9 job matcher din søgning 9 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 9 af 9 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuussuup Atuarfia søger pedel-leder/job-nr. 479/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Nuussuup Atuarfia søger pedel-leder som ansættes 1. oktober 2020

Pedellens arbejde omfatter bl.a. at:

 • Tilrettelægge arbejde for pedelmedhjælpere
 • Føre tilsyn med bygninger, installationer og inventar herunder rengøring
 • Fjerne affald og holde skolens udendørsarealer
 • Hente, bringe og fordele post m.v.
 • Modtage og fordele varer samt materialer
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en engageret chefkonsulent til de borgerrettede tilbud i Foranstaltningsafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder vi med sociale problemstillinger, udfordringer og har store ambitioner. Vi vejleder, rådgiver og udvikler nye tiltag inden for forebyggelse og sociale forhold.

Vi søger en chefkonsulent til de borgerrettede tilbud. De borgerrettede tilbud består p.t. af rejsehold til behandling af seksuelle overgreb, telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq mv., ansøgninger til nordisk pension samt tilskudsansøgninger.

Chefkonsulenten skal være med til at sikre driften, til at kvalitetssikre de borgerrettede tilbud samt til at være med til at udvikle området. De borgerrettede tilbud skal matche borgernes behov og være fagligt funderede.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorchef til Indkøb, Byggeri og Indkvartering i Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at stå i spidsen for udviklingen og gennemførelsen af strategisk indkøb, byggeri, indkvarterings- og udviklingsområdet - så er du personen vi søger.

Som kontorchef skal du primært varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Ledelsesansvaret for syv fuldtidsmedarbejdere og en elev
 • Optimere og effektivisere områderne i kontoret
 • Samkøring og optimering af den interne webshop, contract management systemet samt indkøbsanalysesystemet

Vi kan tilbyde dig en spændende chefstilling med mange udfordringer, en uformel omgangstone og stor bredde i arbejdsopgaverne, hvor dialog, udvikling og indflydelse er væsentlige nøgleord.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en engageret afdelingschef til Myndighedsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder vi med sociale problemstillinger, udfordringer og har store ambitioner. Vi vejleder, rådgiver og udvikler nye tiltag inden for forebyggelse og sociale forhold.

Vi søger en afdelingschef til Myndighedsområdet, som bl.a. arbejder med understøttelse af juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner, der arbejder med udsatte børn og unge. I enheden vil man også på sigt arbejde med handicapområdet og andre dele af det sociale område.

Vi søger en afdelingschef med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommisionen søger en faglig stærk afdelingsleder

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Der forestår et vigtigt og spændende arbejde i sekretariatet og vi har meget brug for en initiativrig og selvstændig afdelingsleder, gerne med erfaring fra lignende stilling.

Vi søger en person som har lyst til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver af økonomisk, administrativ og praktisk karakter i en travl hverdag.

Afdelingslederen skal have et økonomisk overblik og være projektledende i forhold til den administrative og praktiske linje.

Opgaverne omfatter regnskab i IRIS og Prisme, administrative opgaver, praktiske driftsopgaver og ad hoc-opgaver.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Afdelingsleder til Afdeling for Kultur og Event/job-nr. 473/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Rammerne for arbejdet på kulturområdet danner Kommuneqarfik Sermersooqs Samarbejdsaftale, Kulturpolitik og Hovedstadsstrategi. Arbejdsopgaverne i Kultur og Event-afdelingen er mangfoldige og rækker fra kommunale arrangementer, kulturfestivaller, behandling af kulturtilskud og fondsmidler til museumsvirksomhed, forvaltning af kommunens kunstgenstande og meget mere.

Vi søger en – gerne erfaren – afdelingsleder til at indgå i det tværfaglige hold på Kommuneqarfik Sermersooqs kulturområde og varetage en række opgaver, herunder:

 • Strategiudvikling og implementering
 • Koordinering af administrative opgaver
 • Ledelse af institutionslederne
 • Ledelse af sekretariatsmedarbejderne
 • Planlægning af projekter og arrangementer på kulturområdet, såvel som på tværs af kommunens afdelinger
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Teamleder til afdelingen Job- og Vejledning i Majoriaq Nuuk/job-nr. 471/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Opgaverne i afdelingen for job- og vejledning i Majoriaq består primært af arbejdsanvisning, ledighedsregistrering, faglig opkvalificering af ledige, aktivering af ledige, virksomhedskontakt, ansøgninger om ansættelse af udefrakommende arbejdskraft, ansøgninger om mobilitetsydelse, ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og fleksjob.

Centerlederen for Majoriaq Nuuk har det overordnede ansvar for centerets budget, drift og opgaveløsninger i henhold til Inatsisartutlov nr. 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Stillingens indhold:

 • Sikre at forretningsgange og sagsbehandling tilrettelægges og følges
 • Sikre løbende indberetninger til udarbejdelse af statistik
 • At sikre udvikling af medarbejderne og sparring
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Chefpsykolog

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Chefpsykolog søges til Center for National Vejledning i afdelingen Studenterrådgivningen

Vil du være chef for ca. 12 medarbejdere i den landsdækkende social- og psykologisk rådgivning – i daglig tale Studenterrådgivningen – med placering i Nuuk? Vil du udvikle rådgivnings- og behandlingstilbuddene for alle under uddannelse og borgere i Majoriaq-forløb?

Ledelsesmæssige opgaver er bl.a.:

 • Personaleansvar for de ansatte på studenterrådgivningen
 • Faglig udvikling og koordinering af den ansattes arbejdsopgaver på studenterrådgivningen
 • Afholdelse af udviklingssamtaler for de ansatte på studenterrådgivningen
Grønlands Selvstyre
Ledende Overlæge til Akut Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland
I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland.
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen, Nuuk
Jobcenter