28 job matcher din søgning 28 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 28 resultater.
SamFocusKompetent, engageret og ambitiøs Coach/Mentor søges til vores afdelinger i Søborg og Slagelse/Odsherred

SamFocus

SamFocus søger en energisk, positiv og engageret medarbejder, der er i stand til at se muligheder frem for begrænsninger. Det forventes, at du er dynamisk og ambitiøs med et højt fagligt niveau og at du formår at levere resultater af høj kvalitet. Er du struktureret, ansvarsfuld, forandringsvillig og drives af udfordringer, kan SamFocus være stedet for dig.

Brænder du for at arbejde med mennesker, kan SamFocus tilbyde dig en spændende og konstant udviklende stilling.

Som coach bliver du en del af et fagligt kompetent og engageret hold, der samarbejder målrettet med kandidater om at udvikle deres ressourcer i relation til at tilknytte dem uddannelse eller arbejdsmarked. Der arbejdes ’’hands-on’’ og proaktivt på, at kandidaterne bliver klar til at tage ansvar for egen situation, og resultatet er, at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Voksenpsykiatri- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes Voksenpsykiatri- og Handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Sagsbehandling om støtte og botilbud til voksne med fysiske og/eller psykiske begrænsninger
 • Opfølgning og handleplaner
 • Sagsbehandling om beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud
 • Har du erfaring med BPA-ordninger og sagsbehandling på SEL § 100, hører vi også gerne fra dig.
Kommune Konsulenterne
Solrød KommuneSocialrådgiver/socialformidler 32 timer til sygedagpengesager

Solrød Kommune

– heraf 5-7 timer som dagsordenansvarlig for rehabiliteringsteam

I Solrød Job- og Socialcenter lægger vi stor vægt på at tilbyde sygemeldte borgere en fagligt kompetent, helhedsorienteret og målrettet indsats, med henblik på hurtigst muligt at hjælpe den enkelte tilbage på arbejde.

Opgaverne spænder bredt og vi søger overordnet en sagsbehandler, der har styr på paragrafferne og vægter relationen med borgerne højt. En kollega som på samme tid kan udvise empati og forståelse, men som også formår at stille konsekvente krav.

I det daglige består opgaverne bl.a. af:

 • Visitation og kategorisering af sygedagpengesager.
 • Rådgivning og vejledning af sygemeldte borgere.
 • Opfølgning af sygedagpengesager – iværksættelse af tiltag, der sikrer, at den sygemeldte kommer retur til eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Slagelse KommuneFamilieplejekonsulent til Børn og Familie

Slagelse Kommune

Har du lysten og evnerne til at være med på "holdet" i en organisation, der har fokus på faglig udvikling, så er det måske dig, vi mangler i vores familieplejekonsulentteam.

Kerneopgaven for familieplejekonsulenterne er p.t. at understøtte de plejefamilier og aflastningsfamilier som har indgået kontrakt med Slagelse Kommune. I familieplejekonsulentteamet arbejdes der, i samarbejde med myndighedssagsbehandleren, med matchning af barn og pleje-/aflastningsfamilie.

Derudover består arbejdsopgaverne af råd, vejledning/supervision og opkvalificering af plejefamilier ansat af Slagelse Kommune. Familieplejekonsulenter forestår det administrative arbejde i forbindelse med ovenstående opgaver. Der arbejdes primært i IT-systemet KMD-Sag.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne mangler her og nu kompetente og erfarne socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

 • Erfaring i arbejdet med Børn, Unge og Familier samt brugen af relevant lovgivning i sagsbehandlingen er en forudsætning
 • Erfaring med børnefaglige undersøgelser og handleplaner og evt. efterværn
 • Erfaring med myndighedsopgaver i forhold til børn og unge med særlige behov og deres familier

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger, til hurtig – med her og nu – tiltrædelse.

Region SjællandSocialrådgiver som faglig konsulent til Socialafdelingen, Regionshuset i Sorø

Region Sjælland

Har du lyst til at yde sparring og rådgivning til Region Sjællands specialiserede tilbud? Vil du være med til, at styrke den administrative enhed i Region Sjælland der arbejder med driftledelse, udvikling og politikformulering på det regionale socialområde?

Region Sjælland

Vi er en afdeling, der arbejder med at give tilbuddene en kvalificeret og høj service. Som faglige konsulenter hjælper vi tilbuddene med viden om lovgivningen, samarbejde med kommuner og andre problematikker omhandlende målgrupperne.

Dine opgaver vil blandt andet være

 • Godkendelse og kvalificering af tillægsydelsesansøgninger inden disse bliver sendt til kommune.
 • Undervisning i lovgivning, herunder magtanvendelse og værgemål, dette gøres i tæt samarbejdede med dine kollegaer.
 • Kvalificering af anvendte magtanvendelser i samarbejde med vores arbejdsmiljøkonsulent.
Faxe KommuneVirksomhedskonsulent

Faxe Kommune, Haslev

Virksomhedskonsulent til sygedagpenge og jobafklaring

Vi søger en ny kollega som skal hjælpe med at løse indsatsen for borgere som er i et forløb i form af sygedagpenge eller jobafklaring. Vi har fokus på borgernes ressourcer og udviklingsmuligheder, med henblik på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi iværksætter en tidlig indsats for borgere som sygemeldes fra ledighed.

For nogen borgere er der udelukkende tale om en praktik, for efterfølgende at kunne raskmelde sig, for andre vil der være behov for en praktik for at optræne og udvikle den enkelte borgers ressourcer, med henblik på en placering på arbejdsmarkedet.

Ved afslutning af praktik, vil der i nogle tilfælde være behov for en fyldestgørende funktionsbeskrivelse, som kan anvendes når sagen skal forelægges på møde i rehabiliteringsteamet. Der er behov for, at der hurtigt og effektivt findes det rette praktiksted, alt arbejde foregår i tæt samarbejde med ansvarlig sagsbehandler.

Blå Kors Danmark
Psykoterapeut til Barnets Blå Hus i Slagelse

Blå Kors Danmark

Vi søger en medarbejder med grundig viden om udsatte børn og solid psykoterapeutisk erfaring gerne med børn og familier.

Barnets Blå Hus er et sted, hvor børn fra familier med misbrug kan få hjælp angående de sociale og psykologiske udfordringer, de kan have som følge af forældres misbrug.

Som medarbejder i Barnets Blå Hus er din primære opgave at yde psykoterapeutisk behandling til børn i gruppe- og i enkelte individuelle forløb. Derudover har du nogle familiesamtaler og indgår som miljøterapeut i indsatser med deltagelse af børn, søskende og forældre.

Blå Kors Danmark
Ekkofonden
Afdelingsleder til Botilbuddet Atterbakken, Sydsjælland

Ekkofonden, Tappernøje

Har du pædagogisk eller psykiatrisk erfaring? Brænder du for at være en del af en ledergruppe, hvor du skal motivere og lede et team af dygtige medarbejdere, hvor åbenhed og humor er naturligt og hvor faglighed er nøgleordet. Og brænder du for at gøre en forskel for nogle af landets mest udsatte og sårbare borgere? Så er EKKOfonden måske din nye arbejdsplads...

Opgaver

 • Du bliver ansvarlig for den daglige personaleledelse og for den pædagogiske indsats på tilbuddet
 • Du vil medvirke til udarbejdelse af dit eget budget og bliver ansvarlig for opfølgning af dette
 • Du bliver ansvarlig for at sikre tæt kontakt til de kommuner vi samarbejder med
 • Du vil blive ansvarlig for at sikre skriftlig dokumentation
 • Du vil have løbende sparring med chefen for Botilbud Sjælland, samt kollegaer i hele landet
Ekkofonden
GENOPSLAG - socialrådgiver/socialformidler til børn- og ungeteamet i Lejre Kommune
Er du træt af at dine kollegaer kalder dig "den gamle garvede”?
Lejre Kommune, Hvalsø
Jobcenter
Faglig koordinator med socialfaglige kompetencer til Ungecentret
Vi søger en faglig koordinator med en stærk faglig profil, engagement og erfaring på Beskæftigelsesområdet.
Køge Kommune, Køge
Jobcenter
Virksomhedskonsulent søges til fremskudt indsats i Roskilde Kommune
Roskilde Kommune - Job, Roskilde
Ofir
Virksomhedskonsulent søges til fremskudt indsats i Roskilde Kommune
I Roskilde Kommune tror vi på, at alle har ret til et arbejde.
Roskilde Kommune - Job, Roskilde
Jobcenter
Jobformidler med fokus på uddannelse
Uddannelsessporet i Center for Job & Ydelser søger snarest muligt en jobformidler, som har relevant erfaring og mod på, at arbejde...
Odsherred Kommune, Fårevejle
Jobcenter
Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til plejefamilieområdet
Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent på fuld tid, som skal føre tilsyn med plejefamilieområdet.
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Socialrådgiver til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk
Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk, er en stilling som socialrådgiver ledig fra 01.05.2020.
Region Sjælland, Holbæk
Jobcenter
Virksomhedskonsulent til Jobcenter Faxe
Vi søger en dygtig, erfaren og motiveret virksomhedskonsulent til Team Job & Indsats i Jobcenter Faxe.
Faxe Kommune, Haslev
Jobcenter
Fastholdelsesrådgiver
Skal vi være sammen om fastholdelse?
Lejre Kommune, Hvalsø
Jobcenter
Arabisktalende mentor søges til Quick Cares afdeling i Greve
Quick Care er en konsulentvirksomhed under Falck Healthcare, der leverer beskæftigelsesrettede ydelser til halvdelen af landets jobcentre.
Quick Care - Greve, Greve
Jobcenter