28 job matcher din søgning 28 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

ATP
Kunderådgivere til Opkrævning

ATP, Vordingborg

Kan du indlede dialog og træffe afgørelser?

Som vores nye kollega kommer du til at arbejde med opkrævningen af tilgodehavender. Konkret kommer du til at tilrettelægge opkrævningsforløb, ligesom du:

 • indleder dialog med borgere om betalingsaftaler
 • træffer afgørelser og behandler betalingsevnevurderinger
 • behandler modregningsanmodninger
 • behandler dødsbo

Som rutineret IT-bruger er du i stand til at sikre kundevenlig vejledning på digitale kanaler. Du er sandsynligvis kontoruddannet, og så har du gode kommunikative kompetencer, som du bringer i spil i den telefoniske kontakt med borgerne.

ATP
ATP
Forretningskonsulent til Udbetaling Danmarks barselsområde

ATP, Vordingborg

Kan du tænke nyt og gøre det komplekse forståeligt?

Vi er en del af Udbetaling Danmark i ATP’s Administrationsforretning. Det er os, der er ansvarlige for udbetaling af barselsdagpenge, og vi sætter en ære i at varetage en stor samfundsmæssig opgave hver dag.

Vi søger en forretningskonsulent, der kan hjælpe med at definere nye tiltag. Dig, der kan forbedre og optimere Udbetaling Danmarks barselsområde. Og dig, der kan tænke helheden ind og sikre et vedvarende fokus på myndighedsopgaven, kundernes oplevelse og det daglige driftsværktøj.

ATP
Greve Kommune Genopslag – Direktør for Teknik & Miljø samt Sundhed & Pleje

Greve Kommune

Brænder du for at udvikle samspillet mellem politikere, borgere og administration?

Vi søger en ny direktør, der kan bidrage aktivt til at implementere og videreudvikle Greve Kommunes effektorganisering, hvor byrådets vision ”Naturligvis Greve … ” sætter den strategiske retning.

Vores ambition er at skabe en tydelig rød tråd fra politikernes visioner for Greve gennem hele organisationen og at styre efter den bedste effekt i forhold til borgere og virksomheder. Samtidig vil vi gerne udvikle den aktive borgerinddragelse i et tæt samspil med politikerne i kommunen.

Dit områdeansvar vil være teknik og miljø samt sundhed og ældre. Det vil være afgørende, at du har et solidt kendskab til teknik- og miljøområdet bredt set. Du har også en optagethed af driverne og de fremtidige rammebetingelser på sundheds- og ældreområdet.

Holbæk Kommune Teamleder søges til voksenenhed myndighed – Social indsats og udvikling

Holbæk Kommune

Er du en fagligleder, der i dit samarbejde og i din dialog med medarbejdere giver plads til løsninger, der arbejder på tværs til gavn for borgerne? En leder, der har blik for forebyggelse og borgers egne evner og mulighed for udvikling?

Vi skal bruge en teamleder der kan hjælpe os med at navigere i de mangeartet og spændende opgaver og til tider udfordringer, vi dagligt står overfor samtidig med, at vi planlægger omstilling til VUM 2.0 og ny version af vores IT-system Nexus.

Vi er en afdeling, når alle stillingerne er besat, på ca. 20 personer, som udover arbejdet med den rene drift, dialog med borger, pårørende og andre aktører også sætter pris på at fastholde vores afdeling som en god arbejdsplads.

Du vil som teamleder også få personaleansvar, hvorfor vi forventer, at du er vild med personaleudvikling, MUS samtaler og det at være med til at holde lygten og lyse på vejen.

Solrød Kommune Kom og vær med på vores rejse i Familieafsnittet

Solrød Kommune

I Solrød Kommune er vi ikke bange for at tænke anderledes, og har derfor brug for en socialrådgiver, som har det på samme måde. Vi søger derfor dig, som har mod på at træde ind i en organisation, hvor der er sat gang i en vigtig faglig udviklingsrejse, og hvor der er mulighed for at præge processen. Helt præcist har vi brug for en socialrådgiver, som kan gå på tværs, og understøtte og varetage sager i specialrådgivningen, som også har psykosocial karakter.

I Solrød Kommune er vi sammen om at gøre en forskel for borgerne. Børn og Unge Rådgivningen (BUR) har i 2021 sat en række spor for de initiativer, der skal iværksættes de kommende år. Det drejer sig om at sikre rette hjælp til rette tid, udvikle de rette tilbud, sikre kvalitet i sagsbehandlingen, styrke arbejdet med mål og opfølgning samt ikke mindst kvalificere arbejdet med at inddrage børn, unge og deres familier.

Skattestyrelsen Ledelsesstøtte til afdelingen Formue og Investeringer i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, Slagelse

Er du en holdspiller, der motiveres af at have mange bolde i luften, selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode kolleger? Vi er netop nu på udkig efter en dygtig kollega, der søger faglige udfordringer som ledelsesstøtte i en fleksibel hverdag i Skattestyrelsen.

Du bliver en del af teamet i FI - Styring og Kvalitet, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden, griber nye opgaver og træder til, hvor der er behov, fx:

 • Meget forskellige ad hoc-opgaver i et udviklingsmiljø, og du skal derfor kunne lide at blive udfordret, at udvikle og tænke ”ud af boksen” med henblik på at understøtte ledelsen i afdelingen.
 • Besvarelse og koordinering af konkrete minister-, ombudsmandshenvendelser samt høringer m.m.
 • Koordinering og opfølgning af afdelingens tværgående opgaver og aktiviteter.
Skattestyrelsen
Dansk Flygtningehjælp Asylafdelingen søger en dygtig hjemrejserådgiver

Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp søger en ny kollega med stor rådgivningserfaring til at varetage uvildig rådgivning af afviste asylansøgere om muligheder for hjemrejse og reintegrationsstøtte. Rådgivningen af afviste asylansøgere tager udgangspunkt i den enkelte asylansøgers situation og behov, herunder at der er meddelt afslag på opholdstilladelse i Danmark, og at den afviste asylansøger har fået en udrejsefrist og skal forlade Danmark.

Dine primære arbejdssteder vil være Borgergade, Udrejsecenter Avnstrup og Udrejsecenter Sjælsmark – du kan forvente en til tre arbejdsdage ugentligt på et udrejsecenter. Derudover vil der være en del rejseaktivitet med besøg til opholdscentre og Kærshovedgård mindst fire til seks gange årligt. Endvidere vil der jævnligt være besøg i fængsler i alle dele af landet.

Holbæk Kommune Udviklings- og tilsynskonsulent for de almene boligorganisationer - Genopslag

Holbæk Kommune

Vores tilsynskonsulent for de almene boligorganisationer i Holbæk Kommune går på velfortjent pension med udgangen af september. Derfor søger vi nu ny kollega der kan overtage opgaverne med tilsynet af de almene boligorganisationer. Der vil være mange snitflader til kollegaer fra andre kerneområder i organisationen og du vil få et tæt samarbejde med vores boligpolitiske medarbejder samt kommunens boligkontor, som du vil være sparringspartner for, inden for Almenlejeloven og Driftsbekendtgørelsen.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra en lignede stilling eller inden for det almene boligområde.

Hovedopgaverne i stillingen er inden for følgende områder:

 • Driftstilsyn med almene boligorganisationer
 • Regnskabsgennemgang og styringsdialog med almene boligorganisationer
 • Behandling af renoveringssager i almene boligområder
Midt- og Vestsjællands Politi Administrativ medarbejder til anklagemyndigheden

Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde

Vil du være med til at sikre, at skyldige bliver draget til ansvar og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt? Er du samfundsinteresseret, serviceminded og god til at skabe resultater?

Dine primære opgaver vil være at foretage administrativ sagsbehandling i straffesager, ofte i tæt samarbejde med en anklager. Af arbejdsopgaver kan bl.a. nævnes: Bemanding af vores front office, der er indgangen til anklagemyndigheden, både hvad angår nye sager, men også personlige og telefoniske henvendelser. Derudover behandling af indgående post til anklagemyndighedens sager, fremsendelse af sager til retten m.v.

Vi har fokus på, at vi skal være en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere samt, at der er en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv og, at der i forbindelse hermed udvises gensidig fleksibilitet for at få tingene til at hænge sammen. Der er således mulighed for flekstid.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Er du vores nye kollega i studieadministrationen?

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I, Køge

Trives du i en hverdag, hvor både drift og udvikling er i højsædet, og kan du se dig selv arbejde i et team, hvor du er dialog med mange forskellige interessenter, og hvor forandringerne banker på døren?

Til vores Planlægningsteam i Køge søger vi en studieadministrativ medarbejder, som har mod på at være aktiv med i en forandringsproces, hvor vi står over for implementering af nyt studieadministrativt system, det vil derfor være en fordel, at du har flair for IT-systemer, samt evne til at bidrage til administrative processer og stærke samarbejdsevner.

Eksempler på opgaver i teamet:

 • Administration af uddannelser, herunder eksamensplanlægning
 • Udarbejdelse og kvalitetssikring af beviser
 • Sagsbehandling så som dispensation, orlov og merit
 • Indberetning og datasikring
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Gem
Kommune Konsulenterne
Kommune Konsulenterne søger socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Generel sagsbehandling indenfor Familieområdet
 • Børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Myndighedsopgaver ift. børn og unge med særlige behov og deres familier
Kommune Konsulenterne
Lokaltog A/S
CSM-specialist til godkendelser

Lokaltog A/S, Ringsted

Har du lyst til at arbejde med godkendelser af risikovurderinger og myndighedsgodkendelser inden for jernbanen i en organisation med fokus på samarbejde og fælles mål?

Se video om Lokaltog A/S som arbejdsplads

Du vil blive en del af vores sikkerhedsafdeling i Lokaltog, der godkender organisationens risikovurderinger, og du vil være med til at løfte organisationens faglige niveau inden for CSM-RA. Lokaltog er en organisation, hvor relevante specialister nemt samles med henblik på at finde løsninger. Der er derfor et stort entreprenørskab for de dele, som vi finder behov for. Vi har en kultur, hvor det traditionsbundne går hånd i hånd med nyudvikling og nytænkning.

Du koordinerer naturligvis dine egne opgaver og leverancer og skal i den forbindelse kunne holde styr på mange interessenter både internt og eksternt i forhold til eksempelvis myndigheder og assessorer.

Lokaltog A/S
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Revalidering og fleksjob
Kommune Konsulenterne
ATP
Kunderådgivere til Udbetaling Danmark

ATP, Vordingborg

Vil du sikre enkel og effektiv kundeservice på et komplekst grundlag? Trives du i en hverdag med mange opgaver? Og vil du arbejde med sagsbehandling til gavn for virksomheder og den enkelte på barsel? Så er du måske en af dem, vi søger.

Som vores nye kollega i ATP’s Udbetaling Danmark har du kontakt til både virksomheder, selvstændige og lønmodtagere, der har spørgsmål vedrørende barsel. Kontakten foregår både via telefon og gennem sagsbehandling af vores digitale kundehenvendelser, og her er det din opgave at sikre, at kunden på en enkel og effektiv måde får svar på sin henvendelse.

ATP
Midt- og Vestsjællands Politi Er du rigtig god til overblik samtidig med, at du elsker detaljer?

Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde

Hvis du mener at samarbejde er nøglen til succes, og at du både kan have øje for detaljen uden at miste overblikket, så er det dig, vi har brug for i vores tjenesteplanlægningsteam.

Politikredsen består af ca. 850 medarbejdere fordelt mellem politi, anklagemyndighed og en stabssøjle. Tjenesteplanlægningsteamet ligger i HR afdelingen. Vi er et lille team på fire (fem med dig), så vi løfter i flok og hjælper til, der hvor der er behov.

Tjenesteplanlægning er en væsentlig del af ressourcestyringen i politiet og er med til at sikre, at politiets ressourcer anvendes bedst muligt til politiets kerneopgaver, og at medarbejderne arbejder i overensstemmelse med arbejdstidsreglerne.

Dine primære opgaver vil bl.a. bestå i:

 • Tjenesteplanlægning i politikredsen
 • Tjenesteplanlægning af større varslede og uvarslede hændelser
 • Tilkald af personale i forbindelse med forskellige aktioner
Kalundborg Kommune
Afdelingsleder til Unge og Uddannelse, Jobcenteret

Kalundborg Kommune

Vil du gå foran i udviklingen af Kalundborg Kommunes tværgående samarbejde på ungeområdet? Og kan du sikre en sammenhængende og koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet?

Du står i spidsen for ca. 30 højtengagerede medarbejdere, som helheds­orienteret løfter den fælles kerneopgave. Derudover får du en enestående mulighed for at sætte dit hold med rekrutteringen af to nye faglige koordinatorer. Du refererer til arbejdsmarkedschefen og indgår i en ledergruppe, som arbejder ambitiøst og strategisk med ledelse og udvikling.

Kalundborg Kommune
Afdelingsleder til Ydelse og Administration, Jobcenteret

Kalundborg Kommune

Vil du tage ansvar for det samlede administrative område i Jobcenter Kalundborg? Kan du sikre korrekt udbetaling af ydelser – og levere en god offentlig service? Og kan du drive tværgående, administrative udviklings­processer til gavn for både organisation og borgere på beskæftigelses­området?

Som afdelingsleder for Ydelse og Administration står du i spidsen for en afdeling, der varetager en bred opgaveportefølje inden for sagsbehandling, udbetaling og kontrol af ydelser, regningsbetaling for hele jobcenteret samt tværgående administrativ bistand.

Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Revalidering og fleksjob
Kommune Konsulenterne
Jobcenter Kalundborg søger Økonomisk sagsbehandler til ydelsesafdelingen
Ydelses- og administrationsafdelingen i Jobcenter Kalundborg søger en ny kollega til at sidde med behandling af ansøgninger og den løbende...
Kalundborg Kommune, Kalundborg
Jobcenter
Indrykket:
SP Koordinator til Informatik og Patientservice, Administrativ Stab, Sjællands Universitetshospital, Køge
Vi søger en dygtig og engageret koordinator til Sundhedsplatformen, der har lyst til at være en del af et kompetent team på en spændende arbejdsplads.
Region Sjælland, Køge
Jobcenter
Indrykket:

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV