7 job matcher din søgning 7 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Grønlands Selvstyre
Telefonrådgiver til Tusaannga

Grønlands Selvstyre

Er du god til at lytte og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere i hele landet?

Tusaannga søger endnu en dedikerede medarbejder til telefon- og sms-rådgivningen. Som rådgiver bliver dine hovedopgaver at imødekomme borgernes behov for rådgivning og vejledning.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne via telefon 801 180 og sms 1899.

Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.

Grønlands Selvstyre
Qeqqata KommuniaGenopslag - Arealadministrator til Området for Teknik og Miljø i Sisimiut

Qeqqata Kommunia

Arealadministratoren er en del af kommunens planafdeling, og har følgende arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandling og koordinering af arealadministration i tæt samarbejde med øvrige ansatte
 • Projektledelse inden for arealadministration
 • Tilsyn af fysiske arealer
 • Tage imod henvendelser fra borgere og erhverv, samt foretage vejledning om arealansøgninger mv.
 • Strukturering og udvikling af vores fysiske og digitale arkiv
 • Tværfagligt samarbejde med andre afdelinger
 • Byggesagsbehandling efter behov
Kommuneqarfik Sermersooq
Fovaltning for børn og Familie i Tasiilaq søger 4 Socialrådgiver/sagsbehandler/job-nr. 325/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler inden for myndighedsområdet som arbejder med underretninger, indsatssager og anbringelsessager. Arbejdstiden er fra mandag – fredag (40 timer om ugen).

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Sagsbehandling af børnesager, blandt andet journalisering af alle relevante oplysninger
 • Indhentning af relevante oplysninger til relevante instanser afhængig af formålet og behovet
 • Udarbejdelse, revidering af handleplan og vurdering om de igangværende foranstaltninger fortsat er de rette for familien
 • Henvisning og visitering til relevante instanser afhængig af formålet og behov
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Uddannelsesstyrelsen søger kontorfuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som kontorfuldmægtig ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er placeret i Formidlingsafdelingen, men varetager også opgaver for Undervisningsmiddelforlaget Ilinniusiorfik samt Sekretariatet.

Vi søger en person, der både serviceminded og fleksibel i forhold til opgaveløsning inden for de 3 afdelingers arbejdsområder, herunder:

Primære ansvars- og arbejdsopgaver i Formidlingsafdelingen

 • Betjening af lånere
 • Registrering af materialer og lånere
 • Klargøring af materialer til forsendelse
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Det Grønlandske sundhedsvæsen søger en økonomisk konsulent

Grønlands Selvstyre

Sundhedsvæsnet står midt i en rivende udvikling, hvor der skal frigøres ressourcer til sundhedsydelser og effektivisering af sundhedsområdet. Det gælder især den kommende kvalitetsudviklingsstrategi med særlig fokus på et mere samlet og sammenhængende Sundhedsvæsen samt skabe gennemsigtighed i forhold til budgetstyringen af de 1,6 mia. kr.

Økonomi og Indkøb er en del af Sundhedsvæsnets stab, som er bemandet med 18 engagerede og selvstændige medarbejdere. Afdelingen har til huse i Nuuk, men vi har løbende opgaver for regionssygehusene og sundhedscentrene i hele Grønland.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Teknikimik Ilinniarfik søger administrativ medarbejder (kontorfuldmægtig)

Grønlands Selvstyre

Primære ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Elevekspedition
 • Daglig håndtering af økonomisystem IRIS
 • Daglig håndtering af elevsystem IT-reg, Lectio og Mit Perspektiv
 • AMA/PKU-kursusafstemninger samt afregninger
 • Indkaldelse af elever og kursister
 • Bestilling af rejser og ophold for elever og kursister
 • Statistik
 • Skolebevis for elever og kursister
 • Registrering af skolepraktikanter og Indberetning af løn for voksenlærlinge
 • Andre ad hoc-opgaver
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til kreditorbogholderiet i DcR

Grønlands Selvstyre

DcR har ansvar for:

 • Udarbejdelsen af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og porteføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration
Grønlands Selvstyre