210 job matcher din søgning 210 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 210 resultater.
LundbeckImaging and Neurostimulation Technologist

Lundbeck, Copenhagen

Are you eager to join a rapidly expanding group in Experimental Medicine, where the company is placing increasing emphasis on the need to fully explore a mechanistic understanding of potential therapeutic medicines, and sees functional and molecular neuroimaging as playing a central role?

We are looking for a person with experience in implementing a variety of neuroimaging techniques who can use their knowledge to help establish the implementation of imaging protocols at imaging sites, conduct training of site staff involved in imaging, design and conduct site evaluation protocols, and implement procedures to harmonize multi-site data to support our programs. This is an exciting opportunity to use your existing skills in neuroimaging, travel to international clinical imaging sites, and receive training in additional methods to supplement your existing skill set.

Dräger Danmark A/SNordic Application Specialist

Dräger Danmark A/S, Herlev

The position as our Nordic application specialist in Therapy (Anesthesia, Respiratory Care and Neonatal Care) based in Denmark, is an exciting position for you who are interested in good long-term relationships with customers, who likes to plan and execute your own work as well as being a great representative for Dräger.

The Application Specialist supports sales, gives technical and clinical support to customers, levers sales force efficiency, and takes care of demonstration and user training throughout the Nordics in the business area of Therapy.

Typical tasks for the role would be to organize local events based on technique and therapy to promote Dräger products and to support Dräger solutions, assist sales force in the development of sales strategy, promote clinical knowledge to doctors, nurses and medical staff, train users in our products and be the operational support to Sales, Marketing and Service.

LEO Pharma
Director Global Field Medical Excellence

LEO Pharma, Ballerup

Reporting to the VP of Global Medical Affairs you will be responsible for establishing and fostering Global Field Medical Excellence in collaboration with affiliate Leadership, Field Medical Leaders and teams to ensure clarity and harmonization of roles and responsibilities of the Field Medical functions across stakeholders globally.

LeoPharma

The role will play a critical part in driving strategy for processes and standards within Field Medical activities to ensure global consistency and compliance, manage risk and promote efficiency through direction and standardization. By leading Field Medical Excellence through quality oversight and coordination across geographies you will engage with medical and scientific stakeholders to create synergies to enhance Field Medical capabilities, skills and establish meaningful metrics.

LEO Pharma
Fredensborg Kommune
Speciallæge i almen medicin til Fredensborg Kommunes Rehabiliteringsafdeling

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Fredensborg Kommunes rehabiliteringsafdeling beliggende i Humlebæk søger en speciallæge i almen medicin.

Lægen vil være behandlingsansvarlig læge for samtlige borgere i rehabiliteringsafdelingen og bindeled mellem henholdsvis rehabiliteringsafdelingen og hospitalet samt rehabiliteringsafdelingen og almen praksis.

Da der er tale om en nyoprettet stilling, søger vi en læge, som har lyst til at være med til at starte funktionen op og udvikle stillingen undervejs.

Vi tilbyder en stilling på 25 timer/uge. Der arbejdes mandag til fredag på hverdage. Den daglige arbejdstid er 5 sammenhængende timer i tidsrummet kl. 8-16, dog meget gerne formiddage.

LægemiddelstyrelsenAfdelingslæge inden for onkologi eller hæmatologi til godkendelse af nye lægemidler til Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen, København

Er du onkolog eller hæmatolog og interesseret i lægemidler? Overvejer du et lægejob uden for klinikken, eller kommer du fra lægemiddelindustrien og vil prøve noget nyt? Hvert år kommer der nye lægemidler. Lægemidlerne har fået en markedsføringstilladelse efter en grundig godkendelsesproces, hvor data fra bl.a. de kliniske forsøg bliver gennemgået nøje. Vil du være med til at godkende lægemidler til gavn for patienter og samfund, så venter der en spændende stilling på dig i Lægemiddelstyrelsen.

Din primære arbejdsopgave er at vurdere kliniske data for cancerlægemidler. Har lægemidlet en klinisk relevant effekt på den tiltænkte patientpopulation? Er der et rimeligt forhold mellem effekt og sikkerhed? Er der en særlig risiko i visse patientpopulationer f.eks., ældre, nyre- eller leversyge?

Jobindex A/S
Risk Management Specialist til medicobranchen

Jobindex A/S søger for Cook Medical i Bjæverskov

Vil du være med til at risikovurdere og kvalitetssikre medicinsk udstyr, der kan behandle patienter over hele verden med bl.a. blodkarsygdomme?

Bliv en del af Cook Medical, og sæt din risk management-erfaring i spil, når du er med til at videreudvikle og optimere vores processer på området.

Din kommende leder Lykke Sylow Iversen, Manager, Post Market, Quality Engineering fortæller: ”Du skal være med til at forbedre vores risikostyringsproces og herigennem vores produkter, som på daglig basis bidrager til at redde patienters liv. Jo skarpere risikostyringsproces, jo bedre træning og support i processen, jo bedre bliver vores produkter.”

Interesseret?

Klik her og læs mere om dit nye job.

Jobindex A/S
Frederiksberg KommuneBørne- og ungelæge

Frederiksberg Kommune

Brænder du for børn og unges sundhed, og vil du arbejde proaktivt med forebyggelse inden for børne- og ungeområdet? Så er jobbet som børne- og ungelæge i Frederiksberg Kommune måske noget for dig.

Som børne- og ungelæge i Frederiksberg Kommune arbejder du hovedsageligt med generelle sager på hele børne- og ungeområdet og i særlige tilfælde som lægefaglig konsulent i enkeltsager omkring børn med komplekse sundhedsmæssige udfordringer.

Du rådgiver forvaltningens ledelse og kommunens 10 folkeskoler, 2 specialskoler og 44 daginstitutioner i sundhedsfaglige spørgsmål. Du indsamler og formidler den nyeste sundhedsfaglige viden til rele­vante med­arbejdere, gen­nemfører den årlige udskolingsundersøgelse og omsætter resultaterne til handle­grund­lag lokalt på sko­lerne, i forvaltningen og for Undervisningsudvalget.

Region Hovedstaden
Ph.d.-studerende til projekt Hjerteløber

Region Hovedstaden, Ballerup

Er du uddannet eller erfaren indenfor lægevidenskab og forskning? Trives du med kvantitativ forskning, projektstyring og opgaveløsning? Vi søger en ny ph.d.-studerende pr. 1. januar 2021.

Formålet med projektet, Dispatch of volunteer citizen responders to out-of-hospital cardiac arrest: a nationwide implementation of the Heart Runner citizen responder application, er at evaluere og optimere Hjerteløber-projektet, hvor frivillige hjerteløbere alarmeres til akutte situationer med formodet hjertestop.

Du vil indgå i samarbejdet omkring hjerteløber-projektet med ansvar for forskningsopgaverne skitseret, men også med ansvar for løbende opfølgning, herunder opdatering af website, intern formidling og kontakt til AMK vagtcentral samt integration af data, daglig kontakt til hjerteløbere, TrygFonden, optimering af systemet og sikre relevant dataopsamling til videnskabelig forskning.

Region Hovedstaden
Statens Serum InstitutPA til Statens Serum Instituts direktør

Statens Serum Institut, København

Er du nytænkende, ambitiøs og selvstændig, og har du lyst til at arbejde med tværgående opgaver på strategisk og organisatorisk niveau i tæt samarbejde med Statens Serum Instituts direktør? Så er du måske vores nye kollega på Statens Serum Institut.

Der er tale om en stilling, hvor opgaverne er mange, og hvor det er afgørende, at du er serviceminded og med sikker hånd får løst opgaverne hurtigt og med høj kvalitet.

Som PA for Statens Serum Instituts direktør varetager du ledelsesbetjening, der medvirker til, at direktøren kan varetage ledelsesfunktionen. Du medvirker til at udvikle og sikre effektive arbejdsgange samt professionel og god kommunikation med interne og eksterne kontakter. Du varetager en bred vifte af opgaver, der alle har karakter af at være understøttende for direktøren.

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)Er du læge eller psykiater med erfaring indenfor misbrugsbehandling og psykiatri

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark), Frederikssund

Novavi søger en læge eller psykiater, der ønsker at bidrage til en helhedsorienteret og kvalificeret behandlingsindsats for mennesker med alkohol- og stofproblemer.

Du bliver en del af et team, som både varetager alkohol-, stof- og substitutionsbehandling. Du vil som behandlingsansvarlig læge blive en central person i et ambitiøst og engageret, tværfagligt team bestående af en sekretær, en enhedsleder, en socialrådgiver og sygeplejersker, med erfaring, kompetencer og efteruddannelser inden for misbrugsbehandling og psykiatri.

Vi har behandlingskonference én gang ugentligt, personalemøde hver 14. dag samt supervision hver 4. uge, så du bliver også en del af et team, hvor der er fokus på et anerkendende tværfagligt miljø.

Medicinrådet
Sundhedsvidenskabelig konsulent

Medicinrådet, København

Har du en systematisk, videnskabelig tilgang til opgaveløsning og en sundhedsvidenskabelig baggrund? Vil du være med til at sikre mest mulig sundhed for pengene i det danske sundhedsvæsen? Vil du være med til at udvikle og implementere QALY i Danmark? Kan du svare ja til ovenstående, så læs videre her.

Som sundhedsvidenskabelig konsulent i Medicinrådets sekretariat spiller du en vigtig rolle. Du er sammen med de øvrige konsulenter projektansvarlig for den faglige udarbejdelse af redegørelser til Medicinrådet i form af protokoller, vurderingsrapporter, anbefalinger og sagsforelæggelser. Din primære opgave er således, at klæde Medicinrådet på til at kunne tage de rette beslutninger.

Hejmdal Privathospital A/SHejmdal Privathospital søger speciallæger i voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Hejmdal Privathospital A/S, Aarhus, Odense og på Frederiksberg

Til vores klinikker i Aarhus, Odense og på Frederiksberg søger vi engagerede og erfarne speciallæger.

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser og for deres pårørende?

Drømmer du om mere patientkontakt og mindre administration? Og har du lyst til at indgå i et team med engagerede og dygtige kolleger, der har den samme gnist som dig?

På Hejmdal udreder og behandler vi børn, unge og voksne med både lettere og sværere psykiatriske problemstillinger. Vi har et godt og velfungerende samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen og varetager en del patientforløb via udrednings- og behandlingspakker.

Vitanova ApSSpeciallæge i fertilitet til privatklinik i hjertet af København

Vitanova ApS

Vi er en privat fertilitetsklinik beliggende i København, og vi er en del af Create Fertility, som er førende indenfor naturlig modificeret og mild IVF-behandling samt avanceret ultralydsteknologi.

Som fertilitetslæge har du en nær kontakt til dine patienter, idet du hos os følger dem tæt gennem hele deres forløb. Det indebærer en hverdag, hvor du varetager:

  • Indledende IVF-samtaler og udredninger samt planlægning af behandlingsforløb
  • Scanninger
  • HSU-undersøgelser, aspiration og TESA samt transferering
Behandlingsrådet i Aalborg søger sundhedsvidenskabelige specialister

Behandlingsrådet

Danske patienter skal have mest mulig sundhed for pengene og som et vigtigt element heri, har de fem regioner i Danmark besluttet at etablere Behandlingsrådet.

Behandlingsrådet skal bidrage til højere kvalitet i behandlingen, mere ensartet praksis og samtidig dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsenet. Dette skal ske med udgangspunkt i systematiske evalueringer af teknologier og behandlinger efterfulgt af nationale anbefalinger til regioner og hospitaler.

Behandlingsrådet skal bestå af et besluttende råd, et sekretariat og en række faglige udvalg. Sekretariatet kommer til at bestå af 20-25 medarbejdere, og lige nu søger vi medarbejdere, der kan indgå i arbejdet med at evaluere teknologier og behandlingstilbud i tæt samarbejde med nationale eksperter i vores fagudvalg.

Mercuri Urval
Udviklingschef

Mercuri Urval søger for kunde i Roskilde

Psykiatrisk Center Sct. Hans flytter i løbet af 2021 ind i topmoderne og specifikt udviklede fysiske rammer til arbejdet med retspsykiatriske patienter.

Vi tilbyder Nordens største retspsykiatri, hvilket betyder, at vi har helt unikke muligheder, når det kommer til faglig bredde, forskningsmæssig dybde og tværfagligt samarbejde mellem mange faggrupper.

Vi forventer ledelseserfaring fra psykiatrien og gerne konkret erfaring med retspsykiatrien. Du har en sygeplejefaglig eller anden relevant sundhedsfaglig baggrund, suppleret med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Du har en lederuddannelse og solid ledelseserfaring samt erfaring med at gå forrest i datadrevet ledelse og forbedringsmetoder, herunder leanværktøjer.

Mercuri Urval
ConvaTec, Infusion CareAssociate Director, Business Development

ConvaTec, Infusion Care, Høje Taastrup

Are you a medical professional with an affinity for health tech? Do you seek new technologies and science to support the development of innovative products for patients living with chronic conditions like Diabetes and Parkinson’s? Do you like having a role with a global scope and a challenge to expand the use of technology to other disease areas? Please read further - You might be our new Associate Director, Business Development.

You will have the opportunity to influence the focus of activities, and below is a snapshot of current responsibilities for this role:>/p>

  • Proactive scout of new medical technologies, potential partners and drugs in infusion care both within and outside diabetes
  • Medical evaluation of Business Development targets – input into overall Business Development assessment
Region Hovedstaden
Læger til Akuttelefonen 1813 i Akutberedskabet

Region Hovedstaden, Ballerup

Ønsker du at være med til at visitere regionens borgere ved akut opstået sygdom? Motiveres du af at lytte, skabe tryghed og sikre borgeren den rette hjælp til rette tid? Og kan du se dig selv arbejde med den akutte del af et samlet sundhedsvæsen, hvor det handler om at rådgive regionens borgere?

Så er du måske vores nye lægekonsulent eller fastansatte læge til Akuttelefonen 1813.

Som læge på Akuttelefonen 1813 er du en del af Danmarks største vagtcentral. Du er tilknyttet et team af speciallæger, læger i hoveduddannelse og sygeplejersker. Der er derfor rig mulighed for sparring med andre læger og sygeplejersker.

Region Hovedstaden
alles Lægehus A/SDygtig speciallæge i almen medicin søges til velfungerende praksis i Aalborg midtby

alles Lægehus A/S

Vi søger en speciallæge i almen medicin med erfaring fra almen praksis til en større klinik beliggende i skønne og nyrenoverede rammer på Vestre Havnepromenade i Aalborg midtby

Vi søger en læge til alles Lægehus Aalborg, som ønsker at være med til at løfte de lægefaglige opgaver i almen praksis. Stillingen er med opstart hurtigst muligt.

Du vil indgå i et meget velfungerende og kompetent team af fast klinikpersonale, bestående af 1 praksismanager/sygeplejerske, 3 sygeplejersker, 2 lægesekretærer og 1 sygeplejerskestuderende. Klinikkens personale er med til at servicere klinikkens ca. 5.500 patienter og varetager de administrative opgaver i klinikken.

Lægerne i klinikken fokuserer som udgangspunkt kun på lægefaglige opgaver og varetager minimal administration. Du vil få faste lægekollegaer, som du kan sparre med i hverdagen.

Sundhedsstyrelsen
Chef for beredskab og smitsomme sygdomme

Sundhedsstyrelsen, København

Vi søger en stærk profil til en spændende stilling som chef i Sundhedsstyrelsens nyoprettede enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme (BES).

Du refererer til direktionen og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for enheden sammen med en sektionsleder. Du vil få ansvaret for enhedens overordnede faglige og strategiske udvikling, herunder ansvar for enhedens økonomi, prioritering af ressourcer, for at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet, samt for udvikling af sektionsleder og medarbejdere i forhold til at nå de fastsatte strategiske mål.

Som enhedschef har du desuden en væsentlig opgave i at skabe relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere og skal repræsentere enheden og styrelsen i en række sammenhænge.

Sundhedsstyrelsen
Chef for evidensbaseret medicin

Sundhedsstyrelsen

Vi søger en stærk profil til en spændende stilling som chef i Sundhedsstyrelsens nyoprettede enhed for Evidensbaseret Medicin (EBM).

Du refererer til direktionen og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for enheden sammen med en sektionsleder. Du vil få ansvaret for enhedens overordnede faglige og strategiske udvikling, herunder ansvar for enhedens økonomi, prioritering af ressourcer, for at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet, samt for udvikling af sektionsleder og medarbejdere i forhold til at nå de fastsatte strategiske mål.

Som enhedschef har du desuden en væsentlig opgave i at skabe relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere og skal repræsentere enheden og styrelsen i en række sammenhænge.