56 job matcher din søgning 56 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 56 resultater.
Gribskov Kommune
Afdelingsleder til nybygget skole i Helsinge

Gribskov Kommune

Har du lyst til at blive en vigtig del af vores ledelsesteam og være med til at sætte dit præg på, hvordan vi fortsat udvikler vores skole?

Vi tilbyder et spændende lederjob med en afvekslende hverdag og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi har dedikerede og omstillingsparate medarbejdere, en mangfoldig børnegruppe og forældre, der bakker op.

Du vil få ansvaret for den pædagogiske udvikling og ledelse af vores mellemtrin (3.-6. kl.) samt varetage ledelsesopgaver knyttet til skolens specialtilbud. I ledelsesteamet fordeler vi opgaver og ansvar imellem os, og du vil få mulighed for at byde ind i forhold til dine særlige kompetencer og interesser.

Gribskov Kommune
Rungsted private RealskoleSFO-leder

Rungsted private Realskole

For at få et bredere ansøgerfelt har vi valgt at genopslå stillingen.

Rungsted private Realskole søger en ny SFO-leder, da vores nuværende leder gennem mere end 10 år har fået nye opgaver på skolen.

Rungsted private Realskole er en velfungerende skole med ca. 630 børn fra Miniforskole til 9. klasse og 90 ansatte.

Der er knap 200 børn i vores SFO og 10 ansatte, som hver dag sørger for, at børnene har en spændende, udfordrende og sjov ”efter-skoletid”.

De fysiske rammer er særdeles gode. Der er både yderst velegnede udendørs som indendørs faciliteter, som hver især gør spændende aktiviteter mulige. Blandt andet er ”Junglen” et område, hvor børnene er ude hele året - uanset vejret. Der er både områder og lokaler, som SFO deler med skolen og områder, som SFO'en alene råder over.

Aarhus KommunePædagogisk leder til Bakkegårdsskolen

Aarhus Kommune, Trige

Tryghed, glæde og fællesskab skaber rammerne for Bakkegårdsskolen. Trivsel og læring går hånd i hånd, og vi søger derfor efter en pædagogisk leder til indskolingen og SFO, som har hjertet på rette sted, stærke lederkompetencer og en god faglig ballast.

Bakkegårdsskolen er en veldrevet skole beliggende i det nordlige Aarhus. Skolen rummer diversitet og sætter fokus på et godt samarbejde med lokalområdet. Du får ansvar for den daglige ledelse af 16 lærere, 7 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere og 1 SFO-mellemleder.

Hvis du lyst til at arbejde med ledelse og motiveres af at skabe sammenhæng og faglig kvalitet på tværs af skole og fritidsområdet, så er Bakkegårdsskolen det helt rigtige sted for dig. Du bliver en del af en lokal skole, hvor vi vil hinanden og arbejder aktivt med at skabe en hverdag med høj social og faglig trivsel for børn og voksne.

Køge KommuneSFO-leder til Alkestrup SFO – Alkestrupskolen

Køge Kommune, Tureby

Alkestrup SFO har stor søgning i lokalområdet og servicerer børn og unge i alderen 5-18 år, da vi både har SFO1, SFO2, juniorklub og ungdomsklub i det hyggelige landsbymiljø i Algestrup/Tureby i Køge Kommunes sydligste del. Alkestrup SFO har dejlige lokaler og store udenomsarealer med bl.a. ny multibane, legepladser og fodboldbane. – Og så ligger institutionen sammen med skolen i naturskønne omgivelser.

Du vil hos os finde en dejlig rummelig – men overskuelig, arbejdsplads med godt samarbejde mellem SFO og skole. Vi er i gang med en omstrukturering på SFO, som vi glæder os til, at samarbejde med dig omkring. Der bliver blandt andet fokus på grøn omstilling. Samtidig er vi ved at indrette lokaler med bl.a. klatrevæg, så børnene om eftermiddagen kan tilbydes flere spændende aktiviteter.

Kalundborg Kommune
Afdelingsleder til Børn, Læring og Uddannelse

Kalundborg Kommune

Stillingen som afdelingsleder i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse indebærer ledelse af forskellige faglige enheder, der primært understøtter skole- og uddannelsesområdet.

Fagcenteret fungerer som sekretariatsfunktion og har blandt andet til opgave at understøtte direktør, centerchefer samt dagtilbudsledere og skoleledere med at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn lærer, trives, udvikles og dannes gennem hele livet. Afdelingslederen har en understøttende funktion i forhold til analyser, sagsfremstillinger samt diverse leverancer til både det politiske niveau og øverste administrative niveau.

Som afdelingsleder i Børn, Læring og Uddannelse er det væsentligt, at du har forståelse for både de strategiske linjer i Kalundborg Kommune, den politiske ramme og de driftsmæssige vilkår.

Kalundborg Kommune
Ambitiøs og udviklingsorienteret pædagogisk leder søges til Årby Skole

Kalundborg Kommune

Har du ambitioner, og har du stærke relationelle og kommunikative kompetencer? Ser du styrken i et stærkt teamsamarbejde, og er du velfunderet i den systemiske tilgang? Så bliv en del af vores dejlige skole, som ligger i skønne omgivelser!

