198 job matcher din søgning 198 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 198 resultater.
LejerboSekretær til Regionskontoret Lejerbo Næstved

Lejerbo

Til Lejerbos regionskontor i Næstved søger vi en kompetent sekretær, der vil være med til at sikre, at kontoret altid udviser et højt serviceniveau samt sikre, at kontoret altid fremstår professionelt, produktivt og effektivt udadtil.

Sekretæren har i høj grad en ko-ordinerende rolle i samspil og samarbejde med mange kolleger, beboerdemokrater samt andre relevante aktører. Der er mange informationer og opgaver at holde styr på, og sekretæren får en markant rolle i at holde trådende sammen og sikre, at tingene produceres som aftalt.

Eksempler på opgaver vil bl.a. være:

 • Tilrettelægge organisations- og repræsentantskabsmøder
 • Tilrettelægge/deltage i organisationernes regnskabsmøder
 • Deltage i diverse repræsentantskabs- og organisationsbestyrelsesmøder (referent)
Jobindex Kurser
PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

Kurset henvender sig til dig, som ønsker et udvidet kendskab til, hvordan PRINCE2® kan tilpasses agile principper, værktøjer og metoder.

Det er nemt at lære PRINCE2 med vores e-læringskursus. Pensummet er delt pædagogisk op i passende segmenter og indeholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, tjeklister, casestudier og quiz.

Gennem hele kurset har du en e-coach, der er din onlinementor, som svarer på praktiske spørgsmål, og giver dig faglig vejledning.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Videregående Linux-kursus 6-ugers (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

Linux-kursus er for dig, der vil arbejde professionelt med Linux. Med en CompTIA Linux+-certificering på CV’et, får du et konkret og håndgribeligt bevis på, at du har de fundamentale færdigheder, der skal til, for at kunne konfigurere, administrere og fejlfinde på Linux-systemer.

Linux er blevet det industriledende software og den foretrukne platform for snart sagt alt fra supercomputere og webservere til store virtualiserede systemer og de massive content delivery networks (CDN), som sørger for at indhold via nettet når slutbrugerne i en fart. Linux er overalt. Benytter du en Android-telefon, benytter du Linux. Og IT-folk, der kan håndtere Linux på et professionelt niveau, er der bud efter.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Videregående IT-kursus - course language is English (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

Med en CompTIA Server+-certificering på CV'et kan du dokumentere, at du har en forståelse af, hvordan det mest almindelige hardware fungerer, samt hvordan forskellige softwaretyper og -teknologier håndteres.

Du bliver blandt andet i stand til at supportere og arbejde med kompleks IT i bred forstand, og ComptTIA Server+ er et rigtig godt sted at starte for dig, der gerne vil arbejde professionelt med IT.

Selve kurset består af 8 omfattende e-learningmoduler, som du skal gennemgå. Med til kurserne kommer der fagbøger, som du skal læse sideløbende. Disse fagbøger leveres elektronisk til dig kvit og frit, og du har adgang til den i et helt år. Dermed har du mange muligheder for at specialisere dig, også når du har afsluttet selve kurset.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Videregående IT-netværkskursus (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

Kursus for dig, som vil arbejde professionelt med IT-netværk. Den platformsuafhængige CompTIA Network+-certificering giver dig et håndgribeligt papir på dine kompetencer inden for IT-netværk.

Netværk er en af de poster, som fylder mest i de fleste virksomheders IT-budget. Selv virksomheder som outsourcer driften af deres IT-netværk har behov for folk med stærke kompetencer inden for området, for at sikre at sikkerhed og stabilitet hele tiden tilgodeses.

Dette videregående netværkskursus vil give dig den nødvendige viden og de fornødne evner til at opsætte, konfigurere og administrere de fleste enheder, der er forbundne i netværk, herunder trådløse. Ligeledes får du stærke kompetencer inden for fejlfinding, der er en kernediciplin i enhver netværksadministrators værktøjskasse.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Microsoft Office 365-specialist (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

Kursus for dig som vil arbejde professionelt med Office 365. Du lærer arkitekturen at kende og bliver i stand til at rådgive, implementere samt at yde support på løsninger baseret på Microsoft Office 365.

Her er kurset for dig, som vil arbejde som IT-supporter, system- eller softwareadministrator, som systemspecialist eller med Software as a Service (SaaS) i bred forstand. Med en MCSA-eksamen på CV'et vil du også være i stand til at fungere som konsulent indenfor evaluering, implementering og drift af tjenester baseret på Office 365.

Microsoft Office 365 er i voldsom vækst. Flere og flere danske virksomheder flytter deres dokumenter i skyen hver eneste måned - men desværre ikke altid i det tempo, som man gerne vil.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
MCSA Microsoft SQL 2016 Database Development (start 10. aug. online)

Jobindex Kurser

Drømmer du om at udvikle SQL-databaser og blive Microsoft Certified Solutions Associate?

På kurset vil du modtage undervisning i, hvordan du implementerer databaseobjekter, samt konfiguration, styring og fejlfinding af disse. Du vil også lære om triggere, XML-data og forskellige former for queries, bl.a. subqueries og data queries og en hel del mere.

Dette e-learningskursus er opbygget af dybdegående onlinekurser, hvormed du kan få praktisk erfaring og samtidig opbygge dine kompetencer som SQL-databaseudvikler. Som en del af kurset er der adgang til e-bøger og MeasureUp, som er et eksamenssimuleringsværktøj, der gør det muligt for dig at teste, om du er klar til at gå op til certificering.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
IT-sikkerhedskursus - it security course in English (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

IT-sikkerhedskursus for dig, som har behov for at få afklaret de helt essentielle principper for netværkssikkerhed og risikohåndtering. CompTIA-certificeringerne er for dig, som gerne vil have foden inden for i IT-branchen.

De leverandøruafhængige certificeringer er kendte og respekterede i hele verden. De er derfor særdeles relevante for dig, som søger jobs i store virksomheder, der også har aktiviteter i andre lande end Danmark.

Selve kurset består af 10 omfattende e-learningmoduler, som du skal gennemgå. Med til kurserne kommer der fagbøger, som du skal læse sideløbende. Disse fagbøger leveres elektronisk til dig kvit og frit - og du har adgang til dem i et helt år. Dermed har du mange muligheder for at specialisere dig, også når du har afsluttet selve kurset.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Cisco Certified Network Associate (CCNA) (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

CCNA, Cisco Certified Network Associate, er målrettet dig, der vil øge dine grundlæggende kompetencer inden for netværk. Kurset sætter dig i stand til at bestride jobs som netværkstekniker og -administrator samt en bred vifte af specialist- og konsulentjobs.

Besidder du en CCNA-certificering, skal du være i stand til at installere, konfigurere, anvende og fejlfinde på mediumstørrelse routed og switched netværk. Herunder også at implementere og verificere forbindelser til fjerntliggende installationer i et WAN (Wide Area Network), såvel som at have et godt arbejdskendskab til protokoller som IP, EIGRP, Serial Line Interface Protocol, Frame Relay, RIPv, VLANs, Ethernet og Access Control Lists (ACLs).

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
ASP.NET web application med HTML5 og CSS3 (start 10. aug. online)

Jobindex Kurser

Lær at arbejde med ASP.NET-programmering og udvikling af webapplikationer, så du kan opnå certificeringen MCSD App Builder.

Du lærer hvordan du anvender JavaScript med CSS3 og HTML5, samt hvordan du bruger ASP.NET MVC-skabeloner til oprettelse og udvikling af nye webapplikationer. Dertil bliver du bl.a. undervist i ASP.NET Web API, WebSockets og design af brugeroplevelsen med henblik på adaptive brugergrænseflader.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. Kurset henvender sig primært til dig, der ønsker at arbejde med ASP.NET og programmering af webapplikationer.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
ASP.NET Web Application med C# (start 10. aug. online)

Jobindex Kurser

Lær at arbejde med C#-programmering, ASP.NET, og bliv Certified MCSD App Builder.

Du får undervisning i at oprette nye webapplikationer og designe brugergrænseflader. Kurset kommer bl.a. omkring Web API, symmetrisk og asymmetrisk kryptering samt programmering til forskellige platforme som JavaScript, JSON og XAML. Herudover vil du lære om data access med MS Azure og meget, meget mere.

Det anbefales, at du har erfaring i brug af pc, internet og webapplikationer i almindelighed. Herudover skal du have en interesse for at lære om programmering og lyst til at arbejde med ASP.NET MVC 5. Det er ligeledes en forudsætning, at du har forudgående erfaring med programmering/udvikling, samt Visual Studio.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
App-udvikling med Xamarin (start 10. aug. i E-learning)

Jobindex Kurser

Kurset i mobilappudvikling er opbygget over Microsoft MCSD i Windows Store Apps samt et sæt spritnye kurser i appudvikling i Xamarin.

Xamarin muliggør mobilappudvikling til såvel iOS, Android og Windows via samme kodebase - så det er et rigtig snedigt værktøj at lære at kende, hvis man gerne vil arbejde med appudvikling.

I 2016 blev Xamarin opkøbt af Microsoft. Det er efterfølgende komplet vævet ind i Visual Studio, så hvis du allerede kender det, er du faktisk rigtig godt på vej.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Amazon AWS Certified Solutions Architect (start 10. aug. online)

Jobindex Kurser

Lær at arbejde med et AWS-miljø og hvordan dette kan blive mere effektivt. Som en del af kurset lærer du bl.a. at konfigurere og administrere systemer i Amazon Cloud.

Efter kurset vil du være i stand til at tage beslutninger på baggrund af Amazon Web Services arkitektoniske principper, ligesom du vil have viden om og praktisk erfaring med bl.a. Amazon Machine Images, AWS solutions og serverløs computing og en hel del mere.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. Kurset henvender sig primært til dig, der ønsker at arbejde med arkitektur og infrastruktur i et AWS-miljø.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Amazon AWS Certified Developer Associate (start 10. aug. online)

Jobindex Kurser

Lær at arbejde med implementering og udvikling af webapplikationer, og få samtidig muligheden for at blive certificeret som AWS Certified Developer Associate.

Du vil bl.a. modtage undervisning i hvordan du arbejder med de udviklingsrammer og -værktøjer som AWS er en del af. Du kommer også omkring arbejdet i et serverløst computing-miljø, hvor du vil få kompetencer indenfor Amazon Simple Storage Service (S3), Virtual Machines, Amazon API Gateway, PostgreSQL og meget andet.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. E-learningsskurset henvender sig særligt til dig, der ønsker at arbejde med cloud computing og Amazon Web Services.

Jobindex Kurser
ZBC
SOSU ZBC søger underviser til udvikling af digitale læringsforløb

ZBC, Næstved, Slagelse eller Roskilde

ZBC udbyder Grundforløb 2 rettet mod uddannelsen til social- og sundhedsassistent (SSA-uddannelsen) samt social- og sundhedshjælper (SSH-uddannelsen) som fjernundervisning.

I den forbindelse søger vi pr. 1. oktober 2020, og gerne før, en underviser, der i tæt samarbejde med vores kolleger skal udvikle digitale læringsforløb samt facilitere undervisningen på forløbet. Så brænder du for at facilitere undervisning og for at udvikle digitale læringsforløb, er du måske lige den, vi søger.

Du skal, i tæt samarbejde med dine kolleger, udvikle læringsmateriale til grundforløbets 20 uger. Læringsaktiviteterne dækker den tematiske undervisning i uddannelsesspecifikke fag, naturfag, dansk, førstehjælp og brandbekæmpelse.

JYSKJYSK Danmark søger elever til hele landet

JYSK

Vil du arbejde i en international retailkæde, hvor personlig udvikling, teamspirit og gode kollegaer går hånd i hånd med effektivitet og benhård stræben efter at være nr. 1? Ser du dig selv i et job med mulighed for ansvar og hvor talent værdsættes og den ekstra mil belønnes?

JYSK

Kan du nikke genkendende til ovenstående, og er du klar til at yde Danmarks bedste kundeservice? Trives du med forskellige arbejdsopgaver, hvor konkurrence er en del af hverdagen, og kan du indgå i en topmotiveret salgskultur, med attraktive bonusser? Så er du præcis den elev, vi er på udkig efter.

You meet possibilities and we offer you…

 • en professionel elevuddannelse med skoleophold på vores eget Academy
 • et springbræt til mange forskellige kompetencer
 • udvikling og træning som en vigtig del af hverdagen
SkattestyrelsenSagsbehandlere til bekæmpelse af sort økonomi

Skattestyrelsen, Næstved

Vil du være en af vores nye sagsbehandlere inden for kontrol af sort økonomi? Har du indsigt i økonomiske sammenhænge i regnskaber, budgetter og privatforbrugsberegninger? Og vil du være med til at sikre, at alle borgere og virksomheder betaler den skat, de skal? Så er her muligheden for at gøre en synlig forskel – da vi søger nye medarbejdere til vores enhed i Næstved.

Skattestyrelsen kontrollerer borgere, der driver uregistrerede virksomheder, og som derfor ikke afregner den korrekte skat til samfundet. Som sagsbehandler bliver du en del af vores team, der arbejder med kontrol af disse uregistrerede virksomheder.

Din hverdag vil bestå af bl.a. følgende arbejdsopgaver:

 • Kontrol af sort økonomi, herunder gennemgang af bankudtog, pengestrømsanalyse, privatforbrugsberegninger samt regnskaber mv.
 • Tværgående samarbejde med Skatteforvaltningens øvrige afdelinger.
 • Samarbejde med andre myndigheder.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenAnalytisk ledelsesstøtte til Afdelingen Borgere i Skattestyrelsen, Næstved

Skattestyrelsen

Er du en holdspiller, der motiveres af at have mange bolde i luften, selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode kolleger? Vi er netop nu på udkig efter en dygtig kollega, der søger faglige udfordringer som ledelsesstøtte i en fleksibel hverdag i Skattestyrelsen.

Du bliver en del af teamet i Styring og Kvalitet, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden, griber nye opgaver og træder til, hvor der er behov, fx:

 • Meget forskellige ad hoc-opgaver, og du skal derfor kunne lide at blive udfordret, at udvikle og tænke ”ud af boksen” med henblik på at understøtte ledelsen i afdelingen.
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation og analyser.
 • Produktionsplanlægning, drift, opfølgning og styring af afdelingens opgaver og aktiviteter.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenMedarbejdere med interesse for skat (tidsbegrænset stilling)

Skattestyrelsen, Næstved

Har du interesse for skat, jura og offentlig administration?

Afdelingen Borgere i Næstved er lige nu på udkig efter dygtige og engagerede medarbejdere til juridiske opgaver inden for skatteområdet i en tidsbegrænset periode med tiltrædelse snarest muligt og som ophører ved årets udgang 31. december 2020.

Borger-enhederne i Næstved arbejder med borgerbeskatning, herunder sagsbehandling, vejledning og kontrol - fx kontrol af afmeldte virksomheder, forskudsopgørelser/genoptagelses-anmodninger fra borgere samt borgeres beskatning af værdipapirer.

Dine opgaver vil blive en eller flere af følgende:

 • Sagsbehandling og kontrol af skatteansættelser.
 • Deltage i afdelingens specialopgaver.
 • Administration og vejledning i forbindelse skatteansættelser.
Skattestyrelsen
SkattestyrelsenLedelsesstøtte til afdelingen Borgere i Skattestyrelsen, Næstved

Skattestyrelsen

Er du en holdspiller, der motiveres af at have mange bolde i luften, selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode kolleger? Vi er netop nu på udkig efter en dygtig kollega, der søger faglige udfordringer som ledelsesstøtte i en fleksibel hverdag i Skattestyrelsen.

Du bliver en del af teamet i Styring og Kvalitet, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden, griber nye opgaver og træder til, hvor der er behov, fx:

 • Meget forskellige ad hoc-opgaver, og du skal derfor kunne lide at blive udfordret, at udvikle og tænke ”ud af boksen” med henblik på at understøtte ledelsen i afdelingen.
 • Besvarelse og koordinering af konkrete minister-, ombudsmandshenvendelser samt høringer m.m.
 • Produktionsplanlægning, drift, opfølgning og styring af afdelingens opgaver og aktiviteter.
Skattestyrelsen