evne til at være lyttende, klar, tydelig og anerkendende i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med megen fokus på sundhed og trivsel - bl.a. Arbejdspladsens Motionsdag.

Lolland Kommune
Fysioterapeuter (evt. studerende) til sommerferievikariat

Lolland Kommune

I Team Træning tilbyder vi tre sommerferievikariater på op til 37 timer ugentligt som fysioterapeut - to sommerferievikarer til Maribo Sundhedscenter samt en sommerferievikar til Nakskov Sundhedscenter.

Vi forventer, at du er fysioterapeut eller fysioterapeutstuderende med afsluttet klinisk eksamen. Den enkelte terapeut dækker flere diagnoseområder, alt efter kompleksiteten og mængden af opgaver, men indgår i en fælles opgaveløsning.

Arbejdsopgaver inkluderer:

  • Terapeutisk udredning og undersøgelse
  • Evidensbaseret træning og tests
  • Genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Lolland Kommune
Ergoterapeut med erfaringen indenfor det ortopædkirugiske område

Lolland Kommune

Som ergoterapeut, hos os, får du fuld indflydelse på din hverdag, da du vil arbejde som selvtilrettelæggende, hvilket betyder, at du, sammen med dine kollegaer, har mulighed for at planlægge opgaverne som I, i fællesskab, skal løse.

Opgaverne spænder vidt og kan, udover det daglige arbejde med borgere som har ortopædkirugiske problemstillinger, bestå af fx projekter, hvor du har ansvaret for at føre tiltag ud i organisationen i tæt samarbejdet med interne konsulenter. Dine borgere som du vil møde i daglig praksis kan have alt fra hånd, underarm og albue frakturer til klemme-, nerve- og seneskader, men derudover vil der også f.eks. være opgaver med den geriatriske borger, som har anmodet om rengøring, hvor du skal ud og lave en vurdering af aktiviteten, som kan understøtte den kommunale myndighed til at udarbejde den korrekte afgørelse.