33 job matcher din søgning 33 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Stevns Kommune Center for Børn & Læring søger en kollega til pladsanvisningen i vores administrative team

Stevns Kommune, Store Heddinge

Da vores kollega gennem mange år er på vej på pension, søger vi en kollega, der kan være med til at løfte hovedansvaret for kommunens pladsanvisning.

Du skal arbejde tæt sammen med vores pladsanviser og i perioder være med til at danne overblik over kommende behov for pladser i de enkelte områder samt indgå i løbende dialog med kollegaer om, i hvilket omfang det nødvendiggør kapacitetsændringer.

Stevns Kommune benytter KMD institution I2 til pladsanvisningen. Kendskab til systemet er en fordel, men ikke et krav. Der vil være mulighed for oplæring i systemet og løbende sparring på dette.

Danmarks Tekniske Universitet Studie- og Ph.d.-administratorer til DTU Wind

Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde eller Kgs. Lyngby

Vi søger to nye kollegaer, der skal varetage den administrative support af vores uddannelses- og ph.d.-aktiviteter inden for vindenergi og den grønne omstilling. De to nye kollegaer skal opbygge et samarbejde, hvor der er mulighed for at sparre med hinanden samt fungere som backup under ferier.

Vi tilbyder et udadvendt arbejde på en internationalt orienteret arbejdsplads i løbende udvikling omgivet af dygtige og engagerede kolleger og studerende af mange nationaliteter. Vi har en uhøjtidelig og omsorgsfuld omgangstone, og du bliver en del af den samlede fællesstab inden for administration. Vi har flekstid og lægger vægt på balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Midt- og Vestsjællands Politi Administrativ medarbejder til anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands politi søger en eller flere administrative medarbejdere, som har lyst til at blive en del af vores team af engagerede medarbejdere.

Af arbejdsopgaver kan bl.a. nævnes:

  • Bemanding af vores front office, der er indgangen til anklagemyndigheden, både hvad angår nye sager, men også personlige og telefoniske henvendelser.
  • Registrering af ind- og udgående post.
  • Administrativ sagsbehandling i forbindelse med afsendelse af sager til retten.

Vi har fokus på, at der er en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv og at der i forbindelse hermed udvises gensidig fleksibilitet for at få tingene til at hænge sammen.

Skattestyrelsen Engageret medarbejdere til kontrol og sagsbehandling på afgiftsområdet hos Skattestyrelsen i Næstved og Høje Taastrup

Skattestyrelsen

Har du en uddannelsesmæssig baggrund indenfor økonomi, revision, finans, regnskab, professionsbachelor eller uddannet inden for Skatteforvaltningen – og kunne du tænke dig varierende arbejdsdage, med kontrolbesøg i virksomheder og sagsbehandling af afgiftssager?

Som medarbejder hos os vil du komme til bl.a. at arbejde med et af vores store fokusområder; den illegale/ulovlige handel med varer, hvor virksomhederne ikke har betalt de afgifter de skal. Du vil blive tilknyttet et projekt, som arbejder med kontrol og sagsbehandling af illegalt importerede afgiftspligtige varer på tværs af Danmark og ved grænsen.

Skattestyrelsen
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Administrativ medarbejder til Vejkontoret i Færdselssektionen

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Vordingborg

Ligger din interesse inden for færdselsområdet og syntes du at vejteknisk sagsbehandling er spændende, så har du muligheden for at blive en del af vores Vejkontor.

Du vil på Vejkontoret have at gøre med vejsagsbehandling med politikredsens kommuner. Vi sørger for at der bliver udstedt særlige vejtekniske samtykke og tilladelser. Vi er i dialog med politikredsens tilladelseskontor vedrørende arrangementer af forskellig art.

For at dygtiggøre dig, og holde dig opdateret på nyeste regler og love, inde for hele det vejtekniske område, vil du også skulle deltage på seminarer og vejtekniske kurser.

Kalundborg Kommune
IT- og økonomikyndig sekretær til Musisk Skole Kalundborg

Kalundborg Kommune

Da vores højt værdsatte sekretær, efter 13 års tjeneste, har valgt anden vej, søges en administrativ medarbejder til Musisk Skole Kalundborg pr. 1. august 2023. Stillingen er på 30 timer ugentligt med mulighed for ændringer alt efter kvalifikationer.

Din hverdag vil i høj grad være præget af selvstændige opgaver af koordinerende karakter, og dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte elev- og læreradministration (herunder ind- og udmeldelser, skemalægning, indberetning etc.).

Vi tilbyder dig et superspændende og alsidigt job, et sted hvor der er fokus på udvikling og på at yde den bedst mulige service for elever, øvrige brugere og kolleger. Du vil få stor mulighed for at præge din hverdag og dine opgaver.

Kalundborg Kommune
Fagcenter Børn og Familie, Ungeteamet, søger socialrådgiver/socialformidler

Kalundborg Kommune

Afdelingen for kontinuitet i børne- og ungeliv søger en ny kollega med tiltrædelse den 1. august 2023. Stillingen er på 37 timer.

