580 job matcher din søgning 580 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 580 resultater.
Frederikshavn KommuneKoordinatorstilling til Skagen hjemme- og sygepleje

Frederikshavn Kommune

Skagen hjemmepleje søger en koordinator til fast stilling.

Dit daglige arbejde vil bestå i at disponere ruterne i dag, aften og nat, samt weekend og helligdage. Du vil blive den der ”samler trådene” i forhold til opgaver vedrørende borgerne og plejepersonalet i området. Dit arbejde vil primært bestå i administrative opgaver. Du vil indgå i et team på i alt to koordinatorer på fuld tid.

Vi tilbyder et spændende job i et dynamisk miljø, som kræver at man trives godt i en travl hverdag. Vi vægter et åbent og konstruktivt samarbejdsmiljø højt. Der bliver holdt ugentlige koordinatormøder, hvor der blandt andet bliver drøftet trivsel og arbejdsmiljø. Vi er en arbejdsplads, hvor der er fokus på, at der skal være en god balance mellem arbejde og fritid og hvor man tager hensyn til hinanden.

Frederikshavn KommuneAnerkendende vagtplansadministrator med solide formidlingskompetencer til Strandby-Opland

Frederikshavn Kommune

Er du en struktureret administrator, der er god til at skabe og opretholde relationer i en travl hverdag? Og har du lyst til at bruge dine kompetencer inden for kommunikation og formidling til at sikre den daglige dialog om og administration af vores vagtplanlægning i plejegrupperne i Strandby, Aalbæk og Ravnshøj? Så må du meget gerne læse videre – det er nemlig dig, vi søger til stillingen som vagtplansadministrator.

Din primære arbejdsopgave består i at varetage den daglige drift af vagtplanlægningen, hvilket indebærer, at du bliver garant for den gode dialog med medarbejderne omkring deres vagtplaner og ønsker hertil.

Derudover sikrer du, at vagtplanlægningen understøtter en optimal anvendelse af plejegruppens ressourcer, samt at vagtplaner altid udarbejdes med afsæt i den gældende overenskomst, arbejdstidsregler og lokale retningslinjer.

Ikast-Brande Kommune
Sygeplejerske søges til Rolighedsparken

Ikast-Brande Kommune

Vi søger en ny kollega der ligesom os, brænder for at skabe et sted, hvor beboere bliver støttet i at leve et godt og trygt hverdagsliv, og hvor personalet trives i et godt og udviklende arbejdsmiljø. Rolighedsparken er praktiksted for social- og sundhedselever og for sygeplejestuderende.

Vi er en arbejdsplads hvor trivsel, medindflydelse og engagement prioriteres højt. Vi arbejder ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Vi skaber trygge rammer tilegnet den enkelte beboer, og arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, så beboerne kan forblive aktive.

Vallensbæk KommuneFaglig dygtig sygeplejerske til fast dagvagt

Vallensbæk Kommune

Vi er et team af humoristiske, veluddannede og meget engagerede medarbejdere på Rønnebo Plejecenter og de midlertidige boliger, der yder sygepleje og helhedspleje til 10 beboere. På de 6 midlertidige pladser kommer borgere efter udskrivelse fra hospitalet med henblik på at klare sig i eget hjem, rehabiliterende ophold, til midlertidig aflastning, terminal pleje og andre udfordringer.

Sygeplejerskerne på afdelingen arbejder sammen med Teamlederen og er ansvarlig for, at borgerforløbene er fagligt tilrettelagt, så borgerne oplever sammenhæng i deres forløb i tæt samarbejde med pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Derudover arbejdes der målrettet og struktureret med rehabilitering og træning i samråd med terapeuter og sygeplejersker. Det er essentielt at du har lyst til at lære fra dig og ser dig selv i en rolle som mentor og sparringspartner for øvrige kollegaer.

Indrykket: 
Odense Kommune

Sygeplejersker til Dannesbohus

Odense Kommune

Er du en dygtig og selvstændig sygeplejerske, og har du lyst til at yde omsorg, levere en professionel, sundhedsfaglig indsats og gøre en positiv forskel for socialt udsatte borgere? Så er du måske den sygeplejerske, vi søger til Dannesbohus – Odense Kommunes alternative plejehjem for socialt udsatte borgere.

Vi søger to dygtige og engagerede sygeplejersker til faste stillinger på det alternative plejehjem, Dannesbohus, under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Som sygeplejerske på Dannesbohus skal du kunne arbejde selvstændigt med borgeren med fokus på at give borgeren øget livskvalitet, kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt evne at give lindrende sygeplejebehandling.

Opgaverne består bl.a. i at:

 • Følge og støtte borgeren i en meningsfuld hverdag
 • Hjælpe og guide borgeren til at varetage ADL-opgaver
 • Motivere til og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren
Odense Kommune
Indrykket: 
Københavns KommuneErfaren afdelingsleder søges til F-huset i Kastanjehusene i De Gamles By

Københavns Kommune

Er du en motiverende og lydhør leder, som forstår at sætte retning?

Kastanjehusene ligger centralt på Nørrebro i oasen De Gamles By og består af 3 huse med i alt 91 beboere. F-huset har 33 beboere fordelt på tre etager, og du bliver leder for ca. 30 medarbejdere, inkl. en teamkoordinator.

Du skal på en og samme tid hjælpe os med at strukturere vores hverdag, så vi bruger flest muligt resurser på beboerne, samtidig med at du sætter retningen og udvikler vores afdeling, så alle vores gode medarbejdere har fokus på at skabe et hjem for beboerne, ligegyldigt hvilke helbredsmæssige udfordringer de har.

Adecco.dkSUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE TIL COVID-VACCINATIONSCENTRE I HELE DANMARK

Adecco.dk søger for Practio

Vil du gøre en kæmpe forskel og sikrer hurtig vaccinering i Danmark og selv få muligheden for uddannelse som Covid-19-vaccinatør. Er du sundhedsfaglig uddannet med stort overblik? Så er det dig af mange, vi er på udkig efter.

Du bliver ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med de gældende vejledninger. Som team lead/manager skal du kunne varetage alle roller i driften, og skal derfor gennemføre uddannelsen som Covid19-vaccinatør hos Practio. Derudover vil du blive trænet i brugen af Practios softwaresystem til booking og journalføring. Det betyder, at du sikkert og effektivt sikrer det daglige vaccinationsflow samt sørger for, at klinikken opfylder alle krav.

Dine primære opgaver bliver

 • Åbne/lukke klinikken
 • Bestilling af varer til klinikkens drift, herunder vacciner
 • Opfyldning af varer, herunder vacciner
Rebild KommuneGenopslag - Ældrecenterleder til Bælum Ældrecenter

Rebild Kommune

Vi søger netop nu en ældrecenterleder til Bælum Ældrecenter, som er et demensældrecenter i Rebild Kommune, og du vil derfor stå overfor en helt særlig og spændende opgave, hvor du skal være med til at udvikle ældrecentret; stå i spidsen for nye initiativer, sikre udviklingen, ejerskabet og grundlaget samtidig med, at du har fokus på den daglige drift.

Bælum Ældrecenter består af 15 plejeboliger, 15 demensboliger samt 3 aflastningspladser for demente. Dette beliggende i de dejligste naturskønne omgivelser, der er med til at sætte rammen for ældrecentret og for dit ledelsesrum.

Din faglighed særligt indenfor demensområdet er velfunderet, og du er velbevandret inden for sundhedsområdet. Du har en autorisation som fx social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske eller tilsvarende kompetencer.

Indrykket: 
Adecco.dkSygeplejersker med erfaring indenfor blodprøvetagning søges til projektansættelse i Kastrup Lufthavn

Adecco.dk søger for kunde

Er du uddannet sygeplejerske og har erfaring med blodprøvetagning samt Covid-19 podning? Så læs med her!

Vi søger sygeplejersker til at varetage Covid-19 podning og blodprøvetagning på passagerer i transfer. Du skal trives i et travlt arbejdsmiljø og være rutineret i blodprøvetagning.

Arbejdstiden er som udgangspunkt mandag og onsdag kl. 06.00-15.00. Tirsdag kl.06.00-13.00. Ansættelsens varighed løber i op til 6 måneder med opstart hurtigst muligt.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Har erfaring med både podning af Covid-19 test og blodprøvetagning
Indrykket: 
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær i Horsens søger sundhedsfaglig medarbejder til varmestue

Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs varmestue i Horsens er et værested og et fristed for mennesker, der har misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser tæt inde på livet.
Vi har fået midler fra Trygfonden til et to-årigt sundhedstilbud, der skal bygge bro mellem socialt udsatte og det etablerede sundhedssystem.
Vi søger en kollega, som kan varetage dette tilbud og indgå i det daglige socialfaglige arbejde på varmestuen.

Vores nye kollega

 • Har relevant sundhedsfaglig uddannelse og klinisk erfaring, gerne sygeplejerske med en skadesreducerende tilgang
 • Kendskab til lovgivningen indenfor området
 • Gerne lokalkendskab til Horsens Kommunes sundhedssystem
 • Har erfaring fra arbejdet med udsatte voksne, hvis liv er præget af massive sociale problemer som misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser
Indrykket: 
Gentofte KommuneForstander til botilbuddet Pilekrogen

Gentofte Kommune

Vil du være med til at stå i spidsen for Pilekrogen, som er et veldrevent og højtprofileret bosted i en af landets største, mest spændende og ambitiøse kommuner? Er du en dygtig leder, visionær og fagligt ambitiøs?

Pilekrogen er et socialpsykiatrisk tilbud efter Lov om Social Service § 108. Det er et højt specialiseret tilbud til 16 svært stillede psykisk syge borgere. Beboerne kan have et forbrug af andre stoffer end de lægeordinerede og de kan have dom til behandling.

Det kan vi tilbyde

 • Du bliver leder for to daglige ledere og 29 dygtige og dedikerede medarbejdere.
 • Vi tilbyder et spændende job med højt til loftet og et stort ledelsesrum. Ud over dine daglige teamledere og medarbejdere understøttes du af Gentofte Kommunes områdeleder for Social og Handicap Drift og en dygtig og ambitiøs konsulentgruppe i Kvalitet & Udvikling.
Indrykket: 
Halsnæs KommuneHar du, som sygeplejerske, mod på at tage ansvar og stå i spidsen for de tværfaglige patient forløb. Så er det dig vi søger til Hundested Plejecenter

Halsnæs Kommune

Tre specialer i ét hus. Velkommen til Hundested Plejecenter, hvor vi i 2021 har sat faglig og organisatorisk udvikling på dagsordenen. Vi ønsker et styrket fælles fokus på kerneopgaven på tværs af vores tre specialer; midlertidige døgnpladser, demensafsnit og to afsnit med somatiske plejeboliger. Som et led i dette arbejde, søger hver afdeling i huset sygeplejersker.

Her på Hundested plejecenter vil du, ud over at stå i spidsen for det tværfaglige samarbejde, medvirke til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. En udvikling som går stærkt i øjeblikket og hvor der er rig mulighed for at få indflydelse på faglighed og opgaveløsning. Du vil møde en personalegruppe, der med forskellig faglige baggrunde, sammen løfter kerneopgaven og sætter borgerne i centrum.

Halsnæs KommuneSygeplejerske til Arresø Plejecenter afdeling Akacien/Stokrosen

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vi er et team af humoristiske, veluddannede og meget engagerede medarbejdere på Akacien/Stokrosen på Løvdalen i Frederiksværk, der yder sygepleje og helhedspleje til 20 beboere. Det indebærer fokus på alt lige fra rehabilitering, aktivering, terminal pleje, akut sygepleje og mange andre udfordringer.

Sygeplejerskerne på Arresø Plejecenter samarbejder på tværs af afdelingerne og 2 matrikler. Du bliver ansvarlig for, at beboerne oplever faglighed og sammenhæng med livskvalitet i tæt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

Derudover arbejdes der målrettet og struktureret med dokumentation og kompetenceudvikling. Det er essentielt, at du har lyst til at lære fra dig, og ser dig selv i en rolle som mentor og sparringspartner for os kollegaer.

Egedal Kommune
Plejecenter Porsebakken søger sygeplejerske/SSA til dagvagt

Egedal Kommune, Smørum

48 ældre mennesker bor her på det skønne plejecenter Porsebakken i Smørum. Der er marker, hestefolde og landlig idyl så langt øjet rækker, og vi glæder os til at byde velkommen til nye ansigter i personalegruppen.

Som sygeplejerske/social- og sundhedsassistent i dagvagt, samarbejder du tæt med et stærkt hold af dygtige kollegaer for at sikre, at beboerne har livskvalitet og glæde i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi støtter de beboere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat har det mål, at beboeren kan agere i eget liv.

I Egedal har vi fokus på ”den fleksible arbejdsplads”, og du kan derfor få medindflydelse på din vagtplan. Stillingen er tilrettelagt således, at man som dagvagt har minimum 4 aftenvagter i løbet af en 12 ugers periode. Du skal arbejde 4 weekender (dag tid) i en 12 ugers periode – svarende til hver 3. weekend.

Egedal Kommune
Den Sociale Udviklingsfond
SUF åbner nyt bosted i Jægerspris og søger 4 socialkonsulenter

Den Sociale Udviklingsfond

 • Vil du være med til at skabe et helt nyt bofællesskab i naturskønne omgivelser?
 • Brænder du for at gøre en forskel for sårbare unge?
 • Fungerer du i kombinationen af selvledelse og holdspiller i et stærkt team?
 • Har du en solid socialfaglig baggrund med en grunduddannelse på bachelorniveau som fx sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver, og har du derudover psykiatrisk erfaring?

BOAS Jægerspris er et helt nyt bosted med plads til 14 unge mellem 16 og 40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet.

Dine opgaver indebærer, at du er til rådighed for den unge 24/7. Mange oplever arbejdet som en livsform, hvor du kan agere, når du skal – og hvor du samtidig har stor fleksibilitet og indflydelse på egen arbejdsdag. I praksis betyder det, at du har en døgnåben telefon og selv planlægger din tid, og hvor du skal være indstillet på at have mulighed for at arbejde på skæve tidspunkter.

Den Sociale Udviklingsfond
Ikast-Brande Kommune
Afløser til rehabiliteringscenter

Ikast-Brande Kommune

Er du uddannet social - og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, ergoterapeutstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev eller uuddannet og måske har du overvejet om sygepleje og omsorg er noget for dig, så tilbyder vi dig mulighed for ansættelse på Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune som afløser.

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på vores Rehabiliteringscenter der ligger i Engesvang, hvor borgere med midlertidig brug for personlig pleje, sygepleje og genoptræning kommer i kortere eller længere perioder.

Vi er et hus med flere faggrupper, der arbejder godt sammen, om at skabe de bedste rammer for borgerne, i den periode de er hos os. Vi har borgere med mange forskellige sygdomme og udfordringer, så et sted hvor dine faglige og omsorgsmæssige færdigheder kan udvikle sig.

Odense Kommune

Sygeplejerske til Mågebakkegruppen

Odense Kommune

Har du lyst til at blive vores nye kollega?

Vi søger en sygeplejerske til fast stillinger i dagvagt på 32 timer ugentligt (kan ændres, hvis ønskes) samt weekendarbejde hver 4. uge. En sygeplejerske til barselsvikariat i dagvagt på 32 timer samt weekendarbejde hver 4. uge.

Om jobbet

 • Du bliver en del af en tværfaglig gruppe, hvor der er et højt fagligt niveau, hvor rehabilitering er grundlaget for samarbejde med borgerne, og kollegaerne.
 • En arbejdsplads med en foranderlig og spændende hverdag, hvor samarbejde, hjælpsomhed og de forskellige fagligheder, skaber de bedste samarbejdsrelationer.
 • En gruppe som hele tiden udvikler sig, er hjælpsomme, kompetente, og indgår i et ligeværdigt samarbejde.
Odense Kommune
Indrykket: 
ActivCare A/SKan du bevare overblik og koordinere opgaver omkring respiratoriske ordninger?

ActivCare A/S, Aarhus

Svarer du ja til ovenstående, så er du den personalekonsulent ActivCare søger til team-afdelingen i Aarhus.

Vil du være en del af en spændende virksomhed i kraftig udvikling og have gode kolleger, der støtter dig i arbejdsprocesserne?

Vi er en aktiv og ambitiøs team-afdeling, der med stort engagement, primært varetager opgaver omkring vagtdækning hele døgnet til hjemmeboende respiratoriske borgere.

Opgaverne består i rekruttering, vagtplanlægning, samt fastholdelse og sparring med medarbejdere på de enkelte teams. Stillingen er fortrinsvis i dagtimerne på hverdage; der skal dog forventes aftenarbejde. Du vil indgå i et fast weekendrul sammen med den øvrige personalegruppe.

Indrykket: 
Den Sociale Udviklingsfond
Fleksibel, faglig passioneret socialkonsulent til unge med autismespektrum forstyrrelser til BOAS Valby

Den Sociale Udviklingsfond

Er du optaget af unge mellem 18 og 35 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og psykiatriske tillægsdiagnoser; ADHD, traume, angst og depression? Er du dygtig til personlig planlægning, brænder du for at gøre en forskel for vores skønne unge mennesker og er du skrap til dokumentation? Så håber vi, at du vil søge vores ledige stilling som socialkonsulent! –Stillingen er en fuldtidsstilling med aften- og weekendvagter.

Du er en del af et team, der har ansvaret for i alt 22 unge i Valby. Du arbejder i vores opgangsfællesskab og dermed i de unges hjem, i vores fælleslokaler og i nærmiljøet. I samarbejdet med den unge skal du sikre et trygt og udviklende miljø og koordinere en tværfaglig indsats. I din koordinerende funktion skal du samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere.

Den Sociale Udviklingsfond
Lægerne på Jernbanevej I/SKonsultationssygeplejerske til lægepraksis i Ringsted

Lægerne på Jernbanevej I/S

Er du vores nye glade og engagerede sygeplejerske?

Vi tilbyder: Arbejdstid på 30 timer ugentlig i lægeklinik med godt arbejdsmiljø. Ansættelse pr. 1. april 2021.

Vores arbejdsopgaver til dig er: Varierende selvstændige konsultationer, herunder kronikerkontroller med patienter med bl.a. diabetes og KOL, sårbehandling, ind imellem akutte patienter, prøvetagning, telefonvisitation og skrankeopgaver.

Vores arbejdsmiljø er: Rummeligt, engageret og humoristisk, og vi har fælles frokostordning. Vi værdsætter en venlig og rar omgangstone med vores patienter og med hinanden på tværs af personalegrupper.