237 job matcher din søgning 237 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

SOVI FondenInstruktør

SOVI Fonden, Søborg

Instruktør til 37 timer pr. uge der er uddannet lærer, ergoterapeut, pædagog eller inden for design (tekstil og skind).

SOVI er en socialøkonomisk virksomhed der beskæftiger voksne med autisme.

Arbejdsdagen tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige behov og kompetencer, som den enkelte medarbejder med autisme har.

Vi søger en instruktør til vores afdeling for Design som, i samarbejde med en kollega, kan skaffe arbejde til og organisere arbejdet for medarbejdere med autisme.

Hillerød KommuneErgoterapeut til Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Hillerød Kommune

Ergoterapeut til Botilbuddet Vingen – med udvikling i blikket

På Botilbuddet Vingen, som er et nybygget botilbud til borgere med udviklingshæmning, har vi blikket fast rettet mod at støtte borgerne i at leve deres liv så selvstændigt som muligt. For at understøtte at det sker i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov, sætter vi yderligere lys på det tværfaglige arbejde, metoder, testning og observation samt faglige beskrivelser. Vi søger derfor to ergoterapeuter, der sammen med vores nuværende tre ergoterapeuter skal være med til at implementere ergoterapeutiske redskaber i vores fælles dagligdag. Vil du være med til at føre alt dette ud i livet?

Vingen danner rammen om 20 borgeres hjem og liv. Borgerne, som har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, bor i egne lejligheder med fælles stue og køkken, og har derfor mulighed for at vælge fællesskabet til og fra.

Frederikssund Kommune
Børnefysioterapeut til Center for Børn & Skole

Frederikssund Kommune

Center for børn og skole i Frederikssund Kommune søger snarest eller pr. 1. oktober 2021 en børnefysioterapeut til et barselsvikariat 37 t/uge.

Vi søger en fagligt kompetent og engageret medarbejder, der kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i en travl og spændende hverdag.

Du vil blive en del af Frederikssund Kommunens børneterapeutiske team, som varetager alle fysioterapeutiske og ergoterapeutiske opgaver i kommunen på børne- og ungeområdet. Hertil søger vi en børnefysioterapeut, hvis primære arbejdsopgaver er konsultativt sparring med kommunens almene dagtilbud og skoler. Derudover kommer man også til at varetage GOP, samt § 44 og § 11.7 træning, primært af børn som ligeledes kommer fra almenområdet.

THISTED KOMMUNE
Ergoterapeut til Boenheden Højtoftevej 50

THISTED KOMMUNE

Vil du være med til at opbygge det mest fantastiske team, som med høj faglighed, stort engagement og tålmodighed hver dag arbejder for at sikre at de mest sårbare borgere har et selvstændigt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet?

Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og være anerkendende i al omgang.

Dit arbejde vil bestå i at støtte beboerne i deres udvikling og sikre dem en gode hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed.

Habitus
Pædagog søges til botilbud i Hillerød for borgere med autismespektrum-forstyrrelser

Habitus

Har du lyst til at være en del af et botilbud, hvor din faglige viden og forslag til forbedringer er velkomne? Motiveres du af at bringe dine pædagogiske kompetencer i spil til at skabe gode liv? Har du et roligt nervesystem og en stærk mentaliseringsevne? Så læs videre.

Vi søger tre nye, dygtige kollegaer til vores botilbud. Du vil blive tilknyttet et fast team omkring en enkelt borger, hvor I arbejder med 1:1-normering.

Målet med vores arbejde er altid at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos den enkelte. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur skaber ro og trivsel hos vores beboere, samtidig med at vi har fokus på relationel tilknytning. Du formår at være rolig og rummelig, og du arbejder struktureret og med et godt overblik i det daglige.

Habitus
Helsingør KommuneDistriktsledere til hjemmepleje i spændende udvikling

Helsingør Kommune

Vi har gennem længere tid arbejdet med vores interne organisering og er nu i gang med at implementere en styrket ledelsesstruktur, der i høj grad understøtter både borgerperspektivet og tæt ledelse af medarbejderne. Vi søger på denne baggrund to kollegaer til vores distriktsledergruppe.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du i hverdagen er synlig og i tæt kontakt med både medarbejderne, borgere og samarbejdspartnere. Du bliver en del af en positiv og visionær ledelse, hvor du får mulighed for at sætte fokus på faglig kvalitet og udvikling.

Sammen med de øvrige distriktsledere, hjemmeplejelederen, hjemmeplejens stabe og alle medarbejderne bliver du leder i en sprudlende organisation, hvor alle samarbejder for at skabe tryghed, sikkerhed og sammenhæng for borgerne.

Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Avannaa i Ilulissat

Grønlands Selvstyre

Allorfik Avannaa søger en behandler til behandling af rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse, som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Grønlands Selvstyre
Secma Aps2 salgskonsulenter (Øst/Vest) søges til salg af markedsledende produkter indenfor sundhedssektoren

Secma Aps

Vi søger 2 dygtige salgskonsulenter, som vil være en del af et veletableret og erfarent salgsteam. Vi skal bruge 2 stærke ressourcer til at dække vores forretningsområder i hhv. Øst- og Vestdanmark. Dine primære ansvarsområder bliver at udvikle og vedligeholde relationer til både eksisterende og nye kunder via aktivt salg, produktdemonstrationer, rådgivning og opfølgning. Du er ansvarlig for dit eget budget og rapporterer direkte til Salgsdirektøren.

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som fysioterapeut eller lign. Det er vigtigt, at du har en forståelse af de kliniske anvendelsesområder for de ovenstående produktkategorier i vores sortiment.

Cobi Rehab A/SFysio- eller ergoterapeut, der kan positionere og give livskvalitet til immobile borgere på Sjælland og/eller Fyn

Cobi Rehab A/S

Cobi Rehab er eksperter i 24/7-siddestillinger og lejring af immobile borgere i Danmark. Og faktisk også i resten af verden…

Vi udvider og har brug for en ny terapeut-kollega i vores kørende team. Er det dig?

Sammen med kollegaer i Cobi Rehab:

 • Sikrer du, at immobile eller svært overvægtige borgere på Sjælland/Fyn bliver hjulpet med de relevante løsninger og hjælpemidler.
 • Besøger du depoter rundt omkring på Sjælland, hvor du hjælper med hvordan relevante hjælpemidler bruges korrekt.
 • Deler du ud af din viden om især lejring på temadage, messer og seminarer.
Københavns KommuneVisitatorer (sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter) til Visitation Nord

Københavns Kommune

Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Og vil du være med til at sikre, at alle borgere får den rette hjælp på det rette tidspunkt i sammenhængende og koordinerede forløb?

Vi søger visitatorer til Visitation Nord i afdelingen for støtte og koordinering.

De primære arbejdsopgaver er bl.a.

 • sagsbehandling af ansøgninger efter serviceloven indenfor personlig pleje og praktisk hjælp, pleje- og ældreboliger, midlertidige døgnophold, tekniske hjælpemidler og boligindretning m.m.
 • visitationsbesøg i borgers hjem og på vores rehabiliteringscentre med henblik på vurdering af indsatser
 • at medvirke til at sikre gode udskrivelser med borgeren i centrum
Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)Misbrugsbehandler til Nyborg Fængsel

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)

Kan du se dig selv som en del af et stærkt og dynamisk behandlerteam, og har du de kompetencer, vi leder efter? Så har vi en ledig behandlerstilling til besættelse 1. oktober 2021.

Fonden Novavi har, som Danmarks største private udbyder af alkohol- og stofbehandling, lang erfaring med behandling og forebyggelse af misbrug. Vores indsatser har som mål, at alle skal kunne leve et liv uden styrende rusmidler.

For stillingen vil hovedopgaverne bl.a. være:

 • Motiverende samtaler
 • Gruppebehandling og individuelle samtaleforløb
 • Psykoedukation
 • Journalføring og dokumentation
Erritsø Idrætscenter S/IFitnessinstruktør m.m.

Erritsø Idrætscenter S/I, Fredericia

Den selvejende institution Erritsø Idrætscenter (EIC), Krogsagervej 40, Fredericia søger pr. 1. september 2021 en veluddannet og erfaren medarbejder, med primær funktion i vores populære fitnesscenter.

Du brænder for fitness! Vi forventer, at du har god energi og virkelig udstråler glæde ved formidling af fysisk aktivitet.

Arbejdsopgaver:

 • Holdinstruktør – meget gerne for flere forskellige typer af holdtræning, såvel for vores mange aktive ”formiddags-seniorer” som for de yngre i primetime.
 • Individuel programlægning for medlemmerne.
 • Instruktion og vejledning i brug af træningsmaskiner og træning.
Avannaata KommuniaRehabiliteringsterapeut - Førtidspensionsområret, Ilulissat

Avannaata Kommunia

Er du sundhedsfagligt uddannet og brænder for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, så vend næsen mod Nord.

Vi søger en person, der er klar på at løfte og videreudvikle på en ny opgave inden for førtidspensionsområdet, hvor dit kendskab til den menneskelige krop og forskellige lidelser skal kobles op på arbejdsmarkedsrettede vurderinger, hjælpemidler mv.

Du vil i samarbejde med sagsbehandlere på førtidspensionsområdet og andre eksterne samarbejdspartnere bl.a. have følgende opgaver og mål i dit job:

 • Sagsbehandle med helhedsorienteret fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem erhvervsrettet rehabilitering
 • Udarbejde arbejdsevnevurderinger og –revurderinger jf. § 12-14 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
Herlev KommuneFaglig demenskoordinator

Herlev Kommune

Herlev Kommune søger en faglig demenskoordinator, da tidligere kollega har fået lederstilling i kommunen. Stillingen er på 35 timer. Du vil sammen med 2 demenskoordinatorer og Aktivitetscentret være ansvarlig for kvalificerede faglige indsatser til kommunens demensramte i eget hjem og på plejecentre.

Du brænder for demensområdet og for at gøre en forskel i borgernes hverdag. Du har udpræget sans for borger-/pårørende inddragelse, motivationsskabelse og facilitering af mest mulig selvstændig handlekompetence og egenomsorg.

Hovedansvarsområder

 • Sikre borgerne målrettede og individuelt tilpassede evidensbaserede demensfaglige indsatser.
 • Varetage undervisning, sparring og processer, der vedvarende sikrer og udvikler en kvalitativ stærk faglig praksis.
Aarhus Kommune
Borgerkonsulent i Distrikt Nord

Aarhus Kommune

Brænder du for at understøtte borgernes mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv? Så kan jobbet som borgerkonsulent i Distrikt Nord være lige noget for dig.

Som borgerkonsulent sagsbehandler vi på baggrund af henvendelser fra borgere, pårørende, sygehuse samt privatpraktiserende læger, leverandører og andre kommuner.

Du varetager sagsbehandling/visitering med baggrund i lovgivning, Aarhus Kommunes serviceniveau, strategier og politikker - herunder fx:

 • § 83 Pleje og praktisk hjælp
 • §83a Rehabiliteringsforløb
 • § 84 Afløsning og aflastning samt korttidspladser, primært for borgere over 67 år
Habitus
Pædagogisk personale søges til botilbud i Horsens – vær med til at skabe et godt liv for borgere med autismespektrum-forstyrrelser

Habitus

Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Besidder du et roligt nervesystem og en stærk mentaliseringsevne? Har du lyst til et være en del af et botilbud med en høj faglighed og hvor dine forslag til forbedringer er velkomne? Så er det måske lige dig vi søger.

Vi søger nye, dygtige kollegaer til vores botilbud. Du vil blive tilknyttet et fast team omkring en enkelt borger, hvor I typisk arbejder med 1:1-normering.

Målet med vores arbejde er altid at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos den enkelte. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur skaber ro og trivsel hos vores beboere, samtidig med at vi har fokus på relationel tilknytning. Du formår at være rolig og rummelig, og du arbejder struktureret og med et godt overblik i det daglige.

Habitus
Hillerød KommuneSagsbehandler/visitator på Sundheds- og Ældreområdet

Hillerød Kommune

Erfaren sagsbehandler/visitator på ældre og sundhedsområdet i Hillerød Kommune - uddannet ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske

Ønsker du at blive del af et stærkt fagligt fællesskab, er du en erfaren myndighedsperson, der brænder for god rehabilitering, så skal du søge stillingen hos os.

Visitation og Hjælpemidler arbejder med udredning og vurdering af borgernes funktionsevne. Fokus er på borgernes hele liv og koordinering af indsatsen. Du vil helhedssagsbehandle inden for servicelovens §§ 83, 83a, 84, 112, 113, 116, ældre- og handicapegnede boliger samt plejeboliger.

Ikast-Brande Kommune
Brande Åcenter søger ergoterapeuter

Ikast-Brande Kommune

Har du som ergoterapeut lyst til at blive en del af Brande Åcenter, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt? Og hvor du som ergoterapeut har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning?

Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser. Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade.

På Brande Åcenter tager vi afsæt i borgernes potentialer og ressourcer. Vi arbejder derfor ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.

THISTED KOMMUNE
Fysioterapeut til Træning og Rehabilitering

THISTED KOMMUNE

Fysioterapi i et rehabiliterende miljø og med en tværfaglig kontekst. Borgere med mange forskellige funktionsevneproblematikker og behov. Høj kompleksitet men høj faglighed til at løse det - lyder det som noget, du har lyst til at arbejde med, så er det dig, vi mangler!

Stillingen er i vores døgnafsnit, som består af 15 døgnpladser, der er beliggende på Simons Bakke 37 i Thisted. Her er et team af 8 terapeuter, der træner borgere, som efter sygehusindlæggelse har behov for intensiv træning for at kunne komme hjem igen. Eller det er borgere, som behøver et træningsmæssigt løft, for at kunne forblive hjemme, og derfor opholder sig på en genoptræningsplads for en periode. Terapeuterne tager også på hjemmebesøg/hjemmetræning, hvorfor det er en fordel med bil til rådighed.

Lolland Kommune
Alkoholkonsulent til Rusmiddelcenter Lolland

Lolland Kommune, Nakskov

Har du en social faglig uddannelse? Har du en åben, respektfuld og ressourceorienteret tilgang til mennesker med rusmiddelproblematikker? Så er det dig, vi søger.

I Rusmiddelcenter Lolland arbejder vi praksisbaseret med evidensbaserede metoder i veldefinerede behandlingsforløb. Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle og tilpasse behandlingstilgangen til den nyeste viden på området og med at uddanne medarbejdernes kompetencer til at matche denne.

Som rusmiddelkonsulent arbejder du helhedsorienteret og tværfagligt ud fra motiverende samtaler med den enkelte borger eller i gruppebehandling. Du vil opleve at være den primære person både i forhold til borgeren og samarbejdspartnere. Vi arbejder tæt med øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere.