38 job matcher din søgning 38 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtige/konsulenter til pensionsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Skattestyrelsen søger konsulenter der vil indgå i et mindre team på tre medarbejdere, som arbejder tæt sammen med Departementet for Finanser, pensionsforvaltere samt øvrige interne afdelinger i arbejdet med obligatorisk pension. Opgaverne er således alsidige og spænder bredt.

Medarbejderne i pensionsområdet arbejder med et bredt udsnit af opgaver, som fastlægges nærmere efter din erfaring og kvalifikationer. Et særligt ansvarsområde vil være sagsbehandling og vejledning i forhold til borgere og sparring med arbejdsgiverregistret og Kontor for Kontrol i forhold til håndtering af forskellige former for pensionsordninger.

Grønlands Selvstyre
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
2 engagerede socialrådgivere/sagsbehandlere søges til Børne- og Familieområdet i Tasiilaq/job-nr. 564/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Er du den der kan gøre en forskel for udsatte børn og familier? Arbejder du anerkendende, inddragende og systematisk? Har du erfaring fra eller interesse for Grønland? Søger du nye arbejdsmæssige udfordringer og er du typen, som er vild med naturen?

Kan du svare ja til ovenstående, så er du sandsynligvis det rette match til vores Familieafdeling i Tasiilaq. Én Familieafdeling, hvor du er garanteret personlig og faglig udvikling, og i et område af Grønland, hvor vi kan garantere dig en oplevelse for livet.

Om dine arbejdsopgaver:
Sagsbehandling af det tidlige og forebyggende arbejde og sagsbehandling vedr. anbragte børn og unge. Opgaverne i forbindelse hermed knytter sig til udarbejdelse og opfølgning på handleplaner, iværksættelse af sociale indsatser samt opfølgning på samme. Alt i et tæt samarbejde med borgere og øvrige samarbejdspartnere.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Kontorfuldmægtig søges til Staben i Forvaltningen for Børn og Familie/job-nr. 561/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret kontorfuldmægtig til Staben - i Forvaltningen for Børn og Familie, med tiltrædelse 15.10.2021 eller efter aftale.

Staben er en serviceafdeling, der understøtter direktør og fagchefer med både kvalitet, fremdrift og styring af de mange indsatser på forvaltningens område. Herudover varetager Staben også politisk servicering af udvalget for Børn og Familie.

Dine opgaver vil være af administrativ karakter, men med et klart omdrejningspunkt omkring bogholderi og økonomi. Eksempler på de vigtigste arbejderopgaver er:

 • Bogføringer
 • Betaling af fakturaer
 • Økonomiopfølgning
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
2 socialrådgivere til Myndighedsafdelingen i Nuuk - offentlig hjælp/job-nr. 544/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger 2 socialrådgivere med ansættelse snarest eller efter aftale.

Myndighedsafdelingen skal sikre at sagsbehandling inden for pensions-, handicap- og matchgruppe 1-3-området altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Arbejdsopgaver til de ledige stillinger

 • sagsbehandling samt råd og vejledning inden for offentlig hjælp
 • arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov
 • udarbejde oplæg til blandt andet udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked samt Tværfagligt Udvalg
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands PolitiFartøjsfører til vores nye politifartøjer (genopslag)

Grønlands Politi, Nuuk

Grønlands Politi søger en motiveret og dygtig medarbejder til vores politistationer i Nuuk, der både skal fungere som driftsmedarbejder på den enkelte politistation, men samtidig fungere som fartøjsfører på Grønlands politis nye politifartøjer.

Der estimeres, at ca. 2/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på land, mens ca. 1/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på fartøjerne.

Det daglige fysiske arbejdssted er som udgangspunkt den lokale politistation, hvor man dagligt deltager i fortrinsvis administrative arbejdsopgaver, blandt andet

 • Forkyndelse af officielle dokumenter
 • Tolkning og kopiering
 • Postkørsel, herunder kuvertering og frankering
Grønlands Selvstyre
Medarbejder med gode sprogegenskaber søges til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Arbejdsopgaverne indbefatter bl.a. oprettelse af klagesager, kvittering og anmodning om akter til kommunerne, vurdering af modtagne akter, oversættelse af akter og afgørelser, samt afsendelse af afgørelser. Til brug for disse opgaver søger vi en struktureret og engageret medarbejder, der kan holde styr på flere opgaver ad gangen, og som håndterer en travl hverdag på en effektiv måde. Det forventes, at du kan repræsentere styrelsen på en professionel måde.

Sekretariatet samarbejder om henvendelsesmodtagelse, som også kan indebære simultantolkning, sagsbehandling og projektstyring, forplejning og indkøb m.v. Den daglige sagsbehandling foregår i ESDH-systemerne F2 og Public 360, og der er ligeledes en del koordineringsarbejde i tolkeprocesserne og efterbehandling af vores sager.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands PolitiGrønlands Politi søger fartøjsfører til vores nye politifartøjer

Grønlands Politi, Aasiaat

Grønlands Politi søger motiveret og dygtig medarbejder til vores politistationer i Aasiaat, der både skal fungere som driftsmedarbejder på den enkelte politistation, men samtidig fungere som fartøjsfører på Grønlands politis nye politifartøjer.

Der estimeres, at ca. 2/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på land, mens ca. 1/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på fartøjerne.

Vi er en spændende arbejdsplads, hvor vi konstant møder nye udfordringer, og vi sætter stor pris på et godt arbejdsmiljø, professionalisme, loyalitet og punktlighed. Vi tilbyder endvidere et godt sammenhold med gode muligheder for personlige udvikling.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kontorfuldmægtig til Ydelsesafdeling/job-nr. 543/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ydelsesafdelingen i Forvaltningen for Velfærd & Arbejdsmarked søger kontorfuldmægtig til Arbejdsmarkedsydelse og Barselsdagpenge, med ansættelse 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.

Ydelsesafdelingen er en afdeling i Myndighedsområdet i Forvaltningen for Velfærd & Arbejdsmarked og ud over den, er der en Myndighedsafdeling.

Ydelsesafdelingen skal sikre at udbetalinger af ydelser indenfor arbejdsmarkedsydelser, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Sagsbehandler for drift- og spildevandsområdet/job-nr. 535/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Grundet stor aktivitet i byggebranchen samt udvikling af kommunen, særligt i Nuuk, har vores afdeling Drift og Miljø stor travlhed. Derfor søger Drift og Miljø efter en person som kan indgå i sagsbehandlerteamet, til at varetage opgaver inden for drifts- og spildevandsområdet.

Som sagsbehandler kommer du til at være en del af Forvaltning for Anlæg og Miljø, hvor du vil være ansat i afdelingen Drift og Miljø. Til dagligt vil du komme til at arbejde tæt sammen med vores anden sagsbehandler, med hvem du vil dele opgaveportefølje. Ud over det tætte samarbejde med din egen afdeling, vil du også komme til at samarbejde på tværs af afdelingerne i forvaltningen.

Vi søger en sagsbehandler til at indgå i teamet i afdelingen for Drift og Miljø, som skal varetage en række opgaver herunder:

 • Sagsbehandle ansøgninger om udsprængningstilladelser
 • Sagsbehandle ansøgninger opgravningstilladelser
Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Grønlands Selvstyre
Pantefoged/kontorfuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1 november 2021 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Nuuk.

Arbejdsopgaverne vedrører primært tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.
Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Barselsvikar, Uddannelseskonsulent til Uddannelsesstøtteforvaltningen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en ny kollega til Uddannelsesstøtteforvaltningen. Uddannelsesstøtteforvaltningen er et team på 5 medarbejdere, der er en del af afdelingen for økonomi, personale og studieservice i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Du skal medvirke til løsning af de generelle mål og opgaver for Uddannelsesstøtteforvaltningen, herunder:

 • Sagsbehandling af uddannelsessøgende i og uden for Grønland, herunder at skulle arbejde i forskellige it-systemer såsom elevregistreringssystemet og IRIS.
 • Sagsbehandling af ansøgninger om bevilling af uddannelsesstøtte og ansøgninger om fortsat støtte.
 • Besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser fra De grønlandske Huse, uddannelsesinstitutioner mv. vedr. uddannelsesstøttereglerne.
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Forebyggelseskonsulent/job-nr. 511/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Forebyggelseskonsulent til Forebyggelsesafdelingen i Nuuk/Foranstaltningsområdet for Børn og Familie og forebyggelse/Forvaltning for Børn og Familie, til ansættelse 1. november 2021 eller snarest derefter efter aftale.

Vi søger en – gerne erfaren – forebyggelseskonsulent til at indgå i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til at varetage en række opgaver herunder:

 • Stå for implementering og opfølgning af Kommuneqarfik Sermersooqs forebyggelsespolitik.
 • Samarbejde, koordinere og lave opfølgning på selvmordsforebyggelse.
 • Koordinering og opfølgning af rusmiddelsmisbrugs- og ludomaniforebyggelse.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger fuldmægtig til uddannelsesafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for at arbejde med uddannelse? Er du struktureret og god til at overholde deadlines? Og vil du være med til at gøre vores gymnasiale uddannelse endnu bedre for vores unge?
Så er du måske den helt rigtige til vores gymnasieteam.
Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt & Kirke søger nemlig en dygtig ny kollega med hovedfokus på den gymnasiale uddannelse.

Du vil komme til at referere til afdelingschefen for uddannelsesafdelingen, men den daglige opgaveløsning og opgaveopfølgning vil koordineres af en teamleder.

Af kerneopgaver som vi forventer at du kommer til at sidde med, kan følgende fremhæves:

 • Den daglige administration og drift af den gymnasiale uddannelse
 • Udvikling og optimering af sagsgange samt procedurer i forbindelse med eksempelvis eksamen & optagelse
 • Arrangere og koordinere centrale aktiviteter for gymnasieskolerne
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands PolitiAdministrativ medarbejder søges til Politistationen i Kangerlussuaq

Grønlands Politi, Kangerlussuaq

Kangerlussuaq politi søger en administrativ medarbejder med start snarest eller efter nærmere aftale.

Vi søger en medarbejder, der er kontoruddannet og som har lyst til at indgå i en travl hverdag. En medarbejder, som synes, det er spændende, at vores opgaver er mange og forskellige, så dagene aldrig virker ens. Vi forventer, at du vil tage del i vores team på politistationen.

De væsentligste arbejdsopgaver er:

 • Telefonpasning samt publikumsekspedition
 • Regnskabsopgaver
 • Journalføring samt arkivering af sager
Gem
Servicearbetare
Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats.
Trelleborgs kommun, Skåne
Platsbanken AMV
Indrykket:
Gem
Modersmålslärare och studiehandledare i litauiska
Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och...
Eslövs kommun, Skåne
Platsbanken AMV
Indrykket:
Gem
Trafikplanerare - vikariat på ÖP-enheten
Helsingborgs kommun, Skåne
Platsbanken AMV
Indrykket:
Gem
Biståndshandläggare till enhet ordinärt boende
Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen (SoL).
Malmö stad, Sverige
Stepstone
Indrykket:
Gem
GIS och Exploateringsingenjör, Följ med på vår utvecklingsresa!
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling.
Tomelilla kommun, Skåne
Platsbanken AMV
Indrykket:
Gem
Entreprenadupphandlare till serviceförvaltningen i Eslövs kommun
Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och...
Eslövs kommun, Skåne
Platsbanken AMV
Indrykket: