7 job matcher din søgning 7 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Københavns KommuneVirksomhedskonsulenter til Jobcenter København Karrierecentret

Københavns Kommune

Kunne du tænke dig at blive en del af et professionelt team, der hver dag arbejder på at bygge bro mellem ledige akademikere og arbejdsmarkedet? Kan du sikre det gode match mellem ledige akademikere og det københavnske erhvervsliv – både det offentlige og private arbejdsmarked? Så skal du søge jobbet som virksomhedskonsulent hos os i Karrierecentret.

I centeret er vi gode til at få akademikere i job. Indsatsen bygger på flere elementer, heriblandt at kandidatens første møde i jobcenteret er med en virksomhedskonsulent.

Dine hovedopgaver bliver

  • Sikre det bedste match på de hjemtagne jobs og praktikker.
  • Formidle viden om det akademiske arbejdsmarked i fx oplæg om ansøgningsstrategi, ansøgningsmateriale og uopfordret kontakt samt om det arbejdsmarked, der er relevant for akademikere i København.
Frederikssund Kommune
Fastholdelses- og virksomhedskonsulent til Jobcenter Frederikssund

Frederikssund Kommune

Vi søger en kollega, der kan bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Har du viden, erfaring, flair for eller lyst til at vende tilbage til faget, hvor du ønsker at bidrage med dine kompetencer indenfor beskæftigelsesområdet, så se nedenfor, hvad jobbet går ud på, og send os din ansøgning.

Du bliver ansat i Virksomhedsservice, hvor vi er en teamleder og 15 konsulenter, som løser opgaver på tværs af hele Jobcentret. Du vil blive tilknyttet sygedagpenge og arbejdsfastholdelsesafdelingen, hvor der i forvejen er tilknyttet 2 fastholdelses- og virksomhedskonsulenter. Fastholdelses- og virksomhedskonsulenterne understøtter arbejdsfastholdelse - udvikling af arbejdsevne hos borgerne og den virksomhedsrettede indsats for vores borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Mentiqa NordjyllandSkolesekretær søges til friskole for højt begavede børn

Mentiqa Nordjylland, Nørresundby

Mentiqa Nordjylland er målrettet højtbegavede børn. Her er pædagogik og undervisning i høj grad præget af elevernes særlige styrker og udfordringer. Skolen skal stimulere elevernes nysgerrighed og udvikle den. De skal have lov til at undre sig, undersøge, udforske, teste, fejle og forstå, så de lærer mere om sig selv, om andre og om den omkringliggende verden.

Som skolesekretær på Mentiqa Nordjylland har du følgende opgaver:

  • Håndtering af henvendelser til skolen via mail, telefon og fysisk fremmøde
  • Elevadministration, herunder vedligeholdelse af data, indskrivning/afgang af elever, opkrævning af skolepenge, diverse indberetninger til fordelingssekretariatet, stat og kommuner, prøver, elevfoto mv.
  • Bogholderi, bogføring, debitor- og kreditorstyring, likviditetsstyring og kontakt til revisor og bank
Furesø KommuneTo socialrådgivere, som vil og kan gøre en forskel for udsatte børn

Furesø Kommune, Værløse

Kan du tage den gode dialog med Furesøs børn og deres familier, selv når den er sværest? Er du den, der kan sætte foden ned, når det er til børnenes bedste?

Så søger vi i foranstaltningsgruppen i Furesø Kommune to nye kollegaer, der vil være en del af vores gode og fagligt stærke fællesskab.

Vores primære arbejdsopgaver består i iværksættelse og opfølgning af alle forebyggende og anbringende foranstaltninger, herunder afholdelse af handleplansmøder, børnesamtaler og statusmøder, udarbejdelse og revision af handleplaner, samt løbende matchning mellem barn og foranstaltning. Rådgiverne i afdelingen har i gennemsnit omkring 25-30 børnesager. Udover arbejdet med egne sager, indgår hver af rådgiverne ligeledes i vores dagvagtsordning 2-3 dage om måneden, hvor der håndteres risikovurdering af underretninger og akutte handlinger, eksempelvis i overgrebssager.

Lolland Kommune
To virksomhedskonsulenter til Jobcenter Lolland (Genopslag)

Lolland Kommune, Nakskov

Lolland Kommune er afhængig af et velfungerende og aktivt erhvervsliv. Som Jobcenter og Kommune har vi en interesse i at få de ledige i job og skabe de bedste vilkår for virksomhederne. ”Det gode match” mellem medarbejder og virksomhed er altid vores mål.

Vi har brug for en virksomhedskonsulent, som kan medvirke til at brande os som en troværdig, kompetent og professionel samarbejdspartner, og som kan spotte, hvad den enkelte virksomhed og ledige har brug for.

Vi forventer, at du blandt andet:

  • har kendskab - og kan skabe kontakt - til det lokale arbejdsmarked
  • kan matche den lediges kompetencer med virksomhedens efterspørgsel
  • kan navigere i og har forståelse for det kommunale system
Horsens Kommune
Erfaren byggesagsbehandler til Team Byggesag

Horsens Kommune

Der er godt gang i byggeriet i Horsens, og vi har svært ved at følge med. I Team Byggesag søger vi derfor en ny kollega, som sammen med os har lyst til at lave byggesager. Stillingen er nyoprettet og skal sikre, at vi fortsat kan yde en god service til vores borgere og virksomheder.

Dine primære opgaver vil være byggesagsbehandling samt opfølgning og afslutning af byggesager. Du vil få daglig kontakt med ansøgere, entreprenører, rådgivere og borgere.

Vi tilbyder blandt andet:

  • et team med et godt kollegialt sammenhold og en afdeling med fokus på trivsel.
  • et team, hvor arbejdsgangene er aftalte, og hvor arbejdet og hverdagen er struktureret, så der både er tid til servicering af borgerne, men også til sagsbehandling og fordybelse.
Holbæk KommuneResultatorienteret virksomhedskonsulent til Ressourceforløbsteamet – genopslag

Holbæk Kommune

Vi søger en engageret virksomhedskonsulent, som vil være med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb. Vi søger en kollega, der har viden om udsatte borgere med komplekse problemer udover ledighed og er parat til at arbejde jobrettet med udgangspunkt i borgernes situation og behov.

Målgruppen er borgere i ressourceforløb over 30 år. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. social- og sundhedsområdet understøttes i udvikling af sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via bl.a. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære lønnede timer.

Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger – ofte inkluderende psykisk sårbarhed, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.