65 job matcher din søgning 65 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 65 resultater.
Frederiksberg KommuneKoordinerende sagsbehandler til Frederiksberg Kommunes Ressourceforløbsteam

Frederiksberg Kommune

Du bliver en del af Center for Arbejdsrehabilitering, hvor vi udover Ressourceforløbsindsatsen har ansvaret for borgere i Jobafklaring og koordinering af møderne i kommunens Rehabiliteringsteam.

Derudover har vi ansvaret for arbejdsrehabiliterende indsatser, hvor myndighedsopgaven varetages af vores kollegaer i Arbejdsmarkedsafdelingens øvrige centre.

Du vil med Ressourceforløbsteamets koordinerende sagsbehandlere indgå i tæt samarbejde med kollegaer i Center for Arbejdsrehabilitering, som bl.a. består af Jobafklaringsteamet, psykiatritilbud, virksomhedsindsats, mestringstilbud og rekrutteringspartner. Vi arbejder vi tæt sammen samt sparrer og videndeler med hinanden.

Thorshøjgård
Socialrådgiver/socialfaglig medarbejder til erhvervsafklaring af unge med særlige behov

Thorshøjgård, Ishøj

Thorshøjgårds afdeling for Uddannelse og Beskæftigelse har valgt at opkvalificere indsatsen omkring afklaring af vores unges arbejdsmarkedskompetencer. Der er derfor i forbindelse med en intern omstrukturering oprettet en ny fuldtidsstilling, der skal varetage arbejdet med at afprøve, beskrive og evaluere vores elevers muligheder på arbejdsmarkedet.

De unge på Thorshøjgård er i alderen 15-30 år. I afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse er hovedparten af de unge i gang med en STU.

Din hverdag kommer til at bestå af både administrativt arbejde i form at dokumentation, herunder udarbejdelse af rapporter, og mere praktisk pædagogisk arbejde i form af støtte til elever i erhvervspraktik, samt samtaler med de unge om deres fremtidsønsker og -muligheder.

Thorshøjgård
Lyngby-Taarbæk Kommune
Faglig leder til Bostedet Chr. X's Allé, Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommune

Har du lyst til at blive en del af en stærk ledelsesgruppe, der står på mål for opgaven, og gerne finder løsninger i fællesskab, så er lederstillingen hos os, måske noget for dig.

En af Bostedets dygtige faglige ledere har valgt at søge nye udfordringer. Derfor har vi brug for en ny faglig leder, der har en stærk pædagogfaglig og ledelsesmæssig baggrund. Du skal have interesse i at bringe din viden og dig selv i spil sammen med 24 dygtige medarbejdere.

Som faglig leder bliver du en del af et ledelsesteam bestående af forstander, souschef og 3 faglige lederkollegaer. Du vil i hverdagen blive understøttet af et administrativt sekretariat, samt en sundhedsfaglig koordinator. Du får det faglige og personalemæssige ansvar for 2 huse/team med 24 medarbejdere.

Bofællesskabet Rose MarieSocialrådgiver 37 timer ugentligt

Bofællesskabet Rose Marie, Hellerup

Vil du have en plads i verdens skønneste perle og være vores nye kollega?

Bofællesskabet Rose Marie er et socialpsykiatrisk botilbud, der er beliggende i et roligt villakvarter i Hellerup med lejligheder til 15 voksne psykisk sårbare. Vi er en del af nonprofitorganisationen Fonden Mariehjemmene, hvis værdier sætter mennesket i fokus.

Vi er en arbejdsplads, hvor der er rig mulighed for at udvikle sig personligt som fagligt. Vi har et transparent og synligt samarbejde, og det er en arbejdsplads i forandring, hvor fagligheden og troen på at sætte mennesket først er vores fællesskab.

U:point ApSFamilieterapeut

U:point ApS, Måløv

U:point er et højt specialiseret socialfagligt tilbud, som arbejder tværfagligt, samtidigt og koordineret med unge og familier i udsatte positioner og med problemstillinger af høj kompleksitet.

I dit arbejde vil du ofte møde en omskiftelig hverdag, som stiller krav til høj fleksibilitet. Vi lægger stor vægt på variation i tilgang og opgaveløsning, så vi kan matche den enkelte families behov, og derfor vil du også møde en høj grad af frihed til at planlægge dit eget arbejde.

Du har fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Her er du bl.a. optaget af at udfolde intentioner, da der bag forældres adfærd som f.eks. vrede, frustration, passivitet, ironi eller vaklen altid ligger et dybfølt ønske om at være den bedste mor eller far, der gør netop det helt rigtige for sine børn, som udvikler dem, styrker dem – og gør dem i stand til at håndtere livet.

Hvidovre KommuneFamilierådgivningen søger en dygtig familierådgiver til fast stilling på det psykosociale område

Hvidovre Kommune

Familierådgivningen i Hvidovre Kommune har fra 2015-2018 været i partnerskab med Socialstyrelsen omkring tidlig indsats og forebyggelse. Det har betydet øget fokus på, at indsatserne for børn og unge skal være tilgængelige i deres nærområde, og herfra er der taget afsæt til at udvikle en bred tilbudsvifte.

Familierådgivningen er en stor og velfungerende afdeling i forhold til arbejdsmiljø, værdier samt i forhold til et stærkt fagligt niveau.

Vi er en afdeling bestående af 1 socialfaglig leder, en souschef, 3 faglige teamledere, 8 børnehandicaprådgivere, 21 familierådgivere på det psykosociale område og 5 familierådgivere i vores Modtager-team. Derudover har vi et administrativt team på 4 medarbejdere samt et familieplejeteam på 3 medarbejdere. Aldersmæssigt spænder vi vidt og har forskellig erfaring.

Dansk Blindesamfund
Engageret og dygtig regionkonsulent med socialrådgiverbaggrund til 1,5 årig midlertidig stilling

Dansk Blindesamfund, Taastrup

Vil du være med til at gøre en forskel for blinde og svagsynede? Og vil du være med til at styrke rehabiliteringsindsatsen i en organisation i hurtig udvikling? Da en af vores regionkonsulenter er blevet valgt ind i vores Forretningsudvalg, søger vi nu hendes efterfølger.

Dansk Blindesamfund søger en fagligt dygtig og engageret socialrådgiver, som kan indgå i vores team af i alt fem regionskonsulenter.

Som regionskonsulent vil du blive ansvarlig for en gruppe af blinde og svagsynede konsulenter, som støtter og rådgiver mennesker med synshandicap.

Du vil også blive ansvarlig for komplekse sager og dialog med offentlige aktører for at fremme borgernes rettigheder.

Den Sociale Udviklingsfond
Socialkonsulent Boas Nørrebro

Den Sociale Udviklingsfond, København

Engageret og fleksibel socialkonsulent søges til et barselsvikariat på botilbud til beboere med autismespektrumforstyrrelser.

Vi søger en socialkonsulent som kan indgå i et vikariat som er en fuldtidsstilling fra den 1. oktober og muligvis før. Vikariatet vil løbe over mindst 10 mdr.

Kan du samarbejde med voksne med autismespektrumforstyrrelser og psykiatriske tillægsdiagnoser i alderen 18-40 år? Trives du med selvledelse og brænder du for at gøre en forskel for andre? Så er du måske vores nye kollega.

Som socialkonsulent, skal du i et tæt samarbejde med beboeren, udvikle beboerens kompetencer, til at kunne klare sig selvstændigt i alle livets forhold. Vores beboere bor i egne lejligheder og har adgang til vores fælleslokale. I BOAS Nørrebro er vi 7 socialkonsulenter, 3 pædagogiske ansatte og en leder.

Den Sociale Udviklingsfond
AS3 Work&CareFREELANCE JOBCOACH - Storkøbenhavn

AS3 Work&Care

AS3 Work&Care søger lige nu flere freelance jobcoaches, som har mulighed for at løse opgaver på vores centre på Sjælland, primært i Ørestaden, Greve, Ballerup, Køge, Frederikssund og på Frederiksberg.

For at søge stillingen som freelance jobcoach, skal du være selvstændig og have eget CVR-nummer. Stillingen er et samarbejde mellem din virksomhed og AS3 Work&Care.

Som jobcoach er du stærkt motiveret af at skabe resultater sammen med vores kandidater - således de fastholdes eller kommer tættere på arbejdsmarkedet. Du vil arbejde med forskellige målgrupper og målet er uanset, at den enkelte kandidat gennem et intensivt rådgivningsforløb opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller påbegynder uddannelse.

Hvidovre KommuneSagsbehandler/jobformidler søges til "beskæftigelsesafklaringen og fleksjob"

Hvidovre Kommune

I afdelingen for Beskæftigelsesafklaring og Fleksjob har vi fra 1. september 2020 et 1-årigt vikariat med mulighed for forlængelse i vores fleksjobgruppe. Grunden hertil er en opnormering i teamet på baggrund af puljemidler i forbindelse med projekt ”Udvikling i fleksjob 2 (UIF)”.

