121 job matcher din søgning 121 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 121 resultater.
Børnecentret TrekantenErgoterapeut/pædagog

Børnecentret Trekanten, Odense

Vi har kun ansat pædagogisk uddannet personale, men vi synes det kunne være spændende at få en ny faggruppe ind i vores team.

Vi søger en kollega som gerne har erfaring med ergoterapi til vores vuggestue, fordi vi gerne vil inspireres og videreudvikle vores fokus på børns kropsbevidsthed, sansemotoriske sundhed samt drage nytte af ergoterapeutens evne til at arbejde målrettet, analyserende og kvalitetsudvikle sin praksis. Du skal indgå på lige fod med dine pædagogiske kollegaer, og har de samme opgaver som dem. Nemlig at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi forventer følgende af vores kommende kollega:

 • Du har en erfaring med børneområdet 0-6 år.
 • Du har lyst og mod til at arbejde med dit fagområde i et stærkt pædagogisk miljø.
 • Du ser det tværfaglige arbejde som en styrkelse af den faglige kvalitet.
Hillerød KommuneMedarbejdere til Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Hillerød Kommune

Vil du arbejde i et specialiseret miljø med høje krav til din faglige kunnen?

Vi arbejder på Bocentret fokuseret med metodeudvikling og med velfærdsteknologi, for at borgerne kan leve et liv med størst mulig selvbestemmelse og udvikling. Vil du bidrage til det arbejde, og har du en uddannelse inden for det pædagogiske eller ergoterapeutiske felt, så læs videre her.

Følstruphusene i Nødebo danner rammen om 59 borgeres hjem og liv. Borgerne, som har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, bor i egne lejligheder med fælles stue og køkken, og har derfor mulighed for at vælge fællesskabet til og fra. En del af borgerne befinder sig inden for autismespektret; det betyder, at vi tilrettelægger miljøet og dagligdagen med dette for øje. Forudsigelighed, visuel struktureret pædagogik og kommunikation er derfor nøglebegreber for os, ligesom værktøjer som BoardMaker, GoTalkNow og MemoAssist ofte er i brug.

SOSU ØstjyllandSundhedsfaglig underviser til Social- og sundhedsuddannelserne

SOSU Østjylland, Aarhus

Er du en inspirerende og erfaren underviser, som brænder for at uddanne de dygtigste social- og sundhedsmedarbejdere til velfærdsområdet – er det måske dig, vi mangler.

Brænder du for dit fag, og er du fagligt opdateret? Har du en bred praksiserfaring fra både den regionale og den kommunale sektor? Kan du arbejde tværfagligt, selvstændigt og i team? Vil du arbejde med det primære fokus at uddanne og udvikle social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever til dygtige og kompetente medarbejdere? Så er det dig, vi leder efter!

Vi søger en underviser, der kan undervise inden for følgende områder:

 • Rehabilitering - neurologiske/hjerneskadeområdet, geriatriske/ældresygdomme-området.
 • Generel viden om Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Viden og erfaring med borgere med demens sygdomme
Orangetheory FitnessTræner

Orangetheory Fitness, København

Orangetheory Fitness er et videnskabsbaseret, teknologidrevet, trænerinspireret koncept, som udvikler mennesker gennem personlig gruppetræning. Vores tagline er #MoreLife, for vi lever ikke for at træne, vi træner for at leve.

OTF er verdens hurtigst voksende træningskoncept. Vi har over 1300 studier i resten af verden og ekspanderer over de kommende år i Danmark. Der er en grund til, at vi nu har over 1300 studier; vores medlemmer elsker vores træning. Derfor håber vi også, at vi kan få trænere med ombord, som kunne se sig selv vokse med vores brand i Danmark. OTF er et premium brand, der tror på kvalitet over kvantitet og som vil skabe livsændrende oplevelser for både personale og medlemmer gennem verdens mest effektive workout.

Hvis vores mission og vores brand tænder dig, og du vil være med til at udbrede en aktiv livsstil og hjælpe os i vores mission, om at sprede #MoreLife til vores medlemmer og samfund, vil vi gerne høre fra dig!

Københavns ProfessionshøjskoleStudenterundervisere til Ergoterapeutuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Brænder du for din profession? Har du lyst til at inspirere og motivere dine medstuderende og videregive din faglighed? Og vil du samtidig gerne udvikle dig fagligt og styrke dine formidlingskompetencer? Så er jobbet som studenterunderviser måske noget for dig!

Du skal hovedsageligt undervise på 1. semester, hvor du skal planlægge undervisningen og varetage selvstændige undervisningsopgaver. Du skal forvente både at kunne undervise alene og sammen med andre.

Dine konkrete opgaver bliver blandt andet at:

 • undervise og facilitere arbejde med bevægelsesanalyser i anatomi
 • vejlede i palpationsopgaver i anatomi
 • vejlede i arbejde med knoglepræparater i anatomi
Fredensborg Kommune
Benediktehjemmet søger engagerede og omsorgsfulde tilkaldevikarer - plejehjemsmedhjælpere

Fredensborg Kommune

Er du i gang med dit sabbatår og vil du gerne have et lærerigt og givende arbejde? Er du under uddannelse til sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut eller anden sundhedsfaglig uddannelse og har brug for et studie eller afløserjob? Eller er du bare super interesseret i at arbejde med pleje og omsorg? I alle tilfælde hører vi gerne fra dig.

Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet er Fredensborg Kommunes demenscenter og er beliggende i det gamle hyggelige Asminderød tæt på Asminderød Kirke og offentlig transport. Vi har 56 boliger på centret fordelt på 7 enheder, med 8 beboere i hver enhed. På Benediktehjemmet har vi fokus på det levede liv, med udgangspunkt i borgerens livshistorie, vi er nysgerrige, engagerede og arbejder med hjertet.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse
Specialist i fodtøj og handsker

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse, Ballerup

Brænder du for at gøre en forskel for Forsvarets medarbejdere, civile som militære, og kan se en ære i at give dem de bedst mulige betingelser, når det drejer sig om fodtøj og handsker? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) i Ballerup.

I Kapacitetscenter Udrustning har vi ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre anskaffelser indenfor udrustningsområdet. Vores ansvarsområde strækker sig fra uniformer, over fodtøj, arbejdstøj, hovedbeklædning, soveposer, idrætstøj, medaljer, enhedsafmærkning og meget andet.

Som specialist indenfor fodtøj og handsker, rådgiver og vejleder du Beredskabsstyrelsens og Forsvarets brugere i alle aspekter af de genstandstyper, der ligger indenfor dit ansvarsområde.

Den Sociale Virksomhed
Vi søger en dygtig fysioterapeut med erfaring og interesse for børn, unge og neurologisk fysioterapi – barselsvikariat

Den Sociale Virksomhed, Virum

Vil du arbejde med børn og unge med erhvervet hjerneskade, og træne og støtte dem videre til en meningsfuld hverdag i et tæt tværfagligt samarbejde? Så søger Hjerneskadecenter Virum en barselsvikar for vores dygtige fysioterapeut 37 timer om ugen.

Du vil indgå i et behandlingsteam med et bredt tværfagligt personale: fysioterapeuter, ergoterapeuter, speciallærere, pædagoger, talepædagoger og neuropsykologer.

Din hverdag vil primært komme til at bestå af udredning, testning og intensiv rehabilitering af børn og unge individuelt, eller i grupper, og rådgivning og vejledning til forældre samt fagpersoner. Rehabiliteringen foregår både på centret og lokalt i barnets hjem.

Den Sociale Virksomhed
Kalundborg Kommune
Børneergoterapeut/børnefysioterapeut

Kalundborg Kommune

PPR i Kalundborg Kommune søger 1 børneergoterapeut og 1 børnefysioterapeut til besættelse 1. august 2020.

Vi søger 1 børneergoterapeut og 1 børnefysioterapeut, så vi i PPR i højere grad kan yde en helhedsorienteret indsats og yde rådgivning og sparring omkring børns motoriske og sansemæssige udvikling på hele 0-18 års området.

Det nystartede team, som vi håber du vil være med til at udvikle har 2 overordnede opgaver i.f.t. børns motoriske og sansemæssige udvikling.

Konsultativ indsats
Jvf. samarbejdsmodellen begynder enhver indsats med en anonym konsultativ indsats, hvor de voksne omkring barnet, kan søge rådgivning og sparring på en motorisk eller sansemæssig udfordring.

Undersøgende og vurderende indsats.
Hvis den konsultative indsats ikke umiddelbart afhjælper udfordringen og der ønskes en nærmere undersøgelse kan børneergoterapeuten/børnefysioterapeuten via samarbejdsmøde og indstilling til PPR opstarte en undersøgelse.

Habitus
Faste vikarer søges til botilbud for borgere med autismespekrum-forstyrrelser i Hurup i Thy

Habitus

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye vikar?

Habitushuset Sct. Mortensgaard danner rammen for op til 10 menneskers liv. Borgerne har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad og dermed lavt funktionsniveau. Der er normalt 1:1-normering, som betyder, at vi altid er en pædagog til hver borger i dagtimerne.

Vi arbejder ud fra principperne i low arousal og visuel struktureret pædagogik. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores beboere. Vores mål er at minimere mængden af problemskabende adfærd og dermed maksimere livskvaliteten for vores borgere.

Habitus
Habitus
Sovende nattevagt søges til team for borger med autismespektrumforstyrrelser

Habitus, Faxe Ladeplads

Har du erfaring med pædagogisk arbejde og har du lyst til at være en del af et dedikeret team af medarbejdere, som arbejder fokuseret på at skabe de bedste rammer for borgere med autismespektrumforstyrrelser – så er du måske vores nye kollega.

Du bliver en del af det pædagogiske arbejde med en ung charmerende mand, som har været hos os en del år. Der er 2:1-bemanding og borgeren har egen rådighedsvagt som er dig. Dvs. at der er to vågne nattevagter og dig på arbejde hver nat. Du er på arbejde 7 dage og har fri 7 dage i faste rul. Du møder 21.45-08.15. I tidsrummet 23.00-07.00, har du som udgangspunkt mulighed for at sove, men står til rådighed, når borgeren er vågen. Aflønningen er forskellig, om du er vågen eller sover.

Habitus
Habitus
Faste vikarer søges til at sikre fortsat stabilitet på vores botilbud i Midtjylland

Habitus

Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Formår du at holde dit eget nervesystem roligt i en hverdag med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at arbejde sammen med kolleger med høj faglighed og erfaring indenfor specialområdet? Har du lyst til at have stor frihed i dit arbejdsliv? Så læs videre.

Vores botilbud i Grenå og Horsens er begge spændende arbejdspladser, hvor vi er optagede af at skabe de bedste fysiske og pædagogiske rammer for vores borgere. Du bliver en del af en gruppe dedikerede kolleger, som arbejder målrettet på at skabe gode rammer og liv for borgerne.

Habitus
CFDDøvblindekonsulent – Valby

CFD

Vi søger en ny kollega til at give specialiseret rådgivning til voksne med et kombineret høre- og synstab samt til deres netværk. Rådgivningen foregår i vid udstrækning ved hjemmebesøg – primært i Storkøbenhavn. Du skal desuden undervise og rådgive professionelle om det dobbelte sansetab.

Denne stilling (på 30 timer om ugen) kan meget vel være noget for dig, hvis du

 • har en uddannelse som socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller lignende
 • har erfaring inden for det specialiserede socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område
 • kan lide, at to arbejdsdage sjældent er ens
 • er god til arbejde selvstændigt
 • kan trives med at være på farten
 • kan bevare overblikket, når ny viden kontinuerligt skal implementeres i opgaveløsningen.

Hvis du kan tegnsprog, er det en fordel. Men hvis ikke, kommer du til at lære det på vores interne tegnsprogsuddannelse.

Og du får naturligvis et omfattende introforløb til området og stedet.

Habitus
Pædagogisk personale søges til botilbud – vær med til at skabe et godt liv for borgere med autismespektrumforstyrrelser

Habitus, Horsens

Motiveres du af at være med til at præge udviklingen og fagligheden på et nyt botilbud? Vægter du kvalitet og faglig stolthed i en hverdag med komplekse problemstillinger? Så er du måske vores nye kollega.

HabitusHuset Elbækvej er vores nyeste botilbud i Habitus – en stor ejendom på landet, som har plads til 11 borgere inddelt i flere huse på matriklen. Med flere borgere på vej arbejder vi målrettet med at tilpasse indretningen til hver enkelt beboers behov.

Vi har lige nu én borger boende, men vi har flere nye borgere på vej. Som medarbejder hos os, vil du derfor blive en del af et helt nystartet team omkring en ny borger. Sammen skal I etablere de rette fysiske og pædagogiske rammer, og det er derfor vigtigt at din tilgang til mennesker er faglig, nysgerrig og nuanceret.

Habitus
Den Selvejende Institution OxenSocialfaglig medarbejder til 35 timer

Den Selvejende Institution Oxen, Brørup

Brænder du for at gøre en stor forskel for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse? Bliv en del af vores hverdag, der er fuld af struktur, livskvalitet og oplevelser.

En typisk vagt begynder kl. 15, hvor beboerne kommer hjem fra arbejde fra vores eget interne værksted, eller dagcenter ude i byen. Det er din opgave at støtte og guide beboerne, som deltager i alt lige fra tømning af opvaskemaskinen til tøjvask, indkøb og rengøring. Kl. 21.30 går beboerne til ro, og du er færdig med din vagt. Du kan også have rådighedsvagt, hvor du passer på beboerne om natten, og får dem afsted på arbejde om morgenen.

Hver 2. weekend har du også vagt. Her kan vi godt lide at gøre lidt ekstra ud af dagene, og vi planlægger alt lige fra cafe- og biografbesøg til dagture til Legoland, shopping eller andre udflugter.

Høje-Taastrup KommuneVisionær områdechef til det specialiserede hjerneskadeområde i en kommune med store ambitioner

Høje-Taastrup Kommune

Trives du godt med store ledelsesmæssige frihedsgrader, hvor du selv kan vise vejen sammen med 120 dygtige medarbejdere og ledere i Taxhuset? Vil du være en del af en ambitiøs organisation med en klar strategisk retning, hvor du indgår i et stærkt ledelsesfællesskab - både i Taxhuset og på tværs af Social- og Handicapcentret? Arbejder du bevidst med anerkendelse og inddragelse i din ledelse?

Du bliver leder af en engageret ledergruppe på fire, og vi er sammen optaget af at sikre en god stabil drift og samtidig løbende udvikle fagligheden og kvaliteten i Taxhuset.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Ledelse af ledere og medarbejdere med fokus på Taxhusets faglige udvikling
 • Realisere Byrådets strategi for det specialiserede voksenområde på Taxhuset
Habitus
Pædagogiske medarbejdere søges til at sikre fortsat stabilitet på vores botilbud i Faxe Ladeplads

Habitus

Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Formår du at holde dit eget nervesystem roligt i en hverdag med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at arbejde sammen med kolleger med høj faglighed og erfaring indenfor specialområdet? Så læs videre.

Vores botilbud i Faxe Ladeplads er en spændende arbejdsplads, hvor vi er optagede af at skabe de bedste fysiske og pædagogiske rammer for vores borgere. Du bliver en del af en gruppe dedikerede kolleger, som arbejder målrettet på at skabe gode rammer og liv for borgerne.

Vi søger pædagoger, SOSU-assistenter, lærere, fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

Habitus
THISTED KOMMUNE
Aktivitetsmedarbejder til Solgården i Hundborg (vikariat)

THISTED KOMMUNE

Solgårdens aktivitetsmedarbejder holder et års orlov. Derfor søger vi en vikar, som kan sætte aktivitet, træning, velvære og en god stemning i højsædet. Er du ergoterapeut eller pædagog, så se her...

Solgården er en del af Plejecenter Midt sammen med Kløvermarken i Koldby og Kastaniegården i Snedsted. I Plejecenter Midt skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv ud fra værdierne: Anerkendelse, troværdighed, åbenhed, loyalitet og tillid.

Solgården har 32 lejligheder og gode udendørsfaciliteter. Beboere og personale tager ligeledes på udflugter og andre ture ud af huse i en bus. I terapien foregår der mange aktiviteter, og der kommer jævnligt besøg udefra - det giver et løft til huset og tilfører ny inspiration.

Hillerød KommuneVikariat som fysioterapeut

Hillerød Kommune

1 fysioterapeut med god energi og gåpåmod søges til Rehabiliteringsafdelingen i Træningssektionen.

En af vores kollegaer går på barselsorlov, og vi søger derfor en fysioterapeut til et 1-årigt vikariat. Vi søger en kollega, der brænder for at arbejde med rehabilitering på en afdeling med flere tværfaglige samarbejdspartnere.

Arbejdsdagen i træningssektionen er meget afvekslende og omskiftelig med en høj grad af medindflydelse, respekt og medansvar for den fælles opgaveløsning.

Du vil blive tilknyttet et af vores faste team bestående af fysio- og ergoterapeuter, som dagligt samarbejder med og omkring borgere med forskellige diagnoser, som er midlertidig indlagt på vores rehabiliteringsafdeling på Sundhedscentret.

Lejre KommuneBørneergoterapeut

Lejre Kommune, Kirke Såby

PPR i Lejre Kommune søger en dygtig børneergoterapeut, der kan arbejde tværfagligt og helhedsorienteret

Har du lyst til at arbejde i en PPR, hvor fokus er på trivsel og udvikling i fællesskaber? Vil du gerne have et godt kollegafællesskab og varierende og udfordrende arbejdsopgaver? Kan du arbejde selvstændigt med dit eget ansvarsområde og selv tilrettelægge arbejdet? Så er du måske vores nye børneergoterapeut.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Undersøgelse og udredning af børn 0-18 år (primært 0-10 år) i barnets daglige, naturlige miljø, primært i hjemmet/dagpleje, daginstitution eller skole
 • Rådgivning og vejledning af forældre, pædagoger, dagplejere og lærere
 • Konsultative opgaver