27 job matcher din søgning 27 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 27 resultater.
Egedal Kommune
Vi søger en socialrådgiver til fast stilling på 37 timer til Handicapteamet

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en rådgiver, der har lyst til og gerne erfaring i at arbejde med børn og unge med et handicap. Arbejdsopgaverne består primært i at arbejde med handicapkompenserende ydelser, udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner og følge op på foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov for støtte kombineret med funktionsnedsættelse.

Handicapteamet er organiseret i to grupper: Styrket autisme og styrket handicap. Den ledige stilling er forankret i styrket autisme.

Rådgiverene i handicapteamet har differentieret sagstal. I styrket autismegruppen er sagstallet i gennemsnit 30 sager, afhængig af tyngde, og hvor mange af sagerne, der indgår i Egemodellen – tæt på tværs, hvor der arbejdes med hyppigere opfølgninger.

Egedal Kommune
ATP
Sektionschef til Seniorpension

ATP, Hillerød

Vil du være med til at etablere en helt ny sagsbehandlerenhed? Kan du bevare overblikket og skabe struktur? Og har du lyst til at løse en samfundsopgave til gavn for borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne? Så er du den sektionschef, vi søger til enheden Seniorpension.

Siden starten af 2020 har nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen, haft muligheden for at søge om seniorpension hos landets kommuner.

Fra 1. januar 2021 bliver det imidlertid en selvstændig myndighed under ATP, der overtager ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Derfor er vi nu på udkig efter en sektionschef, der vil være med til at bygge den kommende sagsbehandlerenhed op fra bunden. Her vil du få ansvaret for ca. 25 sagsbehandlere (jurister, sundhedsfaglige og kunderådgivere).

ATP
Udviklings- og ForenklingsstyrelsenSkarp teamkoordinator med erfaring inden for ledelsessupport og -rapportering

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lyngby

Kunne du tænke dig at blive faglig ansvarlig for en faggruppe i et stort agilt udviklingskontor og arbejde med et af Danmarks største IT-udviklingsprogrammer? Har du en empatisk, engageret og tillidsfuld tilgang til mennesker, og drømmer du om at være en del af en organisation i rivende udvikling? Så er det måske dig, vi leder efter.

Som teamkoordinator vil du skulle navigere indenfor en bred vifte af interessenter. Du skal kunne håndtere at tale ind i forskellige fagligheder på tværs af programmet. Herunder vil det være afgørende, at du formår at være inkluderende og tydelig i din planlægning og kommunikation. Du får en varieret hverdag bestående af følgende opgaver:

 • Bistå i udarbejdelsen samt implementeringen af en udviklingsstrategi for kontoret.
 • Bistå i oplæring og onboarding af nye medarbejdere.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Nordsjællands PolitiAdministrative medarbejdere til Anklagemyndighedens sekretariat

Nordsjællands Politi, Helsingør

Nordsjællands Politi søger nogle administrative medarbejdere til Anklagemyndighedens sekretariat.

Vi kan tilbyde dig et spændende job i politikredsens advokatursekretariat.

Som administrativ medarbejder hos os vil du komme til at stifte bekendtskab med blandt andet:

 • Kalenderstyring vedr. retsmøder
 • Behandling af ind- og udgående post til verserende og afgjorte sager
 • Behandling af elektronisk post fra borgere, retter m.v.
 • Fuldbyrdelse af domme
 • Telefonekspeditioner
Forsyningstilsynet
Serviceminded kontorfuldmægtig til barselsvikariat

Forsyningstilsynet, Frederiksværk

Trives du med at arbejde med forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag? Har du solide IT-kompetencer og et stort servicegen? Så søger vi lige nu en kontorfuldmægtig til Stab og Nettilslutning.

Som kontorfuldmægtig i Stab og Nettilslutning er dine primære opgaver at være tovholder på tværgående sagsprocesser for direktionen, hvor du står for indsamling og distribution af materiale og indkaldelse til og planlægning af møder.

Dine opgaver vil blandt andet omhandle:

 • Tovholder på tværgående sagsprocesser for direktionen
 • Håndtering af kommunale indberetninger
 • Administration af telefoner og support til Forsyningstilsynets medarbejdere
Forsyningstilsynet
Gribskov Kommune
Virksomhedskonsulent til Center for Job og Unge

Gribskov Kommune, Helsinge

Brænder du for at servicere virksomheder og hjælpe fleksjob-borgere i arbejde, hvor den enkeltes borgers tilknytning til arbejdsmarkedet er i fokus, så er du måske vores nye virksomhedskonsulent i Jobcenter Gribskov.

Teamets hovedopgave er at skabe, fastholde og videreudvikle gode relationer til lokale og regionale virksomheder med et målrettet fokus på, at den enkelte borger hurtigst muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder afklaring af borgernes arbejdsevne. Vi er dermed optagede af både at servicere virksomhederne og hjælpe borgerne videre.

Du skal i tæt samarbejde med sagsbehandlerne på fleks- og ledighedsydelsesområdet sikre det bedste match mellem borger og virksomhed.

Gribskov Kommune
Halsnæs KommuneAdministrativ medarbejder

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Medarbejder med ansvar for BBR

Vi søger en medarbejder med lyst til at have ansvaret for vores registre, herunder BBR- og adresseregister, og arbejde med lettere sagsbehandling inden for bygge- og planloven. Vi består af en afdeling, der arbejder med byggesager, kommuneplaner og lokalplaner. Du vil hovedsageligt indgå i et team bestående af byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere.

Du skal primært arbejde med:

 • Vedligeholdelse af kommunens BBR- og adresseregister.
 • Vejledning af borgere, rådgivere og andre aktører omkring gældende bestemmelser for byggeri og digitale selvbetjeningsløsninger, f.eks. Byg og Miljø og BBR.
 • Administration af verserende byggesager.
Egedal Kommune
Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger en sagsbehandler til ydelsesområdet

Egedal Kommune, Ølstykke

Kontrol-og ydelsesgruppen søger fra den 1. september 2020 en ny kollega til stillingen som sagsbehandler på forsørgelsesydelsesområdet.

Hovedopgaver i stillingen:

 • Behandle ansøgninger om forsørgelsesydelse herunder kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, m.fl.
 • Beregne og træffe afgørelse om forsørgelsesydelse, administrere 225-reglen, sanktioner, behandle klagesager og ad hoc-opgaver.
 • Yde råd og vejledning i forhold til de muligheder der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning - herunder ansøgning om hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning.
Egedal Kommune
Gribskov Kommune
Administrativ medarbejder til Center for Teknik og Borgerservice

Gribskov Kommune, Helsinge

Har du en god byggeteknisk forståelse? Er du god til at kommunikere med mange forskellige mennesker? Så er du måske den vi søger.

Borgerservice er en central funktion i Gribskov Kommune, både overfor borgere og internt. Et område med stor politisk bevågenhed, hvor god og korrekt service overfor borgerne ses som kommunens kerneydelse. Vi arbejder meget på tværs i Centeret, særligt i forhold til byggesagsbehandling og BBR.

Hovedarbejdsopgaverne består i at

 • understøtte byggesagsbehandlingen ved visitering af nye byggesager – varetage kontakten med ansøger vedrørende materiale, som mangler at blive indsendt
 • ajourføring og behandling af ændringer til BBR
 • besvarelse af generelle henvendelser vedrørende det tekniske område.
Gribskov Kommune
Nordsjællands Hospital
Vagtplanlægger søges til Økonomi og HR

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Trives du i et omskifteligt og til tider hektisk miljø med højt tempo? Og går du op i at det arbejde du leverer, er gennemtænkt og kvalitetstjekket?

Økonomienheden ved Nordsjællands Hospital søger en vagtplanlægger til at planlægge for vores læger på Lunge og Infektionsmedicinsk Afdeling. Du bliver en del af et vagtplanlæggerteam, og skal varetage forskellige vagtplanopgaver i klinikken med fokus på den lægelige vagtplanlægning.

Som vagtplanlægger består opgaverne blandt andet i, at:

 • sikre at overenskomster, arbejdstidsaftaler og lokalaftaler overholdes
 • ferie planlægges og afvikles inden for ferieloven og afdelingens rammer
 • indberette fremmøde, ferie og fravær.
Nordsjællands Hospital
Egedal Kommune
To socialrådgivere søges til fast stilling på 37 timer til Det sociale område i Center for Myndighed og Social Service

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger to erfarne socialrådgivere til faste stillinger på 37 timer/uge hurtigst muligt eller senest den 1. september 2020.

Center for Myndighed og Social Service dækker hele det specialiserede område og er organiseret i en myndighedsafdeling og en udførerafdeling. Vi har et tæt og praksisudviklende samarbejde mellem afdelingerne, og vi er en arbejdsplads, der arbejder tværfagligt. Vi har implementeret Egemodellen – Tæt på Tværs (Den svenske Model).

Udover at være uddannet socialrådgiver, lægger vi vægt på, at du kan påtage dig rollen som myndighedsperson, samt er god til at samarbejde – både med dine kolleger i teamet og i centret, samt med kolleger i resten af kommunen og øvrige samarbejdspartnere.

Egedal Kommune
ATP
Forretningskonsulent til projekter og driftsoptimering

ATP, Hillerød

Kan du organisere komplekse processer og holde styr på kontakten til kunderne? Vil du arbejde til gavn for samfundet?

Lige nu er vi på udkig efter en ny kollega, der vil være en del af teamet Kunder & Leverancer, hvor vi bl.a. står for kontakt til vores kunder, projektledelse og er bindeleddet mellem forretningen og IT-udviklingen.

Konkret leder vi efter dig, der bl.a. har lyst til at:

 • varetage rollen som 1st level support og stå for afdelingens kundekontakt på tværs af forskellige platforme
 • udvikle vores driftsprocesser og konceptet for opfølgning på henvendelser
 • bistå ved afvikling af møder og større oplæg (fx materialeudarbejdelse, lokalebooking og deltagerkoordinering)
ATP
Egedal Kommune
Jobkonsulent/sagsbehandler til Aktivafdeling

Egedal Kommune, Ølstykke

Velfungerende Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger 2 nye jobkonsulenter med erfaring og faglighed indenfor beskæftigelsesområdet.

Arbejdet består i at forestå beskæftigelsesindsatsen for borgere der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp. Formålet er at støtte borgere på sin vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

Myndighedsopgaven består i at afholde visitationssamtaler ved nye henvendelser, afholde jobsamtaler, udarbejde "min plan" og kvalitetssikre cv og jobsøgning, afgive og følge op på uddannelsespålæg og beskæftigelsestilbud, foretage rådighedsvurdering samt yde brede råd og vejledning indenfor beskæftigelsesområdet.

Egedal Kommune
Halsnæs KommuneBeskæftigelsesrådgiver søges til sygedagpengeopfølgning i Jobcenteret, Borgerservice og Beskæftigelse

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vil du være med blandt dem, der har styr på kerneopgaven? Og er du enig i, at tilbagevenden til arbejdsmarkedet er en væsentlig del af behandlingen i et sygeforløb? Så har du nu muligheden for at blive en del af jobcenterets sygedagpengeopfølgning.

En af vores medarbejdere skal til at arbejde indenfor et andet område, og vi søger derfor en ny beskæftigelsesrådgiver, som kan blive en del af en gruppe beskæftigelsesrådgivere med en høj faglighed og et rigtig godt samarbejde.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Afholdelse af opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere.
 • Stillingtagen til og iværksættelse af indsatser i forløbet tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Koordination af indsatsen i samarbejde med fastholdelseskonsulenten.
Frederikssund Kommune
Økonomisk konsulent til Center for Børn og Skole

Frederikssund Kommune

Hos Center for Børn og Skole søger vi en økonomisk konsulent med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. oktober 2020.

Som økonomisk konsulent vil du have en afgørende rolle i centeret, med mange kontaktflader både i forhold til centerets øvrige medarbejdere og kommunens centrale funktioner. Det betyder, at stillingen er meget alsidig - du vil arbejde med hele styringskæden, fra registrering af forventede udgifter til budgetopfølgning og økonomiske analyser til ledelse og politisk niveau.

Du får dermed en central rolle i forhold til arbejdet med økonomistyring og skal både mestre en meget nær opfølgning i forhold til konkret økonomisk aktivitet og udarbejde datainformeret ledelsesinformation.

Halsnæs KommuneStyrings- og udviklingskonsulent til stabsfunktion i Område for Ejendomme

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Har du lyst til at arbejde med at understøtte Halsnæs Kommunes velfærd til borgere og brugere ved at sikre gode fysiske rammer i de kommunale ejendomme? Trives du i en foranderlig hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række aktører på tværs af hele den kommunale administration for at skabe resultater? Så har vi jobbet til dig her i Halsnæs Kommune.

Din hovedopgave som styrings- og udviklingskonsulent bliver at udforme politiske beslutningsoplæg, sikre relevante analyser og evalueringsspor, projektledelse, projektansøgninger mv. Du kommer til at være projektleder på små og store projekter og skal bidrage til, at vi kan levere dokumentation om effekter af indsatser, udvikling af nye tilbud og tiltag eller organisationsændringer.

Rudersdal KommuneSagsbehandler til Pladsanvisningen

Rudersdal Kommune, Holte

I vores digitale pladsanvisningssystem booker vores borgere selv de tilbudte og ledige pladser på de tider af døgnet, der passer dem bedst. Du bliver en del af et team, hvor du er med i alle processer omkring at hjælpe og vejlede borgerne i bookning af disse pladser.

Pladsanvisningen hører til i Borgerservice, og lægges snart sammen med vores Opkrævningsafdeling for at styrke snitfladerne imellem de 2 teams. Desuden arbejdes der dagligt tæt sammen med kommunens afdeling for Dagtilbud.

Dine primære opgaver vil være:

 • Hjælpe og vejlede borgere telefonisk, på mail og ved fysisk fremmøde
 • Mellemkommunal afregning
 • Tilskud til privat pasning (§ 80)
 • Afregning af private institutioner
Gribskov Kommune
To medarbejdere til Callcenteret i Center for Teknik og Borgerservice

Gribskov Kommune, Helsinge

Er du god til at servicere kunder/borgere? Og kan du se dig selv fra borgerens side og være med til at højne serviceniveauet? Så er du måske den vi søger.

Center for Teknik og Borgerservice er en central funktion i Gribskov Kommune, både overfor borgere og internt i organisationen. Et område med stor politisk bevågenhed, hvor god og korrekt service overfor borgerne ses som kommunens kerneydelse.

At være callcentermedarbejder er en selvstændig professionel funktion. Callcenteret er den telefoniske indgang til hele Gribskov Kommune og er dermed Gribskov Kommunes primære ansigt ud ad til. Rollen som callcentermedarbejder er dermed overordentlig betydningsfuld og udgør en krumtap i kommunens arbejde.

Gribskov Kommune
Rudersdal KommuneTeamleder til virksomhedsindsatsen

Rudersdal Kommune, Birkerød

Kender du virksomhedernes behov for arbejdskraft, og kan du hjælpe Rudersdal Kommunes virksomheder med at finde lige den medarbejder, de ikke vidste, de manglede blandt kommunens ledige borgere? Er du en motiverende leder, der går forrest og viser nye veje til de dygtige virksomhedskonsulenter, du skal lede?

Til at drive vores virksomhedsindsats søger vi en leder, der kan se muligheder i alle, har en stærk erfaring med virksomhedsvendt arbejde, og kan bringe nyeste viden om opkvalificering i spil i realiseringen af vores målsætning om at styrke og udvikle vores virksomhedsindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Virksomhedsteamets opgaver spænder bredt fra at opsøge nye jobåbninger, etablere virksomhedspraktikker, løntilskud, småjob og nytteindsats, til at anvende voksenlærlingeordningen og kunne navigere i de forskellige erhvervstilbud til virksomheder, som en del af en kompetent virksomhedsservice.

Rudersdal KommuneSagsbehandler til fleksløntilskud

Rudersdal Kommune, Holte

Vi har en spændende ny stilling i vores team, som bl.a. udbetaler fleksløntilskud til borgere, der er i fleksjob eller som modtager ledighedsydelse. Det er vores opgave, at borgerne modtager det korrekte tilskud til deres fleksjob, så de stadig kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på trods af de begrænsninger, de er ramt af.

Teamet varetager også udbetaling af sygedagpenge, sygedagpengerefusion til arbejdsgivere samt ressourceforløbsydelse.

Dine primære opgaver vil være:

 • Beregning og udbetaling af fleksløntilskud.
 • Udbetaling af ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie.
 • Opfølgning på løbende sager med udbetaling af ledighedsydelse.