20 job matcher din søgning 20 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

TeamAktiv A/S
Har du et skarpt øje for ressourcer og kan du sælge det rigtige match mellem arbejdsgivere og ledige fleksjobbere? Så er det dig, vi søger!

TeamAktiv A/S, Hillerød

Kan du se dig selv i en udadvendt rolle, hvor kontakten til potentielle arbejdsgivere er afgørende for at sikre, at ledige fleksjobvisiterede borgere får muligheden for at bidrage på en arbejdsplads? Så glæder vi os til at høre fra dig!

Du vil blive ansvarlig for egen sagsstamme, hvor du er med fra A til Z. Det betyder, at din hverdag bliver alsidig og at der sjældent er to dage, der er ens. Udover de individuelle samtaler med borgerne vil din hverdag været præget af opsøgende kontakt til lokale arbejdsgivere, for at identificere potentielle match mellem borger og arbejdsplads. Du bliver ansvarlig for den opsøgende virksomhedskontakt og etablering af både job og virksomhedspraktik – idet det er dig, der kender ”dine” borgere bedst.

Favrskov KommuneMyndighedssagsbehandler til Unges Uddannelse og Job

Favrskov Kommune

Jobcenter Favrskov, Unges Uddannelse og Job, søger en dygtig myndighedssagsbehandler til en fast stilling 32-37 timer, med tiltrædelse 1. august 2021. Du skal arbejde bredt med unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp.

Arbejdet med aktivitetsparate unge:
Du er koordinerende sagsbehandler og tilrettelægger en helhedsorienteret og sammenhængende beskæftigelsesindsats evt. på tværs af kommunens øvrige forvaltninger hen mod uddannelse/job for den unge. En stor del af dine daglige arbejdsopgaver er administrative i fagsystemet Fasit.

Du skal have et godt overblik og en vedholdenhed i den ofte længerevarende indsats med de aktivitetsparate unge. Vi indgår i tæt samarbejde med f.eks. Handicap- og Psykiatriafdelingen, Børn & Familie-afdelingen, hvor andre foranstaltninger kan være en del af den unges hverdag.

Kirkens Korshær
Socialfaglig medarbejder med særligt ansvar for køkken til varmestuen i Bolbro

Kirkens Korshær, Odense

Kan du møde mennesket i øjenhøjde med omsorg, nærvær og respekt og ikke stille krav om forandring, så er dette måske jobbet for dig. Stillingen er på 30 til 37 timer.

Som medarbejder i varmestuen skal du kunne danne tætte relationer med stedets brugere. Med udgangspunkt i relationen støtter vi brugerne i deres ønsker og mål for deres tilværelse. Formålet er at lette livet for brugerne, så der skabes overskud og grobund for forandringer.

I samarbejde med ansatte og frivillige er du med til at skabe et fristed med tryghed og ro, hvor udsatte mennesker kan opleve at høre til.

Vi søger først og fremmest en socialfaglig medarbejder, der samtidig har et særligt ansvar for varmestuens køkken, hvor du sikrer, at der er madplaner, købt ind, holdes fokus på god og sund mad, egenkontrol og rengøring. Det sker i tæt samarbejde med frivillige og øvrige ansatte medarbejdere.

Tuwano ApSProfessionel mentor med socialfaglige egenskaber

Tuwano ApS, Taastrup

Vi er fortsat i rivende udvikling, og derfor søger vi en fagligt dygtig konsulent med gode mentoregenskaber og en verdensklasseevne til at skabe relationer.

Du vil som konsulent få et stort selvstændigt ansvar, masser af afveksling i såvel opgaver som jobindhold og ikke mindst en bred kontaktflade til vores samarbejdspartnere, kollegaer og eksterne virksomheder. Spændvidden i opgaverne er stor, men din primære opgave vil være at yde støtte til borgere under beskæftigelsesloven samt serviceloven.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af

  • Coache og motivere socialt udsatte borgere hen mod en selvforsørgende tilværelse.
  • Opsøge private såvel som offentlige virksomheder med henblik på etablering af virksomhedspraktikker/løntilskud og ordinære jobs.
  • Deltagelse ved forvaltningsmøder samt praktik- og jobsamtaler.
Favrskov KommuneKoordinerende sagsbehandler søges til jobafklaringsforløb

Favrskov Kommune

Koordinerende sagsbehandler søges til jobafklaringsforløb i Jobcenter Favrskov

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor udvikling, engagement og kvalitet er i centrum? Og vil du gerne være et sted, hvor din indsats gør en forskel hver dag? Så har vi brug for dig i Sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Favrskov. Da en af vores kolleger har fået nyt job i organisationen, har vi en ledig stilling i vores jobafklaringsteam pr. 1. august 2021.

Sygedagpengeafdelingens kerneopgave er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Centrale begreber i vores indsats er arbejdsfastholdelse, vurdering af uarbejdsdygtighed, afklaring af arbejdsevne, rådgivning og vejledning samt koordinering af indsatsen mellem de relevante parter i et sygedagpenge- og jobafklaringsforløb.

Favrskov KommuneFastholdelseskonsulent søges til Jobcenter Favrskov

Favrskov Kommune, Hadsten

Brænder du for at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet?

Da en af vores rutinerede fastholdelseskonsulenter har valgt at gå på efterløn, søger Jobcenter Favrskov en fastholdelseskonsulent til fastholdelsesteamet med start den 1. august 2021.

Jobcenter Favrskov oprettede i januar 2016 et fastholdelsesteam, der skal hjælpe borgerne med at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom og samtidig hjælpe virksomhederne til at fastholde medarbejderne. Vi har fokus på en forebyggende og tidlig indsats. Det er vores mål at komme så tidligt som muligt ud på arbejdspladsen. Derfor sigter vi mod at holde den første opfølgningssamtale i trygge rammer på den sygemeldtes arbejdsplads.

Holbæk KommuneResultatorienteret virksomhedskonsulent til Ressourceforløbsteamet – genopslag

Holbæk Kommune

Vi søger en engageret virksomhedskonsulent, som vil være med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb. Vi søger en kollega, der har viden om udsatte borgere med komplekse problemer udover ledighed og er parat til at arbejde jobrettet med udgangspunkt i borgernes situation og behov.

Målgruppen er borgere i ressourceforløb over 30 år. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. social- og sundhedsområdet understøttes i udvikling af sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via bl.a. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære lønnede timer.

Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger – ofte inkluderende psykisk sårbarhed, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.

Casemanager søges – barselsvikariat
Har du flair for at arbejde med målgrupper i udsatte positioner?
Public Capacity, Grenaa
ASE Selvstændig
Indrykket: 
Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter Herning
Jobcenter Herning søger en arbejdsmarkedskonsulent til afdelingen ”forsikrede ledige”.
Herning Kommune, Herning
Jobcenter
Indrykket: 
Jobkonsulent til Ungecenter Kolding - Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.
Kolding Kommune, Kolding
Kolding Kommune
Indrykket: 
Dygtig og resultatorienteret jobformidler til Job- og Virksomhedsservice
Hos Jobcenter Assens søger vi en jobformidler til afdelingen Job- og Virksomhedsservice.
Assens Kommune, Assens
Assens Kommune
Indrykket: 
Beskæftigelsesrådgivere søges til Arbejdsmarkedsfastholdelse, Jobcenter Horsens
Brænder du for at være med til at iværksætte en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som understøtter at sygdomsramte vender...
Horsens Kommune, Horsens
Jobcenter
Indrykket: 
Job- og Indsatskonsulent
Jobcenter Herning søger en Job- og Indsatskonsulent på 37 timer ugentlig i tidsbestemt stilling indtil videre frem til den 31. december 2022.
Herning Kommune, Herning
Jobcenter
Indrykket: 
Beskæftigelsesrådgiver til Jobcenter Vejle
Kan du hjælpe borgere i job, og tror du på, at der er en plads til alle på arbejdsmarkedet?
Vejle Kommune, Vejle
Jobcenter
Indrykket: 
2 Virkomhedskonsulenter søges til Afdelingen for Ressourceforløb i Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Aarhus Kommune
I Afdelingen for Ressourceforløb søger vi 2 virksomhedskonsulenter til tidsbegrænsede stillinger.
Aarhus Kommune, Viby J
Jobcenter
Indrykket: 
Projektmedarbejder til spændende beskæftigelsesprojekt for indvandrerkvinder
Vi vil gerne være frontløbere på krydsfeltet mellem beskæftigelse og integration.
Næstved Kommune, Næstved
Jobcenter
Indrykket: 
Job- og Indsatskonsulent
Kunne du tænke dig at være med til at give borgere i integrationsperioden, som befinder sig længst fra arbejdsmarkedet,...
Herning Kommune, Herning
Jobcenter
Indrykket: 
Jobformidler til Sygedagpenge & Fastholdelse, Jobcentret
Er du ambitiøs, dynamisk og resultatorienteret, og tror du på værdien i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet - selv på få timer?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Beskæftigelsesrådgiver søges til Arbejdsmarkedsfastholdelse, Jobcenter Horsens
Brænder du for at være med til at iværksætte en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som understøtter at sygdomsramte vender...
Horsens Kommune, Horsens
Jobcenter
Indrykket: 
Virksomhedskonsulent søges til integration i Roskilde Jobcenter
Integration i Jobcenter Roskilde søger en virksomhedskonsulent til en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. august 2021.
Roskilde Kommune - Jobcenter, Roskilde
Jobcenter
Indrykket: