30 job matcher din søgning 30 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 30 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Souschef søges til integreret institution Paarsisor i Ittoqqortoormiit/job-nr. 350 /20

Kommuneqarfik Sermersooq

Integreret institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-3 årige og 3-6 årige. Personalenormeringen er på 9 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 1 pædagog, 2 barne- og socialmedhjælpere, 3 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Paarsisor har åbent fra kl. 7.30 til 16.30.

Vi forventer at du:

 • er pædagoguddannet eller tilsvarende
 • er i besiddelse af gode samarbejdsevner og er fagligt kompetent, samt har ledelseserfaring
 • er kreativ og har overblik
 • er fleksibel og stabil
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kangillinnguit Atuarfiat søger tidsbegrænset barselsvikar/lærer/job-nr. 356/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi søger en barselsvikar som skal være holddelingslærer i mellemtrinnet primært i faget grønlandsk.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet samt god opbakning som ny lærer på skolen
 • Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Selvstyrets Tolkekontor søger 1 tolk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Tolkekontoret varetager alle tolke- og oversættelsesopgaver, herunder simultantolkning i Selvstyrets centraladministration. Oversættelserne er som regel fra dansk til grønlandsk og omvendt af eks. lovforslag, landsstyreoplæg, større rapporter, materialer til landstingssamlinger samt ind- og udgående post fra departementerne/styrelserne. Der foretages derudover intern kvalitetskontrol af samtlige opgaver.

Afhængig af pågældendes kompetencer kan der også forekomme oversættelser fra engelsk til grønlandsk og simultantolkning til og fra grønlandsk ved møder, konferencer m.v.

Tolkekontoret har indført et digitalt oversættersystem, som bevirker en ny organisering af tolkenes arbejde. Der er oprettet et teknisk og kvalitetssikringsteam og et oversætter/simultantolkningsteam, og det er til sidstnævnte team, stillingen er opslået.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Utoqqaat Illuat søger sundhedsassistenter (uden bolig)/job-nr. 338/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Genopslag: Vi søger en initiativrig og ambitiøs uddannelseschef med gode ledelseskompetencer til vores afdeling i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Er du en passioneret leder, som brænder for at motivere og lede et dedikeret lærerteam? Og har du de kompetencer, det kræver for at agere den professionelle samarbejdspartner for både ledere og medarbejdere i hele Grønlands Maritime Center? Så har vi en spændende stilling til dig.

I din rolle som uddannelseschef får du ansvaret for den daglige ledelse af selvkørende undervisere. Dit ledelsesmæssige ansvar bliver at sikre trivsel og motivation i teamet samt at koordinere projekter og daglige arbejdsopgaver. Du vil derudover også have et tæt samarbejde med andre brancheskoler i Grønland og i Danmark, hvor I sammen skal koordinere uddannelsesinitiativer og opgaver på tværs af Grønland og Danmark.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Uddannelsesstyrelsen søger 2 skolekonsulenter for førskoleområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Uddannelsesstyrelsen opslås to stillinger som skolekonsulent for førskoleområdet, som er ledige til besættelse 1. september eller efter aftale.

Stillingerne er placeret i afdelingen for politik og førskole og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulenterne har følgende arbejdsområder

 • Indgå i arbejdet med strategi- og handleplan for daginstitutionsområdet og øvrige politisk stillede udviklingsopgaver og indsatser
 • Indgå i arbejdet med lovgivningsrevision på førskoleområdet
 • Indgå i arbejdet med administration af procedurer omkring førskoleområdet
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig søges til tidsbegrænset stilling i forbindelse med arbejdet med stednavne i kortlægningsprojektet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

En stilling som AC-fuldmægtig til kortlægningsprojektet på Oqaasileriffik i Nuuk er ledig til besættelse pr. 3. august 2020. Stillingen er en tidsbegrænset stilling med varighed på to år.

Stillingen er en akademisk stilling med følgende arbejdsområder:

 • dokumentation, registrering, forskning og udvikling i arbejdet med de grønlandske stednavne i forbindelse med kortlægningsprojektet over hele Grønland samt foretage undersøgelser i forskellige former for stednavneregistre.
 • kommunikation, rapportering og samarbejde tæt med forskellige virksomheder fra både Grønland og Danmark.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en tolk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi er en lille og travl styrelse. I alt blev det i 2019 til 765 afgørelser og 194 forbrugerhenvendelser. Vi er 14 medarbejdere, hvor halvdelen arbejder i sekretariatet, og halvdelen er juridisk personale i fagcentrene.

For at sikre den faglige kvalitet af vores eksterne kommunikation søger vi nu en tolk til vores administration. Vi er en styrelse, som arbejder meget bredt, dog har vi en række af specialister og derfor også meget specialiseret fagsprog.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Korrekturlæsning af afgørelser.
 • Hasteoversættelser af klager og akter i handicap- og børnesager.
 • Gennemlæsning af pressemeddelelser og nyheder til vores hjemmeside og sociale medier.
Grønlands Selvstyre
Specialized
Swedish speaking Rider Care Representative Sweden

Specialized

Specialized was founded on performance and is fueled by innovation. Our focus on the rider and their needs is our driving force. From seasoned pros to weekend warriors, to kids and commuters, if you ride, we’re for you. We believe bikes have the power to change lives. This simple truth drives us to be, and do, better.

The passion we have for sharing our love of bikes with the world can be seen in those who choose to work here, and the people and organizations we partner with. The person will be primarily responsible for customer communication and relationship building. As Rider Care Rep, you will furthermore support your fellow team members with various tasks as controlling return procedures and shipments, rebuilding and participating at events and shows.

Specialized Europe B.V.

WHAT YOU NEED TO WIN

 • Customer service experience in the cycling industry is beneficial.
 • PC proficiency in order entry systems, Microsoft Word and Excel.
Grønlands Selvstyre
Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret til at indgå i varetagelsen af lovafdelingens opgaver, herunder juridisk faglig sikring af lovgivning, sagsbehandling og lovfortolkning.

Lovafdelingens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration, samt de danske myndigheder.
 • Lovkvalitets og lovteknisk sikring af forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser, samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
 • Afholdes af kursen inden for lovkvalitet, lovteknik og andre juridiske emner.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Sermersooq i Nuussuaq

Grønlands Selvstyre

Allorfik Sermersooq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. september 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionens Sekretariat søger en AC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Sekretariatet søger en dobbeltsproget AC-fuldmægtig med interesse for forfatningsarbejde til ansættelse pr. 1. august 2020, eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med forventelig afslutning ved udgangen af 2021, men med mulighed for forlængelse.

Sekretariatet er ansvarlig for betjeningen og rådgivningen af Forfatningskommissionen, der har til opgave at skrive et udkast til Grønlands kommende forfatning.

AC-fuldmægtigen skal primært varetage følgende funktioner:

 • Tovholderfunktion i forhold til høringssvar samt efterbehandling af høringssvar
 • Koordinering samt sekretariatsbetjening af udvalg
 • Analysearbejde og strukturering af input til forfatning
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til ledelsessekretariatet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en person, som er glad for struktur, klart definerede arbejdsopgaver, og som er effektiv.

Arbejdsopgaverne for den kontorfuldmægtige vil være; dagsordenssamler, økonomistyring, rejsebestillinger og andre koordineringsopgaver og bestemte sagsbehandlingsopgaver, der er i forbindelse med betjeningen af Naalakkersuisut.

Stillingen er placeret i Ledelsessekretariatet i Formandens Departement i Grønlands Selvstyre.

Vi tilbyder dig:

 • Et godt og spændende arbejdsmiljø
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mange spændende arbejdsopgaver
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionens Sekretariat søger en oversætter/tolk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Kommissionens sekretariat søger en oversætter/tolk til snarest ansættelse, om muligt pr. 1. august eller efter nærmere aftale.

Vi søger en fuldt dobbeltsproget oversætter/tolk, der har gode kvalifikationer og erfaringer inden for tolkning og skriftlig oversættelse. Det er en fordel, at vedkommende har erfaring som oversætter/tolk inden for offentlig forvaltning og det juridiske område.

Opgaver og ansvar

 • Diverse skriftlige oversættelser, tolkning ved møder i kommissionen, arbejdsgrupper og lignende, ved offentlige møder, som hovedsageligt foregår på grønlandsk.
 • Ansvarlig for indsamling af termer, terminologiarbejde og -udvikling inden for forfatningsarbejde, i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i sekretariatet.
 • Deltagelse i rejser ud på kysten i forbindelse med kommissionens arbejde er en del af opgaverne.
Grønlands Selvstyre
U.S. ConsulatePublic Engagement Assistant

U.S. Consulate, Nuuk

Do you want to work in Nuuk in support of the new U.S. Consulate and U.S. public diplomacy efforts throughout Greenland?

The Public Engagement Assistant works under the direct supervision of the Public Diplomacy (PD) Officer and is the locally-engaged staff strategist and advisor responsible for PD engagement with Emerging Voices (EV), Press and Media (PM) and Established Opinion Leaders (EOL) audience sectors in Greenland. The Public Engagement Assistant plans, implements, and evaluates PD strategies, programs, and activities to educate and inform target audiences and increase public support for U.S. policies. In coordination with the Public Affairs (PA) Section at Embassy Copenhagen, manages the Consulate’s education outreach, academic advising, English language, experiential learning, and exchange and alumni programs.

Kommuneqarfik Sermersooq
Sundhedshjælper til Plejehjemmet i Tasiilaq/job-nr. 343/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der formår at yde god omsorg og pleje, samtidig med at du har overblik og lyst til at være underviser/supervisor for gruppen af ufaglærte, så er stillingen som sundhedshjælper ved ældrekollektivet i Tasiilaq en rigtig god mulighed for dig.

Vi søger en sundhedshjælper til at indgå i arbejdet med at yde nærværende og omsorgsfuld pleje for de ældre. God omsorg og pleje er vores absolutte førsteprioritet, og det kræver, at vi udvikler rammerne for den gode pleje og har blik for skarpe løsninger. I den udviklingsproces vil du spille en stor rolle i samarbejde med lederen og andre kollegaer.

Kommuneqarfik Sermersooq
HSNG ABDansktalande kundservicemedarbetare

HSNG AB för Bodystore.dk, Trollhattan

Är du en fena på det danska språket och har ett genuint intresse för service, då är det här rollen för dig! Vår kundservice är bolagets ansikte utåt. Här arbetar ett glatt och serviceinriktat gäng som fokuserar på kunden i alla avseenden.

Vi söker en utåtriktad dansktalande kundservicemedarbetare. I rollen kombinerar du kundkontakt med administration. Frågor som dyker upp kan handla om allt från leveranser, sortiment, produktrådgivning, betalning och returer. Du kommer att vara en del av ett team om ca 10 kollegor som arbetar inom kundservice mot olika länder och språk.

I din roll som kundservicemedarbetare för danska marknaden kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:

 • Att ta emot och besvara frågor från våra kunder via telefon, chatt, mail och sociala medier.
 • Att vara vår danska språkresurs för hela bolaget där olika typer av översättningar kommer att förekomma.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.Velfunderet kursusansvarlig

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V., Flensburg

Vær med til at koordinere og videreudvikle bibliotekets populære danskkurser samt holde styr på tyske tilskudsansøgninger m.m.

Sammen med en anden kollega skal du stå for denne daglige administration, rådgivning af potentielle og nuværende kursister og ikke mindst videreudvikling af kursustilbuddene.

Ud over opgaven ifb. med danskkurserne, skal du løbende udarbejde tilskudsansøgninger til alle tyske kommuner i de områder biblioteket opererer i samt følge op på disse. Endvidere være med til at administrere og afregne for nogle af bibliotekets mange kulturelle arrangementer.

KvadratAccount Director, Large End User, South Korea or Denmark

Kvadrat

We are now looking for a new Account Director to be based in our Seoul Showroom to coordinate and manage projects from the inception to launch throughout the product life time, together with our external clients as well as internal team.

You will work on Large End User (LEU) programs, execute development work, and communicate with corresponding LEU client departments and manufacturers.

Your main responsibilities include:

 • Facilitate all tasks related to customer’s product development and delivery.
 • Participate customer's meeting with Sales rep, and lead process meetings with relevant departments in Kvadrat Denmark.
 • Handle project enquiries and respond with professionalism and product expertise.
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 2 sundhedsassistenter/job-nr. 321/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq