46 job matcher din søgning 46 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 46 resultater.
Viborg KommuneDagtilbudsleder

Viborg Kommune

Den selvejende daginstitution Børnehuset Spangsdal søger ny leder til 1. september 2020, da vores nuværende leder efter 12 år har søgt nye udfordringer.

Børnehuset består af 24 vuggestuebørn, 57 børnehavebørn samt 18 engagerede medarbejdere, som primært er uddannede pædagoger. Institutionen er beliggende i det mest fantastiske område med en stor legeplads og tæt ved skov og sø, hvilket giver gode pædagogiske muligheder.

Som ny leder skal du brænde for at sikre fortsat høj kvalitet i den pædagogiske praksis i arbejdet med børnenes udvikling, læring, leg og dannelse. Du vil ikke indgå i normeringen, men vi søger en leder, som naturligt er at finde ude blandt børn og personale.

Aarhus KommunePædagogisk leder til DII Nørrestenbro, Aarhus midtby

Aarhus Kommune

Vores leder gennem mange år går på efterløn, og vi søger derfor en ny pædagogisk leder, der med høj grad af tillid, gejst og personlig autenticitet vil stå i spidsen for vores velfungerende hus. Du træder ind i en afdeling med en stærk kultur og med en fagligt meget kompetent personalegruppe. Vi har fem til dels selvstyrende grupper, som udover vuggestue og børnehave også rummer en skovbørnehavegruppe.

Nørrestenbro har brug for en tillidsbaseret og synlig leder af institutionens 20 engagerede medarbejdere og 90 glade børn.

Som leder i Nørrestenbro forstår du at balancere det uddelegerede ansvar, som du giver de enkelte medarbejdere, inden for rammerne af fællesskabet. Det gør du blandt andet ved tydeligt at sætte de overordnede rammer for, hvordan de enkelte medarbejdere bedst forvalter deres uddelegerede ansvar, så Nørrestenbro altid fremstår som ét hus med en fælles identitet og tilgang til kerneopgaven.

Aarhus KommunePædagogisk leder til nybygget daginstitution i Aarhus centrum - "Vores sted"

Aarhus Kommune

Vi søger en leder, som går forrest som kulturbærer for hele huset, og som med stor kærlighed for pædagogik og praksis bringer sig selv og sine medarbejdere i spil og skaber en tydelig fælles retning.

Din primære opgave er at være en synlig og nærværende daglig leder for ’Vores Steds’ 16 medarbejdere og 76 børn i vuggestue og børnehave. Vi er godt på vej i forhold til at få et godt samarbejde op at stå på tværs af husets stuer, de tidligere personalegrupper og nyt personale. Det betyder, at du har du et godt fundament at arbejde videre ud fra.

Vi tilbyder en lederstilling hvor sammenhængskraft og samarbejde er nøgleord både indadtil mellem stuerne i huset og udadtil i forhold til dagtilbuddet og skolerne i området.

Aarhus KommuneGenopslag: Pædagogisk leder til Børnehaven Bakkehuset

Aarhus Kommune, Skødstrup

Kan du indfri et spirende potentiale i en lille institution, hvor nærhed, tillid og fælles værdier bliver dit omdrejningspunkt? Børnehaven Bakkehuset søger en pædagogisk leder, som med stor kærlighed for pædagogik og praksis bringer sig selv og sine medarbejdere i spil og skaber en tydelig fælles retning.

Som pædagogisk leder i Børnehaven Bakkehuset er din vigtigste opgave at samle huset omkring en fælles retning og skabe en hverdag, som giver organisatorisk overblik samt tid og rum til at fokusere på kerneopgaven.

Børnehaven Bakkehuset har i en årrække oplevet flere ledelsesskift og har derfor brug for en tydelig leder, som ønsker at skabe stabilitet og værdi i den nære praksis gennem samskabelse med engagerede medarbejdere. Du får ansvar for 8 medarbejdere og refererer til dagtilbudsleder. Stillingen består af både børnetid og ledelsestid.

Viborg KommuneLeder til handicapområdet

Viborg Kommune

Viborg Kommunes handicapområde søger en leder, som bidrager til en fortsat høj kvalitet af de indsatser, der støtter borgernes egen mestring, udvikling og levede liv.

Som leder af handicapområdet kommer du til at stå i spidsen for 22 tilbud, som tilbyder bo- og aflastningstilbud, bostøtte og aktivitetstilbud. Der er alt i alt tilknyttet ca. 800 borgere, 350 medarbejdere samt 8 afdelingsledere til området.

Handicapområdet tilbyder støtte til borgere over 18 år med betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller væsentlige sociale problemer i forbindelse med deres handicap.

Din fysiske arbejdsplads ligger i Viborg by, hvor du har kontorfællesskab med lederen af psykiatriområdet, men meget af din arbejdstid vil være fordelt ude i de 22 tilbud.

Struer Kommune
Dynamisk og engageret leder til TROIA

Struer Kommune

Er du en visionær, modig, kreativ, kompetent og lyttende leder, som brænder for ledelse TÆT på borgerne, TÆT på medarbejderne, TÆT på samarbejdspartnere og lokalsamfund, så har vi brug for dig på TROIA.

TROIA er et bo- og behandlingstilbud for voksne med psykiske lidelser, såsom skizofreni, borderline og bipolar lidelse. Vi er et hus med plads til 15 beboere, hvor der arbejdes med den enkeltes særlige udfordringer, og hvor der er fokus på ressourcer, trivsel og udvikling med det formål, at borgerne kan få det bedst mulige indhold i livet.

Som daglig leder af TROIA vil du få ansvaret for den faglige, økonomiske og strategiske udvikling af hele huset.

Herning KommuneViceskoleleder til Engbjergskolen

Herning Kommune

Vi søger en engageret viceskoleleder, der har lyst til skoleledelse og har mod på pædagogiske, ledelsesmæssige og administrative opgaver.

Skolen ønsker en viceskoleleder, som brænder for folkeskolen. En viceskoleleder, som er optaget af at skabe de bedste rammer for at elever lærer, trives og udvikles. En viceskoleleder, der er optaget af at lede, så personalet får de bedst mulige rammer for at kunne drive og fortsat udvikle en dejlig skole, hvor dannelse og læring er to sider af samme sag.

Vi tilbyder:

  • en arbejdsplads med højt til loftet og med en meget stabil, engageret og humørfyldt medarbejderflok
  • en skole i vækst og med store ambitioner om at skabe udfordrende, trygge og varierende læringsrammer for alle elever
  • en skole med et tæt dialogisk forældresamarbejde og en arbejdsom skolebestyrelse
Aarhus KommunePædagogisk leder indskoling, SFO til Vestergårdsskolen

Aarhus Kommune

Vestergårdsskolen giver dig mulighed for at udøve ledelse tæt på. Hos os bliver du del af et stærkt og mangfoldigt fællesskab, kendetegnet ved at sætte handling bag ord.

Opgaven er at føre Vestergårdsskolens SFO og indskoling godt videre med fokus på sammenhængskraft og et højt fagligt niveau. Du skaber stabilitet gennem ro, overblik og tydelig prioritering.

Du har ansvar for Vestergårdsskolens SFO og 0.-4 klasse og er personaleleder for ca. 30 medarbejdere i afdelingerne.

I dit daglige virke praktiserer du faglig ledelse. Du støtter, inspirerer og udfordrer, og du ser alle de gode tiltag, der eksisterer, og sætter rammer for SFO’ens og indskolingens pædagogiske og faglige retning.

Aarhus KommunePædagogisk leder til Børnehuset Mirabellen i Mårslet

Aarhus Kommune

Vi tilbyder et velfungerende integrereret børnehus med glade børn, motiverede og kompetente medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles neuorpsykologisk grundlag. Er du vores nye leder, der med stærk faglighed har lyst til at samarbejde med store og små om at sikre, at Børnehuset Mirabellen bliver ved med at være en harmonisk og attraktiv ramme for gode børneliv og et godt arbejdsmiljø?

Du bliver den tydelige, rammesættende og nærværende leder for Børnehuset Mirabellen, og din primære opgave er ledelse, men der vil også indgå børnetimer. Du bygger videre på de gode strukturer, samarbejder og praksisser der allerede er i Mirabellen – og lægger dig i selen for at lede med tillid, sparring og feedback. Som pædagogisk leder har du fokus på pædagogisk udvikling, personaleledelse og forældresamarbejde.

Herning KommuneSkoleleder til Gullestrup Børnecenter

Herning Kommune

Brænder du for at gøre en forskel i et lokalsamfund, og kan du fortsætte den positive udvikling for børn i Gullestrup-området? Da vores leder gennem mange år har valgt at gå på pension, er der et spændende job som skoleleder ledigt pr. 1. august 2020 i vores § 24 a-tilbud med sideordnet ledelse. Skolen er pr. 1/8 2019 fusioneret med daginstitutionen i området, og er nu en del af Gullestrup Børnecenter.

Som vores kommende skoleleder vil du få det overordnede ansvar for at lede udvikling og drift af alt skolerelateret i Gullestrup Børnecenter. Dine nærmeste samarbejdspartnere er dagtilbudslederen og den pædagogiske leder af daginstitution og SFO.

Region MidtjyllandDaglig leder med fokus på den fagpædagogiske indsats på Bækketoften, Specialområde Autisme

Region Midtjylland, Hedensted

Har du lyst til et spændende job, hvor du får ansvar for at omsætte vores pædagogik og specialviden til daglig pædagogisk praksis – i det daglige samarbejde i vores tre teams. Kan du se dig selv, i tæt samarbejde med en daglig leder med fokus på det administrative samt afdelingslederen, gå forrest på Bækketoften?

Om jobbet

  • Du står for koordinering af arbejdet i huset bestående af tre teams
  • Har fokus på afdelingens videns- og erfaringsdeling
  • Udarbejder pædagogiske beskrivelser, som alle medarbejdere kan arbejde ud fra

Det er samtidig en kerneopgave at sikre, at afdelingen lever op til kvalitetsstandarderne og kriterierne i Tilsynsmodellen.

Habitus
Nyoprettet daglig lederstilling – vær med til at videreudvikle rammerne og kulturen på vores botilbud

Habitus, Grenå og Horsens

Brænder du for at udvikle menneskelige potentialer hos dine medarbejdere? Har du erfaring med at løfte den pædagogiske indsats hos dine medarbejdere? Og har du et roligt nervesystem? Så er du måske vores nye daglige leder.

Lige nu drives HabitusHusene Midtjylland af en botilbudsleder, og vi har nu besluttet at udvide lederteamet med en daglig lederstilling. Du vil referere til botilbudslederen og sammen skal I drive det ene botilbud i Grenå samt botilbuddet i Horsens, hvor I sammen vil sikre overblik, prioritering og udøve nærledelse. Det betyder, at du vil skifte henholdsvis mellem at være i Grenå og Horsens.

Habitus
Aarhus KommunePædagogisk leder til Børnehaven Silkeborgen, Gl. Åby Dagtilbud

Aarhus Kommune, Åbyhøj

Børnehaven Silkeborgen søger pædagogisk leder, da vores nuværende pædagogiske leder har valgt at gå på efterløn den 1. august.

Vi søger en leder, der har erfaring med 0-6 års-området, som sammen med os kan være med til at udvikle Silkeborgens læringsmiljøer, gerne i samarbejde med Magnus, som er vores faglige fyrtårn.

Vi ønsker en leder, som er god til at følge op, som har øje for alle i huset, både forældre, børn og medarbejdere. Du skal udvikle rammerne og skabe en tydelig sammenhæng mellem visioner, mål og daglig praksis.

Det er naturligt for dig at være en del af et helt hus, og du har lyst til at skabe refleksion og udvikling hos både den enkelte medarbejder og i gruppen.

Aarhus KommunePædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) søger sektionsleder til Dagtilbud

Aarhus Kommune, Viby J

Har du ambitioner om at være med til at udvikle dagtilbudsområdet i en af landets største kommuner? Motiveres du af at skabe sammenhæng mellem politik og praksis? Har du lyst til at bruge din ledererfaring til at lede højt specialiserede og kompetente medarbejdere? Så er sektionslederstillingen for Dagtilbud og faglig leder af det opgavefællesskab, der står for den ledelsesmæssige- og administrative understøttelse i PUF - måske lige noget for dig?

Du bliver leder af en sektion og et opgavefællesskab, der har opgaver indenfor

  • Faglig sparring med ledere og medarbejdere i Aarhus Kommunes dagtilbud
  • Faglig betjening af netværket for dagtilbud
  • Faglig betjening af forvaltningsområdet for dagtilbudsområdet herunder myndighedsopgaver og tilsyn
Randers Social- og SundhedsskoleEr du en af vores 3 nye uddannelsesledere på Randers Social- og Sundhedsskole?

Randers Social- og Sundhedsskole

Vi ændrer vores ledelsesorganisering og søger derfor uddannelsesledere til 3 nyoprettede stillinger. Hvis du har lyst til personaleledelse og pædagogisk ledelse, så har vi måske jobbet til dig.

Fra 1. august 2020 søger vi uddannelsesledere, der kan være med til at videreudvikle skolen pædagogisk, fagligt og kulturelt. Skolen har været i forandring gennem længere tid, og vi bestræber os hele tiden på at prioritere og tænke nyt i tæt samspil med medarbejderne.

Du vil som uddannelsesleder være med til at få indflydelse på i hvilken retning, skolen udvikler sig. Vores ledelse baseres på skolens fælles ledelsesgrundlag.

De 3 uddannelseslederstillinger indeholder alle både selvstændige og tværgående ansvarsområder, som vi forventer, du drifter og profilerer i overensstemmelse med skolens værdier og strategi 2018-2020.

MercantecUddannelseschef til Byggeteknisk afdeling

Mercantec, Viborg

Mercantec leverer højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser og kurser til over 20.000 elever og kursister årligt. Med udgangspunkt i det enkelte individ skaber Mercantec fundamentet for livslang læring og personlig udvikling. Mercantec følger ikke blot udviklingen – de skaber den i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt.

Har du tilsvarende høje ambitioner for de byggetekniske uddannelser, og kan du se dig selv stå i front for en afdeling med ca. 35 medarbejdere og 190 årselever, så er du muligvis den kommende uddannelseschef på Byggetek.

Du ser potentialer i at samarbejde på tværs af uddannelser og har både faglige og pædagogiske ambitioner på den digitale og bæredygtige dagsorden – alt sammen med elevernes trivsel og udvikling i centrum.

Den fri HestehaveskoleNaturbørnehaven Følfod søger ny afdelingsleder pr. 1. august 2020

Den fri Hestehaveskole, Galten

Vores leder gennem mange år går på efterløn, og derfor søger vi en ny, dygtig leder af vores dejlige børnehave. Naturbørnehaven Følfod ligger på landet mellem Århus og Silkeborg. Vi er godt 50 børn fra et stort opland og 10 voksne. Vi har skov, bevægelsesbane, sansehave, shelterplads, bålplads, nyt lækkert madpakkehus, køkkenhave, sportsplads, lækkert børnehus og en masse plads udenfor.

Natur, væredygtighed og bæredygtighed er kodeord for vores dagligdag i børnehaven. Vores pædagogik tager udgangspunkt i barnets perspektiv. At følge børnenes spor og nysgerrighed, når de erobrer verden er helt centralt i vores hverdag, hvor vi bruger naturen meget aktivt hver dag, året rundt.

Mercuri Urval
Rektor

Mercuri Urval søger for Ringkjøbing Gymnasium

Kan du styrke fortællingen om vores gymnasium, og motiveres du af at udvikle faglighed i øjenhøjde og profilere det store i det nære?

Som Vesterhavet, naturen og himlen ved Vestjyllands smukke købstad åbner sig op, så åbner Ringkjøbing Gymnasium verden for eleverne og løfter både viden, faglighed og fællesskaber for områdets unge.

Ringkjøbing Gymnasium søger en inspirerende og engageret rektor, der med afsæt i et dialogorienteret og empatisk lederskab kan understøtte gymnasiets grundfortælling og sikre implementering af strategien. Samtidig skal rektor sikre en stabil drift og bæredygtig udvikling af skolen, hvor eleven er i centrum og nærhed og fællesskab er fundamentet for trivsel og udvikling.

Mercuri Urval
Favrskov KommuneSkoleleder til Tungelundskolen i Thorsø

Favrskov Kommune

Vil du stå i spidsen for en veldrevet skole med fokus på, at alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker?

Så er stillingen som skoleleder på Tungelundskolen fra 1. august sikkert noget for dig! Vi leder efter en leder, der er dygtig til at kommunikere, som vægter og formår samarbejdet bredt i organisationen, og som samtidig går forrest og sætter retning. Ydermere prioriterer du en høj grad af involvering af lokalmiljøet og lægger op til et respektfuldt og åbent samarbejde mellem forældre, skolebestyrelse, de lokale daginstitutioner og foreninger.

Skolen, som rummer 350 elever og 40 medarbejdere, påbegynder i skoleåret 20/21 en større renovering og ombygning af skolen mhp. optimerede fag- og undervisningslokaler.

Syddjurs KommuneSkoleleder til Mørke Skole og Børnehus

Syddjurs Kommune

Mørke Skole og Børnehus søger en engageret og erfaren leder, der har evnerne og viljen til at fortsætte og styrke udviklingen af en veldrevet og veletableret skole og børnehus.

Du får en unik mulighed for at stå i spidsen for en stærk organisation og tilsvarende kultur, hvor gode ressourcer og kompetencer hver dag bliver sat i spil for at skabe de bedst mulige rammer for børnenes udvikling, læring og trivsel.

Vi søger en erfaren, kulturskabende, visionær og inspirerende leder, der evner at sætte en tydelig og samlende retning for udviklingen af skolen og børnehuset.