466 jobannoncer matcher din søgning 466 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Foreningen Søgaarden

Medarbejder/vikar til vores botilbud i Tølløse

Brænder du for relationsarbejde med unge voksne, og har du lyst til at bidrage til at styrke unges trivsel, udvikling og selvstændighed?

Botilbuddet er et bosted for psykisk udsatte unge mellem 16 og 30 år. Du vil blive en del af et team, hvor den daglige praksis består af en autismepædagogisk og miljøterapeutisk tilgang samt en mentaliseringsbaseret tilgang.

Du får et spændende og dynamisk arbejde samt fokus på relationer, kvalitet og faglighed.

Skanderborg Kommune

Afdelingsleder til Bostøtterne og JobNu Kollegiet

Skanderborg

Har du lyst til at stå i spidsen for en velfungerende socialfaglig afdeling med høj faglighed og med fokus på helhedsorienterede sociale og beskæftigelsesrettede indsatser?

Og vil du være med til at udvikle vores samlede tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde i Skanderborg Kommune, så vi sikrer, at borgeren altid tilbydes rette indsats til rette tid?

Du bliver leder for 24 bostøttemedarbejdere på Danmarksvej og 4 medarbejdere på JobNu Kollegiet, Vesterskovvej. Du får ansvar for både personale, faglighed, drift og afdelingens økonomi.

Københavns Kommune

Fagligt stærk og engageret afdelingsleder til Botilbuddet Rønnebo

Brønshøj

Er du god til at formidle klare mål og forventninger, så der skabes fælles retning og motivation hos medarbejderne?

Botilbuddet Rønnebo er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud efter Servicelovens § 108 og er beliggende i Brønshøj. I det daglige vil du som faglig afdelingsleder få ansvaret for både den sundhedsfaglige og socialfaglige praksis, dokumentation og udvikling. Opgaven med personaleledelse ligger primært hos vores anden afdelingsleder.

Vi tilbyder gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, herunder mulighed for lederuddannelse på diplomniveau.

Sonno Medico v/Tina Ingrid Horsted

Sygeplejerske med akupunktur-uddannelse til Tina Horsteds privatpraktiserende Smerteklinik

København K

Drømmer du om et nyt og spændende job i et velfungerende og positivt team af engagerede medarbejdere i en speciallægepraksis?

Vi ser dagligt mange patienter med kroniske smerter og cancer smerter, og vi gør alt for, at de skal føle sig trygge og velkomne i vores klinik på Christianshavn. Klinikken tilbyder en specialiseret indsats med fokus på det hele menneske.

Din arbejdsdag vil være en blanding af delegerede selvstændige sygeplejekonsultationer og akupunktørbehandlinger. Du er selv med til at tilrettelægge dit daglige program og arbejdstid mellem klokken 9-17.

Aarhus Kommune

Botilbuddet Tuesten Huse søger 1 sygeplejerske

Tilst

Vores speciale er arbejdet med de psykisk sårbare mennesker der er særlig ramt af deres lidelse og som ofte også har et kaotisk og skadeligt forbrug af rusmidler. Målgruppen er beboere i aldersgruppen 18-65 år med svære diagnoser indenfor skizofreni, angst og personlighedsforstyrrelser.

Vi kan bl.a. tilbyde en åben og refleksiv medarbejdergruppe, hvor fokus er udvikling med øje for muligheder frem for begrænsninger. Der er gode muligheder for efteruddannelse, faglig udvikling og kompetenceudvikling.

Diakonissestiftelsen

Underviser med sygeplejefaglig baggrund til social- og sundhedsuddannelserne på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen

Frederiksberg

Du kommer til at varetage undervisning på alle niveauer på social- og sundhedsuddannelserne. Herunder skal du også varetage diverse censuropgaver inden for fagene. Du skal derfor have brede sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer.

Vi tilbyder fagligt og socialt engagerede og passionerede kolleger, en uhøjtidelig omgangsform og en høj grad af indflydelse på eget arbejde samt et uddannelsessted, hvor man er tæt på eleverne, og hvor der er stor frihed til at udvikle uddannelsen.

Panorama Consult søger for Kariselægerne
Gem
Panorama Consult

Læringsparat og serviceminded sygeplejerske søges til almen praksis

Karise

Hvis du har erfaring som sygeplejerske gerne fra almen praksis, akutafdeling eller akutteam og du trives med at arbejde selvstændigt, gerne tager ansvar samt har lyst til at udvikle og bruge dine kompetencer, så kan denne nyoprettede stilling i almen praksis være noget for dig.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor der i høj grad er fokus på at skabe gode rammer for din trivsel og faglige udvikling.

SuaVida ApS

Sygeplejerske eller pædagog søges i vores team - behandling af børn og unge i eget hjem

SuaVida er en dedikeret privat virksomhed, der specialiserer sig i behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser. Vi tilbyder blandt andet individuel spisestøtte i hjemmet og lægger stor vægt på at skabe en tryg, støttende og hyggelig atmosfære under måltiderne.

Som en del af SuaVida vil du blive ansvarlig for at yde spisestøtte til unge mennesker i deres eget hjem.

Ansvarsområder:

 • Yde spisestøtte til unge i deres eget hjem.
 • Skabe en tryg og hyggelig atmosfære under og efter måltiderne.
 • Tæt samarbejde med familien for at sikre en holistisk tilgang til behandlingen.
Øre-næse-halslægerne Århusvej

Sygeplejerske

Randers SØ

Øre-næse-halslægerne Aarhusvej, Randers søger med tiltrædelse snarest muligt og ikke senere end 01.09.2024 en sygeplejerske til specialfunktioner 30-37 timer om ugen efter aftale.

Dine opgaver omfatter:

 • selvstændige patientkontakter – herunder særligt udredning og behandling af svimmelhed.
 • assistance ifm. operationer.

Vi tilbyder specialuddannelse og grundig oplæring inden for bl.a. udredning og behandling af svimmelhed.

Tårnby Kommune

Er du erfaren sygeplejerske, der brænder for sygepleje med borgeren i centrum og som trives i nattevagt med både akutte og planlagte opgaver, så er det lige dig, vi står og mangler

Kastrup

Tårnby Kommunes hjemmesygepleje varetager sygepleje til borgere i eget hjem. Natsygeplejen varetager derudover en akutfunktion, som dækker hele Tårnby kommune. Vi søger derfor en dygtig sygeplejerske til at være med til at styrke den faglige indsats samt varetage plejen hos vores borgere.

Som nattevagt vil du have et tæt samarbejde med en social- og sundhedsassistent, hvor I varetager nødkald, akutte opgaver fra 1813 samt pleje- og omsorgsopgaver for borgere i hele kommunen. Vi søger en ny kollega 29,75 timer pr. uge. Arbejdstiden er kl. 23.00-07.30.

Frederikssund Kommune

Visitator til fast stilling

Frederikssund

Kom og bliv en del af en visitation, hvor brugerinddragelse, høj faglighed, fleksibilitet og nytænkning er i fokus.

Vi søger pr. 1. september 2024 en visitator med sygeplejefaglig, ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk baggrund, der brænder for at gøre en forskel i samarbejdet med vores borgere og samarbejdspartnere og dermed sikre helhedsorienterede forløb.

Vi tilbyder et job på et område i udvikling. I afdelingen varetages sagsbehandlingen efter servicelovens bestemmelser for voksne på ældre- og sundhedsområdet og vi har et tæt samarbejde på tværs af områder og leverandører af hjemmehjælp og hjælpemidler.

Tårnby Kommune

2 sygeplejersker i aftenvagt til et vikariat

Kastrup

I Tårnby Kommunes Hjemmesygepleje har vi valgt at opprioritere sygeplejeområdet og søger derfor 2 sygeplejersker til et vikariat af 6 måneder med mulighed for fastansættelse.

Vil du arbejde fast aften 7-7 eller 5-2 og med en arbejdstid på 28,52 timer pr. uge?

Vi sætter en ære i at levere sygepleje af høj kvalitet, i borgerens hjem. Arbejdsglæde er en af vores daglige drivkræfter, som vi vægter højt i form af blandt andet sammenhold, sparring og humor.

SOSU Østjylland

Vil du som underviser være med til at forme fremtidens sundhedspersonale?

Aarhus N

SOSU Østjylland søger social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker med viden og erfaring inden for sundhedsfag og undervisning til hovedforløbsafdelingen i Aarhus.

Kan du lide at undervise et bredt udsnit af unge og voksne med forskellig social, uddannelsesmæssig og etnisk baggrund?

Så er det lige præcis dig, vi søger til at blive en del af et fantastisk team af undervisere og en skole med ambitioner for fremtiden.

SOSU Østjylland
Holbæk Kommune

Distriktsleder til hjemmeplejen Stenhusvej

Holbæk

Er du som os i Holbæk Kommune optaget af de gode borgerforløb, høj faglighed og medarbejdertrivsel?

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver bl.a. at skabe en fælles retning for alle med kerneopgaven som omdrejningspunkt samt at være med til at omstille syge- og hjemmeplejen til at køre i faste selvstyrende teams.

Vi tilbyder engagerede og dygtige medarbejdere, samt en stor ledergruppe med erfarne ledere.

Region Sjælland

Sygeplejerske til Nærklinikken i Kalundborg, Det Nære Sundhedsvæsen

Kalundborg

Vil du arbejde i en udviklingsorienteret og ambitiøs organisation, hvor målet er at bringe sundhedsydelserne tættere på borgerne?

Se video om Region Sjælland som arbejdspladsNærklinik Kalundborg søger en konsultationssygeplejerske, der har lyst at arbejde i lægepraksis med fokus på at gøre en forskel for klinikkens patienter.

Vi søger en sygeplejerske, der kan indgå i følgende opgaver:

 • Varetage selvstændige sygeplejefaglige konsultationer
 • Varetage telefonisk kontakt med patienterne, receptfornyelser, visitation o.a
 • Tværfaglig samarbejde omkring klinikkens opgaver
Region Sjælland

Sygeplejerske til Nærklinikken i Nakskov, Det Nære Sundhedsvæsen

Nakskov

Se video om Region Sjælland som arbejdspladsVil du arbejde i en udviklingsorienteret og ambitiøs organisation, hvor målet er at bringe sundhedsydelserne tættere på borgerne?

Vi søger en sygeplejerske, der kan indgå i følgende opgaver:

 • Varetage selvstændige sygeplejefaglige konsultationer
 • Varetage telefonisk kontakt med patienterne, receptfornyelser, visitation o.a
 • Tovholder på patienter med kroniske lidelser i tæt tværfagligt samarbejde med lægen
Region Sjælland

Sygeplejerske til Nærklinikken i Nykøbing Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen

Nærklinik Nykøbing Sjælland søger en konsultationssygeplejerske, der har lyst til at arbejde i lægepraksis med fokus på at gøre en forskel for klinikkens patienter.

Se video om Region Sjælland som arbejdsplads

Nærklinikken i Nykøbing Sjælland ligger smukt med udsigt over vandet og har tilknyttet ca. 2200 patienter. Klinikkens daglige drift ledes af en praksismanager, og der er hver dag et antal læger i fremmøde hele dagen.

Vi søger en sygeplejerske, der kan indgå i følgende opgaver:

 • Varetage selvstændige sygeplejefaglige konsultationer
 • Varetage telefonisk kontakt med patienterne, receptfornyelser, visitation o.a
 • Tværfagligt samarbejde omkring klinikkens opgaver
Glim Refugium

Nattevagt søges til Glim Refugium pr. 1.6.2024

Roskilde

Glim Refugium er et §107 tilbud for yngre voksne med en psykisk funktionsnedsættelse, der har udviklingspotentiale. På Glim Refugium prioriteres høj faglighed, og vi arbejder ud fra en narrativ tilgang efter en miljøterapeutisk ramme.

Vi søger en fagligt dygtig og engageret kollega til indgå i vores kontaktpersonteam. Du skal være nysgerrig, have mod på at arbejde selvstændigt og struktureret.

Nattevagten arbejder alene og arbejdet består bl.a. af:

 • At yde støtte til beboere, der ikke kan sove
 • At lave tryghedstilsyn
 • At håndtere medicin
Lægerne På Birkevej

Er du vores nye konsultationssygeplejerske?

Skibby

Elsker du typen, som bor på en gammel gård i smukke, landlige omgivelser, og som gennem årene har fået sig en-to-tre kroniske sygdomme, som ikke er gået over af sig selv - selvom de kom af sig selv? Så har vi lige de rigtige patienter til dig samt mange andre rare patienter, som har brug for din ekspertise.

Du skal gerne være ”mulitikunstner” og trives med forskelligartede opgaver – både kliniske og administrative. Det forventes ikke nødvendigvis, at alle opgaver kan håndteres fra starten. Der lægges et relevant uddannelsesprogram for oplæring ud fra dine ønsker og kompetencer mv.

Ikast-Brande Kommune

Vil du stå i spidsen for vores skønne plejecenter Solbakken, sammen med alle vores beboere, frivillige og medarbejdere

Ejstrupholm

Har du som menneske et naturligt talent for at skabe gode relationer, og kan du indgå i et konstruktivt samarbejde og dialog med både medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst vores beboere, pårørende og frivillige som vi er så heldige at have over 70 af?

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • En ledergruppe (8 nærmeste kollegaer), der bruger hinanden meget til sparring og erfaringsudveksling
 • Et veldrevet plejecenter med styr på tilknytning, trivselsundersøgelser, økonomi og sygefravær

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV