21 job matcher din søgning 21 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder til Sekretariatet i Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune

Motiveres du af økonomi, administrative opgaver og alt derimellem, og kan du lide at samarbejde med mange forskellige kolleger? Så har vi stillingen til dig!

Du bliver en del af Teknik & Miljøs Sekretariat i Frodesgade 30, som har 10 ansatte. I Sekretariatet varetager vi bl.a. økonomi- og administrationsopgaver for og i samarbejde med Teknik & Miljøs øvrige afdelinger, ligesom vi er i tæt samarbejde med kommunens centrale afdelinger.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Økonomiopgaver for Natur & Byrum, herunder bl.a. fakturabetaling, månedlige statusopgørelser, budgetrevisioner og regnskab
 • Medvirke i afrapportering på vandløbsprojekter og dertilhørende statslige tilskud
 • Administrative- og bogføringsopgaver i Esbjerg Lystbådehavn
Esbjerg Kommune
Borgerservicemedarbejder

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune søger en ny medarbejder på 37 timer til borgerbetjening i Borgerservice hurtigst muligt.

Arbejdet består i personlig, skriftlig og telefonisk betjening af kommunens borgere og virksomheder.

Dine primære opgaver vil være:

 • Sygesikrings– og folkeregisteropgaver.

I forbindelse med borgerbetjeningen vil du deltage i de øvrige opgaver i Borgerservice:

 • Udstedelse af pas og kørekort
 • MitID
 • Legitimationskort
 • Hjælp til digital selvbetjening og hjælp til ikke-digitale borgere
 • og meget andet
Færdselsstyrelsen
Administrativ konsulent

Færdselsstyrelsen, Ribe

Vil du være med til at vurdere og godkende virksomheder, som ønsker at få udstedt tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, og som udfører taxikørsel, flexkørsel m.v.?

Foruden behandling af ansøgningssager, vil du også skulle løse en række tilknyttede administrative opgaver. Det kan eksempelvis være at frigive garantier, vejlede om reglerne på taxiområdet samt besvare telefoniske opkald.

Færdselsstyrelsen er en pendlervenlig arbejdsplads med fokus på fleksibilitet og et arbejdsliv i balance. Vi har en fleksibel tilgang til hjemmearbejde, og du vil få tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads efter prøveperiodens ophør.

Færdselsstyrelsen
Syd- og Sønderjyllands Politi Administrativ medarbejder i Udlændingekontrolafdelingen, UKA VEST, Padborg

Syd- og Sønderjyllands Politi

Trives du med en hverdag, hvor du ikke altid ved, hvad dagen bringer? Motiveres du af at yde god service?

Dine primære opgaver vil bl.a. være at koordinere politikredsens arrestantransporter, koordinere besøgskontroller for fængslede udlændinge i Syd- og Sønderjyllands Politi, koordinere udvisninger af dømte EU- og Schengenborgere.

For at sikre en fleksibel opgaveløsning skal du ligeledes kunne håndtere sekundære arbejdsområder. Disse områder kan bl.a. være posthåndtering, kasseafstemning, ledelsesstøtte og generel administrativ støtte til bl.a. Sagscenteret.

Esbjerg Kommune
Grøn omstillingsblæksprutte til Planafdelingen, Esbjerg Rådhus - treårig projektansættelse.

Esbjerg Kommune

By- og Arealudvikling søger en administrativ projektmedarbejder, der vil være med til at sikre den grønne omstilling i Esbjerg Kommune gennem planlægning for vedvarende energianlæg.

Din primære opgave bliver at understøtte dialogen med lokalsamfundene og den efterfølgende planproces. Det kan blandt andet være gennem udarbejdelse af oplæg og præsentationer til møder i et let og forståeligt sprog. Det kan ligeledes være gennem skriftlig formidling til vores hjemmeside, sociale medier med videre.

En del af arbejdet kommer til at bestå i mødeplanlægning, referatskrivning og journalisering samt behandling af aktindsigtssager.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Systematisk administrativ medarbejder til Team GUDP

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Augustenborg

Vil du være med til at sikre effektiv sagsbehandling og udbetalinger af tilskudsmidler inden for bl.a. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)?

I Team GUDP varetager vi administrationen af forskellige ordninger som Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Plantefonden, Bedriftsudledningsprogrammet (BUP) og Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det være sig alt fra faglige vurderinger af projektansøgninger og sagsbehandling i forbindelse med vores forskellige ordningers ansøgningsrunder samt udbetaling af tilskud til projektdeltagere.

Vi har en uformel omgangstone og sætter trivsel højt, og vi hjælper hinanden, når der er travlt.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Specialkonsulent med koordinerende rolle til team GUDP

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Har du lyst til at sætte din faglighed i spil i komplicerede sager eller ved at udfordre dine fagligt dygtige kolleger? Har du lyst til at koordinere, supportere og være med til at definere din egen stilling? Vil du være en del af en travl hverdag med dygtige kolleger, der bidrager til grøn omstilling i fødevaresektoren?

I Team GUDP varetager vi administrationen af forskellige ordninger som bl.a. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Plantefonden, Bedriftsudledningsprogrammet (BUP) og Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram. Vi håndterer hele processen fra sagerne kommer ind og frem til udbetaling af tilskud til projektdeltagerne.

Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv og med god mulighed for at præge din egen hverdag?

Som vikar fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er serviceminded, fleksibel og stabil. Kommune Konsulenterne tilbyder til gengæld attraktive løn- og ansættelsesforhold, match med fokus på personlige og faglige kompetencer samt personlig opfølgning igennem hele ansættelsen.

Vi søger vikarer til ansættelse på fuldtid eller deltid til kortere eller længerevarende vikariater.

Kommune Konsulenterne
ATP
Kunderådgivere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Haderslev og Vordingborg

ATP

Har du erfaring med administration og kundeservice? Vil du gøre en forskel for mennesker, der er kommet til skade på arbejdet?

Vi søger dig, der sætter en ære i at rådgive og vejlede via telefonen og kan tage de indledende skridt i sagsbehandlingen af arbejdsskadesager.

Vi forventer ikke, at du har styr på reglerne inden for arbejdsskadeområdet – det sætter vi dig godt ind i. Vi forventer imidlertid, at du har gode forudsætninger for at sætte dig ind i de gældende regelsæt og procedurer, som du oplæres i.

ATP
Tønder Kommune Afdelingsleder til HR og Jura

Tønder Kommune

Vil du være med til at understøtte, at ledelse og medarbejdere i Tønder Kommune lykkes med deres kerneopgaver? Vil du stå i spidsen for 15 fagligt dygtige konsulenter, der giver rådgivning og sparring af høj faglighed inden for en bred vifte emner inden for HR og Jura? Og kan du holde fokus på at sikre en helhedsorienteret indsats? Så er det måske dig, vi søger.

Vi søger en afdelingsleder for den nyorganiserede afdeling HR og Jura. Medarbejderne i afdelingen har tidligere været organiseret i to forskellige afdelinger. Det bliver derfor en af dine opgaver at samle de enkelte teams om den fælles kerneopgave med tværgående organisationsunderstøttelse og støtte op om udviklingen af både interne og eksterne samarbejdsflader.

Vurderingsstyrelsen Kvalitetsbevidste sagsbehandlere med lyst til værdiansættelse af ejendomme

Vurderingsstyrelsen, Haderslev

Kunne du tænke dig at styrke din faglighed indenfor værdiansættelse af ejendomme og være med til at sikre et stærkt fagligt fundament for de nye ejendomsvurderinger?

Kerneopgaven er ejendomsvurdering i alle dens facetter og du vil sammen med teamet være med til at sikre en ensartet juridisk- og vurderingsfaglig opgavevaretagelse.

Du kan se frem til et spændende job i en organisation, der er under stadig udvikling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel. Vi investerer tid i din udvikling og har stor fokus på trivsel og derfor ønsker vi at sætte rammerne for et godt arbejdsliv, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid.

Vurderingsstyrelsen
ATP
Juridiske sagsbehandlere til tab af erhvervsevne

ATP, Hillerød og Haderslev

Motiveres du af høj faglighed og juridisk sagsbehandling? Ønsker du at gøre en forskel for mennesker, der er kommet til skade på deres arbejde?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er et særskilt specialområde i ATP, hvor vi behandler arbejdsskadesager. Vi træffer afgørelser om erstatning, når mennesker er kommet til skade eller et blevet syge af deres arbejde.

I øjeblikket er vi på udkig efter nye kollegaer til et område i AES, hvor vi behandler sager om tabt erhvervsevne.

ATP
Gem
Skattestyrelsen Imødekommende sagsbehandler der vil bidrage til udviklingen af en effektiv administration på personområdet

Skattestyrelsen, Ribe

Er du på udkig efter et job med en bred kontaktflade, hvor der vil være tæt dialog med virksomheder og borgere?

Dine opgaver vil spænde vidt og vil bl.a. omfatte at:

 • Gennemgå lønindberetninger og kontrol af disse i forhold til regnskabet
 • Vejlede virksomheder i forhold til lønindberetning og skatteregler for arbejdsgivere
 • Kontrollere arbejdsgivernes indberetninger til eIndkomst. Kontrollen kan foretages ved et besøg i virksomheden eller ved onlinemøder.

Vi tilbyder dig udfordrende opgaver med en høj grad af selvstændig arbejdstilrettelæggelse, og du vil opleve dygtige og ansvarsbevidste kolleger. Du bliver en del af en arbejdsplads, som lægger vægt på god trivsel og en uhøjtidelig omgangstone.

Skattestyrelsen
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag?

Som konsulent fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er serviceminded, fleksibel og stabil. Kommune Konsulenterne tilbyder til gengæld attraktive løn- og ansættelsesforhold, match med fokus på personlige og faglige kompetencer samt personlig opfølgning igennem hele ansættelsen.

Kommune Konsulenterne
Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder til Børn & Kulturs sekretariat

Esbjerg Kommune

I Sekretariatet i Børn & Kultur søger vi en ny kollega, som trives med at arbejde med administration og opgaver, som kræver et skarpt blik på detaljerne.

Vores kommende kollega arbejder godt med administrative systemer og strukturer og kan sikre kvaliteten i løsningen af stillingens opgaver.

Jobbet indeholder i hovedtræk følgende opgaver:

 • Administration af arbejde med politiske dagsordner for Børn & Skoleudvalget
 • Håndtering af fakturapulje
 • Postfordeling
 • Indkøb
 • Diverse administrative opgaver
 • Superbruger i forhold til ESDH.
BUPL Sydjylland Faglig konsulent med fokus på forhandling

BUPL Sydjylland, Kolding

Er du en stærk forhandler, og vil du være med til at skabe værdi og synlige forbedringer for vores medlemmer? Er du god til at danne relationer og drevet af at finde løsninger og opnå resultater, der gør en forskel? Så er du måske den nye faglige konsulent i BUPL Sydjylland.

Som faglig konsulent i BUPL Sydjylland bliver dine primære opgaver at forhandle forhåndsaftaler for pædagoger og ledere og at sparre med og rådgive fagforeningens tillidsvalgte i forhandlingsøjemed. Jobbet som forhandler er udfordrende og udadvendt, og du får mulighed for at sætte dig selv i spil og udvikle dig både fagligt og personligt.

Rejseholdet i Arbejdsmarkedsafdelingen søger en medarbejder til den forebyggende fastholdelsesindsats
Er du coachuddannet, og har du lyst til at blive en del af Sønderborg Kommunes Rejsehold, der arbejder for at skabe trivsel og forebygge...
Sønderborg Kommune - Økonomi og Arbejdsmarked, Sønderborg
Jobcenter
Indrykket:
Studieadministrativ medarbejder til Studieservice i Jelling
En af vores dygtige kollegaer i Jelling, har valgt at søge nye udfordringer.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Jelling
Jobcenter
Indrykket:
Administrativ sagsbehandler til spildevand - barselsvikariat
Er du god til at koordinere, systematisere og følge opgaver til dørs?
Sønderborg Kommune - Vand og Natur, Sønderborg
Jobcenter
Indrykket:
Gem
ESDH-koordinator
Arbejdstid: 37 timer pr. uge med flekstid.
Kolding Kommune, Kolding
Kolding Kommune
Indrykket:

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV