75 job matcher din søgning 75 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 75 resultater.
Mercuri Urval
Administrationschef

Mercuri Urval søger for Det Kongelige Teater i København

Karismatisk leder søges til en unik stilling som administrationschef i operaafdelingen på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater er Danmarks nationalscene, og Den Kongelige Opera er den største kunstneriske afdeling i denne samfundsbærende institution.

Som administrationschef er du operachefens stedfortræder og sammen med operachefen ansvarlig for hele operaafdelingens ledelse, udvikling, trivsel og evne til at levere ift. Det Kongelige Teaters og operaafdelingens målsætninger og rammer.

Operachefen er ansvarlig for alle kunstneriske valg og har det overordnede ledelsesansvar for hele afdelingen, men administrationschefen udgør sammen med operachefen afdelingens øverste ledelse og vil ofte i praksis skulle lede afdelingens hverdag i hele dens bredde. Samtidig indgår du i Det Kongelige Teaters ledelsesgruppe og er medansvarlig for at udvikle hele organisationen.

Mercuri Urval
Det Kongelige TeaterTimelønnede rundvisere til nyt koncept for skoler og familier

Det Kongelige Teater, København

Den primære opgave er at vise skoleklasser og børnefamilier rundt i Det Kongelige Teater med opstart på Gamle Scene, men med mulighed for udvidelse til andre af teaterets huse.

Arbejdet består i at formidle teateret i børnehøjde med udgangspunkt i både husenes historie, og den kunst og hverdag som dagligt udspiller sig i Det Kongelige Teater. Rundvisningerne vil typisk bestå af en velkomst med introduktion til teater, en nøje planlagt rute gennem huset med dialog om, hvad der opleves, fokus på kostumer samt en afslutning.

Som rundviser for skoler og familier vil du modtage en særlig oplæring møntet på de yngste gæster ud fra en dialogisk og udforskende tilgang. Det er vigtigt, at du grundlæggende besidder autenticitet, nærvær og er tydelig i relationen med børn og deres voksne.

Diakonissestiftelsen
UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen søger en adjunkt/lektor til professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Vi søger en engageret og bredtfavnende cand.theol. med ph.d.-grad til at undervise på professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation ved UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen (UCD) fra 1. november 2020.

Stillingen som adjunkt/lektor omfatter primært undervisning og relaterede administrative og koordinerende opgaver - f.eks. indgår ansvar som praktikkoordinator i stillingen. Derudover vil du blive inddraget i den fortsatte udvikling af uddannelsen som helhed.

Undervisningen vil primært ligge inden for kerneområdet ’kristendomskundskab’, herunder:

 • Bibelkundskab
 • Kirkehistorie og kirkefaglighed
 • Konfessionskundskab og troslære
Høje-Taastrup KommuneBiblioteks- og kulturhuschef søges til kulturambitiøs kommune

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune søger en selvstændig og engageret biblioteks- og kulturhuschef, som vil gå forrest i arbejdet med at udvikle kulturen i Høje-Taastrup Kommune med afsæt i kommunens to biblioteker, tre kulturhuse og et teater- og musikhus.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at være kendt som en kulturkommune og har i de sidste fem år prioriteret udviklingen af vores kulturinstitutioner med gennemgribende renoveringer, nye fagligheder og fokus på publikumsudvikling.

Du skal med udgangspunkt i strømningerne på kulturområdet forme og give vores velfungerende og populære kulturinstitutioner yderligere liv. Det forventes, at kulturinstitutionerne spiller en fremtrædende og væsentlig rolle i at udvikle kommunens kulturliv. Biblioteks- og kulturhuschefen vil stå i spidsen for en ny biblioteks- og kulturhusstrategi, som udarbejdes i nært samarbejde med brugere og borgere.

SSBSuper dedikeret gymnastikleder wanted very much alive

SSB, København

Selvkørende med svedigt drive eller kaos? Du er måske vores nye sporleder

Idrætsforeningen Studenter Settlementets Boldklub (SSB), har fundet den store lygte frem, for at spotte en dedikeret og topmotiveret sporleder til vores gymnastikafdeling. Jobbet er honorarlønnet og består bl.a. i at organisere vores gymnastikafdeling, og her er det ikke kun fysikken som sveder, du kan også risikere at lattermusklen bliver rørt.

Primære arbejdsopgaver:

 • Du får ansvar for de frivillige trænere i samarbejde med den nuværende sporleder.
 • Du koordinerer, kommunikerer og sparrer relateret til trænerne.
 • Du underviser hold to gange om ugen samt leder familiehold (2-3 år) fem søndage i løbet af sæsonen.
Søllerød KirkeKirketjener

Søllerød Kirke, Holte

Har du lyst til et alsidigt job i smukke omgivelser?

Vi søger en kirketjener pr. 1. oktober 2020, eller så hurtigt som muligt. – stillingen er normeret til 37 timer.

Søllerød Sogn er et stort, udadvendt og aktivt sogn med mange arrangementer og handlinger i sognegård og kirke. Kirken er normeret til to kirketjenere på fuld tid og det forventes at fridage og ferier aftales indbyrdes. I tilfælde af godt og solidt samarbejde, under ansvar, mellem de 2 ligeværdige kirketjenere, er der tradition for stor frihed i arbejdet samt tilrettelæggelsen af dette.

Arbejdstiden indebærer ligeledes arbejde på søn- og helligdage og undertiden vil der også forekomme arbejde til sent på eftermiddagen.

Aarhus KommuneForvaltningschef, Sport og Fritid

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune, Sport og Fritid søger en visionær, samarbejdsorienteret og synlig forvaltningschef, der kan gå foran i vores ambition om at give de bedste betingelser for et aktivt, sundt og udviklende fritidsliv i en kommune i rivende udvikling.

Vi tilbyder en unik stilling med stor berøringsflade både internt og eksternt. Sammen arbejder vi indenfor et område, der giver mening for mange og dermed et markant aftryk på kommunens vision om at være en god by for alle.
DGI
DGI søger afdelingsleder til Idræt og Fokus

DGI, Vingsted

Du brænder for ledelse og teamudvikling. Du har ambitioner for foreningsidrætten i Danmark og motiveres af visionen om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Så er jobbet som afdelingsleder i DGI Idræt & Fokus måske noget for dig?

Vi søger en leder, der har lyst til at arbejde i en organisation, hvor engagerede frivillige og medarbejdere arbejder tæt sammen om at udvikle idrætstilbud og idrætsforeninger. Simpelthen fordi vi ønsker, at endnu flere danskere skal opleve glæden ved at dyrke idræt og endnu flere idrætsforeninger skal opleve værdien af at samarbejde med DGI.

Du får personaleansvaret for 10-15 medarbejdere. Som udgangspunkt bliver du leder af vore teams i gymnastik, svømning og E-sport. Endvidere personaleleder for lederen af Fitness teamet på 6 medarbejdere. Du vil indgå i lederteamet i DGI Idræt & Fokus, hvor vi er 7 afdelingsledere samt en direktør for afdelingen.

DGI
LØGUMKLOSTER REFUGIUMProgramkoordinator med mange talenter

LØGUMKLOSTER REFUGIUM

Har du erfaring med at være med i hele processen fra idé, planlægning, gennemførelse og opfølgning på projekter? Kan du lide at have med mennesker at gøre? Er du idérig? Har du et godt sprogøre? Ved du, hvad der rører sig i det folkelige og kirkelige Danmark?

Så er det måske dig, vi søger som programkoordinator på Løgumkloster Refugium.

Læs hele stillingsopslaget her.

Løgumkloster Refugium
Refugievej 1
6240 Løgumkloster
Tlf. 7474 3301

Københavns KommuneMusik skaber glæde, minder, følelser og liv – og vi søger derfor en inspirerende musikfacilitator/musikterapeut til Musikplejehjemmet Sølund

Københavns Kommune

Sølund er noget ganske særligt! Derfor skal du også være noget særligt – en med hjertet på rette sted, ordentlighed i blodet og masser af pondus og rygrad, for kollegaerne her er skønne, men ikke altid sådan at bide skeer med.

Men hvis du er en karismatisk og inspirerende facilitator i musik og musiske redskaber, og hvis du kan formidle konkret og praksisnært til andre faggrupper, så vil du også være noget helt særligt her hos os.

Vi leder efter den næste person, som skal inspirere og facilitere Sølunds medarbejdere til at anvende musik som et pædagogisk og plejefagligt redskab i hverdagen. Om du er musikterapeut, musiklærer eller lignende, er underordnet – vi leder efter den rigtige person til jobbet!

Sønder Tranders MenighedsrådKordegn/administrativ medarbejder

Sønder Tranders Menighedsråd, Aalborg

Sønder Tranders og Gug kirker, Aalborg, søger en medarbejder med erfaring som kordegn og som administrativ medarbejder til at varetage kirkernes daglige administration. Vi er en moderne kirke med alsidige opgaver og ét samlet menighedsråd. Der er 4 præster og 10 ansatte til at udføre de mange forskellige kirkelige funktioner. Du får ansvar for det daglige arbejde som kordegn og de administrative arbejdsopgaver på vores kirkekontor i Gug Kirkecenter med 5 dages uge og ingen kirketjeneste. Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Vi ser gerne ansøgere, der har kordegneuddannelsen og har arbejdet som kordegn

Hovedopgaver

 • At udføre samtlige opgaver som kordegn
 • Varetage de daglige administrative opgaver på kirkekontoret, herunder lønadministration (FLØS).
 • Sekretariatsfunktioner for menighedsrådet, økonomiudvalg, præster og daglig leder.
Nærum MenighedsrådOrganist søges

Nærum Menighedsråd

Nærum Kirke er en sognekirke i ordets bedste forstand. Vi har en stor berøringsflade til sognets beboere i alle aldre, og vi kan glæde os over velbesøgte gudstjenester og mange deltagere til vores arrangementer.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et stort, nyere orgel fra 1998, bygget af P. G. Andersen & Bruhn ApS og intoneret af Paul Hansen. Det har 27 stemmer med tre manualer og pedal.

Derudover er der et mindre kororgel, som bl.a. benyttes ved salmesang med konfirmanderne, mindre bisættelser, foredrag og koncerter. Det er bygget af Markussen & Søn, 1969, og har 5 stemmer og 1 manual. I kirken er der derudover et nyere, opretstående, akustisk klaver Yamaha U300.

Museum SydøstdanmarkMuseumsinspektør indenfor nyere tid

Museum Sydøstdanmark, Holmegård

Vi søger en akademisk medarbejder til at indgå i Kulturarvsenhedens korps af museumsinspektører.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at varetage vores nyere tids ansvar indenfor vores geografiske ansvarsområde, der indenfor nyere tid dækker Vordingborg, Næstved, Køge og Solrød kommuner.

I dit arbejde skal du være med til at aktivere viden om vores ansvarsområde og være med til at skaffe ny viden ved indsamling og forskning.

Din primære arbejdsplads bliver på Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard. Du kan forvente at skulle møde på vores andre afdelinger også.

Diernæs MenighedsrådOrganist til Diernæs kirke

Diernæs Menighedsråd, Faaborg

Da vores organist har søgt nye udfordringer, er stillingen ledig til besættelse pr. 01.09. 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 7 timer/uge. Der afholdes gudstjeneste hver søndag, heraf aftenmusikgudstjeneste en gang om måneden og gudstjeneste på Prices Havecentret en gang om måneden. Der vil også forekomme anden kirkelig handling som dåb, vielse og begravelse/bisættelse. 4-6 gange årligt vil der være fællessang ved arrangementer i kirken og Kirkeladen hvor organisten medvirker.

Derfor søger vi en person, der har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med vores 4 præster, kirkesanger, kirketjener og menighedsråd. Fælles for os alle er, at vi er engagerede, har lyst til og er glade for at arbejde sammen og skabe et godt fundament for at virke som et aktiv for Den danske Folkekirke.

HelligåndskirkenFuldtids barselsvikar for kirketjeners barselsvikar pr. 1. november 2020

Helligåndskirken, Aarhus

Et spændende job, som kræver ordenssans, overblik, engagement, lyst og vilje til at arbejde sammen med mange frivillige – og godt humør.

Helligåndskirken søger barselsvikar for kirketjener med tiltrædelse pr. 1. november 2020 og forventeligt til 31. marts 2021. Stillingen er en fuldtidsstilling, og på grund af ekstremt mange aktiviteter i vores kirke har vi prioriteret at have to kirketjenere.

Vi kan tilbyde:

 • et spændende job, som er ”mere end et job” – snarere en livsstil
 • et dynamisk arbejdsmiljø præget af samspil og engagement
 • et godt arbejdsfællesskab med kolleger og masser af frivillige
 • en ledelse, som lægger vægt på uddelegering og ansvar.
Jobindex A/S
Partner- og salgsansvarlig med projektlederevner

Jobindex A/S søger for Dansk Arkitektur Center, København

”Du spiller en strategisk vigtig salgsrolle, så endnu flere får glæde af vores univers, og du er i høj grad med til at udvikle en international kulturinstitution,” fortæller marketing- og kommunikationschef Mia Heil Rasmussen.

Vil du arbejde på arkitekturens højborg samt være en del af en organisation med et højere formål? Og har du salgserfaringen til at skabe strategiske partnerskaber samt udvikle og sælge produkter inden for blandt andet konference, events og udstilling?

Som partner- og salgsansvarlig spiller du en afgørende forretningsorienteret rolle med ansvar for:

 • eksekvere på vores årlige salgs- og partnerskabsplan i koordination med marketing- og kommunikationschefen, CRM-manageren mfl.
 • fastsætte mål- og handlingsplan for de opsatte salgsbudgetter for konference, events, udstillingsbilletter, ture m.m.
 • følge op på salg, trends og afvigelser
Jobindex A/S
Kirkegårdsleder ved Rudkøbing Kirke.
Stillingen som kirkegårdsleder ved Rudkøbing og Simmerbølle kirkegårde opslås ledig til besættelse pr. 1. 10. 2020 eller snarest herefter.
Rudkøbing Menighedsråd, Rudkøbing
Jobcenter
Udstillingsudvikler i Økolariet, Vejle Kommune - barselsvikariat
Økolariet søger en udstillingsudvikler, der kan indgå i det team, der udtænker, designer og opfører nye udstillinger.
Teknik & Miljø, Vejle
Jobcenter
Organist søges
Efter 39 års ansættelse går vores organist på pension og vi søger nu hans afløser.
HANS EGEDES KIRKE, Aalborg SØ
Jobcenter
Sangere søges til Sct. Mortens Kantori
Sct. Mortens Kantori er det kor, der synger ved gudstjenesterne i Sct.
SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD, Randers C
Jobcenter