15 job matcher din søgning 15 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 15 af 15 resultater.
Grønlands Selvstyre
Socialrådgiver til Angerlarsimaffik Ivaneq

Grønlands Selvstyre

Angerlarsimaffik Ivaneq er døgninstitution med 28 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 5 afdelinger, og lige nu søger vi en socialrådgiver.

Angerlarsimaffik Ivaneq pædagogiske målsætninger I Angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relationspædagogik, som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet.
Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centrale i forhold til den enkeltes læring.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – BFC søger professionel plejefamilie i Tasiilaq/job-nr. 402/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f. eks. lærer, pædagog, sygeplejerske m.m. og som ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn.

En professionel familieplejer varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en engageret afdelingschef til Myndighedsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en afdelingschef til Myndighedsområdet, som bl.a. arbejder med understøttelse med juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner, der arbejder med udsatte børn og unge. I enheden vil man også på sigt arbejde med handicapområdet og andre dele i det sociale område.

I Myndighedsafdelingen tilbyder man kommunale sagsbehandlere indenfor myndighedsområdet råd og vejledning i forhold til gældende lovgivning, samt sagssupervision inden for udsatte børn- og ungeområdet. Der arbejdes endvidere med vejledningsarbejde til love, skabeloner og kurser efter kommunernes behov.

Som afdelingschef vil du have ledelsesansvar overfor enhedens medarbejdere, ligesom du vil være en tæt faglig sparringspartner for styrelseschefen og til de andre enheder.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Teamleder til Majoriaq – Genopslag/job-nr. 390/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret teamleder til Majoriaq Nuuk (Job- og Vejledningscenter) med tiltrædelse efter aftale eller snarest derefter.

Stillingens indhold:

 • Sikre at forretningsgange og sagsbehandling tilrettelægges og følges
 • Sikre løbende indberetninger til udarbejdelse af statistik
 • At sikre udvikling af medarbejderne og sparring
 • Medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en engageret chefkonsulent til de borgerrettede tilbud i Foranstaltningsafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en chefkonsulent til de borgerrettede tilbud.

De borgerrettede tilbud består p.t. af rejsehold til behandling af seksuelle overgreb, telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq mv., ansøgninger til nordisk pension samt tilskudsansøgninger.

Chefkonsulenten skal være med til at sikre driften, til at kvalitetssikre de borgerrettede tilbud samt til at være med til at udvikle området.

Dine primære arbejdsopgaver som chefkonsulent vil bestå af følgende:

 • Koordinere og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen i teamet.
 • Forventningsafstemme med medarbejderne i forhold til indholdet og resultatet af en given opgave.
 • Give løbende faglig sparring til medarbejderne individuelt og i grupper med henblik på sikring af opgaveløsningen og udvikling af medarbejderne.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en engageret afdelingschef til foranstaltningsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en afdelingschef til foranstaltningsområdet, som bl.a. arbejder med understøttelse med socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og med råd og vejledning på foranstaltningsområdet (børne- og familiecentre & krisecentre), samt supervision inden for udsatte børn- og ungeområdet. I enheden varetages også de borgerrettede tilbud, såsom rejsehold i forhold til behandling af seksuelle overgreb, telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq mv. samt tilskudsansøgninger.

Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde. Som afdelingschef vil du have ledelsesansvar overfor enhedens medarbejdere, ligesom du vil være en tæt faglig sparringspartner for styrelseschefen og til de andre enheder.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Behandlingsleder/psykolog til Børne- og Familiecenter Nuuk/job-nr. 397/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog, eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Børne- og familiecenter Nuuk

Behandling af udsatte familier med psykiske og sociale problemer samt indsats inden for det sociale område er pålagt Børne- og Familiecentret i Nuuk. Vores primære opgave i Kommuneqarfik Sermersooq er forebyggelse inden for omsorgssvigt blandt børn.

Arbejdsområder

 • Ansvarshavende i forhold til forbedring af de familiers livskvalitet, behandling og socialpædagogiske tiltag, som er blevet indstillet til Børne- og Familiecentret i Nuuk
 • Sikring af afdelingslederens og den faglige leders samarbejde i forhold til videreudvikling af socialpædagogiske tiltag og i forhold til samarbejdspartnere
 • Koordinering og fordeling af opgaver
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Familievejlederne søges til BFC Tilioq i Paamiut/jobnr. 391/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at gøre en forskel for sårbare familier? Og har du en relevant pædagogisk eller socialfaglig uddannelse? Kan du svare ja til de to spørgsmål, så er du måske en ny familievejleder!

Familievejleder skal arbejde og varetage familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder.

Arbejdet som familievejleder omfatter at

 • Udføre familievejledning og rådgivning
 • Støtte og vejlede i forhold til omsorg, kommunikation, roller og andre lignende forhold der påvirker barnets og familiens trivsel
 • Varetage en socialpædagogisk indsats i arbejdet med familier
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold søger engageret projektleder til udvikling af borgerrettede behandlingstilbud

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at udvikle og sikre driften i borgerrettede behandlingstilbud? Herunder tilbud til personer med voldsudøvende adfærd og tilbud til personer, der er juridisk faderløse. Hvis du trives i at navigere i udviklingsprocesser og samarbejde med eksterne parter, så har vi jobbet til dig!

Du vil få til opgave at videreudvikle projekterne og sikre en bæredygtig implementering. Du skal derfor kunne arbejde i en vekselvirkning mellem projektstyring, administrative opgaver samt samarbejde med eksempelvis den psykologfaglige koordinator og telefonrådgiverne. Det er en fordel, hvis du har viden og erfaring inden for voldsområdet og/eller socialområdet i Grønland, så du kan bringe dine erfaringer og viden i spil under udviklingen af projekterne.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Sermersooq i Nuussuaq

Grønlands Selvstyre

Allorfik Sermersooq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Grønlands Selvstyre

Allorfik Kujalleq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
BFC Amarngivat Tasiilaq søger faguddannet medarbejder/job-nr. 371/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Børne- og Familiecenter Tasiilaq søger pr. 1. september 2020 eller snarest derefter, medarbejdere til vores nyoprettede tilbud til sårbare forældre med børn i alderen 0-3 år. Der er tale om et tilbud som skal styrke den tidlige forebyggende indsats på området.

Tilbuddet vil bestå af socialfagligt-, pædagogisk-, og sundhedsfagligt personale, som sammen skal sikre barnets forældre omfattende støtte og vejledning i udførelsen og varetagelsen af forældreopgaven.

Vi søger en energisk og engageret medarbejder, som med varme og empati, evner at arbejde med udvikling af kompetencer hos sårbare familier. Vi forventer, at du har en pædagogisk, sundheds- eller socialfaglig uddannelse, og meget gerne med en terapeutisk overbygning.

Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag: Skolesocialrådgiver til Qaanaaq
Har du lyst til at arbejde med børn i mistrivsel?
Avannaata Kommunia, Ilulissat
Avannaata Kommunia
Socialrådgivere til Myndighedsområdet for udsatte børn og familier i Nuuk / Job nr. 423/20
Kommuneqarfik Sermersooq søger to dygtige og engagerede socialrådgivere til Myndighedsområdet for udsatte børn og familier.
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq
Spændende stilling som Socialrådgiver til Borgercentret i Kangerlussuaq
På Borgercentret er der normeret stilling som Centerleder, 1. socialrådgiver, 1. sagsbehandler 2. overassistenter, 1. pedel, 1.
Qeqqata Kommunia, Sisimiut
Qeqqata Kommunia