Vi vægter skole-hjemsamarbejdet højt, og medarbejdere og ledelse arbejder professionelt sammen om elevernes læring og trivsel.

Din primære opgave er den faglige og personalemæssige ledelse af det pædagogiske personale i indskoling og SFO, i tæt samarbejde med skolelederen.

Her vil du få ansvaret for videreudviklingen af de inkluderende læringsfællesskaber og SFO-tilbuddet, ligesom du vil få et særligt ansvar for de børn i indskolingen, som er i en udsat position, og som har behov for særlig opmærksomhed og rammesætning, for at kunne trives i skolekonteksten.

Greve KommuneUdskolingsleder til Karlslunde Skole (Viceskoleleder)

Greve Kommune

I udskolingen arbejder vi for sammenhæng i de unges liv. Vi ønsker at styrke og udvikle alsidige samt målrettede læringsmiljøer med fokus på alles læring – set i et fagligt, socialt og personligt perspektiv. Alle børn, uanset deres forudsætninger, skal trives og blive så dygtige som de kan – for her på skolen ønsker vi ”at alle skal lykkes”.

Derfor ønsker vi en udskolingsleder, der både kan drifte og lede udskolingen samt være med til at udvikle den samlede pædagogiske udvikling for skolen – selvfølgelig i samspil med medarbejdere og de to andre i ledelsesteamet.

Vi vil gerne ha’ din ansøgning, hvis du

 • er god til relationer og unge mennesker
 • er struktureret og god til at kommunikere – og ser dig selv som medspiller ift. både unge og voksne
Hvidovre KommuneGENOPSLAG – Dansborgskolen søger en faglig leder til en samlet indskolingsafdeling pr. 1. oktober 2020

Hvidovre Kommune

GENOPSLAG - vi vil så gerne se også din ansøgning.

Hvorfor en samlet indskoling?

For at styrke og udvikle skolens alsidige læringsmiljøer og -fællesskaber i de første fire år af skolens kerneopgave med børnenes læring og trivsel - uddannelse og dannelse - såvel i en skole- som fritidspædagogisk kontekst.

Du skal gennem indskolingens medarbejdere lede fag- og socialdidaktisk praksis, så vi støtter, styrker og udvikler lærere og pædagoger i et dynamisk samarbejde omkring børnenes samlede kompetencer i løbet af den hele skoledag.

Favrskov KommuneHadsten Skole søger en afdelingsleder til udskolingen

Favrskov Kommune

Motiveres du af at udvikle de bedst mulige rammer for unge menneskers læring og trivsel, og vil du være en del af en skole, der er kendetegnet ved høj faglighed, høj trivsel og anerkendende samarbejdsrelationer?

Så er det måske dig, der skal stå i spidsen for vores ca. 450 elever og 30 engagerede og dygtige lærere i udskolingen.

Vi søger en afdelingsleder,

 • som kan varetage den daglige ledelse af udskolingen
 • som i samarbejde med skoleleder og to andre afdelingsledere vil arbejde for en udviklingsorienteret skole
 • som kan tage del i de pædagogiske ledelsesopgaver og diverse administrative opgaver.
Odense Kommune

Leder til Centerafdelingen på Paarup Skole

Odense Kommune

Har du viden, indsigt og erfaringer på det specialpædagogiske område? Kan du inspirere og skabe arbejdsglæde gennem nærværende ledelse? Vil du være med til udvikle hele Paarup Skole?

På Paarup Skole mangler vi en ny afdelingsleder til vores Centerafdeling fra 1. oktober 2020.

Du får det daglige ansvar for Centerafdelingen, men vi ønsker også, at du sammen med den øvrige ledelse er med til udvikle hele Paarup Skole. Derfor får du også ledelsesmæssige opgaver på tværs af skolen.

I den daglige drift af centerafdelingen forventer vi, at du varetager følgende opgaver:

 • Udvikler og understøtter pædagogiske og faglige tiltag.
 • Deltager i møder med og vedrørende elever.
 • Er ansvarlig for centerafdelingens driftsbudget.
Odense Kommune
Favrskov KommuneViceskoleleder til Hadbjerg Skole

Favrskov Kommune, Hadsten

Hadbjerg Skoles motto er: Et godt sted at være – et godt sted at lære – for alle! Derfor søger vi en viceskoleleder, der er dygtig til at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber.

Med lederkasketten på skal du kunne inspirere og gå forrest i udviklingen af de organisatoriske løsninger og den pædagogik, der skaber deltagelsesmuligheder for alle elever. Vi stræber nemlig efter, at alle børn har en plads i fællesskabet. Vi værdsætter elevernes forskelligheder og forsøger at finde alle elevers ressourcer.

Som viceskoleleder bliver du nærmeste leder af vores specialklasser og (alt afhængig af dine interesser og kvalifikationer) enten vores udskoling eller mellemtrin. Men vi søger først og fremmest et medlem til vores lederteam, der sammen med os vil videreudvikle en fleksibel og udviklingsorienteret skole og sætte sit præg på tværs af hele skolen.

Konsulenthuset ballisager A/SInspirerende skoleleder med hjertet på rette sted søges

Konsulenthuset ballisager A/S søger for Dansk Skoleforening for Sydslesvig i Husum

Har du lyst til udsyn samtidig med, du får indsigt? Er du klar til at dele dine pædagogiske visioner? Vil du sætte dit ledelsesmæssige aftryk i et udviklingsparat lærerkollegie?

Husum Danske Skole er en kulturskabende skole, hvor faglighed, trivsel og fællesskab vægtes højt. Vi har 30 meget engagerede medarbejdere i den pædagogiske opgave, som har et fælles fokus, nemlig at skabe den bedste skole for vores elever og en god arbejdsplads for alle medarbejdere.

Vi søger en skoleleder, som kan lede med nærvær, synlighed og høj grad af deltagelse både i forhold til elever, ansatte og forældre. Vi er byens danske grundskole og fællesskole med specialskoleafdeling. En vigtig del af dit daglige virke bliver at sikre en god og tryg indskoling og overgang af elever fra børnehave såvel som de øvrige skoler i distriktet.

Konsulenthuset ballisager A/SPædagogisk skoleleder med lyst til udvikling og nærvær

Konsulenthuset ballisager A/S søger for Hans Helgesen-Skolen i Friedrichstadt

Hans Helgesen-Skolen rækker ud til dig, som motiveres af at lede og indgå i det pædagogiske arbejde. Dig der kan forædle rammerne for læring og trivsel i en sjov og alsidig hverdag. Samtidig stiller vi skarpt på, at du er synlig, tydelig og anerkendende, og evner at inspirere, udfordre og motivere.

Skolelederen vi kigger efter, bliver en del af et stærkt fællesskab, hvor alle kender alle. Samtidig har du lyst til at medvirke til udviklingen af Hans Helgesen-Skolen med afsæt i et fundament, som bygger på forpligtende fællesskab, glæde og tryghed for den enkelte.

Til gengæld får du:

 • En velfungerende skole med plads til forskellighed
 • 80 glade elever med læringslyst
 • 6 lærere og 4 SFO-medarbejdere, som er engagerede, stabile og kompetente
Konsulenthuset ballisager A/SEngageret Skoleleder med overblik og tydelige visioner

Konsulenthuset ballisager A/S søger for Uffe-Skolen

Vil du være vejviser i dagligdagen og tør du tage skoleledelsen? Er det dig, der autentisk med nærvær og indlevelse, rækker ud over skrivebordskanten for opnå den tætte relation med børn, personale og forældre? Så kom til Uffe-Skolen - en skøn skole med masser af muligheder.

Vi er 60 glade, motiverede og energiske børn, 1.-6. klassetrin, med 10 dygtige, engagerede lærere og SFO-medarbejdere, som sigter mod, at tage størst muligt hensyn til det enkelte barn inden for fællesskabets rammer.

Vi bruger aktivt naturen og vores udenomsarealer, i vores stræben på, at lave en visionær, rummelig og spændende skoledag.

Den Selvejende Institution SøstjerneskolenAfdelingsleder til AtoB Copenhagen

Den Selvejende Institution Søstjerneskolen, København

Søstjerneskolens STU-tilbud AtoB Copenhagen søger en dygtig og engageret afdelingsleder pr. 01.09 2020 eller snarest muligt.

AtoB Copenhagen er et ungdomstilbud, som er startet 1. august 2018. Vi er en selvejende institution, der deler bestyrelse og overordnet ledelse med Søstjerneskolen. På AtoB tilbyder vi STU, afklarings- og ressourceforløb til højest 12 normalt til højt begavede unge fra 16-25 år, primært med diagnoser inden for autismespektret. De fleste med massiv angst og traumer fra tidligere skolegang og andre sociale sammenhænge.

Vi søger en afdelingsleder, der

 • har et solidt kendskab til vilkår og lovgivning omkring STU-tilbud
 • har solid erfaring med arbejdet omkring unge med særlige behov
 • er stærk relationelt og behandlingsfagligt
Simmersted Friskole og Fribørnehave søger en viceskoleleder
Brænder du for at udvikle en god skole, og kan du bidrage med struktur, overblik og humor?
Simmersted Friskole- og Fribørnehave, Vojens
Jobcenter
Pædagogisk leder til Centerklasserne
Vil du være med til at videreudvikle og skærpe Hovedgård skoles faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af...
Horsens Kommune, Hovedgård
Jobcenter
Skoleleder til Gødvadskolen
Gødvadskolen i Silkeborg søger en visionær og kommunikativ stærk skoleleder, som lytter, sætter tydelig retning og bringer vores skole...
Silkeborg Kommune, Silkeborg
Jobcenter
Pædagogisk leder til Indskolingen på Ellebjerg Skole
Brænder du for at gøre en forskel, så har du her muligheden for at komme til at indgå i et kompetent, ambitiøst, visionært og uhøjtideligt...
Koncernservice og Koncern IT, København
Jobcenter
Glødende leder med et stort pædagogisk hjerte søges til Mariehønen
Brænder du for pædagogik, ledelse og administration?
Middelfart Friskole, Middelfart
Jobcenter