91 job matcher din søgning 91 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 91 resultater.
Lægehuset i Nørre Snede I/SSelvstændig og ambitiøs sygeplejerske

Lægehuset i Nørre Snede I/S

Kan du li' faglig udfordring og ønsker du at gøre en forskel hver dag?

Du bliver klinikkens sygeplejerske og vil indgå i team med to speciallæger, en social- og sundhedsassistent, en sekretær og skiftende uddannelseslæger.

 • Du får mulighed for faglig udvikling med tilegnelse af nye kompetencer via kurser, undervisning og sidemandsoplæring i tæt samarbejde med lægerne i klinikken.
 • Du får mulighed for kontinuerlige interessante patientforløb.
 • Du får gode fysiske arbejdsforhold i store lyse og tidssvarende lokaler med moderne udstyr.
Østjyllands PolitiVil du være politiets nye FOREBYGGER?

Østjyllands Politi, Aarhus, Randers og Greenaa

Har du en stærk interesse for politiets arbejde - og har du lyst til at hjælpe dansk politi med at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i gaderne?

Politiet arbejder løbende på udvikling af sin kerneopgave med at skabe tryghed samt forebygge- og bekæmpe kriminalitet. Som led i Justitsministeriets udspil ”Trygheden tilbage i gaderne – 12 initiativer” ansætter politiet en ny civil medarbejder til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder.

Politiets nye forebygger skal medvirke til, at politiet på gadeplan kan få skabt den nødvendige kontakt til både de unge - som enten er kriminalitetstruede eller allerede inddraget i kriminalitet - samt til det omgivende samfund og de ressourcer, som herfra kan sættes ind i kampen mod utryghed.

Habitus
Pædagogisk personale søges til botilbud – vær med til at skabe et godt liv for borgere med autismespektrumforstyrrelser

Habitus, Horsens

Motiveres du af at være med til at præge udviklingen og fagligheden på et nyt botilbud? Vægter du kvalitet og faglig stolthed i en hverdag med komplekse problemstillinger? Så er du måske vores nye kollega.

HabitusHuset Elbækvej er vores nyeste botilbud i Habitus – en stor ejendom på landet, som har plads til 11 borgere inddelt i flere huse på matriklen. Med flere borgere på vej arbejder vi målrettet med at tilpasse indretningen til hver enkelt beboers behov.

Vi har lige nu én borger boende, men vi har flere nye borgere på vej. Som medarbejder hos os, vil du derfor blive en del af et helt nystartet team omkring en ny borger. Sammen skal I etablere de rette fysiske og pædagogiske rammer, og det er derfor vigtigt at din tilgang til mennesker er faglig, nysgerrig og nuanceret.

Habitus
Skive CollegeFaglærer til serviceassistentuddannelsen

Skive College

Vi søger en faglærer og timelærere til undervisning indenfor grundforløb 1 og 2 samt hovedforløbet på vores serviceområde.

Du skal kunne undervise i rengøring og i sygehusfagene på HSA-overbygningen. Det forventes, at du har erfaring med rengøring fra dit arbejdsliv, samtidig med at du har en relevant baggrund inden for det sygdomsfaglige f.eks. en assistentuddannelse eller en sygeplejerskeuddannelse.

Vi tilbyder et velfungerende og kollegialt samarbejde med fokus på kvalitet og udvikling, og hvor der er en stor villighed til vidensdeling og faglig udvikling på tværs af fag og faggrupper.

HjerteforeningenKonsulent til patient- og pårørendeindsats i Team Midt

Hjerteforeningen, Aarhus

Hjerteforeningen vægter en synlig, lokal og ensartet tilstedeværelse af patient- og pårørendeindsatser i hele landet og har for nylig etableret fire regionale teams i Nord, Midt, Syd og Øst Danmark. Målgrupperne for indsatserne er patienter og pårørende, fagpersoner på hjerteområdet og frivillige, som driver Hjerteforeningens lokale aktiviteter.

Du vil som konsulent i Team Midt blive en del af et team bestående af to kolleger og en leder. Teamet styrker samarbejdet mellem fagpersoner på hjerteområdet og Hjerteforeningens frivillige aktiviteter og lokalforeninger i regionen, og opgaverne er mangeartede.

Dine vigtigste arbejdsopgaver:

 • Tovholder på etablering og fastholdelse af systematisk samarbejde og relationer til relevante aktører i kommunerne og i regionen.
 • Deltagelse i projektgrupper, netværk mv. som repræsentant for Hjerteforeningen.
Favrskov KommuneSocial- og sundhedsassistent til primært dagvagt i alment plejeafsnit, Hinnerup

Favrskov Kommune

Fast stilling som social- og sundhedsassistent/basissygeplejerske på Hinneruplund

Hvis du er ude efter et job, hvor du kan få lov at udvikle dig fagligt og være en del af et stærkt arbejdsfælleskab, så søg denne stilling!

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, og brænder du for at arbejde på et plejecenter med fokus på borgernes livskvalitet og hverdag, så er Hinneruplund stedet. Et plejecenter, hvor der både er fokus på rehabilitering og livets sidste fase. Stillingen er på 30 timer ugentligt, primært dagvagter og enkelte aftenvagter.

Region MidtjyllandSygeplejerske til Specialområde Autisme i Thorning

Region Midtjylland, Kjellerup

Er du uddannet sygeplejerske og kunne du tænke dig at kombinere din sundhedsfaglige viden med socialfaglige indsatser og gøre en forskel for de borgere du arbejder med, og har du også lyst til at blive en del af en arbejdsplads med engagerede og gode kolleger, som alle brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker med autisme?

Arbejdsopgaverne:

 • De sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der er i relation til borgerne som bor på Skovvejen i Thorning.
 • Dataindsamling, analyse, vurdering, planlægge/udføre handlinger og evaluering samt sundhedsfaglig dokumentation i relation til de 12 sundhedsfaglige problemområder.
 • Struktur og overblik over de 12 sundhedsfaglige problemområder for alle vores borgere i et tæt samarbejde med dine kolleger
Nordic Medicare Group A/SKonsultationssygeplejerske til lægeklinik

Nordic Medicare Group A/S, Lemvig, Bøvlingbjerg, Nakskov, Pandrup og Stege

Er du sygeplejerske og ønsker nye udfordringer? Nordic Medicare søger konsultationssygeplejerske til sine lægeklinikker snarest muligt.

Du vil som konsultationssygeplejerske hos Nordic Medicare opleve at blive opkvalificeret gennem kurser og i høj grad internt undervisning for at sikre, at du opnår de ønskede kernekompetencer.

Du vil få mange forskellige selvstændige arbejdsopgaver relateret til både sygepleje- og sekretærfunktioner, hvilket i høj grad vil bestå af telefonvisitation, men også sårbehandling, vaccinationer mv.

Børns Vilkår
Børns Vilkår søger projektmedarbejder til ny indsats for børn af forældre med psykisk sygdom

Børns Vilkår, Aarhus

Vi søger en projektmedarbejder med sundhedsfaglig baggrund til at udføre et pilotprojekt, hvor børn af forældre med psykisk sygdom får en kontaktperson. Ambitionen er at udvikle et koncept, der kan udbredes i hele landet.

Projektmedarbejderen bliver tovholder og udførende i forhold til at tilrettelægge og gennemføre pilotprojektet med støtte fra projektlederen. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet

 • Etablering af samarbejder med eksterne aktører
 • Rekruttering af frivillige
 • Faglig sparring/supervision af de frivillige
Børns Vilkår
POWERCARE A/S
Rekrutteringssygeplejerske til vikar- og rekrutteringsbureau i Aarhus

POWERCARE A/S, Viby J

Vil du være med til at rekruttere de dygtigste og mest kvalificerede sundhedsfaglige kandidater til kunder i hele Norden? Og har du lyst til at bringe din faglighed i spil i en virksomhed, hvor gode resultater bliver skabt i samspil med passionerede kollegaer? Så er det måske dig, vi søger til vores rekrutteringsafdeling.

POWERCARE A/S, POWERDOC A/S og Bemandingskompagniet er eksperter i at levere sundhedsfaglige vikarer til sundhedssektoren.

Som rekrutteringssygeplejerske bruger du hver dag din faglighed:

 • Når du screener og rekrutterer sygeplejersker, specialsygeplejersker, jordemødre, speciallæger og social- og sundhedsassistenter/hjælpere.
 • Når du gennemfører personlige interviews med de nye kandidater.
 • Når du sikrer at al nødvendig og relevant dokumentation modtages og arkiveres korrekt.
POWERCARE A/S
Aarhus KommuneSundhedsplejeleder til område Vest

Aarhus Kommune, Viby J

Kan du gå forrest som rollemodel i ledelsen af tværfagligt samarbejde med fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende men også med et stærkt blik på de sårbare familier? Vi tilbyder en unik mulighed for at være med til at videreudvikle Sundhedsplejen i Aarhus.

Børn og Unge søger en samarbejdende og visionær sundhedsplejeleder. Som sundhedsplejeleder i Vest får du ansvaret for sundhedsplejen i et område, der er kendetegnet ved stor socioøkonomisk diversitet og familier med forskellig kulturel baggrund.

Du er ansvarlig for at opstille klare mål og rammer for dit områdes bidrag til kommunens sundhedsfremme og forebyggelse. I din ledelse sikrer du tydelig prioritering af ressourcer og kompetencer i dialog med din chef, dine lederkolleger og medarbejdere. Du har tillid til dine medarbejdere, og du bidrager til, at der skabes synergi og fortsat samspil på tværs af områderne i Børn og Unge.

Favrskov KommuneSocial- og sundhedsassistent/basissygeplejerske til fast, primært dagvagtsstilling, Hinnerup

Favrskov Kommune

Social- og sundhedsassistent/basissygeplejerske til fast primært dagvagtsstilling på korttidsafsnit i Hinnerup

Brænder du for at arbejde med borgere med komplekse somatiske, psykiske og sociale udfordringer i tæt samarbejde med andre faggrupper/aktører, så har vi stillingen til dig.

Hinneruplund er et velfungerende plejecenter med 63 boliger og et korttidsafsnit (KTA) med 7 pladser. Stillingen er primært på KTA, og målgruppen er primært borgere lige udskrevet fra hospitalet, hvor der er behov for tæt opfølgning og/eller genoptræning. KTA på Hinneruplund er primært til borgere med demenssygdom, men rummer også andre målgrupper.

Struer Kommune
Børnelægeklinikken Brønderslev

Struer Kommune

Vi leder efter en ny kollega til en fast stilling på 30-32 timer, da en af vores kolleger går velfortjent på pension.

Vi har en borgernær tilgang og prioriterer forsat gruppebaserede tilbud hvor sundhedsplejersker faciliterer borgere til videns- og erfaringsdeling i oprettelse af forældregrupper, mødregrupper og fødsels- og forældreforberedende-kurset Familieiværksætterne samt Åbent hus.

Vi søger en kollega til at løse følgende opgaver i en kombineret, fast stilling pr. 1. august 2020: Graviditetsbesøg og Fælles Gravid Team, spæd- og småbørnsbesøg inkl. lørdagsbesøg ca. hver 7. uge samt søn- og helligdagsvagter (vi deler vagter med Lemvig Kommunes sundhedspleje).

 • Skolesundhedsplejen: De lovbestemte ind- og udskolingsopgaver, sundhedssamtale og funktionsundersøgelser i 4. klasse hvor forældre også inviteres med, undervisning i pubertet og seksualundervisning.
Er du vores nye sygeplejerske på sengeafsnit 3, Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt
Region Midtjylland Vi har en fast stilling som sygeplejerske ledigt pr 1.7 eller 1.8.20 Stillingen er på 32-37 timer/uge i blandede vagter dag/aften.
Region Midtjylland, Hammel
Region Midtjylland
Radiografer/røntgensygeplejersker til Røntgen og Skanning, Brystklinikken, Regionshospitalet Viborg.
Region Midtjylland Røntgen og Skanning, Brystklinikken, Regionshospitalet Viborg søger radiografer/ røntgensygeplejersker med engagement, fleksibilitet og...
Region Midtjylland, Viborg
Region Midtjylland
Sygeplejerske til afsnit O2 i Regionspsykiatrien Horsens
Region Midtjylland Vi søger sygeplejerske med stort fagligt engagement og særlig interesse for vores patientgruppe - OG vi har masser at tilbyde!
Region Midtjylland, Horsens
Region Midtjylland
Sygeplejerske til sengeafsnit A
Region Midtjylland På Psykiatrisk sengeafsnit A Randers, er vi 30 glade og humoristiske kollegaer, som venter på en sygeplejerske som dig.
Region Midtjylland, Randers NØ
Region Midtjylland
Sygeplejersker søges til sengeafsnit S9,Afd for depression og angst.
Region Midtjylland Sygeplejersker søges til sengeafsnit S9,Afd for depression og angst.
Region Midtjylland, Aarhus N
Region Midtjylland
Sygeplejersker til Børn og Unge Afsnit, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Region Midtjylland Har du lyst til at arbejde med syge børn og unge, og samtidig få verdens bedste kolleger, så har vi et rigtig godt tilbud til dig.
Region Midtjylland, Viborg
Region Midtjylland
sygeplejerske søges
Bøgildlund søger en sygeplejerske snarest muligt.
Ikast-Brande Kommune, Ikast
Jobcenter