De primære arbejdsopgaver består i:

 • Afholdelse af jobsamtaler i henhold til LAB § 27 som led i et fleksibelt kontaktforløb
 • Afholdelse af opfølgningssamtaler (2½ år og 4½ år) i forbindelse med fleksjobansatte borgere
 • Visitering og samarbejde med jobcentrets virksomhedsservice, herunder virksomhedsbesøg i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik, fleksjob eller opfølgning på allerede igangværende forløb
Furesø KommuneAfdelingsleder til foranstaltningsområdet for børn og unge i Furesø (genopslag)

Furesø Kommune, Farum

I Center for Børn og Voksne søger vi en inddragende og udviklingsorienteret afdelingsleder til at stå i spidsen for afdelingen ’Foranstaltning for børn og unge’.

Som vores ny afdelingsleder drives du af at gøre en forskel for børn i udsatte positioner, og du har samtidigt et skarpt blik for en sikker drift og styring. Du sætter retningen med et tydeligt fokus både på effekten for barnet og samarbejdet med familierne.

Som afdelingsleder får du et spændende job, hvor du både har det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar. Din funktion er central i organisationen, og du får store samarbejdsflader til mange af kommunens områder og afdelinger.

Ballerup KommuneBallerups Kommunale Ungeindsats – KUI – søger uddannelsesvejleder

Ballerup Kommune

Brænder du for at arbejde med unge og støtte dem i at komme videre mod uddannelse eller arbejde? Har du kendskab til både uddannelsesområdet og erfaring med at koordinere indsatser for unge?

Stillingen indeholder en kombination af uddannelsesvejledning for unge, hvor du, med udgangspunkt i vejledningsfaglige metoder og teorier, bidrager til styrkelse af den unges valgkompetencer. Derudover indeholder stillingen projektarbejde, hvor du i projekt ”Unge med Kant” vil få ansvaret for koordinering af indsatser i kommunen i funktionen som Stifinder.

KONKRETE OPGAVER

 • Uddannelsesvejledning og rådgivning af de unge, og evt. deres forældre
 • Uddannelsesvejledning og opfølgning på 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse.
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge.
Frederiksberg KommuneSpændende stilling som forebyggende rådgiver i familieafdelingen

Frederiksberg Kommune

Grundet omrokering har vi fået frigivet en stilling i afdelingen, hvorfor vi søger en dygtig og engageret kollega, som vi er klar til at byde velkommen

Familieafdelingen arbejder frem til udgangen af 2022 med en ambitiøs handleplan for børne- og ungeområdet. Et centralt omdrejningspunkt i handleplanen er at sikre en omlægning af arbejdet med udsatte børn og unge til en tidligt forebyggende- og effektiv indsats og sikre tværfagligt samarbejde med henblik på at understøtte en fælles koordineret indsats.

Du vil blive en del af en familieafdeling, der er inde i en markant udvikling, hvor høj faglighed, nye arbejdsgange, systematik og lovmedholdelighed, etablering af fælles metodik og kultur, og ikke mindst udviklingen af de tværfaglige samarbejder, er i højsædet.

Københavns KommuneSocial- eller sundhedsfaglig medarbejder til fast aftenvagt i botilbuddet Orienten

Københavns Kommune, Nordhavn

Ønsker du at arbejde med psykisk sårbare unge, og vil du være med til at præge den socialfaglige indsats? Så er det her måske noget for dig.

Botilbuddet Orienten er et nyopført og døgndækket opgangsfællesskab med plads til 12 unge. Alle 12 unge har deres egen toværelses lejlighed med køkken og bad. Derudover er der et fælles køkken og opholdsrum, samt en stor fælles terrasse.

Alle de unges liv er præget af psykosociale problemstillinger, og nogle af dem har også et forbrug af forskellige rusmidler.

Som medarbejder får du indflydelse på udviklingen af det socialfaglige grundlag og dermed den daglige praksis, som skal afspejle de unges behov og ønsker.

KFUKs Sociale ArbejdeSocialfaglig projektmedarbejder til Kontaktcentret Vesterbro

KFUKs Sociale Arbejde, København

Kontaktcentret søger en dygtig socialfaglig projektmedarbejder, der har lyst til at være drivkraften i Kontaktcentrets nye projekt ”Konstruktive fællesskaber for udsatte mænd på Vesterbro”

Du vil få ansvaret for at igangsætte og gennemføre et 2-årigt udviklingsprojekt, der skal styrke vores brugeres sociale kompetencer og hjælpe dem til at indgå i nye og konstruktive fællesskaber – vi forventer også, at projektet har en positiv effekt på vores brugeres sundhed.

Projektet har tre spor: Mænd og Mad, Mænd og Motion, Mænd og Natur og har samtidigt et metodeudviklende sigte. Du vil derfor også spille en stor rolle i at understøtte, at viden fra projektet på sigt bliver en del af Kontaktcentret Vesterbros metode.

Mentrax Consult ApSAmbitiøse og engagerede sagskoordinatorer til socialfaglig virksomhed i udvikling

Mentrax Consult ApS, Gentofte

Mentrax søger sagskoordinatorer til at understøtte den videre udvikling i virksomheden. Du bliver en del af en socialfaglig virksomhed, der står for socialøkonomisk ansvarlighed og høj faglighed.

Virksomheden er i en positiv udvikling, hvor vi har behov for at tilføre flere socialfaglige kompetencer til at nå vores vision. Sagskoordinatorerne skal medvirke til at sikre, at vi leverer høj faglig kvalitet i hver enkelt indsats, med udgangspunkt i Mentrax Metoden og vores øvrige arbejdsgange og retningslinjer.

Dine arbejdsopgaver som sagskoordinator er:

 • Implementering af Mentrax Metoden, arbejdsgange og skabeloner i de konkrete indsatser i Mentrax.
 • Kvalitetssikring af 15 til 20 indsatser og varetage den faglige sparring med konsulenterne.
 • Tage i mod og opstarte nye indsatser.
Københavns KommuneTo ungdomskonsulenter med socialfaglig uddannelse til Spydspidsen

Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde med udsatte unge i et af landets bedste kriminalpræventive tilbud? Så er Spydspidsen måske noget for dig.

Vi søger to medarbejdere 37 timer ugentligt med socialfaglig uddannelse og erfaring i arbejdet med udsatte unge, idet et af vores projekter er blevet permanent. Du kommer til at indgå i et team, der arbejder med at etablere praktikforløb og drive vores skoletilbud som støtte til meget udsatte unge. Tiltrædelse snarest muligt.

Dine opgaver som ungdomskonsulent

 • Opsøge, etablere og koordinere virksomhedspraktikforløb
 • Tæt samarbejde med de unge, deres familier og netværk, virksomheder, socialforvaltning, kriminalforsorgen, støttekontaktpersoner, beskæftigelsesforvaltning, UU-vejleder m.m.
 • Administrativt arbejde i forbindelse med virksomhedspraktikker og journalisering
Red BarnetMHPSS Advisor (maternity cover)

Red Barnet, Copenhagen

The MHPSS Advisor is responsible for ongoing development, coordination and oversight of the Collaborative’s key MHPSS thematic work in their portfolio, with a focus on education in emergencies (EiE). They will contribute to scoping, funding, design and implementation of initiatives, with local to global stakeholder engagement, in concert with other team members.

They will represent the Collaborative to key donors, technical agencies and relevant international fora relevant to child and family MHPSS. They will position the Collaborative as a key partner for MHPSS policy makers, implementers and researchers working on evidence-based MHPSS for the most vulnerable children and families, and will ensure the Collaborative is recognized for its work in lifting the agenda for quality and scale in child and family MHPSS through their project portfolio. This is a one-year maternity cover starting 1st October 2020.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup
To alkoholbehandlere med en socialfaglig grunduddannelse

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup

Er du uddannet socialrådgiver, pædagog, psykolog eller lignende med en terapeutisk efteruddannelse? Og har du tidligere arbejdet med mennesker i misbrug? Så kan du blive en del af vores team. Vi søger to alkoholbehandlere til en fast stilling og en tidsbegrænset ansættelse på to år.

Dit arbejde består i et afvekslende arbejde med individuelle samtaleforløb, gruppebehandling og familiesamtaler med mennesker med misbrug og deres pårørende. Du vil desuden skulle varetage forsamtaler og undervisning sammen med resten af medarbejdergruppen.

Vores force er vores høje faglighed og stærke samarbejde på tværs i centret. Vi gør meget ud af at bruge hinandens styrker og forbedre vores kompetencer gennem daglig vidensdeling. Derudover har vi hver måned en temadag, hvor vi indhenter ny viden og udvikler vores behandlingskoncept sammen.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup
Ballerup KommuneTo socialrådgivere/socialformidlere til myndighedsfunktionen på det sociale område

Ballerup Kommune

Vi søger to kollegaer i Social Vejlednings afsnit. En stilling på 37 timer om ugen i en fast stilling, da vores kollega går på pension samt en stilling på 30 timer om ugen til et barselsvikariat. Stillingerne er på det specialiserede voksenområde og er til besættelse fra 1. september 2020 eller snarest derefter. Barselsvikariatet løber til 31. december 2021.

Vi er et dynamisk og udadvendt afsnit med plads til alle typer kollegaer. Vi har stor fokus på velvære og udvikling af faglige kompetencer såvel som fokus på den enkeltes styrker. Faglig sparring er en helt naturlig del af det samlede afsnits dynamik. I vores fælles kommunikation har vi en grundlæggende respekt for hinanden og en tro på, at alle har noget at bidrage med i de faglige drøftelser.