39 job matcher din søgning 39 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Socialrådgiver til Familierådgivningen

Esbjerg Kommune

Familierådgivningen Børn i Esbjerg Kommune har en ledig stilling som familierådgiver til dig, som brænder for at arbejde med familieområdet.

Du må meget gerne have erfaring i arbejdet som myndighedsrådgiver på familie og børne-/unge-området.

I Familierådgivningen Børn, er en af vores kollegaer i lykkelige omstændigheder og vi søger derfor en barselsvikar.

Familierådgivningen er forankret under Borger & Arbejdsmarked, og består af en Familierådgivning med ca. 130 medarbejdere, herunder 14 administrative medarbejdere og ca. 100 socialrådgivere.

Esbjerg Kommune
2 socialfaglige medarbejdere til CSV - Bilka

Esbjerg Kommune

CSV & Beskæftigelse søger 2 socialfaglige medarbejdere på 32/37 timer pr. uge til vores afdeling i Bilka. Den ene stilling er en fast stilling, og den anden er et vikariat frem til og med december 2021. Begge stillinger er med tiltrædelse den 1. august 2021 eller snarest muligt derefter.

Jobteam Bilka er et beskæftigelsestilbud jf. servicelove § 103. Vi tilbyder borgere, som har fået tilkendt en førtidspension et beskæftigelsestilbud så tæt på det ordinære arbejdsmarked så muligt. Din opgave vil være at støtte og vejlede borgerne i, at være en del af en arbejdsplads.

Ansøgere med kendskab eller erfaring til målgruppen foretrækkes.

Esbjerg Kommune
Socialrådgiver til Voksen Myndighed, Social barn-ung-voksen

Esbjerg Kommune, Ribe

Voksen Myndighed, team intern, søger socialrådgivere til hhv.

 • 1 fast stilling 37 timer ugentligt, med opstart pr. 1. august 2021 eller snarest muligt derefter.
 • 1 vikariat fra 1. juli 2021 til 31. december 2021.

Voksen Myndighed er en afdeling i Social barn-ung-voksen, som varetager servicelovens paragraffer. Vores målgruppe er borgere med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer inden for det specialiserede voksenområde.

Som myndighedsrådgiver i Voksen Myndighed er de væsentlige arbejdsopgaver at målgruppeafklare borgere, der søger om tilbud, vurdere efterfølgende indsats og følge op herpå. Der lægges stor vægt på borgerinddragelse, og der er fokus på en helhedsorienteret indsats og tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.

Esbjerg Kommune
Beskæftigelsesrådgiver - vikariat, Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring

Esbjerg Kommune

Der er tale om et vikariat på 32 timer ugentlig, med ansættelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale. Vikariatet har en varighed til og med 31.12.2022.

Jobafklaring er en afdeling af Jobcenter Esbjerg. Vi er opdelt i fem sektioner, som primært beskæftiger sig med opfølgning i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og fleksjob. Stillingen er tilknyttet sygedagpengeopfølgning for borgere, der er sygemeldt på baggrund af enten en somatisk eller psykisk lidelse.

Vi søger en kollega, der har erfaring med sygedagpengeindsatsen og som har mod på udfordringer i hverdagen. Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job, som du har mulighed for selv at være med til at præge. Du får ligeledes mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt blandt engagerede og kompetente kollegaer.

Esbjerg Kommune
Beskæftigelsesrådgiver - Barselsvikariat, Integrationshuset

Esbjerg Kommune

Jobcenter Esbjerg vil være bedst til at få flygtninge/indvandrere i uddannelse og arbejde – vil du være med på holdet?

Integrationshuset søger en beskæftigelsesrådgiver til et barselsvikariat med opstart pr. 1 august 2021 eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 30 timer ugentligt

Vi søger en beskæftigelsesrådgiver der brænder for at arbejde tværfagligt med fokus på borgernes muligheder fremfor begrænsninger. Det er en fordel, hvis du har erfaring med beskæftigelsesområdet eller målgruppen flygtninge/indvandrere.

Esbjerg Kommune
Socialrådgivere til Familierådgivningen

Esbjerg Kommune

Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har 2 ledige stillinger som myndighedsrådgiver til dig som brænder for at arbejde med familieområdet. Der er tale om 2 barselsvikariater.

Barselsvikariaterne er i ungeafdelingen og er på 37 timer ugentligt. Vikariaterne er med tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest pr. 1. august 2021. Det ene vikariat forventes at strække sig frem til april 2022, mens det andet forventes at strække sig frem til juni 2022.

Vi søger socialrådgivere, der har lyst og evner til at indgå i en hektisk hverdag sammen med faglige kompetente kollegaer.

Familierådgivningens Ungeafdeling består af 2 teams med 10 rådgivere i hvert team. I Ungeafdelingen er der særligt fokus på overgangen til voksentilværelse. Dette indebærer bl.a. et tæt samarbejde med voksenmyndighed og uddannelseshuset samt et tæt arbejde ind i den Kommunale Ungeindsats – KUI.

Esbjerg Kommune
2 Beskæftigelsesrådgivere og 1 jobformidler til; Jobcenter, Jobaktiv, Energivej

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave med stor bevågenhed? Trives du i en dynamisk hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række aktører?

Esbjerg Kommune har haft stor succes med ”Flere skal med 1” og fortsætter det gode arbejde i ”Flere skal med 2” og Afklaringspuljen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobaktiv har en vision om at være landets bedste til, at få aktivitetsparate tilbage på arbejdsmarkedet.

Som beskæftigelsesrådgiver og jobformidler vil du arbejde med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. I skal i samarbejde med den ledige, bringe denne tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Esbjerg Kommune
Socialpædagog eller anden bacheloruddannet socialfaglig medarbejder til Familiecenter Basen

Esbjerg Kommune

Leder du efter et job, hvor udvikling er i højsæde, hvor du skal arbejde selvstændigt, skal kunne bevare overblikket og samarbejde på tværs af sektorer?

Familiecenter Basen søger pr. 15. august 2021 en pædagog eller anden socialfaglig medarbejder med bacheloruddannelse.

Basen er primært et tilbud til normalt begavende psykisk syge/jegsvage børn og unge, deres forældre/familie og familier som er udfordret indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Basen har p.t. 25 behandlere ansat, de fleste er pædagoger, men også ergoterapeuter og lærere, 1 fagkoordinator samt en leder. Vi tilstræber en ligelig fordeling af mænd og kvinder for at tilgodese målgruppens behov og ønsker.

Vi har frihed under ansvar og tilrettelægger selv vores kalender efter borgernes behov. Dette kan betyde, at der kan forekomme sen eftermiddags/aften eller en smule weekendarbejde.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger sagsbehandlere til Kommunernes ydelsesafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området med udbetaling af ydelser, og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes ydelsesafdelinger.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med enten:

 • Udbetaling af sygedagpenge, herunder brugen af KSD
 • Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp og fleksydelse, herunder brugen af KY
 • Sagsbehandling af enkeltydelser og udbetalingen heraf

Er du parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med stor mulighed for at præge din egen hverdag, og har du erfaring fra et eller flere af ovenstående områder, imødeser vi gerne din ansøgning.

Kommune Konsulenterne
Kavaleriet ApSERFARNE SOCIALRÅDGIVERE & SOCIALFORMIDLERE I HELE DANMARK

Kavaleriet ApS

PVB-Kavaleriet søger rådgivere til tidsbegrænsede opgaver/vikariater med og uden myndighed over hele landet indenfor områderne: Børn og familie, det specialiserede børne- og voksenområde, samt hele beskæftigelsesområdet.

Vil du have fornyet energi i dit arbejdsliv som rådgiver? Og kunne du tænke dig nye spændende udfordringer, hvor du primært har fokus på borgerne og løsning af opgaven?

Så tilbyder PVB-Kavaleriet blandt andet:

 • Attraktiv lønpakke efter overenskomst med DS, pension og skattefri kørselsgodtgørelse
 • Tidsbegrænsede forløb med varierende timeantal og længde (fra 1 måned og typisk op til 3-6 mdr.)
 • Opgaver som matcher dine kompetencer, erfaring og lyst
Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Udbetaling af ydelser på sygedagpenge
 • Enkeltydelser, kontant- og uddannelseshjælp
 • Revalidering og fleksjob
 • Udlændinge og integration
Kommune Konsulenterne
Esbjerg Kommune
Socialfaglig medarbejder Bøge Allé 14, Udviklingscenter Vest

Esbjerg Kommune, Ribe

Socialfaglig medarbejder – der brænder for at gøre en forskel

Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, eller har du en anden relevant socialfaglig baggrund, så kan det være dig vi søger som vores kommende kollega på Bøge Allé 14.

På Bøge Allé 14 arbejder vi hver dag på at skabe trivsel, udvikling og forandring for borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vi søger en kollega, der deler vores begejstring for at kombinere en høj faglighed med pædagogisk og nærværende støtte. Du har chancen for at blive del af et sammentømret team. Bøge Allé 14 er en del af Udviklingscenter Vest, der er Esbjerg Kommunes samlede tilbud på handicapområdet.

Fonden For KFUM’s Soldatermission I DanmarkLeder søges til KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia

Fonden For KFUM’s Soldatermission I Danmark

Pr. 1. august søger KFUM’s Soldatermission en passioneret og alsidig leder, der kan videreføre KFUM’s Soldaterhjem som det foretrukne sted for værnepligtige og andre soldater fra Ryes Kaserne. Desuden er soldaterhjemmet også et aktiv mødested for veteraner, naboer, foreninger osv.

Vores overordnede formål er at forkynde det kristne budskab til soldater og veteraner gennem ord og handling. Vi benytter KFUM’s Soldaterhjem til at opnå dette formål, hvor soldater bydes velkommen i hjemlige rammer – eller soldaterne oplever sig set, når vi møder dem med kantinevognen på deres hjemmebane. Vi sælger mad og drikkevarer samt afholder forskellige arrangementer målrettet tjenestegørende, veteraner eller pårørende. Hver aften indbydes i aftensang og andagt, hvor vi deler evangeliet om Guds kærlighed til alle og sammen beder Soldatens Bøn og Fadervor.

Videnscenter om HandicapKonsulent til helhedsorienteret indsats for veteraner med PTSD

Videnscenter om Handicap

Vil du støtte veteraner, som har gennemgået et behandlingsforløb i psykiatrien, til en god hverdag? Vil du, sammen med kollegaer, være med til at udvikle indsatsen for veteraner med PTSD? Har du lyst til at være en del af en lille arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi både udvikler indsatser og formidler viden, som gør en forskel i praksis?

Som konsulent vil din hovedopgave være at støtte veteranerne primært bosat i Region Syddanmark i at opnå et godt hverdagsliv og forbedre deres muligheder for at deltage i arbejdsliv og fritidsaktiviteter. Du bliver ankerperson for en gruppe på 10-12 veteraner.

Vi tilbyder en stilling på 37 timer med stor selvstændighed i arbejdet samt en konsulentstilling med en unik mulighed for at bruge mange sider af sig selv i jobbet.

Esbjerg Kommune
Forebygger til generel forebyggelse til SSP Forebyggelse & Vejledning

Esbjerg Kommune

Da en af vores kolleger er gået på efterløn, søger vi en medarbejder til generel forebyggelse.

Vil du være med til at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge? Tror du ligesom os, at den generelle forebyggelse hviler på arbejdet med at fremme trivsel for alle børn og unge? Så kan det være, at du er vores nye kollega!

Som forebygger har du fokus på flertallet, og arbejder med forebyggende og trivselsfremmende indsatser for 0-25-årige. Dine primære opgaver er gæstelærerbesøg og forældrearrangementer. Desuden beskæftiger du dig med oplæg for øvrige målgrupper, sparring med professionelle, udvikling af nye ideer, materialer og tiltag – og meget andet.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til voksenpsykiatri- og handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes voksenpsykiatri- og handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Udarbejdelse af VUM til brug for den videre sagsbehandling og faglige vurdering.
 • Sagsbehandling for borgere med BPA-ordninger §§ 95 og 96.
 • Sagsbehandling om merudgifter jf. SEL § 100.
Kommune Konsulenterne
Falck Danmark A/S
Virksomhedskonsulent til Quick Care Sønderborg

Falck Danmark A/S

Vil du være med til at hjælpe borgere videre på arbejdsmarkedet og have kontakt til lokale virksomheder? Så er denne stilling helt sikkert noget for dig! Vi søger en barselsvikar til vores team i Sønderborg, da en af vores dygtige virksomhedskonsulenter går på orlov.

Som virksomhedskonsulent er du ansvarlig for borgers beskæftigelsesrettede forløb og skal derfor kunne håndtere en bred vifte af spændende arbejdsopgaver centreret omkring at få borgerne ud i ordinært job eller lønnede timer.

Den primære opgave vil være at skabe og etablere jobåbninger til borgerne i samarbejde med de private og offentlige virksomheder i og uden for Quick Cares virksomhedsnetværk.

Falck Danmark A/S
Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har du siddet som sagsbehandler på området og er parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Generel sagsbehandling inden for Familieområdet
 • Børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Myndighedsopgaver ift. børn og unge med særlige behov og deres familier
Kommune Konsulenterne
Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger ergoterapeuter og socialrådgivere til voksenpsykiatri- og handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet ergoterapeut, socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente ergoterapeuter og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes voksenpsykiatri- og handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Sagsbehandling af ansøgninger om støtte jf. SEL §§ 112, 113 og 114
 • Sagsbehandling og faglige vurderinger
 • Opfølgning
Kommune Konsulenterne
Vejleder til Beskæftigelses- & UdviklingsCenter
BUC er Vejen Kommunes center for beskæftigelsesrettede tilbud til borgere, der modtager offentlig forsørgelse.
Vejen Kommune, Vejen
Jobcenter
Indrykket: