215 job matcher din søgning 215 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Fysio Sønderborg Fysioterapeut, 30-34 timer

Fysio Sønderborg

Vi søger en funktionæransat fysioterapeut 30-34 timer pr. 1. september 2022 eller så hurtigt som muligt.

Fysio Sønderborg er en klinik i rivende udvikling på i alt 810 m2 med stort træningscenter, 2 gymnastiksale og 11 lukkede behandlingsrum. Vi er 9 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut/massør.

Hos os får du en arbejdsplads, som har fokus på trivsel og høj grad af indflydelse. Du vil blive ansat som funktionær efter Danske Fysioterapeuters standardkontrakt. Primære arbejdsopgaver vil være indenfor sygesikringen, briksbehandlinger samt hold og individuel træning.

Vi søger en medarbejder, som er ambitiøs, kan håndtere en travl hverdag og har lyst til at lære. Derudover skal du have interesse indenfor manuel- og træningsterapi.

Region Midtjylland Hinge: Afdelingsleder til vores nye, højt specialiserede botilbud

Region Midtjylland, Kjellerup

Er du optaget af at gøre en forskel for mennesker med autisme? Er du ambitiøs, energisk og relationelt stærk og trives du med komplekse problemstillinger, der udfordrer din faglighed? Og har du samtidig lyst til, i tæt samarbejde med fagligt engagerede medarbejdere, at sikre udvikling og fremdrift i et nyt botilbud? Så er det måske dig der skal være vores nye afdelingsleder.

Du får her en helt særlig mulighed - nemlig at være med til at præge et nyt tilbud i Specialområde Autisme med fantastiske rammer i Hinge. Vi er i en spændende proces, hvor fokus i din første tid som afdelingsleder vil være indflytning af nye borgere, udvidelse af den eksisterende personalegruppe, kompetenceudvikling af nye medarbejdere, kultur, teambuilding og det gode samarbejde.

Vordingborg Kommune Fysioterapeuter til nyoprettede stillinger i Forebyggelse og Rehabilitering

Vordingborg Kommune, Langebæk

Brænder du for at arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og træning med hverdagsrehabilitering som omdrejningspunktet, så har vi måske jobbet til dig. Derudover løser vi også § 140-træning hos de borgere, der ikke kan komme på et Sundhedscenter.

Du skal være fagligt velfunderet og have lyst til at dele ud af din viden, da faglig sparring vægtes meget højt. Teamet består af 5 ergo- og 5 fysioterapeuter, som arbejder tæt sammen på tværs af faggrænser. Forebyggelse og Rehabilitering består også af 6 seniorkonsulenter og en koordinerende sygeplejerske. Der samarbejdes med mange forskellige faggrupper og du vil ofte være bindeleddet.

Blå Kors Danmark
Vil du hjælpe udsatte unge?

Blå Kors Danmark, Mariager

I Ungehuset søger vi lige nu socialfaglige medarbejdere, der er fagligt kompetente med en socialfaglig og evt. diakonal baggrund, og som har hjerte og forståelse for socialt udsatte unge i alderen 18-35 år.

Du er en person, der kan reflektere på et fagligt højt niveau med udgangspunkt i din egen faglighed og den faglige tilgang og retning, som sættes i Ungehuset.

Dine opgaver:

 • At være kontaktperson for 2-4 beboere
 • At udarbejde og følge op på dine kontaktbeboeres opholdsplaner, mål og delmål
 • At tage ansvar for samarbejdet med de relevante offentlige instanser i relation til dine kontaktbeboere
Blå Kors Danmark
Strandparken Gym ApS
Vil du være medarbejder i Københavns bedste træningsunivers for hele familien?

Strandparken Gym ApS, København

Strandparkens GYM er et 860 m2 high end træningscenter for hele familien beliggende på Amager Strandpark. Et univers af velvære med international stemning tæt på det hele – og fokus på, at alle får så meget ud af deres træning som muligt. Et sted for alle, der ønsker at være en aktiv del af en sund og moderne livsstil. Og et sted hvor man kan træne sammen eller hver for sig.

Arbejdsopgaver

 • Holdtræning på højt niveau både ude og inde, inden for forskellige træningsområder og aldersgrupper.
 • Træningscoach på gulvet, her skal du sikre, at alle træner korrekt, har et opdateret træningsprogram og får maksimalt ud af deres træning gennem motivation, den gode stemning, engagement og vidensdeling.
 • Arbejde i receptionen med fokus på at byde vores medlemmer velkommen og tilbyde Strandparken Gym Service Koncept.
Strandparken Gym ApS
Den Selvejende Institution HovedHuset Ergoterapeut/aktivitetsmedarbejder til rehabiliterende dagtilbud for voksne med senhjerneskade

Den Selvejende Institution HovedHuset, København

Brænder du for et arbejde, hvor du er i helt tæt samspil med målgruppen? Har du gode kompetencer inden for relationsarbejde, og får du energi af at bidrage til menneskers udvikling? Så er du måske vores nye kollega.

Som medarbejder i HovedHuset deltager du i en afvekslende hverdag sammen med engagerede kolleger og medlemmer. Sammen med husets tværfaglige team af medarbejdere er du med til at skabe rammerne for en meningsfuld og arbejdsorienteret hverdag for husets medlemmer med fokus på det daglige relationsarbejde og medlemmernes udviklingspotentiale. Medlemmerne visiteres fra kommunerne i hovedstadsområdet efter Servicelovens § 104.

Blå Kors Danmark
Vil du hjælpe udsatte unge?

Blå Kors Danmark, Mariager

På Bølgegården søger vi lige nu socialfaglige medarbejdere, der er fagligt kompetente med en socialfaglig og evt. diakonal baggrund, som har hjerte og forståelse for socialt udsatte børn og unge i alderen 14-22 år.

Vi forventer, at du har en social- eller sundhedsfaglig relevant uddannelse bag dig på minimum professionsbachelorniveau. Det kan fx være diakon, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver eller lignende.

Dine opgaver:

 • At være en del af et kontaktteam omkring den enkelte beboer
 • At udarbejde og følge op på din kontaktborgers opholdsplaner, mål og delmål
 • Sammen med teamleder at tage ansvar for samarbejdet med de relevante offentlige instanser i relation til dine kontaktborgere
Blå Kors Danmark
Vordingborg Kommune Er det dig, der skal være vores nye § 85-medarbejder i Socialpsykiatrien i Præstø?

Vordingborg Kommune

Vil du være med til at støtte psykisk sårbare borgere i at blomstre som mennesker? - Så kunne du være den medarbejder vi søger.

Vi søger en medarbejder, som enten er uddannede som ergoterapeut, pædagog eller sosu-assistent eller anden relevant uddannelse. Det er et stort plus hvis du har psykiatrisk erfaring og trives med målgruppen.

§ 85 jf. Serviceloven, er et visiteret tilbud til personer, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Vi er en del af Center for Socialpsykiatri Vordingborg.

Som medarbejder i § 85-teamet består din daglige arbejdsdag i morgenmøde, hvor dagens opgaver koordineres/sparring. Borgerbesøg formiddag og eftermiddag samt løbende dokumentation. Desuden vil der ind imellem være vagter på vores værested Toronto, hvor opgaven er at igangsætte og støtte aktiviteter samt sørge for hyggelige rammer til fællesskabet.

Gem
Vectrus Services A/S
Medarbejdere til fritidsafdelingen, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger to nye medarbejdere – Activities Floaters – til fritidsafdelingen. Der er tale om fastansættelse og udrejse snarest muligt.

Fritidsafdelingen driver to hovedområder: et Community Center med café, creativity room og biograf, og et fitness-/bowlingcenter. Afdelingen er ansvarlig for alle former for fritidsaktiviteter, events, m.v. og yder kundeservice til alle beboere på basen. Som activities floater vil man komme til at deltage i alle funktioner efter behov i begge afdelingens hovedområder.

Arbejdsopgaver

 • Afholde holdtræning og udarbejde individuelle træningsprogrammer.
 • Lettere vedligehold og rengøring af maskiner og udstyr.
 • Deltage i planlægning og afholdelse af udendørs og indendørs events.
Vectrus Services A/S
Gem
Danske Fysioterapeuter
Netværkskonsulent

Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter søger netværkskonsulent til at facilitere netværksdannelse og lokale medlemsaktiviteter for medlemmerne af Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Danske Fysioterapeuter ønsker at komme tættere på medlemmerne og blive mere nærværende i medlemmernes hverdag og arbejdslivet som fysioterapeut. Derfor har foreningen besluttet at ansætte netværkskonsulenter, som i tæt samarbejde med foreningens regionsformænd og regionsbestyrelser skal facilitere, at medlemmerne mødes på tværs og dyrker det faglige fællesskab omkring det at være fysioterapeut og medlem af Danske Fysioterapeuter.

Centrale opgaver for netværkskonsulenten er at:

 • Facilitere netværksdannelse og understøtte afvikling af medlemsdrevne arrangementer i regionerne med særligt fokus på at opdyrke og styrke nye fællesskaber under Danske Fysioterapeuter.
 • Fremme samarbejdet med de faglige selskaber i fysioterapi lokalt.
Danske Fysioterapeuter
Ballerup Kommune Fysioterapeut til Træning og Aktivitet

Ballerup Kommune

Har du lyst til at blive udfordret i din arbejdsdag? Så skal du søge et job i Ballerup Kommune.

Vi søger en fysioterapeut, til vores rygteam 32-35 timer/uge, som har faglige kompetencer og erfaring med træning indenfor ryg og nakke på avanceret niveau. Du må gerne være uddannet i McKenzie, da vi blandt andet benytter den metode i vores behandling og træning af borgerne. Du kommer også til at indgå i vores ortopædkirurgiske team, så hvis du også har faglige kompetencer inden ortopædkirurgi vil det være en fordel.

Du skal indgå i et team som både hjælper og udfordrer hinanden i en selvtilrettelæggende hverdag.

Du vil komme til at arbejde med ambulante borgere på hold og individuelt. Borgerne træner i sundhedshuset, i deres eget hjem og i vores varmtvandsbassin.

Halsnæs Kommune Faglig leder søges til Visitationen

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Har du lyst til at spille en central rolle i at udvikle fagligheden, kvaliteten samt arbejdsprocesser inden for myndighedsområdet Ældre i Halsnæs Kommune, så er det nu du skal slå til.

Vi søger en faglig leder til fuldtidsansættelse, som er modig og vil udfordre os. Du er med til at sætte retningen for det faglige niveau i tæt samarbejde med lederen af Visitationen. Du vil få ansvar for implementering af faglige tiltag, hvilket også kan omfatte at facilitere tværgående samarbejde.

Du får dedikerede kolleger, som dyrker faglig sparring og værdsætter en uhøjtidelig stemning. Når du møder problemer, ser du det som udviklingspotentiale og retter dit fokus på mulighederne. Du glæder dig over at kunne bidrage til dine kollegers, afdelingens og kommunens udvikling.

Frederiksberg Kommune Tilsynskonsulenter til Socialtilsyn Hovedstaden

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at højne kvaliteten af sociale tilbud for børn, unge og voksne? Så har Socialtilsyn Hovedstaden to ledige stillinger som tilsynskonsulent, med fokus på handicapområdet.

Vi søger en tilsynskonsulent til vores Voksensektion, som skal varetage tilsynsopgaven inden for sociale tilbud på voksen-området.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger; 11 i Børn- og ungesektionen og 22 i Voksensektionen, og sammen skal I tilrettelægge tilsynsbesøgene og sikre, at alle tilbud får mindst ét årligt tilsynsbesøg. Tilsynsbesøgene udføres som udgangspunkt af to tilsynskonsulenter i forening, men det er den konkrete vurdering af det enkelte tilbuds kvalitet og behov, der bestemmer tilsynsintensiteten.

Green Care Group ApS Vikarer søges til vores to botilbud i hhv. Svanninge og Sødinge

Green Care Group ApS

Vi søger relationsparate og motiverede timelønnede vikarer, som kan være os behjælpelige på vores botilbud i Svanninge og Sødinge.

Green Care Group er en privat organisation, hvor vi har målgrupper inden for psykiske funktionsnedsættelser, herunder intellektuel/kognitiv forstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse og udviklingsforstyrrelse samt psykisk udviklingshæmmede.

Beboerne har behov for støtte til at klare dagligdagen samt støtte til at bevare overblik og sætte struktur på dagen til at etablere og vedligeholde sociale kontakter, støtte til økonomi og guidning i forhold til personlig hygiejne m.m.

Den Selvejende Institution Bofællesskabet Lykke Marie Medarbejdere til Bofællesskabet Lykke Marie – søger du spændende udfordringer i dit arbejdsliv?

Den Selvejende Institution Bofællesskabet Lykke Marie, Slangerup

Kunne du tænke dig at være en del af et velfungerende bofællesskab med unge mennesker med multiple psykiske og fysiske funktionsnedsættelser?

Er du pædagog, social- og sundhedsassistent/hjælper, ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotoriks-terapeut eller omsorgsmedhjælper, vil vi være meget glade for at modtage din ansøgning.

Vi har ledige stillinger til besættelse hurtigst muligt, og til hhv. september og november måned har vi to barselsvikariater. En af de ledige stillinger er på 20 timer pr. uge, øvrige stillinger ml. 30-35 timer pr. uge.

Ballerup Kommune Mentorer - fagligt stærke som også kan have myndighedsopgaver til Ballerups Ungeindsats

Ballerup Kommune

Brænder du for at arbejde med unge mennesker og støtte dem i at komme videre mod uddannelse eller arbejde? Har du kendskab til både uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet?

Den kommunale Ungeindsats (KUI) i Ballerup søger to mentorer som også kan have myndighedsopgaver.

Selvom rammen er sat, og vi kender vores mål, så er stillingerne, og måden vi når vores mål, stadig under udvikling. Du vil derfor blive en del af et område, hvor der er mulighed for at tænke nye tanker, og forfølge det som virker.

En del af opgaven er at sikre kontinuitet i mødet med borgerene, og derfor vil det være muligt at have flere kasketter på, når man samarbejder med borgerne. Du skal derfor være både kunne arbejde med individuelle forløb og med grupper - ligesom at du også vil kunne have myndighedsopgaver.

Blå Kors Danmark
Teamleder til institution for udsatte unge

Blå Kors Danmark, Mariager

Vi søger to ambitiøse, dygtige og kvalitetsbevidste teamledere med hjerte for unge mennesker i udsatte positioner

Har du erfaring med udsatte børn og unge, og har du en solid faglig viden og ballast og en empatisk og anerkendende tilgang til mødet med unge og kollegaer? Så har du uden tvivl noget af det, vi søger.

Hos Bølgebryderen søger vi lige nu teamledere til to af vores institutioner, som begge ligger i nærheden af Mariager.

Den ene enhed hedder Bølgegården og er for syv børn og unge i alderen 14-22 år, som af forskellige sociale omstændigheder har behov for støtte og guidning omkring egen livsførelse.

Den anden enhed hedder Bølgebryderen, som skal genstartes og re-godkendes ved det sociale tilsyn efter en gennemgribende renovering af de fysiske rammer. Målgruppen er ligeledes unge fra 14 til 22 år.

Blå Kors Danmark
Dyssegården
Personale til miljøterapeutisk arbejde

Dyssegården, Kokkedal

Har du interesse for socialpsykiatri samt arbejdet med børn og unge, og vil du bidrage til at psykisk sårbare børn og unge opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling?

Dyssegården udvider med otte børne/unge pladser og søger i den forbindelse kvalificeret personale til miljøterapeutisk arbejde.

Se video om Dyssegården som arbejdsplads

Særlige ansvarsområder er:

 • Kontaktpersonsopgaver, herunder ungesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med eksterne aktører
 • Deltagelse i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøde, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer
Dyssegården
Hillerød Kommune Attraktiv stilling som områdeleder i Hjemmeplejen i Hillerød kommune

Hillerød Kommune, Skævinge

Områdeleder med sundhedsfaglig baggrund søges til Hjemmeplejen i Hillerød Kommune, område Land, der geografisk har til huse på plejehjemmet Bauneparken i Skævinge.

Stillingen omfatter ledelsen af 35 medarbejderen, der arbejder henholdsvis i dagvagt og aftenvagt. Du vil skulle stå i spidsen for en dynamisk og velfungerende personalegruppe af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Du får et bredt arbejdsområde med opgaver inden for personalemæssig, driftsmæssig og administrativ ledelse. Vi har et ønske om stærk faglig ledelse med henblik på sikring af kvaliteten i opgaveløsningen. Du vil have medansvar i relation til økonomi- og ressourcestyring.

Faxe Kommune Barselsvikar for ergoterapeut – genopslag

Faxe Kommune, Præstø

Synes du, det er fedt at gå hjem fra arbejde hver dag og tænke: ”I dag har jeg gjort en forskel. I dag har jeg hjulpet et menneske på vej til en lidt bedre hverdag”?

Så skal du søge jobbet som barselsvikar for ergoterapeut i træningsafdelingen i Faxe Kommune!

Dine arbejdsopgaver vil især være inden for håndkirurgi, dysfagi, energiforvaltning samt vurdering, vejledning og træning i ADL, især på det medicinske og geriatriske område. Træningen foregår både i vores egne træningslokaler, på hjemmebesøg i borgers eget hjem – både i egen bolig og på plejehjem.

Du bliver ansat som selvtilrettelæggende medarbejder – så du skal være god til selv at planlægge dine opgaver og din arbejdstid.