24 job matcher din søgning 24 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 24 resultater.
Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til børnehus og dagpleje i Jægerspris

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Børnehuset er beliggende i Jægerspris by og rummer ca. 30 børn i 0-6 års-alderen fordelt på 1 vuggestue- og 1 børnehavegruppe.

Til børnehuset er knyttet en dagplejegruppe med 7 dagplejere. Dagplejens legestue er beliggende i Vandkunsten, og den pædagogiske leder af børnehuset har ledelsesansvaret omkring dagplejerne.

Du kommer til at stå for den daglige personaleledelse, og vi lægger vægt på, at du kan skabe engagement og motivation gennem en inddragende og anerkendende ledelsesstil.
Kirkens Korshær
Leder af værestedet Paradiset i Lyngby

Kirkens Korshær

Vil du være den nye leder af Paradiset, når vores nuværende leder går på pension til sommer?

Vi er et lille sted med to ansatte (inkl. lederen) og frivillige, der har åbent på hverdage, hvor der kommer mellem 30 og 40 forskellige gæster på stedet. Kirkens Korshær driver Paradiset i en driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Paradiset tilbyder et trygt sted med samvær, spisning, aktiviteter og muligheden for støtte til løsning af de udfordringer den enkelte står med, fx. misbrug, helbredsproblemer, økonomi mv. Som leder er du en del af stedets daglige drift og er på gulvet sammen med medarbejderen og de frivillige.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til Lindehuset

Frederikssund Kommune, Slangerup

Børnehuset Lindehuset søger en pædagogisk leder fra den 1. august 2020. Vi søger en pædagogisk leder, der er tydelig, synlig og kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde, herunder realiserer målsætninger for læreplanen og børnemiljøet i Lindehuset.

Der har gennem det sidste år været en del udskiftning i personalegruppen herunder også ledelsen. Det betyder, at vi arbejder på et fælles værdigrundlag og et pædagogisk fundament for Lindehuset.

I den kommende periode arbejdes med husets indretning blandt andet, hvordan stuerne skal indrettes og bruges, så der opstår flest mulige lege- og læringsmiljøer.

Desuden er der fokus på personalets rolle i legen, i forhold til den spejling og udviklingen, der kan ske gennem leg. Du vil som pædagogisk leder komme til at stå i spidsen for denne proces.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til nyt børnehus i Frederikssund syd

Frederikssund Kommune

Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at ombygge en tidligere specialskole til et nyt stort og moderne børnehus med plads til op mod 100 børn. Det nye børnehus skal stå færdigt i maj 2021. Fra 1. august opstartes børnehuset i pavilloner på området.

Vi søger en pædagogisk leder, der har lyst til at være med til at bygge, drive og udvikle kommunens nye børnehus og som samtidig kan få øje på det betydningsfulde i at udøve nærværende og anerkendende personaleledelse.

Byrådet i Frederikssund Kommune har igennem en årrække prioriteret dagtilbudsområdet. Således har Frederikssund Kommune på dagtilbudsområdet minimumsnormering, normeringsstyring og studerende uden for normeringen.

Halsnæs KommuneFaglig leder til indskoling, SFO/SFO-klub og ressourcecenter

Halsnæs Kommune, Ølsted

CareMatch søger for Ølsted Skole, Halsnæs

Uden at miste jordforbindelsen, skal du med din erfaring udvikle og lede hverdagen med fokus på at synliggøre og opkvalificere fagligheden.

Du skal udvikle et styrket SFO-tilbud og med styrket overgang fra dagtilbud til skole, så flere vælger SFO og klubtilbuddene til.

Du skal i samarbejde med skolens Pædagogiske Læringscenter, ressourcepædagoger og AKT-lærere – være med til at igangsætte initiativer, der kan understøtte udviklingen af skolens læringsmiljøer. Heri ligger også et tæt samarbejde med skolens samarbejdspartnere som bl.a. tæller psykologer, socialrådgiver og sundhedsplejersker.

Hillerød KommuneOmrådeleder til Ålholmhjemmet

Hillerød Kommune

Er du på udkig efter nye udfordringer og et spændende lederjob, så se her!

Jeg hedder Kirsten, og er plejehjemsleder på Ålholmhjemmet. Jeg har brug for dig, der har lysten til ledelse og fokus på velfærdsteknologi! Hvis du trives i et godt miljø med sparring, faglig udvikling, samarbejde, implementering, høj faglighed samt sikker drift i højsædet, så er den her stilling helt sikkert noget for dig!

Ålholmhjemmet er et demensplejehjem, der ligger i Hillerød vest. Vi har 46 lejligheder fordelt i 6 huse. Du skal være direkte leder for ca. 25 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Du bliver en del af et lederteam på 4 ledere og 1 administrativ medarbejder, der arbejder tæt sammen, deler viden og sparrer aktivt med hinanden.

Hillerød KommuneAfdelingsleder til Kompetencecenter Grønnevang

Hillerød Kommune

Kompetencecenter Grønnevang i Hillerød Kommune har to specialklasserækker med pt. 95 elever. Vores leder gennem mange år har desværre valgt at gå på pension, og Hillerød Kommune søger derfor en engageret afdelingsleder, der i fællesskab med den anden afdelingsleder af KCG, personale, elever, forældre og det øvrige lederteam vil arbejde for, at Kompetencecenter Grønnevang fortsat er et attraktivt specialklassetilbud at gå på - og arbejde i.

I arbejdsopgaverne indgår

  • Administrative opgaver til gavn for personalet
  • Planlægning af året herunder arbejdstid, skemalægning og lignende
  • Tovholder for mødeindkaldelser med vores mange samarbejdspartnere, personale og forældre understøttet af sekretær
Rudersdal Kommune”Idrætsinstitution Skovlyhuset”, søger erfaren afdelingsleder d. 1. august 2020, der vil være med til at løfte i flok!

Rudersdal Kommune, Holte

Vil du være med til at skabe gode dage, hvor høj faglighed, leg og bevægelse er i centrum!

Som afdelingsleder er du med til at udvikle Skovlyhuset fra ”lille til stor institution” med fokus på faglighed, trivsel og udvikling for børn og medarbejdere. I ledelsesteamet er du med til at varetage ledelsesmæssige opgaver og tage ansvar for processer.

Du kommer primært til at have børnetimer i børnehaveafdelingen, men er villig til at begynde i vuggestueafdelingen, for at rykke i børnehaven hen over vinteren med de 3-årige.

Som pædagog afholder du forældresamtaler med udgangspunkt i ”hjernen & hjertet” (dialogprofil) og deltager i planlægning, refleksion og evalueringsprocesser.

Helsingør KommunePædagogisk leder til Helsingør Musikskole

Helsingør Kommune

Helsingør Musikskole ønsker at styrke ledelsen med ansættelsen af en pædagogisk leder for musikskolen, der sammen med Musikskolens leder skal sikre vores faglige, pædagogiske og organisatoriske udvikling.

Helsingør Musikskole er en af Danmarks ældste musikskoler og med nye fysiske rammer fra januar 2020, har vi en helt særlig mulighed for at udvikle nye aktiviteter og undervisningsformer.

Stillingens primære ansvarsopgaver indebærer

  • Sæsonplanlægning og afvikling af projekter, aktiviteter og arrangementer
  • Udvikling af samarbejdet med folkeskolen og ”Åben Skole”
  • Fundraising til diverse projekter
  • Daglig kontaktflade til koordinatorer, undervisere og brugere
Frederikssund Kommune
Daginstitutionsleder til Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og Børnehave

Frederikssund Kommune

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og Børnehave Frederikssund søger en stærk, dygtig og engageret daginstitutionsleder til at udvikle og videreføre den gode og helt unikke ånd i Sct. Georgs Gården.

Vi søger en leder, der kan favne og videreføre vores værdier og som er åben og anerkendende i sin pædagogik og ledelsestilgang. Du skal indgå i den daglige rytme, hvor børnene er omdrejningspunkt.

  • skal videreføre en kultur for engagement og arbejdsglæde hos vores 9 medarbejdere.
  • skal have stærke samarbejdsevner, i forhold til medarbejdere, forældre og bestyrelse.
  • skal forstå strukturen i en selvejende institution, være fortrolig med ledelses- og administrative opgaver samt være forstående og tydelig i din personaleledelse.
Halsnæs KommuneOmrådeleder

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Områdeleder søges til et plejecenter i udvikling.

Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken søger en områdeleder med lyst til ledelse og udvikling, er engageret og autentisk, brænder for ældreområdet, kan skabe teamspirit, gejst og stolte medarbejdere.

Som leder er fokus på udvikling af kerneopgaven i tæt dialog med beboere, familie og pårørende. Du går foran i forhold til at skabe et godt hverdagsliv med stjernestunder i samarbejde med beboeren og de mennesker, som er vigtige for beboeren.

Mercuri Urval
Uddannelseschef

Mercuri Urval søger for Lyngby Handelsskole - U/NORD i Lyngby

Kan du inspirere og profilere merkantile uddannelser i særklasse og drive og udvikle fagligt stærke uddannelsesmiljøer med eleven i centrum?

Lyngby Handelsskole – U/NORD søger en kompetent og inspirerende uddannelseschef, der med afsæt i et tillidsbaseret og respektfuldt lederskab kan sikre drift og udvikling af et af Danmarks førende erhvervsuddannelsesmiljøer.

Samtidig skal uddannelseschefen være garant for en stabil drift og bæredygtig udvikling af uddannelserne, hvor der skabes plads til høje faglige ambitioner og samtidig en rummelighed, der sikrer gode rammer for fastholdelse.

Mercuri Urval
Hillerød KommuneOmrådeleder til Hillerød Hjemmepleje

Hillerød Kommune, Skævinge

Områdeleder med sundhedsfaglig baggrund søges til stilling i Hillerød Hjemmepleje, område Land, der geografisk har til huse i egne lokaler på Plejecenter Bauneparken, Skævinge.

I Hjemmeplejen ønsker vi at bidrage med kompetencer, kvalitet og effektivitet. Vi vil derfor have sammensat en ledergruppe, der kan omsætte strategi fra ord til handling.

Du får et bredt arbejdsområde med opgaver inden for personalemæssig, driftsmæssig og administrativ ledelse. Der vil også være opgaver i forbindelse med faglig ledelse med henblik på sikring af kvaliteten i det sundhedsfaglige og praktiske arbejde i gruppen. Du får opgaver i relation til økonomi- og ressourcestyring.

Rudersdal KommunePædagog med teamlederfunktion til Børnehuset Frederik Clausens Vænge – børnehaveteamet (genopslag)

Rudersdal Kommune, Holte

Ambitiøs teamleder med viden om pædagogik, og hvordan børn bedst lærer, søges til ledelsesteam.

Vi søger en teamleder i børnehaven, der sammen med den daglige leder, teamlederen i vuggestuen, personalet og forældregruppen kan fastholde den høje tilfredshed og iværksætte arbejdet med de nye styrkede læreplaner.

Børnehuset Frederik Clausens Vænge er et stort aldersintegreret børnehus med vuggestue- og børnehavegrupper, derudover er der tilknyttet fire ressourcepladser i børnehaven samt et lille skærmet tilbud til præmaturbørn i vuggestuen. Børnehuset Frederik Clausens Vænge er et traditionsrigt og populært børnehus i Holte. Vi arbejder med at styrke vores børnefællesskaber og er optaget af implementeringen af de nye styrkede læreplaner. Vi er i færd med at skabe en fælleskultur/profil for hele børnehuset, hvor fællesskab er i centrum.

Halsnæs KommuneOmrådeleder søges til ambitiøst plejecenter

Halsnæs Kommune, Ølsted og Frederiksværk

Områdeleder søges til ambitiøst plejecenter, hvor bevidstheden om at en stærk kultur er medskabende til udviklingen af en bæredygtig og effektiv organisation.

I opgaven som ny leder vil du blive mødt af medarbejdere fra flere faggrupper, men fælles for dem alle er, at de ønsker sig en leder, der ser og hører dem, samtidig med at du er i stand til at skabe mening og retning.

Du får rig mulighed for indflydelse på fremtidig strategi og retning for centret som helhed og egen afdeling i en organisation med højt til loftet. Som organisation byder vi alle ideer velkomne, som kan højne kvaliteten af kerneopgaven, - også selvom resultatet ikke er givet på forhånd.

Rudersdal KommuneDaglig leder til Dronninggård Børnehus (Genopslag)

Rudersdal Kommune, Holte

Ambitiøs daglig leder med fokus på pædagogik og personale

Dronninggård Børnehus er et 0-5 års børnehus under område Holte med op til 100 børn. Børnene er aktuelt fordelt på tre 0 til 2 års grupper og tre 3 til 5 års grupper.

I Dronninggård Børnehus arbejder vi med den nye styrkede læreplan med fokus på barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Som daglig leder skal du stå for lokal oversættelse af nye udviklingsinitiativer, uddannelsesinitiativer og en åben kultur, der giver plads til andres blik på egen praksis.

Som daglig leder i Dronninggård får du plads ved bordet i områdeinstitutionens ledelsesteam, der består af ti daglige ledere og områdelederen. I ledelsesteamet vil du sammen med dine dygtige kollegaer have fokus på udviklingen med høj pædagogisk kvalitet.

Hillerød KommuneSouschef til Hillerød Vest Skolen

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger en afdelingsleder, som samtidig skal være souschef for Hillerød Vest Skolen. Vi søger en leder med stærke pædagogiske kompetencer og lyst til at blive afdelingsleder for bl.a. indskolingen på Ålholmafdelingen.

Hillerød Vest Skolen er en velfungerende skole med kompetente medarbejdere og engagerede forældre. Vi søger en ambitiøs og fagligt velfunderet leder til at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde i skolens ledelsesteam og i det samlede skolevæsen med fokus på at udvikle stærke faglige og sociale fællesskaber for eleverne.

Vi brænder for at videreudvikle folkeskolen, og hvis du på Hillerød Vest Skolen vil være med til at forbedre elevernes faglige resultater, arbejde for høj trivsel hos både elever og medarbejdere og have et godt samarbejde med forældrene, så kan du være lige den leder vi søger.

Halsnæs KommuneTo faglige ledere til Hundested Skole

Halsnæs Kommune

Hundested skole – vi tør godt!

Vi søger to faglige ledere til vores spændende skole, med tiltrædelse pr. 1. august 2020.

Hundested Skole er en nytænkende og kreativ folkeskole, rig på traditioner og med blandt andet egen skolehave og maritime nyttehaver. Vi er ved at blive certificeret Unicef Rettighedsskole, det betyder at vi i hverdagen har stort fokus på elevinddragelse og medbestemmelse.

Vi søger faglige ledere med folkeskoleerfaring. Det er vigtigt for os, at du har lyst til at arbejde med børn og unge menneskers læring og trivsel, samt har mod på at sætte kursen i forhold til at udvikle robuste og livsduelige unge, som kan håndtere det 21. århundredes kompetencer.

En væsentlig del af jobbet er at kunne møde vores udsatte børn og familier, og give vores medarbejdere kvalificeret støtte, i arbejdet med at inkludere alle på vores skole.

Hillerød KommuneSouschef til Frederiksborg Byskole

Hillerød Kommune

Souschef med fokus på inkluderende læringsmiljøer til Frederiksborg Byskole

Hillerød Kommune søger til Frederiksborg Byskole en ambitiøs, engageret og dygtig leder, som brænder for elevernes trivsel, udvikling og læring.

Du bliver en del af skolens ledelsesteam, der ud over dig selv tæller en SFO-leder, en afdelingsleder for udskolingen og en distriktsskoleleder. Ud over dit ledelsesansvar for årgangene 2. til 5., vil du også få ansvar for tværgående opgaver i organisationen. Dine kompetencer og interesser kan indgå i fordelingen af tværgående opgaver imellem dig og de øvrige ledere på Frederiksborg Byskole. Og dit primære fokus skal være på almenområdet og på inkluderende læringsmiljøer.

Engageret og faglig stærk leder søges til fantastisk vuggestue
Sct. Georgs Gårdens Vuggestue er en selvejende vuggestue med 46 børn, 0-2 år, organiseret i to teams.
Rudersdal Kommune, Holte
Jobcenter