Vi arbejder med unge mennesker i alderen 13-23, samt deres familier og du får som rådgiver opgaven med at iværksætte og følge op på forebyggende- og anbringende foranstaltninger jf. § 52 og 76 i Serviceloven. Hvis du vil være en del af et dygtigt team, hvor den faglige udvikling er i fokus, så har du muligheden nu.

Vi har igennem mange år haft fokus på tidlig indsats, inddragelse og nye metodetilgange, dette fundament står vi stadig på, men vi ønsker at videreudvikle kvaliteten i vores arbejde og vi ønsker derfor nye kollegaer der også er ambitiøse på det specialiserede børn- og ungeområde.

Greve Kommune
Visitator søges til Myndighed, Center for Sundhed og Pleje

Greve Kommune

Som visitator bliver du en del af vores myndighedsfunktion, hvor du skal foretage visitationsarbejde indenfor ældre- og plejeområdet.

I jobbet vil indgå bevilling af personlig/praktisk hjælp, rehabiliterende indsats, plejeboliger, selvvalgt hjælper, træning efter serviceloven m.m. Derudover også udskrivelser fra sygehus. Du skal medvirke til at sikre fagligt velbegrundede, dokumenterede og helhedsorienterede indsatser.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor godt humør præger dagligdagen. Der er endvidere selvtilrettelæggende og fleksibel arbejdstid under hensyntagen til den fælles opgaveløsning.

Greve Kommune
Greve Kommune
Faglig koordinator

Greve Kommune

Jobcenteret søger en faglig koordinator til områderne sygedagpenge, jobafklaring, ledighedsydelse og fleksjob.

Som faglig koordinator får du en central funktion i forhold til vores organisering og opgaveløsning på områderne. Du bliver ansvarlig for oplæring af nye rådgivere og at sikre den løbende udvikling af faglige kompetencer hos medarbejdere, både i form af undervisning og individuel kompetenceudvikling. Derudover bliver det din opgave at være på forkant med og forestå implementering af ny lovgivning samt udarbejde og vedligeholde arbejdsgange.

Vi brænder alle for vores arbejde og glæder os til at tage imod dig. Vi er kendetegnet ved et godt kollegaskab, faglig sparring og en grundig oplæring af nye kolleger.

Greve Kommune
Greve Kommune
Tilsynsmedarbejder til vejområdet

Greve Kommune

Har du lyst til en hverdag fyldt med varierende opgaver, masser af dialog og frisk luft samt servicering af kommunens borgere og politikere?

Som tilsynsmedarbejder kommer du til at arbejde med mange forskellige typer af tilsynsopgaver, hvor du får en bred berøringsflade til vores kommende entreprenør, borgere og brugere samt kollegaer ud i organisationen.

Hos os vil du få indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse og dertil et godt og uformelt arbejdsklima med dine kollegaer.

Din uddannelse er ikke så vigtig, men din erfaring med tilsyn og/eller entreprisestyring på vej- og landskabsområdet samt den konstruktive dialog vægtes højt.

Greve Kommune
Greve Kommune
Generalist til vej- og landskabsområdet

Greve Kommune

Brænder du for den gode service over for borgere og politikere i en kommune? Og har du lyst til en hverdag fyldt med politiske bestillinger, formidling af komplekse faglige problemstillinger samt projektledelse?

Som generalist kommer du til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver, men med hovedfokus på opgaver på vej- og trafikområdet. Afhængigt af din erfaring og ekspertise vil du også komme til at arbejde med projektledelse af større eller mindre opgaver og diverse udviklingsprojekter af organisatorisk art.

Vi lægger vægt på, at vi har det rart og sjovt med hinanden, og at vi har en uformel og respektfuld omgangstone, kaffe på kanden og en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

Greve Kommune
Solrød Kommune Administrativ medarbejder med flair for digitale systemer som trives med borgerkontakt

Solrød Kommune

Har du lyst til at fordele børn til Solrød Kommunes dagtilbud og levere en høj service til kommunens forældre? Er du samtidig god til administrative opgaver og digitale systemer?

Som administrativ medarbejder i sekretariatet vil du komme til at arbejde med vigtige administrative opgaver på 0-18-årsområdet og særligt dagtilbudsområdet.

I Solrød Kommune prioriterer vi fleksibilitet til medarbejderne i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. Vi arbejder ud fra en udvidet flekstidsordning med Fleksibel Fredag, som indebærer, at Rådhuset er lukket for borgeradgang om fredagen. Som medarbejder kan du derfor frit vælge at holde fleksfri, arbejde hjemme eller på kontoret om fredagen.

Greve Kommune
Økonomi- og administrativ medarbejder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Greve Kommune

Brænder du for at arbejde fokuseret med økonomiopgaver? Kan du dyrke detaljen og samtidig have overblik? Så har du mulighed for at få et spændende job i Sekretariatet på PPR i Greve.

Sekretariatet dækker en bred vifte af administrative opgaver. Nogle af mere generel karakter, andre af mere overordnet og selvstændig karakter. Hovedvægten af dine arbejdsopgaver vil ligge inden for økonomi, men der er også traditionelle sekretariatsopgaver, herunder sekretær for lokal MED.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning og mulighed for hjemmearbejde efter aftale.

Vi sørger for grundig introduktion og oplæring.

Greve Kommune
Holbæk Kommune Virksomhedskonsulent til Ungeindsatsen

Holbæk Kommune

Kan du matche unge på kanten af arbejdsmarkedet med virksomhederne, så er det dig, vi har brug for som virksomhedskonsulent i Ungeindsatsen i Holbæk.

I kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice arbejder vi hver dag for at understøtte borgere i at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Vores ambition er, at alle borgere skal være en aktiv del af samfundet og forsørge sig selv gennem uddannelse, arbejde og ved at være digital selvhjulpne.

Vi tilbyder et inspirerende og aktivt arbejdsmiljø med høje faglige ambitioner samt engagerede og dygtige kolleger, som vægter vidensdeling og høj faglig kvalitet.

Faxe Kommune Socialfaglig kollega med en skarp beskæftigelses-faglig profil og lyst til virksomhedskontakt

Faxe Kommune

En af vores dygtige kollegaer har fået nye udviklingsmuligheder i organisationen. Vi søger derfor en kompetent, erfaren og motiveret socialrådgiver/socialformidler til Jobcenter Faxe.

Du vil blive tilknyttet afdeling Jobrehabilitering, hvor vi arbejder for og med de mest udsatte ledige – aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og jobafklaring.

Vi arbejder ud fra en strategi om at borgere og virksomheder oplever så få kontaktpunkter som muligt. Du skal derfor nogle gange løse hele opgaven, frem til borgeren opnår mest mulig tilknytning til arbejdsmarkedet, og andre gange arbejde sammen med dine kollegaer om og med borgerne.

Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv og med god mulighed for at præge din egen hverdag?

Som vikar fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er serviceminded, fleksibel og stabil. Kommune Konsulenterne tilbyder til gengæld attraktive løn- og ansættelsesforhold, match med fokus på personlige og faglige kompetencer samt personlig opfølgning igennem hele ansættelsen.

Vi søger vikarer til ansættelse på fuldtid eller deltid til kortere eller længerevarende vikariater.

Kommune Konsulenterne
Holbæk Kommune Vi søger to nye kollegaer i Børn, Unge og Familier - Er du socialrådgiver- eller formidler, så se her!

Holbæk Kommune

Vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab med fokus på at understøtte udsatte børn og familier - så er det dig, vi søger!

Du bliver kollega i et af vores børneteams, som arbejder med myndighedssagsbehandling med afsæt i servicelovens kapitel 11, hvorefter vi blandt andet bevilger forebyggende foranstaltninger som familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller i yderste konsekvens anbringelse.

Dine arbejdsopgaver vil f.eks. være mødeledelse ifm. partshøringer og opfølgnings- og netværksmøder, varetagelse af vagtfunktion, udarbejdelse af afgørelser, børnefaglige undersøgelser og handleplaner mv.

Banedanmark
Kontraktsupporter til Team Kontrakter

Banedanmark, Ringsted

Kom og vær med på rejsen mod bedre kontraktstyring på den moderne jernbane

Se video om Banedanmark som arbejdsplads

Vi søger lige nu en skarp kontraktsupporter der vil være med til at understøtte teamets Contract Managers, og skabe fundamentet for god kontraktstyring i Infrastruktur.

Banedanmark er, i disse år, i gang med en omstilling, hvor mange af vores vedligeholdelsesopgaver af spor og andet infrastruktur bliver outsourcet. Derfor stilles der store krav til vores fremtidige opgave- og kontraktstyring. Du bliver en nøgleperson i forhold til at håndtere vores kontraktdata.

Banedanmark
ATP
Kunderådgivere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Haderslev og Vordingborg

ATP

Har du erfaring med administration og kundeservice? Vil du gøre en forskel for mennesker, der er kommet til skade på arbejdet?

Vi søger dig, der sætter en ære i at rådgive og vejlede via telefonen og kan tage de indledende skridt i sagsbehandlingen af arbejdsskadesager.

Vi forventer ikke, at du har styr på reglerne inden for arbejdsskadeområdet – det sætter vi dig godt ind i. Vi forventer imidlertid, at du har gode forudsætninger for at sætte dig ind i de gældende regelsæt og procedurer, som du oplæres i.

ATP
Stevns Kommune Ydelsesteamet søger kollega til udbetaling af sygedagpenge

Stevns Kommune, Store Heddinge

Du skal arbejde i et mindre team, og derfor bliver opgaverne mangfoldige og du får rig mulighed for at komme godt omkring i sygedagpengelovgivningen.

Omdrejningspunktet i dit arbejde er at behandle ansøgninger om sygedagpenge fra borgere og arbejdsgivere, udbetale sygedagpenge og sørge for den løbende behandling af igangværende udbetalinger. Hertil kommer telefonisk råd og vejledning samt besvarelse af henvendelser fra borgere og arbejdsgivere.

Vi tilbyder dig bl.a. en afdeling med gode muligheder for at udfordre og udvikle dig, både fagligt og personligt samt fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV