1.579 job matcher din søgning 1.579 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Vordingborg KommuneSocial- og sundhedsassistent/-hjælper i aftenvagt i det udekørende team i Distrikt Ulvsund

Vordingborg Kommune, Stege

Fast stilling som social- og sundhedsassistent/-hjælper i aftenvagt i det udekørende team i Distrikt Ulvsund til besættelse 1. december 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 28 timer med weekendvagt hver 2. weekend.

Vi kan tilbyde:

 • stor indflydelse på eget arbejde
 • en arbejdsplads med fokus på kvalitet og udvikling
 • et oplæringsforløb med udgangspunkt i dine kompetencer
 • mulighed for at deltage i efteruddannelse og kurser.
Vordingborg KommuneDistrikt Ulvsund søger Social og sundhedsassistent/-hjælper til Plejecenter Fanefjord

Vordingborg Kommune, Askeby

Vi søger dig, der sammen med vores dygtige medarbejdere vil være med til at skabe de bedste betingelser for at understøtte vores borgere i at leve et godt og værdigt liv.

Er du uddannet social- og sundhedsassistent/-hjælper og klar til nye spændende udfordringer? Vi kan tilbyde dig ansættelse på 28 timer pr. uge i aftenvagt. Weekendvagt hver 2. uge.

Vores medarbejdere har en høj grad af faglig stolthed i arbejdet og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Du vil, i det daglige, udføre opgaver, der svarer til dine ansvars- og kompetenceområder.

Ikast-Brande Kommune
Socialpsykiatrisk center nord: pædagog eller sundhedsfagligt personale

Ikast-Brande Kommune

Vi søger to medarbejder til 3 års tidsbegrænset stillinger grundet et udviklingsprojekt som nuværende medarbejder skal i gang med

Vil du arbejde indenfor socialpsykiatrien, kan du arbejde selvstændig og har lyst til at arbejde recoveryorienteret er du måske den vi søger til udviklings- og læringscenteret i Socialpsykiatrisk Center Nord, der leverer støtte til borgere med en psykiatrisk lidelse eller sårbarhed.

Arbejdsopgaver:

 • Støtte og vejledning til borgere med henblik på at udvikle/styrke/bevare selvstændighed og mestring af hverdagslivet og forebyggende i forhold til indlæggelser. Støtten gives: som gruppeforløb, elektronisk, i centeret eller i borgerens eget hjem.
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter
 • Deltager i til stadighed at udvikle teamet og Centeret
 • Køre gruppeforløb med borgerne
Frederikshavn KommuneFast stilling som social- og sundhedshjælper i aftenvagt i Hjemmeplejen i Bangsbo

Frederikshavn Kommune

Drømmer du om en god arbejdsplads med dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer? Så kan vi pr. 1. december tilbyde dig en stilling i aftenvagt på et ugentligt gennemsnit på 30 timer. Ønsker du flere timer, er vi åbne for at imødekomme dette ønske.

Vi arbejder efter den rehabiliterende tankegang, hvor vi har fokus på at understøtte borgerne i nuværende funktioner og handlemuligheder. Her har vi et tæt samarbejde med vores ergoterapeut, som er tovholder i Team Hverdagsrehabilitering.

Som social- og sundhedshjælper forventer vi, at du i samarbejde med borgeren kan varetage den grundlæggende pleje hos vores borgere.

Ikast-Brande Kommune
GENOPSLAG - Afløser til rehabiliteringscenter

Ikast-Brande Kommune, Engesvang

Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på vores Rehabiliteringscenter der ligger i Engesvang, hvor borgere med midlertidig brug for personlig pleje, sygepleje og genoptræning kommer i kortere eller længere perioder.

Vi er et hus med flere faggrupper, der arbejder godt sammen, om at skabe de bedste rammer for borgerne, i den periode de er hos os. Vi har borger med mange forskellige sygdomme og udfordringer, så et sted hvor dine faglige og omsorgsmæssige færdigheder kan udvikle sig.

Så har du lyst til at deltage i arbejdsfællesskabet på vores Rehabiliteringscenteret, vil vi meget gerne høre fra dig.

Frederiksberg KommuneEr du social- og sundhedsassistent og natteravn?

Frederiksberg Kommune

Har du lyst, mod og kompetencer til at indgå i Frederiksberg Kommunes natteam?

I nattevagten leverer vi planlagt og akutte indsatser i borgernes hjem samt tilsyn på nogle af kommunens plejecentre og bosteder. Vi har base på Howitzvej, hvor der på hver vagt møder to sygeplejersker, en social- og sundhedshjælper og en social- og sundhedsassistent ind. Arbejdet er både afvekslende og udfordrende.

Stillingen er på 28 timer ugentligt med arbejde 7/7. Har du den rette profil, og ønsker du at arbejde på en anden måde, kan vi måske også imødekomme dette.

Hos os får du:

 • en arbejdsplads med dygtige medarbejdere, der sætter borgeren i centrum
 • kolleger, som arbejder sammen på tværs af uddannelse og erfaring
 • et arbejde, hvor du kommer i berøring med mange samarbejdspartnere
Frederiksberg KommuneSocial- og sundhedshjælpere til dag- og/eller aftenvagt i Den Kommunale Hjemmepleje på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune

Er du uddannet social- og sundhedshjælper, så mangler vi lige præcis dig.

Vi er centralt placeret på Frederiksberg og vi søger social- og sundhedshjælpere i faste stillinger til dag- og/eller aftenvagt, da et par af vores kollegaer går på pension.

Det er et spændende job, med mange udfordringer, hvor du har et tæt samarbejde med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi arbejder tværfagligt, rehabiliterende og helhedsorienteret, derfor er du en vigtig del i det daglige arbejde med borgeren i centrum.

Gem
Solrød KommuneGruppeleder til Den Kommunale Hjemmepleje for aften og rehabiliterende team

Solrød Kommune

Er du i stand til at gå forrest og bidrage til at skabe udvikling og et godt arbejdsmiljø, til gavn for vores borgere i Solrød Kommune? Og kan du med afsæt i din viden og erfaringer fra ældreområdet medvirke til at sikre udvikling af medarbejderne ud fra fælles værdier og målsætninger?

I Solrød Kommune søger vi en gruppeleder til en spændende lederstilling, hvor du vil få ledelsesansvar for to udekørende aftengrupper samt et rehabiliterende dagteam.

Som gruppeleder arbejder du tæt sammen med den faglige koordinator og planlægger i eget team. Vi arbejder i faglige teams, som består af social og sundhedshjælpere samt assistenter. Som gruppeleder indgår du i det tværfaglige samarbejde med øvrige aktører på Ældre- og sundhedsområdet.

Plejehjemmet AdelaideOmsorgsmedarbejder

Plejehjemmet Adelaide, Charlottenlund

Har du lyst til at arbejde med ældre mennesker? Så tilbyder vi et job på Adelaide Plejehjem som omsorgsmedarbejder. Du bestemmer selv, hvor meget du ønsker at arbejde.

Vi kan tilbyde dig en hverdag, hvor du gør en forskel for samfundets ældre medborgere.

Plejehjemmet Adelaide tilbyder:

 • Et spændende job, hvor to dage ikke er ens
 • Kollegaer der er meget engagerede, fleksible, og har høj faglighed
 • God introduktion
Odense Kommune

Engagereret rehabiliteringsleder til Aften Nord

Odense Kommune

Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odense Kommunes borgere? Kan du understøtte vores medarbejdere, i det komplekse tværfaglige arbejde de skal begå sig i hver dag? Kan du være fyrtårnet i udrulningen af indsatser indenfor syge- og hjemmeplejen? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder til Aftengruppen Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Som rehabiliteringsleder for aftengruppen indgår du i et tæt samarbejde med gruppens to assisterende rehabiliteringsleder og den ansvarlige forløbschef. Ligeledes, vil du have et tæt samarbejde med din faglige koordinator, som vil varetage den tunge planlægning. Hverdagen i aftengruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgerne. De indsatser som aftengruppen leverer, er tværfaglige og derfor vil ledelse af tværfaglige teams, være en central ledelsesopgave for dig.

Odense Kommune
Ballerup KommuneSundhedsfaglig medarbejder til aktivitets området, Plejecenter Sønderhaven

Ballerup Kommune, Måløv

Sønderhaven plejehjem søger medarbejder til aktivitetsområdet. Stillingen er på 37 timer ugentligt, med ansættelse fra 1. december 2021 eller efter aftale.

I samråd med beboere og pårørende har vi på Sønderhavens plejehjem besluttet at sætte ekstra fokus på en meningsfuld og aktiv hverdag for og med beboere og pårørende samt skabe særlige arrangementer, der følger årets gang.

Sønderhaven er et moderne plejecenter fra 2012 og huser to afdelinger med hver 24 boliger til borgere, visiteret til plejebolig samt 16 ældreboliger, der modtager visiterede ydelser fra plejecentret.

En stor del af beboerne er diagnosticeret med demenssygdom og har kognitive skader – derfor er det essentielt at dagen har kendte rammer, men ingen fast dagsorden – der skal være nærvær til at læse den enkelte beboers humør og behov.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Utoqqaat Illuat i Nuuk søger en sundhedsassistent til barselsvikar/job-nr. 642/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 1 sundhedsassistent til barselsvikar fra oktober 2021 til maj 2022.

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holdsskift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Hjemmehjælpen A/SASSISTERENDE AFTENGRUPPELEDER

Hjemmehjælpen A/S, København

Med udgangspunkt i din sundhedsfaglige baggrund skal du assistere aftengruppelederne med borgeropkald, bemande vagter, justerer borgernes indsatser, og være stedfortræder ved aftengruppeledernes fravær

Du får stort ansvar og opbakning i et positivt og anerkendende arbejdsmiljø.

Du har ansvaret for borgerservice og lettere administrative opgaver fra mandag til fredag. Assisterende aftengruppeleder har ansvaret for at kommunikere med borger, pårørende og offentlig myndighed.

Vigtigste opgaver:

 • Varetage opkald fra borgere og behandle de evt. indkommende opgaver
 • Justering af borgernes indsatser i M_Solution (planlægningssystem), som kommer fra CURA (Kommunernes omsorgs-system)
 • Bemande ledige vagter til aften og nat
Gem
Gribskov Kommune
Social- og sundhedsassistent til Gribskov Kommunes Helhedspleje

Gribskov Kommune, Helsinge, Græsted og Gilleleje

Kan du se dig selv arbejde i en kommune med en skøn blanding af land og by og i en organisation præget af højt til loftet? Så er du måske vores nye kollega i Gribskov Kommunes Helhedspleje.

Helhedsplejen er den stolte indehaver af fagligt stærke medarbejdere, der med stort gåpåmod og engagement leverer hjemmepleje og sygepleje af høj kvalitet til borgerne.

Gribskov Helhedspleje er fordelt på tre lokationer i henholdsvis Helsinge, Græsted og Gilleleje. Du vil komme til at være tilknyttet ét af disse tre distrikter.

Vi arbejder ud fra en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at blive medansvarlige for eget liv med udgangspunkt i deres egne ressourcer og behov. Vi støtter hinanden i arbejdet og vi tilstræber hele tiden at være i trit med udviklingen på området. Dette viser sig ved, at vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling.

Gribskov Kommune
Gentofte KommuneVil du arbejde i dagtimerne? Gentofte hjemmepleje søger social- og sundhedsassistenter

Gentofte Kommune

Vi søger 2 nye kollegaer som er uddannet social- og sundhedsassistent til faste stillinger i dagvagt.

Du vil få et alsidigt job, hvor der er fokus på borgeren som kerneopgaven. Du bliver en del af den tætte borger- og pårørendekontakt. Dine kommende kollegaer vægter et godt arbejdsmiljø og kollegaskab højt, og er gode til at drage nytte af hinandens kompetencer.

Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde, hvor vi har mange ressourcer vi kan trække på, fx har vi demens konsulenter, sygeplejersker, forflytningskonsulent, træningsteam, psykiatrisk sygeplejerske og flere andre sparringspartnere, som gør at man aldrig føler sig alene – selvom man er ude på borgerbesøg. Hos os er der mulighed for kurser og udvikling.

Gem
Goloo A/SSalgskonsulent

Goloo A/S

Vi har travlt! Med henblik på yderligere vækst søger vi derfor en salgskonsulent til at sælge vores unikke og nyskabende produkter.

Profilen kan have forskellige baggrunde, men det kan være en fordel at have:

 • Kendskab og erfaring med salg
 • Kendskab til sundhedsindustrien og medico-segmentet
 • En relevant faglig baggrund henset til vores kundegruppe, som er hospitaler og plejehjem

Vi tilbyder et fleksibelt arbejde, frihed under ansvar samt en spændende og lille virksomhed, hvor der er stor mulighed for at præge udviklingen.

Habitus
Pædagogisk medarbejder søges til botilbud i Helsinge

Habitus

Har du lyst til at være en del af et botilbud, hvor din faglige viden og forslag til forbedringer er velkomne? Motiveres du af at bringe dine pædagogiske kompetencer i spil til at skabe gode liv? Har du et roligt nervesystem og en stærk mentaliseringsevne?

Som pædagog hos os bliver du tilknyttet et fast team, hvor I arbejder med 1:1-normering omkring en borger med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Normeringen giver dig mulighed for at fordybe dig i arbejdet omkring den enkelte borger og arbejde målrettet med de pædagogiske strategier, som du har fastlagt i samarbejde med dit team.

Målet med vores arbejde er altid at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos den enkelte borger.

Habitus
THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedshjælpere til Hjemmeplejen Nord

THISTED KOMMUNE

Vi søger social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, en i dagvagt og en i aftenvagt. Det ugentlige timetal er 30-37 timer for begge stillinger. Tiltrædelse er 1. december 2021 eller efter individuel aftale.

Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor

 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
PotentialeHotelletNATTEVAGT til PotentialeHotellet

PotentialeHotellet, Herning

Vi søger pr. 01.11.2021 en selvstændig, rummelig og faglig dygtig nattevagt, som formår at skabe trygge rammer, samt være til rådighed for de beboere, der ønsker støtte i nattetimerne. Der vil være nætter, hvor hele huset sover. Der vil også forekomme nætter, hvor flere af forsorgshjemmets beboere har brug for samtaler, støtte, råd og vejledning.

Nattevagten har et tæt samarbejde med dagspersonalet og vil indgå i et fast team. Nattevagtens opgaver er mangfoldige og vil bl.a. bestå i at opdatere journaler og opholdsplaner på beboerne, udlevere medicin samt afholde kontaktpersonsamtaler.

Du:

 • har en professionsbachelor som pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske eller anden relevant erhvervserfaring
 • er afklaret og tryg med at arbejde alene om natten
 • har gerne erfaring med målgruppen ”udsatte unge”
Fredensborg Kommune
Assisterende gruppeleder, der brænder for selvstyrende teams og tværgående samarbejde

Fredensborg Kommune

Vil du være med til at skabe den bedste hjemmepleje, hvor vi sætter handling bag ordene; at have borgeren i centrum? Brænder du for det tværfaglige samarbejde om og med borgere i eget hjem? Er du enig i vores vision om at borgerne skal leve et liv med størst mulige selvbestemmelse og selvstændighed?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning. Lige nu søger vi en assisterende gruppeleder til Fredensborggruppen i Fredensborg Hjemmepleje til ansættelse 1. januar 2022 eller snarest.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Personaleledelse for tre teams af 8-10 personer, herunder at afholde PUS/GRUS, ansættelsessamtaler og omsorgssamtaler.
 • Sikre gruppens faglige udvikling og den daglige, faglige sparring.
 • Deltage i tværfaglige møder med visitation, demenskoordinatorer, ergoterapeuter, kliniske diætister m.v.