57 job matcher din søgning 57 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 57 resultater.
CuriaØkonomichef

Curia søger for kunde

Er du økonomichefen, der kan være med til at sætte kursen og udfordre den øvrige ledelsesgruppe på de kommende års vækstrejse?

Du bliver ansvarlig for økonomien for flere selskaber, der har beliggenhed i Midt-/Vestjylland. Med reference til den administrerende direktør indgår du i koncernens ledergruppe og bliver dermed en betroet sparringspartner for dine lederkollegaer.

Det handler naturligvis om vækst, udvikling og øget omsætning, men der er i koncernen et stort fokus på den enkeltes trivsel og dermed en god work-life-balance. Kulturen er uformel og uden organisatorisk hierarki – alle bidrager med lige stor vigtighed.

Grimme Skandinavien A/S
Alsidig og engageret regnskabschef søges til solid virksomhed

Grimme Skandinavien A/S, Rødkærsbro

Kompetent styring af virksomhedens økonomi

Vi søger en dedikeret kollega, der ønsker at indgå i en velfungerende økonomiafdeling præget af et højt fagligt niveau og sparring med kollegaer, og hvor en positiv og uformel stemning er en naturlig del af hverdagen. Du skal kunne trives i en mindre virksomhed, hvor vi i fællesskab administrerer 4 skandinaviske selskaber (Danmark, Finland, Norge og Sverige).

Med reference til vores administrerende direktør får du ansvaret for nedenstående arbejdsopgaver;

 • Kompetent ledelse og udvikling af økonomiafdelingen, bestående af en praktikant, en økonomiassistent samt en controller. Med kompetent mener vi, at du ønsker at inddrage og være en informativ og lydhør leder, der har et overblik over afdelingens aktiviteter.
Grimme Skandinavien A/S
CuriaVicekontorchef til Regnskab i Center for Administration

Curia søger for Region Nordjylland i Aalborg

Har du lyst til personaleledelse, har du en solid økonomisk indsigt samt mod på at stå i spidsen for varetagelsen af regionens regnskab i Center for Administration?

Regnskab varetager forvaltningen af regionens økonomi, herunder løsningen af de daglige økonomiske og administrative opgaver, som består af:

 • Bogholderifunktion – med styring og opfølgning af Regionens betalinger til både ind- og udland
 • Debitorfunktion – med styring og opfølgning af betalinger til Regionen
 • Afregning vedrørende kursus/tjenesterejser
Skatteministeriet
Skatteministeriet søger kontorchef til Moms, Afgifter og Told

Skatteministeriet, København

Som økonomisk kontorchef i kontoret Moms, Afgifter og Told sidder du med ved bordet, når grundlaget for skattepolitikken på blandt andet afgiftsområdet skal udformes. Kontoret har ansvaret for policyudvikling, økonomiske beregninger og lovgivning vedrørende moms, afgifter, told og spil, og du vil få en central rolle i forbindelse med rådgivning af ministeren og departementschefen på dette område.

Som økonomisk kontorchef vil du få ansvaret for den daglige ledelse af medarbejderne i kontoret Moms, Afgifter og Told i fællesskab med den juridiske kontorchef. Kontoret er et af ti kontorer i afdelingen Lovgivning og Økonomi. Kontoret varetager en række opgaver, som omfatter løbende ministerbetjening, policy-formulering og lovgivning om moms, afgifter, told og spil. I den sammenhæng bidrager kontoret blandt andet til det årlige finanslovsarbejde og løbende ved nye skatteinitiativer.

Jobindex A/S
Nordic financial manager til Despec-koncernen

Jobindex A/S søger for Despec Denmark i Lynge

Kan du lede og motivere et erfarent finansteam? Og er du klar til at få ansvar for økonomien i en international koncern med 5 selskaber fordelt over hele Norden?

Så bliv en del af Despec.

Som nordic financial manager får du ansvaret for et team på 8 erfarne økonomimedarbejdere, bl.a. vores financial controllers, debet- og kreditbogholdere samt for vores kantineleder. Din hovedopgave bliver at lede, coache og videreudvikle teamet, som varetager alle økonomiopgaver for de 5 Despec-selskaber i Norden.

Du sikrer, at de daglige arbejdsopgaver i teamet udføres rettidigt og i høj kvalitet, og du deltager selv aktivt i afviklingen af opgaverne, når behovet opstår.

Som et led i den fortsatte udvikling vil du i samarbejde med vores CEO blive involveret i arbejdet med at vedligeholde, videreudvikle og optimere processer og arbejdsgange i Despec i et nordisk perspektiv.

Jobindex A/S
Brødrene A & O Johansen A/S
Regnskabschef med udpræget forretningsforståelse

Brødrene A & O Johansen A/S, Albertslund

Med reference til direktionen søger vi en forretningsorienteret regnskabschef, som med en udpræget procesforståelse evner at se forbedringsmuligheder for de processer, som regnskabs-/økonomifunktionen arbejder efter.

Brødrene A & O Johansen

Som børsnoteret virksomhed lægger vi vægt på, at vores nye regnskabschef har stærke it-kompetencer og en solid erfaring med en virksomheds økonomi- og regnskabsforhold. Vi forventer, at du er analytisk velfunderet med en teoretisk baggrund på niveau med HD (R) eller tilsvarende.

Dine primære ansvarsområder vil være:

 • Ledelse og videreudvikling af økonomiafdelingens team på ca. 20 medarbejdere, herunder controllere, debitor-, kreditor- og finansbogholderi
 • Intern regnskabsrapportering, herunder udarbejdelse af måneds- og kvartalsregnskaber
 • Delårsrapporter til Fondsbørs samt eksternt årsregnskab baseret på IFRS
Brødrene A & O Johansen A/S
Københavns Lufthavne A/SHead of Financial Controlling & Reporting (8584)

Københavns Lufthavne A/S, Kastrup

Vi søger en Head of Financial Controlling & Reporting til Københavns Lufthavne A/S (CPH) som brænder for regnskabsaflæggelse, rapportering og SKAT. Ledelse og udvikling af medarbejdere er højt på din agenda. Hvis du har en positiv ”CAN-DO” attitude samt stræber efter at levere høj kvalitet, er det dig vi søger!

Vi søger et talentfuldt fagligt anker til at lede vores financial controlling team bestående af fem medarbejdere. Du bliver en del af Finance og deltager i ledergruppe med fem øvrige kollegaer.

Du er hands-on og sammen med teamet er i ansvarlige for at opretholde regnskabspraksis, nye standarder, månedlig og kvartalsvis controlling, konsolidering og rapportering under IFRS herunder rapportering til fondsbørsen.

PopulosFinancial Manager

Populos recruiting on behalf of client in Aarhus

Are you motivated by creating the financial overview enabling the right decisions in a global company?
Are you longing for developing your leadership skills?

If yes – then you might be the candidate, we are looking for.

As the Financial Manager you are responsible for all financial transactions from A-Z in the Danish business unit, and your overall main areas of responsibility are:

 • Monthly accounts
 • Delivering financial reporting on a weekly basis
 • Establishing the finance business partner function

You become responsible for a small team skilled with accounting and administrative competencies, securing that the figures are right and that all policies and procedures are compliant. Further you and your team will participate in an impending ERP implementation.

FoodCareer.dkAmbitiøs Finance Manager og sparringspartner for direktion

FoodCareer.dk søger for kunde

Har du viljen, lyst og drive til at løfte virksomheden til næste niveau?

Du tilbydes en spændende og selvstændig stilling med gode muligheder for at præge såvel din egen som koncernens udvikling i en virksomhed, hvor værdier og kultur er i højsædet.

 • Du vil få ansvar for virksomhedernes økonomifunktion og de administrative systemer. Herudover får du et overordnet ansvar for virksomhedens fysiske rammer og IT-drift
 • Din primære opgave vil være rettet imod regnskabs- og økonomistyringsopgaver med udførelse af konkrete driftsmæssige opgaver. Bogholderi kan outsources afhængig af ansøgeren i det omfang det ikke allerede er det.
 • Du kommer til at arbejde tæt sammen med virksomhedens direktør og de øvrige nøglepersoner i organisationen.
GAME Denmark
Are you GAME’S new Finance & Admin Manager?

GAME Denmark, Copenhagen

At GAME, we love asphalt. As a playground, as a meeting place, and as the foundation for creating social change. GAME is a Top 150 NGO and since 2002 our young volunteers and staff have been hard at work to create lasting social change by establishing innovative facilities and educating young people as leaders and role models in street sports.

We’re looking for an experienced senior colleague who will be able to lead our cross-cutting Finance & Admin Team with confidence. The goal is to make the administration leaner in order to increased impact delivery across all facilities and programs.

You will be based at HQ in Copenhagen and will have overall responsibility for high performance and efficiency in GAME’s finance and administration. You will refer to the CEO and be the direct manager for our two Admin Officers and our part-time IT Junior Coordinator.

GAME Denmark
Professionshøjskolen Absalon
Erfaren teamleder til økonomi og forretning

Professionshøjskolen Absalon, Sorø

Vi søger en teamleder med personaleansvar til Team Forretning i Økonomi. Vi har brug for dig, som er skarp på økonomistyring, business intelligence og procesoptimering. Med dine erfaringer fra tidligere lederstillinger forstår du at motivere og udvikle dit team.

Du kommer til at stå i spidsen for et team, der leverer tværgående økonomi- og virksomhedsstyring. I skal sammen levere god og sikker drift og udvikle økonomifunktionen til endnu mere værdiskabende nøglefunktion på Absalon.

Som teamleder vil du, sammen med dit team, blandt andet løse følgende opgaver:

 • Leder af Team Forretning.
 • Sikker drift og ledersparring.
 • Udvikling af økonomifunktionen.
 • Daglig personaleledelse.
Vækstfonden
Souschef til Vækstfondens kontor i Randers

Vækstfonden

Med reference til erhvervskundedirektøren bliver du en del af et team på 22 engagerede medarbejdere, der leverer samlede finansieringsløsninger til små og mellemstore virksomheder i Midt- og Nordjylland.

Jobbet byder på en spændende kombination af følgende opgaver:

 • Daglig personaleledelse af en del af teamet, herunder sikre motivation og trivsel, så det høje medarbejderengagement og tilfredshed fastholdes og udvikles
 • Videreudvikle den høje faglighed i teamet, herunder risikoforståelse, ved at sparre med kundechefer i konkrete sager og deltage som sekundær i udvalgte sager
 • Løbende opfølgning på afdelingens kredit- og complianceopgaver
 • Repræsentere Vækstfonden udadtil med fokus på at udbrede kendskabet til vores værditilbud og styrke partnerskaber med interessenter
Vækstfonden
ISS Facility Services A/S
Business Unit Finance Manager

ISS Facility Services A/S, Søborg

ISS Denmark is looking for a Finance Manager to join our Business Finance team in our Danish headoffice in Søborg. Would you like to be part of a high-impact energetic team with high degree of influence and management exposure?

The main responsibility of Business Finance is to perform business controlling, ensure compliance and provide financial analysis of the commercial performance for Management and the independent Divisions.

As Finance Manager for the business unit you are direct manager of 3 senior business controllers and have an overall responsibility for a total finance organization of 11 employees, who are supporting the Key Accounts within the business unit.

ISS Facility Services A/S
Boligforeningen AABLeder af huslejeopkrævning

Boligforeningen AAB, København

Som leder i Boligforeningen AAB bliver du en del af en forening i kontinuerlig forandring, hvor faglig og personlig udvikling samt arbejdsglæde prioriteres højt.

Vi søger en leder, som både skal være daglig leder og faglig sparringspartner. Det er derfor en forudsætning, at du enten har kendskab til opgavetypen, eller at du ser det som en faglig udfordring at blive danmarksmester inden for feltet. Med andre ord, skal du med tiden kunne sparre med et meget erfarent team, og selv kunne deltage i opgaverne i perioder med spidsbelastning.

Du bliver en del af økonomichefens ledergruppe, der også består af regnskabschefen og lederen af Byggeøkonomi. Du er desuden del af administrationens udvidede ledelsesteam, hvor alle chefer og mellemledere i fællesskab følger op på drift og produktion, og drøfter fælles ledelsesopgaver.

nemlig.comAmbitiøs Finance Business Partner til Danmarks førende e-commerce-supermarked

nemlig.com, Brøndby

Vores Finance Business Partner arbejder meget selvstændigt, og du vil være direkte sparringspartner for vores kategoriledelse og økonomidirektøren og samtidig have en stor berøringsflade med hele organisationen. Du refererer til nemlig.coms økonomidirektør og indgår i ledergruppen i Økonomi. Samtidig indgår du i ledergruppen i Kategori med stiplet linje til kategoridirektøren.

De primære arbejdsopgaver omfatter:

 • Proaktiv sparring med direktører og kategorichefer omkring mulige forbedringer i rentabilitet, omkostninger og effektivitet
 • Udarbejde modeller, løbende analyse og dialog med kategori for at sikre optimering af salg, sortiment, kampagner, vareomkostninger, leverandørtilskud etc.
 • Samarbejde med Business Insight-teamet om at udstille performance-måling og andre værdifulde data for leverandører, kategoriorganisationen og ledelsen
Hansen Toft A/SGroup Finance Manager

Hansen Toft A/S søger for Nic. Christiansen Gruppen i Kolding

Karrierestilling i international koncern

Nic Christiansen Gruppen er en international koncern i bilindustrien. Selskabet har i en lang årrække leveret markant vækst og er i dag en forretning med tilstedeværelse i fem lande. Der gennemføres på daglig basis et stort antal transaktioner og det er derfor afgørende at selskabets driftsorganisation på alle tidspunkter fungerer optimalt.

Med reference til selskabets CFO bliver du ansvarlig for et team på ni medarbejdere. I samarbejde med CFO og resten af ledergruppen for økonomi, sikrer du den økonomiske og finansielle styring af Nic. Christiansen Gruppen. Du har fokus på at udvikle din afdelings evner inden for financial controlling, således at der i stigende grad leveres forretningsunderstøttende og -udviklende data og du er garant for en retvisende og rettidig ekstern og intern rapportering.

Hansen Toft A/S
Randstad A/S
Statsautoriseret revisor

Randstad A/S søger for Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Taastrup

På vegne af vores kunde Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab søger Randstad en statsautoriseret revisor med partnerpotentiale til deres hovedkontor i Taastrup. Du vil indgå i ledergruppen og få ansvaret for en række strategiske områder.

Ri har store ambitioner og en lang stolt tradition for kvalitet. Det betyder for dig, at du vil komme til at arbejde med kunder og kolleger der sætter barren højt.

Du vil få ansvaret for en interessant portefølje af kunder, hvor der eksisterer en række alsidige opgaver inden for revision og rådgivning.

Dine opgaver kommer bl.a. til at omfatte:

 • Revision og regnskabsaflæggelse
 • Rådgivning af eksisterende kunder og proaktive tiltag over for nye kunder
 • Håndtering af en lang række forskellige rådgivningsydelser for kunderne såsom sparring omkring strategi, økonomistyring mm
Cobblestone A/SØkonomichef og daglig leder af Cobblestone Hotel Asset Management

Cobblestone A/S, Valby

Vil du lede og videreudvikle Cobblestones forretningsområde for forvaltning af hotelejendomme?

Som økonomichef vil du også være den daglige leder og stå i spidsen for vores specialiserede Hotel-team, som består af 5 medarbejdere. Vores hverdag er præget af sparring og samarbejde, og vi ved, at vi er bedre, når vi bruger hinanden både fagligt og personligt.

Du vil have ansvar for at lede vores forretningsområde for forvaltning af hotelaktiver. Vores kunder er primært ambitiøse udenlandske investorer specialiserede i hotelejendomme, og vores ydelser omfatter bogholderi og regnskab, rapportering til moderselskaber og ydelser omkring transaktioner. Desuden vil du skulle være i tæt løbende dialog med vores kunder, da vores samarbejde er meget tæt og tilpasset den enkelte kunde.

Dinex A/SFinance Manager Aftermarket Division

Dinex A/S, Middelfart

Baseret på et stærkt forretningsorienteret mindset, får du ansvaret for at lede holdet omkring og udvikle økonomifunktionen i forhold til forretningens stadigt stigende krav og forventninger i både ind- og udland. Du bliver en vigtig sparringspartner, der formår at sikre og formidle et rettidigt overblik – igennem en arbejdsstil, der er ballanceret mellem at være stærkt driftsorienteret i forening med et strategisk udsyn.

Din dagligdag vil bl.a. bestå af opgaver som:

 • Ledelsesrapportering i forhold til AEM Divisionen samt koncernen
 • Udarbejdelse og opfølgning af budgetter
 • Likviditetsstyring, udarbejdelse af forecast
Profectus-Resource ApSAfdelingsleder med fokus på kvalitetssikring og processer

Profectus-Resource ApS søger for Nomia, Slagelse

Vi søger en ambitiøs afdelingsleder, der brænder for at drive forretningen og hjælpe vores kunder bedst muligt, sammen med et team af dygtige og enagerede regnskabskonsulenter. Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor der er plads til ambitioner så er Nomia måske din nye arbejdsplads.

Opgaver:

 • Kvalitetssikring og opfølgning på processer
 • Personaleledelse af fem engagerede medarbejdere
 • Planlægning af produktion