51 job matcher din søgning 51 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 51 resultater.
Dansk Blindesamfund
Engageret og dygtig regionkonsulent med socialrådgiverbaggrund til 2-årig midlertidig stilling

Dansk Blindesamfund, Taastrup

Vil du være med til at gøre en forskel for blinde og svagsynede? Og vil du være med til at styrke rehabiliteringsindsatsen i en organisation i hurtig udvikling? Da en af vores regionkonsulenter er blevet valgt ind i vores Forretningsudvalg, søger vi nu hendes efterfølger.

Dansk Blindesamfund søger en fagligt dygtig og engageret socialrådgiver, som kan indgå i vores team af i alt fem regionskonsulenter. Som regionskonsulent vil du blive ansvarlig for en gruppe af blinde og svagsynede konsulenter, som støtter og rådgiver mennesker med synshandicap. Du vil også blive ansvarlig for komplekse sager og dialog med offentlige aktører for at fremme borgernes rettigheder.

Vi ønsker, at vores nye rådgiver også bidrager til undervisning og foredragsvirksomhed. Arbejdsopgaverne vil både rumme løbende drift og udviklingsorienterede projekter.

Ældre SagenVil du være med til at yde uvildig og uafhængig rådgivning?

Ældre Sagen, København

Ældre Sagen søger en socialrådgiver/-formidler til Rådgivning i 36,5 timer per uge

Ældre Sagens Rådgivning har som kerneopgave at yde uvildig og helhedsorienteret rådgivning via telefon til især ældre og pårørende, og vi yder årligt omkring 36.000 telefoniske rådgivninger om sociale, juridiske og økonomiske problemstillinger.

Dine primære arbejdsområder er

 • uvildig, uafhængig og helhedsorienteret telefonisk rådgivning
 • deltagelse i tværfaglige projekter i sekretariatet
 • at bidrage til udviklingen af Rådgivningens ydelser og formidling af viden
 • sagsbehandling i principielle sager.
Lyngby-Taarbæk Kommune
Familiecentret for børn, unge og familier i Lyngby-Taarbæk Kommune søger 2 medarbejdere til familiearbejde 1. maj og 1. juni 2020 – der er både mulighed for fuldtid- og deltidsansættelse, og 1 stilling vil være et barselsvikariat

Lyngby-Taarbæk Kommune

Du kan være uddannet psykolog, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver m.m. og have relevant efteruddannelse og erfaring inden for området.

Vi søger medarbejdere med en psykisk solid personlighed og et ydmygt sindelag, som har lyst til at være i et arbejdsfelt med opgaver af skiftende karakter og gerne med bredt metodekendskab.

Centret varetager opgaver inden for arbejdet med børn, unge og deres familier i forhold til Servicelovens forebyggende foranstaltninger og arbejdet vil bl.a. omfatte funktionerne:

 • Familiebehandlingsforløb med kombination af samtaler, familieaktiviteter og netværksarbejde ud fra en helhedsforståelse af familiedynamik.
 • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet til børn, unge og deres familier.
Hvidovre KommuneVil du være med til at inddrage naturens rehabiliterende effekter i aktiviteter for borgere med demens eller erhvervet hjerneskade

Hvidovre Kommune

I Hvidovre Kommune har vi en ambition om at fremme borgernes muligheder for at bevare et selvstændigt og meningsfuldt liv trods de forandringer, som borgere med demenssygdom eller erhvervet hjerneskade har. Vil du være med til at løfte denne ambition?

At deltage aktivt i livet har betydning for livskvalitet og rehabilitering for mennesker med en erhvervet hjerneskade eller en demenssygdom. Hvidovre Kommune har en ambitiøs plan om at kunne tilbyde relevante og meningsfulde indsatser og aktiviteter målrettet mennesker med en demenssygdom eller erhvervet hjerneskade. Aktiviteterne er i konstant udvikling og skal fremadrettet udgå fra vores Daghøjskole.

Vi søger derfor 2 medarbejdere til at løfte denne opgave sammen og i et tæt samarbejde med kommunens hjerneskade- og demenskoordinatorer.

SamFocusKompetent, engageret og ambitiøs Coach/Mentor søges til vores afdelinger i Søborg og Slagelse/Odsherred

SamFocus

SamFocus søger en energisk, positiv og engageret medarbejder, der er i stand til at se muligheder frem for begrænsninger. Det forventes, at du er dynamisk og ambitiøs med et højt fagligt niveau og at du formår at levere resultater af høj kvalitet. Er du struktureret, ansvarsfuld, forandringsvillig og drives af udfordringer, kan SamFocus være stedet for dig.

Brænder du for at arbejde med mennesker, kan SamFocus tilbyde dig en spændende og konstant udviklende stilling.

Som coach bliver du en del af et fagligt kompetent og engageret hold, der samarbejder målrettet med kandidater om at udvikle deres ressourcer i relation til at tilknytte dem uddannelse eller arbejdsmarked. Der arbejdes ’’hands-on’’ og proaktivt på, at kandidaterne bliver klar til at tage ansvar for egen situation, og resultatet er, at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Voksenpsykiatri- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes Voksenpsykiatri- og Handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Sagsbehandling om støtte og botilbud til voksne med fysiske og/eller psykiske begrænsninger
 • Opfølgning og handleplaner
 • Sagsbehandling om beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud
 • Har du erfaring med BPA-ordninger og sagsbehandling på SEL § 100, hører vi også gerne fra dig.
Kommune Konsulenterne
Hvidovre KommuneHvidovre Kommunes Voksenrådgivning søger 2 dygtige socialfaglige medarbejdere til voksenudsatte-området

Hvidovre Kommune

Kan du lide myndighedsområdet, og arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at arbejde i et trygt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, høj faglighed og ikke mindst godt humør? Så er du den kollega vi søger.

De ledige stillinger er forankret i et team, der udgøres af 6 rådgivere. Teamets målgruppe er en blandet borgergruppe, der både kan have fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Oftest modtager de massiv støtte og der er tale om længerevarende indsatser.

Hver rådgiver har ansvar for egen sagsstamme, men arbejder samtidig teambaseret; hvilket betyder at vi hjælper og sparre med hinanden i hverdagen, og på ugentlige teammøder. Enkelte rådgivere har desuden ansvar for BPA-sager (§ 96), og der er tilknyttet en teamkoordinator i teamet.

Ballerup KommuneGenopslag – socialrådgivere/socialformidlere til Center for Børne- og Ungerådgivning

Ballerup Kommune

Er fællesskaber og dialog en naturlig del af din præference? Er du modig og kreativ? Så er du måske vores nye kollega.

Vi har fået ansat nogle nye fantastiske kollegaer, og vi har brug for flere gode kræfter. Vi leder efter dygtige og ambitiøse socialrådgivere til vores familieteam, og vi går ikke på kompromis.

I Familieteamet arbejder vi kontinuerligt med vores ambition om, at alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet i almenmiljøet. Vi tager udgangspunkt i familiernes ressourcer og ønsker, ligesom vi inddrager netværket som en naturlig del af løsningen. Som socialrådgiver i Familieteamet vil dine primære arbejdsopgaver være at deltage i det tværfaglige samarbejde, at være afklarende sammen med familier og samarbejdspartnere, at udarbejde børnefaglige undersøgelser og iværksætte og følge op på foranstaltninger.

CFDDØVBLINDEKONSULENT – VALBY

CFD


Vi søger en ny kollega til at give specialiseret rådgivning til voksne med et kombineret høre- og synstab, samt deres familie, netværk og professionelle. Du skal desuden indgå i undervisning af professionelle om det dobbelte sansetab.

Kan du lide, at to arbejdsdage sjældent er ens? Er du god til at løse opgaver selvstændigt og træffe beslutninger på egen hånd i konsulentopgaven? Kan du bevare overblikket, når ny viden kontinuerligt skal implementeres i kerneopgaverne? Så kunne denne stilling (på 30 timer ugentligt) meget vel være noget for dig.

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller lignende og har erfaring inden for det specialiserede socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Hvis du kan tegnsprog, er det en fordel. Men hvis du ikke kan, kommer du til at lære det på vores interne tegnsprogsuddannelse.

Og du får naturligvis et omfattende introforløb til stedet og området.

Frederiksberg KommuneKonsulent til myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde (barselsvikariat)

Frederiksberg Kommune

Har du en stærk fagligt funderet interesse for, at borgerne får den bedst faglige indsats, og har du sans for betydningen af den medfølgende økonomi til en solid økonomistyring på det specialiserede voksenområde? Så er det dig, vi søger i socialafdelingens myndighedsområde til et barselsvikariat fra 1. maj eller før til 31. december 2020, eventuelt med forlængelse.

Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt. Du skal både kunne sætte dig hurtigt ind i nye opgaver og samtidig have lyst til at gå i dybden med konkrete borgersager. En væsentlig del af jobbet er assistance med udarbejdelse af solide og gennemanalyserede faglige og økonomiske løsninger på området.

En konkret opgave vil være at sikre dokumentation og kvalitetssikre sammenhængene mellem de faglige indsatser, økonomien og borgerens progression.

Børns Vilkår
Børns Vilkår opnormerer og søger en socialrådgiver til drift og udvikling af bisidning

Børns Vilkår, Valby

Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer. Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes - hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, hvor de fortæller os det, de ikke kan tale med andre om. Det giver en unik indsigt i børns tanker og problemer, som vi handler på. Bisidderordningen er en del af BørneTelefonen og erstatningsprojektet er forankret i bisidningen.

Børns Vilkår tilbyder børn en bisidder, når de skal til samtaler med kommunen eller i Familieretshuset. Børnene får, via Børns Vilkårs bisidderordning, en uvildig og professionel bisidder, som alene har fokus på barnets inddragelse og rettigheder.

Børns Vilkår
Ballerup KommuneSSP-konsulenter

Ballerup Kommune

Brænder du for at forebygge mistrivsel og kriminalitet blandt børn og unge? Så er det dig, vi mangler! Vi har 2 SSP-konsulentstillinger ledige til besættelse 1. maj 2020. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Vi søger to SSP-konsulenter til kommunens forebyggende SSP-samarbejde, og som kan være bindeled mellem SSP-samarbejdet, skolerne og civilsamfundet. Du skal også igangsætte kriminalitetsforebyggende initiativer i samarbejde med kommunens fritids- og ungdomsklubber med udgangspunkt i anerkendte metoder.

Mange af opgaverne løses, der hvor de opstår – dvs. på skoler, i klubber, på biblioteket, i hjemmet mv. Center for Børne- og Ungerådgivning forventer, at medarbejderne er i kontakt med borgere og samarbejdsparter 80 % af den samlede arbejdstid.

Herberget Lærkehøj
Pædagog – Hjemløseområdet

Herberget Lærkehøj, Frederiksberg

Herberget Lærkehøj søger en engagereret og initiativrig pædagog, som har lysten til at indgå i arbejdet med nogle af samfundets mest marginaliserede borgere.

Vi er en del af Herbergerne på Frederiksberg og er et midlertidigt botilbud (§ 110 boform) for hjemløse med svære personlige og sociale udfordringer herunder misbrug og psykiske problemer.

Du bliver kontaktperson for 4-6 beboere og skal via dit relationsarbejde hjælpe, motivere og støtte, så beboerne styrker egne ressourcer og evner til aktivt at forholde sig til og handle i eget liv.

Hvidovre KommuneFaglig leder til voksenrådgivningen

Hvidovre Kommune

Den ledige stilling er placeret i Voksenrådgivningen, der er en del af Center for Handicap og Psykiatri. Centret varetager en bred vifte af opgaver og indsatser inden for det specialiserede voksenområde.

Handicap og Psykiatri består af et stabsteam og en myndighedsfunktion (Voksenrådgivningen) på Rådhuset samt tre eksterne institutioner. Vi er knapt 100 medarbejdere i alt.

Som faglig leder indgår du i et netværk af andre faglige ledere, hvor din lyst til sparring og deling af viden vil blive efterspurgt med henblik på udvikling af medarbejderne, rollen som faglig leder, opgaveløsningen og vores organisation.

Clinical Survey Outcomes ApSErfaren Kvalitativ Researcher

Clinical Survey Outcomes ApS, København

Er du erfaren Kvalitativ Researcher og er du træt af at lave spørgskemaer?

Clinical Survey Outcomes søger Kvalitativ Senior Researcher.

Vi søger en Kvalitativ Senior Researcher med en faglig baggrund i antropologi, psykologi, sociologi eller lignende, som har lyst til at blive en del af vores team og prøve kræfter med:

 • At stå for forberedelse, gennemførsel og bearbejdning af kvalitativ dataindsamling og analyse af globale studier for medicinalvirksomheder.
 • Rapportering af kvalitative studier og indsamlet data.
 • Ad hoc-opgaver, eksempelvis assistance med projektledelse, korrekturlæsning, desk-research og anden vidensindsamling.
Københavns KommuneGadeplansmedarbejder til Københavnerteamet – en gadeplansinstitution i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Københavns Kommune

Gadeplansindsatsen i Københavns Kommune er en afgørende faktor i den tidlige og forebyggende indsats, hvor udsatte, kriminalitetstruede eller kriminelle unge målrettet støttes i overgangen til uddannelse og beskæftigelse samt i forhold til styrkelsen af kompetencer til at indgå aktivt som medborgere i det omgivende samfund.

Vi søger dig, der kan intervenere i udsatte boligområder – og andre områder, hvor de unge opholder sig.

Du må meget gerne have en god portion livserfaring og være i stand til at omsætte noget af den til virksomme metoder og tilgange i arbejdet med de unge. Vi søger dig, som ser styrken i at være en del af et team, en som vægter fællesskabet, og som meget gerne vil være med til at løfte i flok.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne mangler her og nu kompetente og erfarne socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

 • Erfaring i arbejdet med Børn, Unge og Familier samt brugen af relevant lovgivning i sagsbehandlingen er en forudsætning
 • Erfaring med børnefaglige undersøgelser og handleplaner og evt. efterværn
 • Erfaring med myndighedsopgaver i forhold til børn og unge med særlige behov og deres familier

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger, til hurtig – med her og nu – tiltrædelse.

Høje-Taastrup KommuneSagsbehandlere til ambitiøst og udviklingsorienteret jobafklaringsteam – genopslag

Høje-Taastrup Kommune

Hvis du vil gøre en forskel for borgere, der skal fastholdes på arbejdsmarkedet, er god til at skabe kontakt og være i dialog med både borgere og samarbejdspartnere og samtidig er kreativ og ser muligheder – så bliv en del af et fantastisk team, hvor du bl.a. kommer til at:

 • Arbejde for at fastholde borgere i beskæftigelse
 • Have kontakt til og koordinere indsatser med arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere
 • Indhente og anvende dokumentation til brug for socialfaglige vurderinger

I Job og Ressourcer er vi ca. 30 medarbejdere og en leder. Vi har en travl hverdag, hvor opgaverne kan ændre sig, og hvor borgersagerne kan være tunge og komplekse – det er derfor vigtigt, at du kan rumme at være i det og alligevel formår at give den enkelte borger optimal sagsbehandling.

Hellerup KrisecenterSocialrådgiver

Hellerup Krisecenter, Hellerup

Socialrådgiver med narrativ efteruddannelse og stærke relationskompetencer

Hellerup Krisecenter søger en socialrådgiver, 31 timer, pr. 1.5.2020. Krisecentret er en selvejende institution (Servicelovens §109) – med driftsoverenskomst med Gentofte kommune. Vi har plads til 11 voldsudsatte kvinder og deres børn.

Krisecentrets fire socialrådgivere varetager rådgivnings- og afklaringsarbejdet i forhold til kvindernes økonomiske, bolig- og familieretlige forhold, og er drivkraften i samarbejdet med kommuner, politi og andre instanser. Socialrådgiveren har blandt andet ansvar for udfærdigelse af opholdsplaner, krisecentererklæringer til Familieretshuset og retten samt underretninger omkring børn til socialforvaltningen.

MuskelsvindfondenSocialfaglig Konsulent

Muskelsvindfonden, Aarhus og Høje Taastrup

Har du engagement, politisk tæft, indsigt i sociallovgivningen, og er du god til at have styr på detaljer og samtidig bevare overblikket? Brænder du for at gøre en forskel? Drømmer du om at arbejde i en markant forening, der påvirker den politiske dagsorden, flytter holdninger og skaber resultater? Så er du måske vores nye kollega.

Dine arbejdsopgaver:

 • Du skal hjælpe medlemmerne med ankesager til Ankestyrelsen, indsigelser til Tilsynet, henvendelser til Ombudsmanden og lignende.
 • Du skal sætte dig ind i udvalgte personsager, der giver indsigten til at formulere konkrete forslag til løsninger på de problemer, vi oplever.
 • Du skal kunne formulere dig klart på skrift overfor såvel diverse myndigheder som overfor medlemmer med muskelsvind.